Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Nová vyhláška ministerstva financií skomplikuje život klientom poisťovní. Je nepresná a mätúca

Zuzana Mecková Financie
SK
EN
Poslať

Nedávno publikovaná vyhláška z rezortu financií, ktorá zahŕňa tri nové formuláre o jednotlivých zložkách poistného, nadobudne účinnosť 1. januára budúceho roku. Dovtedy sa finanční agenti a poistní makléri musia pripraviť na to, že tieto formuláre budú musieť používať pri svojej práci. Zámerom štátnych orgánov je síce chrániť klientov pri podpisovaní zmlúv, no podľa Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) a finančných sprostredkovateľov má vyhláška viacero nedostatkov. Navyše prináša dodatočné náklady pre poisťovne, ktoré napokon aj tak zaplatia spotrebitelia.

image

Foto: Shutterstock

Pôvodne chceli regulovať odmeny sprostredkovateľom

Na nových formulároch, ktoré klientom prinášajú informácie o krytí rizík, jednotlivých nákladoch, daňových a odvodových povinnostiach poisťovateľa či ďalších zložkách poistného, začalo Ministerstvo financií SR pracovať už v januári 2019.

Publikovaná vyhláška č. 233/2021 Z. z. vychádza zo splnomocňovacieho ustanovenia v § 70 ods. 14 zákona o poisťovníctve, podľa ktorého sa má klientovi poskytnúť jednoznačným, presným a zrozumiteľným spôsobom informácia o jednotlivých zložkách poistného. Pôvodným cieľom však bola ochrana spotrebiteľa tým, že štát bude zákonom regulovať odmeny sprostredkovateľov spojené s distribúciou finančných služieb.

Podľa slov generálnej riaditeľky SLASPO Jozefíny Žákovej boli poisťovne aj banky po rozsiahlejších diskusiách s touto reguláciou odmeňovania uzrozumené. „No na základe tlaku ďalších dotknutých subjektov sa namiesto regulovania odmien sprostredkovateľov zaviedla povinnosť pre poisťovne zverejňovať jednotlivé zložky poistného. Z nich sa však absolútne nedá vyčítať výška provízie,“ približuje J. Žáková.

Toto sú formuláre, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR:

 1. Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré je spojené s investičnými fondmi.
 1. Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré nie je spojené s investičnými fondmi.
 1. Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k neživotnému poisteniu a k životnému poisteniu bez odkupnej hodnoty.

Formuláre majú viacero nedostatkov

Návrh vyhlášky bol ešte v roku 2019 za predchádzajúcej vlády predložený do medzirezortného pripomienkového konania s tým, že bol vystavený množstvu zásadných pripomienok, ktoré neboli za bývalej vlády doriešené.

Rozporové konanie na prvom stupni nebolo ukončené a rozporové konanie vyššieho stupňa vôbec neprebehlo. Náhle posunutie tohto sporného návrhu na podpis ministrovi po dvoch rokoch nečinnosti vnímame ako rozpor s deklarovaným úsilím súčasnej vlády o transparentnú legislatívu,“ vysvetľuje J. Žáková. Asociácia navyše upozorňovala na to, že nielen pri tvorbe formulára poisťovňami, ale aj pri jeho aplikácii v praxi budú nevyhnutne vznikať problémy a nedorozumenia.

SLASPO vo svojich stanoviskách k návrhu vyhlášky viackrát definovala konkrétne nedostatky. Ide napríklad o vysvetlivky, ktoré sú podľa nej mätúce a obsahujú nepresné, nejednoznačné a nezrozumiteľné informácie. Niektoré informácie sú totiž relevantné len v momente uzavretia zmluvy, iné sú zase nepresné s ohľadom na predpísaný obsah jednotlivých riadkov formulárov.

„Hoci vyhláška na prvý pohľad evokuje nepopierateľnú snahu štátu chrániť spotrebiteľa pred nesprávnym rozhodnutím, je koncipovaná tak nešťastne, že výsledok je v priamom rozpore so zákonom,“ hovorí J. Žáková.

Ministerstvo pripomienky nevzalo do úvahy

Názory a komentáre odborníkov k návrhu vyhlášky Ministerstvo financií SR v konečnom dôsledku nijako nezohľadnilo. „Ministerstvo malo vyhlášku pripraviť už v roku 2019, pretože platnosť novely zákona o poisťovníctve je od 1. januára 2020. Napriek tomu, že vyhláška mešká rok a pol, neprebehla relevantná diskusia medzi Ministerstvom financií SR a ostatnými účastníkmi dotknutých strán, pričom ministerstvo nevzalo do úvahy žiadne pripomienky SLASPO ani Asociácie finančných sprostredkovateľov (AFISP),“ tvrdí predseda predstavenstva AFISP Martin Lancz.

Vyhláška navyšuje poisťovniam náklady

Ďalším problémom podľa SLASPO je, že návrh vyhlášky, ktorý bol predložený na definitívne schválenie, sa dokonca významne líši od návrhu, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, a vykazuje právne, vecné aj procedurálne chyby.

Poisťovací sektor sa nebráni transparentnému informovaniu klientov. Vyhláška však zbytočne zvyšuje náklady na informácie bez primeranej hodnoty a znevýhodňuje nás voči ostatným subjektom na spoločnom európskom trhu,“ dopĺňa J. Žáková.

9

Dodatočné náklady zaplatia klienti

Nespokojnosť s novou vyhláškou prejavili aj poisťovne. „Znenie vyhlášky analyzujeme a budeme sa pripravovať na jej implementáciu. Tá si vyžiada nemalé náklady na úpravu existujúcich systémov poisťovne, čo, samozrejme, bude musieť zaplatiť klient,“ približuje generálny riaditeľ Colonnade poisťovne Marian Bátovský.

Zároveň dodáva, že vyhlášku v súvislosti s neživotným poistením považuje za nešťastnú a vo vzťahu k celému poisťovaciemu sektoru dokonca za diskriminačnú.

Ako nevýhodu pre klientov vidí okrem nákladov aj nepriehľadnosť celkového procesu predzmluvných povinností, ktoré majú poisťovne a finanční agenti voči klientom už teraz. „Myslíme si, že základným problémom je nízka finančná gramotnosť spotrebiteľov v oblasti komerčného poistenia,“ dodáva M. Bátovský s tým, že zahlcovanie klientov ďalšími informáciami zrejme situáciu nijako nezlepší.

Kto má povinnosť zabezpečiť informačné formuláre?

„Povinnosť vyplniť formuláre vznikla poisťovniam. Tie budú musieť upraviť svoje informačné systémy tak, aby ku každej zmluve fyzickej osoby, respektíve neprofesionálneho klienta, vedeli takýto formulár vygenerovať,“ hovorí M. Bátovský.

Zároveň tvrdí, že sprostredkovateľ bude musieť preukázať, že tento formulár klientovi aj predložil. Musí preto upraviť svoje procesy a systémy tak, aby splnenie tohto kroku vedel kedykoľvek preukázať. „Z toho vyplýva, že najväčšiu časť nákladov budú znášať poisťovne. Sprostredkovatelia to budú len v tých prípadoch, keď sami vystavujú poistné zmluvy, ako napríklad bankopoistenie, lízing a podobne,“ dodáva.

Formuláre rozhodovanie klientovi neuľahčia

Na obsahovú stránku formulárov reaguje člen predstavenstva poisťovne Uniqa Martin Rotkovský: „Metodika opísaná vo vyhláške je evidentne pripravená bez znalosti produktov a formulovaná veľmi všeobecne, takže jej výklad bez samoregulačného zjednotenia zo strany poisťovní nebude jednotný, a teda pre klienta mätúci.“

Podľa neho by jednotlivé zložky poistného mohli pre klienta síce predstavovať zaujímavé informácie, ale pri rozhodovaní sa pre jednu alebo druhú poisťovňu mu situáciu nijako neuľahčia.

„Pri poistení je pre klienta dôležité krytie rizika a cena poistného, ktorú za krytie zaplatí. Pri dvoch poistkách za rovnaké poistné je pre klienta výhodnejšia poistka s vyšším krytím. V takomto prípade rozdelenie poistného na nákladové časti môže byť pre klienta mätúce, pretože nevie relevantne vyhodnotiť, čo to pre neho z hľadiska krytia znamená,“ vysvetľuje M. Lancz.

Kontraproduktívne informácie pre klientov

Na vyhlášku reaguje aj majiteľ a riaditeľ spoločnosti Macula poisťovacie služby Dušan Macula: „Rozumiem úprimnej snahe štátnych orgánov a regulátora o transparentnosť s cieľom poskytnúť klientom všetky užitočné informácie potrebné pre svoje rozhodnutia. Som však presvedčený o tom, že také množstvo informácií a požadovaných dokumentov, ktoré sú im už teraz predkladané v procese finančného sprostredkovania, klienti nie sú schopní vnímať a vyhodnocovať. V konečnom dôsledku je to pre ich potreby kontraproduktívne.“

Podľa jeho názoru ide o ďalšie skomplikovanie dojednania zmluvy. Moderná doba by si žiadala zjednodušovanie aj v dojednávaní poistení, nie vytváranie nových komplikovanejších spôsobov. „Klienti navyše môžu mať z takéhoto preregulovaného procesu, pri ktorom majú podpisovať množstvo dokumentov pre ich vlastnú ochranu, pocit falošného bezpečia. V konečnom dôsledku sa im potom ani nevenujú a odpútava to ich pozornosť od podstatných náležitostí zmlúv,“ dodáva.

„Vyhláška neprinesie pre klienta žiadne relevantné informácie. Doslova to považujeme za byrokratický nezmysel roka v našom sektore,“ uzatvára M. Lancz.

8

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
21.5.2022 Redakcia FinReport

Niekoľko tipov, ako správne investovať v čase neistoty a vojny

Napätá situácia na Ukrajine výrazne ovplyvňuje dianie na finančných trhoch. Vo chvíľach, keď rastú a pravidelne prekonávajú svoje ...

21.5.2022 Redakcia FinReport

Slovenské zdravotníctvo zachraňujú pracujúci. Do systému platia najviac a čerpajú z neho najmenej

Z každých 100 eur z celého vyzbieraného zdravotného poistenia v slovenskom zdravotníctve zaplatia pracujúci ľudia a firmy až 76,11 eura. Z ...

20.5.2022 Redakcia FinReport

Bankové produkty OTP Banky Slovensko sa definitívne presunú do ČSOB

Včlenenie klientov OTP Banky Slovensko do ekosystému ČSOB sa počas tohto víkendu ukončí. Viaceré finančné produkty OTP nebudú počas ...

20.5.2022 Robert Juriš

Pád kryptomien sa zastavil, špirála smrti sa však môže kedykoľvek zopakovať

Zdá sa, že minulotýždňový výpredaj kryptomien sa skončil. Viaceré z nich dosiahli svoje dlhodobé minimá, aby vzápätí korigovali svoje ...

20.5.2022 Dominik Horváth

TOP najlepšie a najhoršie aktíva súčasnosti – začíname akciami (1. časť)

Finančné aktíva zažívajú ťažký rok. Niet sa čomu čudovať, negatív je hneď niekoľko. Od vojny na Ukrajine, cez rastúcu infláciu až ...

20.5.2022 Roland Régely

Vo VÚB banke a mBank už hypotéky pod 1,99 % ročne nepredávajú

Zvyšovanie úrokových sadzieb hypotekárnych úverov pokračuje aj v máji 2022. Začiatkom tohto týždňa zmenila sadzobník internetová banka ...

19.5.2022 Roland Régely

Finportal: Minulý rok sa niesol v znamení prudkého rastu tržieb aj zisku

Samostatný finančný agent Finportal má za sebou ďalší mimoriadne úspešný rok. Firma dosiahla až 40-percentný nárast svojich tržieb. ...

19.5.2022 Redakcia FinReport

Národná banka Slovenska udeľovala súhlasy na začatie aj ukončenie činností

Centrálna banka v uplynulých dňoch jednej spoločnosti udelila súhlas na vrátenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a ...

18.5.2022 Redakcia FinReport

13. dôchodok: Oznamovanie dôchodku zo zahraničia je potrebné stihnúť do 5. júna

Sociálna poisťovňa tento rok vyplatí dôchodcom 13. dôchodok už v júli. Zákon podpísala aj prezidentka republiky Zuzana Čaputová. ...

18.5.2022 Redakcia FinReport

Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavkov na deti vo výške 100 eur

Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa zo súčasných 25,88 eura na 100 eur. Zvýšený prídavok rodičom vyplatia úrady ...

16.5.2022 Redakcia FinReport

Rusko žongluje s úrokovými sadzbami a umelo posilňuje rubeľ

Ruskému rubľu sa v tomto roku mimoriadne darí. Koncom minulého týždňa sa dostal na úroveň nižšiu ako 63 rubľov za dolár, čo je najmenej ...

16.5.2022 Redakcia FinReport

V bežnom linkovom autobuse pašovali 62,5 kilogramu jantáru

Príslušníci Finančnej správy SR na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom odhalili ďalší pokus o nezákonný dovoz jantáru na územie ...

14.5.2022 Redakcia FinReport

Prečo si neodkladať peniaze pod matrac alebo do ponožky

Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa aj Slováci začali zamýšľať nad tým, či by nebolo dobré mať doma väčšiu finančnú hotovosť – pre ...

13.5.2022 Roland Régely

Partners Group SK: Potvrdili pozíciu jednotky na trhu s obratom takmer 50 miliónov eur

Najväčší finančný sprostredkovateľ na Slovensku v uplynulom roku potvrdil pozíciu trhovej jednotky. Firma s obratom takmer 50 miliónov eur a ...

12.5.2022 Redakcia FinReport

Umbrella Group: Vlani narástla o 5 % a pokračuje v digitalizácii

Samostatný finančný agent pôsobiaci na slovenskom finančnom trhu Umbrella Group v roku 2021 zaznamenal nárast obratu o 5 % na 4,2 milióna eur. ...

12.5.2022 Robert Juriš

Ľudia sa často sťažujú na finančné inštitúcie, ale len 1 % podaní je na finančných agentov

Ľudia nespokojní s finančnými službami sa zvyknú sťažovať. Obracajú sa napríklad na Národnú banku Slovenska, ktorá sa stará o dohľad ...

11.5.2022 Redakcia FinReport

Dôchodková reforma prešla v parlamente do druhého čítania

Vládou schválená novela sociálneho poistenia prešla prvým čítaním v Národnej rade SR. Novela sa dotýka viacerých oblastí z 1. piliera, ...

11.5.2022 Robert Juriš

FinGo.sk: Za mesiac sprostredkovali úvery za 100 miliónov eur

Úverový boom v čase zvyšovania úrokových sadzieb v podobe zvýšeného dopytu po refinancovaní, respektíve sprostredkovaní nových úverov ...

Aplikácia

 1. 1.
  Niekoľko tipov, ako správne investovať v čase neistoty a vojny
 2. 2.
  Bankové produkty OTP Banky Slovensko sa definitívne presunú do ČSOB
 3. 3.
  Nové informácie a ohlasovanie prostredníctvom elektronických služieb pomôžu zamestnávateľom
 4. 4.
  Počet čínskych firiem na Slovensku klesá, nikdy ich nebolo menej ako práve teraz
 5. 5.
  TOP najlepšie a najhoršie aktíva súčasnosti – začíname akciami (1. časť)