Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Financovať bývanie ľuďom s ŤZP pomáha aj Štátny fond rozvoja bývania

Zuzana Fryč Financie Poslať

Keďže banky pre ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby neposkytujú žiadne zásadné výhody pri žiadaní o úver na bývanie, cesta k vlastnému bývaniu pre ľudí s hendikepom a nižšími príjmami býva často veľmi náročná až nereálna. Pomocnú ruku im však môže podať Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý rôznym skupinám ľudí poskytuje zvýhodnené úvery s nízkou úrokovou sadzbou.

ŠFRB pomáha ľuďom s ŤZP financovať bývanie

Foto: Shutterstock

Zvýhodnená finančná podpora

Štátny fond rozvoja bývania vymedzuje skupiny ľudí, ktorým sa snaží finančne pomáhať a riešiť ich zložitú situáciu s bývaním. Jednou z nich sú aj zdravotne znevýhodnené osoby, ktorým ŠFRB dokáže po splnení podmienok poskytnúť zvýhodnenú finančnú podporu na bývanie.  

O podporu môže požiadať priamo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Žiadať môže aj člen domácnosti, ktorej členom je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok. V oboch prípadoch fond nevyžaduje, aby žiadateľ mal menej ako 35 rokov, čo je inokedy jednou z podmienok.   

ŠFRB poskytuje osobám s ŤZP úver na:

  • výstavbu bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome,
  • kúpu bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome.

Štátny fond stanovuje aj maximálnu podlahová plochu bytu, na ktorú je možné čerpať finančnú podporu. V bytovom dome ide o maximálne 80 m2 vrátane plochy balkónov, lodžií a terás a v rodinnom dome maximum predstavuje 120 m2, pričom do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha balkónu, lodžie a terasy. Ak je súčasťou rodinného domu garáž, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2.

81900

Úroková sadzba zostáva veľmi prijateľná

Finančná podpora sa poskytuje vo forme úveru do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac však do 120-tisíc eur. Úroková sadzba oproti aktuálnym sadzbám v komerčných bankách predstavuje iba 1 % ročne a je garantovaná počas celej doby splatnosti úveru, čo je oproti priemernej sadzbe úverov na bývanie, ktorá sa blíži k štyrom percentám, zásadnou výhodou.

Lehota splatnosti úveru u ŤZP osôb predstavuje maximálne 40 rokov až do 65. roku žiadateľa či žiadateľov. Za úver je možné ručiť výhradne nehnuteľnosťou, pričom hodnota nehnuteľnosti musí byť vyššia alebo rovnaká ako výška požadovaného úveru. Na podanie žiadosti o finančnú podporu majú záujemcovia v tomto roku čas najneskôr do 30. septembra.

Zásadným kritériom je aj výška príjmu

Kľúčovou otázkou pre mnohých je aj to, čo všetko sa počíta ako príjem. „Do príjmu pri žiadosti o finančnú podporu sa započítava invalidný dôchodok, a v prípade zamestnania žiadateľa aj príjem zo zamestnania, respektíve príjem zo živnosti alebo dohody za predchádzajúci rok,“ spresňuje marketingová špecialistka ŠFRB Kristína Starosta.

Schopnosť splácania nie je možné preukazovať príjmom z prenájmu, z použitia diela, z umeleckého výkonu, príjmom z nakladania s obchodným majetkom daňovníka či z predaja podniku v prípade, ak sú to jediné príjmy žiadateľa.

79011

Aké je maximum a minimum príjmu

Podmienky Štátneho fondu rozvoja bývania stanovujú aj príjmový stropminimum príjmov, ktoré je potrebné splniť pri žiadosti o úver. Pre získanie možnosti čerpania podpory je maximálny príjem stanovený ako celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa), pričom príjem za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na domácnosť žiadateľa.

Zároveň je potrebné splniť aj minimálny príjem, kde priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok po odčítaní 1,3-násobku životného minima domácnosti a odčítaní záväzkov musí dosiahnuť alebo byť vyšší ako je výška mesačnej splátky požadovaného úveru. Životné minimum je pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby) od 1. júla 2022 do konca júna tohto roka 397,95 eur. Od júla tohto roka sa životné minimum po novom pre dve plnoleté osoby zvýši na 448,50 eura a pre jednu samostatnú osobu na 264,20 eura.

Bonus pri narodení dieťaťa

V prípade, že sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň jedného roku, alebo v prípade, že si ho osvojí a žije s ním v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok, ŠFRB mu môže v rámci bonusu na základe písomnej žiadosti odpustiť 2-tisíc eur z úveru, najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie časti úveru.

K pôvodnej žiadosti o finančnú podporu je možné požiadať o zvýšenie poskytnutej podpory v prípade, ak preukázateľne nastali skutočnosti, ktoré vytvárajú možnosť pre zvýšenie podpory. Fond pritom môže rozhodnúť o zvýšení podpory k pôvodnej zmluve po preukázaní zvýšenia obstarávacieho nákladu stavby, ak posúdi podmienky zákona pre splácanie a zabezpečenie zvýšeného úveru.

Postup pri podaní žiadosti v skratke:

1) Žiadateľ predloží žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby.

2) Pracovník MÚ bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí (EPŽ).

3) Pracovník MÚ následne overí úplnosť náležitostí žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. V prípade, že je žiadosť úplná, vyznačí uvedené v systéme EPŽ a automaticky vygeneruje poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB. Kompletnú žiadosť odošle fondu. Ak sú v žiadosti nedostatky, fond vyzve žiadateľa, aby do 10 pracovných dní žiadosť doplnil.

4) Fond posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

5) Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

logo
Prečítajte si tiež:
19.7.2024 Mário Špilberger

Ako si v zahraničí vybrať hotovosť čo najvýhodnejšie?

Aby sme mali prístup k svojim financiám na dovolenke, je dobré mať so sebou hotovosť v mene danej krajiny, ktorú si môžeme zvyčajne zameniť ...

19.7.2024 Martin Jamnický

Aké zmeny čakajú na živnostníkov a SZČO počas tohtoročného leta

Na väčšinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čakajú v lete zmeny, ktoré súvisia s ich odvodovými ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Ceny pohonných látok po štyroch týždňoch rastu konečne mierne klesli

Nárast cien pohonných látok na Slovensku sa konečne zastavil. Počas druhého júlového týždňa zlacneli oba druhy benzínov aj motorová ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Futbalové Euro prinieslo masívny nárast tržieb v nemeckých reštauráciách, najviac v Dortmunde

Každé veľké športové podujatie prináša aj ekonomický rozmach daného regiónu napríklad v podobe zvýšených tržieb pre poskytovateľov ...

19.7.2024 Robert Juriš

Priemerná cena bytov ponúkaných v Bratislave prekročila hranicu 5-tisíc eur za meter štvorcový

Trh s bytmi v hlavnom meste pomaly ožíva – pribúdajú nové byty a rastú aj ich predaje. Cena bytov ponúkaných v Bratislave po prvý raz ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Zažívame najväčší IT výpadok v histórii vôbec

Piatok 19. júla na celom svete poznačili mohutné výpadky viacerých kľúčových služieb. Kolabovali banky, letecké spoločnosti, ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Štátnemu rozpočtu má pomôcť nová daň z bankových prevodov

Schyľuje sa k ďalšej dani, na ktorú by sa mali poskladať všetci občania Slovenska. Podľa Denník N vláda chystá zdanenie všetkých ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Ako sa zvýši stravné na pracovných cestách a hodnota gastrolístkov?

Zamestnanci, ktorí sa stravujú v reštauráciách a iných stravných zariadeniach, budú od začiatku septembra tohto roka dostávať od svojich ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Daňové priznania v tomto roku prinesú do štátneho rozpočtu 3,9 miliardy eur

Finančná správa SR tento rok prijala historicky najviac 1,31 milióna daňových priznaní v celkovom objeme 3,9 miliardy eur. V porovnaní s ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

ECB svoje sadzby neznížila, zmena príde najskôr v septembri 2024

Inflácia v krajinách eurozóny sa postupne znižuje na úroveň želaných 2 %. V júni tohto roku klesla z májových 2,6 na 2,5 %. Ani to však ...

18.7.2024 Martina Staňová

Klimatické zmeny menia prístup poisťovní k oceňovaniu poistných rizík

Dôsledky klimatických zmien sú čoraz zreteľnejšie. Príkladom je zvyšujúca sa frekvencia prírodných katastrof, akými sú povodne, búrky, ...

18.7.2024 Robert Juriš

Čoraz viac občanov sa u NBS sťažuje na finančné inštitúcie

Jedným zo spôsobov, ako sa domôcť spravodlivosti vo svete financií, je obrátiť sa na orgán dohľadu nad finančným trhom, teda na Národnú ...

16.7.2024 Roland Régely

Finanční agenti: Kto si najviac polepšil a kto pohoršil oproti predchádzajúcemu roku?

Poznáme poradie najúspešnejších finančných agentov na Slovensku za uplynulý rok. Po zverejnení účtovných závierok väčšiny ...

15.7.2024 Redakcia FinReport

Daniari varujú pred podvodnými SMS správami

Podvodníci si stále nedajú pokoj. Finančná správa SR opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Tentoraz im ...

12.7.2024 Redakcia FinReport

Rast reálnych miezd pokračuje. V ktorých odvetviach sa zvyšujú najrýchlejšie?

Rast reálnych miezd na Slovensku je realitou už niekoľko posledných mesiacov. Počas mája 2024 si najviac prilepšili zamestnanci v doprave so ...

12.7.2024 Robert Juriš

V prvej polovici tohto roka pribudlo v druhom pilieri takmer 70-tisíc sporiteľov

Počet sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri každý mesiac stúpa. Tomuto trendu nezabránilo ani znevýhodnenie podmienok sporenia znížením ...

8.7.2024 Redakcia FinReport

Študenti, brigádujete na dohodu? Požiadajte zamestnávateľa o odvodovú úľavu a zarobíte viac

Mnoho študentov si počas letných prázdnin hľadá brigádu. Ak so svojim zamestnávateľom uzavriete dohodu o brigádnickej práci študentov, ...

6.7.2024 Redakcia FinReport

Najnižšie ceny v rámci EÚ majú východoeurópske štáty, aj Slovensko je pod priemerom Únie

Mohlo by sa zdať, že ceny tovarov a služieb v jednotlivých krajinách Európy by si mali byť viac-menej podobné. Ceny sa však líšia, a to ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay