Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Finanční agenti porušujú pravidlá NBS. Pokuty dostalo viacero spoločností, niektoré prišli aj o licenciu

Zuzana Fryč Financie Poslať

Od začiatku tohto roka Národná banka Slovenska (NBS) udelila finančným sprostredkovateľom viacero sankcií a niektorým aj odobrala licenciu. Išlo najmä o pokuty za nedostatočné vzdelávanie a neplnenie odbornej spôsobilosti agentov, nepredkladanie štandardných finančných výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania, ale aj o nekalé praktiky niektorých agentov. Niektorí z nich dokonca ponúkli klientom za uzatvorenie zmluvy časť svojej provízie.

pokuty finančným agentom

Foto: Shutterstock

Klientom platili za uzatváranie zmlúv

NBS počas kontroly spoločnosti ZFP akadémia odhalila, že jej agenti od decembra 2014 do marca 2017 až v 29 prípadoch poskytli finančnú odmenu klientom za uzatvorenie úverových a poistných zmlúv, zmlúv o stavebnom sporení, investičných zmlúv, ako aj zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Klienti tak v rozpore so zákonom dostali časť provízie, ktorá patrí agentom za sprostredkovanie finančných služieb. Údaje o vyplatených odmenách našli kontrolóri NBS v záznamoch finančných agentov, no NBS neuviedla, o aké sumy presne išlo.

Výhody boli protizákonné

Podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v § 32 odseku 3 v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania finančný agent nesmie poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne finančné výhody či výhody hmotnej alebo nehmotnej povahy. Jedinou výnimkou je poskytnutie drobných reklamných predmetov.

Podobný prípad sa stal už v minulosti

Nebolo to však prvýkrát, keď došlo k tomuto závažnému porušeniu zákona. Sankcionovaná bola v minulosti aj spoločnosť Prosight Slovensko, ktorá od NBS dostala pokutu 10-tisíc eur za priestupok podobného charakteru. Podľa rozhodnutia NBS spoločnosť poskytla neoprávnene finančnú výhodu svojim klientom až v 344 prípadoch. Nekalé praktiky sa diali od decembra 2017 do marca 2018. Pokuty od centrálnej banky však v minulosti nedostali len samostatní finanční agenti, ale aj niektoré renomované poisťovne. 

Agentom chýbali odborné skúšky aj vzdelávanie

NBS okrem toho prišla aj na to, že sprostredkovateľská spoločnosť ZFP akadémia neodhalila viacero priestupkov svojich podriadených finančných agentov. Jedenásť z nich, ktorí mali so spoločnosťou ZFP uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní, si nesplnilo svoju zákonnú povinnosť absolvovať aspoň každé štyri roky overenie odbornej spôsobilostiosobitné finančné vzdelávanie.

Za neplnenie povinností finančných agentov mala spoločnosť povinnosť podať návrh na zrušenie ich zápisu v registri finančných agentov. ZFP akadémia však žiadne kroky proti týmto priestupkom nepodnikla.

Priestupkov však bolo ešte viac. Napríklad v klientskych zmluvách chýbali nevyhnutné údaje, ďalšie boli nepresné, iné zavádzajúce. Keďže v ZFP akadémii došlo k viacerým pochybeniam a opakovanému porušeniu zákona, NBS si detailne prešla všetky dokumenty a záznamy zo stretnutí s klientmi a podnikla rázne kroky. Spoločnosti udelila finálnu pokutu vo výške 15-tisíc eur so splatnosťou do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Pôvodná výška pokuty v prvostupňovom rozhodnutí NBS voči spoločnosti ZFP akadémia bola vo výške 20-tisíc eur. Tá však proti prvostupňovému rozhodnutiu podala rozklad. Banková rada NBS následne pokutu znížila o 5-tisíc eur.

„Porušenia, aké NBS identifikovala v spoločnosti ZFP akadémia, a. s., rovnako ako aj porušenia zistené u iných dohliadaných subjektov, nie sú ojedinelé a NBS bude aj do budúcna takéto prípady postihovať,“ povedal hovorca centrálnej banky Peter Majer.

Pochybili aj niektorí ďalší sprostredkovatelia

Nejde však o jedinú sprostredkovateľskú spoločnosť, ktorej NBS udelila sankcie za jej priestupky. Od začiatku tohto roka NBS vyrubila už viac ako desať sankcií samostatným finančným agentom a jednu pokutu finančnému poradcovi. Medzi najčastejšie priestupky patrili nepredloženie výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania, nedostatočné vzdelávanie alebo chýbajúce odborné skúšky agentov jednotlivých sprostredkovateľských spoločností.

„Typickým príkladom porušenia zákona vo vzťahu ku klientovi je neposkytnutie všetkých predzmluvných informácií ešte pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby. V poslednom roku NBS zaznamenala, že finanční sprostredkovatelia nedostatočne alebo vôbec nezaznamenávajú požiadavky či potreby klienta, jeho skúsenosti a znalosti, ktoré sa týkajú príslušnej finančnej služby, respektíve jeho finančnú situáciu,“ konštatuje P. Majer.

Podľa jeho slov je to dôležité najmä pri investičných produktoch, keď je sprostredkovateľ povinný získať informácie, ktoré sa týkajú schopnosti klienta znášať straty a informácie o investičných cieľoch klienta, vrátane jeho odolnosti voči riziku.

60

NBS chýbali výkazy od firiem

AutoBV – NBS udelila spoločnosti pokutu vo výške 600 eur za porušenie zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že spoločnosť nepredložila NBS viacero štvrťročných výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania za rok 2019.

TotalMoney – podľa zákona o finančnom sprostredkovaní bola spoločnosti udelená pokuta vo výške 200 eur. Spoločnosť totiž nepredložila NBS ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania.

VAB – spoločnosť dostala pokutu 400 eur za to, že nepredložila centrálnej banke jednotlivé štvrťročné výkazy za rok 2019.

Nedostatky v odbornosti a vzdelávaní 

Lekol – dostala pokutu tisíc eur za nezabezpečenie nepretržitej odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektoroch doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia.

Poistenie – dostala najvyššiu pokutu za nedostatky v oblasti vzdelávania. Keďže nedostatočné vzdelávanie sa týkalo viacerých subjektov, sankcia sa vyšplhala až na 3-tisíc eur.

SP & C – FIN – spoločnosť nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia. Okrem toho spoločnosť na požiadanie NBS nepredložila požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu. Centrálna banka jej preto odobrala licenciu.

4D Financial Consulting – dostala pokutu tisíc eur za neodbornú spôsobilosť na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Osoba, ktorá vykonáva funkciu odborného garanta v spoločnosti, neabsolvovala odbornú skúšku, chýbalo jej aj osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornosti.

Krepsová Žanna – NBS jej odobrala povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta, keďže nezabezpečila odbornú spôsobilosť na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore prijímania vkladov. Finančná agentka tiež nepredložila požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon jej dohľadu.

Badík & Partners – NBS odobrala licenciu na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta aj spoločnosti Badík & Partners. Spoločnosť totiž nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.

Adamkova & Partners – dostala pokutu 800 eur z podobných dôvodov – za nezabezpečenie nepretržitého plnenia podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.

logo
Prečítajte si tiež:
21.7.2024 Redakcia FinReport

Investície do ochrany životného prostredia v EÚ vlani dosiahli 67 miliárd eur

Európsky štatistický úrad Eurostat odhaduje, že v roku 2023 krajiny Európskej únie investovali do ochrany životného prostredia 67 miliárd ...

20.7.2024 Redakcia FinReport

Daňové priznania: Malé a stredné podniky ich podávali naposledy bez daňových licencií

V tomto roku podávali malé a stredné podniky daňové priznanie posledný raz bez toho, aby museli zohľadňovať daňové licencie. Tie síce ...

20.7.2024 Redakcia FinReport

Firemné vklady na bežných účtoch klesajú, no podnikatelia sú pri investovaní stále mimoriadne opatrní

Slovenskému podnikovému sektoru sa darí – aspoň z pohľadu objemu peňazí, ktoré majú uložené v bankách. Celkové vklady nefinančných ...

19.7.2024 Mário Špilberger

Ako si v zahraničí vybrať hotovosť čo najvýhodnejšie?

Aby sme mali prístup k svojim financiám na dovolenke, je dobré mať so sebou hotovosť v mene danej krajiny, ktorú si môžeme zvyčajne zameniť ...

19.7.2024 Martin Jamnický

Aké zmeny čakajú na živnostníkov a SZČO počas tohtoročného leta

Na väčšinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čakajú v lete zmeny, ktoré súvisia s ich odvodovými ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Futbalové Euro prinieslo masívny nárast tržieb v nemeckých reštauráciách, najviac v Dortmunde

Každé veľké športové podujatie prináša aj ekonomický rozmach daného regiónu napríklad v podobe zvýšených tržieb pre poskytovateľov ...

19.7.2024 Robert Juriš

Priemerná cena bytov ponúkaných v Bratislave prekročila hranicu 5-tisíc eur za meter štvorcový

Trh s bytmi v hlavnom meste pomaly ožíva – pribúdajú nové byty a rastú aj ich predaje. Cena bytov ponúkaných v Bratislave po prvý raz ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Zažívame najväčší IT výpadok v histórii vôbec

Piatok 19. júla na celom svete poznačili mohutné výpadky viacerých kľúčových služieb. Kolabovali banky, letecké spoločnosti, ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Štátnemu rozpočtu má pomôcť nová daň z bankových prevodov

Schyľuje sa k ďalšej dani, na ktorú by sa mali poskladať všetci občania Slovenska. Podľa Denník N vláda chystá zdanenie všetkých ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Ako sa zvýši stravné na pracovných cestách a hodnota gastrolístkov?

Zamestnanci, ktorí sa stravujú v reštauráciách a iných stravných zariadeniach, budú od začiatku septembra tohto roka dostávať od svojich ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Daňové priznania v tomto roku prinesú do štátneho rozpočtu 3,9 miliardy eur

Finančná správa SR tento rok prijala historicky najviac 1,31 milióna daňových priznaní v celkovom objeme 3,9 miliardy eur. V porovnaní s ...

18.7.2024 Robert Juriš

Čoraz viac občanov sa u NBS sťažuje na finančné inštitúcie

Jedným zo spôsobov, ako sa domôcť spravodlivosti vo svete financií, je obrátiť sa na orgán dohľadu nad finančným trhom, teda na Národnú ...

16.7.2024 Roland Régely

Finanční agenti: Kto si najviac polepšil a kto pohoršil oproti predchádzajúcemu roku?

Poznáme poradie najúspešnejších finančných agentov na Slovensku za uplynulý rok. Po zverejnení účtovných závierok väčšiny ...

15.7.2024 Redakcia FinReport

Daniari varujú pred podvodnými SMS správami

Podvodníci si stále nedajú pokoj. Finančná správa SR opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Tentoraz im ...

12.7.2024 Redakcia FinReport

Rast reálnych miezd pokračuje. V ktorých odvetviach sa zvyšujú najrýchlejšie?

Rast reálnych miezd na Slovensku je realitou už niekoľko posledných mesiacov. Počas mája 2024 si najviac prilepšili zamestnanci v doprave so ...

12.7.2024 Robert Juriš

V prvej polovici tohto roka pribudlo v druhom pilieri takmer 70-tisíc sporiteľov

Počet sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri každý mesiac stúpa. Tomuto trendu nezabránilo ani znevýhodnenie podmienok sporenia znížením ...

8.7.2024 Redakcia FinReport

Študenti, brigádujete na dohodu? Požiadajte zamestnávateľa o odvodovú úľavu a zarobíte viac

Mnoho študentov si počas letných prázdnin hľadá brigádu. Ak so svojim zamestnávateľom uzavriete dohodu o brigádnickej práci študentov, ...

6.7.2024 Redakcia FinReport

Najnižšie ceny v rámci EÚ majú východoeurópske štáty, aj Slovensko je pod priemerom Únie

Mohlo by sa zdať, že ceny tovarov a služieb v jednotlivých krajinách Európy by si mali byť viac-menej podobné. Ceny sa však líšia, a to ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay