Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Tretia výzva na obnovu rodinných domov je zverejnená, no žiadosť je možné podať až o mesiac

Zuzana Fryč Financie Poslať

Hoci nová výzva na obnovu starších rodinných domov, ktorá je už treťou v poradí, bola zverejnená 27. marca 2023, žiadosti o dotáciu bude možné podávať až od 24. apríla tohto roku. Dobrou správou pre tých, ktorí v predošlých pilotných výzvach so svojou žiadosťou nepochodili či nestihli na výzvy reagovať, je výrazné zjednodušenie podmienok žiadania o finančné prostriedky.

image

Foto: Shutterstock

Na pilotné výzvy reagovalo málo záujemcov

Prvé dve pilotné výzvy na dotáciu v programe Obnov dom z Plánu obnovy a odolnosti boli ukončené koncom februára 2023. Pri oboch odrádzala záujemcov o finančné príspevky zvýšená administratívna náročnosť a komplikované podmienky.

Cieľom programu je obnoviť 30-tisíc rodinných domov a do roku 2026 je na to vyčlenených pol miliardy eur. Doposiaľ však bolo zaregistrovaných iba 3 580 žiadostí.

Aj preto Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zverejnila nové zjednodušené podmienky pre žiadateľov, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu. V ponuke je v rámci tretej výzvy stále 190 miliónov eur. Podľa posledných zverejnených údajov sa dosiaľ podarilo uspokojiť len vyše 200 žiadateľov.

Kompletná nová výzva aj so všetkými prílohami podľa agentúry už bola zverejnená. Občania však budú môcť predkladať svoje žiadosti až od 24. apríla 2023.  

79491

Znížili administratívu, veria, že zrýchlia

Prepracovaním novej výzvy chce SAŽP zjednodušiť nielen podmienky, ale aj proces podávania samotnej žiadosti, kde sa výrazne znižuje počet povinných príloh, a tým aj administratívne zaťaženie žiadateľa. Žiadosť musí byť podaná online, prostredníctvom formulára na stránke Obnovdom.sk.

„Naším cieľom je, aby do tridsiatich dní od podania žiadosti dostal každý žiadateľ spätnú väzbu o splnení či nesplnení podmienok. Pri zrýchlenom tempe hodnotenia žiadostí budeme schopní do 31. júla 2023 zazmluvniť 9- až 10-tisíc ľudí, ktorí sa ešte pred vykurovacou sezónou môžu pustiť do obnovy svojich domov,“ vyhlásil minister životného prostredia SR Ján Budaj, ktorý verí, že proklientsky orientované podmienky výrazne zrýchlia posudzovanie žiadostí

Hlavné zmeny v podmienkach novej výzvy

V rámci tých najdôležitejších podstatných podmienok dochádza k týmto zjednodušeniam:

1) Ruší sa podmienka pre žiadateľa mať trvalý pobyt v rodinnom dome, bez ktorého bude po novom možné získať príspevok.

2) Nevyžaduje sa doklad o tom, že žiadateľ nemá dlžoby voči štátu.

3) Požiadavka na úsporu primárnej energie je minimálne 30 %.

4) Veľmi dôležitou zmenou je aj samotná výška podpory. V prípade čerpania do 15-tisíc eur môže plán obnovy občanom poskytnúť až 75 % financií. Žiadateľ si tak musí zabezpečiť len zvyšných 25 %. Ak však zrealizuje opatrenia na úsporu primárnej energie až nad 60 %, má nárok na bonus vo výške 4-tisíc eur a môže získať finančný príspevok až do výšky 19-tisíc eur. Bonus sa vyplatí po realizácii rekonštrukcie.

5) Zrealizované musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A, čo znamená zateplenie obvodného plášťa, výmenu okien a dverí, zateplenie stropu a podlahy.

6) Zvyšujú sa aj jednotkové sadzby za opatrenia, aby reflektovali infláciu.

Zjednodušené je aj podávanie samotnej žiadosti

Pred podaním žiadosti si stačí pripraviť tri doklady a aj samotné vypĺňanie žiadosti bude po novom pohodlnejšie a menej časovo náročné.

Stačí vyplniť jednoduchý formulár, pričom žiadatelia nemusia okamžite vypĺňať technické údaje z energetického certifikátu alebo z projektového energetického hodnotenia. Na vyplnenie žiadosti stačí občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby.

Potvrdenie o veku stavby sa dá doložiť buď kolaudačným rozhodnutím, znaleckým posudkom o veku stavby alebo potvrdením od mestského či obecného úradu o veku stavby.

K zrýchleniu procesov by malo prispieť aj zrušenie týchto príloh

  • Energetický certifikát (ECB) alebo projektové energetické hodnotenie (PEH) nie sú po novom prílohou žiadosti, potrebné je však doručiť ich do troch mesiacov od podpísania zmluvy. Žiadateľ vďaka tomu môže najprv podať žiadosť a má čas na vybavovanie certifikátu.
  • Stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby už nie sú prílohou k žiadosti. Nahradí ich čestné vyhlásenie žiadateľa, pričom žiadateľ si naďalej musí splniť všetky podmienky vyplývajúce zo stavebného zákona. Naďalej sa preto odporúča, aby majitelia domov pri zateplení ohlásili stavebné úpravy a podali ohlášku na miestnom stavebnom úrade.
  • Pri podaní žiadosti o finančný príspevok nie je potrebný ani doklad o bankovom účte, keďže ten sa predkladá až po podpise zmluvy.

Naďalej však platia niektoré pôvodne stanovené podmienky

  • Uchádzačom o dotáciu môže byť len majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 1. januárom 2013, ktorý spĺňa aj ďalšie podmienky.
  • Žiadateľom je fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ a má trvalý pobyt na území SR.
  • Dom sa využíva v prevažnej miere na bývanie. V prípade, že sa využíva aj na iné účely platí, že na podnikateľské alebo hospodárske účely sa nemôže využívať viac ako 10 % podlahovej plochy.
  • Na liste vlastníctva, v projektovom alebo energetickom hodnotení či certifikáte musí byť stavba uvedená ako rodinný dom (RD).
  • Žiadateľ musí zostať vlastníkom alebo spoluvlastníkom až do vyplatenia dotácie. Ak má dom viac spoluvlastníkov, o dotáciu žiadajú všetci spolu. Ten, ktorý žiadosť predkladá, je hlavným žiadateľom.
  • Platí, že na projekt, ani na žiadnu jeho časť nemohol byť v minulosti vyplatený alebo schválený finančný príspevok z iných verejných zdrojov, ktorý by predstavoval duplicitné financovanie opatrenia.
  • Žiadateľ musí zrealizovať aspoň jedno zo zoznamu povinných opatrení, ktorým sa dosiahne spomínaná úspora primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou.

Aký je časový rámec na obnovu domu?

Podmienkou pri obnove rodinných domov je stanovené maximálne obdobie, za ktoré je potrebné vykonať rekonštrukciu domu.

Pôvodné podmienky stanovovali rozdielne časové obdobie na základe toho, ako sa stavba realizovala. Pri realizácii obnovy na základe stavebného povolenia to bolo maximálne 12 mesiacov od dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie. Za ukončenie realizácie projektu sa považoval deň kolaudačného rozhodnutia.

Ak obnova domu prebiehala len na základe ohlášky, to bolo maximálne 8 mesiacov. Za ukončenie realizácie projektu sa považoval deň odovzdania diela, prípadne jeho poslednej časti na základe preberacieho protokolu o prevzatí diela prijímateľom.

Po novom je však v tretej výzve časový rámec na obnovu domu stanovený na 10 mesiacov od účinnosti zmluvy.

logo
Prečítajte si tiež:
9.6.2023 Redakcia FinReport

Analýza: Za potraviny platíme viac ako v Česku, no hypotéky máme lacnejšie

Kedysi sme boli jedna republika, dnes sú to už tri desaťročia, čo oba štáty hospodária oddelene. Navyše česká ekonomika stojí na ...

9.6.2023 Redakcia FinReport

Drahší benzín zdražel, lacnejší zlacnel, zmeny sú len minimálne

Po uplynulých dvoch týždňoch sa zdalo, že ceny pohonných látok na Slovensku budú aj naďalej priebežne rásť. Opak je však pravdou. ...

9.6.2023 Robert Juriš

Michal Meško: Kniha je jedným z najdokonalejších vynálezov ľudstva

Ľudia sa v kníhkupectvách cítia dobre. Navštevujú ich preto, lebo vedia, že v nich nájdu nielen ponaučenie, ale najmä pozitívne emócie, ...

9.6.2023 Eva Sadovská

O investičnom nástroji SPAC počuť stále viac. Prvý v strednej Európe má slovenské korene

Pojem SPAC (Special Purpose Acquisition Company) sa postupne dostáva aj do slovníka investorov zo strednej a východnej Európy. Pritom v USA sa ...

9.6.2023 Redakcia FinReport

Poisťovňa Uniqa v prvom štvrťroku 2023 zvýšila poistné o 6,5 %

Za prvé tri mesiace roku 2023 zaznamenala Uniqa v Českej republike a na Slovensku 6,5-percentný nárast predpísaného poistného, čo predstavuje ...

9.6.2023 Martin Jamnický

Prívalové dažde a povodne opäť vyčíňajú, poisťovne počítajú škody

Silné prívalové dažde, krupobitie a rozvodnené vodné toky opäť nepríjemne zasiahli Slovensko, a to hneď v niekoľkých regiónoch naraz. ...

9.6.2023 Redakcia FinReport

Slovenský priemysel v apríli znova spomalil, výsledok už nezachraňuje ani výroba automobilov

Slovenská priemyselná produkcia v apríli 2023 medziročne poklesla o 2 %. Priemysel tak nadviazal na stagnáciu na konci minulého a začiatku ...

8.6.2023 Redakcia FinReport

Maximálna dávka v nezamestnanosti od júla 2023 stúpne na 1 329,10 eura

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia, ktoré svojim poistencom priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa, bude od 1. ...

7.6.2023 Redakcia FinReport

Nízkopríjmové domácnosti sa dočkajú inflačnej pomoci, potravinových balíčkov či dotácie na stravu

Rezort práce pokračuje v pomoci občanom a kompenzuje im tak rast životných nákladov. Len v máji poskytli úrady práce dotáciu na stravu pre ...

6.6.2023 Zuzana Fryč

Financovať bývanie ľuďom s ŤZP pomáha aj Štátny fond rozvoja bývania

Keďže banky pre ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby neposkytujú žiadne zásadné výhody pri žiadaní o úver na bývanie, cesta k ...

5.6.2023 Redakcia FinReport

Ministerstvo dopravy SR reaguje na rast cien a preto chce zvýšiť dotácie na nájomné byty

Inflácia na Slovensku síce zmierňuje svoj rast, napriek tomu sa ceny stavebných prác, materiálov a výrobkov sa neustále zvyšujú. ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Deficit štátneho rozpočtu v máji 2023 dosiahol 3,32 miliardy eur

Deficit štátneho rozpočtu dosahuje v tomto roku vysoké hodnoty, ktoré sa každým mesiacom zvyšujú. Ku koncu mája 2023 sa vyšplhal až na ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Uhradiť odložené poistné za február 2021 je potrebné do konca júna 2023. Pri nesplnení záväzku hrozí pokuta

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia, ktorí si odložili splatnosť poistného za február 2021, musia Sociálnej ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Rodičovský dôchodok dostane ďalších 23-tisíc seniorov

Sociálna poisťovňa priznala a 1. júna 2023 jednorazovo poslala rodičovský dôchodok ďalším takmer 23-tisícom poberateľom dôchodkov. Sú ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa bude rozposielať dôchodkovú prognózu v troch možných scenároch

Sociálna poisťovňa od roku 2026 začne zasielať dôchodcom takzvanú dôchodkovú prognózu. Tá bude obsahovať informáciu o ich dôchodkových ...

31.5.2023 Robert Juriš

Ceny nových nehnuteľností idú dole, u tých starších zatiaľ ešte nezačali klesať

Realizačné ceny nehnuteľností na Slovensku na začiatku roka 2023 zamrzli. Priebežne síce klesali ceny nových nehnuteľností, no ...

31.5.2023 Redakcia FinReport

Lekári budú od 1. júna 2023 vystavovať PN už len elektronicky

Už o poldruha týždňa, teda od 1. júna tohto roku, budú musieť všetci lekári vystavovať len elektronické práceneschopenky v podobe ePN. ...

30.5.2023 Martin Jamnický

Spoločnosť Positive digitalizáciou finančného trhu vlani ušetrila 53 ton papiera a teraz vysádza aj nové stromy

Spoločnosť Positive sa prioritne venuje vývoju softvérov pre firmy pôsobiace na finančnom trhu. V roku 2022 jej softvérové systémy ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay