Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Toto sú odpovede na najčastejšie kladené otázky v súvislosti s výpismi z osobných dôchodkových účtov

Martin Jamnický Financie
SK
EN
Poslať

Dôchodkové správcovské spoločnosti mali do konca februára 2023 povinnosť zaslať sporiteľom v druhom pilieri výpis z ich osobných dôchodkových účtov. Mnohí sporitelia v tejto súvislosti majú viacero otázok. Odpovede na tie najčastejšie kladené pripravila Sociálna poisťovňa.

image

Foto: Shutterstock

Kde mám požiadať o výpis z osobného dôchodkového účtu, ak mi nebol doručený?

Osobný dôchodkový účet sporiteľa spravuje a výpis z neho vyhotovuje dôchodková správcovská spoločnosť (DSS), s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Sociálna poisťovňa tento výpis sporiteľom nevyhotovuje, preto oň treba požiadať príslušnú DSS. 

Ako zistím, s ktorou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou mám uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení?

Sociálna poisťovňa ponúka klientom v rámci Elektronického účtu poistenca (EÚP) popri evidovaných obdobiach poistenia, vymeriavacích základoch, odvedených platbách od zamestnávateľa, či elektronickej práceneschopnosti (ePN) aj informácie o účasti klienta na starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ tam teda nájde aj informácie o DSS, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

Na doručenom výpise nemám evidované príspevky za obdobie november a december minulého kalendárneho roka. Ako je to možné?

Sociálna poisťovňa je povinná postúpiť príspevky na osobný dôchodkový účet sporiteľa do 60 dní od ich úhrady odvádzateľom. Napríklad poistné na sociálne poistenie a príspevky za obdobie december 2022 má zamestnávateľ riadne uhradené v lehote splatnosti 31. januára 2023 za predpokladu, že predložil v lehote splatnosti aj mesačný výkaz poistného za dané obdobie. Príspevky sporiteľa od takéhoto odvádzateľa Sociálna poisťovňa postúpi pri najbližšej úhrade príspevkov do dôchodkových správcovských spoločností nasledujúci mesiac, čiže vo februári 2023.

DSS vyhotovujú sporiteľom výpis z ich osobných dôchodkových účtov so stavom k 31. decembru 2022, keď dobiehajúce príspevky za december, prípadne november, ešte neboli pripísané. Je preto vhodné, aby sporitelia aktívne využívali aj elektronický prístup k svojmu dôchodkovému účtu v DSS, kde majú možnosť overiť si aktuálny stav pripísaných finančných príspevkov. 

Na doručenom výpise nemám evidované ani príspevky za iné obdobia minulého kalendárneho roka. Prečo je to tak? 

Sociálna poisťovňa postupuje príspevky hromadne pravidelne každý mesiac na účty DSS. Príspevky na druhý dôchodkový pilier sú súčasťou starobných odvodov zaplatených Sociálnej poisťovni počas trvania dôchodkového poistenia sporiteľa. Dôvodom nepostúpenia príspevku za konkrétne obdobie môže byť:

  • chýbajúci predpis poistného a príspevku (mesačný výkaz alebo výkaz poistného nepredložený zamestnávateľom),
  • vylúčenie povinnosti sporiteľa platiť poistné, keď mu vznikol nárok na nemocenské dávky,
  • prerušenie alebo zánik poistenia sporiteľa, keď zamestnávateľ nemá povinnosť platiť starobné odvody za svojho zamestnanca, respektíve SZČO neodvádza za seba,
  • posun splatnosti poistného a príspevkov u odvádzateľov, ktorí si uplatnili možnosť odkladu platby v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

V prípade, že vám vo výpise chýbajú príspevky, overte si, či ste naozaj boli v danom čase dôchodkovo poistený, najmä ako zamestnanec, respektíve ako SZČO, a zároveň ste neboli práceneschopný. Aj tieto informácie si môžete spoľahlivo  overiť v Sociálnej poisťovni cez svoj Elektronický účet poistenca, kde máte evidované všetky obdobia dôchodkového poistenia. 

Ako sa môže stať, že Sociálna poisťovňa neposiela moje príspevky do druhého piliera aj niekoľko mesiacov?

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie nemusia byť postupované dlhšie obdobie, a to aj počas obdobia dôchodkového poistenia sporiteľa z dôvodu prebiehajúceho zúčtovania. Ide o prípady, keď sporiteľovi boli v minulosti postúpené príspevky vo vyššej sume, ako mu patrili. Sociálna poisťovňa si tieto neoprávnené príspevky nevyžiada späť z DSS, ale pozastaví postupovanie nových oprávnených príspevkov, kým sa ich suma nevyrovná.

Toto zúčtovanie sa týka najmä mamičiek, keď po ich návrate do zamestnania nedošlo k odhláseniu sa z poistenia štátu, pričom v minulosti, pred rokom 2018, to zákon o sociálnom poistení ešte vyžadoval. Príspevky za týchto sporiteľov následne platil štát aj zamestnávateľ, až kým nedošlo k oprave v registrácii poistných vzťahov.

Po spätnom ukončení poistenia štátu automaticky nastal proces zúčtovania príspevkov, v rámci ktorého došlo k spomínanému dočasnému pozastaveniu príspevkov. Po vyrovnaní tejto neoprávnene postúpenej sumy sa proces zúčtovania ukončí a ďalšie príspevky Sociálna poisťovňa za sporiteľa postupuje do DSS priebežne.

Hodnota osobného dôchodkového účtu nezodpovedá sume pripísaných príspevkov. Ako je to možné?

Suma príspevkov, ktoré Sociálna poisťovňa postúpila do DSS, sa nemusí zhodovať s celkovou nasporenou sumou, ktorú vám oznamuje DSS vo výpise. Je to otázka zhodnotenia, či znehodnotenia úspor na vašom osobnom dôchodkovom účte. Sociálna poisťovňa za kolísanie sumy úspor na vašom dôchodkovom účte nezodpovedá. V tejto veci je potrebné obrátiť sa na svoju DSS.

Chcem prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Čo mám urobiť?

V prípade vášho záujmu o prestup do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti stačí uzatvoriť prestupovú zmluvu s DSS, do ktorej chcete prestúpiť. Ak od uzatvorenia prvej zmluvy uplynul viac ako jeden rok, respektíve od posledného prestupu uplynulo viac ako šesť mesiacov, Sociálna poisťovňa vám túto prestupovú zmluvu akceptuje.

Chcem vystúpiť z druhého piliera. Existuje takáto možnosť?

Táto možnosť sa bude týkať len sporiteľa, ktorému vznikla účasť v druhom pilieri automaticky po 1. máji 2023. Prvopoistencovi, ktorému vznikne prvé dôchodkové poistenie od 1. mája 2023 (najmä jeho vstupom na trh práce), totiž zároveň vzniká jeho účasť na starobnom dôchodkovom sporení v druhom dôchodkovom pilieri, a je len na ňom, či si sám vyberie DSS, ktorá mu bude viesť jeho osobný dôchodkový účet.

Ak tak neurobí do 180 dní, DSS mu určí Sociálna poisťovňa. Tento prvopoistenec má právo počas prvých dvoch rokov z druhého piliera vystúpiť. Sporiteľ, ktorému vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023 a do druhého piliera vstúpil samostatne – dobrovoľným uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, možnosť vystúpiť z druhého piliera nemá.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
3.6.2023 Redakcia FinReport

Alkohol za volantom môže vyjsť vodiča aj na 100-tisíc eur

Každú desiatu smrteľnú nehodu vo svete spôsobí alkohol, pričom prvenstvo v rebríčku si drží východná Európa. Ak vodič spôsobí nehodu ...

3.6.2023 Redakcia FinReport

EÚ vlani vyviezla cibuľky kvetov za 100,6 milióna eur. Lídrom v tomto obchode je Holandsko

Hoci sa takzvaná tulipánová horúčka v Holandsku odohrala pred takmer 400 rokmi, biznis s cibuľkami kvetov prežil až do súčasnosti. ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Deficit štátneho rozpočtu v máji 2023 dosiahol 3,32 miliardy eur

Deficit štátneho rozpočtu dosahuje v tomto roku vysoké hodnoty, ktoré sa každým mesiacom zvyšujú. Ku koncu mája 2023 sa vyšplhal až na ...

2.6.2023 Eva Sadovská

Podiel Slovákov pracujúcich z domu poklesol vlani na 13,1 %. Má home office perspektívu?

Aj po uplynutí pandémie koronavírusu sa v súvislosti s home office šíri predstava, že v tomto režime trávi svoj pracovný čas významná ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Pohonné látky sú opäť drahšie ako pred týždňom či dvoma

Leto sa blíži a pohonné látky zvyšujú svoje ceny. V prípade Slovenska sa táto skutočnosť opakuje už druhý týždeň za sebou a analytici ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Slovensko si prostredníctvom emisie 10-ročných dlhopisov požičalo 2 miliardy dolárov

Slovenská republika vydáva emisiu 10-ročných dlhopisov v celkovej hodnote 2 miliardy eur. Podľa informácie Agentúry pre riadenie dlhu a ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Uhradiť odložené poistné za február 2021 je potrebné do konca júna 2023. Pri nesplnení záväzku hrozí pokuta

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia, ktorí si odložili splatnosť poistného za február 2021, musia Sociálnej ...

2.6.2023 Zuzana Fryč

Záujem o elektromobily rastie, poisťovne preto prichádzajú s vylepšeným poistným krytím

Počet elektromobilov a plug-in hybridov aj na slovenských cestách neustále rastie. Poisťovne prispôsobujú svoju ponuku produktov aj tejto ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Rodičovský dôchodok dostane ďalších 23-tisíc seniorov

Sociálna poisťovňa priznala a 1. júna 2023 jednorazovo poslala rodičovský dôchodok ďalším takmer 23-tisícom poberateľom dôchodkov. Sú ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa bude rozposielať dôchodkovú prognózu v troch možných scenároch

Sociálna poisťovňa od roku 2026 začne zasielať dôchodcom takzvanú dôchodkovú prognózu. Tá bude obsahovať informáciu o ich dôchodkových ...

31.5.2023 Robert Juriš

Ceny nových nehnuteľností idú dole, u tých starších zatiaľ ešte nezačali klesať

Realizačné ceny nehnuteľností na Slovensku na začiatku roka 2023 zamrzli. Priebežne síce klesali ceny nových nehnuteľností, no ...

31.5.2023 Redakcia FinReport

Lekári budú od 1. júna 2023 vystavovať PN už len elektronicky

Už o poldruha týždňa, teda od 1. júna tohto roku, budú musieť všetci lekári vystavovať len elektronické práceneschopenky v podobe ePN. ...

30.5.2023 Redakcia FinReport

Od 1. júna 2023 sa zmenia príplatky za prácu cez víkendy a v noci. O koľko sa zvýšia?

Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci budú od 1. júna 2023 vyššie. Novinkou je, že od tohto dňa sa opäť naviažu na minimálnu ...

30.5.2023 Martin Jamnický

Spoločnosť Positive digitalizáciou finančného trhu vlani ušetrila 53 ton papiera a teraz vysádza aj nové stromy

Spoločnosť Positive sa prioritne venuje vývoju softvérov pre firmy pôsobiace na finančnom trhu. V roku 2022 jej softvérové systémy ...

30.5.2023 Robert Juriš

Záujem o hypotéky je najnižší za posledných 10 rokov, úroky sú najvyššie od roku 2014

O drahé hypotéky na Slovensku nie je záujem. Presnejšie štvrťročný prírastok úverov na bývanie spomalil na najnižšie hodnoty za ...

26.5.2023 Robert Juriš

Letiskové VIP salóniky potešia a nie sú len pre vyvolených

Znie to honosne, ale v skutočnosti je to niečo ako zdieľaná obývačka. Nie je síce len vaša, ale je podobne pohodlná, poskytuje útočisko, ...

26.5.2023 Redakcia FinReport

Spoločnosť Positive: Digitalizáciou finančného trhu šetrí tony papiera a ešte aj vysádza nové stromy

Spoločnosť Positive pôsobí už viac ako 15 rokov na slovenskom finančnom trhu. Len vlani jej softvérové systémy vygenerovali približne ...

26.5.2023 Redakcia FinReport

Stravné pre zamestnancov bude od 1. júna 2023 opäť vyššie

Stravné pre zamestnancov bude od 1. júna 2023 opäť o niečo vyššie. Vyplýva to z najnovšieho opatrenia Ministerstvo práce, sociálnych ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay