Hľadaj

Kedy sa financie zhodnocujú s čo najvyšším výnosom a, naopak, kedy je riziko investovania čo najmenšie?

Arian Ali Financie Poslať

Slováci ešte pred 10 rokmi patrili medzi najsporivejšie národy v Európe. Problémom je, že väčšina úspor, a sú to miliardy eur, ležia na účtoch v bankách. V porovnaní s inými finančnými nástrojmi tieto produkty dosahujú veľmi nízke zhodnotenie. Pozrime sa preto na to, aké parametre sú pri výbere vhodného sporiaceho, respektíve investičného produktu dôležité a podľa čoho sa máme rozhodovať.

image

Foto: Shutterstock

V hre sú tri hlavné parametre

Viac ako 30 rokov po nežnej revolúcii majú už aj občania Slovenska k dispozícii prakticky všetky sporiace a investičné nástroje finančného trhu. Výber toho najvhodnejšieho sa odvíja od niekoľkých parametrov.

„Základné parametre každého investičného produktu sú riziko, výnos a likvidita. Zároveň je dôležité porovnať očakávaný výnos s možnosťou realizácie transakcie,“ hovorí PR manažér VÚB banky Dominik Miša.

Spomenuté tri ukazovatele nie sú však jediné, podľa ktorých by sa mal sporiteľ alebo investor orientovať. „Okrem výnosových očakávaní klienta a jeho rizikovej tolerancie je potrebné zohľadniť aj iné skutočnosti, ako napríklad plánovaný horizont použitia peňazí,“ vysvetľuje vedúci oddelenia produktového manažmentu Tatra Asset Management Martin Smrek.

Riziko si klient musí zvážiť sám

„Pojem riziko býva často mylne interpretované. Pri štandardných finančných nástrojoch riziko neznamená, že klient o vložené, respektíve investované prostriedky príde, ale znamená to mieru kolísania hodnoty vkladu, prípadne investície,“ tvrdí vedúci oddelenia produktového manažmentu Tatra Asset Management Martin Smrek.

Každý klient musí rizikovosť investície posúdiť sám. Vhodná miera podstupovaného rizika je daná najmä tým, aké veľké riziko je klient ochotný niesť. „Pred uzatvorením zmluvy klient dostane podrobné informácie o rizikovosti aj výnosnosti investičnej stratégie, na ktorú je jeho produkt naviazaný. Cieľom je, aby sám vedel vyhodnotiť, či uvedené parametre zodpovedajú jeho vzťahu k investičnému riziku,“ konštatuje hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Kukurová.

Dôležitý je aj výnos a likvidita

Výnos je odmena, ktorú by mal klient dosiahnuť pri vhodnom investovaní svojich prebytočných finančných prostriedkov. Likvidita je schopnosť premeny investície na peniaze bez straty jej hodnoty.

„Klienti by mali zhodnocovať svoje financie iba cez kvalitné a overené produkty, ktoré majú optimálny pomer medzi výnosom a volatilitou,“ tvrdí riaditeľ odboru životného a retailového poistenia Allianz – SP Vladimír Halás. Svoje očakávania ohľadom výšky výnosu by klienti mali prispôsobiť svojmu investičnému cieľu, presnejšie tomu, na čo chcú svoje prostriedky použiť, a dĺžke investície.

Výška výnosu sa tak priamo odvíja od rizika, ktoré je klient ochotný podstúpiť, a likvidity produktu. Spoločnosti pomocou garantovaných produktov umožňujú klientovi investovať s nižším rizikom, no investícia je takmer vždy viazaná na konkrétne obdobie. Naopak, likvidnejšie produkty prinášajú vyšší výnos, ale spolu s ním aj vyššie riziko.

„Vo všeobecnosti platí, že čím má klient bližšie k dôchodkovému veku, tým by mal uprednostniť nižšie riziko aj za cenu nižšieho výnosu a naopak,“ hovorí K. Kukurová z poisťovne Generali.

Vhodný pomer rizika, výnosu a likvidity je pre každého klienta individuálny. Existuje však jedna výnimka – sporenie na dôchodok. „To, čo je zvyčajne spoločné pre všetkých klientov, je sporenie s dlhým investičným horizontom, napríklad 30 rokov. V tomto prípade, bez ohľadu na rizikovú kategóriu klienta, je vhodná investícia prinášajúca vyšší výnos, ktorá nesie aj vyššie riziko – napríklad do akciových podielových fondov,“ uvádza predseda predstavenstva spoločnosti European Investment Centre Roman Scherhaufer. To je totiž do veľkej miery eliminované práve dĺžkou investície.

 

Kde sú hranice pri znášaní rizika?

„Znášanie rizika pri investovaní je veľmi individuálna záležitosť. Je na zvážení každého klienta, aby posúdil svoju schopnosť zvládnuť kolísanie hodnoty investície,“ hovorí M. Smrek z Tatra Asset Management.

Vzťah k riziku má každý klient iný. No rôzne typy produktov nesú so sebou rôznu mieru rizika. Nie všetky produkty sú vhodné pre všetky typy klientov. Navyše finančný produkt je potrebné vyberať podľa klientových zámerov, respektíve cieľov.

Typické bankové produkty, ako termínované vklady alebo bežné účty, predstavujú najbezpečnejšiu formu uloženia investície. V súčasnosti sú však výnosy na týchto produktoch prakticky nulové. Po započítaní inflácie je preto ich využívanie stratové.

Poistné produkty, ako životné poistenie s investičnou zložkou, investujú do podielových fondov. Poisťovňa tu plní úlohu prostredníka, a tak preberá na seba aj časť rizika, za čo si berie aj patrične vysoký poplatok. Zhodnocovanie voľných zdrojov prostredníctvom poisťovne patrí k najdrahším možnostiam pre klienta. No ak sa zvolí dlhý horizont sporenia – povedzme 30 a viac rokov, ako pri sporení do dôchodku, riziko je vo výsledku ešte nižšie.

Likvidita takýchto produktov je nízka kvôli prítomnosti pokút za predčasný výber. Vložené peniaze je pre dosiahnutie maximálneho zisku nutné nechať zainvestované čo najdlhšie a hlavne nevyberať ich predčasne.

Najväčšie potenciálne riziko so sebou nesie využívanie produktov kapitálového trhu. „Najvyššie riziko je pri 100 % investícii do akcií na 1 rok, nasledované 100 % investíciou do dlhodobých dlhopisov, napríklad 30-ročných. Naopak, najnižšie riziko je do krátkodobých dlhopisov, respektíve nástrojov peňažného trhu na dlhý investičný horizont,“ tvrdí R. Scherhaufer z European Investment Centre.

Ako je to s vysokoúročenými zmenkami?

Vysokoúročené korporátne zmenky sú špecifickým typom finančného produktu, ktorý je kvôli ich rizikovosti vhodný len pre úzku skupinu investorov. Zvyčajne ich vydávajú menšie a stredne veľké spoločnosti, ktoré nimi financujú časť svojich aktivít. Takto získané zdroje sú použité na financovanie malého počtu projektov.

Nízka diverzifikácia použitia investícií zvyšuje riziko. To je následne vykompenzované ponúkaným vyšším výnosom. Tí, ktorí predávajú zmenky, ich často stavajú do roly dlhopisu. Investované zdroje sú spravidla viazané na rok a viac, pričom výnos je fixný. Na prvý pohľad ide preto o garantovaný nástroj. Riziko sa tu však skrýva v bonite emitenta (toho, kto zmenku vydáva), presnejšie v jeho schopnosti sľúbený výnos v stanovenom čase aj vyplatiť.

Jednoducho povedané, napriek tomu, že je výnos garantovaný, ten, kto zmenku vydal, môže skrachovať a nemusí byť schopný vyplatiť ju. Ak sa spoločnosť, ktorá vydáva zmenku, dostane do problémov kvôli takmer nulovej diverzifikácii, návratnosť investície padá prakticky na nulu.

„Čím je vyššia bonita emitenta, tým nižší výnos musí ponúknuť a naopak. Investor by preto mal mať na pamäti, že atraktívny výnos ponúkaný na takomto type produktu so sebou prináša aj vysoké riziko, že emitent nebude schopný investovaný kapitál splatiť,“ vysvetľuje M. Smrek.

Zdanlivo dobrá investícia sa v prípade krachu spoločnosti ľahko môže premeniť na absolútnu stratu. „V rámci rizikovej časti svojho portfólia investor môže zvážiť aj takúto formu investovania. Nikdy by však investícia tohto typu nemala tvoriť jeho väčšiu časť, aby nebola ohrozená jeho dlhodobá výkonnosť v prípade negatívnej udalosti týkajúcej sa konkrétneho emitenta,“ tvrdí D. Miša z VÚB. 

Štandardne-neštandardné zmenky Arca Capital

Na prahu tohtoročného leta vystúpil do popredia prípad zmeniek spoločnosti Arca Capital, ktorá vyhlásila neschopnosť vyplatiť investorom sľubované výnosy. Investori s najväčšou pravdepodobnosťou o väčšinu svojich financií prídu. To však zo zmeniek nerobí „zlý“ produkt.

„Na zmenkách Arcy capital nebol neštandardný ich 8 % výnos, ale to, že boli kvartálne. Predať trojmesačnú zmenku s takým výnosom s tým, že investujem do veľkej bonitnej spoločnosti, nie je vôbec náročné. Takéto zmenky sa jednoducho predávajú, ale sú nezodpovedné voči klientom,“ uvádza generálny riaditeľ investičnej skupiny Proxenta Pavol Kožík.

Korporátne zmenky a investovanie do produktov kapitálového trhu ako takého patria k bežne využívaným nástrojom. Pri každej investícii klient musí však zvážiť ako jej zámer, od ktorého sa odvíjajú ostatné dôležité parametre, tak aj spoločnosť, ktorej svoje nadbytočné finančné prostriedky s vidinou výhodného zhodnotenia zveruje.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
2.3.2021 Redakcia FinReport

Najviac slovenských firiem vlani kúpili Česi, Maďari a Američania

Najčastejšími zahraničnými majiteľmi slovenských firiem sa v minulom roku stali Česi, Maďari a Američania. Zahraniční investori vlani ...

1.3.2021 Zuzana Mecková

Deutsche Telekom, IBM či Unicorn Systems hľadajú desiatky zamestnancov. Žiadaní sú IT špecialisti, dopyt je aj vo výrobe

Napriek ekonomicky náročnej situácii, keď sa firmy snažia personálne ušetriť, niektoré spoločnosti hľadajú posily pre novootvorené ...

1.3.2021 Redakcia FinReport

Náklady na bývanie: Tento rok ušetríme na energiách, ale produkovanie odpadu nás, naopak, vyjde drahšie

V čase pandémie trávia Slováci a Slovenky viac času doma. Výsledkom je väčšia spotreba energií a vyššia produkcia odpadu. S tým, ...

28.2.2021 Redakcia FinReport

Cestovný ruch na Slovensku sa vrátil o 20 rokov späť, jeho oživenie umožní len úspešná vakcinácia

Koronavírus priniesol do cestovného ruchu rekordné prepady. V počte hostí sme sa podľa dát Štatistického úradu SR vrátili na úroveň ...

28.2.2021 Redakcia FinReport

Na Slovensku sa kradnú v priemere tri autá denne. Ani vírus nedokázal zlodejov úplne zastaviť

Minulý rok boli na Slovensku odcudzené v priemere takmer tri autá denne, čo je približne na úrovni roka 2019. Počas pandemického obdobia sa ...

27.2.2021 Dominik Horváth

Elon Musk: Jeden z najbohatších ľudí na svete chce v blízkej budúcnosti kolonizovať Mars

Zdá sa, že neexistuje nič, čo by vizionársky podnikateľ Elon Musk nevyskúšal. Jeho ohromujúci úspech ho vyniesol do siene slávy, a mnohí ...

27.2.2021 Redakcia FinReport

Európska investičná banka vlani na Slovensku financovala projekty za 211 miliónov eur

Európska investičná banka (EIB) v minulom roku na Slovensku financovala pôžičky, záruky a záväzky na kapitálové investície v celkovom ...

25.2.2021 Redakcia FinReport

Generali uvádza na trh päťročný plán na podporu oživenia ekonomiky v Európe v hodnote 3,5 miliardy eur

Spoločnosť Generali pripravila päťročný investičný plán nazvaný Fenice 190 v objeme 3,5 miliardy eur. Jeho úlohou je podpora obnovy ...

19.2.2021 Redakcia FinReport

Zmeny vo vedení Sophistic Pro finance: Novými akcionármi spoločnosti sa stávajú doterajší riaditelia

Poradenská spoločnosť Sophistic Pro finance realizuje prvýkrát od svojho vzniku zmeny vo svojej akcionárskej štruktúre. Majoritným ...

16.2.2021 Redakcia FinReport

Viac času teraz trávime doma, intenzívnejšie kúrime, ale aj tak môžeme ušetriť – cena za teplo pôjde dolu

Kvôli práci z domu, dištančnému vzdelávaniu či celkovo obmedzenému pohybu trávime doma viac času ako kedykoľvek predtým. V zimných ...

14.2.2021 Redakcia FinReport

Valentínsky prieskum Mastercard: Výdavky Slovákov na romantiku vzrástli za posledné desaťročie o 427 %

Romantici na nákupoch pred sviatkom sv. Valentína utrácajú stále viac. Podľa každoročne zostavovaného ukazovateľa Mastercard Love Index za ...

12.2.2021 Redakcia FinReport

AFISP: Digitalizácia finančného sprostredkovania napreduje. Osobný kontakt je potrebný len vo výnimočných prípadoch

Karanténne opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu ešte viac urýchľujú inovatívne zmeny vo finančnom sektore, finančné ...

3.2.2021 Zuzana Mecková

TOP 10 rád, ako ušetriť počas koronakrízy a zároveň sa pripraviť na horšie časy

Pandémia koronavírusu ovplyvnila výšku príjmov mnohých domácností. Niektorí ľudia prišli o prácu a s ňou aj o celý príjem, iní ho ...

1.2.2021 Robert Juriš

Kauza Arca uškodí aj finančným agentom. Spoločnosť Sophistic obviňuje AFISP z nekonania a alibizmu, tá zvažuje právne kroky

Za kauzu Arcy Capital by mala vyvodiť zodpovednosť aj Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). Myslí si to ...

20.1.2021 Správy

Mimovládka Transparency skúmala dotácie na nájomné, našla pochybnosti pri 24 spoločnostiach

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Štátne dotácie na nájomné dostávajú podľa zistení Transparency International Slovensko (TIS) aj firmy bez ...

11.1.2021 Redakcia FinReport

Minimálnu mzdu síce máme dvakrát vyššiu ako v Bulharsku, ale až trikrát nižšiu ako v Luxembursku

Zvýšenie minimálnej mzdy na Slovensku v roku 2021 na úroveň 623 eur posunie našu krajinu na 14. priečku medzi krajinami Európskej únie ...

30.12.2020 Redakcia FinReport

Vianočné stoly boli štedrejšie ako vlani, pri darčekoch sme sa trochu uskromnili

Tohtoročné Vianoce na Slovensku boli aj napriek pandémii koronavírusu relatívne bohaté. Podľa štatistík Slovenskej sporiteľne sme kartou v ...

29.12.2020 Arian Ali

Servis je dôležitá súčasť práce finančného agenta. Klienti často ani netušia, že naň majú bezplatný nárok

Napriek dôležitosti servisu finančných zmlúv klienti väčšinou ani len netušia, že naň majú nárok. Pritom je zo zákona povinný a majú ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Do sčítania sa zapojila takmer polovica Slovákov, najviac ľudí vyplnilo formulár v Bratislavskom kraji
 2. 2.
  Deutsche Telekom, IBM či Unicorn Systems hľadajú desiatky zamestnancov. Žiadaní sú IT špecialisti, dopyt je aj vo výrobe
 3. 3.
  Do bytu v Trnave vtrhli falošní kukláči, odniesli si peniaze i šperky
 4. 4.
  Najviac slovenských firiem vlani kúpili Česi, Maďari a Američania
 5. 5.
  Zamestnávatelia a SZČO môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za február