Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Oranžové obálky majú priniesť prehľad o budúcich dôchodkoch, novela zákona je už v parlamente

Zuzana Fryč Financie Poslať

Návrh novely zákona o sociálnom poistení, vďaka ktorému by sa mala zabezpečiť lepšia informovanosť ľudí o budúcich penziách z povinného dôchodkového systému, je na stole v parlamente. Ak novela prejde schvaľovacím procesom, Sociálna poisťovňa bude pracujúcim ľuďom každých päť rokov posielať informáciu o tom, akú penziu môžu očakávať z prvého a druhého dôchodkového piliera. Reč je o takzvanej oranžovej obálke.

oranžová obálka

Foto: Shutterstock

Pre lepšiu prípravu na penziu

Takto informovaní by mali byť pracujúci a poistení ľudia až do veku, kým nenastúpia do dôchodku. Keďže zavedenie oranžovej obálky alebo dôchodkovej prognózy je jedným z bodov programového vyhlásenia vlády, návrh novely zákona, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR už vlani na jeseň prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, pričom vláda ho schválila koncom februára tohto roka. Po schválení novely sa oranžová obálka začne využívať najneskôr do 31. mája 2026.

Obsahom obálok bude podľa návrhu informácia o predpokladanom dôchodkovom nároku poistenca z dôchodkového poistenia a starobného dôchodkového sporenia, respektíve o stave predpokladaného dôchodku z prvého a druhého piliera. Vzorom pre rezort práce je už fungujúca švédska verzia oranžovej obálky. Dôvodom jej zavedenia je podľa rezortu nedostatočná informovanosť o budúcich dôchodkových nárokoch z prvého piliera.

Dostanú dve alternatívy

Príjemcovia týchto obálok sa môžu pripraviť na dve prognózy – základnú a alternatívnu. Základná bude zahŕňať tri scenáre – základný, optimistický a pesimistický scenár, pričom tie budú závisieť od predpokladaného vývoja parametrov, ktoré majú vplyv na výšku starobného dôchodku, ako aj od možných ekonomických scenárov.

Druhá alternatívna prognóza bude zohľadňovať zmeny, o ktorých môže do určitej miery rozhodnúť samotný poistenec, a z ktorých sa vychádzalo pri určení základnej prognózy starobného dôchodku. Príkladom môže byť dobrovoľné zvýšenie vymeriavacieho základu zo strany živnostníka.

Táto prognóza sa bude odvíjať aj od veku pracujúceho, kde u starších poistencov sa od istého veku v závislosti od ďalších okolností bude ako ďalšia možnosť starobného dôchodku odhadovať aj predčasný starobný dôchodok. Mladší pracujúci do 50 rokov budú dostávať iba prognózu ich starobného dôchodku.

Ako sa lepšie zabezpečiť na dôchodok

Úlohou oranžových obálok má byť aj informovanie mladších poistencov, ktorí si v súčasnosti možno ešte príliš neuvedomujú potrebu zabezpečenia sa na dôchodok. Hoci im môžu do dôchodku zostávať ešte desiatky rokov, prognóza má byť navrhnutá tak, aby dokázala poistenca informovať nielen o prognóze starobného dôchodku, ale aj o premenných, od ktorých je jeho budúci dôchodok závislý. Práve tie majú viesť poistenca k uvedomeniu si, že na výšku dôchodku vplýva aj jeho vlastné rozhodnutie.

Pravidelne každých päť rokov

Oranžová obálka bude poistencom prichádzať v závislosti od ich veku a počiatku pracovného života. Plnoletí, ktorí už získali aspoň jeden deň dôchodkového poistenia, budú dôchodkovú prognózu dostávať každých päť rokov až do dovŕšenia päťdesiatky. V prípade začiatku pracovného života vo vyššom veku bude poistenec dostávať oranžovú obálku od roku, keď začal prispievať do dôchodkového poistenia.

Zmena však nastane po 50. roku života poistníka, keď poistenec začne dostávať prognózu pravidelne každý rok, a to dovtedy, kým mu nevznikne nárok na výplatu starobného alebo predčasného starobného dôchodku, alebo v prípade poberateľa invalidného dôchodku do dovŕšenia jeho dôchodkového veku.

Podľa rezortu práce má častejšie zasielanie dôchodkovej prognózy docieliť zlepšenie schopnosti poistencov finančne plánovať odchod do dôchodku, keďže projekcie starobného, respektíve predčasného starobného dôchodku, sa s blížiacim dôchodkovým vekom spresňujú.

77091

Ďalšie informácie v obálke

Do konca mája daného roku by mala Sociálna poisťovňa rozposlať obálky buď poštou, alebo elektronicky. Ak má poistenec záujem dostávať oranžovú obálku elektronicky, musí si aktivovať elektronickú schránku. Ďalšou možnosťou pre poistencov, ako získať dôchodkovú prognózu, je využitie elektronického účtu poistenca, no o to bude musieť záujemca najprv požiadať Sociálnu poisťovňu.

V oranžovej obálke nájdu jej príjemcovia nielen prognózu o výške dôchodku, ale dostanú aj informácie o svojom veku odchodu do dôchodku, aké je ich doposiaľ získané obdobie dôchodkového poistenia a svoju aktuálnu hodnotu priemerného osobného mzdového bodu, ktorý slúži na výpočet sumy dôchodku. Je to priemer pomeru mzdy poistenca a priemernej mzdy za jednotlivé odpracované kalendárne roky. Ďalšou navrhovanou súčasťou obálky by mala byť aj informácia o vplyve inflácie na výšku budúceho dôchodku.

Kompletný prehľad v jednej aplikácii

V budúcnosti má ministerstvo práce v pláne skompletizovať prognózu aj na základe ostatných poskytovateľov dôchodkového poistenia či sporenia. V ďalších rokoch bude preto podľa neho potrebné vytvoriť aplikáciu, ktorá spojí informácie nielen z prvého a druhého, ale aj od správcov tretieho piliera.

„Aktuálny návrh počíta s informovaním poistencov výlučne o predpokladaných dôchodkových nárokoch z prvého a druhého piliera. Do budúcnosti plánujeme zaradiť do dôchodkovej prognózy aj informácie doplnkových dôchodkových spoločností, teda informácie o prognóze dôchodku z tretieho piliera,“ potvrdzuje tlačový odbor ministerstva práce.

Dodáva, že napojenie ďalších produktov, ako je napríklad celoeurópsky osobný dôchodkový produkt alebo iné formy, ktoré by spĺňali kritériá dlhodobého investovania, bude závisieť najmä od celkového pokrytia a technických možností Sociálnej poisťovne a poskytovateľov týchto finančných služieb.  

Aj pre Slovákov, ktorí odišli pracovať do zahraničia

Rezort práce konštatuje, že dôchodková prognóza bude zasielaná a sprístupnená aj tým, ktorí určitý čas pracovali na Slovensku, ale neskôr odišli pracovať do zahraničia.

logo
Prečítajte si tiež:
14.6.2024 Redakcia FinReport

Kedy nemusia brigádnici platiť preddavky na daň

Obdobie letných brigád prináša zvýšený počet dohôd o brigádnickej práci. Aj z takto nadobudnutých príjmov je potrebné platiť preddavky ...

13.6.2024 Robert Juriš

Ceny bytov stúpajú, no realitný boom sa zatiaľ nekoná

Po prvých piatich mesiacoch tohto roka je slovenský realitný trh v pluse o 3,2 %. Stúpajú ceny starších aj novších bytov. Pozitívny signál ...

13.6.2024 Martin Jamnický

NKÚ: Slovensko musí zlepšiť udržateľnosť verejných financií

Deficit verejnej správy sa na Slovensku medziročne výrazne zvýšil a skončil na úrovni viac ako 6 miliárd eur. A ako podiel na hrubom domácom ...

13.6.2024 Robert Juriš

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa pomôže nakupujúcim aj obchodníkom

S príchodom tohtoročného leta, od 1. júla 2024, začne platiť novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá zmení niektoré doteraz platné ...

13.6.2024 Redakcia FinReport

Reálne mzdy v priebehu posledného roka stúpli o 7 %

Reálne mzdy v sledovaných odvetviach rástli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o viac ako 7 %. Najviac sa zvýšili zárobky ...

13.6.2024 Redakcia FinReport

Správcovská spoločnosť IAD Investments prevzala realitný fond HB Reavis Group

Správcovská spoločnosť IAD Investments oficiálne prevzala správu realitného fondu HB Reavis CE REIF. V rámci niekoľkých európskych krajín ...

13.6.2024 Redakcia FinReport

Tržby v priemysle začali opäť stúpať. Najvýraznejšie rástli vo vybraných trhových službách

Aprílové tržby sa zvýšili v štyroch z piatich mesačne sledovaných odvetví ekonomiky. V prípade priemyslu vzrástli prvýkrát v tomto roku, ...

13.6.2024 Redakcia FinReport

Študentky, pozor! Nárok na tehotenské a materské dávky majú len ženy s nemocenským poistením

Študentky ani mladé tehotné ženy po skončení štúdia nemajú automaticky nárok na tehotenskú a materskú dávku. Podmienkou na ich získanie ...

12.6.2024 Redakcia FinReport

ECB síce znížila úrokové sadzby, no slovenské banky tak urobia najskôr o tri roky

Európska centrálna banka začiatkom júna znížila svoje kľúčové úrokové sadzby, no na úrokových sadzbách slovenských hypoték sa to ...

12.6.2024 Robert Juriš

INESS: Plošné rozdávanie 13. dôchodkov je selektívna podpora odtrhnutá od príjmovej reality

Súčasné aj plánované zvyšovanie daní je najhorším spôsobom, ako pristupovať ku kríze vo verejných financiách. Výdavky štátu ...

12.6.2024 Redakcia FinReport

Vymenia Poliaci zloté a Česi koruny za euro?

Diskusie o odklone od využívania vlastnej meny a prihlásenie sa k spoločnej európskej mene – k euru – rezonujú u našich severných aj ...

11.6.2024 Martin Jamnický

Aj seniori majú záujem o investovanie či poistné produkty

Hoci finančná gramotnosť postupne rastie aj medzi seniormi, podľa finančných sprostredkovateľov je veľký rozdiel, ak sa o investovanie na ...

10.6.2024 Redakcia FinReport

Blíži sa termín na podanie daňových priznaní odložených o tri mesiace

Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o tri mesiace, musia si svoju povinnosť splniť do konca ...

8.6.2024 Redakcia FinReport

Analýza: Je výhodnejšie sporiť si v eurách alebo napríklad českých korunách?

Počet Slovákov pracujúcich v zahraničí neustále rastie. Len v Česku ich je viac ako 216-tisíc a ďalšie tisíce žijú v iných krajinách ...

7.6.2024 Redakcia FinReport

Ak ste si odložili splatnosť poistného za október 2021, musíte ho uhradiť do konca júna 2024

Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávateľov, ktorí počas pandémie koronavírusu požiadali o ...

7.6.2024 Martin Jamnický

Maximálna dávka v nezamestnanosti od júla 2024 stúpne na 1 457,50 eura

Sociálna poisťovňa bude od začiatku tohtoročného júla štedrejšia. Od 1. júla 2024 sa totiž zvyšuje maximálna dávka v nezamestnanosti, a ...

6.6.2024 Martin Jamnický

Je to podvod! Preposielaním peňazí a lajkovaním videí si nezarobíte

Pred letom si mnoho mladých ľudí hľadá možnosť zárobku – brigádu, ktorú by mohli robiť z domu a dostať peniaze len za to, že robia ...

6.6.2024 Redakcia FinReport

Vláda schválila predĺženie odvodovej úľavy pre zamestnávateľov v agrosektore

Vláda schválila návrh na predĺženie odvodovej úľavy z poistného na sociálne poistenie pre určitých zamestnávateľov v poľnohospodárstve ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay