Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Na dotovanie obnovy starších rodinných domov je vyčlenených 30 miliónov eur. Čo všetko potrebujete vedieť?

Zuzana Fryč Financie Poslať

O príspevok na rekonštrukciu domu z plánu obnovy a odolnosti bude možné požiadať už od 17. októbra 2022. Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila prvé dve výzvy na obnovu starších rodinných domov, na ktoré je aktuálne vyčlenených 30 miliónov eur. Výzvy budú trvať do konca februára budúceho roka. Zapojiť sa môžu aj tí, ktorí s obnovou domu začali ešte pred spustením výziev, no pod podmienkou, že termín vystavenia objednávky stavebných prác, tovarov a ďalších služieb musí byť najskôr od 1. februára 2020.

žiadosti o príspevok na obnovu rodinných domov

Foto: Shutterstock

Kto prv príde, ten prv berie

Cieľom tohto plánu je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu 30-tisíc starších rodinných domov, vďaka ktorému dôjde k zníženiu ich energetickej náročnosti a následne k zníženiu emisií CO2 v prospech životného prostredia na Slovensku. Celkovo je na obnovu domov na štyri roky vyčlenených 500 miliónov eur, pričom financie sa budú prideľovať podľa poradia pri podaní žiadosti.

O obnovu sa bude môcť uchádzať majiteľ každého rodinného domu využívaného v prevažnej miere na bývanie (menej ako 10 % podlahovej plochy sa môže využívať na podnikateľské účely), ktorý bol skolaudovaný pred 1. januárom 2013. Štát na obnovu prispeje aj tým ľuďom, ktorí si domy začali obnovovať už pred spustením výziev, pričom objednávky prác musia byť najskôr 1. februára 2020.

Žiadať o dotáciu na obnovu domu bude môcť fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ, má trvalý pobyt na území Slovenska, je spôsobilá na právne úkony a je vlastníkom alebo spoluvlastníkom (bezpodielovým či podielovým) rodinného domu. Dom musí byť na liste vlastníctva evidovaný ako rodinný dom.

Polovica je pre znevýhodnené rodiny

Prvá výzva, na ktorú je vyčlenených 15 miliónov eur, je určená štandardnej skupine žiadateľov, teda širokému okruhu vlastníkov domov, ktorí splnia spomínané podmienky.

Druhá výzva s rovnakým objemom vyčlenených finančných prostriedkov je určená na obnovu domov znevýhodneným rodinám, ktoré majú viac ako štyri deti, prípadne ak má v dome trvalý pobyt dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím vo veku do 18 rokov. Takíto žiadatelia sú v rámci tejto výzvy zvýhodnení a môžu dostať až 95 % z nákladov na rekonštrukciu, maximálne však 18-tisíc eur.

Energetická úspora najmenej 30 %

V zmysle podmienok prvej výzvy, ktoré musia byť pri dotácii na rekonštrukciu dodržané, energetická úspora domu musí dosiahnuť najmenej 30 %, pričom výška dotácie sa bude odvíjať od stanovených a dosiahnutých energetických úspor. Príspevok môže byť najviac 19-tisíc eur bez DPH.

Pre štandardného žiadateľa štát uhradí dotácie v týchto výškach:

  • Maximálne 14-tisíc eur na obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou.
  • Maximálne 19-tisíc eur na obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou.

Zároveň platí, že štandardným žiadateľom štát zaplatí maximálne 60 % skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Zvyšných 40 % si vlastník domu musí zabezpečiť z vlastných zdrojov alebo požičať.

Okrem splnenia podmienky dosiahnutia úspory primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou, je potrebné zrealizovať aspoň jedno z týchto opatrení:

  • zateplenie obvodového plášťa,
  • zateplenie strešného plášťa,
  • výmena otvorových konštrukcií,
  • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (respektíve akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v rodinnom dome, pod ktorým je vykurovaný priestor),
  • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (respektíve akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v rodinnom dome, nad ktorým je vykurovaný priestor),
  • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v rodinnom dome, pod ktorou nie je iná miestnosť).

Súčasťou obnovy domu však môžu byť aj tepelné čerpadlo, slnečné kolektory, fotovoltika, rekuperácia alebo iný tepelný zdroj, napríklad elektrokotol. Záujemcovia môžu získať viac informácií na stránke www.obnovdom.sk, alebo v regionálnych kanceláriách v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Lučenci, Liptovskom Mikuláši, Prešove a Košiciach.

Úvery budú poskytovať zatiaľ dve banky

V prípade, že žiadateľ o dotáciu nemá dostatok vlastných zdrojov, môže si na realizáciu časti rekonštrukcie zobrať úver. Slovenská agentúra životného prostredia už dohodla spoluprácu s dvomi bankami, ktoré budú poskytovať žiadateľom úvery na spolufinancovanie obnovy rodinného domu. Na tento účel boli zatiaľ vybrané VÚB banka a Tatra banka, pričom zoznam bánk by sa mal postupne rozširovať.

Keďže Tatra banka chce sprístupniť úverové financovanie čo najširšej skupine záujemcov, celkový maximálny objem peňazí určených na výzvy preto banka nemá stanovený. Banka však stanovila strop poskytovania úveru pre jednotlivcov. „Maximálny limit pre poskytnutie spotrebiteľského úveru je 28-tisíc eur. Ten má slúžiť na financovanie obnovy rodinného domu na základe zmluvy, ktorú klient uzatvára so Slovenskou agentúrou životného prostredia,“ uvádza hovorkyňa Tatra banky Simona Miklošovičová.

Zároveň dodáva, že aj pri tomto type úveru sa uplatnia štandardné legislatívne a bankou nastavené podmienky vrátane overovania príjmu žiadateľa o úver. Zvýhodnením pre klienta v prípade financovania obnovy rodinných domov je predĺžená splatnosť na maximálne 10 rokov a odpočítanie 50 eur od výdavkov pre výpočet DSTI, čím sa klientovi zvýši kapacita na splácanie úveru o 50 eur.

Banka začne poskytovať tento typ úverov od plánovaného oficiálneho spustenia prijímania žiadostí o grantovú podporu, teda od 17. októbra 2022.

Ako postupovať pre získanie dotácie

Žiadosť o príspevok na obnovu rodinného domu je možné podať online cez formulár umiestnený na stránke www.obnovdom.sk, prípadne osobne či poštou na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia.

Základom je, aby mal žiadateľ k dispozícii energetický certifikát, ktorého súčasťou bude návrh úsporných opatrení a fotodokumentácia zachytávajúca stav domu. Potrebný bude aj po skončení obnovy.

K žiadosti je potrebné doložiť aj prvé kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie obecného úradu o veku domu, alebo povolenie užívania stavby či znalecký posudok, z ktorého je zrejmý rok výstavby.

Projekt obnovy následne vypracujú akreditovaní odborníci, ktorých nájdete na stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov. Ak obnova rodinného domu podlieha stavebnému konaniu, projekt musí vypracovať odborník zapísaný v zozname autorizovaných architektov, alebo stavebný inžinier zo zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov. K projektu obnovy domu sa musí vyjadriť aj stavebný úrad, napríklad vo forme stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby.

Výhodou je, že podporené budú aj náklady na projektovú dokumentáciu, energetické hodnotenie a energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu. V prípade schválenia žiadosti bude žiadateľovi zaslané oznámenie spolu s návrhom zmluvy. Návrh je potrebné ručne alebo elektronicky podpísať a poslať späť na adresu podateľne SAŽP alebo cez www.slovensko.sk.

Ďalšou podmienkou je, že projekt musí byť zrealizovaný na základe stavebného povolenia do 12 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie. Pri ostatných obnovách, akými sú ohlásenie drobnej stavby, či stavby nevyžadujúce ohlásenie do 8 mesiacov, najneskôr však 31. marca 2026. Štát peniaze vyplatí až spätne po skončení projektu, zdokladovaní a uznaní nákladov.

Dlhy môžu prekaziť možnosť získania príspevku

Pozor však na dlhy. Žiadať o príspevok na obnovu rodinného domu nemôžu tí, ktorí majú dlhy na daniach viac ako 170 eur, na sociálnych odvodoch viac ako 100 eur alebo exekúciu. Vylúčený z poradovníka bude aj ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestné činy finančného charakteru. K žiadosti je potrebné priložiť aj výpis z registra trestov nie starší ako mesiac.

logo
Prečítajte si tiež:
26.2.2024 Pavel Škriniar

Investičná konferencia: Čo môžeme očakávať od kapitálového trhu v roku 2024?

Investičná konferencia spoločnosti Swiss Life Select Slovensko plná zvučných mien hneď v úvode roka priniesla množstvo pohľadov na vývoj ...

26.2.2024 Redakcia FinReport

Nvidia vlani zvýšila svoj zisk z 1,4 na astronomických 12,3 miliardy dolárov

Výrobca polovodičových čipov spoločnosť Nvidia opäť dosiahla pozoruhodné ekonomické výsledky, keď sa jej podarilo prekonať všetky ...

26.2.2024 Redakcia FinReport

Platby do zahraničia rýchlejšie a lacnejšie

Tatra banka prináša novú službu Card2Card, ktorá umožňuje posielanie peňazí z jednej karty na druhú za niekoľko minút. Klienti Tatra ...

26.2.2024 Redakcia FinReport

Stavebný úrad finišuje s portálom územného plánovania

Už o necelé dva mesiace – 1. apríla 2024 nadobudne účinnosť zákon o územnom plánovaní. Agenda územného plánovania aj naďalej zostane ...

26.2.2024 Robert Juriš

Svet žije na dlh, a ten je v súčasnosti vyšší ako 300 biliónov dolárov

Globálna zadlženosť vlani presiahla hranicu 300 biliónov dolárov. Áno, žijeme na dlh a táto suma je prakticky nepredstaviteľná. Číslo v ...

26.2.2024 Redakcia FinReport

Toto sú najlepšie akcie na európskom trhu

Kým americký investičný trh sa orientuje najmä na akcie technologických spoločností, ten európsky je pestrejší a viac diverzifikovaný. ...

26.2.2024 Zuzana Fryč

Štyri poisťovne ovládajú tri štvrtiny slovenského poistného trhu, jednotkou je Kooperativa

Jednotkou na slovenskom poistnom trhu na sklonku uplynulého roku zostala Kooperativa. Pred Allianz – Slovenskou poisťovňou má však len ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Štát zvýši pomoc investičným projektom. Kto sa o ňu môže uchádzať?

Podpora investičných projektov na Slovensku dostane nové pravidlá. Postarali sa o to poslanci parlamentu, ktorí schválili novelu zákona o ...

22.2.2024 Redakcia FinReport

Dane a niektoré správne poplatky môžete zaplatiť aj platobnou kartou

Úhradu daní platobnou kartou spustila Finančná správa SR v minulom roku. Online úhrada správnych poplatkov a 15 druhov daní priamo pri ...

22.2.2024 Redakcia FinReport

Za posledný rok na Slovensku pribudlo viac ako 88-tisíc penzistov

Sociálna poisťovňa eviduje vo svojich štatistikách presne 1 426 994 občanov, ktorí ku koncu minulého roka poberali 1 772 390 rôznych ...

21.2.2024 Redakcia FinReport

Asociácia lízingových spoločností hovorí o odklade splátok pre firmy farmárov

Členské spoločnosti Asociácie leasingových spoločností v minulom roku financovali hnuteľné a nehnuteľné predmety v obstarávacej cene vo ...

21.2.2024 Robert Juriš

V čase vysokej inflácie slovenské domácnosti nešetrili, prišli o 4 miliardy eur

S dvoma rokmi inflačnej krízy sa slovenské domácnosti vyrovnali úplne opačným spôsobom ako napríklad slovenské firmy. Kým domácnosti ...

21.2.2024 Redakcia FinReport

Vláda rozhodla: Príspevky na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre nepodnikateľov sa znížia na 5 eur

Vláda schválila zníženie finančných príspevkov na ubytovanie ľudí z Ukrajiny. Od 1. marca tohto roka budú nižšie o polovicu. Suma na ...

20.2.2024 Robert Juriš

Aké zmeny v 13. dôchodkoch prinesie novela zákona o sociálnom poistení

Trináste dôchodky budú vyššie. Rozhodnutie majú vo svojich rukách poslanci parlamentu, ktorí môžu toto „prilepšenie pre seniorov“ ...

19.2.2024 Martin Jamnický

Ako sa pri výbere peňazí z bankomatu v zahraničí vyhnúť pasci s názvom DCC?

Pred odchodom do zahraničia, kde sa platí inou menou ako eurom, je vhodné si v tuzemskej banke overiť poplatky účtované za výbery z banky či ...

17.2.2024 Redakcia FinReport

Platenie faktúr načas sa zhoršilo, zmení sa to najskôr až v nasledujúcom roku

Útlm ekonomiky, nárast úrokových sadzieb aj vyčerpaný trh práce. To sú podľa odborníkov hlavné dôvody, prečo sa vlani zhoršila ...

15.2.2024 Redakcia FinReport

Dnes je posledný deň na zaslanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov

Štvrtok 15. februára 2024 je posledným dňom na zaslanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti za ...

15.2.2024 Martin Jamnický

V druhom pilieri sa nachádza 14,5 miliardy eur a sporí si v ňom 70 % pracujúcich ľudí

Druhý dôchodkový pilier na Slovensku funguje už dve desaťročia. Sporia si v ňom traja zo štyroch dospelých ľudí v krajine a aktuálne je v ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay