Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Využite rekreačný poukaz, znížte si náklady na dovolenku a ušetrite až 275 eur

Zuzana Fryč Financie Poslať

Letná sezóna sa nezadržateľne blíži, preto čoraz viac ľudí premýšľa, kam by sa počas prázdnin mohli vybrať tak, aby to nezruinovalo ich rodinný rozpočet. Pri tejto príležitosti je vhodné pripomenúť, že stále je možné využiť príspevok na rekreáciu pre zamestnancov počas dovolenky na Slovensku, ktorý bol zavedený ešte v roku 2019 a zamestnancovi umožňuje znížiť svoje náklady na dovolenku v Slovenskej republike až o 55 %. Pozrime sa teda spoločne na to, kto môže o rekreačný poukaz požiadať a aké podmienky musí spĺňať?

Rekreačný poukaz pomôže znížiť náklady a ušetriť na poplatkoch za dovolenku

Foto: Unsplash

Príspevok v minulosti vyvolal polemiku

S poukazom prišiel ešte v roku 2019 v tom čase predseda parlamentu Andrej Danko, ktorý tento krok v novele Zákonníka práce vysvetlil tak, že živnostníci aj podnikatelia môžu ušetriť tým, že dajú zamestnancom ako súčasť odmeny rekreačný poukaz, ktorý môžu využiť aj na letné tábory pre svoje deti. Ďalším dôvodom mala byť pomoc rozhýbať slovenskú ekonomiku.

Tieto vyhlásenia vyvolali protichodné názory, pričom rekreačné poukazy podľa analytikov ovplyvnili firmy negatívnym spôsobom, keďže im zvýšili náklady na pracovnú silu. Analýza poradenskej spoločnosti Grant Thornton ukázala, že drvivá väčšina firiem, ktorým táto spoločnosť poskytuje daňové poradenstvo, musela kvôli povinným poukazom redukovať existujúce benefity, ďalšia časť firiem musela kvôli nim zase zmrazovať zvyšovanie miezd. Ako príklad uviedla najväčšieho výrobcu nábytku Decodom s 1 200 zamestnancami, ktorého poukazy stoja ročne takmer štvrť milióna eur.

Viacerí analytici aj podnikatelia sa zhodli v tom, že zamestnávatelia majú odmeňovať ľudí peniazmi, nie takouto formou. Potom by zamestnanci mali mať právo sami sa rozhodnúť, na čo peniaze vynaložia. Zároveň však príspevok na rekreáciu mohol pomôcť zamestnancom vo firmách, ktoré im dovtedy nevyplácali k platu žiadne odmeny.

74230

Možné je využiť takmer 300 eur

Napriek „zmrazeniu dovolenkových pobytov“ v čase pandémie koronavírusu je tento príspevok aj v súčasnosti podľa Zákonníka práce stále platný. Poukaz je, samozrejme, možné využiť počas celého kalendárneho roka, nielen počas leta. Výhodou je aj to, že ho môže využiť nielen zamestnanec, ale súčasne aj jeho manžel či manželka, dieťa alebo iná osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti.

Maximálna výška príspevku je stanovená na 275 eur. Nárok naň majú zamestnanci, ktorí sú zamestnaní vo firme, v ktorej pracuje viac ako 49 zamestnancov a v pracovnom pomere sú nepretržite minimálne 24 mesiacov.

V tomto prípade má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancovi na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených výdavkovnajviac však vo výške 275 eur za jeden kalendárny rok. Znamená to, že po splnení podmienok zamestnávateľ nesmie podanú žiadosť o vyplatenie príspevku na rekreáciu odmietnuť, a to ani v prípade, že zamestnancovi poskytuje iné zamestnanecké benefity alebo odmeny.

Príspevok platí aj na športovú činnosť detí

Od januára 2020 sú daňovým výdavkom zamestnávateľa aj príspevky na športovú činnosť dieťaťa zamestnancov, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť za splnenia rovnakých podmienok a v rovnakej maximálnej sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

Splnenie podmienok nároku na poskytnutie príspevku sa pritom posudzuje ku dňu začatia rekreácie, ktorá sa musí uskutočniť na Slovensku. Vo firme, kde pracuje menej ako 50 zamestnancov, už zamestnávateľ nemá zákonnú povinnosť, ale môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi tento príspevok.

Za dieťa zamestnanca sa podľa Finančnej správy SR považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú:

 • Služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na Slovensku.
 • Pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na Slovensku.
 • Ubytovanie najmenej na dve prenocovania na Slovensku, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby.
 • Organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na Slovensku pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

V praxi sa dá rekreačný poukaz využiť nielen na samotnú úhradu ubytovania, ale aj na ďalšie služby spojené s ubytovaním. Ak napríklad ubytovacie zariadenie ponúka wellness, vstup do akvaparku či ďalšie možnosti na rekreáciu, príspevok sa vzťahuje aj na ne. Podmienkou je však to, že musí ísť o súčasť ubytovacieho balíka.

Ako si uplatniť príspevok

Ak má zamestnanec záujem o príspevok na rekreáciu, je potrebné, aby svojmu zamestnávateľovi podal žiadosť o rekreačný príspevok, keďže tento sa nezískava automaticky. Počas jedného kalendárneho roka oň môže požiadať len u jedného zamestnávateľa. Zároveň naň majú nárok bez rozdielu zamestnanci pracujúci v súkromných firmách aj štátnej sfére.

Podľa Finančnej správy SR môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu dvomi spôsobmi:

1) Predložením účtovných dokladov (oprávnených výdavkov) zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca.  

2) Rekreačným poukazom podľa osobitného predpisu, pričom povinnosťou zamestnávateľa je evidovať dátum začatia rekreácie a skutočné čerpanie poukazu zamestnancom, aby bolo možné zahrnúť tieto výdavky (náklady) do daňových výdavkov.

Skrátený pracovný pomer a práca na dohodu

Na príspevok na rekreáciu majú nárok aj zamestnanci pracujúci na kratší pracovný pomer, kde sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Napríklad najvyššia možná suma príspevku pre zamestnanca na polovičný úväzok je 137,50 eura. Nárok naň majú aj osoby, ktoré sú na materskej či rodičovskej dovolenke. Dohodári, bohužiaľ, nárok na príspevok nemajú.

Aké pravidlá platia pre podnikateľov

Hoci podnikatelia nárok na príspevok nemajú, náklady na rekreáciu si môžu zahrnúť do daňových výdavkov. Rovnako platí podmienka, že podnikateľská činnosť musí byť vykonávaná nepretržite aspoň 24 mesiacov, pričom náklady si môže podnikateľ do výdavkov zahrnúť v takom rozsahu, v takej výške a za takých podmienok ako pri poskytovaní príspevku na rekreáciu.

Zmeny sa zatiaľ nechystajú

Konkrétne štatistiky o počte dosiaľ využitých rekreačných poukazov Finančná správa SR a ani Ministerstvo financií SR neevidujú. Rezort financií dodáva, že na tému sa pozerá cez daňovú oblasť a v tejto súvislosti zamestnávatelia nemajú povinnosť nahlasovať daňovým úradom, koľkým zamestnancom a v akej výške dané poukazy poskytli.

Zároveň poukazuje na to, že podmienky zostávajú naďalej nezmenené. „Ministerstvo financií SR v súčasnosti neuvažuje o zmenách pravidiel poskytovania rekreačných poukazov a ani neevidujeme diskusie, ktoré by zmenu iniciovali. Akékoľvek rozhodnutie o úpravách je tak skôr politická otázka do budúcnosti,“ uzatvára tlačový odbor ministerstva.

logo
Prečítajte si tiež:
22.2.2024 Redakcia FinReport

NBS má vo svojom portfóliu 11 % zelených, sociálnych alebo udržateľných dlhopisov

Národná banka Slovenska okrem iných aktivít spravuje aj investičné rezervy, preto sa zároveň nachádza tiež v pozícii investora. Prihliada ...

22.2.2024 Robert Juriš

Počas posledných piatich rokov zaznamenal tretí pilier len jeden zlý rok

Počas minulého roku bolo v treťom dôchodkovom pilieri uzatvorených 86 788 zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení, pričom hodnota majetku v ...

22.2.2024 Zuzana Fryč

Príliš veľa nejasností: Preplatenie škôd na čelnom skle je stále problematické

Uplatňovanie škôd na čelnom skle motorového vozidla z povinného zmluvného poistenia vinníka je stále veľmi problematické. Poisťovne ...

21.2.2024 Redakcia FinReport

Asociácia lízingových spoločností hovorí o odklade splátok pre firmy farmárov

Členské spoločnosti Asociácie leasingových spoločností v minulom roku financovali hnuteľné a nehnuteľné predmety v obstarávacej cene vo ...

21.2.2024 Miloslava Némová

Ceny pohonných hmôt idú opäť nahor. Zásadný pokles v blízkej budúcnosti radšej nečakajme

Jedným z najzásadnejších problémov, ktorým v súčasnosti čelí globálna ekonomika, je zvyšovanie cien pohonných látok. Zdražovanie ...

21.2.2024 Robert Juriš

Nezamestnanosť stúpla už druhý mesiac za sebou, problémom je dvojrýchlostná ekonomika

Nezamestnanosť na Slovensku opäť mierne stúpla. Stalo sa to už dva mesiace za sebou. Zvýšila sa v decembri 2023 aj v januári 2024. Podiel ...

21.2.2024 Robert Juriš

V čase vysokej inflácie slovenské domácnosti nešetrili, prišli o 4 miliardy eur

S dvoma rokmi inflačnej krízy sa slovenské domácnosti vyrovnali úplne opačným spôsobom ako napríklad slovenské firmy. Kým domácnosti ...

21.2.2024 Redakcia FinReport

Vláda rozhodla: Príspevky na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre nepodnikateľov sa znížia na 5 eur

Vláda schválila zníženie finančných príspevkov na ubytovanie ľudí z Ukrajiny. Od 1. marca tohto roka budú nižšie o polovicu. Suma na ...

21.2.2024 Martin Jamnický

Zodpovedné spoločnosti rastú rýchlejšie, no v krízových časoch strácajú dych

Ekologicky a spoločensky zodpovedné firmy, ktoré dominujú globálnym rebríčkom ESG, rástli za posledné tri roky rýchlejšie ako bežné ...

20.2.2024 Robert Juriš

Aké zmeny v 13. dôchodkoch prinesie novela zákona o sociálnom poistení

Trináste dôchodky budú vyššie. Rozhodnutie majú vo svojich rukách poslanci parlamentu, ktorí môžu toto „prilepšenie pre seniorov“ ...

19.2.2024 Martin Jamnický

Ako sa pri výbere peňazí z bankomatu v zahraničí vyhnúť pasci s názvom DCC?

Pred odchodom do zahraničia, kde sa platí inou menou ako eurom, je vhodné si v tuzemskej banke overiť poplatky účtované za výbery z banky či ...

17.2.2024 Redakcia FinReport

Platenie faktúr načas sa zhoršilo, zmení sa to najskôr až v nasledujúcom roku

Útlm ekonomiky, nárast úrokových sadzieb aj vyčerpaný trh práce. To sú podľa odborníkov hlavné dôvody, prečo sa vlani zhoršila ...

15.2.2024 Redakcia FinReport

Dnes je posledný deň na zaslanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov

Štvrtok 15. februára 2024 je posledným dňom na zaslanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti za ...

15.2.2024 Martin Jamnický

V druhom pilieri sa nachádza 14,5 miliardy eur a sporí si v ňom 70 % pracujúcich ľudí

Druhý dôchodkový pilier na Slovensku funguje už dve desaťročia. Sporia si v ňom traja zo štyroch dospelých ľudí v krajine a aktuálne je v ...

14.2.2024 Redakcia FinReport

Na rekondičné pobyty pre seniorov je pripravená suma 1,4 milióna eur

Finančné prostriedky určené na rekondičné pobyty pre dôchodcov budú tento rok dvojnásobne vyššie ako vlani. Z doterajších 50 eur sa ...

14.2.2024 Robert Juriš

Čo môžete urobiť, ak nie ste spokojný so svojou hypotékou?

Úrokové sadzby hypoték za dva roky narástli o 3 %. Adekvátne tomu stúpli aj ich mesačné splátky. V súčasnosti existuje hneď niekoľko ...

13.2.2024 Roland Régely

Nesprávne ste si uplatnili daňový bonus? Musíte podať daňové priznanie

Finančná správa SR opäť odhalila tisíce prípadov rodičov, ktorí si neoprávnene uplatnili daňový bonus na svoje dieťa. Najčastejšou ...

13.2.2024 Redakcia FinReport

Nový nástroj na podporu nezamestnaných do 30 rokov

Nezamestnaní ľudia vo veku do 30 rokov majú po novom možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu ...

Mobilná aplikácia

Najčítanejšie

 1. 1.
  Vláda rozhodla: Príspevky na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre nepodnikateľov sa znížia na 5 eur
 2. 2.
  Prezidentka vymenovala Dušana Keketiho za ministra športu a cestovného ruchu
 3. 3.
  Matovičovo hnutie požaduje zmenu rokovacieho poriadku parlamentu, obáva sa zásahov do suverenity Slovenska
 4. 4.
  Príliš veľa nejasností: Preplatenie škôd na čelnom skle je stále problematické
 5. 5.
  Počas posledných piatich rokov zaznamenal tretí pilier len jeden zlý rok
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay