Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Na dotovanie obnovy starších rodinných domov je vyčlenených 30 miliónov eur. Čo všetko potrebujete vedieť?

Zuzana Fryč Financie
SK
EN
Poslať

O príspevok na rekonštrukciu domu z plánu obnovy a odolnosti bude možné požiadať už od 17. októbra 2022. Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila prvé dve výzvy na obnovu starších rodinných domov, na ktoré je aktuálne vyčlenených 30 miliónov eur. Výzvy budú trvať do konca februára budúceho roka. Zapojiť sa môžu aj tí, ktorí s obnovou domu začali ešte pred spustením výziev, no pod podmienkou, že termín vystavenia objednávky stavebných prác, tovarov a ďalších služieb musí byť najskôr od 1. februára 2020.

image

Foto: Shutterstock

Kto prv príde, ten prv berie

Cieľom tohto plánu je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu 30-tisíc starších rodinných domov, vďaka ktorému dôjde k zníženiu ich energetickej náročnosti a následne k zníženiu emisií CO2 v prospech životného prostredia na Slovensku. Celkovo je na obnovu domov na štyri roky vyčlenených 500 miliónov eur, pričom financie sa budú prideľovať podľa poradia pri podaní žiadosti.

O obnovu sa bude môcť uchádzať majiteľ každého rodinného domu využívaného v prevažnej miere na bývanie (menej ako 10 % podlahovej plochy sa môže využívať na podnikateľské účely), ktorý bol skolaudovaný pred 1. januárom 2013. Štát na obnovu prispeje aj tým ľuďom, ktorí si domy začali obnovovať už pred spustením výziev, pričom objednávky prác musia byť najskôr 1. februára 2020.

Žiadať o dotáciu na obnovu domu bude môcť fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ, má trvalý pobyt na území Slovenska, je spôsobilá na právne úkony a je vlastníkom alebo spoluvlastníkom (bezpodielovým či podielovým) rodinného domu. Dom musí byť na liste vlastníctva evidovaný ako rodinný dom.

Polovica je pre znevýhodnené rodiny

Prvá výzva, na ktorú je vyčlenených 15 miliónov eur, je určená štandardnej skupine žiadateľov, teda širokému okruhu vlastníkov domov, ktorí splnia spomínané podmienky.

Druhá výzva s rovnakým objemom vyčlenených finančných prostriedkov je určená na obnovu domov znevýhodneným rodinám, ktoré majú viac ako štyri deti, prípadne ak má v dome trvalý pobyt dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím vo veku do 18 rokov. Takíto žiadatelia sú v rámci tejto výzvy zvýhodnení a môžu dostať až 95 % z nákladov na rekonštrukciu, maximálne však 18-tisíc eur.

Energetická úspora najmenej 30 %

V zmysle podmienok prvej výzvy, ktoré musia byť pri dotácii na rekonštrukciu dodržané, energetická úspora domu musí dosiahnuť najmenej 30 %, pričom výška dotácie sa bude odvíjať od stanovených a dosiahnutých energetických úspor. Príspevok môže byť najviac 19-tisíc eur bez DPH.

Pre štandardného žiadateľa štát uhradí dotácie v týchto výškach:

 • Maximálne 14-tisíc eur na obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou.
 • Maximálne 19-tisíc eur na obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou.

Zároveň platí, že štandardným žiadateľom štát zaplatí maximálne 60 % skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Zvyšných 40 % si vlastník domu musí zabezpečiť z vlastných zdrojov alebo požičať.

Okrem splnenia podmienky dosiahnutia úspory primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou, je potrebné zrealizovať aspoň jedno z týchto opatrení:

 • zateplenie obvodového plášťa,
 • zateplenie strešného plášťa,
 • výmena otvorových konštrukcií,
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (respektíve akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v rodinnom dome, pod ktorým je vykurovaný priestor),
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (respektíve akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v rodinnom dome, nad ktorým je vykurovaný priestor),
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v rodinnom dome, pod ktorou nie je iná miestnosť).

Súčasťou obnovy domu však môžu byť aj tepelné čerpadlo, slnečné kolektory, fotovoltika, rekuperácia alebo iný tepelný zdroj, napríklad elektrokotol. Záujemcovia môžu získať viac informácií na stránke www.obnovdom.sk, alebo v regionálnych kanceláriách v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Lučenci, Liptovskom Mikuláši, Prešove a Košiciach.

Úvery budú poskytovať zatiaľ dve banky

V prípade, že žiadateľ o dotáciu nemá dostatok vlastných zdrojov, môže si na realizáciu časti rekonštrukcie zobrať úver. Slovenská agentúra životného prostredia už dohodla spoluprácu s dvomi bankami, ktoré budú poskytovať žiadateľom úvery na spolufinancovanie obnovy rodinného domu. Na tento účel boli zatiaľ vybrané VÚB banka a Tatra banka, pričom zoznam bánk by sa mal postupne rozširovať.

Keďže Tatra banka chce sprístupniť úverové financovanie čo najširšej skupine záujemcov, celkový maximálny objem peňazí určených na výzvy preto banka nemá stanovený. Banka však stanovila strop poskytovania úveru pre jednotlivcov. „Maximálny limit pre poskytnutie spotrebiteľského úveru je 28-tisíc eur. Ten má slúžiť na financovanie obnovy rodinného domu na základe zmluvy, ktorú klient uzatvára so Slovenskou agentúrou životného prostredia,“ uvádza hovorkyňa Tatra banky Simona Miklošovičová.

Zároveň dodáva, že aj pri tomto type úveru sa uplatnia štandardné legislatívne a bankou nastavené podmienky vrátane overovania príjmu žiadateľa o úver. Zvýhodnením pre klienta v prípade financovania obnovy rodinných domov je predĺžená splatnosť na maximálne 10 rokov a odpočítanie 50 eur od výdavkov pre výpočet DSTI, čím sa klientovi zvýši kapacita na splácanie úveru o 50 eur.

Banka začne poskytovať tento typ úverov od plánovaného oficiálneho spustenia prijímania žiadostí o grantovú podporu, teda od 17. októbra 2022.

Ako postupovať pre získanie dotácie

Žiadosť o príspevok na obnovu rodinného domu je možné podať online cez formulár umiestnený na stránke www.obnovdom.sk, prípadne osobne či poštou na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia.

Základom je, aby mal žiadateľ k dispozícii energetický certifikát, ktorého súčasťou bude návrh úsporných opatrení a fotodokumentácia zachytávajúca stav domu. Potrebný bude aj po skončení obnovy.

K žiadosti je potrebné doložiť aj prvé kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie obecného úradu o veku domu, alebo povolenie užívania stavby či znalecký posudok, z ktorého je zrejmý rok výstavby.

Projekt obnovy následne vypracujú akreditovaní odborníci, ktorých nájdete na stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov. Ak obnova rodinného domu podlieha stavebnému konaniu, projekt musí vypracovať odborník zapísaný v zozname autorizovaných architektov, alebo stavebný inžinier zo zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov. K projektu obnovy domu sa musí vyjadriť aj stavebný úrad, napríklad vo forme stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby.

Výhodou je, že podporené budú aj náklady na projektovú dokumentáciu, energetické hodnotenie a energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu. V prípade schválenia žiadosti bude žiadateľovi zaslané oznámenie spolu s návrhom zmluvy. Návrh je potrebné ručne alebo elektronicky podpísať a poslať späť na adresu podateľne SAŽP alebo cez www.slovensko.sk.

Ďalšou podmienkou je, že projekt musí byť zrealizovaný na základe stavebného povolenia do 12 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie. Pri ostatných obnovách, akými sú ohlásenie drobnej stavby, či stavby nevyžadujúce ohlásenie do 8 mesiacov, najneskôr však 31. marca 2026. Štát peniaze vyplatí až spätne po skončení projektu, zdokladovaní a uznaní nákladov.

Dlhy môžu prekaziť možnosť získania príspevku

Pozor však na dlhy. Žiadať o príspevok na obnovu rodinného domu nemôžu tí, ktorí majú dlhy na daniach viac ako 170 eur, na sociálnych odvodoch viac ako 100 eur alebo exekúciu. Vylúčený z poradovníka bude aj ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestné činy finančného charakteru. K žiadosti je potrebné priložiť aj výpis z registra trestov nie starší ako mesiac.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
27.11.2022 Redakcia FinReport

Analýza: Firmy sa v čase ekonomických kríz viac uchyľujú k podvodom

Ochladenie trhu, platobná neschopnosť, vyššia koncentrácia podvodov a zhoršujúca sa kondícia malých podnikov. Toto sú štyri výzvy, ...

27.11.2022 Redakcia FinReport

NBS upozorňuje na aktivity subjektu SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD, družstvo

Národná banka Slovenska upozorňuje na aktivity subjektu SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD, družstvo. Toto družstvo podľa nej ponúka ...

27.11.2022 Redakcia FinReport

Nedostatok čipov stojí automotive len v posledných dvoch rokoch 100 miliárd eur

Hlavnou obeťou globálnej krízy v oblasti polovodičov je automobilový priemysel. Analytici poisťovne pohľadávok Allianz Trade odhadujú, že ...

26.11.2022 Redakcia FinReport

Európska únia chce posilniť dohľad nad bankami, aby zvýšila ich odolnosť

Európska únia sa chystá zvýšiť odolnosť bánk pôsobiacich v Únii. Plánuje tiež posilniť dohľad nad nimi a riadenie rizík. Toto všetko ...

26.11.2022 Redakcia FinReport

Podvodníci núkajú ľuďom pomoc v mene Ministerstva financií SR. Nenaleťte im!

Vynaliezavosť podvodníkov nepozná hranice. Neustále vymýšľajú nové sofistikované spôsoby, ako sa obohatiť, no z času na čas vytiahnu aj ...

25.11.2022 Eva Sadovská

Ako sa darí investorom bojovať s infláciou? Stíhajú jej iba akciové a realitné fondy

V hotovosti a na bankových účtoch držia Slováci až 60 % svojich finančných aktív. V investovaní za vyspelejšími krajinami eurozóny ...

25.11.2022 Robert Juriš

Aké budú fyzické peniaze budúcnosti? Budú viac zelené a s kratšou uhlíkovou stopou

Hoci v posledných rokoch digitálne bankovníctvo zaznamenalo mimoriadne rýchly rozvoj, finančná hotovosť stále zostáva najpoužívanejším ...

25.11.2022 Redakcia FinReport

Ceny benzínu aj nafty klesajú, reagujú na vývin cien ropy na svetových trhoch

Ceny pohonných látok na Slovensku začali klesať. Je to dobrá správa pre všetkých vodičov, ktorí si v súčasnosti môžu natankovať do ...

25.11.2022 Redakcia FinReport

Saxo Bank v budúcom roku očakáva pokles tržieb a ďalší problematický rok pre investorov

Dvanásťmesačný odhad ziskovosti firiem zastúpených v indexe S&P 500 je príliš vysoký. V súčasnosti dosahuje 235,34 amerického dolára, ...

24.11.2022 Redakcia FinReport

Ak dôchodca plánuje odcestovať na dlhše, môže si dať posielať dôchodok na inú adresu

Dôchodca, ktorý poberá dôchodok v hotovosti na pošte a často cestuje na dlhší čas mimo svojho domova, môže zmeniť spôsob, respektíve ...

24.11.2022 Magdaléna Švančarková

Informácie o budúcom dôchodku budeme dostávať čierne na bielom v takzvanej oranžovej obálke

Ľudia by sa mali už čoskoro dozvedieť komplexnú prognózu výšky svojho dôchodku. Doteraz dostávali informácie o vývoji svojich úspor iba ...

24.11.2022 Redakcia FinReport

Zajtra je tu Black Friday, pokušenie míňať ťažko zarobené peniaze bude viac ako silné

Nákupný čierny piatok je stále populárnejší aj v našich zemepisných šírkach. Hoci Black Friday prišiel z Ameriky, rýchlo sa u nás ...

23.11.2022 Naďa Černá

Greenwashing: Prieskumy odhaľujú falošné „zelené” vystupovanie technologických firiem a bánk

Podľa správy o trvalej udržateľnosti v oblasti technológií od agentúry iResearch Services je väčšina vrcholových manažérov v ...

23.11.2022 Redakcia FinReport

Ministerstvo financií SR chystá niekoľko dátových noviniek

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o štátnej pokladnici. Vďaka tomuto kroku bude v nasledujúcom roku možné v pôsobnosti ...

23.11.2022 Martin Jamnický

Toto sú najdôležitejšie otázky súvisiace s rodičovským dôchodkom a odpovede na ne

Začiatkom októbra poslanci parlamentu schválili novelu zákona o sociálnom poistení. Podľa nej okrem iného od začiatku nasledujúceho roka ...

22.11.2022 Redakcia FinReport

Ľudia si sporia o niečo menej, odchádzajú od vkladných knižiek aj od stavebného sporenia

Súčasná komplikovaná ekonomická situácia má zásadný vplyv aj na financie obyvateľov. Kým počas pandémie koronavírusu narástol podiel ...

21.11.2022 Redakcia FinReport

Pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti už nebudete potrebovať akceptačný list

Sporitelia v druhom pilieri pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) od budúceho roka nebudú potrebovať akceptačný ...

20.11.2022 Redakcia FinReport

Seriózne inkasné spoločnosti negarantujú, že vymôžu akúkoľvek pohľadávku

Vymáhanie pohľadávok sa nie vždy spája len s čestnými a transparentnými praktikami. Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) preto ...

Aplikácia

 1. 1.
  NBS upozorňuje na aktivity subjektu SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD, družstvo
 2. 2.
  Kamión s nelegálnym odpadom smeroval z Talianska do Dubnice nad Váhom, stopli ho na hraniciach (foto)
 3. 3.
  Nedostatok čipov stojí automotive len v posledných dvoch rokoch 100 miliárd eur
 4. 4.
  Analýza: Firmy sa v čase ekonomických kríz viac uchyľujú k podvodom
 5. 5.
  Podvodníci núkajú ľuďom pomoc v mene Ministerstva financií SR. Nenaleťte im!