Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Daňový bonus na dieťa: Výpočet je komplikovaný, pre niektorých živnostníkov bude bonus nedosiahnuteľný

Zuzana Fryč Financie
SK
EN
Poslať

Podľa aktuálnych zmien v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 1. januára 2022 a od 1. januára 2023 postupne zvyšuje daňový bonus na dieťa a súčasne sa menia podmienky jeho vyplácania. Daňový bonus sa podľa nových pravidiel bude prvýkrát vyplácať už za júl 2022 a platí, že od júla do konca tohto roka sa vypočíta starým aj novým spôsobom a rodičovi sa vyplatí tá suma, ktorá je vyššia. K ďalšiemu zvýšeniu daňového bonusu a zmene pravidiel by malo dôjsť od 1. januára 2023. Hoci sumy sú vyššie, nie všetci rodičia si polepšia.

image

Foto: Shutterstock

Podmienky na daňový bonus po starom

Pri výpočte starým spôsobom platia tie sumy daňového bonusu na dieťa, ktoré boli platné od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 a ktoré sú súčasne platné aj od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022:

 • 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov,
 • 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov,
 • 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov.

To znamená, že dvojnásobná suma daňového bonusu v hodnote 47,14 eura (základom je 23,57 eura) sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov. Zároveň 1,85-násobná suma daňového bonusu v hodnote 43,60 eura sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

Základnou podmienkou na vyplatenie daňového bonusu „po starom“ je, aby mal rodič, ktorý je zamestnancom, hrubý príjem v ročnom zúčtovaní za rok 2022 vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 eur), teda najmenej 3 876 eur.

Zároveň pri výpočte preddavkov na daň zamestnanca počas roka 2022 musí mať zamestnanec za daný mesiac hrubý príjem vo výške najmenej polovice minimálnej mzdy, teda najmenej 323 eur.

Rovnaká podmienka platí aj pre živnostníkov, respektíve pre všetky samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), kde ich príjem musí byť pred odpočítaním výdavkov v daňovom priznaní za rok 2022 tiež vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 eur), teda najmenej 3 876 eur. SZČO však zároveň musí v daňovom priznaní za rok 2022 dosiahnuť kladný základ dane, čo znamená čiastkový základ dane, respektíve príjem po odpočítaní výdavkov zo zdaniteľných príjmov.

Spoločná podmienka, ktorá platí „po starom“ pre všetkých pracujúcich rodičov je, že nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov majú len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Daňový bonus alebo dotácia na stravovanie

Do 30. júna 2022 si mohol rodič na dieťa vo veku do 6 rokov uplatniť súčasne dotáciu na stravovanie, čo je suma 1,30 eura na deň, keď bolo dieťa v škôlke/škole a súčasne aj daňový bonus vo výške 47,14 eura. Od 1. júla však súbeh oboch benefitov u všetkých detí do veku 15 rokov viac nebude možný a rodič si bude musieť vybrať medzi týmito dvomi benefitmi.

Podmienky na daňový bonus po novom

Od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 sa sumy daňového bonusu na dieťa vypočítavajú novým spôsobom, pričom platia tieto maximálne čiastky:

 • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov,
 • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov.

V praxi môže byť maximálna možná suma daňového bonusu súčasne na úrovni 20 % 55 % čiastkového základu dane a závisí od počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Dôležité je spomenúť, že do úvahy sa berie iba čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus, pričom aktuálne sa na príjem druhého rodiča neprihliada.

V závislosti od počtu detí daňový bonus súčasne predstavuje najviac:

 • 20 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 1 dieťati,
 • 27 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 2 deťoch,
 • 34 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 3 deťoch,
 • 41 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 4 deťoch,
 • 48 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 5 deťoch,
 • 55 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Nároková podmienka na bonus platí aj po novom, no s dôležitou úpravou, keďže nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie. To znamená, že od 1. júla tohto roka táto podmienka platí na všetky deti vo veku do 15 rokov. Preto je potrebné zvážiť dotáciu na stravovanie aj pri deťoch do 6 rokov.

Rodič uchádzajúci sa o daňový bonus na dieťa má od júla 2022 do konca tohto roka možnosť vypočítať si nárok na daňový bonus starým aj novým spôsobom, pričom má nárok na tú sumu, ktorá je vyššia.

Urobili chyby vo výpočte?

Pri stanovení zmien daňového bonusu Finančná správa SR (FS SR) zverejnila materiál k výpočtom 18. júla 2022, v ktorom podáva informáciu k zákonu č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe zverejneného materiálu exminister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál na svojej stránke Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála upozornil na dve chyby vo výpočte v príkladoch č. 3 a č. 4. FS SR na to reagovala stiahnutím pôvodného materiálu a vydaním nového v nasledujúci deň 19. júla, v ktorom však chyby neopravila, pretože naďalej trvá na svojom, že výpočty sú správne.

Ako stanoviť výšku bonusu po novom

Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane, čo je  hrubá mzda znížená o odvody zamestnanca za daný mesiac.

V ročnom zúčtovaní (respektíve v daňovom priznaní) zamestnanca za rok 2022 sa vychádza z polovice čiastkového základu dane za rok 2022. Ak však zamestnanec začal vykonávať závislú činnosť až od 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane za rok 2022.

Podobne je to aj u SZČO, teda v daňovom priznaní SZČO za rok 2022 sa vychádza z polovice čiastkového základu dane. Čiastkový základ dane sa však stanoví ako hrubý príjem znížený o výdavky a odvody.  Rovnako platí, že ak SZČO začala vykonávať činnosť od 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane za rok 2022.

Zamestnanci vo výhode

Z pohľadu mzdovej manažérky advokátskej spoločnosti Accacce Legal SK Zuzany Krajčovej tieto zmeny prinášajú viac peňazí do rodiny, kde aspoň jeden z rodičov pracuje. „Z predbežných výpočtov vyplýva, že všetci rodičia vykonávajúci závislú prácu, teda ako zamestnanci, by mali dostať vyšší daňový bonus. No tí, ktorí zarobia viac, v niektorých situáciách, napríklad pri vyššom počte detí, dostanú vyšší daňový bonus ako rodičia, ktorí zarobia menej, ale majú rovnaký počet detí,“ opisuje Z. Krajčová.

Ako pozitívum na tejto zmene však vníma to, že systém môže podporovať neochotu zamestnancov pracovať „na čierno" alebo mať na výplatnej páske minimálnu mzdu a zvyšok dostávať „na ruku".

Pre pracujúcich rodičov pozitívna správa spočíva podľa jej slov aj v tom, že rodič dostane viac peňazí do rodinného rozpočtu v tom zmysle, že bude platiť nižšiu daň z príjmu, a tým pádom mu viac zostane v čistom.

Živnostníci sú v nevýhode

Výpočty a pravidlá sú podľa odborníčky po novom pomerne komplikované, pokiaľ rodič nevykonáva len závislú činnosť, ale aj podniká, a to aj s ohľadom na to, že od júla tohto roka je potrebné vypočítavať bonus podľa nových aj starých pravidiel a tieto porovnávať.

Myslí si, že nový spôsob výpočtu daňového bonusu pre živnostníkov, respektíve SZČO je menej výhodný ako pri výpočte starým spôsobom. „Podľa nových pravidiel platí, že čím nižší ročný príjem živnostník má a zároveň si uplatňuje paušálne výdavky, tým je nižšia šanca, že mu vznikne nárok na daňový bonus, pričom podľa starých pravidiel by bonus vznikol,“ vysvetľuje Z. Krajčová.

Navyše porovnávať a hodnotiť nárok na výšku daňového bonusu na dieťa u zamestnancov a živnostníkov, u ktorých sú dané výpočty úzko spojené s ich príjmom, je podľa nej veľmi ťažké. Nový systém však prináša aj isté nevýhody, ktoré sa týkajú oboch skupín. „Rodičia si po novom budú musieť v niektorých prípadoch zvážiť, či je pre nich výhodnejšie poberať daňový bonus alebo dotáciu na stravu dieťaťa, pretože ich súbeh viac nebude možný,“ pripomína Z. Krajčová.

Jediná vec, ktorá zostáva rovnaká, je tá, že zákon doposiaľ nepočítal s deťmi nepracujúcich rodičov, ktorí bez zdaniteľných príjmov zo zamestnania alebo podnikania nemali nárok na daňový bonus, čo sa však naďalej nemení.

Viaceré zmeny od januára 2023 sú otázne

Aké zmeny vo výške daňového bonusu a pravidlách možno očakávať od 1. januára nového roka však ešte nie je jasné. Podľa slov mzdovej manažérky sa to nedá odhadnúť, keďže prezidentka Zuzana Čaputová niektoré zmeny navrhované od začiatku roku 2023 napadla na Ústavnom súde SR.

„V zásade však odpadne povinnosť výpočtu daňového bonusu dvojakým spôsobom a mal by sa riadiť len novými pravidlami, pričom sa zároveň zvýšia základné sumy daňového bonusu,“ uzatvára Z. Krajčová.

Na získanie daňového bonusu bude možné použiť základ dane partnera

Z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní na portáli Slov-Lex tiež vyplýva, že rodič, ktorý nemá dostatočne vysoký základ dane na získanie celého daňového bonusu, si ho môže pri podaní daňového priznania zvýšiť o základ dane z príjmov druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti. „Návrh zákona obsahuje aj možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa či deti v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch rodičov či iných oprávnených osôb do úhrnu príjmov na účely uplatnenia daňového bonusu," uvádza rezort financií v predkladacej správe k návrhu zákona.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
7.10.2022 Redakcia FinReport

Ceny benzínu stagnujú, motorová nafta opäť o niečo zlacnela

Ceny pohonných látok sa v 39. týždni v porovnaní s tým predchádzajúcim príliš nezmenili. Ceny oboch druhov benzínu zostali prakticky na ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu

Súčasné ekonomické obdobie sa vo viacerých aspektoch podobá veľkej hospodárskej depresii z polovice 19. storočia. Existuje teória, podľa ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

Guvernér Ukrajinskej centrálnej banky Kyryl Ševčenko odstúpil, je obvinený z podvodu

Ukrajinská centrálna banka bude mať nového šéfa. S najväčšou pravdepodobnosťou sa ním stane Andrij Pyšnyj. Jeho predchodca Kyryl ...

7.10.2022 Zuzana Fryč

Novela Obchodného zákonníka má ušetriť čas aj náklady pri zakladaní obchodných spoločností

Poslanci Národnej rady SR sa okrem iných zákonov na svojej aktuálnej schôdzi venujú aj návrhu novely Obchodného zákonníka. Cieľom novej ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

UniCredit Bank, ČSOB a Prima banka zvyšujú úroky svojich hypotekárnych úverov

Ďalšie tri banky zvyšujú úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov. Zdražovanie úverov, ktoré začne platiť od soboty, pondelka, ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

Zahraničný obchod dosiahol 30-percentný rast, no stále dovážame viac ako vyvážame

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v auguste 2022 hodnotu 8,3 miliardy eur. Medziročne to predstavuje nárast o 30,3 %. Rast vývozu ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

Úrady práce vyplatili v auguste 2022 náhradné výživné v objeme takmer trištvrte milióna eur

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili v auguste 2022 náhradné výživné v celkovej výške presahujúcej 748-tisíc eur. Je to ...

6.10.2022 Redakcia FinReport

Rodičovský príspevok sa od začiatku roku 2023 opäť zvyšuje

Rodičia s deťmi si od začiatku budúceho roka znovu o niečo polepšia. Rodičovský príspevok od 1. januára 2023 stúpne na 301 eur, čo je o ...

6.10.2022 Redakcia FinReport

V prvom pilieri nastali zmeny, novinkou je rodičovský bonus a dôchodkový automat

Poslanci parlamentu najnovšie schválili aj novelu zákona o sociálnom poistení. Podľa nej bude možné ísť do dôchodku už dva roky pred ...

5.10.2022 Roland Régely

Brokeria: Rok 2021 sa niesol v znamení rekordných tržieb aj zisku

Čo kalendárny rok, to rekord v tržbách a zisku. Spoločnosť Brokeria pôsobí na trhu finančných sprostredkovateľov len niekoľko rokov, no ...

4.10.2022 Redakcia FinReport

Hodnota stravovacích poukážok sa zvýši o 30 centov na 5,10 eura

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. ...

4.10.2022 Redakcia FinReport

O 14. dôchodku sa bude v parlamente rozhodovať v skrátenom legislatívnom konaní

Poslanci parlamentu rozhodli, že o vyplatení 14. dôchodkov v novembri tohto roku budú rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Za tento ...

4.10.2022 Redakcia FinReport

Štátny rozpočet hospodári so schodkom 1,3 miliardy eur

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu tretieho štvrťroku tohto roku schodok vo výške 1,319 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roku ...

1.10.2022 Redakcia FinReport

Inflácia znižuje hodnotu dlhu, rozumná investícia sa tak môže vrátiť až dvakrát

Prudko rastúca inflácia v ľuďoch vyvoláva prirodzené reakcie. Domácnosti si úzkostlivejšie ako kedykoľvek v minulosti strážia svoje ...

30.9.2022 Robert Juriš

Tretí pilier: Štát chce zefektívniť jeho hospodárenie, dôchodkové spoločnosti hovoria o likvidácii

Aktuálna schôdza poslancov parlamentu prináša viacero finančných tém, ktoré vyvolávajú nesúhlas u tých, ktorých sa týkajú najviac. ...

29.9.2022 Redakcia FinReport

Bezplatné dlhové poradne spájajú sily s európskou organizáciou na boj s dlhmi

Na mape Slovenska je aktuálne 42 miest, kde sa ľudia môžu obrátiť o pomoc pri problémoch so zvládaním dlhov. Od začiatku roka v ...

29.9.2022 Redakcia FinReport

Príspevok za ubytovanie odídencov sa zvýši, preplácať sa bude do konca februára 2023

Vláda SR rozhodla o predĺžení vyplácania príspevku za ubytovanie odídencov pre majiteľov hotelov, penziónov či ubytovní, ktorého ...

28.9.2022 Zuzana Fryč

Na dotovanie obnovy starších rodinných domov je vyčlenených 30 miliónov eur. Čo všetko potrebujete vedieť?

O príspevok na rekonštrukciu domu z plánu obnovy a odolnosti bude možné požiadať už od 17. októbra 2022. Slovenská agentúra životného ...

Aplikácia

 1. 1.
  V prvom pilieri nastali zmeny, novinkou je rodičovský bonus a dôchodkový automat
 2. 2.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur
 3. 3.
  Rodičovský príspevok sa od začiatku roku 2023 opäť zvyšuje
 4. 4.
  Čo nám na jesenné večery pripravili streamovacie spoločnosti Netflix a HBO Max?
 5. 5.
  Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu