Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Vyplácanie aktivačného príspevku ľuďom bez práce čakajú zásadné zmeny

Martin Jamnický Financie Poslať

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi prináša novinky v oblasti príspevkov pre nezamestnaných. Tieto príspevky sú v súčasnosti vyplácané dvomi rôznymi spôsobmi. Legislatívna zmena však prinesie zmenu tohto procesu. Platiť začne od 1. apríla tohto roku.

aktivačný príspevok

Foto: Shutterstock

Aby ľudia nepreskakovali medzi paragrafmi

Doteraz aktivačné príspevky upravovali dva zákony – zákon o hmotnej núdzi a zákon o službách zamestnanosti. „Vďaka tomu mohli nezamestnaní dookola preskakovať medzi dvoma paragrafmi a roky dostávať aktivačný príspevok bez stabilnej práce,“ povedal Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Podľa neho prideľovanie dávok podľa dvoch spôsobov si vyžiadalo legislatívnu zmenu, ktorá tento proces zjednotila. Tou zmenou je novela zákona o hmotnej núdzi.

Po novom sa podľa nej vypúšťajú niektoré časti zákona, ktoré umožňovali takéto konanie. Podľa rezortu práce sa aktivačný príspevok bude vyplácať ľuďom bez práce, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, a ktorí vykonávajú menšie obecné služby alebo dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne.

Čo sú to aktivačné práce

Aktivačné práce boli zavedené ešte v roku 2004. Majú pomáhať nezamestnaným, aby si zachovali pracovné návyky, zvýšili svoju šancu uplatniť sa na trhu práce, alebo sa mohli jednoduchšie zaradiť do projektov úradov práce na zlepšenie zamestnateľnosti.  Takéto práce majú spravidla podobu jednoduchých prác, ktoré vykonáva nezamestnaný pre obec, za čo mu je vyplácaný aktivačný príspevok.

Na podporu udržania pracovných návykov

Rezort práce má pripravené dve alternatívy za končiaci sa spôsob vyplácania aktivačných príspevkov.

Už od 1. apríla 2023 sa rozbieha projekt Podpora udržania pracovných návykov, pomocou ktorého bude nezamestnaný poberajúci dávku v hmotnej núdzi vykonávať aktivačnú činnosť formou menších služieb pre obec alebo pre samosprávny kraj. Najviac však počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne.

K dávke v hmotnej núdzi mu bude vyplatený aktivačný príspevok vo výške 75,70 eura. Organizátori práce budú mať aj v tomto prípade nárok na príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivácie a na poskytovanie príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca.

Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Na organizovanie aktivačných prác môžu obce, mestá a nimi zriadené organizácie už teraz využívať národný projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Je zameraný na aktiváciu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vrátane dlhodobo nezamestnaných ľudí.

V tomto prípade ide o vykonávanie kvalifikovanejších pracovných činností, ako napríklad pomoc v školských, zdravotníckych zariadeniach, administratívna činnosť, pomoc v domovoch sociálnych služieb a podobne. Finančný príspevok sa bude poskytovať nezamestnanému tri až päť mesiacov vo výške životného minima pre rok 2023, ktoré je momentálne vo výške 234,42 eura mesačne.

Okrem toho nárok na príspevok bude mať aj samotný organizátor prác, teda mesto, obec alebo nimi zriadené organizácie. Tento príspevok slúži na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivácie a na poskytovanie príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca.

Viac ako 90-tisíc voľných pracovných miest

Ak sa nezamestnaný nechce spoliehať na podporu zo strany štátu, môže využiť ponuku na trhu práce. Počet voľných pracovných miest na Slovensku aktuálne predstavuje viac ako 90-tisíc voľných pozícií. Takmer 9-tisíc z nich je určených pre osoby s nízkou kvalifikáciou alebo bez kvalifikácie.

logo
Prečítajte si tiež:
31.10.2023 Redakcia FinReport

Vyplácanie 13. dôchodkov sa začína od štvrtka 2. novembra 2023

November je okrem iného mesiacom, počas ktorého sa dôchodcom vyplácajú 13. dôchodky. S výplatou sa začína hneď od štvrtka 2. novembra ...

27.10.2023 Redakcia FinReport

Na odložené daňové priznanie pre SZČO je čas už len do 8. novembra 2023

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v predĺženej lehote do 30. júna ...

16.10.2023 Redakcia FinReport

Na uplatnenie si odvodovej úľavy majú potravinári čas už len do piatka 20. októbra 2023

Ak si chcú potravinári uplatniť odvodovú úľavu, musia Sociálnej poisťovni doručiť príslušné vyhlásenia. Čas majú už len do konca ...

7.8.2023 Redakcia FinReport

Od 1. septembra sa končí vyplácanie pandemického ošetrovného

Sociálna poisťovňa v nasledujúcom mesiaci ukončí vyplácanie pandemického ošetrovného. Ani školy už nebudú musieť nahlasovať ...

28.7.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa ide prehodnocovať percentá invalidity, no invalidné dôchodky sa znižovať nebudú

Sociálna poisťovňa bude najbližšie dva roky prehodnocovať percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť niektorých ...

27.7.2023 Redakcia FinReport

Ceny priemyselných výrobcov pre domáci aj zahraničný trh sú vyššie ako vlani

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v júni 2023 medziročne vyššie o 14,5 %, medzimesačne klesli o 0,5 %. Rast výrobných cien ...

3.7.2023 Redakcia FinReport

Štátny rozpočet je za prvých šesť mesiacov 2023 v takmer trojmiliardovom deficite

Štátny rozpočet v prvom polroku tohto roku dosiahol schodok takmer 2,8 miliardy eur, čo je približne jedna tretina deficitu naplánovaného na ...

30.6.2023 Miloslava Némová

Hranica životného minima sa zvyšuje. Ktorí poberatelia dávok a príspevkov si prilepšia?

Už zajtra, teda od začiatku júla sa zvyšuje výška životného minima. Podľa nového výpočtu sa táto suma odvíja od rastu cien tovarov a ...

29.6.2023 Redakcia FinReport

Od 1. júla 2023 sa zvyšujú dôchodky. Vypočítajte si, o koľko stúpne ten váš

Od 1. júla tohto roku sa všetky dôchodkové dávky zvyšujú o 10,6 %. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení. Poberatelia dôchodkov ...

23.6.2023 Redakcia FinReport

Investičné aktivity medziročne vzrástli, najviac v oblasti priemyselnej výroby a nehnuteľností

Objem investícií počas prvých troch mesiacov tohto roka medziročne vzrástol v bežných cenách o viac ako pätinu. Naďalej tiež platí, že ...

8.6.2023 Redakcia FinReport

Maximálna dávka v nezamestnanosti od júla 2023 stúpne na 1 329,10 eura

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia, ktoré svojim poistencom priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa, bude od 1. ...

7.6.2023 Zuzana Fryč

Takto sa od 1. júla 2023 zvýšia penzie dôchodcom podľa počtu odpracovaných rokov

Už onedlho, od 1. júla 2023, vstúpi do účinnosti novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa zvýši priemerný starobný dôchodok ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay