Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Nová vyhláška ministerstva financií skomplikuje život klientom poisťovní. Je nepresná a mätúca

Zuzana Mecková Financie Poslať

Nedávno publikovaná vyhláška z rezortu financií, ktorá zahŕňa tri nové formuláre o jednotlivých zložkách poistného, nadobudne účinnosť 1. januára budúceho roku. Dovtedy sa finanční agenti a poistní makléri musia pripraviť na to, že tieto formuláre budú musieť používať pri svojej práci. Zámerom štátnych orgánov je síce chrániť klientov pri podpisovaní zmlúv, no podľa Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) a finančných sprostredkovateľov má vyhláška viacero nedostatkov. Navyše prináša dodatočné náklady pre poisťovne, ktoré napokon aj tak zaplatia spotrebitelia.

image

Foto: Shutterstock

Pôvodne chceli regulovať odmeny sprostredkovateľom

Na nových formulároch, ktoré klientom prinášajú informácie o krytí rizík, jednotlivých nákladoch, daňových a odvodových povinnostiach poisťovateľa či ďalších zložkách poistného, začalo Ministerstvo financií SR pracovať už v januári 2019.

Publikovaná vyhláška č. 233/2021 Z. z. vychádza zo splnomocňovacieho ustanovenia v § 70 ods. 14 zákona o poisťovníctve, podľa ktorého sa má klientovi poskytnúť jednoznačným, presným a zrozumiteľným spôsobom informácia o jednotlivých zložkách poistného. Pôvodným cieľom však bola ochrana spotrebiteľa tým, že štát bude zákonom regulovať odmeny sprostredkovateľov spojené s distribúciou finančných služieb.

Podľa slov generálnej riaditeľky SLASPO Jozefíny Žákovej boli poisťovne aj banky po rozsiahlejších diskusiách s touto reguláciou odmeňovania uzrozumené. „No na základe tlaku ďalších dotknutých subjektov sa namiesto regulovania odmien sprostredkovateľov zaviedla povinnosť pre poisťovne zverejňovať jednotlivé zložky poistného. Z nich sa však absolútne nedá vyčítať výška provízie,“ približuje J. Žáková.

Toto sú formuláre, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR:

 1. Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré je spojené s investičnými fondmi.
 1. Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré nie je spojené s investičnými fondmi.
 1. Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k neživotnému poisteniu a k životnému poisteniu bez odkupnej hodnoty.

Formuláre majú viacero nedostatkov

Návrh vyhlášky bol ešte v roku 2019 za predchádzajúcej vlády predložený do medzirezortného pripomienkového konania s tým, že bol vystavený množstvu zásadných pripomienok, ktoré neboli za bývalej vlády doriešené.

Rozporové konanie na prvom stupni nebolo ukončené a rozporové konanie vyššieho stupňa vôbec neprebehlo. Náhle posunutie tohto sporného návrhu na podpis ministrovi po dvoch rokoch nečinnosti vnímame ako rozpor s deklarovaným úsilím súčasnej vlády o transparentnú legislatívu,“ vysvetľuje J. Žáková. Asociácia navyše upozorňovala na to, že nielen pri tvorbe formulára poisťovňami, ale aj pri jeho aplikácii v praxi budú nevyhnutne vznikať problémy a nedorozumenia.

SLASPO vo svojich stanoviskách k návrhu vyhlášky viackrát definovala konkrétne nedostatky. Ide napríklad o vysvetlivky, ktoré sú podľa nej mätúce a obsahujú nepresné, nejednoznačné a nezrozumiteľné informácie. Niektoré informácie sú totiž relevantné len v momente uzavretia zmluvy, iné sú zase nepresné s ohľadom na predpísaný obsah jednotlivých riadkov formulárov.

„Hoci vyhláška na prvý pohľad evokuje nepopierateľnú snahu štátu chrániť spotrebiteľa pred nesprávnym rozhodnutím, je koncipovaná tak nešťastne, že výsledok je v priamom rozpore so zákonom,“ hovorí J. Žáková.

Ministerstvo pripomienky nevzalo do úvahy

Názory a komentáre odborníkov k návrhu vyhlášky Ministerstvo financií SR v konečnom dôsledku nijako nezohľadnilo. „Ministerstvo malo vyhlášku pripraviť už v roku 2019, pretože platnosť novely zákona o poisťovníctve je od 1. januára 2020. Napriek tomu, že vyhláška mešká rok a pol, neprebehla relevantná diskusia medzi Ministerstvom financií SR a ostatnými účastníkmi dotknutých strán, pričom ministerstvo nevzalo do úvahy žiadne pripomienky SLASPO ani Asociácie finančných sprostredkovateľov (AFISP),“ tvrdí predseda predstavenstva AFISP Martin Lancz.

Vyhláška navyšuje poisťovniam náklady

Ďalším problémom podľa SLASPO je, že návrh vyhlášky, ktorý bol predložený na definitívne schválenie, sa dokonca významne líši od návrhu, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, a vykazuje právne, vecné aj procedurálne chyby.

Poisťovací sektor sa nebráni transparentnému informovaniu klientov. Vyhláška však zbytočne zvyšuje náklady na informácie bez primeranej hodnoty a znevýhodňuje nás voči ostatným subjektom na spoločnom európskom trhu,“ dopĺňa J. Žáková.

9

Dodatočné náklady zaplatia klienti

Nespokojnosť s novou vyhláškou prejavili aj poisťovne. „Znenie vyhlášky analyzujeme a budeme sa pripravovať na jej implementáciu. Tá si vyžiada nemalé náklady na úpravu existujúcich systémov poisťovne, čo, samozrejme, bude musieť zaplatiť klient,“ približuje generálny riaditeľ Colonnade poisťovne Marian Bátovský.

Zároveň dodáva, že vyhlášku v súvislosti s neživotným poistením považuje za nešťastnú a vo vzťahu k celému poisťovaciemu sektoru dokonca za diskriminačnú.

Ako nevýhodu pre klientov vidí okrem nákladov aj nepriehľadnosť celkového procesu predzmluvných povinností, ktoré majú poisťovne a finanční agenti voči klientom už teraz. „Myslíme si, že základným problémom je nízka finančná gramotnosť spotrebiteľov v oblasti komerčného poistenia,“ dodáva M. Bátovský s tým, že zahlcovanie klientov ďalšími informáciami zrejme situáciu nijako nezlepší.

Kto má povinnosť zabezpečiť informačné formuláre?

„Povinnosť vyplniť formuláre vznikla poisťovniam. Tie budú musieť upraviť svoje informačné systémy tak, aby ku každej zmluve fyzickej osoby, respektíve neprofesionálneho klienta, vedeli takýto formulár vygenerovať,“ hovorí M. Bátovský.

Zároveň tvrdí, že sprostredkovateľ bude musieť preukázať, že tento formulár klientovi aj predložil. Musí preto upraviť svoje procesy a systémy tak, aby splnenie tohto kroku vedel kedykoľvek preukázať. „Z toho vyplýva, že najväčšiu časť nákladov budú znášať poisťovne. Sprostredkovatelia to budú len v tých prípadoch, keď sami vystavujú poistné zmluvy, ako napríklad bankopoistenie, lízing a podobne,“ dodáva.

Formuláre rozhodovanie klientovi neuľahčia

Na obsahovú stránku formulárov reaguje člen predstavenstva poisťovne Uniqa Martin Rotkovský: „Metodika opísaná vo vyhláške je evidentne pripravená bez znalosti produktov a formulovaná veľmi všeobecne, takže jej výklad bez samoregulačného zjednotenia zo strany poisťovní nebude jednotný, a teda pre klienta mätúci.“

Podľa neho by jednotlivé zložky poistného mohli pre klienta síce predstavovať zaujímavé informácie, ale pri rozhodovaní sa pre jednu alebo druhú poisťovňu mu situáciu nijako neuľahčia.

„Pri poistení je pre klienta dôležité krytie rizika a cena poistného, ktorú za krytie zaplatí. Pri dvoch poistkách za rovnaké poistné je pre klienta výhodnejšia poistka s vyšším krytím. V takomto prípade rozdelenie poistného na nákladové časti môže byť pre klienta mätúce, pretože nevie relevantne vyhodnotiť, čo to pre neho z hľadiska krytia znamená,“ vysvetľuje M. Lancz.

Kontraproduktívne informácie pre klientov

Na vyhlášku reaguje aj majiteľ a riaditeľ spoločnosti Macula poisťovacie služby Dušan Macula: „Rozumiem úprimnej snahe štátnych orgánov a regulátora o transparentnosť s cieľom poskytnúť klientom všetky užitočné informácie potrebné pre svoje rozhodnutia. Som však presvedčený o tom, že také množstvo informácií a požadovaných dokumentov, ktoré sú im už teraz predkladané v procese finančného sprostredkovania, klienti nie sú schopní vnímať a vyhodnocovať. V konečnom dôsledku je to pre ich potreby kontraproduktívne.“

Podľa jeho názoru ide o ďalšie skomplikovanie dojednania zmluvy. Moderná doba by si žiadala zjednodušovanie aj v dojednávaní poistení, nie vytváranie nových komplikovanejších spôsobov. „Klienti navyše môžu mať z takéhoto preregulovaného procesu, pri ktorom majú podpisovať množstvo dokumentov pre ich vlastnú ochranu, pocit falošného bezpečia. V konečnom dôsledku sa im potom ani nevenujú a odpútava to ich pozornosť od podstatných náležitostí zmlúv,“ dodáva.

„Vyhláška neprinesie pre klienta žiadne relevantné informácie. Doslova to považujeme za byrokratický nezmysel roka v našom sektore,“ uzatvára M. Lancz.

8

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
5.8.2021 Správy

Gastro i cestovný ruch stále bojujú o prežitie, zamestnávatelia žiadajú o prehodnotenie kompenzačných schém

5.8.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia žiadajú vládu o prehodnotenie systému kompenzačných ...

5.8.2021 Redakcia FinReport

Spoločnosť AAA Auto dostala od Národnej banky Slovenska pokutu 50-tisíc eur

Spoločnosť AAA Auto Slovensko, ktorá sprostredkúva predaj ojazdených automobilov, a popri tom pôsobí aj ako samostatný finančný agent, ...

5.8.2021 Roland Régely

Staršie zmluvy na poistenie nehnuteľnosti pravidelne aktualizujte, inak sa pripravíte o tisíce eur

Hodnota bytov a domov neustále rastie, v poistných zmluvách však často zostávajú pôvodné a neaktualizované sumy. Podpoistenie je podľa ...

5.8.2021 Redakcia FinReport

Vysoká cena e-áut sa udrží aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Môžu za to drahé kovy v elektrobatériách

Dopyt po elektromobiloch každým rokom rastie. Dôvodom sú aj prísne ekologické nariadenia a vládne podporné programy, ktoré konkurenciu v ...

5.8.2021 Redakcia FinReport

Z dvoch depozitárov cenných papierov na Slovensku zostane len jeden a bude naozaj centrálny

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) a Národný centrálny depozitár cenných papierov (NCDCP) spolu uzatvorili zmluvu o prevode ...

4.8.2021 Zuzana Mecková

Ako získať čo najvýhodnejší úver na rekreačný objekt a na čo sa zamerať pri jeho poistení?

Ak hľadáte, či už dokonca máte vyhliadnutú, chatu, chalupu či inú rekreačnú nehnuteľnosť, základom je vedieť viac o možnostiach jej ...

4.8.2021 Redakcia FinReport

Poistenie majetku od Allianz najvyššie hodnotia aj odborníci

Zaplavené pivnice, garáže a suterény domov, podmyté základy, zatopené záhrady, ale aj zničené podlahy a nábytok. Každý rok sa mnohí ...

2.8.2021 Zuzana Mecková

Finanční agenti porušujú pravidlá NBS. Pokuty dostalo viacero spoločností, niektoré prišli aj o licenciu

Od začiatku tohto roka Národná banka Slovenska (NBS) udelila finančným sprostredkovateľom viacero sankcií a niektorým aj odobrala licenciu. ...

31.7.2021 Redakcia FinReport

Skontrolovali investičných poradcov. Zistili aj nedostatky, neboli však zásadné

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) si posvietil na sprostredkovateľov a finančné inštitúcie, presnejšie na investičné ...

29.7.2021 Roland Régely

OVB Allfinanz Slovensko: Počas pandémie si udržala vysoké zisky aj obrat

Najväčší počet agentov a rekordné tržby počas pandémie síce nestačili na prvenstvo, no aj tak má OVB Allfinanz Slovensko za sebou ...

27.7.2021 Redakcia FinReport

Hovoríte doma o spoločných peniazoch? Najlepšie je začať čo najskôr, už pred svadbou

Štatistiky hovoria, že až 90 % konfliktov v domácnosti vzniká kvôli peniazom. Dôvodom je zvyčajne nesprávne nastavenie spoločného ...

26.7.2021 Redakcia FinReport

Ceny nehnuteľností v Bratislave stále rastú. Príčinou je nedostatočná ponuka na trhu, byty sa predávajú „z papiera“

Dopyt po novom bývaní v Bratislave sa oproti minulému roku zvýšil 2,5-násobne. A to aj napriek neustále rastúcim cenám nového bývania. ...

22.7.2021 Arian Ali

Finanční agenti: Niektorí sa usilujú o čo najširší výber produktov, iní si vyberajú len tie kvalitnejšie

Najdôležitejšou úlohou samostatných finančných agentov je pomôcť klientom vybrať si v spleti finančných produktov pre nich tie ...

21.7.2021 Redakcia FinReport

Štát ohlásil očkovaciu lotériu. Ako sa do nej zapojiť a ako získať sprostredkovateľský bonus?

Od 1. augusta sa na Slovensku začína očkovacia lotéria. Zapojiť sa do nej môže každý, kto sa dal zaočkovať a to bez ohľadu na to, že ...

20.7.2021 Redakcia FinReport

Dvaja z troch Slovákov využívajú internetbanking. Denne ním platíme v priemere 20 eur

Až dve tretiny Slovákov vo veku od 16 do 74 rokov vlani využívali internetbanking. Ten sa dostal do popredia v dôsledku čiastočného ...

20.7.2021 Redakcia FinReport

Národná banka Slovenska upozorňuje, že spoločnosť Salus Populi nemá oprávnenie na svoju činnosť

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity družstva Salus Populi. Spoločnosti so sídlom v bratislavskom Starom Meste podľa ...

8.7.2021 Redakcia FinReport

Záujem ľudí o mobilné finančné aplikácie sa výrazne zvýšil najmä kvôli online investovaniu

V prvom štvrťroku tohto roka zaznamenali mobilné aplikácie pre finančné služby takmer jeden a pol miliardy stiahnutí. V porovnaní s prvým ...

7.7.2021 Redakcia FinReport

Naše služby sú nielen o financiách, ale aj o spoločenskej zodpovednosti

PARTNERS GROUP SK predstavila hospodárske výsledky za prvú polovicu roka. Dvojciferný nárast dosiahla v segmente životného poistenia a takmer ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Staršie zmluvy na poistenie nehnuteľnosti pravidelne aktualizujte, inak sa pripravíte o tisíce eur
 2. 2.
  Finanční agenti porušujú pravidlá NBS. Pokuty dostalo viacero spoločností, niektoré prišli aj o licenciu
 3. 3.
  Dôchodkový systém potrebuje oživiť, druhý pilier čakajú zmeny. Pripravme sa na novú investičnú stratégiu
 4. 4.
  Ako získať čo najvýhodnejší úver na rekreačný objekt a na čo sa zamerať pri jeho poistení?
 5. 5.
  Vysoká cena e-áut sa udrží aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Môžu za to drahé kovy v elektrobatériách