Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Toto všetko potrebujete vedieť v súvislosti s daňovým bonusom na dieťa v roku 2024

Zuzana Fryč Financie Poslať

Daňový bonus na dieťa prešiel v posledných rokoch viacerými zmenami a úpravami. Preto sme pripravili prehľad o tom, aké budú podmienky na uplatnenie si daňového bonusu na dieťa v roku 2024, kto má naň nárok, s akým príjmom, aká bude maximálna výška bonusu, a aj to, ako si ho od budúceho roka uplatniť.

Rodinka s dieťaťom

Zdroj: Freepik

Najčastejšie na mesačnej báze

Posledné zmeny v daňovom bonuse na dieťa sa uskutočnili vlani v júli prijatím zákona o financovaní voľného času dieťaťa, pričom sa zmenili pravidlá výpočtu aj rozdelenie sumy bonusu podľa veku dieťaťa. Keďže daňový bonus na dieťa upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ide o daňové zvýhodnenie, ktoré fyzickej osobe znižuje preddavky na daň alebo samotnú vypočítanú daň.

Daňové zvýhodnenie na dieťa si môže uplatniť len fyzická osoba, a to na každé vyživované dieťa. V prípade rodičov si daňový bonus môže uplatniť len jeden z nich, no je možné sa v nároku naň striedať. Bonus si možno uplatniť buď mesačne, alebo ročne.

89855

Mesačne si daňový bonus môže uplatniť len zamestnanec vo svojej mesačnej mzde, pričom daňový bonus môže znížiť vypočítané preddavky na daň, ktoré je zamestnanec povinný odvádzať zo mzdy, čím sa mu zvýši čistá mzda k výplate.

Ročne si daňový bonus môže uplatniť každá fyzická osoba, a teda napríklad živnostník podaním daňového priznania alebo zamestnanec požiadaním zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Ako si vypočítať daňový bonus

Aj v budúcom roku bude naďalej platiť, že maximálna výška daňového bonusu na dieťa je rozdelená podľa veku dieťa, a to na neplnoleté a dospelé deti. Na deti od narodenia do dovŕšenia 18 rokov je možné si uplatniť bonus vo výške maximálne 140 eur.

Nižší bonus na úrovni 50 eur si môže rodič uplatniť u dieťaťa po dovŕšení jeho 18 rokov až do ukončenia povinnej školskej dochádzky (do konca školského roka), prípadne do 25 rokov, ak dieťa navštevuje denné štúdium na strednej alebo vysokej škole. Tieto pravidlá sú platné zatiaľ do decembra budúceho roka.

Reálna výška bonusu sa odvíja od hrubého mesačného príjmu rodiča a počtu jeho detí. Vypočíta sa na základe čiastkového daňového základu (hrubá mzda mínus zaplatené odvody), ktorý sa vynásobí príslušným percentom stanoveným zákonom podľa počtu vyživovaných detí.

80035

V prípade jedného dieťaťa môže daňový bonus dosiahnuť maximálne 20 % čiastkového základu dane rodiča. S každým ďalším dieťaťom táto hranica stúpa o 7 %. Pri dvoch deťoch to bude 27 %, pri troch 34 %, pri štyroch 41 %, pri piatich deťoch 48 % a pri šiestich alebo viacerých deťoch môže celkový bonus dosiahnuť 55 % čiastkového základu dane.

Pri výpočte platia tieto pravidlá:

1) Maximálna suma daňového bonusu je buď 140, alebo 50 eur v závislosti od veku dieťaťa. Plnú sumu daňového bonusu si môže rodič uplatniť len vtedy, ak výška základu jeho dane po uplatnení si príslušného percenta dosiahne túto plnú, prípadne vyššiu sumu.

2) Ak suma základu dane vypočítaná príslušným percentom vyjde nižšia ako zákonom stanovená maximálna suma, daňovník má nárok len na túto nižšiu sumu daňového zvýhodnenia na dieťa.

71904

Pozitívom je, že ak bol zamestnancovi – rodičovi v priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávateľom priznaný vyšší nárok na daňový bonus, na aký mu vznikne nárok po prepočítaní základu dane z celého roka po skončení zdaňovacieho obdobia, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus, teda daňový bonus nemusí spätne vrátiť.

Príklad: Mesačná výška daňového bonusu pri dvoch deťoch

Mesačná hrubá mzda rodiča je 2 000 eur, pričom odvody predstavujú 268 eur. Keďže daňovník má dve deti do 18 rokov, maximálny nárok na daňový bonus podľa zákona má vo výške 140 + 140 = 280 eur. Výpočet základu dane príslušným percentom je takýto: (2 000 – 268) x 27 % = 467,64 eura. Keďže je to viac ako 280 eur, daňovník si môže mesačne uplatniť daňový bonus v plnej výške 280 eur. Ak by mu týmto výpočtom vyšiel nižší základ dane ako 280 eur, rodičovi by vznikol nárok na bonus v nižšej sume.

Ďalšie dôležité zmeny

Okrem výšky daňového zvýhodnenia, ktorá sa naposledy menila ešte vlani v júli, upravili sa aj podmienky jeho nároku. V súčasnosti ho môže získať každý rodič s príjmom už od jedného eura, pričom pred legislatívnymi zmenami musel jeho ročný príjem dosiahnuť aspoň šesťnásobok minimálnej mzdy.

Keďže výška daňového bonusu závisí od príjmu rodiča, a mnohí by pre nižšie zárobky na maximálny daňový bonus nedosiahli, poslanci Národnej rady SR prijali ešte dodatočnú úpravu.

Ak na maximálny daňový bonus na deti nebude stačiť príjem jedného rodiča, môžu sa k nemu pripočítať aj zárobky druhého z rodičov, respektíve základ dane jedného z rodičov sa môže navýšiť o základ dane z príjmov druhej oprávnenej osoby. Bude sa to riešiť vždy pri ročnom zúčtovaní vo firme, pričom aj druhý rodič musí spĺňať podmienky na získanie daňového bonusu.

Ako preukázať nárok daňový bonus

V prípade, ak si rodič uplatňuje nárok na daňové zvýhodnenie na dieťa prvýkrát, má povinnosť predložiť zamestnávateľovi, prípadne správcovi dane, rodný list dieťaťa, alebo rozhodnutie súdu, ak je dieťa osvojené. V ďalšom období poberania príspevku už doklad nemusí predkladať. Ak dieťa po dovŕšení povinnej školskej dochádzky ďalej študuje na strednej či vysokej škole, rodič nemá povinnosť predkladať potvrdenie o návšteve školy, ak dieťa študuje na škole na území Slovenska. Rodič musí doložiť potvrdenie o návšteve školy dieťaťa len vtedy, ak dieťa študuje v škole v zahraničí.

logo
Prečítajte si tiež:
11.2.2024 Redakcia FinReport

Investície v roku 2024: Okrem tradičných investícií sledujte aj nové príležitosti

Investori sa pýtajú, aký bude rok 2024. Nadviažu dlhopisy na úspešné predchádzajúce mesiace a budú pokračovať v raste aj v nasledujúcom ...

8.2.2024 Martin Jamnický

O ročné zúčtovanie dane je potrebné požiadať do 15. februára 2024

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2023 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne ...

8.2.2024 Miloslava Némová

Prognóza: Cenové otrasy na realitnom trhu v tomto roku nehrozia

Analytici z oblasti realít sa zhodujú – tento rok by mal byť realitný trh na Slovensku pomerne stabilný. Rozhodnosť kupujúcich môžu ...

4.2.2024 Redakcia FinReport

Prieskum: Slováci plánujú viac šetriť, ale aj viac investovať

Dve tretiny obyvateľov Slovenska plánujú v novom roku 2024 zmeniť svoje finančné a investičné správanie sa. Príčinou je najmä vysoká ...

3.2.2024 Redakcia FinReport

Prognóza: Päť najsilnejších trendov v e-commerce pre rok 2024

E-commerce patrí medzi rýchlo sa vyvíjajúce odvetvia. Využívanie moderných technológií a vysoký dopyt spotrebiteľov nútia e-shopy ...

2.2.2024 Roland Régely

Lacnejšie hypotéky tak skoro neprídu, brzdiť ich môžu aj vládne opatrenia

Hypotéky na Slovensku tento rok nezažijú výraznejšie zmeny. Európska centrálna banka síce ohlásila znižovanie úrokových sadzieb, no ...

1.2.2024 Martin Jamnický

Rodičovský dôchodok sa bude vyplácať v júni. Koľko môžete dostať?

Sociálna poisťovňa v tomto roku vyplatí takzvaný rodičovský dôchodok jednorazovo, a stane sa tak v priebehu júna 2024. Postupovať bude ...

29.1.2024 Robert Juriš

Toto sú najzásadnejšie daňové zmeny platiace od začiatku roku 2024

V roku 2024 sa zvýšila daň z dividend zo 7 na 10 %, rozšírilo sa zvýhodnenie pre mikrodaňovníkov, zavádzajú sa daňové licencie, zvyšujú ...

28.1.2024 Redakcia FinReport

Investorov čaká rok kovov. Zlato sa môže dostať na rekordnú úroveň 2 300 dolárov

Tento rok by sa mohol stať rokom kovov. V centre pozornosti investorov sa môžu ocitnúť zlato, striebro, platina, meď aj hliník. Konštatuje to ...

26.1.2024 Roland Régely

Cestovateľské trendy 2024: V desiatke top destinácií je osem ázijských

Začiatok roka je pre mnohých ľudí vhodný čas na plánovanie cestovateľských dobrodružstiev. Prvé týždne sú už tradične „silné“ v ...

4.1.2024 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa v roku 2024 predpokladá výdavky 13,3 miliardy eur

Poslanci národnej rady SR pred Vianocami schválili štátny rozpočet na nasledujúci rok. Jeho súčasťou je tiež rozpočet Sociálnej ...

3.1.2024 Redakcia FinReport

Môžu sa investori pri obchodovaní s akciami pripraviť na takzvaný januárový efekt?

S príchodom nového roka sa investori môžu tešiť na takzvaný januárový efekt, ktorý sa na začiatku nového roka obyčajne spája s ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay