Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Nová vyhláška ministerstva financií skomplikuje život klientom poisťovní. Je nepresná a mätúca

Zuzana Fryč Financie
SK
EN
Poslať

Nedávno publikovaná vyhláška z rezortu financií, ktorá zahŕňa tri nové formuláre o jednotlivých zložkách poistného, nadobudne účinnosť 1. januára budúceho roku. Dovtedy sa finanční agenti a poistní makléri musia pripraviť na to, že tieto formuláre budú musieť používať pri svojej práci. Zámerom štátnych orgánov je síce chrániť klientov pri podpisovaní zmlúv, no podľa Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) a finančných sprostredkovateľov má vyhláška viacero nedostatkov. Navyše prináša dodatočné náklady pre poisťovne, ktoré napokon aj tak zaplatia spotrebitelia.

image

Foto: Shutterstock

Pôvodne chceli regulovať odmeny sprostredkovateľom

Na nových formulároch, ktoré klientom prinášajú informácie o krytí rizík, jednotlivých nákladoch, daňových a odvodových povinnostiach poisťovateľa či ďalších zložkách poistného, začalo Ministerstvo financií SR pracovať už v januári 2019.

Publikovaná vyhláška č. 233/2021 Z. z. vychádza zo splnomocňovacieho ustanovenia v § 70 ods. 14 zákona o poisťovníctve, podľa ktorého sa má klientovi poskytnúť jednoznačným, presným a zrozumiteľným spôsobom informácia o jednotlivých zložkách poistného. Pôvodným cieľom však bola ochrana spotrebiteľa tým, že štát bude zákonom regulovať odmeny sprostredkovateľov spojené s distribúciou finančných služieb.

Podľa slov generálnej riaditeľky SLASPO Jozefíny Žákovej boli poisťovne aj banky po rozsiahlejších diskusiách s touto reguláciou odmeňovania uzrozumené. „No na základe tlaku ďalších dotknutých subjektov sa namiesto regulovania odmien sprostredkovateľov zaviedla povinnosť pre poisťovne zverejňovať jednotlivé zložky poistného. Z nich sa však absolútne nedá vyčítať výška provízie,“ približuje J. Žáková.

Toto sú formuláre, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR:

 1. Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré je spojené s investičnými fondmi.
 1. Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré nie je spojené s investičnými fondmi.
 1. Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k neživotnému poisteniu a k životnému poisteniu bez odkupnej hodnoty.

Formuláre majú viacero nedostatkov

Návrh vyhlášky bol ešte v roku 2019 za predchádzajúcej vlády predložený do medzirezortného pripomienkového konania s tým, že bol vystavený množstvu zásadných pripomienok, ktoré neboli za bývalej vlády doriešené.

Rozporové konanie na prvom stupni nebolo ukončené a rozporové konanie vyššieho stupňa vôbec neprebehlo. Náhle posunutie tohto sporného návrhu na podpis ministrovi po dvoch rokoch nečinnosti vnímame ako rozpor s deklarovaným úsilím súčasnej vlády o transparentnú legislatívu,“ vysvetľuje J. Žáková. Asociácia navyše upozorňovala na to, že nielen pri tvorbe formulára poisťovňami, ale aj pri jeho aplikácii v praxi budú nevyhnutne vznikať problémy a nedorozumenia.

SLASPO vo svojich stanoviskách k návrhu vyhlášky viackrát definovala konkrétne nedostatky. Ide napríklad o vysvetlivky, ktoré sú podľa nej mätúce a obsahujú nepresné, nejednoznačné a nezrozumiteľné informácie. Niektoré informácie sú totiž relevantné len v momente uzavretia zmluvy, iné sú zase nepresné s ohľadom na predpísaný obsah jednotlivých riadkov formulárov.

„Hoci vyhláška na prvý pohľad evokuje nepopierateľnú snahu štátu chrániť spotrebiteľa pred nesprávnym rozhodnutím, je koncipovaná tak nešťastne, že výsledok je v priamom rozpore so zákonom,“ hovorí J. Žáková.

Ministerstvo pripomienky nevzalo do úvahy

Názory a komentáre odborníkov k návrhu vyhlášky Ministerstvo financií SR v konečnom dôsledku nijako nezohľadnilo. „Ministerstvo malo vyhlášku pripraviť už v roku 2019, pretože platnosť novely zákona o poisťovníctve je od 1. januára 2020. Napriek tomu, že vyhláška mešká rok a pol, neprebehla relevantná diskusia medzi Ministerstvom financií SR a ostatnými účastníkmi dotknutých strán, pričom ministerstvo nevzalo do úvahy žiadne pripomienky SLASPO ani Asociácie finančných sprostredkovateľov (AFISP),“ tvrdí predseda predstavenstva AFISP Martin Lancz.

Vyhláška navyšuje poisťovniam náklady

Ďalším problémom podľa SLASPO je, že návrh vyhlášky, ktorý bol predložený na definitívne schválenie, sa dokonca významne líši od návrhu, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, a vykazuje právne, vecné aj procedurálne chyby.

Poisťovací sektor sa nebráni transparentnému informovaniu klientov. Vyhláška však zbytočne zvyšuje náklady na informácie bez primeranej hodnoty a znevýhodňuje nás voči ostatným subjektom na spoločnom európskom trhu,“ dopĺňa J. Žáková.

9

Dodatočné náklady zaplatia klienti

Nespokojnosť s novou vyhláškou prejavili aj poisťovne. „Znenie vyhlášky analyzujeme a budeme sa pripravovať na jej implementáciu. Tá si vyžiada nemalé náklady na úpravu existujúcich systémov poisťovne, čo, samozrejme, bude musieť zaplatiť klient,“ približuje generálny riaditeľ Colonnade poisťovne Marian Bátovský.

Zároveň dodáva, že vyhlášku v súvislosti s neživotným poistením považuje za nešťastnú a vo vzťahu k celému poisťovaciemu sektoru dokonca za diskriminačnú.

Ako nevýhodu pre klientov vidí okrem nákladov aj nepriehľadnosť celkového procesu predzmluvných povinností, ktoré majú poisťovne a finanční agenti voči klientom už teraz. „Myslíme si, že základným problémom je nízka finančná gramotnosť spotrebiteľov v oblasti komerčného poistenia,“ dodáva M. Bátovský s tým, že zahlcovanie klientov ďalšími informáciami zrejme situáciu nijako nezlepší.

Kto má povinnosť zabezpečiť informačné formuláre?

„Povinnosť vyplniť formuláre vznikla poisťovniam. Tie budú musieť upraviť svoje informačné systémy tak, aby ku každej zmluve fyzickej osoby, respektíve neprofesionálneho klienta, vedeli takýto formulár vygenerovať,“ hovorí M. Bátovský.

Zároveň tvrdí, že sprostredkovateľ bude musieť preukázať, že tento formulár klientovi aj predložil. Musí preto upraviť svoje procesy a systémy tak, aby splnenie tohto kroku vedel kedykoľvek preukázať. „Z toho vyplýva, že najväčšiu časť nákladov budú znášať poisťovne. Sprostredkovatelia to budú len v tých prípadoch, keď sami vystavujú poistné zmluvy, ako napríklad bankopoistenie, lízing a podobne,“ dodáva.

Formuláre rozhodovanie klientovi neuľahčia

Na obsahovú stránku formulárov reaguje člen predstavenstva poisťovne Uniqa Martin Rotkovský: „Metodika opísaná vo vyhláške je evidentne pripravená bez znalosti produktov a formulovaná veľmi všeobecne, takže jej výklad bez samoregulačného zjednotenia zo strany poisťovní nebude jednotný, a teda pre klienta mätúci.“

Podľa neho by jednotlivé zložky poistného mohli pre klienta síce predstavovať zaujímavé informácie, ale pri rozhodovaní sa pre jednu alebo druhú poisťovňu mu situáciu nijako neuľahčia.

„Pri poistení je pre klienta dôležité krytie rizika a cena poistného, ktorú za krytie zaplatí. Pri dvoch poistkách za rovnaké poistné je pre klienta výhodnejšia poistka s vyšším krytím. V takomto prípade rozdelenie poistného na nákladové časti môže byť pre klienta mätúce, pretože nevie relevantne vyhodnotiť, čo to pre neho z hľadiska krytia znamená,“ vysvetľuje M. Lancz.

Kontraproduktívne informácie pre klientov

Na vyhlášku reaguje aj majiteľ a riaditeľ spoločnosti Macula poisťovacie služby Dušan Macula: „Rozumiem úprimnej snahe štátnych orgánov a regulátora o transparentnosť s cieľom poskytnúť klientom všetky užitočné informácie potrebné pre svoje rozhodnutia. Som však presvedčený o tom, že také množstvo informácií a požadovaných dokumentov, ktoré sú im už teraz predkladané v procese finančného sprostredkovania, klienti nie sú schopní vnímať a vyhodnocovať. V konečnom dôsledku je to pre ich potreby kontraproduktívne.“

Podľa jeho názoru ide o ďalšie skomplikovanie dojednania zmluvy. Moderná doba by si žiadala zjednodušovanie aj v dojednávaní poistení, nie vytváranie nových komplikovanejších spôsobov. „Klienti navyše môžu mať z takéhoto preregulovaného procesu, pri ktorom majú podpisovať množstvo dokumentov pre ich vlastnú ochranu, pocit falošného bezpečia. V konečnom dôsledku sa im potom ani nevenujú a odpútava to ich pozornosť od podstatných náležitostí zmlúv,“ dodáva.

„Vyhláška neprinesie pre klienta žiadne relevantné informácie. Doslova to považujeme za byrokratický nezmysel roka v našom sektore,“ uzatvára M. Lancz.

8

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
28.1.2023 Redakcia FinReport

Allianz Risk Barometer: Máme tu permakrízu a hrozí nám recesia. Čoho sa vlastne najviac obávame?

Firmy sa už druhý rok po sebe najviac obávajú kybernetických útokov a prerušenia prevádzky. Pre rok 2023 však najväčší nárast spomedzi ...

28.1.2023 Redakcia FinReport

Investičná prognóza: Svoje portfólio zacieľte na americké akcie a poistite sa investičným zlatom

Po mimoriadne turbulentnom roku 2022 sa črtá ďalší náročný rok. Každý by chcel počuť, že bude pokojnejší, no jednou zo zásadných ...

27.1.2023 Redakcia FinReport

Automobilka Rolls-Royce zažila svoj najúspešnejší rok, keď predala 6 021 vozidiel

Automobilka Rolls-Royce v roku 2022 predala rekordných viac ako 6-tisíc vozidiel. Dopyt po tejto luxusnej automobilovej značke vzrástol najmä na ...

27.1.2023 Redakcia FinReport

Ceny benzínu stúpli, naopak, cena nafty jemne klesá

Ceny pohonných látok sa od začiatku tohto roka vyvíjajú ako na hojdačke. Po počiatočnej novoročnej stagnácii sa ceny benzínu začali ...

27.1.2023 Redakcia FinReport

Cielený softwarning zo strany Finančnej správy SR prináša do štátneho rozpočtu milióny eur

Finančná správa SR tvrdí, že zasielanie upozornení v podobe softwarningových správ sa vypláca. Pomáhajú nielen daňovým subjektom, ale aj ...

27.1.2023 Naďa Černá

Niektorým vodičským preukazom sa končí platnosť. Dokedy a ako si vybaviť nové doklady?

V roku 2023 budú mnohí vodiči motorových vozidiel riešiť koniec platnosti svojich vodičských preukazov. Stane sa tak preto, lebo Slovensko sa ...

27.1.2023 Redakcia FinReport

Národná banka Slovenska vydáva tri zberateľské strieborné desaťeurovky

Národná banka Slovenska aj v tomto roku poteší zberateľov zaujímavých mincí. Práve dnes 27. januára 2023 uvádza na trh desaťeurovú ...

27.1.2023 Martin Jamnický

Top šesť najdôležitejších trendov pre podnikateľov v roku 2023. Kľúčovú rolu zohrajú dáta

Globálna ekonomika stále čelí významným výzvam, vrátane vysokej inflácie, ekonomickej recesie, geopolitickej nestabilite, energetickej ...

25.1.2023 Redakcia FinReport

Elektronické daňové priznanie automaticky vypočíta výšku daňového bonusu na dieťa

Elektronické vypĺňanie daňového priznania za rok 2022 má ďalšiu zaujímavú a zároveň výhodnú novinku. Ocenia ju najmä tí daňovníci, ...

24.1.2023 Redakcia FinReport

Najvyššie dane z príjmu spomedzi finančných inštitúcií na Slovensku platia banky

Finančnému sektoru na Slovensku sa v roku 2021 darilo. Dane z príjmu bánk, poisťovní a sporiteľní oproti roku 2020 výrazne narástli. ...

24.1.2023 Robert Juriš

Trh s nehnuteľnosťami sa otočil hore nohami – platenie nájmu je teraz výhodnejšie ako splácanie hypotéky

Ponuka bytov v nových projektoch sa minulý rok zdvojnásobila. Ceny sa zastabilizovali, pričom nové byty sú o 12 % drahšie ako v ...

23.1.2023 Redakcia FinReport

Brazília a Argentína pripravujú novú spoločnú menu

Dve najsilnejšie juhoamerické ekonomiky – brazílska a argentínska, plánujú zintenzívniť ekonomickú spoluprácu vrátane rozvoja spoločnej ...

23.1.2023 Redakcia FinReport

Daň z motorových vozidiel je potrebné podať a zaplatiť do 31. januára 2023

Podnikatelia, ktorí pri svojej práci využívajú motorové vozidlá, by mali zbystriť pozornosť. Do konca januára 2023 je potrebné podať ...

22.1.2023 Redakcia FinReport

Žiaci na prvom stupni napredujú, na druhom stagnujú a stredoškolákom nejde matematika

Žiaci základných škôl zvládajú učivo na vyššej úrovni ako žiaci druhého stupňa. Na stredných školách bez maturity študenti ...

19.1.2023 Redakcia FinReport

Finančná správa SR testuje možnosť platenia preddavkov a daní kartou

Finančná správa SR pripravuje pre svojich klientov novinku. Preddavky a dane bude možné čoskoro uhradiť aj platbou kartou cez portál ...

19.1.2023 Redakcia FinReport

Tri banky vydávajú dlhopisy dohromady za 12 miliárd eur

Prima banka Slovensko, Tatra banka a Slovenská sporiteľňa vydávajú dlhopisy v súhrnnom objeme 12 miliárd eur. Národná banka Slovenska, ako ...

18.1.2023 Redakcia FinReport

Rezort práce poskytol zariadeniam sociálnych služieb dotáciu na energie vo výške 25 miliónov eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poslalo na účty zariadení sociálnych služieb a tiež zariadeniam starostlivosti o deti do 3 ...

17.1.2023 Redakcia FinReport

V treťom pilieri v roku 2022 pribudlo viac ako 84-tisíc ľudí a vyplatil cez 131 miliónov eur

Zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení v roku 2022 uzavrelo 84 667 ľudí, čo predstavuje v medziročnom porovnaní rast nových účastníckych ...

Mobilná aplikácia

 1. 1.
  Changpeng Zhao: Šéf Binance bagatelizuje hrozbu digitálnych mien centrálnych bánk pre kryptosvet
 2. 2.
  Allianz Risk Barometer: Máme tu permakrízu a hrozí nám recesia. Čoho sa vlastne najviac obávame?
 3. 3.
  Trh s nehnuteľnosťami sa otočil hore nohami – platenie nájmu je teraz výhodnejšie ako splácanie hypotéky
 4. 4.
  Verejné osvetlenie sa chystajú protestne vypnúť aj obce na Zemplíne, demonštráciou poukazujú na problémy
 5. 5.
  Hamran vyvrátil hoax Kotlebu o tom, že mal srdcovú príhodu a je v nemocnici (video)