Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Pilotné výzvy na dotácie pre rodinné domy sú ukončené, ďalšie sa pripravujú. Ako sa zmenili podmienky?

Zuzana Fryč Financie
SK
EN
Poslať

Hoci prvé dve pilotné výzvy na dotáciu v programe Obnov dom z Plánu obnovy a odolnosti bolo možné využiť len do konca februára 2023, na stole je už ďalšia pripravovaná dotačná výzva, ktorú Slovenská agentúra životného prostredia onedlho vyhlási. Z prvých dvoch výziev na rekonštrukciu či zateplenie rodinného domu vyplynulo viacero zmien, ktoré by pravdepodobne mali byť súčasťou ďalších výziev, ktoré budú nasledovať. Prinášame preto prehľad podmienok, ktoré naposledy platili, respektíve sa zmenili, a mohli by platiť aj v budúcnosti.

image

Foto: Shutterstock

Dosiaľ zaevidovali vyše 3-tisíc žiadostí

Pilotné výzvy boli 28. februára 2023 uzavreté. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) tvrdí, že žiadosti, ktoré prišli 1. marca a neskôr, budú zamietnuté kvôli predloženiu žiadosti po termíne uzavretia výzvy. Avizuje však, že prídu ďalšie výzvy pre ľudí, ktorí si chcú zatepliť svoje rodinné omy a získať tak energeticky úsporné bývanie.

Príčinou je napríklad to, že dosiaľ sa podarilo uspokojiť len 102 žiadateľov. Žiadatelia však napokon z pôvodného balíka 30 miliónov eur nečakane odčerpali viac ako sa očakávalo. „Do uzavretia výziev požiadali o viac ako 30 miliónov eur, preto sme museli navýšiť alokáciu v štandardnej výzve o ďalších 10 miliónov eur,“ uvádza zástupkyňa pre komunikáciu SAŽP Michaela Pšenáková.

SAŽP dosiaľ eviduje 3 581 žiadostí o dotáciu, keďže mnohí majitelia rodinných domov ich podali na poslednú chvíľu. „Tesne pred polnocou prišli na e-slovensko desiatky žiadostí. Podateľňa na Rožňavskej ulici v Bratislave mala posledný februárový deň doslova nával, prevzali až 90 žiadostí,“ dodáva M. Pšenáková.

Konečný počet úspešných žiadateľov zatiaľ nie je známy, keďže oznámenie o splnení alebo nesplnení podmienok im bude zaslané najneskôr tri až štyri mesiace od ich podania. Prioritou SAŽP je v ďalšej pripravovanej výzve zjednodušenie podmienok, ako aj zefektívnenie interných procesov, aby mali žiadatelia informácie o stave ich žiadosti čím skôr. Po zmene týchto podmienok bude mať potenciál na úspešné vybavenie až 90 % všetkých žiadostí. Ambíciou envirorezortu je tiež prijať dvojnásobok žiadostí oproti súčasným 145 žiadostiam týždenne.

„Realizácia takéhoto rozsiahleho projektu, akým je obnova rodinných domov, sa na Slovensku dosiaľ nerobila. Dve zverejnené pilotné výzvy nám pomohli identifikovať silné a slabé miesta procesu. Rovnako sme získali množstvo dát, ktoré analyzujeme, vyhodnocujeme a na ich základe vytvárame podmienky pre novú výzvu, vďaka čomu sa zjednoduší a najmä zrýchli proces vyhodnocovania žiadostí,“ uvádza generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Michal Maco.

Problémom boli teplovýmenné plochy

Záujemcovia o dotácie na obnovu rodinných domov sa preto môžu pripraviť na novú výzvu, ktorá sa aktuálne chystá. Mnohých určite zaujíma, ktoré požiadavky sa doposiaľ zmenili či spresnili, a ktoré sú zatiaľ otvorené.

Medzi najpodstatnejšie zmeny, ktoré ukázala prax v priebehu prvých dvoch výziev v programe Obnov dom z Plánu obnovy a odolnosti, patrí uznanie 10 % investície na zateplenie iných ako teplovýmenných plôch. To znamená, že v žiadostiach by sa po novom malo akceptovať aj zateplenie fasády neobývanej povaly či iných podobných konštrukcií, ktoré sú v kontakte s teplovýmenným obalom domu.

Podľa pôvodných pravidiel výziev platilo, že dotácie sú určené výhradne len na takzvanú teplovýmennú plochu. To znamená, že pri domoch s klasickou šikmou strechou a neobývanou povalou nebolo možné využiť dotáciu na zateplenie fasády domu na úrovni povaly. Keďže zo stavebného hľadiska to nedávalo zmysel, pretože kvôli tepelným mostom je potrebné pokryť zatepľovacím materiálom celú plochu fasády, pravidlá sa zmenili.

Na čo nesmiete zabudnúť

K realizácii zateplenia týchto častí domu je nevyhnutnou podmienkou dodať vyjadrenie odborne spôsobilej osoby, napríklad projektanta, ktorý pripravuje pre žiadateľa energetický certifikát a fotografie k samotnej realizácii zateplenia.

Zateplenie domu je lepšie ohlásiť

Ďalšou dôležitou zmenou, ktorá zjednodušila postup pri žiadosti o dotáciu, je zrušenie podmienky predloženia projektu pri komplexnej rekonštrukcii. Pri zateplení stačí namiesto žiadosti o stavebné povolenie pri zateplení podať jednoduchú ohlášku.

Aj napriek tomu, že v prípade zateplenia domu bola podmienka ohlášky tiež vypustená, naďalej sa odporúča, aby majitelia domov pri zateplení ohlásili stavebné úpravy a podali ohlášku na miestnom stavebnom úrade.

Môžu sa tak vyhnúť prípadným komplikáciám v budúcnosti kvôli nesúladu informácií o stave rodinného domu, čo by mohlo vyústiť do skomplikovania situácie napríklad pri ďalších úpravách či nakladaní s domom.

Uchádzači nájdu vzor tejto ohlášky na webovej stránke. Po vyplnení je potrebné podať ju na stavebnom úrade a počkať si na písomné vyjadrenie úradu, že nemá námietky proti uskutočneniu zateplenia.

Sporná podmienka trvalého pobytu

Zároveň naďalej platí, že potenciálny žiadateľ o dotáciu musí byť občanom členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý mal súčasne trvalý pobyt v rodinnom dome skôr, ako bola zverejnená výzva. Prípadne pri skupine žiadateľov je podmienka, aby aspoň jeden zo spoluvlastníkov rodinného domu v ňom mal trvalý pobyt.

Podľa marketingového manažéra spoločnosti Isover, Rigips a Weber Alexandra Prizemina podmienka trvalého pobytu má logiku, keďže vláda chce primárne podporiť obnovu celoročne užívaných rodinných domov, a nie napríklad chalúp, ktoré sú rovnako na listoch vlastníctva definované ako rodinné domy. Navrhuje však zmenu podmienky tak, že žiadateľ bude musieť mať trvalý pobyt v dome v čase podania žiadosti o dotáciu, čo by podľa jeho slov celý proces zjednodušilo.

Práve táto podmienka bola totiž doposiaľ kameňom úrazu pre mnohých uchádzačov, keďže jej nesplnenie bolo jedným z najčastejších dôvodov zamietnutia žiadostí. To, či táto podmienka pretrvá, alebo ju SAŽP upraví, sa dozvieme v novej dotačnej výzve v najbližších dňoch.

Akú sumu dotácie uhradí štát z Plánu obnovy žiadateľovi?

  • Maximálne 14-tisíc eur bez DPH na obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou.
  • Maximálne 19-tisíc eur bez DPH na obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou.
  • Maximálne 18-tisíc eur bez DPH pri úspore energií nad 30 % v prípade, že v dome má trvalý pobyt ťažko zdravotne postihnutá osoba, alebo tam žije rodina so štyrmi deťmi do 18 rokov.

Dotáciu vyplatia až po ukončení prác

Zároveň je dôležité pripomenúť, že pre získanie dotácie na obnovu domu je potrebné splniť podmienku smerovania aspoň polovice výdavkov do zateplenia alebo výmeny okien a dverí.

Dotácia sa následne vypláca až po ukončení prác, čo znamená, že najprv je potrebné zatepliť, prípadne urobiť celú rekonštrukciu, uhradiť faktúry a predložiť potrebné doklady SAŽP. Tá po schválení zašle dotáciu na účet žiadateľa.

Otázky záujemcov o dotáciu smerujú aj k dokladovaniu stavebných prác, pričom organizátor výzvy po zateplení vyžaduje hlavne fotodokumentáciu pred a po zateplení, doklad o nakladaní so stavebným odpadom a energetický certifikát po zateplení. Bločky a faktúry nie sú medzi vyžadovanými dokladmi pri dokončení prác, ale poberateľ dotácie má povinnosť ich uchovať päť rokov po schválení dotácie pre prípadnú kontrolu.

Komu je dotácia určená?

Dotáciu môže získať každý majiteľ rodinného domu, ktorý bol skolaudovaný pred 1. januárom 2013, prípadne ak potvrdenie obce o veku stavby dokladuje, že dom bol postavený pred týmto dátumom. Ďalšou podmienkou je, že sa dom využíva prevažne na bývanie, čo znamená, že iný účel využívania, napríklad ako nebytový priestor, nezaberá viac ako 10 % podlahovej plochy, prípadne prenajatá časť niekomu inému netvorí viac ako 20 % domu. Samotný žiadateľ musí byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom a nesmie byť odsúdený za trestné činy stanovené v dotačných podmienkach.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
27.9.2023 Redakcia FinReport

Lego prináša na trh kocky označené Braillovým písmom, pomôžu deťom so zrakovým postihnutím

Spoločnosť Lego plánuje začať s predajom kociek označených Braillovým písmom. Chce tak pomôcť nevidiacim a slabozrakým deťom naučiť sa ...

27.9.2023 Naďa Černá

Nakupovanie online: Kedy je platenie kartou v e-shope naozaj bezpečné?

Nakupovanie v e-shopoch je dnes aj po opätovnom otvorení kamenných prevádzok populárnejšie ako pred pandémiou koronavírusu. Takýto spôsob ...

27.9.2023 Redakcia FinReport

Nárast cien vo výrobe sa zmierňuje, poľnohospodári dokonca registrujú pokles

Nárast cien v priemyselnej výrobe a v stavebníctve sa postupne zmierňuje a v poľnohospodárstve je dokonca výrazne nižší ako pred rokom. ...

27.9.2023 Martin Jamnický

Takmer 75-tisíc SZČO sa čoskoro dozvie, aké budú ich odvody

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 do konca júna 2023, ...

27.9.2023 Robert Juriš

Takto sa od 1. októbra 2023 zvýšia príspevky pomoci v hmotnej núdzi

V minulosti sme boli zvyknutí, že väčšina dávok a sociálnych príspevkov sa menila s príchodom nového roka. Dnes je situácia iná. Dávky ...

27.9.2023 Redakcia FinReport

XTB umožní prostredníctvom vlastných investičných plánov investovať do ETF

Globálna fintech spoločnosť XTB uviedla na trh finančný produkt pre dlhodobé pasívne investovanie. Slovenskí investori si prostredníctvom ...

26.9.2023 Robert Juriš

NBS: Trh s nehnuteľnosťami sa výrazne ochladil a spomaľuje sa aj trh s úvermi

Na slovenskom trhu s nehnuteľnosťami nastalo výrazné ochladenie, spomalil sa tiež trh s úvermi, no banky aj naďalej zostávajú kapitálovo ...

26.9.2023 Ivana Forraiová

Novým trendom vo svete podnikania sú virtuálne asistentky

Inovácie v oblasti IT a presun nezanedbateľného množstva bežných každodenných aktivít do online priestoru majú obrovský vplyv na naše ...

26.9.2023 Redakcia FinReport

Potravinári sa konečne dočkali polročnej odvodovej úľavy

Sociálna poisťovňa konečne zverejnila informácie a formulár vyhlásenia na uplatnenie odvodovej úľavy pre potravinárov. Dotknuté subjekty ...

26.9.2023 Redakcia FinReport

Stravné aj hodnota gastrolístka sa zvyšujú už tretí raz v tomto roku

Stravné pre zamestnancov sa od 1. októbra 2023 zvýši už po tretí raz v tomto roku. Minimálna hodnota stravovacej poukážky sa zo súčasnej ...

25.9.2023 Redakcia FinReport

Každý druhý podnikateľ počas leta porušoval zákon o elektronickej pokladnici

Približne každý druhý podnikateľ na Slovensku počas tohtoročného leta nevystavoval svojim zákazníkom po prijatí platby bločky, alebo inak ...

25.9.2023 Redakcia FinReport

Protimonopolný úrad SR udelil za uzatvorenie kartelovej dohody 7,2-miliónovú pokutu

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) uložil pokuty v súhrnnej výške vyše 7,2 milióna eur štyrom podnikateľom za uzatvorenie ...

23.9.2023 Redakcia FinReport

Nový zamestnanecký benefit prinesie revolúciu vo výplatách

Pri uchádzaní sa o prácu musia o svoju pracovnú budúcnosť zabojovať nielen noví potenciálni zamestnanci, ale funguje to aj naopak, keď sa o ...

22.9.2023 Robert Juriš

ECB skúma kvalitu súčasných eurobankoviek a zároveň pracuje na ich redizajne

Európska centrálna banka už počas minulého roka ohlásila redizajn eurobankoviek, ktoré sú v nezmenenej podobe v obehu už viac ako dve ...

22.9.2023 Redakcia FinReport

EÚ uložila spoločnosti Intel takmer 400-miliónovú pokutu za zneužívanie postavenia na trhu

Európska komisia uložila čipovej spoločnosti Intel pokutu vo výške 376 miliónov eur (400 miliónov dolárov) za preukázanie zneužívania jej ...

21.9.2023 Redakcia FinReport

Netrisk a Bauer Media zlúčia svoje online porovnávače v strednej a východnej Európe

Bauer Media Group a Netrisk Group sa dohodli na spojení svojich online porovnávacích spoločností v šiestich krajinách strednej a východnej ...

20.9.2023 Martin Jamnický

Anketa: Pre finančných agentov je kľúčové vzdelávanie seba aj svojich kolegov

Vzdelávanie sa je pre finančných agentov alfou a omegou pre ich bezpečné pohybovanie sa vo svete financií, ako aj pre ich zdokonaľovanie sa vo ...

20.9.2023 Redakcia FinReport

Prieskum: Každá štvrtá domácnosť si oproti vlaňajšku finančne polepšila, každá desiata pohoršila

Väčšina domácností na Slovensku si môže a dokáže vytvárať finančné rezervy a takmer štvrtina si oproti minulému roku aj finančne ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay