Hľadaj

Slovensko sa vzďaľuje od udržateľných verejných financií

Financie Poslať

Slovensku sa nedarí dosiahnuť urdžateľné verejné financie. V podstate to znamená, že ak Slovensko nepodnikne kroky na zvýšenie prímov, prípadne zníženie výdavkov, k vyrovnanému rozpočtu sa nedostane.

image

Foto: Shuttersock

„V roku 2018 nebola dosiahnutá dlhodobá udržateľnosť verejných financií,“ upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol úroveň 1,32 % hrubého domáceho produktu (HDP), čím sa vzdialil od hranice nízkeho rizika pre dlhodobú udržateľnosť,“ upozorňuje RRZ. 

 

Slovensko teda bude musieť hľadať v hospodárení rezervy. „V strednodobom horizonte je potrebné prijať dodatočné opatrenia na strane príjmov alebo výdavkov, ktoré trvalo zlepšia saldo hospodárenia verejných financií vo výške približne 1,32 % HDP tak, aby dlh verejnej správy zostal pod hornou hranicou limitu na dlh vo výške 50% HDP v období najbližších päťdesiatich rokov,“ dopĺňa RRZ.

Zo správy RRZ vyplýva,  že na dosiahnutie stavu dlhodobej udržateľnosti je potrebné dosiahnuť štrukturálny prebytok vo výške 0,5 % HDP do roku 2022. „K zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti došlo druhý rok za sebou. Kým v roku 2017 prispeli k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti najmä faktory mimo kontrolu vlády, v roku 2018 sa dlhodobá udržateľnosť zhoršila najmä v dôsledku opatrení vlády,“ hovorí  Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. 

 

Bilanciu rozpočtu ešte zhoršuje zavedenie dôchodkového stropu, vplyv tohto opatrenia však v aktuálnych číslach nevidno. „Hodnotenie nezahŕňa negatívny vplyv zavedenia stropu dôchodkového veku, ktorý by zhoršil udržateľnosť o dodatočné 1 % HDP. Tento vplyvy bude zohľadnený až v hodnotení za rok 2019,“ hovorí RRZ.

logo
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení