Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Nová vyhláška ministerstva financií skomplikuje život klientom poisťovní. Je nepresná a mätúca

Zuzana Fryč Financie Poslať

Nedávno publikovaná vyhláška z rezortu financií, ktorá zahŕňa tri nové formuláre o jednotlivých zložkách poistného, nadobudne účinnosť 1. januára budúceho roku. Dovtedy sa finanční agenti a poistní makléri musia pripraviť na to, že tieto formuláre budú musieť používať pri svojej práci. Zámerom štátnych orgánov je síce chrániť klientov pri podpisovaní zmlúv, no podľa Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) a finančných sprostredkovateľov má vyhláška viacero nedostatkov. Navyše prináša dodatočné náklady pre poisťovne, ktoré napokon aj tak zaplatia spotrebitelia.

formulár poistného

Foto: Shutterstock

Pôvodne chceli regulovať odmeny sprostredkovateľom

Na nových formulároch, ktoré klientom prinášajú informácie o krytí rizík, jednotlivých nákladoch, daňových a odvodových povinnostiach poisťovateľa či ďalších zložkách poistného, začalo Ministerstvo financií SR pracovať už v januári 2019.

Publikovaná vyhláška č. 233/2021 Z. z. vychádza zo splnomocňovacieho ustanovenia v § 70 ods. 14 zákona o poisťovníctve, podľa ktorého sa má klientovi poskytnúť jednoznačným, presným a zrozumiteľným spôsobom informácia o jednotlivých zložkách poistného. Pôvodným cieľom však bola ochrana spotrebiteľa tým, že štát bude zákonom regulovať odmeny sprostredkovateľov spojené s distribúciou finančných služieb.

Podľa slov generálnej riaditeľky SLASPO Jozefíny Žákovej boli poisťovne aj banky po rozsiahlejších diskusiách s touto reguláciou odmeňovania uzrozumené. „No na základe tlaku ďalších dotknutých subjektov sa namiesto regulovania odmien sprostredkovateľov zaviedla povinnosť pre poisťovne zverejňovať jednotlivé zložky poistného. Z nich sa však absolútne nedá vyčítať výška provízie,“ približuje J. Žáková.

Toto sú formuláre, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR:

  1. Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré je spojené s investičnými fondmi.
  1. Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré nie je spojené s investičnými fondmi.
  1. Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k neživotnému poisteniu a k životnému poisteniu bez odkupnej hodnoty.

Formuláre majú viacero nedostatkov

Návrh vyhlášky bol ešte v roku 2019 za predchádzajúcej vlády predložený do medzirezortného pripomienkového konania s tým, že bol vystavený množstvu zásadných pripomienok, ktoré neboli za bývalej vlády doriešené.

Rozporové konanie na prvom stupni nebolo ukončené a rozporové konanie vyššieho stupňa vôbec neprebehlo. Náhle posunutie tohto sporného návrhu na podpis ministrovi po dvoch rokoch nečinnosti vnímame ako rozpor s deklarovaným úsilím súčasnej vlády o transparentnú legislatívu,“ vysvetľuje J. Žáková. Asociácia navyše upozorňovala na to, že nielen pri tvorbe formulára poisťovňami, ale aj pri jeho aplikácii v praxi budú nevyhnutne vznikať problémy a nedorozumenia.

SLASPO vo svojich stanoviskách k návrhu vyhlášky viackrát definovala konkrétne nedostatky. Ide napríklad o vysvetlivky, ktoré sú podľa nej mätúce a obsahujú nepresné, nejednoznačné a nezrozumiteľné informácie. Niektoré informácie sú totiž relevantné len v momente uzavretia zmluvy, iné sú zase nepresné s ohľadom na predpísaný obsah jednotlivých riadkov formulárov.

„Hoci vyhláška na prvý pohľad evokuje nepopierateľnú snahu štátu chrániť spotrebiteľa pred nesprávnym rozhodnutím, je koncipovaná tak nešťastne, že výsledok je v priamom rozpore so zákonom,“ hovorí J. Žáková.

Ministerstvo pripomienky nevzalo do úvahy

Názory a komentáre odborníkov k návrhu vyhlášky Ministerstvo financií SR v konečnom dôsledku nijako nezohľadnilo. „Ministerstvo malo vyhlášku pripraviť už v roku 2019, pretože platnosť novely zákona o poisťovníctve je od 1. januára 2020. Napriek tomu, že vyhláška mešká rok a pol, neprebehla relevantná diskusia medzi Ministerstvom financií SR a ostatnými účastníkmi dotknutých strán, pričom ministerstvo nevzalo do úvahy žiadne pripomienky SLASPO ani Asociácie finančných sprostredkovateľov (AFISP),“ tvrdí predseda predstavenstva AFISP Martin Lancz.

Vyhláška navyšuje poisťovniam náklady

Ďalším problémom podľa SLASPO je, že návrh vyhlášky, ktorý bol predložený na definitívne schválenie, sa dokonca významne líši od návrhu, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, a vykazuje právne, vecné aj procedurálne chyby.

Poisťovací sektor sa nebráni transparentnému informovaniu klientov. Vyhláška však zbytočne zvyšuje náklady na informácie bez primeranej hodnoty a znevýhodňuje nás voči ostatným subjektom na spoločnom európskom trhu,“ dopĺňa J. Žáková.

9

Dodatočné náklady zaplatia klienti

Nespokojnosť s novou vyhláškou prejavili aj poisťovne. „Znenie vyhlášky analyzujeme a budeme sa pripravovať na jej implementáciu. Tá si vyžiada nemalé náklady na úpravu existujúcich systémov poisťovne, čo, samozrejme, bude musieť zaplatiť klient,“ približuje generálny riaditeľ Colonnade poisťovne Marian Bátovský.

Zároveň dodáva, že vyhlášku v súvislosti s neživotným poistením považuje za nešťastnú a vo vzťahu k celému poisťovaciemu sektoru dokonca za diskriminačnú.

Ako nevýhodu pre klientov vidí okrem nákladov aj nepriehľadnosť celkového procesu predzmluvných povinností, ktoré majú poisťovne a finanční agenti voči klientom už teraz. „Myslíme si, že základným problémom je nízka finančná gramotnosť spotrebiteľov v oblasti komerčného poistenia,“ dodáva M. Bátovský s tým, že zahlcovanie klientov ďalšími informáciami zrejme situáciu nijako nezlepší.

Kto má povinnosť zabezpečiť informačné formuláre?

„Povinnosť vyplniť formuláre vznikla poisťovniam. Tie budú musieť upraviť svoje informačné systémy tak, aby ku každej zmluve fyzickej osoby, respektíve neprofesionálneho klienta, vedeli takýto formulár vygenerovať,“ hovorí M. Bátovský.

Zároveň tvrdí, že sprostredkovateľ bude musieť preukázať, že tento formulár klientovi aj predložil. Musí preto upraviť svoje procesy a systémy tak, aby splnenie tohto kroku vedel kedykoľvek preukázať. „Z toho vyplýva, že najväčšiu časť nákladov budú znášať poisťovne. Sprostredkovatelia to budú len v tých prípadoch, keď sami vystavujú poistné zmluvy, ako napríklad bankopoistenie, lízing a podobne,“ dodáva.

Formuláre rozhodovanie klientovi neuľahčia

Na obsahovú stránku formulárov reaguje člen predstavenstva poisťovne Uniqa Martin Rotkovský: „Metodika opísaná vo vyhláške je evidentne pripravená bez znalosti produktov a formulovaná veľmi všeobecne, takže jej výklad bez samoregulačného zjednotenia zo strany poisťovní nebude jednotný, a teda pre klienta mätúci.“

Podľa neho by jednotlivé zložky poistného mohli pre klienta síce predstavovať zaujímavé informácie, ale pri rozhodovaní sa pre jednu alebo druhú poisťovňu mu situáciu nijako neuľahčia.

„Pri poistení je pre klienta dôležité krytie rizika a cena poistného, ktorú za krytie zaplatí. Pri dvoch poistkách za rovnaké poistné je pre klienta výhodnejšia poistka s vyšším krytím. V takomto prípade rozdelenie poistného na nákladové časti môže byť pre klienta mätúce, pretože nevie relevantne vyhodnotiť, čo to pre neho z hľadiska krytia znamená,“ vysvetľuje M. Lancz.

Kontraproduktívne informácie pre klientov

Na vyhlášku reaguje aj majiteľ a riaditeľ spoločnosti Macula poisťovacie služby Dušan Macula: „Rozumiem úprimnej snahe štátnych orgánov a regulátora o transparentnosť s cieľom poskytnúť klientom všetky užitočné informácie potrebné pre svoje rozhodnutia. Som však presvedčený o tom, že také množstvo informácií a požadovaných dokumentov, ktoré sú im už teraz predkladané v procese finančného sprostredkovania, klienti nie sú schopní vnímať a vyhodnocovať. V konečnom dôsledku je to pre ich potreby kontraproduktívne.“

Podľa jeho názoru ide o ďalšie skomplikovanie dojednania zmluvy. Moderná doba by si žiadala zjednodušovanie aj v dojednávaní poistení, nie vytváranie nových komplikovanejších spôsobov. „Klienti navyše môžu mať z takéhoto preregulovaného procesu, pri ktorom majú podpisovať množstvo dokumentov pre ich vlastnú ochranu, pocit falošného bezpečia. V konečnom dôsledku sa im potom ani nevenujú a odpútava to ich pozornosť od podstatných náležitostí zmlúv,“ dodáva.

„Vyhláška neprinesie pre klienta žiadne relevantné informácie. Doslova to považujeme za byrokratický nezmysel roka v našom sektore,“ uzatvára M. Lancz.

8
logo
Prečítajte si tiež:
2.3.2024 Redakcia FinReport

Slovensko zaostáva aj v automatizácii účtovníctva. Riešením je jeho digitalizácia

Stratené bločky, byrokracia pri nástupe nového kolegu či strata času každomesačným vystavovaním faktúr. To sú tradičné výzvy ...

2.3.2024 Redakcia FinReport

Trhy zatiahnu ručnú brzdu, no stále môžu ponúknuť zaujímavé investičné príležitosti

Ekonomika aj finančné trhy dostávajú po odznení koronakrízy zabrať. Kontinuálne nasledovalo zvyšovanie inflácie a dôsledky vypuknutia ...

1.3.2024 Redakcia FinReport

Bicoin prekonal hranicu 64-tisíc dolárov za token a smeruje k svojim historickým maximám

Bitcoin si v poslednom februárovom týždni ide vlastnú rely. Na jeho začiatku sa po dvoch rokoch dostal cez úroveň 56-tisíc dolárov za token, ...

1.3.2024 Robert Juriš

Inflácia na Slovensku klesla na 3,7 %, priemer eurozóny je na úrovni 2,6 %

Inflácia v eurozóne už niekoľko mesiacov za sebou klesá. Vo februári 2024 predstavovala 2,6 %, pričom v porovnaní s prvým mesiacom tohto ...

1.3.2024 Redakcia FinReport

NBS upozorňuje na subjekt AGF COMMUNITY, družstvo

Národná banka Slovenska upozorňuje verejnosť na aktivity subjektu AGF COMMUNITY, družstvo. Spoločnosť má podľa NBS ponúkať a propagovať ...

1.3.2024 Zuzana Fryč

Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení prinesie viacero noviniek

Medzirezortné pripomienkovanie novely zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) sa skončilo už v júli minulého roka. Aj napriek tomu sa jej ...

1.3.2024 Martin Jamnický

Pre ktoré zamestnanecké benefity dokážeme akceptovať aj o niečo nižší plat?

Odmena za vykonanú prácu sa už dávno nevypláca len v peniazoch. Pri rozhodovaní sa pre to-ktoré zamestnanie často rozhodujú benefity ...

1.3.2024 Redakcia FinReport

Prieskum: Každému tretiemu Slovákovi vlani poklesli príjmy, každý piaty si polepšil

Zložitá ekonomická situácia sa prejavuje aj v negatívnej zmene osobného mesačného príjmu Slovákov. Jeho pokles na sklonku minulého roku ...

29.2.2024 Robert Juriš

Umbrella Group sa spojila s hypotekárnymi špecialistami KAMAPRO a Hypomaklér

Začiatok roka 2024 sa na slovenskom trhu finančného sprostredkovania nesie v znamení spájania síl. Urobili tak hneď tri maklérske ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Pomôžu deťom s ťažkým zdravotným postihnutím

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje legislatívnu zmenu, vďaka ktorej sa zvýši financovanie vybraných miest v ...

28.2.2024 Marián Búlik

Prieskum: Len málo Slovákov vie o zmenách v druhom pilieri

Sporitelia v druhom pilieri v týchto dňoch dostávajú výpisy svojho dôchodkového sporenia za rok 2023. Keďže akciovým a najmä indexovým ...

27.2.2024 Redakcia FinReport

Dva roky od eskalácie konfliktu na Ukrajine

Deti žijúce v oblastiach frontových línií boli nútené stráviť v podzemných úkrytoch až 5-tisíc hodín – takmer 7 mesiacov ich života. ...

27.2.2024 Redakcia FinReport

Sporiteľom v druhom pilieri začali prichádzať výpisy z účtov za minulý rok

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri v týchto dňoch opäť dostávajú výpisy zo svojich osobných dôchodkových účtov. Sporiteľa ...

26.2.2024 Robert Juriš

Svet žije na dlh, a ten je v súčasnosti vyšší ako 300 biliónov dolárov

Globálna zadlženosť vlani presiahla hranicu 300 biliónov dolárov. Áno, žijeme na dlh a táto suma je prakticky nepredstaviteľná. Číslo v ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Štát zvýši pomoc investičným projektom. Kto sa o ňu môže uchádzať?

Podpora investičných projektov na Slovensku dostane nové pravidlá. Postarali sa o to poslanci parlamentu, ktorí schválili novelu zákona o ...

22.2.2024 Redakcia FinReport

Dane a niektoré správne poplatky môžete zaplatiť aj platobnou kartou

Úhradu daní platobnou kartou spustila Finančná správa SR v minulom roku. Online úhrada správnych poplatkov a 15 druhov daní priamo pri ...

22.2.2024 Redakcia FinReport

Za posledný rok na Slovensku pribudlo viac ako 88-tisíc penzistov

Sociálna poisťovňa eviduje vo svojich štatistikách presne 1 426 994 občanov, ktorí ku koncu minulého roka poberali 1 772 390 rôznych ...

21.2.2024 Robert Juriš

V čase vysokej inflácie slovenské domácnosti nešetrili, prišli o 4 miliardy eur

S dvoma rokmi inflačnej krízy sa slovenské domácnosti vyrovnali úplne opačným spôsobom ako napríklad slovenské firmy. Kým domácnosti ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay