Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Sporenie v treťom pilieri sa oplatí tým zamestnancom, ktorým naň prispieva aj zamestnávateľ

Zuzana Fryč Financie Poslať

Spoliehanie sa výhradne na štátom vyplácaný dôchodok môže v budúcnosti priniesť viac smútku ako úžitku. Je preto dobré hľadať možnosti, ako sa dá dlhodobo sporiť na chvíle, keď si človek prestane zarábať prácou a jeho príjem bude závislý od toho, čo si počas svojho života dokázal nasporiť. Prinášame preto prehľad výhod sporenia v dobrovoľnom treťom dôchodkovom pilieri, pričom jednou z nich je aj možnosť ušetriť na dani z príjmu.

image

Foto: Shutterstock

Tretí pilier využíva už vyše 900-tisíc ľudí

Finančné zabezpečenie na dôstojný odchod do penzie sa stáva postupom času čoraz aktuálnejšou témou, o ktorej je potrebné hovoriť. Len vlastnými rozhodnutiami je totiž možné prilepšiť si k dôchodku od štátu.

Dôležité je vybrať si doplnkový zdroj príjmu, keďže spoliehať sa iba na dôchodok zo Sociálnej poisťovne je pri súčasnom nastavení riskantné, pretože by to mohlo neskôr priniesť výrazné zníženie životnej úrovne, na akú sme boli dosiaľ zvyknutí.

Jednou z možností je sporenie si v treťom dôchodkovom pilieri, ktoré je výhodné najmä pre zamestnancov, ktorým môže zamestnávateľ prispievať určitou sumou navyše. Reč je o sporení si prostredníctvom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS), ktoré aktuálne na Slovensku využíva už takmer 950-tisíc sporiteľov.

77885

Čím viac zdrojov máme, tým lepšie

Finanční analytici pred odchodom do penzie odporúčajú zabezpečiť si čo najviac rôznych zdrojov príjmu. Len vďaka nim sa počas dôchodkového veku dá aspoň priblížiť k predošlej osobnej finančnej úrovni, a vyhnúť sa tak možným finančným problémom.

Výhodou môže byť aj to, že zamestnanci si príspevky od zamestnávateľov nemôžu vybrať skôr, ako pri odchode do dôchodku, vďaka čomu rastie šanca, že si reálne v dlhodobom časovom horizonte nasporia vyššiu sumu peňazí. Zároveň platí, že minimálna dĺžka sporenia v treťom pilieri je 10 rokov a minimálny vek sporiteľa na vyplácanie dávok je 55 rokov.

Hoci sporenie v treťom pilieri podľa finančného analytika spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika neumožňuje diverzifikovať portfólio do rôznych fondov a nedosahuje také výnosy ako priame investície v podielových alebo indexových fondoch, aj tak sa ním dá postupne vytvoriť zaujímavý balík peňazí. K dispozícii sú fondy s rôznymi stupňami rizika, čo priamo ovplyvňuje možnosti zhodnocovania vkladov. Navyše sporenie je dobrovoľné.

Zamestnávatelia radšej prispejú

Sporenie v treťom pilieri pritom bezpochyby prináša viacero výhod. „Jednoznačne najdôležitejšou je prípadný príspevok zamestnávateľa, ktorý mnohí ponúkajú ako jeden zo svojich benefitov. Tretí pilier vznikol s motiváciou vtiahnuť zamestnávateľov do zlepšenia životnej úrovne svojich zamestnancov na dôchodku cez podporu sporenia. Tento spôsob je jedným z kľúčových pilierov dôchodkového zabezpečenia vo viacerých štátoch západného sveta vrátane Spojených štátov,“ uvádza M. Búlik.

Hoci sa slovenský dôchodkový systém od toho amerického zásadne líši, idea zapojenia zamestnávateľov do dôchodkového sporenia je podľa neho prínosná práve preto, lebo firmám poskytuje ďalší benefit pre zamestnancov a pracujúcim zase príležitosť získať financie navyše. Pre firmy je tiež výhodnejšie poskytnúť svojim zamestnancom príspevok do tretieho piliera ako im navýšiť o rovnakú sumu ich mzdu.

Výška príspevku závisí od firmy

Výška príspevkov zamestnávateľa je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a DDS. V praxi to funguje tak, že platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve, alebo ich zamestnávateľ dohodne so splnomocnenými zástupcami zamestnancov.

Zamestnancom, ktorí vykonávajú rizikové práce v kategórii 3 a 4, je dokonca zamestnávateľ zo zákona povinný platiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, pričom výška jeho príspevkov je najmenej 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca alebo príjmu zúčtovaného na výplatu. Podobne sú zamestnávatelia povinní prispievať za tanečných umelcov a hráčov na dychový nástroj. 

Výška príspevku zamestnávateľa
V praxi sa ukazuje, že výška príspevku zamestnávateľov sa pohybuje v rozmedzí okolo 15 až 30 eur mesačne a v lepšom prípade môže byť jeho výška nastavená aj ako konkrétne percento zo mzdy. S rastom mzdy rastie aj výška príspevku v treťom pilieri.

Ako ušetriť na dani

Ďalšou výhodou vstupu do tretieho piliera po 1. januári 2014 je možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane tak, že nasporené príspevky v rámci doplnkového dôchodkového sporenia je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v príslušnom zdaňovacom období preukázateľne zaplatené. Potvrdenie o zaplatených príspevkoch, ktoré odosiela doplnková dôchodková spoločnosť, potom slúži ako doklad pre zamestnávateľa pri vypĺňaní daňového priznania.

Starším sporiteľom stačí podpísať dodatok k zmluve

Dôležité je pripomenúť, že v prípade, ak niekto vstúpil do tretieho piliera pred 31. decembrom 2013, nemá nárok na daňovú úľavu a platia preňho aj iné pravidlá pri nároku na doplnkový dôchodok. Toto sa však dá jednoducho zmeniť, pričom stačí len podpísať dodatok k zmluve o podmienkach platných od 1. januára 2014. Vďaka tomu sporiteľ získa nárok na aktuálne výhody vrátane možnosti využiť daňovú úľavu.

Potrebné je si uvedomiť, že znížiť základ dane sa dá len z vlastných príspevkov sporiteľa, nie z príspevkov od zamestnávateľa. V praxi je možné zníženie základu dane o výšku zaplatených príspevkov, maximálne však do výšky 180 eur ročne, čo predstavuje úsporu na daniach 34,20 eura. Do tretieho piliera sa preto odporúča sporiť si aspoň 15 eur mesačne, keďže takto sa za celý rok nazbierajú príspevky vo výške 180 eur.

Prispievať je možné aj vyššou sumou, no pritom je dobré si uvedomiť, že daňová úľava sa môže uplatniť len do stanovenej výšky. Preto ak má človek k dispozícii viac voľných peňazí, ktoré si chce odložiť na dôchodok, môže ich investovať napríklad do ETF alebo podielových fondov. Aj pri sporení si na dôchodok platí, že čím skôr sa začne, tým väčší výnos je možné očakávať.

Čo najvyšší príspevok od zamestnávateľa

Potrebné je tiež myslieť na to, aby suma, ktorú si zamestnanec sporí, bola čo najefektívnejšia, ako z hľadiska výnosu, tak aj z pohľadu daňovej úľavy. Podľa M. Búlika by mal mať zamestnanec v treťom pilieri vždy nastavený taký vlastný vklad, aby získal maximálny príspevok, ktorý zamestnávateľ ponúka.

Niektoré firmy tiež určujú, koľko eur si má zamestnanec sporiť, aby mal nárok na príspevok aj od zamestnávateľa. Príspevok zamestnávateľa, ktorý vklad zamestnanca v identickej výške okamžite zhodnocuje napríklad o 100 %, je podľa neho kľúčovým benefitom.

Takéto sú výhody tretieho piliera:

1) Do fondov môže prispievať aj zamestnávateľ.

2) Je tu možnosť zníženia základu dane o výšku zaplatených príspevkov – maximálne o 180 eur ročne, čo predstavuje úsporu na daniach 34,20 eura.

3) Sporenie je dobrovoľné.

4) Na výber sú fondy s rôznymi stupňami rizika, a teda aj výnosom.

5) Do zmluvy je možné doplniť aj oprávnenú osobu, ktorá v prípade úmrtia sporiteľa dostane nasporené peniaze. Úspory z tretieho piliera vďaka tomu budú vyplatené rýchlejšie, bez zdĺhavého čakania na dedičské konanie.

6) Vstup do tretieho piliera nie je podmienený vekom do 35 rokov, ako je to v prípade druhého piliera. 

7) Zamestnávatelia si môžu príspevky do tretieho piliera pre svojich zamestnancov zahrnúť do daňových výdavkov až do výšky 6 % z hrubej mzdy zamestnanca.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
6.6.2023 Zuzana Fryč

Financovať bývanie ľuďom s ŤZP pomáha aj Štátny fond rozvoja bývania

Keďže banky pre ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby neposkytujú žiadne zásadné výhody pri žiadaní o úver na bývanie, cesta k ...

6.6.2023 Martin Jamnický

Kryptoburza Binance čelí 13 obvineniam, ku dnu ťahá aj dôveru v kryptomeny

Americká Komisia pre cenné papiere a burzy žaluje najväčšiu kryptomenovú burzu Binance a spolu s ňou aj jej zakladateľa a šéfa Changpeng ...

6.6.2023 Redakcia FinReport

Maloobchodné tržby stále klesajú, prepad niektorých je až dvojciferný

Maloobchodné tržby v posledných troch mesiacoch klesali. V apríli 2023 skončili v dvojcifernom mínuse až štyri z deviatich položiek tohto ...

6.6.2023 Robert Juriš

Národná banka Slovenska odobrala licenciu poisťovni Novis, poslala ju do likvidácie

Národná banka Slovenska rozhodnutím z 1. júna 2023 odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis so sídlom v ...

6.6.2023 Redakcia FinReport

O prvenstvo v oblasti umelej inteligencie najintenzívnejšie bojujú Google a Microsoft

Po neúspešnej stávke spoločnosti Meta na vývin metaverza sú to už len firmy Google a Microsoft, ktoré bojujú o prvenstvo v oblasti umelej ...

6.6.2023 Redakcia FinReport

Slovenská ekonomika začala rok 2023 s rastom 1 %, ktorý je však najpomalší za posledné dva roky

Hrubý domáci produkt (HDP) v prvom štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1 %. Objem HDP v bežných cenách bol medziročne vyšší o 13 % a ...

6.6.2023 Redakcia FinReport

Zamestnanosť na Slovensku stúpa najmä v službách a v Bratislavskom kraji

Počet ľudí pracujúcich na Slovensku na začiatku tohto roku mierne vzrástol v 11 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Vývoj podporil najmä ...

5.6.2023 Redakcia FinReport

Ministerstvo dopravy SR reaguje na rast cien a preto chce zvýšiť dotácie na nájomné byty

Inflácia na Slovensku síce zmierňuje svoj rast, napriek tomu sa ceny stavebných prác, materiálov a výrobkov sa neustále zvyšujú. ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Deficit štátneho rozpočtu v máji 2023 dosiahol 3,32 miliardy eur

Deficit štátneho rozpočtu dosahuje v tomto roku vysoké hodnoty, ktoré sa každým mesiacom zvyšujú. Ku koncu mája 2023 sa vyšplhal až na ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Uhradiť odložené poistné za február 2021 je potrebné do konca júna 2023. Pri nesplnení záväzku hrozí pokuta

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia, ktorí si odložili splatnosť poistného za február 2021, musia Sociálnej ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Rodičovský dôchodok dostane ďalších 23-tisíc seniorov

Sociálna poisťovňa priznala a 1. júna 2023 jednorazovo poslala rodičovský dôchodok ďalším takmer 23-tisícom poberateľom dôchodkov. Sú ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa bude rozposielať dôchodkovú prognózu v troch možných scenároch

Sociálna poisťovňa od roku 2026 začne zasielať dôchodcom takzvanú dôchodkovú prognózu. Tá bude obsahovať informáciu o ich dôchodkových ...

31.5.2023 Robert Juriš

Ceny nových nehnuteľností idú dole, u tých starších zatiaľ ešte nezačali klesať

Realizačné ceny nehnuteľností na Slovensku na začiatku roka 2023 zamrzli. Priebežne síce klesali ceny nových nehnuteľností, no ...

31.5.2023 Redakcia FinReport

Lekári budú od 1. júna 2023 vystavovať PN už len elektronicky

Už o poldruha týždňa, teda od 1. júna tohto roku, budú musieť všetci lekári vystavovať len elektronické práceneschopenky v podobe ePN. ...

30.5.2023 Redakcia FinReport

Od 1. júna 2023 sa zmenia príplatky za prácu cez víkendy a v noci. O koľko sa zvýšia?

Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci budú od 1. júna 2023 vyššie. Novinkou je, že od tohto dňa sa opäť naviažu na minimálnu ...

30.5.2023 Martin Jamnický

Spoločnosť Positive digitalizáciou finančného trhu vlani ušetrila 53 ton papiera a teraz vysádza aj nové stromy

Spoločnosť Positive sa prioritne venuje vývoju softvérov pre firmy pôsobiace na finančnom trhu. V roku 2022 jej softvérové systémy ...

30.5.2023 Robert Juriš

Záujem o hypotéky je najnižší za posledných 10 rokov, úroky sú najvyššie od roku 2014

O drahé hypotéky na Slovensku nie je záujem. Presnejšie štvrťročný prírastok úverov na bývanie spomalil na najnižšie hodnoty za ...

26.5.2023 Redakcia FinReport

Spoločnosť Positive: Digitalizáciou finančného trhu šetrí tony papiera a ešte aj vysádza nové stromy

Spoločnosť Positive pôsobí už viac ako 15 rokov na slovenskom finančnom trhu. Len vlani jej softvérové systémy vygenerovali približne ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay