Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Čo znamená, keď sa vo svete investovania povie býk alebo medveď? Obaja dokážu poriadne zatriasť trhom

Dominik Horváth Investovanie
SK
EN
Poslať

Vo svete investovania majú výrazy „býk“ a „medveď“ dlhodobú históriu. Aj keď nikto presne nevie, ako tieto pomenovania vznikli, dnes patria do bežného slovníka väčšiny investorov. Ide o synonymá vzostupu a pádu, či už ide o konkrétne finančné aktívum, alebo o trh ako celok. Aj keď sú tieto pojmy pomerne ľahko pochopiteľné, vplyv býčieho alebo medvedieho trhu na portfólio a bohatstvo investorov je nepopierateľný. Obe zvieratá sú známe svojou silou, a pokiaľ ide o volatilitu na trhoch, obidve dokážu výrazne zamávať s akciami, či už smerom nahor, alebo nadol.

image

Foto: Shutterstock

Býčie trhy rastú, medvedie zase klesajú

Býčí trh je trh, ktorý je na vzostupe a v ktorom sú všeobecne vyhovujúce podmienky na rast ekonomiky. Medvedí trh, naopak, nastáva v ekonomike, ktorá je na ústupe, a kde väčšina finančných aktív klesá na hodnote. Pretože finančné trhy sú do značnej miery ovplyvnené postojmi investorov, tieto pojmy tiež naznačujú, čo si investori myslia o trhu a nasledujúcich ekonomických trendoch.

Býčí trh je typický trvalým zvyšovaním cien. V prípade akciových trhov býčí trh označuje trh, na ktorom dochádza k rastu cien akcií spoločností. Za oficiálny býčí trh sa považuje trh, ktorý vzrastie o 20 alebo viac percent od posledného zaznamenaného minima. V týchto časoch investori často veria, že stúpajúci trend bude pokračovať aj naďalej. V tomto scenári je ekonomika krajiny zvyčajne silná a úroveň zamestnanosti vysoká.

Naopak, medvedí trh je trh, ktorý je na ústupe. Trh sa zvyčajne nepovažuje za pravý „medvedí“ trh, pokiaľ neklesol o 20 alebo viac percent z úrovne posledného maxima. Na medveďom trhu ceny akcií neustále klesajú. To má za následok klesajúci trend, o ktorom si investori myslia, že bude pokračovať. Tento pesimistický pohľad tlačí ceny smerom nadol. Počas medvedieho trhu sa ekonomika spomaľuje a nezamestnanosť stúpa, pretože spoločnosti začnú prepúšťať zamestnancov.

Tri teórie o tom, kto vymyslel terminológiu

Je zaujímavé, že skutočný pôvod týchto výrazov je nejasný. Existuje niekoľko možných vysvetlení, na ktorých sa zhoduje väčšina investičných odborníkov.

1) Prvým z nich je, že pomenovania vznikli na základe toho, akým spôsobom tieto zvieratá útočia na svojich protivníkov. Keď útočí býk, snaží sa rohmi vyhodiť súpera do vzduchu. Na druhej strane medveď útočí tak, že švihá labami a tlačí na obeť smerom nadol. Toto na prvý pohľad infantilné zdôvodnenie považujú odborníci za najmenej pravdepodobné.

2) Ďalšia teória pochádza z viktoriánskeho Anglicka. Počas tohto obdobia boli veľmi populárne zápasy zvierat, najmä u chudobnej časti obyvateľstva. Arény plné ľudí sledovali, ako na pripútaného býka alebo medveďa útočí svorka psov. Diváci následne uzatvárali stávky, či majestátne zvieratá prežijú, alebo podľahnú presile. Tento krvavý šport bol v Anglicku zakázaný až v roku 1835. Vzhľadom na to, že výrazy býčí a medvedí trh sa datujú okolo roku 1714, mnohí sa domnievajú, že práve odtiaľto pramení predstava, že býky sú opakom medveďov.

3) Tretie zdôvodnenie má históriu v Amerike. Množstvo ľudí sa hlavne v 17. a 18. storočí živilo lovom a predajom medvedích koží. Na trhu s kožami existoval v tom čase aj akýsi prostredník, takzvaný bearskin jobber, ktorý sa živil špekulovaním o cenách medvedích koží. Títo prostredníci predávali aj také kože, ktoré ešte fyzicky nemali k dispozícii, pričom špekulovali o budúcej kúpnej cene týchto koží a následne profitovali z rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou. To sa dialo v prípade, ak bolo koží veľa a ich cena bola nižšia.

Časom sa pomenovanie „bearskin jobber“ skrátilo iba na „bear“, definícia sa rozšírila a začala zahŕňať aj finančné trhy, kde toto pomenovanie označovalo špekulanta predávajúceho akcie nakrátko. Jeden z prvých zdokumentovaných odkazov na výraz „medveď“, používaný na opis transakcie na trhu, bol zaznamenaný v roku 1709. Vtedy ho použil novinár Richard Steele v britskom literárnom a spoločenskom časopise The Tatler.

Čo ovplyvňuje typ trhu

Obidva trhy, medvedí aj býčí, majú svoje charakteristické vlastnosti. Jednými z hlavných sú dopyt a ponuka po finančných aktívach. Na býčom trhu existuje silný dopyt a slabá ponuka cenných papierov. Inými slovami, veľa investorov chce kúpiť cenné papiere, ale len málo z nich je ochotných ich predať. Výsledkom je rast cien akcií. Na medveďom trhu nastáva pravý opak, viac ľudí sa snaží predať ako kúpiť. Dopyt je výrazne nižší ako ponuka a v dôsledku toho ceny akcií klesajú.

Ďalším dôležitým prvkom je psychológia investorov. Pretože správanie sa trhu je ovplyvnené tým, ako jednotlivci vnímajú a reagujú na jeho pohyby, dôležitá je psychológia investorov aj nálada. Výkonnosť akciového trhu a psychológia investorov sú vzájomne závislé.

Na býčom trhu investori veria vo svetlú budúcnosť a investujú s nádejou na zisk. Počas medvedieho trhu je sentiment trhu negatívny, investori presúvajú svoje peniaze z akcií do finančných aktív s pevným výnosom a čakajú na zastavenie klesania akciového trhu. Stručne povedané, pokles cien na akciovom trhu otriasa dôverou investorov.

To spôsobuje, že investori držia svoje peniaze mimo trhu, čo zasa so zvyšujúcim sa odlivom spôsobuje všeobecný pokles cien. Nie je to však pravidlo pri všetkých typoch finančných aktív. Pokiaľ je akciový trh v poklese, spravidla rastie dopyt po zlate, striebre a dlhopisoch. Tieto aktíva väčšina investorov považuje za bezpečný prístav z hľadiska udržateľnosti ich ceny.

Vplyv na reálnu ekonomiku

Pretože podniky, ktorých akcie sa obchodujú na burzách, sú účastníkmi ekonomiky, trh s akciami je s ekonomikou úzko prepojený. Medvedí trh sa spája so slabou ekonomikou. Väčšina podnikateľov nedokáže zaznamenať vyššie zisky, pretože spotrebitelia nemíňajú dostatok prostriedkov. Tento pokles ziskov priamo ovplyvňuje spôsob, akým trh zhodnocuje akcie. Na býčom trhu to funguje naopak. Ľudia majú na investovanie viac peňazí a sú ochotní ich aj minúť. To vedie k posilneniu ekonomiky.

Odhadnúť zmenu na trhu je takmer nemožné

Existuje množstvo investorov, ktorí sa špecializujú na načasovanie nákupu alebo predaja v momente zmeny typu trhu. Len veľmi málo z nich je však v tejto taktike dlhodobo úspešná. Kľúčovým dôvodom toho, či je trh býčí, alebo medvedí, nie je len krátkodobá reakcia na nejakú konkrétnu udalosť, ale to, ako si trh vedie dlhodobo. Malé pohyby môžu predstavovať iba krátkodobý trend alebo malú korekciu trhu. To, či pôjde o býčí alebo medvedí trh, sa dá určiť až za dlhšie časové obdobie.

Nie všetky pohyby na trhu však možno charakterizovať ako býčie alebo medvedie. Trh môže niekedy prejsť obdobím stagnácie, keď sa pokúša nájsť smer. V tomto prípade rad pohybov nahor a nadol gumuje tak zisky ako aj straty, čo má za následok takzvaný plochý vývoj trhu.

Môžete to skúsiť napríklad takto

Na býčom trhu je ideálne pre investora využiť rastúce ceny nákupom akcií na začiatku trendu (ak je to možné) a ich predajom, keď dosiahnu svoj vrchol. Počas býčieho trhu by akékoľvek straty mali byť malé a dočasné. Investor môže zvyčajne aktívne a sebavedome investovať do väčšieho množstva akcií s vyššou pravdepodobnosťou návratnosti.

Na medveďom trhu je šanca na straty väčšia, pretože ceny neustále strácajú na hodnote a koniec často nie je v dohľade. Ak sa investor rozhodne nakúpiť akcie, pretože verí v oživenie trhu, je pravdepodobné, že sa nikdy presne netrafí do bodu obratu. Preto väčšina investorov na medveďom trhu čaká, kým k takémuto obratu dôjde. Zisk na medveďom trhu teda možno nájsť skôr v predaji nakrátko, pri ktorom investor zarába, ak cena akcie klesá. Alternatívou môže byť aj nákup inverzných fondov obchodovaných na burze (ETF) alebo nákup put opcií.

Investor sa môže obrátiť aj na takzvané obranné akcie, ktorých výkonnosť je len minimálne ovplyvnená zmenami trendov na trhu. Pre obranné akcie je charakteristické, že sú stabilné v rastúcich aj klesajúcich cykloch ekonomiky. Ide zväčša o priemyselné odvetvia, prípadne verejné služby, ktoré často vlastní vláda. Sú nevyhnutnosťou a produkty, ktoré tieto spoločnosti vyrábajú, si ľudia kupujú bez ohľadu na ekonomické podmienky.

Keď to nie je býk ani medveď, bude to prasa

Obidva typy trhov majú svoje pozitíva aj negatíva a každý investor musí sám zvážiť riziká. Ako hovorí jedno staré príslovie na Wall Street: „Býci zarobia, medvede zarobia, len prasce zostanú na porážku.“ Toto príslovie varuje pred nadmernou chamtivosťou. Ide o metaforu, ktorou sa označujú tí, ktorí podstupujú príliš veľké riziko v snahe rýchlo dosiahnuť veľké krátkodobé výnosy, no často však skončia akurát s veľkou stratou.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
22.9.2021 Jana Schochmann

Dušan Macula – Ak chcete byť presvedčivý obchodník, buďte autentický

Na nič sa nehrajte! Úspech firmy tkvie v dobrých a úprimných vzťahoch lídra so spolupracovníkmi. To je stručný „recept na úspech“ od ...

22.9.2021 Redakcia FinReport

Nemecké voľby odštartujú novú éru v politike a ekonomike. Viac peňazí pôjde do digitalizácie a zelených projektov

Nemecké voľby sa uskutočnia už o štyri dni v poslednú septembrovú nedeľu. Už dlhšie sa vie, že Angela Merkelová definitívne končí. A ...

22.9.2021 Redakcia FinReport

Po novom už všetky veľké firmy budú musieť reportovať o zodpovednom prístupe k podnikaniu

Európska únia pritvrdila pri definovaní pravidiel, ktoré majú zabezpečiť uhlíkovú neutralitu. Kontinent ju má dosiahnuť do roku 2050. ...

22.9.2021 Naďa Černá

Starostlivosť o zrak: Aké zľavy poskytujú jednotlivé zdravotné poisťovne?

Operácie očí sú čoraz viac vyhľadávané. Ľuďom poskytujú možnosť zlepšiť si zrak a zároveň sa zbaviť okuliarov či kontaktných ...

21.9.2021 Roland Régely

Brokeria: Do TOP 10 prenikla takmer ihneď po svojom vzniku a každým rokom rastie

Jeden z najmladších samostatných finančných agentov (SFA) na slovenskom finančnom trhu krátko po svojom štarte prenikol do TOP 10 ...

21.9.2021 Zuzana Mecková

Firmám už zostáva len niekoľko dní na aktualizáciu údajov v obchodnom registri, inak budú vymazané

Podnikatelia už majú len niekoľko dní na to, aby upravili a potvrdili svoje firemné údaje v obchodnom registri. V opačnom prípade im hrozia ...

20.9.2021 Redakcia FinReport

NBS schválila developerom emisie dlhopisov spolu za viac ako 100 miliónov eur

Národná banka Slovenska schválila vydanie emisií dlhopisov dvom spoločnostiam, za ktorými stoja firmy venujúce sa developerstvu. Prvá emisia ...

13.9.2021 Redakcia FinReport

Reštrukturalizačný plán Arcy Capital počíta s vyplatením 67 % pohľadávok veriteľom

Arca Capital Slovakia vypracovala reštrukturalizačný plán spoločnosti. Podľa neho by mali nezabezpečení veritelia dostať späť dve tretiny ...

12.9.2021 Redakcia FinReport

Európska komisia ohlásila vydanie zelených dlhopisov v hodnote 250 miliárd eur

Avizované vydanie takzvaných zelených dlhopisov určených na financovanie obnovy členských krajín Európskej únie po odznení pandémie ...

11.9.2021 Redakcia FinReport

Prvá mosadzná zberateľská eurominca ide do predaja. Je to päťeurovka s motívom vlka dravého

Národná banka od utorka 14. septembra 2021 začína s predajom zberateľskej päťeurovky. Vyrobená nie je zo zlata alebo striebra ako všetky jej ...

8.9.2021 Redakcia FinReport

Odchod USA z Afganistanu znamená tiež, že európske zbrojárske firmy sa stanú zaujímavými pre investorov

Odchod USA z Afganistanu bude mať politické, bezpečnostné a tiež ekonomické dôsledky. A to nielen pre región a USA, ale aj pre Európu. ...

7.9.2021 Redakcia FinReport

Kľúčový nemecký burzový index DAX sa rozšíri na 40 titulov. Pribudnú v ňom Porsche, Puma či Airbus

Nemecký index Frankfurtskej burzy DAX, ktorý zahŕňa najväčšie spoločnosti v Nemecku kótované na burze, zvýši svoje kapacity o 10 nových ...

2.9.2021 Magdaléna Švančarková

Čo je pre investora výhodnejšie, použiť modernú mobilnú aplikáciu, alebo pomoc a rady makléra?

V súčasnosti už môže investovať úplne každý. Voľne dostupné moderné mobilné aplikácie vyžadujúce len minimálnu vstupnú sumu doslova ...

29.8.2021 Redakcia FinReport

Komerčné lety do kozmu otvorili éru vesmírnej turistiky a prinášajú aj nové investičné príležitosti

Ľudia do vesmíru lietajú už niekoľko desaťročí. S komerčnými letmi sa však začalo až v roku 2021. Prvým priekopníkom vesmírneho ...

24.8.2021 Redakcia FinReport

Makléri z OVB Allfinanz Slovensko majú k dispozícii nové investičné nástroje – prvý ETF a šesticu nových ESG fondov

Maklérska spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko pre svojich klientov zaujímajúcich sa o investovanie pripravila niekoľko nových riešení. ...

21.8.2021 Redakcia FinReport

Investovanie do zelených, sociálnych alebo udržateľných dlhopisov je čoraz populárnejšie

Trh so zelenými dlhopismi sa v rámci Európskej únie dynamicky rozvíja už niekoľko rokov. Európa sa usiluje vystupovať ako líder v oblasti ...

20.8.2021 Dominik Horváth

Včela medonosná, dinosaury aj významné stavby, to všetko sú motívy zberateľských euromincí

Zbieranie mincí patrí dlhodobo k obľúbeným koníčkom čoraz širšej verejnosti. V Európskej únii takmer každý štát razí svoje vlastné ...

18.8.2021 Redakcia FinReport

Fond J&T Investments dokončil investíciu do holdingu J&T Capital Partners

Vďaka ukončenej investícii získal fond J&T Investments nepriamu angažovanosť na spoločných projektoch investorského tandemu Tkáč & ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Brokeria: Do TOP 10 prenikla takmer ihneď po svojom vzniku a každým rokom rastie
 2. 2.
  Dušan Macula – Ak chcete byť presvedčivý obchodník, buďte autentický
 3. 3.
  Po novom už všetky veľké firmy budú musieť reportovať o zodpovednom prístupe k podnikaniu
 4. 4.
  Slovákom hypotéky stále chutia. Najmä tie vyššie nad 100-tisíc eur a s dlhšou lehotou splatnosti
 5. 5.
  Firmám už zostáva len niekoľko dní na aktualizáciu údajov v obchodnom registri, inak budú vymazané