Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Dva roky od eskalácie konfliktu na Ukrajine

Redakcia FinReport Financie Poslať

Deti žijúce v oblastiach frontových línií boli nútené stráviť v podzemných úkrytoch až 5-tisíc hodín – takmer 7 mesiacov ich života. Tri štvrtiny detí a mladých ľudí vo veku 14 až 34 rokov uviedli, že potrebujú emocionálnu alebo psychologickú podporu.

podzemný úkryt

Foto: UNICEF

Náročné najmä pre deti

Ukrajinské deti žijúce v oblastiach vojnového frontu boli za posledné dva roky nútené stráviť v pivniciach a podzemných staniciach metra 3-tisíc až 5-tisíc hodín, čo sa rovná štyrom až siedmim mesiacom ich života.

Od eskalácie vojny na Ukrajine vo februári 2022 mali neutíchajúce útoky, ktoré viedli k približne 3 500 leteckým poplachom v Záporožskej a Charkovskej oblasti a takmer 6 200 leteckým poplachom v Doneckej oblasti, ničivý vplyv na duševné zdravie detí a ich schopnosť efektívne sa učiť.

Zimné mesiace boli pre deti zvlášť náročné. Tisíce z nich sa ukrývali v chladných a vlhkých pivniciach, pretože v dôsledku stupňujúcich sa útokov zostalo mnoho rodín bez kúrenia, prístupu k vode a elektrine.

Pomôžte s nami písať príbehy pomoci. Pripojte sa do nášho najefektívnejšieho programu pomoci www.unicef.sk/svetovyrodic a pomáhajte pravidelne. Aj malá pravidelná pomoc prináša do života detí v krízach obrovskú zmenu.

Aby sa už nočná mora skončila

„Vojna na Ukrajine obrala deti o detstvo, zanechala jazvy na ich duši a ovplyvnila ich schopnosť učiť sa,“ povedala výkonná riaditeľka UNICEF Catherine Russellová. „Deti zažili dva roky násilia, izolácie, odlúčenia od rodín, straty blízkych, vysídlenia a narušenia školskej a zdravotnej starostlivosti. Je potrebné, aby sa táto nočná mora skončila.“

Vplyv vojny na duševné zdravie detí je obrovský. Podľa údajov z prieskumu má polovica 13- až 15-ročných detí problémy so spánkom a jedno z piatich má vtieravé myšlienky spojené s minulosťou, čo sú typické prejavy posttraumatickej stresovej poruchy. Tri štvrtiny detí a mladých ľudí vo veku 14 až 34 rokov uviedli, že potrebujú emocionálnu alebo psychologickú podporu. Pomoc však vyhľadala menej ako tretina z nich.

103

Ukrajinskí rodičia upozorňujú na zvýšenú mieru úzkosti, nadmerného strachu, fóbií a smútku, zníženú angažovanosť v škole, citlivosť na hlasné zvuky a problémy so spánkom u detí.

Až 40 % ukrajinských detí nemá prístup k nepretržitému vzdelávaniu v dôsledku nedostatku vzdelávacích zariadení. V oblastiach v blízkosti frontovej línie nemá prístup k vzdelávaniu polovica detí v školskom veku. Najnovšie údaje ukazujú, že rozsah nedostatkov vo vzdelávaní zaznamenaný v roku 2022 v porovnaní s rokom 2018 zodpovedá strate dvoch rokov v čítaní a jedného roka v matematike.

Humanitárna a iná pomoc

Od eskalácie konfliktu pred dvoma rokmi UNICEF rozšíril svoju činnosť na Ukrajine a v súčasnosti pôsobí v Kyjeve, Ľvove, Odese, Dnepri, Poltave, Mykolajove a Charkove, kde poskytuje humanitárnu pomoc a podporu deťom a rodinám.

Aktivity UNICEF na Ukrajine sa zameriavajú na zabezpečenie prístupu detí k zdravotnej starostlivosti, očkovaniu, podpore výživy, ochrane, vzdelávaniu, zabezpečovaniu pitnej vody a sanitácie, sociálnej ochrane a duševnému zdraviu a psychosociálnej podpore.

V krajinách, ktoré prijímajú utečencov, spolupracuje UNICEF s vládami, samosprávami a miestnymi partnermi na posilnení vnútroštátnych systémov, ktoré poskytujú deťom utečencov a marginalizovaným deťom z hostiteľských komunít kvalitné služby v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a ochrany.

„Musia sa dodržiavať humanitárne zásady, medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv. Deti potrebujú šancu na zotavenie, a najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je ukončiť túto vojnu,“ doplnila Catherine Russellová.

O UNICEF

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál. Viac informácií: www.unicef.sk

logo

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay