Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Kedy sa financie zhodnocujú s čo najvyšším výnosom a, naopak, kedy je riziko investovania čo najmenšie?

Arian Ali Financie Poslať

Slováci ešte pred 10 rokmi patrili medzi najsporivejšie národy v Európe. Problémom je, že väčšina úspor, a sú to miliardy eur, ležia na účtoch v bankách. V porovnaní s inými finančnými nástrojmi tieto produkty dosahujú veľmi nízke zhodnotenie. Pozrime sa preto na to, aké parametre sú pri výbere vhodného sporiaceho, respektíve investičného produktu dôležité a podľa čoho sa máme rozhodovať.

image

Foto: Shutterstock

V hre sú tri hlavné parametre

Viac ako 30 rokov po nežnej revolúcii majú už aj občania Slovenska k dispozícii prakticky všetky sporiace a investičné nástroje finančného trhu. Výber toho najvhodnejšieho sa odvíja od niekoľkých parametrov.

„Základné parametre každého investičného produktu sú riziko, výnos a likvidita. Zároveň je dôležité porovnať očakávaný výnos s možnosťou realizácie transakcie,“ hovorí PR manažér VÚB banky Dominik Miša.

Spomenuté tri ukazovatele nie sú však jediné, podľa ktorých by sa mal sporiteľ alebo investor orientovať. „Okrem výnosových očakávaní klienta a jeho rizikovej tolerancie je potrebné zohľadniť aj iné skutočnosti, ako napríklad plánovaný horizont použitia peňazí,“ vysvetľuje vedúci oddelenia produktového manažmentu Tatra Asset Management Martin Smrek.

Riziko si klient musí zvážiť sám

„Pojem riziko býva často mylne interpretované. Pri štandardných finančných nástrojoch riziko neznamená, že klient o vložené, respektíve investované prostriedky príde, ale znamená to mieru kolísania hodnoty vkladu, prípadne investície,“ tvrdí vedúci oddelenia produktového manažmentu Tatra Asset Management Martin Smrek.

Každý klient musí rizikovosť investície posúdiť sám. Vhodná miera podstupovaného rizika je daná najmä tým, aké veľké riziko je klient ochotný niesť. „Pred uzatvorením zmluvy klient dostane podrobné informácie o rizikovosti aj výnosnosti investičnej stratégie, na ktorú je jeho produkt naviazaný. Cieľom je, aby sám vedel vyhodnotiť, či uvedené parametre zodpovedajú jeho vzťahu k investičnému riziku,“ konštatuje hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Kukurová.

Dôležitý je aj výnos a likvidita

Výnos je odmena, ktorú by mal klient dosiahnuť pri vhodnom investovaní svojich prebytočných finančných prostriedkov. Likvidita je schopnosť premeny investície na peniaze bez straty jej hodnoty.

„Klienti by mali zhodnocovať svoje financie iba cez kvalitné a overené produkty, ktoré majú optimálny pomer medzi výnosom a volatilitou,“ tvrdí riaditeľ odboru životného a retailového poistenia Allianz – SP Vladimír Halás. Svoje očakávania ohľadom výšky výnosu by klienti mali prispôsobiť svojmu investičnému cieľu, presnejšie tomu, na čo chcú svoje prostriedky použiť, a dĺžke investície.

Výška výnosu sa tak priamo odvíja od rizika, ktoré je klient ochotný podstúpiť, a likvidity produktu. Spoločnosti pomocou garantovaných produktov umožňujú klientovi investovať s nižším rizikom, no investícia je takmer vždy viazaná na konkrétne obdobie. Naopak, likvidnejšie produkty prinášajú vyšší výnos, ale spolu s ním aj vyššie riziko.

„Vo všeobecnosti platí, že čím má klient bližšie k dôchodkovému veku, tým by mal uprednostniť nižšie riziko aj za cenu nižšieho výnosu a naopak,“ hovorí K. Kukurová z poisťovne Generali.

Vhodný pomer rizika, výnosu a likvidity je pre každého klienta individuálny. Existuje však jedna výnimka – sporenie na dôchodok. „To, čo je zvyčajne spoločné pre všetkých klientov, je sporenie s dlhým investičným horizontom, napríklad 30 rokov. V tomto prípade, bez ohľadu na rizikovú kategóriu klienta, je vhodná investícia prinášajúca vyšší výnos, ktorá nesie aj vyššie riziko – napríklad do akciových podielových fondov,“ uvádza predseda predstavenstva spoločnosti European Investment Centre Roman Scherhaufer. To je totiž do veľkej miery eliminované práve dĺžkou investície.

 

Kde sú hranice pri znášaní rizika?

„Znášanie rizika pri investovaní je veľmi individuálna záležitosť. Je na zvážení každého klienta, aby posúdil svoju schopnosť zvládnuť kolísanie hodnoty investície,“ hovorí M. Smrek z Tatra Asset Management.

Vzťah k riziku má každý klient iný. No rôzne typy produktov nesú so sebou rôznu mieru rizika. Nie všetky produkty sú vhodné pre všetky typy klientov. Navyše finančný produkt je potrebné vyberať podľa klientových zámerov, respektíve cieľov.

Typické bankové produkty, ako termínované vklady alebo bežné účty, predstavujú najbezpečnejšiu formu uloženia investície. V súčasnosti sú však výnosy na týchto produktoch prakticky nulové. Po započítaní inflácie je preto ich využívanie stratové.

Poistné produkty, ako životné poistenie s investičnou zložkou, investujú do podielových fondov. Poisťovňa tu plní úlohu prostredníka, a tak preberá na seba aj časť rizika, za čo si berie aj patrične vysoký poplatok. Zhodnocovanie voľných zdrojov prostredníctvom poisťovne patrí k najdrahším možnostiam pre klienta. No ak sa zvolí dlhý horizont sporenia – povedzme 30 a viac rokov, ako pri sporení do dôchodku, riziko je vo výsledku ešte nižšie.

Likvidita takýchto produktov je nízka kvôli prítomnosti pokút za predčasný výber. Vložené peniaze je pre dosiahnutie maximálneho zisku nutné nechať zainvestované čo najdlhšie a hlavne nevyberať ich predčasne.

Najväčšie potenciálne riziko so sebou nesie využívanie produktov kapitálového trhu. „Najvyššie riziko je pri 100 % investícii do akcií na 1 rok, nasledované 100 % investíciou do dlhodobých dlhopisov, napríklad 30-ročných. Naopak, najnižšie riziko je do krátkodobých dlhopisov, respektíve nástrojov peňažného trhu na dlhý investičný horizont,“ tvrdí R. Scherhaufer z European Investment Centre.

Ako je to s vysokoúročenými zmenkami?

Vysokoúročené korporátne zmenky sú špecifickým typom finančného produktu, ktorý je kvôli ich rizikovosti vhodný len pre úzku skupinu investorov. Zvyčajne ich vydávajú menšie a stredne veľké spoločnosti, ktoré nimi financujú časť svojich aktivít. Takto získané zdroje sú použité na financovanie malého počtu projektov.

Nízka diverzifikácia použitia investícií zvyšuje riziko. To je následne vykompenzované ponúkaným vyšším výnosom. Tí, ktorí predávajú zmenky, ich často stavajú do roly dlhopisu. Investované zdroje sú spravidla viazané na rok a viac, pričom výnos je fixný. Na prvý pohľad ide preto o garantovaný nástroj. Riziko sa tu však skrýva v bonite emitenta (toho, kto zmenku vydáva), presnejšie v jeho schopnosti sľúbený výnos v stanovenom čase aj vyplatiť.

Jednoducho povedané, napriek tomu, že je výnos garantovaný, ten, kto zmenku vydal, môže skrachovať a nemusí byť schopný vyplatiť ju. Ak sa spoločnosť, ktorá vydáva zmenku, dostane do problémov kvôli takmer nulovej diverzifikácii, návratnosť investície padá prakticky na nulu.

„Čím je vyššia bonita emitenta, tým nižší výnos musí ponúknuť a naopak. Investor by preto mal mať na pamäti, že atraktívny výnos ponúkaný na takomto type produktu so sebou prináša aj vysoké riziko, že emitent nebude schopný investovaný kapitál splatiť,“ vysvetľuje M. Smrek.

Zdanlivo dobrá investícia sa v prípade krachu spoločnosti ľahko môže premeniť na absolútnu stratu. „V rámci rizikovej časti svojho portfólia investor môže zvážiť aj takúto formu investovania. Nikdy by však investícia tohto typu nemala tvoriť jeho väčšiu časť, aby nebola ohrozená jeho dlhodobá výkonnosť v prípade negatívnej udalosti týkajúcej sa konkrétneho emitenta,“ tvrdí D. Miša z VÚB. 

Štandardne-neštandardné zmenky Arca Capital

Na prahu tohtoročného leta vystúpil do popredia prípad zmeniek spoločnosti Arca Capital, ktorá vyhlásila neschopnosť vyplatiť investorom sľubované výnosy. Investori s najväčšou pravdepodobnosťou o väčšinu svojich financií prídu. To však zo zmeniek nerobí „zlý“ produkt.

„Na zmenkách Arcy capital nebol neštandardný ich 8 % výnos, ale to, že boli kvartálne. Predať trojmesačnú zmenku s takým výnosom s tým, že investujem do veľkej bonitnej spoločnosti, nie je vôbec náročné. Takéto zmenky sa jednoducho predávajú, ale sú nezodpovedné voči klientom,“ uvádza generálny riaditeľ investičnej skupiny Proxenta Pavol Kožík.

Korporátne zmenky a investovanie do produktov kapitálového trhu ako takého patria k bežne využívaným nástrojom. Pri každej investícii klient musí však zvážiť ako jej zámer, od ktorého sa odvíjajú ostatné dôležité parametre, tak aj spoločnosť, ktorej svoje nadbytočné finančné prostriedky s vidinou výhodného zhodnotenia zveruje.

Sprostredkovanie predaja SFA
Prevezmite činnosť
samostatného finančného agenta
v existujúcej spoločnosti.
Buďte silní a slobodní.
Obráťte sa na nás.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
19.6.2021 Redakcia FinReport

Bitcoin: Svetová banka Salvádoru nepomôže a britský finančný regulačný úrad varuje pred stratou úspor

Kryptomeny sú fenomén, u ktorého po skúsenostiach z ostatných mesiacov môžeme očakávať prakticky čokoľvek. Opakované kolísanie ceny ...

19.6.2021 Zuzana Mecková

Film Enrico Piaggio – Vespa: Jeho otec vyrábal lietadlá, on prišiel s kultovým skútrom, symbolom Talianska

Taliansky životopisný film Enrico Piaggio – Vespa inšpirovaný skutočnými udalosťami zobrazuje príbeh zapáleného podnikateľa, vďaka ...

18.6.2021 Dominik Horváth

Digitálne súbory, a niekedy aj úplne naivné obrázky, sa na NFT trhu predávajú za státisíce až milióny dolárov

Nová vlna digitálnych tvorcov vytvorila úplne novú umeleckú scénu, v rámci ktorej autori predávajú svoje diela spotrebiteľom v digitálnej ...

18.6.2021 Redakcia FinReport

Počet neplatičov DPH za jediný rok stúpol o 40 %. Doteraz ich nikdy nebolo viac

Náročná medicínska aj ekonomická situácia počas uplynulých mesiacov zásadne ovplyvnila drvivú väčšinu podnikateľov. Podľa aktuálnej ...

17.6.2021 Roland Régely

FinGO.sk: Vďaka hypotékam aj online klientom majú za sebou mimoriadne úspešný rok

Pre broker poolovú spoločnosť FinGO.sk bol rok 2020 úspešný vo viacerých oblastiach. Mladá firma rastie aj počas pandémie, minulý rok ...

17.6.2021 Redakcia FinReport

Inflácia vyskočila na 2,2 %. Môže za to zdraženie ovocia a zeleniny, ale aj tabaku a ropy

Inflácia na Slovensku v máji 2021 opäť akcelerovala. Z aprílových 1,6 % poskočila na 2,2 %. Po roku sa tak opäť dostala nad 2 %. ...

16.6.2021 Redakcia FinReport

Finanční makléri z Partners expandujú na Slovensko ako Simplea. Prinesú si aj vlastné finančné produkty

Najväčšia česká sprostredkovateľská skupina Partners Financial Services expanduje na Slovensko. Pre tento svoj krok si vybrala nový názov a ...

16.6.2021 Arian Ali

Neuspeli ste so sťažnosťou u svojej finančnej inštitúcie? Obráťte sa na Národnú banku Slovenska

Na základe opodstatnených žiadostí podaných na Národnú banku Slovenska museli len za uplynulý rok finančné inštitúcie vrátiť ...

16.6.2021 Redakcia FinReport

Úspory občanov v druhom dôchodkovom pilieri presiahli 11 miliárd eur

Objem finančných prostriedkov v druhom dôchodkovom pilieri prekročil hranicu 11 miliárd eur. Presnejšie, k 11. júnu 2021 dosiahol 11 003 540 ...

15.6.2021 Redakcia FinReport

NBS schválila kúpu Poštovej poisťovne poisťovňou Union, ktorá takto získala 160-tisíc nových klientov

Národná banka Slovenska (NBS) schválila, že poisťovňa Union môže definitívne prevziať Poštovú poisťovňu. Financial. Report o tejto ...

14.6.2021 Zuzana Mecková

Nová vyhláška ministerstva financií skomplikuje život klientom poisťovní. Je nepresná a mätúca

Nedávno publikovaná vyhláška z rezortu financií, ktorá zahŕňa tri nové formuláre o jednotlivých zložkách poistného, nadobudne ...

13.6.2021 Redakcia FinReport

Prieskum: Polovica ľudí na Slovensku sa obáva, či v budúcnosti vyjdú s peniazmi

Takmer každý druhý Slovák má strach, že v blízkej budúcnosti bude horšie vychádzať s financiami. Ale až skoro dve tretiny respondentov ...

9.6.2021 Magdaléna Švančarková

Peter Stražovec z Payout: Slovensko je dobrý inkubátor na prinášanie inovácií vo financiách

Posledné roky na Slovensku priniesli viacero spojení, ktoré hľadajú nové a kvalitné inovácie. Vznikli rôzne centrá, podnikateľské či ...

3.6.2021 Roland Régely

Partners Group SK: Nový líder na slovenskom trhu finančného sprostredkovania. Ako sa mu to podarilo?

Spoločnosť dosiahla výrazný nárast tržieb a udržala si miliónové zisky aj počas pandémie koronavírusu. Partners Group SK sa počas ...

2.6.2021 Robert Juriš

Správa o finančnej stabilite: Problémom je zadlženosť domácností, úvery budeme splácať aj na dôchodku

Vplyv viac ako rok trvajúcej pandémie koronavírusu na ekonomiku, spoločnosť, domácnosti aj banky bol miernejší, ako sa pôvodne očakávalo. ...

26.5.2021 Redakcia FinReport

Prieskum FinGo.sk: Pri hypotékach je najväčší záujem o nízke úroky, ktoré však nemusia znamenať najvýhodnejší úver

Hypotéka s najnižšou úrokovou sadzbou nemusí byť vždy tá najvýhodnejšia. Priaznivý úrok je zvyčajne podmienený využívaním ďalších ...

25.5.2021 Zuzana Mecková

TOP 10 rád, ako hospodáriť s peniazmi po uvoľnení pandemických opatrení

Pandémia koronavírusu nám ukázala, aké dôležité je každý mesiac si niečo zo svojho príjmu odložiť. Niektorí pre pandémiu ušetrili ...

18.5.2021 Redakcia FinReport

Darina Huttová: Životné poistenie s investičnou zložkou odporúčam uzatvoriť len s odborným poradcom

Neistá ekonomická situácia, ako aj strach o zdravie počas pandémie koronavírusu, spôsobili zvýšený dopyt nielen po finančných produktoch, ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  V Dunajskej Strede vzbĺkol suchý porast a blízke pole, zasahovať muselo tridsať hasičov (foto)
 2. 2.
  Povinné zmluvné poistenie: Čo robiť, ak ho vinník nemá uzatvorené, alebo dokonca z miesta nehody ušiel?
 3. 3.
  Bitcoin: Svetová banka Salvádoru nepomôže a britský finančný regulačný úrad varuje pred stratou úspor
 4. 4.
  Film Enrico Piaggio – Vespa: Jeho otec vyrábal lietadlá, on prišiel s kultovým skútrom, symbolom Talianska
 5. 5.
  Partners Group SK: Nový líder na slovenskom trhu finančného sprostredkovania. Ako sa mu to podarilo?