Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Zmeny v zákone o dani z príjmov: Vylepšený daňový bonus na deti či dohovor namiesto pokuty

Roland Régely Financie Poslať

Parlament začiatkom jesene posunul do druhého čítania viacero noviel zákonov. Po novom by sa s účinnosťou od budúceho roka mal meniť aj zákon o dani z príjmov. Ten prinesie niekoľko zásadnejších noviniek týkajúcich sa rodičov, ale aj optimalizácie nákladov pre podnikateľov. Po novom by tiež daniari mohli v niektorých prípadoch namiesto pokuty daňovníkovi umožniť nápravu formou dohovoru.

dane z príjmu

Foto: Shutterstock

Daňový bonus po novom

Ak poslanci parlamentu schvália pripravovanú novelu zákona o dani z príjmu, pri uplatňovaní daňového bonusu na nezaopatrené deti bude možné zohľadniť príjem oboch rodičov. 

Rodič, ktorý si vzhľadom na výšku svojho čiastkového základu dane nemohol počas roka uplatniť plnú sumu daňového bonusu, tak bude môcť urobiť pri podaní daňového priznania, v ktorom uvedie aj čiastkový základ dane druhého rodiča zo spoločnej domácnosti. 

„Návrh zákona obsahuje aj možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (napríklad rodičov) do úhrnu príjmov na účely uplatnenia tohto daňového bonusu,“ uvádza Ministerstvo financií SR.

Obmedzia úrokové náklady

Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov by mala zaviesť aj nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov. Cieľom tejto úpravy je obmedziť praktiky, ktoré podnikatelia používajú na umelé znižovanie základu dane z príjmov, respektíve využívajú nadmerné dlhové financovanie.

Úrokové náklady by sa po novom mohli posudzovať podľa ich výšky, čo rozdelí firmy do dvoch kategórií. Definícia hovorí, že čistý úrokový náklad získame za predpokladu, že úrokové náklady prevyšujú úrokové výnosy.

Firmy s čistým úrokovým nákladom nižším ako tri milióny eur ročne budú môcť daňovo odpočítať do maximálnej výšky 25 % EBITDA (výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a dlhopisov). Zároveň platí, že úroky voči tretím stranám nebudú podliehať tomuto limitu a takisto neodpočítateľné úroky nebude možné započítať v budúcich daňových rokoch.

Pre firmy s čistým úrokovým nákladom vyšším ako tri milióny eur ročne platí, že by si mohli daňovo odpočítať úrokové náklady maximálne do výšky 30 % EBITDA. Tieto firmy by si mohli odpočítať takzvané neodpočítateľné úroky od základu dane v najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

Podľa pripravovanej novely zákona o dani z príjmov v tomto prípade platí široká definícia úroku. V praxi to znamená, že aj náklady, ktoré sú ekonomicky rovnocenné úroku (výdavky, poplatky atď.), sa považujú za úrok. Okrem iného sa to týka aj finančného prenájmu či dlhopisov.

Druhá šanca pre daňovníkov bez pokuty

Ďalšia novinka sa týka ukladania pokút Finančnou správou SR. Novela počíta so systémom takzvanej druhej šance. Správca dane pokutu, ktorú je možné určiť v rámci intervalového rozpätia, neuloží, ale vyzve na splnenie povinnosti s upozornením, že pri ďalšom porušení už bude uložená pokuta. Daňovníci najčastejšie dostávajú pokutu za nedodržanie zákonom stanovenej lehoty na podanie či zaplatenie dane. Po novom by sa ani tieto delikty nemuseli končiť finančným postihom.

Zmena transferového oceňovania

Návrh zákona spresňuje a dopĺňa aj pravidlá transferového oceňovania. Ide najmä o úpravu a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej transakcie, doplnenie významnej kontrolovanej transakcie (bezpečný prístav) či doplnenie pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území Slovenska.

Novinkou v tejto oblasti bude zavedenie nového výpočtu na určenie ekonomicky prepojených osôb. Podiely blízkych osôb – napríklad manžel a manželka, sa budú po novom spočítavať a ak súčet ich podielov bude najmenej 25 %, budú sa subjekty považovať za ekonomicky prepojené

Pôjde najmä o také situácie, v ktorých má napríklad manžel podiel 100 % v jednej spoločnosti a 15 % v ďalšej spoločnosti a jeho manželka v nej má takisto podiel 15 %. Podľa doterajšieho znenia ustanovenia spoločnosti tieto firmy neboli prepojené, na základe nového ustanovenia ekonomicky prepojených osôb sa už považujú za prepojené spoločnosti.

Novela dopĺňa definíciu významnej kontrolovanej transakcie, za ktorú sa považuje právny alebo iný vzťah, na základe ktorého závislá osoba dosiahne zdaniteľný príjem (výnos) alebo daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote prevyšujúcej 10-tisíc eur. Za významný sa v tomto prípade považuje aj úver alebo pôžička s istinou nad 50-tisíc eur.

Preventívna reštrukturalizácia

Rezort financií v pripravovanej novele zákona dopĺňa tiež postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie. Pôjde o legislatívnu úpravu takzvaného zákonného a daňovo uznaného odpisu pohľadávok, podľa ktorej bude daňovník postupovať pri zániku pohľadávky alebo záväzku vrátane odpustenia dlhu, ako aj pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam.

Zmena registrácie k dani

Ak poslanci schvália novelu zákona, od 1. januára 2023 sa má zmeniť spôsob registrácie k dani z príjmov u vybraných typov daňovníkov. 

Správca dane bude registrovať daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci zapísaných do obchodného registra a živnostenského registra a podľa oznámenia finančného riaditeľstva zverejneného na jeho webe.

Nový limit pre hazard

Plénum Národnej rady SR tiež začiatkom októbra posunulo do druhého čítania novelu zákona o dani z príjmov z dielne nezaradeného poslanca Martina Čepčeka. Podľa nej by sa malo zaviesť oslobodenie od dane z príjmu pre výhry z hazardných hier len do hodnoty neprevyšujúcej 350 eur.

Ďalšie zásadné novely iných zákonov

Do druhého čítania sa v parlamente dostalo niekoľko ďalších pripravovaných noviel.

  • Dôchodky: Všetci súčasní sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri narodení po roku 1968, ktorí si na penziu sporia v inom ako indexovom dôchodkovom fonde, sa majú od júla budúceho roka presúvať do indexových fondov. 
  • Zdravotné poistenie: Prerozdeľovací mechanizmus medzi zdravotnými poisťovňami sa má rozšíriť o nové indexy rizika. Tie majú lepšie zachytiť predpokladané budúce náklady na zdravotnú starostlivosť, a tak vyrovnať rozdiely medzi poistnými kmeňmi jednotlivých zdravotných poisťovní.
  • Daň z pridanej hodnoty: Novela kopíruje potreby Eurosmernice, ktorá zavádza lepšie pravidlá na boj proti daňovým podvodom v oblasti cezhraničného elektronického obchodu. Dotkne sa vybranej skupiny poskytovateľov platobných služieb, ktorým pridá povinnosť viesť za každý kalendárny štvrťrok dostatočne podrobné záznamy o príjemcoch platieb a o cezhraničných platbách v súvislosti s platobnými službami, ktoré poskytujú po dobu 3 rokov. 
  • Účtovníctvo: Novelou zákona sa má pre vybrané účtovné jednotky s cezhraničným aspektom, ktoré prekročia určitú veľkosť, zaviesť povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov a uložiť ju v registri účtovných závierok.
logo
Prečítajte si tiež:
22.5.2024 Redakcia FinReport

NBS začína s predajom novej striebornej desaťeurovky

Zberatelia pamätných mincí by opäť mali zbystriť pozornosť. Práve dnes (22. mája 2024) prichádza do predaja strieborná zberateľská ...

22.5.2024 Redakcia FinReport

Produkcia automobiliek klesla o takmer 15 %, spomaľuje aj slovenský priemysel

Významný pokles predaja aj výroby. Tak hodnotia automobilky na Slovensku tohtoročné prvé tri mesiace z pohľadu počtu vyrobených áut. Toto ...

22.5.2024 Redakcia FinReport

Revolut vyzval krajiny EÚ na boj proti finančným podvodom na sociálnych sieťach

V druhej polovici roka 2023 sa tri zo štyroch (77 %) všetkých podvodov nahlásených zákazníkmi Revolutu v krajinách Európskeho hospodárskeho ...

22.5.2024 Mário Špilberger

S hypotékou je možné financovať aj kúpu nebytových priestorov na bývanie, má to však svoje limity

Viete, čo majú spoločné apartmány, ateliéry a pivničné byty? Hoci sú mnohé z nich evidované ako nebytové priestory, developeri ich často ...

22.5.2024 Martin Jamnický

Slovenské matky sporia svojim deťom viac ako českí muži

Rodičov, ktorí investujú peniaze pre svoje deti, postupne pribúda. Na Slovensku dokonca o niečo rýchlejšie než v susednom Česku. Kým u nás ...

22.5.2024 Redakcia FinReport

Stavebníctvo má za sebou mimoriadne zlý rok a naďalej sa prepadáva. Zlepšenie príde najskôr v roku 2025

Dôvera podnikateľov aj spotrebiteľov v domáce stavebníctvo postupne klesá. Minulý rok bol pre nich jeden z najhorších za posledné ...

20.5.2024 Robert Juriš

Rodičovský dôchodok dostanete už v júni 2024, a bude niečo vyšší ako vlani

Rodičovský dôchodok za rok 2024 bude vyplatený jednorazovo počas tohtoročného júna. Dostane ho viac ako 908-tisíc poberateľov. Priemerný ...

19.5.2024 Redakcia FinReport

Slováci radi nakupujú tam, kde ponúkajú zľavy, a takmer každý má aspoň jednu vernostnú kartu

Slováci sú známi tým, že radi šetria. Až tri štvrtiny obyvateľov Slovenska uprednostňujú nakupovanie v obchodoch, v ktorých majú k ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Stredoškoláci hospodária s vlastnými peniazmi, dvaja z troch si sami zarábajú

Deväť z desiatich slovenských stredoškolákov (90 %) pravidelne na mesačnej báze hospodári s vlastnými peniazmi. Tieto finančné prostriedky ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Experiment: Odstrašujúco ladená komunikácia priniesla do štátneho rozpočtu 2,6 milióna eur

Viac ako 180-tisíc živnostníkom každoročne vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie, alebo sa mení výška ich vymeriavacieho ...

14.5.2024 Martin Jamnický

Rodičia detí neprijatých do materských škôl môžu požiadať o predĺžený rodičovský príspevok

Nárok na poberanie predĺženého rodičovského príspevku majú rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Aká bude výška 13. dôchodku v decembri 2024

Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný 13. dôchodok, ktorý bude vyšší než v minulosti. Novela ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Finančná správa SR vrátila daňové preplatky v objeme 635 miliónov eur

Finančná správa SR spracovala spolu 455 440 žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti boli ...

13.5.2024 Martin Jamnický

Odchod do predčasného dôchodku bude po novom menej výhodný

Minulý mesiac schválená novela zákona o sociálnom poistení priniesla nie jednu, ale hneď dve novinky, ktoré zaujímajú slovenských ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Podporte celoslovenskú zbierku Modrý gombík UNICEF

Od 13. do 19. mája 2024 sa koná 18. ročník celonárodnej zbierky Modrý gombík, ktorú organizuje Slovenská nadácia pre UNICEF. Táto zbierka ...

12.5.2024 Redakcia FinReport

Ako predísť daňovej exekúcii? Kľúčová je komunikácia s daňovým úradom

Bežní občania aj podnikatelia sa môžu dostať do situácie, keď nebudú zvládať zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový ...

9.5.2024 Robert Juriš

NBS: Ceny nehnuteľností na Slovensku začali mierne klesať

Ponukové ceny nehnuteľností na Slovensku začali klesať. Zníženie cien podľa dát Národnej banky Slovenska však v prvom štvrťroku 2024 v ...

7.5.2024 Robert Juriš

ECB pracuje na nových eurobankovkách s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť

Hoci Európska centrálna banka usilovne pracuje na vývoji digitálneho eura, paralelne sa usiluje zachovať existenciu aj finančnej hotovosti. ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay