Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Sú vaše investície alebo peniaze v banke v bezpečí? Takto je zabezpečená ich ochrana

Andrej Vida Financie Poslať

Slováci majú v bankách uložených viac ako 40 miliárd eur. Z toho viac ako polovica sa nachádza na bežných účtoch a zvyšok je vo forme termínovaných vkladov, vkladných knižiek alebo investícií. Po krachu viacerých bánk v Spojených štátoch a vo Švajčiarsku je namieste otázka, ako sú tieto peniaze chránené pred takýmito nepríjemnými udalosťami.

Existujú postupy, ako skutočne ochrániť svoje investície alebo peniaze

Foto: Shutterstock

 

Dva inštitúty ochrany

Viacerí z nás sa pamätajú na rok 2008, keď sa do pozornosti dostala téma ochrany vkladov v bankách. Tá síce existovala aj predtým, ale až masívna finančná kríza spôsobila, že sa v rámci krajín Európskej únie podarilo nastaviť nový jednotný systém ochrany sporiteľov.

Jednou z jeho úloh bolo posilniť dôveru v bankový systém s cieľom zabrániť tomu, aby v krízových situáciách nedochádzalo k hromadnému výberu úspor. Dnes sa klienti môžu spoľahnúť na dva „inštitúty“, ktoré chránia ich uložené alebo investované finančné prostriedky. Pozrime sa na ne podrobnejšie.

Čo je to Fond ochrany vkladov

Fond ochrany vkladov (FOV) je právnická osoba zriadená zákonom o ochrane vkladov (zákon NR SR č. 118/1996 Z. z.). Jeho hlavnou úlohou je ochrana vkladov fyzických osôb a  právnických osôb uložených v bankách, ktoré sú účastníkmi slovenského systému ochrany vkladov. Úlohou fondu je tiež výplata náhrad za pohľadávky z nedostupných zákonom chránených vkladov v prípade, ak sa banka stane neschopnou vyplácať vkladateľom vklady.

Ktoré banky majú chránené vklady

Do Fondu ochrany vkladov sú povinné prispievať všetky banky so sídlom na Slovensku. Vklady v týchto bankách, ktoré spĺňajú zákonné podmienky ochrany, sú chránené slovenským systémom ochrany vkladov.

Pobočky zahraničných bánk pôsobiace na Slovensku, ktoré požívajú výhody bankového povolenia podľa práva Európskej únie, majú vklady chránené domovským systémom ochrany vkladov v štáte, v ktorom má zahraničná banka svoje sídlo. V akej kategórii sa nachádza vaša banka, sa dozviete na stránke https://fovsr.sk/.

Aké vklady sú vlastne chránené

Chránené sú vklady fyzických osôb a právnických osôb, ktoré spĺňajú zákonné podmienky na ochranu vkladov. Ide najmä o vklad v podobe bežného účtu, sporiaceho účtu, termínovaného vkladu, vkladnej knižky a podobne. Chránený je aj spoločný vklad a notárska úschova.

Do akej výšky sú vklady chránené

Vklady bankových klientov sú chránené do výšky najviac 100-tisíc eur na jedného vkladateľa v jednej banke. V prípade, že má klient v tej istej banke aj úver, tak sa mu súčet chránených vkladov zníži o všetky splatné záväzky voči banke podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými. Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

Čo ak banka nie je schopná vyplácať vklady

Banka, v ktorej sa vklady stanú nedostupnými, je povinná zverejniť tieto informácie vo svojich verejných priestoroch. Fond zároveň zverejní túto skutočnosť v médiách s celoštátnou pôsobnosťou.

Sporiteľ nemusí podávať žiadosť o vyplatenie náhrady za nedostupný vklad, udeje sa to automaticky. Fond poverí sprostredkovaním vyplácania náhrad niektorú z bánk. Náhradu si klient môže prevziať v pobočke vyplácajúcej banky buď v hotovosti, alebo bezhotovostným prevodom na iný účet v banke.

Má banka dostatok peňazí na vyplácanie náhrad?

Banky a pobočky zahraničných bánk každoročne prispievajú do Fondu ochrany vkladov, pričom tieto prostriedky sú určené na zabezpečenie vyplácania náhrad. V prípade, že by fondu chýbali zdroje na vyplácanie náhrad, napríklad ak by hypoteticky došlo naraz ku krachu viacerých bánk, môže si ich zabezpečiť formou úveru, návratných finančných výpomocí alebo dotácií zo štátneho rozpočtu. 

Garančný fond investícií

Pre investorov je tu zase Garančný fond investícií (GFI). Je to právnická osoba zriadená zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Na jeho činnosť dohliada Národná banka Slovenska a jeho hospodárenie podlieha prísnym pravidlám upravených právnymi predpismi SR. 

Garančný fond investícií sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatý obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou na vykonanie investičnej služby.

Za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu do výšky 50-tisíc eur z klientskeho majetku ku dňu, keď sa klientsky majetok u osoby zúčastnenej na ochrane klientov stal nedostupným podľa § 82 ods. 1 zákona o cenných papieroch. Do tohto systému sú zapojení všetci licencovaní obchodníci, ktorí sú uvedení v zozname na stránke www.garancnyfond.sk.

Kedy vzniká nárok na odškodnenie

Ak bude niektorý z obchodníkov vyhlásený Národnou bankou Slovenska za neschopného plniť si záväzky voči klientom a zároveň nebude schopný prijaté cenné papiere a iné finančné nástroje vrátiť bez ujmy na nárokoch ostatných klientov, stáva sa klientsky majetok v zmysle zákona o cenných papieroch nedostupným a investor má právo na náhradu.

Garančný fond investícií určí termín začatia, trvanie, miesto a postup vyplácania náhrad. Tieto údaje „nezodpovedný“ obchodník zverejní v tlači s celoštátnou pôsobnosťou a vo svojich verejne prístupných priestoroch. Fond môže tiež definovať, za akých podmienok sa náhrada vyplatí bezhotovostným prevodom.

logo
Prečítajte si tiež:
14.4.2024 Redakcia FinReport

E-commerce: V centre pozornosti sú umelá inteligencia a personalizované zážitky

Pre slovenské e-shopy bol minulý rok priaznivým rokom. Viac ako tri štvrtiny z nich zaznamenali vlani rast, alebo boli na tom porovnateľne ako v ...

14.4.2024 Redakcia FinReport

Predaje nehnuteľností sa rozbiehajú, ceny sa pomaly opäť zvyšujú

Realitný trh a predaje nehnuteľností sa postupne rozbiehajú. Keďže Slováci radi bývajú vo vlastnom, od kúpy bytu alebo rodinného domu ich ...

13.4.2024 Redakcia FinReport

Ako plánovať financie v partnerskom vzťahu, a ktorým chybám sa radšej vyhnúť

Peniaze patria k najčastejším dôvodom sporov a hádok v manželstve či spolužití. Kým niekto hospodári sám, má to jednoduchšie, pretože ...

13.4.2024 Redakcia FinReport

Až 93 % Slovákov žije vo vlastnom byte alebo rodinnom dome

Až 93 % občanov Slovenska býva vo vlastnom byte alebo rodinnom dome. V tejto štatistike nás predbiehajú už len Rumuni, kde je vlastníctvo ...

12.4.2024 Redakcia FinReport

Ceny benzínu stúpajú, približujú sa k minuloročným maximám

Ceny oboch druhov benzínov predávaných na Slovensku neprestali rásť ani po veľkonočných sviatkoch. Už niekoľko týždňov za sebou ...

12.4.2024 Redakcia FinReport

ECB sa obáva návratu zvýšenej inflácie, úrokové sadzby drží na úrovni 4,5 %

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky na svojom poslednom rokovaní rozhodla, že podrží doterajšie kľúčové úrokové sadzby na ...

12.4.2024 Robert Juriš

Finanční agenti musia zvýšiť minimálny limit svojho poistného krytia o 20 %

Každý samostatný finančný agent aj finančný poradca by mal byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorú môže spôsobiť pri ...

12.4.2024 Redakcia FinReport

NBS ohlásila vydanie striebornej desaťeurovky s mníchom Cypriánom

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila vydanie novej striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti ...

12.4.2024 Redakcia FinReport

Nominálne mzdy rastú vo všetkých odvetviach, v niektorých však klesá zamestnanosť

Nominálne mzdy na Slovensku rastú naprieč všetkými odvetviami. Dvojciferným tempom sa zvyšujú v troch z nich. Reálny rast miezd zaznamenalo ...

12.4.2024 Martin Jamnický

Prognóza: Kryptomeny rekordne rastú, no do roku 2028 spomalia na slabučké 4 %

Kryptomenám sa v súčasnosti darí ako nikdy doteraz. Bitcoin aj ethereum dosahujú historické cenové maximá za token a viaceré tokeny rastú ...

11.4.2024 Martin Jamnický

Pozor na falošné aplikácie, dokážu preniknúť až do mobilného bankovníctva

Vynaliezavosť podvodníkov s financiami nepozná hraníc. V poslednom čase sú čoraz častejšie sofistikované podvody prostredníctvom ...

11.4.2024 Redakcia FinReport

Slovenskí penzisti žijúci mimo EÚ musia do 15. apríla 2024 doručiť potvrdenie o žití

Dôchodcovia, ktorí žijú v krajinách mimo Európskej únie, respektíve Európskeho hospodárskeho spoločenstva, musia do pondelka 15. apríla ...

10.4.2024 Redakcia FinReport

Pozor na podvodné SMS. Na linky neklikajte a nikomu nič neplaťte!

Snahy podvodníkov vylákať od dôverčivých ľudí peniaze sa stupňujú. Ministerstvo dopravy SR upozornilo na ďalšiu takúto aktivitu, ktorá ...

10.4.2024 Redakcia FinReport

Unikátnu sadu mincí vydali pri príležitosti 20. výročia vstupu do EÚ

Mincovňa Kremnica a Česká mincovňa predstavili novú sériu obehových mincí v českej aj európskej mene. Stalo sa tak pri príležitosti 20. ...

8.4.2024 Redakcia FinReport

Finančná správa SR zverejnila elektronický formulár o cezhraničných platbách

Finančná správa SR zverejnila elektronický formulár pre nahlasovanie údajov do Centrálneho elektronického systému platobných informácií ...

8.4.2024 Robert Juriš

NBS: Banky poskytujú menej hypoték, no viac spotrebiteľských úverov ako v minulosti

Banky v súčasnosti poskytujú o tretinu menej hypoték ako v minulosti. Stále je to však mierne viac ako predstavuje priemer EÚ. Dobrou správou ...

8.4.2024 Redakcia FinReport

Rezort práce pripravuje rodinnú kartu na pomoc rodinám s deťmi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje ďalšie sociálne opatrenie pre rodiny s deťmi. Minister Erik Tomáš ohlásil príchod ...

8.4.2024 Redakcia FinReport

Štátny rozpočet je na tom ku koncu marca 2024 o 40 % horšie ako vlani

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu prvého štvrťroku tohto roku deficit vo výške 2,181 miliardy eur. Podľa rezortu financií to znamená ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay