Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Finanční agenti porušujú pravidlá NBS. Pokuty dostalo viacero spoločností, niektoré prišli aj o licenciu

Zuzana Mecková Financie
SK
EN
Poslať

Od začiatku tohto roka Národná banka Slovenska (NBS) udelila finančným sprostredkovateľom viacero sankcií a niektorým aj odobrala licenciu. Išlo najmä o pokuty za nedostatočné vzdelávanie a neplnenie odbornej spôsobilosti agentov, nepredkladanie štandardných finančných výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania, ale aj o nekalé praktiky niektorých agentov. Niektorí z nich dokonca ponúkli klientom za uzatvorenie zmluvy časť svojej provízie.

image

Foto: Shutterstock

Klientom platili za uzatváranie zmlúv

NBS počas kontroly spoločnosti ZFP akadémia odhalila, že jej agenti od decembra 2014 do marca 2017 až v 29 prípadoch poskytli finančnú odmenu klientom za uzatvorenie úverových a poistných zmlúv, zmlúv o stavebnom sporení, investičných zmlúv, ako aj zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Klienti tak v rozpore so zákonom dostali časť provízie, ktorá patrí agentom za sprostredkovanie finančných služieb. Údaje o vyplatených odmenách našli kontrolóri NBS v záznamoch finančných agentov, no NBS neuviedla, o aké sumy presne išlo.

Výhody boli protizákonné

Podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v § 32 odseku 3 v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania finančný agent nesmie poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne finančné výhody či výhody hmotnej alebo nehmotnej povahy. Jedinou výnimkou je poskytnutie drobných reklamných predmetov.

Podobný prípad sa stal už v minulosti

Nebolo to však prvýkrát, keď došlo k tomuto závažnému porušeniu zákona. Sankcionovaná bola v minulosti aj spoločnosť Prosight Slovensko, ktorá od NBS dostala pokutu 10-tisíc eur za priestupok podobného charakteru. Podľa rozhodnutia NBS spoločnosť poskytla neoprávnene finančnú výhodu svojim klientom až v 344 prípadoch. Nekalé praktiky sa diali od decembra 2017 do marca 2018. Pokuty od centrálnej banky však v minulosti nedostali len samostatní finanční agenti, ale aj niektoré renomované poisťovne. 

Agentom chýbali odborné skúšky aj vzdelávanie

NBS okrem toho prišla aj na to, že sprostredkovateľská spoločnosť ZFP akadémia neodhalila viacero priestupkov svojich podriadených finančných agentov. Jedenásť z nich, ktorí mali so spoločnosťou ZFP uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní, si nesplnilo svoju zákonnú povinnosť absolvovať aspoň každé štyri roky overenie odbornej spôsobilostiosobitné finančné vzdelávanie.

Za neplnenie povinností finančných agentov mala spoločnosť povinnosť podať návrh na zrušenie ich zápisu v registri finančných agentov. ZFP akadémia však žiadne kroky proti týmto priestupkom nepodnikla.

Priestupkov však bolo ešte viac. Napríklad v klientskych zmluvách chýbali nevyhnutné údaje, ďalšie boli nepresné, iné zavádzajúce. Keďže v ZFP akadémii došlo k viacerým pochybeniam a opakovanému porušeniu zákona, NBS si detailne prešla všetky dokumenty a záznamy zo stretnutí s klientmi a podnikla rázne kroky. Spoločnosti udelila finálnu pokutu vo výške 15-tisíc eur so splatnosťou do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Pôvodná výška pokuty v prvostupňovom rozhodnutí NBS voči spoločnosti ZFP akadémia bola vo výške 20-tisíc eur. Tá však proti prvostupňovému rozhodnutiu podala rozklad. Banková rada NBS následne pokutu znížila o 5-tisíc eur.

„Porušenia, aké NBS identifikovala v spoločnosti ZFP akadémia, a. s., rovnako ako aj porušenia zistené u iných dohliadaných subjektov, nie sú ojedinelé a NBS bude aj do budúcna takéto prípady postihovať,“ povedal hovorca centrálnej banky Peter Majer.

Pochybili aj niektorí ďalší sprostredkovatelia

Nejde však o jedinú sprostredkovateľskú spoločnosť, ktorej NBS udelila sankcie za jej priestupky. Od začiatku tohto roka NBS vyrubila už viac ako desať sankcií samostatným finančným agentom a jednu pokutu finančnému poradcovi. Medzi najčastejšie priestupky patrili nepredloženie výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania, nedostatočné vzdelávanie alebo chýbajúce odborné skúšky agentov jednotlivých sprostredkovateľských spoločností.

„Typickým príkladom porušenia zákona vo vzťahu ku klientovi je neposkytnutie všetkých predzmluvných informácií ešte pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby. V poslednom roku NBS zaznamenala, že finanční sprostredkovatelia nedostatočne alebo vôbec nezaznamenávajú požiadavky či potreby klienta, jeho skúsenosti a znalosti, ktoré sa týkajú príslušnej finančnej služby, respektíve jeho finančnú situáciu,“ konštatuje P. Majer.

Podľa jeho slov je to dôležité najmä pri investičných produktoch, keď je sprostredkovateľ povinný získať informácie, ktoré sa týkajú schopnosti klienta znášať straty a informácie o investičných cieľoch klienta, vrátane jeho odolnosti voči riziku.

60

NBS chýbali výkazy od firiem

AutoBV – NBS udelila spoločnosti pokutu vo výške 600 eur za porušenie zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť nepredložila NBS viacero štvrťročných výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania za rok 2019.

TotalMoney – podľa zákona o finančnom sprostredkovaní bola spoločnosti udelená pokuta vo výške 200 eur. Spoločnosť totiž nepredložila NBS ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania.

VAB – spoločnosť dostala pokutu 400 eur za to, že nepredložila centrálnej banke jednotlivé štvrťročné výkazy za rok 2019.

Nedostatky v odbornosti a vzdelávaní 

Lekol – dostala pokutu tisíc eur za nezabezpečenie nepretržitej odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektoroch doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia.

Poistenie – dostala najvyššiu pokutu za nedostatky v oblasti vzdelávania. Keďže nedostatočné vzdelávanie sa týkalo viacerých subjektov, sankcia sa vyšplhala až na 3-tisíc eur.

SP & C – FIN – spoločnosť nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia. Okrem toho spoločnosť na požiadanie NBS nepredložila požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu. Centrálna banka jej preto odobrala licenciu.

4D Financial Consulting – dostala pokutu tisíc eur za neodbornú spôsobilosť na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Osoba, ktorá vykonáva funkciu odborného garanta v spoločnosti, neabsolvovala odbornú skúšku, chýbalo jej aj osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornosti.

Krepsová Žanna – NBS jej odobrala povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta, keďže nezabezpečila odbornú spôsobilosť na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore prijímania vkladov. Finančná agentka tiež nepredložila požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon jej dohľadu.

Badík & Partners – NBS odobrala licenciu na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta aj spoločnosti Badík & Partners. Spoločnosť totiž nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.

Adamkova & Partners – dostala pokutu 800 eur z podobných dôvodov – za nezabezpečenie nepretržitého plnenia podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.

bezpecnykurier
bezpecnykurier
bezpecnykurier Chráňte
vašu komunikáciu
bezpecnykurier Dôverné informácie
zabezpečte heslom
bezpecnykurier Diskrétnosť požadujte
aj od vašich partnerov

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
22.9.2021 Jana Schochmann

Dušan Macula – Ak chcete byť presvedčivý obchodník, buďte autentický

Na nič sa nehrajte! Úspech firmy tkvie v dobrých a úprimných vzťahoch lídra so spolupracovníkmi. To je stručný „recept na úspech“ od ...

22.9.2021 Redakcia FinReport

Po novom už všetky veľké firmy budú musieť reportovať o zodpovednom prístupe k podnikaniu

Európska únia pritvrdila pri definovaní pravidiel, ktoré majú zabezpečiť uhlíkovú neutralitu. Kontinent ju má dosiahnuť do roku 2050. ...

21.9.2021 Roland Régely

Brokeria: Do TOP 10 prenikla takmer ihneď po svojom vzniku a každým rokom rastie

Jeden z najmladších samostatných finančných agentov (SFA) na slovenskom finančnom trhu krátko po svojom štarte prenikol do TOP 10 ...

21.9.2021 Zuzana Mecková

Firmám už zostáva len niekoľko dní na aktualizáciu údajov v obchodnom registri, inak budú vymazané

Podnikatelia už majú len niekoľko dní na to, aby upravili a potvrdili svoje firemné údaje v obchodnom registri. V opačnom prípade im hrozia ...

21.9.2021 Redakcia FinReport

Virtuálne sídlo sa na Slovensku stalo domovom pre viac ako 40-tisíc firiem

Virtuálne sídla firiem majú na Slovensku veľký úspech. Využíva ich každá šiesta firma pôsobiaca na našom území. Najmä startupy, malé ...

20.9.2021 Redakcia FinReport

NBS schválila developerom emisie dlhopisov spolu za viac ako 100 miliónov eur

Národná banka Slovenska schválila vydanie emisií dlhopisov dvom spoločnostiam, za ktorými stoja firmy venujúce sa developerstvu. Prvá emisia ...

20.9.2021 Redakcia FinReport

Spoločnosť NN Slovensko spravuje takmer štvrtinu všetkých dôchodkových úspor Slovákov

Lídrom v starostlivosti o dôchodky na Slovensku je podľa najnovších informácií spoločnosť NN Slovensko. V II. a III. pilieri sporí ...

20.9.2021 Dominik Horváth

Vývojári aplikácií vysúdili od Apple 100 miliónov dolárov. Appky v App Store však zrejme lacnejšie nebudú

Súd rozhodol, že spoločnosť Apple musí vo fungovaní svojho obchodu App Store urobiť niekoľko zásadných zmien. Spoločnosť roky ...

19.9.2021 Redakcia FinReport

Vo financovaní výskumu a vývoja ďaleko zaostávame za priemerom Európskej únie

Krajiny Európskej únie v minulom roku zo svojich štátnych rozpočtov vyčlenili na rozvoj výskumu a vývoja viac ako 100 miliárd eur. Podľa ...

17.9.2021 Redakcia FinReport

Spoločnosti vymáhajúce pohľadávky dostali pokutu od národnej banky Slovenska

Ste firma, ktorá patrí pod dohľad Národnej banky Slovenska a uvažujete nad tým, že urobíte zásadný krok bez jej vedomia? Určite to ...

15.9.2021 Redakcia FinReport

Koľko času môže študent venovať práci a ako získa späť zaplatené odvody a dane?

Súčasná doba je viac ako náročná. Mnohí si však uvedomujú, že je zároveň aj prajná. Samozrejme, pre tých, ktorí majú záujem využiť ...

15.9.2021 Redakcia FinReport

Národná banka Slovenska povolila činnosť správcovskej spoločnosti Partners Asset Management

Líder na slovenskom trhu finančného sprostredkovania spoločnosť Partners Group SK dostáva zelenú pre ďalšiu svoju novú aktivitu. Národná ...

14.9.2021 Robert Juriš

Anketa: Investičné životné poistenie speje k svojmu zániku. Problémom sú najmä poplatky, ale aj nižšie výnosy

Jedným z najkontroverznejších finančných produktov na trhu je investičné životné poistenie. Niektorí odborníci na financie ho nazývajú ...

13.9.2021 Redakcia FinReport

Falošný investor: Mladý Čech peniaze klientov neinvestoval, ale rovno utrácal. Škodu vyčíslili na 1,6 miliardy korún

V Česku ho považovali za investičného génia. Na čo siahol, to premenil na zlato. Vklady klientov zhodnocoval šikovnými burzovými operáciami ...

10.9.2021 Roland Régely

Môže tabakový gigant kúpiť lídra v liečení respiračných ochorení? Ostro kritizovaná fúzia je na spadnutie

Tabakový gigant Philip Morris International (PMI) predstavil novú stratégiu, ktorá počíta s rozšírením pôsobenia spoločnosti mimo ...

9.9.2021 Redakcia FinReport

ECB pokračuje v udržiavaní nízkych úrokových sadzieb. Cieľom je stabilizácia inflácie na úrovni 2 %

Rada guvernérov ako najvyšší rozhodovací orgán Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodla, že priaznivé podmienky financovania je možné ...

8.9.2021 Robert Juriš

Chýba nám základná finančná gramotnosť, aj tak sme prehnane sebavedomí

Financie sú pre Slovákov fenomén, o ktorom si myslíme, že mu rozumieme, ale v skutočnosti je pravdou úplný opak. Napriek tomu sa v otázke ...

8.9.2021 Redakcia FinReport

Slovenské školstvo zaostáva vo vzdelávaní. Naše deti nestíhajú v čitateľskej, matematickej ani prírodovednej gramotnosti

Slovensko má stále problém so vzdelávaním. V porovnaní s krajinami Európskej únie síce máme vyšší podiel obyvateľov s vyšším ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Brokeria: Do TOP 10 prenikla takmer ihneď po svojom vzniku a každým rokom rastie
 2. 2.
  Dušan Macula – Ak chcete byť presvedčivý obchodník, buďte autentický
 3. 3.
  Po novom už všetky veľké firmy budú musieť reportovať o zodpovednom prístupe k podnikaniu
 4. 4.
  Firmám už zostáva len niekoľko dní na aktualizáciu údajov v obchodnom registri, inak budú vymazané
 5. 5.
  Slovákom hypotéky stále chutia. Najmä tie vyššie nad 100-tisíc eur a s dlhšou lehotou splatnosti