Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Nesprávne ste si uplatnili daňový bonus? Musíte podať daňové priznanie

Roland Régely Financie Poslať

Finančná správa SR opäť odhalila tisíce prípadov rodičov, ktorí si neoprávnene uplatnili daňový bonus na svoje dieťa. Najčastejšou chybou bolo, že si daňový bonus na to isté dieťa za to isté obdobie uplatnili obaja rodičia. Dotknuté osoby sa o tejto povinnosti dozvedia z listu od daniarov. Vzniká im povinnosť podať daňové priznanie za uplynulý rok (do konca februára 2024) a doplatiť vzniknutý rozdiel. Daňový bonus môžu poberať obaja rodičia iba v prípade, ak sa budú striedať.

Daňové priznanie

Foto: Freepik

Preventívna akcia a daňové kontroly

Je to už štvrtá takáto preventívna akcia, ktorou chce Finančná správa SR zlepšiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. Daniari takto každoročne preverujú vybrané rodičovské páry, u ktorých identifikujú dvojnásobné uplatnenie si daňového bonusu.

V minulých rokoch dobrovoľne vrátilo daňový bonus na dieťa takmer 40 % oslovených rodičov. Ďalšie státisíce eur finančná správa získala kontrolami. Rodičov, ktorí na listy nereagujú, daniari varujú, že sa zrejme nevyhnú daňovým kontrolám. Priemerná suma, ktorou si rodičia neoprávnene prilepšili do rodinného rozpočtu, sa pohybuje okolo sumy 1 200 eur na jeden pár.

Kto si môže uplatniť daňový bonus na dieťa?

Daňový bonus si môže uplatniť rodič, ktorý žije v spoločnej domácnosti so svojím nezaopatreným dieťaťom. Vo všeobecnosti si môžu uplatniť daňový bonus rodičia, ktorí majú dieťa vo veku do 25 rokov.

91642

V takomto prípade sa rodičia musia dohodnúť, ktorému z nich to viac vyhovuje, a teda kto z nich si daňový bonus uplatní. Urobiť tak môžu raz ročne v daňovom priznaní za uplynulý rok, prípadne mesačne po dohode so zamestnávateľom.

Mesačne si daňový bonus môže uplatniť len zamestnanec, a to vo svojej mesačnej mzde, pričom daňový bonus môže znížiť vypočítané preddavky na daň z príjmov, ktoré je zamestnanec povinný odvádzať zo mzdy, čím sa mu zvýši čistá mzda k výplate.

Ročne si daňový bonus môže uplatniť každá fyzická osobaživnostník podaním daňového priznania, alebo zamestnanec požiadaním zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Matka je na prvom mieste

Podľa vyjadrení Komory daňových poradcov problém pri dvojitom poberaní daňového bonusu často nastáva pri rozvedených rodičoch, keď si daňový bonus na dieťa chcú uplatniť obaja, no navzájom o tom nekomunikujú.

90097

Na takéto situácie však myslí zákon a v prvom rade má nárok na uplatnenie bonusu matka, v druhom rade otec, a až potom je to iná oprávnená osoba – ak dieťa nežije s rodičmi v jednej domácnosti. Občiansky zákonník definuje domácnosť ako fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a uhrádzajú si náklady na svoje potreby.

Bonus si možno „prestriedať“

Pri striedavej starostlivosti platí, že sa o osobnú starostlivosť starajú obaja rodičia a dieťa žije v spoločnej domácnosti s každým rodičom presne stanovené obdobie.

Nárok na daňový bonus majú v takom prípade obaja rodičia, no musia sa dohodnúť, ako si túto sumu podelia. Rodičia si totiž môžu rozdeliť mesiace poberania daňového bonusu na dieťa v danom roku. Bonus však vždy poberá jeden rodič na všetky deti naraz. Pri rozdelení daňového bonusu každý z rodičov v daňovom priznaní označí tie mesiace, za ktoré si ho uplatňuje. Druhý rodič vyznačí zostávajúce mesiace v roku.

Dve rôzne chyby

Pri nesprávne uplatnenom daňovom bonuse ľudia spadajú do dvoch kategórií. Do prvej patria takí, ktorí si daňový bonus uplatnili u zamestnávateľa a zároveň, v rovnakej výške, aj v daňovom priznaní k dani z príjmu fyzických osôb. V praxi to znamená, že takáto osoba síce má nárok na daňový bonus, no získala ho neoprávnene dvakrát.

Druhou chybou je moment, keď si daňový bonus uplatnia obaja rodičia. Či už vedome, alebo nevedome. Finančná správa SR však pre tieto prípady má nastavené mechanizmy, ktoré takéto duálne zvýhodnenie odhalia. Jeden z rodičov následne dostane výzvu na vrátenie rozdielu.

Sankcie pre všetkých

Ak Finančná správa SR nerozhodne inak, v oboch vyššie spomínaných prípadoch daňovník platí pokutu. Zároveň ten, kto za uplynulý rok podal daňové priznanie, musí podať dodatočné daňové priznanie.

Ten, kto neoprávnene poberal daňový bonus k mzde od zamestnávateľa, musí podať riadne daňové priznanie. Potrebné je podať ho osobne na príslušnom daňovom úrade, poštou, v ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky. E-formulár daňového priznania sa nachádza na portáli Finančnej správy SR.

Aké sú pravidlá pre daňový bonus v roku 2024

Maximálna výška daňového bonusu na dieťa je rozdelená podľa veku dieťa, a to na neplnoleté a dospelé deti. Na deti od narodenia do dovŕšenia 18 rokov je možné uplatniť si bonus vo výške maximálne 140 eur.

Nižší bonus na úrovni 50 eur si môže rodič uplatniť u dieťaťa po dovŕšení jeho 18 rokov až do ukončenia povinnej školskej dochádzky (do konca školského roka), prípadne do 25 rokov, ak dieťa navštevuje denné štúdium na strednej alebo vysokej škole.

Daňový bonus na dieťa musí rodič dokladovať rodným listom dieťaťa. Ak dieťa po dovŕšení povinnej školskej dochádzky ďalej študuje na strednej či vysokej škole, rodič nemá povinnosť predkladať potvrdenie o návšteve školy, ak dieťa študuje na území Slovenska. 

logo
Prečítajte si tiež:
28.2.2024 Dominik Horváth

Akciové trhy dosahujú nové maximá, najrýchlejšie rastie Nvidia

Prekonanie očakávaní a výborné štvrťročné výsledky výrobcu čipov Nvidie spôsobili na akciovom trhu ošiaľ. Optimizmus sa neobmedzil len ...

28.2.2024 Robert Juriš

Ceny bytov sa začali pomaly zvyšovať, novostavby sú stále mierne lacnejšie

Nehnuteľnosti určené na bývanie na sklonku roka 2023 v porovnaní s minuloročným letom mierne zdraželi. Medziročne sú však stále ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Poisťovňa Kooperativa vlani vyplatila klientom viac ak 300 miliónov eur

Poisťovňa Kooperativa zažila vlani jeden z najlepších rokov vo svojej 30-ročnej histórii. Zaznamenala rast vo všetkých segmentoch poistenia, ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Pomôžu deťom s ťažkým zdravotným postihnutím

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje legislatívnu zmenu, vďaka ktorej sa zvýši financovanie vybraných miest v ...

28.2.2024 Marián Búlik

Prieskum: Len málo Slovákov vie o zmenách v druhom pilieri

Sporitelia v druhom pilieri v týchto dňoch dostávajú výpisy svojho dôchodkového sporenia za rok 2023. Keďže akciovým a najmä indexovým ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Zlacňovanie energií znížilo ceny aj priemyselných výrobcov

Výrobné ceny priemyselných výrobcov na domácom trhu v prvom mesiaci roka 2024 klesli. Príčinou bolo zlacnenie cien energií. Po viac ako dvoch ...

28.2.2024 Martin Jamnický

Čo s akciami z kupónovej privatizácie?

Mladá generácia si už možno ani nespomenie, no tí skôr narodení ešte stále môžu vlastniť akcie z kupónovej privatizácie spred 30 rokov. ...

27.2.2024 Redakcia FinReport

Dva roky od eskalácie konfliktu na Ukrajine

Deti žijúce v oblastiach frontových línií boli nútené stráviť v podzemných úkrytoch až 5-tisíc hodín – takmer 7 mesiacov ich života. ...

27.2.2024 Redakcia FinReport

Sporiteľom v druhom pilieri začali prichádzať výpisy z účtov za minulý rok

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri v týchto dňoch opäť dostávajú výpisy zo svojich osobných dôchodkových účtov. Sporiteľa ...

27.2.2024 Roland Régely

Vo svojom daňovom priznaní za rok 2023 nezabudnite zohľadniť viaceré novinky

Ak ste nepožiadali o odklad podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023, na splnenie daňovej povinnosti máte niekoľko posledných ...

26.2.2024 Robert Juriš

Svet žije na dlh, a ten je v súčasnosti vyšší ako 300 biliónov dolárov

Globálna zadlženosť vlani presiahla hranicu 300 biliónov dolárov. Áno, žijeme na dlh a táto suma je prakticky nepredstaviteľná. Číslo v ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Štát zvýši pomoc investičným projektom. Kto sa o ňu môže uchádzať?

Podpora investičných projektov na Slovensku dostane nové pravidlá. Postarali sa o to poslanci parlamentu, ktorí schválili novelu zákona o ...

22.2.2024 Redakcia FinReport

Dane a niektoré správne poplatky môžete zaplatiť aj platobnou kartou

Úhradu daní platobnou kartou spustila Finančná správa SR v minulom roku. Online úhrada správnych poplatkov a 15 druhov daní priamo pri ...

22.2.2024 Redakcia FinReport

Za posledný rok na Slovensku pribudlo viac ako 88-tisíc penzistov

Sociálna poisťovňa eviduje vo svojich štatistikách presne 1 426 994 občanov, ktorí ku koncu minulého roka poberali 1 772 390 rôznych ...

21.2.2024 Redakcia FinReport

Asociácia lízingových spoločností hovorí o odklade splátok pre firmy farmárov

Členské spoločnosti Asociácie leasingových spoločností v minulom roku financovali hnuteľné a nehnuteľné predmety v obstarávacej cene vo ...

21.2.2024 Robert Juriš

V čase vysokej inflácie slovenské domácnosti nešetrili, prišli o 4 miliardy eur

S dvoma rokmi inflačnej krízy sa slovenské domácnosti vyrovnali úplne opačným spôsobom ako napríklad slovenské firmy. Kým domácnosti ...

21.2.2024 Redakcia FinReport

Vláda rozhodla: Príspevky na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre nepodnikateľov sa znížia na 5 eur

Vláda schválila zníženie finančných príspevkov na ubytovanie ľudí z Ukrajiny. Od 1. marca tohto roka budú nižšie o polovicu. Suma na ...

20.2.2024 Robert Juriš

Aké zmeny v 13. dôchodkoch prinesie novela zákona o sociálnom poistení

Trináste dôchodky budú vyššie. Rozhodnutie majú vo svojich rukách poslanci parlamentu, ktorí môžu toto „prilepšenie pre seniorov“ ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay