Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Národná banka Slovenska spresnila pravidlá finančného sprostredkovania na diaľku

Natália Hučková Financie Poslať

Národná banka Slovenska (NBS) zamerala svoju pozornosť na spresnenie pravidiel pre výkon finančného sprostredkovania na diaľku. Vo svojom metodickom usmernení uvádza, ako majú finanční agenti poskytovať finančné služby, pokiaľ nie je možná osobná prítomnosť klienta. Pravidlá sa dotýkajú najmä online priestoru.

Videohovor

Foto: shutterstock

Usmernenie Národnej banky Slovenska iniciovala aktuálna pandemická situácia, ako aj predpoklad, že v budúcnosti online priestor zostane významnou súčasťou finančného sprostredkovania.

Úprava interných smerníc

Finanční agenti si podľa usmernenia vo svojich interných predpisoch musia stanoviť postupy pre výkon finančného sprostredkovania na diaľku. Takáto požiadavka sa týka najmä smernice, ktorá upravuje pravidlá styku s klientom, a smernice o podmienkach ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Finančný agent v týchto interných dokumentoch zadefinuje pravidlá pre diaľkovú komunikáciu, prostredníctvom ktorej bude overovať totožnosť klienta, získavať osobné údaje a ďalšie informácie týkajúce sa klienta bez jeho osobnej prítomnosti, či poskytovať zákonom určené informácie.

Plnenie informačnej povinnosti

Aj v prípade finančného sprostredkovania na diaľku musí finančný agent zabezpečiť splnenie informačných povinností. V tomto prípade však môže upustiť od listinnej podoby, ak na poskytnutie informácií použije iné trvanlivé médium.

Potrebné je však dodržať dve základné podmienky. Prvou je, že použitie iného trvanlivého média musí byť vhodné vzhľadom na okolnosti. Napríklad ak je klient odcestovaný, alebo v prípade, pokiaľ finančný agent využíva softvér na porovnanie finančných služieb alebo poistné kalkulačky s možnosťou vytvorenia online návrhu zmluvy. Druhou podmienkou je, že klient súhlasí s poskytnutím informácií na trvanlivom médiu.

35

Súhlas klienta s komunikáciou elektronicky

Na to, aby finančný agent mohol plniť svoju informačnú povinnosť na diaľku a elektronicky zasielať klientovi dokumenty súvisiace so sprostredkovaním finančnej služby, je nevyhnutný súhlas klienta. NBS vo svojom usmernení odporúča, aby takýto súhlas bol výslovný, preukázateľný a osobitne daný.

To znamená, že vyhlásenie, ktorým klient vyjadrí súhlas s elektronickou komunikáciou, by malo byť oddelené od iných vyhlásení klienta, malo by byť formulované jednoznačne tak, aby klient nenadobudol mylnú predstavu o obsahu takéhoto vyhlásenia, a v neposlednom rade musí finančný agent vedieť preukázať, že mu klient takýto súhlas udelil.

87

V prípade poistných kalkulačiek alebo softvérov na sprostredkovanie finančnej služby je možné túto povinnosť splniť prostredníctvom samostatného checkboxu. Preukázať udelenie súhlasu je v takomto prípade možné prostredníctvom zaznamenávania logov v aplikácii, ako aj prostredníctvom záznamu o sprostredkovaní finančnej služby, v ktorom klient potvrdí udelenia takéhoto súhlasu.

Pokiaľ by klient neudelil súhlas s komunikáciou elektronicky, finančný agent musí klientovi poskytnúť zákonom stanovené informácie v listinnej podobe.

Potvrdenie záznamu o sprostredkovaní finančnej služby

Podstatnou súčasťou finančného sprostredkovania je vyhotovenie záznamu o sprostredkovaní finančnej služby. Finančný agent je povinný vyhotoviť takýto záznam aj v prípade, pokiaľ realizuje finančné sprostredkovanie na diaľku, a zároveň musí zaistiť jeho potvrdenie zo strany klienta.

To môže byť realizované odoslaním textovej správy, výslovnou odpoveďou na e-mail, kliknutím na hypertextový odkaz, či odoslaním na e-mail klienta a zadaním SMS správou doručeného hesla. Usmernenie NBS výslovne uvádza, že na preukázanie splnenia informačnej povinnosti finančného agenta sa vyžaduje výslovné potvrdenie záznamu klientom.

Identifikácia klienta a overenie totožnosti

Podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je pri finančnom sprostredkovaní potrebné vykonať príslušnú starostlivosť o klienta. Tá vyžaduje najmä identifikáciu klienta a jej overenie. Finančný agent by preto nemal zabudnúť na splnenie tejto povinnosti ani pri sprostredkovaní na diaľku.

Overenie totožnosti bude v tomto prípade možné použitím napríklad softvérových riešení, ktoré disponujú zabezpečeným digitálnym rozhraním a umožňujú prenos údajov a dokumentov. Takéto overenie totožnosti klienta by malo byť na rovnakej úrovni ako v prípade fyzickej prítomnosti klienta.

Právo odstúpiť od zmluvy

V súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania na diaľku je podstatné uviesť, že v súvislosti s poskytovaním finančných služieb na diaľku je klient oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní. O tejto skutočnosti musí byť klient pri finančnom sprostredkovaní na diaľku dôsledne informovaný.

36
logo
Prečítajte si tiež:
17.6.2024 Martin Jamnický

Agentúra Moody´s: Hodnotenie Slovenska zostáva vysoké, no s negatívnym výhľadom

Aj tretia veľká ratingová agentúra ponechala, a teda neznížila Slovensku pôvodné hodnotenie. Po S&P a Fitch Rating aj Moody´s potvrdila ...

17.6.2024 Roland Régely

Na výšku úrokových sadzieb hypoték majú vplyv aj rozhodnutia slovenských politikov

Dopyt po nových hypotékach síce v prvom kvartáli tohto roka klesol na najnižšiu úroveň za posledných päť rokov, banky však zostávajú ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Objednávky v priemysle začali po prvý raz v tomto roku rásť

Hodnota nových objednávok v priemysle začala v apríli tohto roku konečne stúpať, keď sa zvýšila o 5,7 % a dosiahla objem 5,83 miliardy eur. ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Od 1. júla sa zvyšujú príspevky na osobnú asistenciu a na opatrovanie

Už o tri týždne, od 1. júla 2024, sa zvyšujú príspevky na osobnú asistenciu a na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých osôb. Zmenu v ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Poisťovňa Kooperativa prináša do bratislavskej Trnávky 102 nájomných bytov

Poisťovňa Kooperativa po predchádzajúcich skúsenostiach v iných krajských mestách Slovenska rozbieha svoj prvý rozsiahly projekt ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

SAPI: Asociácia zameraná na obnoviteľné zdroje sa po novom zacieli najmä na udržateľnú energetiku

Najväčšia slovenská asociácia zameraná na obnoviteľné zdroje mení názov. Po novom sa Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Švajčiarska FlowBank prišla o licenciu a putuje do konkurzu

Ďalšia banka skrachovala. Do konkurzného konania vstúpila švajčiarska online maklérska a obchodná banka FlowBank so sídlom v Ženeve. O ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

Kedy nemusia brigádnici platiť preddavky na daň

Obdobie letných brigád prináša zvýšený počet dohôd o brigádnickej práci. Aj z takto nadobudnutých príjmov je potrebné platiť preddavky ...

13.6.2024 Redakcia FinReport

Študentky, pozor! Nárok na tehotenské a materské dávky majú len ženy s nemocenským poistením

Študentky ani mladé tehotné ženy po skončení štúdia nemajú automaticky nárok na tehotenskú a materskú dávku. Podmienkou na ich získanie ...

12.6.2024 Redakcia FinReport

ECB síce znížila úrokové sadzby, no slovenské banky tak urobia najskôr o tri roky

Európska centrálna banka začiatkom júna znížila svoje kľúčové úrokové sadzby, no na úrokových sadzbách slovenských hypoték sa to ...

12.6.2024 Robert Juriš

INESS: Plošné rozdávanie 13. dôchodkov je selektívna podpora odtrhnutá od príjmovej reality

Súčasné aj plánované zvyšovanie daní je najhorším spôsobom, ako pristupovať ku kríze vo verejných financiách. Výdavky štátu ...

12.6.2024 Redakcia FinReport

Vymenia Poliaci zloté a Česi koruny za euro?

Diskusie o odklone od využívania vlastnej meny a prihlásenie sa k spoločnej európskej mene – k euru – rezonujú u našich severných aj ...

11.6.2024 Martin Jamnický

Aj seniori majú záujem o investovanie či poistné produkty

Hoci finančná gramotnosť postupne rastie aj medzi seniormi, podľa finančných sprostredkovateľov je veľký rozdiel, ak sa o investovanie na ...

10.6.2024 Redakcia FinReport

Blíži sa termín na podanie daňových priznaní odložených o tri mesiace

Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o tri mesiace, musia si svoju povinnosť splniť do konca ...

8.6.2024 Redakcia FinReport

Analýza: Je výhodnejšie sporiť si v eurách alebo napríklad českých korunách?

Počet Slovákov pracujúcich v zahraničí neustále rastie. Len v Česku ich je viac ako 216-tisíc a ďalšie tisíce žijú v iných krajinách ...

7.6.2024 Redakcia FinReport

Ak ste si odložili splatnosť poistného za október 2021, musíte ho uhradiť do konca júna 2024

Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávateľov, ktorí počas pandémie koronavírusu požiadali o ...

7.6.2024 Martin Jamnický

Maximálna dávka v nezamestnanosti od júla 2024 stúpne na 1 457,50 eura

Sociálna poisťovňa bude od začiatku tohtoročného júla štedrejšia. Od 1. júla 2024 sa totiž zvyšuje maximálna dávka v nezamestnanosti, a ...

6.6.2024 Martin Jamnický

Je to podvod! Preposielaním peňazí a lajkovaním videí si nezarobíte

Pred letom si mnoho mladých ľudí hľadá možnosť zárobku – brigádu, ktorú by mohli robiť z domu a dostať peniaze len za to, že robia ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay