Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Financovať bývanie ľuďom s ŤZP pomáha aj Štátny fond rozvoja bývania

Zuzana Fryč Financie Poslať

Keďže banky pre ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby neposkytujú žiadne zásadné výhody pri žiadaní o úver na bývanie, cesta k vlastnému bývaniu pre ľudí s hendikepom a nižšími príjmami býva často veľmi náročná až nereálna. Pomocnú ruku im však môže podať Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý rôznym skupinám ľudí poskytuje zvýhodnené úvery s nízkou úrokovou sadzbou.

ŠFRB pomáha ľuďom s ŤZP financovať bývanie

Foto: Shutterstock

Zvýhodnená finančná podpora

Štátny fond rozvoja bývania vymedzuje skupiny ľudí, ktorým sa snaží finančne pomáhať a riešiť ich zložitú situáciu s bývaním. Jednou z nich sú aj zdravotne znevýhodnené osoby, ktorým ŠFRB dokáže po splnení podmienok poskytnúť zvýhodnenú finančnú podporu na bývanie.  

O podporu môže požiadať priamo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Žiadať môže aj člen domácnosti, ktorej členom je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok. V oboch prípadoch fond nevyžaduje, aby žiadateľ mal menej ako 35 rokov, čo je inokedy jednou z podmienok.   

ŠFRB poskytuje osobám s ŤZP úver na:

  • výstavbu bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome,
  • kúpu bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome.

Štátny fond stanovuje aj maximálnu podlahová plochu bytu, na ktorú je možné čerpať finančnú podporu. V bytovom dome ide o maximálne 80 m2 vrátane plochy balkónov, lodžií a terás a v rodinnom dome maximum predstavuje 120 m2, pričom do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha balkónu, lodžie a terasy. Ak je súčasťou rodinného domu garáž, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2.

81900

Úroková sadzba zostáva veľmi prijateľná

Finančná podpora sa poskytuje vo forme úveru do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac však do 120-tisíc eur. Úroková sadzba oproti aktuálnym sadzbám v komerčných bankách predstavuje iba 1 % ročne a je garantovaná počas celej doby splatnosti úveru, čo je oproti priemernej sadzbe úverov na bývanie, ktorá sa blíži k štyrom percentám, zásadnou výhodou.

Lehota splatnosti úveru u ŤZP osôb predstavuje maximálne 40 rokov až do 65. roku žiadateľa či žiadateľov. Za úver je možné ručiť výhradne nehnuteľnosťou, pričom hodnota nehnuteľnosti musí byť vyššia alebo rovnaká ako výška požadovaného úveru. Na podanie žiadosti o finančnú podporu majú záujemcovia v tomto roku čas najneskôr do 30. septembra.

Zásadným kritériom je aj výška príjmu

Kľúčovou otázkou pre mnohých je aj to, čo všetko sa počíta ako príjem. „Do príjmu pri žiadosti o finančnú podporu sa započítava invalidný dôchodok, a v prípade zamestnania žiadateľa aj príjem zo zamestnania, respektíve príjem zo živnosti alebo dohody za predchádzajúci rok,“ spresňuje marketingová špecialistka ŠFRB Kristína Starosta.

Schopnosť splácania nie je možné preukazovať príjmom z prenájmu, z použitia diela, z umeleckého výkonu, príjmom z nakladania s obchodným majetkom daňovníka či z predaja podniku v prípade, ak sú to jediné príjmy žiadateľa.

79011

Aké je maximum a minimum príjmu

Podmienky Štátneho fondu rozvoja bývania stanovujú aj príjmový stropminimum príjmov, ktoré je potrebné splniť pri žiadosti o úver. Pre získanie možnosti čerpania podpory je maximálny príjem stanovený ako celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa), pričom príjem za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na domácnosť žiadateľa.

Zároveň je potrebné splniť aj minimálny príjem, kde priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok po odčítaní 1,3-násobku životného minima domácnosti a odčítaní záväzkov musí dosiahnuť alebo byť vyšší ako je výška mesačnej splátky požadovaného úveru. Životné minimum je pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby) od 1. júla 2022 do konca júna tohto roka 397,95 eur. Od júla tohto roka sa životné minimum po novom pre dve plnoleté osoby zvýši na 448,50 eura a pre jednu samostatnú osobu na 264,20 eura.

Bonus pri narodení dieťaťa

V prípade, že sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň jedného roku, alebo v prípade, že si ho osvojí a žije s ním v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok, ŠFRB mu môže v rámci bonusu na základe písomnej žiadosti odpustiť 2-tisíc eur z úveru, najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie časti úveru.

K pôvodnej žiadosti o finančnú podporu je možné požiadať o zvýšenie poskytnutej podpory v prípade, ak preukázateľne nastali skutočnosti, ktoré vytvárajú možnosť pre zvýšenie podpory. Fond pritom môže rozhodnúť o zvýšení podpory k pôvodnej zmluve po preukázaní zvýšenia obstarávacieho nákladu stavby, ak posúdi podmienky zákona pre splácanie a zabezpečenie zvýšeného úveru.

Postup pri podaní žiadosti v skratke:

1) Žiadateľ predloží žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby.

2) Pracovník MÚ bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí (EPŽ).

3) Pracovník MÚ následne overí úplnosť náležitostí žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. V prípade, že je žiadosť úplná, vyznačí uvedené v systéme EPŽ a automaticky vygeneruje poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB. Kompletnú žiadosť odošle fondu. Ak sú v žiadosti nedostatky, fond vyzve žiadateľa, aby do 10 pracovných dní žiadosť doplnil.

4) Fond posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

5) Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

logo
Prečítajte si tiež:
2.10.2023 Zuzana Fryč

Aké poistenie je najvhodnejšie u prenajatého bytu, aby chránilo vlastníka, nájomcu aj suseda?

Počas bývania v prenajatom rodinnom dome či byte môže dôjsť k rôznym škodám, či už na strane prenajímateľa bytu, alebo nájomcu, ktorý ...

2.10.2023 Redakcia FinReport

Pod hrozbou bankrotu v USA schválili zákon o núdzovom financovaní federálnej vlády

Krach Spojených štátov sa síce na sklonku mája 2023 na poslednú chvíľu podarilo odvrátiť, no problémy ešte zďaleka zažehnané nie sú. ...

2.10.2023 Redakcia FinReport

Skupina J&T Finance Group dosiahla v prvom polroku 2023 zisk 146 miliónov eur

Bankový holding J&T Financial Group uzavrel podľa audítorom overených konsolidovaných výsledkov prvý polrok tohto roku s čistým ziskom vo ...

2.10.2023 Redakcia FinReport

Slovensko sa v inováciách nachádza až na samom chvoste Európskej únie

Inovácie sa na Slovensku nevyvíjajú tak, ako by sme si možno želali. Globálny inovačný index, ktorý zverejnila Svetová organizácia ...

2.10.2023 Martin Jamnický

Vo vojne o využitie umelej inteligencie proti sebe stoja projekty Gemini a Gobi

Vojna o prvenstvo na poli internetového vyhľadávania medzi spoločnosťami Google a Microsoft sa stále stupňuje. Kým prvá z nich si drží ...

2.10.2023 Redakcia FinReport

Štyri najzásadnejšie výzvy pre novú vládu

Parlamentné voľby sú za nami a zostavovanie novej vlády nás ešte len čaká. A na túto novú vládu po ekonomicky mimoriadne náročnom ...

1.10.2023 Redakcia FinReport

Kryptomenový paradox: O obchodoch s nimi najčastejšie rozhodujú emócie a sentiment

Možno sa zdá, že obchodovanie s kryptomenami je striktne racionálna záležitosť stojaca na dátach a zvážení možností investora aj trhu. ...

29.9.2023 Ivana Forraiová

Exekúcia: Na čo pri nej musíte pamätať a na čo nesmiete nezabudnúť?

Exekúcia patrí medzi tie skúsenosti, ktorým by sa určite každý rád oblúkom vyhol. Príčinou je totiž dlh alebo nesplnená povinnosť. ...

29.9.2023 Redakcia FinReport

Prognóza: Ako konsolidovať verejné financie, aby nedošlo k recesii

Slovenská ekonomika v tomto roku zvoľní svoje tempo, keď tvorba hrubého domáceho produktu stúpne len o 1,3 %. Trh práce by však mal zostať ...

28.9.2023 Miloslava Némová

Na aké príspevky majú maminy nárok bezprostredne po narodení dieťaťa?

Na Slovensku majú matky po narodení dieťaťa nárok na štyri príspevky od štátu. Sú to príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac ...

28.9.2023 Redakcia FinReport

Nedajte sa nachytať na podvodný e-mail z adresy podobnej Finančnej správe SR

Neznámi páchatelia na svoje podvodné aktivity najnovšie zneužili aj meno slovenských daniarov. V mene Finančnej správy SR totiž rozposielali ...

27.9.2023 Martin Jamnický

Takmer 75-tisíc SZČO sa čoskoro dozvie, aké budú ich odvody

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 do konca júna 2023, ...

27.9.2023 Robert Juriš

Takto sa od 1. októbra 2023 zvýšia príspevky pomoci v hmotnej núdzi

V minulosti sme boli zvyknutí, že väčšina dávok a sociálnych príspevkov sa menila s príchodom nového roka. Dnes je situácia iná. Dávky ...

26.9.2023 Robert Juriš

NBS: Trh s nehnuteľnosťami sa výrazne ochladil a spomaľuje sa aj trh s úvermi

Na slovenskom trhu s nehnuteľnosťami nastalo výrazné ochladenie, spomalil sa tiež trh s úvermi, no banky aj naďalej zostávajú kapitálovo ...

26.9.2023 Redakcia FinReport

Stravné aj hodnota gastrolístka sa zvyšujú už tretí raz v tomto roku

Stravné pre zamestnancov sa od 1. októbra 2023 zvýši už po tretí raz v tomto roku. Minimálna hodnota stravovacej poukážky sa zo súčasnej ...

25.9.2023 Redakcia FinReport

Každý druhý podnikateľ počas leta porušoval zákon o elektronickej pokladnici

Približne každý druhý podnikateľ na Slovensku počas tohtoročného leta nevystavoval svojim zákazníkom po prijatí platby bločky, alebo inak ...

25.9.2023 Redakcia FinReport

Protimonopolný úrad SR udelil za uzatvorenie kartelovej dohody 7,2-miliónovú pokutu

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) uložil pokuty v súhrnnej výške vyše 7,2 milióna eur štyrom podnikateľom za uzatvorenie ...

23.9.2023 Redakcia FinReport

Nový zamestnanecký benefit prinesie revolúciu vo výplatách

Pri uchádzaní sa o prácu musia o svoju pracovnú budúcnosť zabojovať nielen noví potenciálni zamestnanci, ale funguje to aj naopak, keď sa o ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay