Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Daňový bonus na dieťa: Výpočet je komplikovaný, pre niektorých živnostníkov bude bonus nedosiahnuteľný

Zuzana Fryč Financie
SK
EN
Poslať

Podľa aktuálnych zmien v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 1. januára 2022 a od 1. januára 2023 postupne zvyšuje daňový bonus na dieťa a súčasne sa menia podmienky jeho vyplácania. Daňový bonus sa podľa nových pravidiel bude prvýkrát vyplácať už za júl 2022 a platí, že od júla do konca tohto roka sa vypočíta starým aj novým spôsobom a rodičovi sa vyplatí tá suma, ktorá je vyššia. K ďalšiemu zvýšeniu daňového bonusu a zmene pravidiel by malo dôjsť od 1. januára 2023. Hoci sumy sú vyššie, nie všetci rodičia si polepšia.

image

Foto: Shutterstock

Podmienky na daňový bonus po starom

Pri výpočte starým spôsobom platia tie sumy daňového bonusu na dieťa, ktoré boli platné od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 a ktoré sú súčasne platné aj od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022:

 • 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov,
 • 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov,
 • 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov.

To znamená, že dvojnásobná suma daňového bonusu v hodnote 47,14 eura (základom je 23,57 eura) sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov. Zároveň 1,85-násobná suma daňového bonusu v hodnote 43,60 eura sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

Základnou podmienkou na vyplatenie daňového bonusu „po starom“ je, aby mal rodič, ktorý je zamestnancom, hrubý príjem v ročnom zúčtovaní za rok 2022 vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 eur), teda najmenej 3 876 eur.

Zároveň pri výpočte preddavkov na daň zamestnanca počas roka 2022 musí mať zamestnanec za daný mesiac hrubý príjem vo výške najmenej polovice minimálnej mzdy, teda najmenej 323 eur.

Rovnaká podmienka platí aj pre živnostníkov, respektíve pre všetky samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), kde ich príjem musí byť pred odpočítaním výdavkov v daňovom priznaní za rok 2022 tiež vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 eur), teda najmenej 3 876 eur. SZČO však zároveň musí v daňovom priznaní za rok 2022 dosiahnuť kladný základ dane, čo znamená čiastkový základ dane, respektíve príjem po odpočítaní výdavkov zo zdaniteľných príjmov.

Spoločná podmienka, ktorá platí „po starom“ pre všetkých pracujúcich rodičov je, že nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov majú len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Daňový bonus alebo dotácia na stravovanie

Do 30. júna 2022 si mohol rodič na dieťa vo veku do 6 rokov uplatniť súčasne dotáciu na stravovanie, čo je suma 1,30 eura na deň, keď bolo dieťa v škôlke/škole a súčasne aj daňový bonus vo výške 47,14 eura. Od 1. júla však súbeh oboch benefitov u všetkých detí do veku 15 rokov viac nebude možný a rodič si bude musieť vybrať medzi týmito dvomi benefitmi.

Podmienky na daňový bonus po novom

Od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 sa sumy daňového bonusu na dieťa vypočítavajú novým spôsobom, pričom platia tieto maximálne čiastky:

 • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov,
 • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov.

V praxi môže byť maximálna možná suma daňového bonusu súčasne na úrovni 20 % 55 % čiastkového základu dane a závisí od počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Dôležité je spomenúť, že do úvahy sa berie iba čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus, pričom aktuálne sa na príjem druhého rodiča neprihliada.

V závislosti od počtu detí daňový bonus súčasne predstavuje najviac:

 • 20 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 1 dieťati,
 • 27 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 2 deťoch,
 • 34 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 3 deťoch,
 • 41 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 4 deťoch,
 • 48 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 5 deťoch,
 • 55 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Nároková podmienka na bonus platí aj po novom, no s dôležitou úpravou, keďže nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie. To znamená, že od 1. júla tohto roka táto podmienka platí na všetky deti vo veku do 15 rokov. Preto je potrebné zvážiť dotáciu na stravovanie aj pri deťoch do 6 rokov.

Rodič uchádzajúci sa o daňový bonus na dieťa má od júla 2022 do konca tohto roka možnosť vypočítať si nárok na daňový bonus starým aj novým spôsobom, pričom má nárok na tú sumu, ktorá je vyššia.

Urobili chyby vo výpočte?

Pri stanovení zmien daňového bonusu Finančná správa SR (FS SR) zverejnila materiál k výpočtom 18. júla 2022, v ktorom podáva informáciu k zákonu č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe zverejneného materiálu exminister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál na svojej stránke Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála upozornil na dve chyby vo výpočte v príkladoch č. 3 a č. 4. FS SR na to reagovala stiahnutím pôvodného materiálu a vydaním nového v nasledujúci deň 19. júla, v ktorom však chyby neopravila, pretože naďalej trvá na svojom, že výpočty sú správne.

Ako stanoviť výšku bonusu po novom

Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane, čo je  hrubá mzda znížená o odvody zamestnanca za daný mesiac.

V ročnom zúčtovaní (respektíve v daňovom priznaní) zamestnanca za rok 2022 sa vychádza z polovice čiastkového základu dane za rok 2022. Ak však zamestnanec začal vykonávať závislú činnosť až od 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane za rok 2022.

Podobne je to aj u SZČO, teda v daňovom priznaní SZČO za rok 2022 sa vychádza z polovice čiastkového základu dane. Čiastkový základ dane sa však stanoví ako hrubý príjem znížený o výdavky a odvody.  Rovnako platí, že ak SZČO začala vykonávať činnosť od 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane za rok 2022.

Zamestnanci vo výhode

Z pohľadu mzdovej manažérky advokátskej spoločnosti Accacce Legal SK Zuzany Krajčovej tieto zmeny prinášajú viac peňazí do rodiny, kde aspoň jeden z rodičov pracuje. „Z predbežných výpočtov vyplýva, že všetci rodičia vykonávajúci závislú prácu, teda ako zamestnanci, by mali dostať vyšší daňový bonus. No tí, ktorí zarobia viac, v niektorých situáciách, napríklad pri vyššom počte detí, dostanú vyšší daňový bonus ako rodičia, ktorí zarobia menej, ale majú rovnaký počet detí,“ opisuje Z. Krajčová.

Ako pozitívum na tejto zmene však vníma to, že systém môže podporovať neochotu zamestnancov pracovať „na čierno" alebo mať na výplatnej páske minimálnu mzdu a zvyšok dostávať „na ruku".

Pre pracujúcich rodičov pozitívna správa spočíva podľa jej slov aj v tom, že rodič dostane viac peňazí do rodinného rozpočtu v tom zmysle, že bude platiť nižšiu daň z príjmu, a tým pádom mu viac zostane v čistom.

Živnostníci sú v nevýhode

Výpočty a pravidlá sú podľa odborníčky po novom pomerne komplikované, pokiaľ rodič nevykonáva len závislú činnosť, ale aj podniká, a to aj s ohľadom na to, že od júla tohto roka je potrebné vypočítavať bonus podľa nových aj starých pravidiel a tieto porovnávať.

Myslí si, že nový spôsob výpočtu daňového bonusu pre živnostníkov, respektíve SZČO je menej výhodný ako pri výpočte starým spôsobom. „Podľa nových pravidiel platí, že čím nižší ročný príjem živnostník má a zároveň si uplatňuje paušálne výdavky, tým je nižšia šanca, že mu vznikne nárok na daňový bonus, pričom podľa starých pravidiel by bonus vznikol,“ vysvetľuje Z. Krajčová.

Navyše porovnávať a hodnotiť nárok na výšku daňového bonusu na dieťa u zamestnancov a živnostníkov, u ktorých sú dané výpočty úzko spojené s ich príjmom, je podľa nej veľmi ťažké. Nový systém však prináša aj isté nevýhody, ktoré sa týkajú oboch skupín. „Rodičia si po novom budú musieť v niektorých prípadoch zvážiť, či je pre nich výhodnejšie poberať daňový bonus alebo dotáciu na stravu dieťaťa, pretože ich súbeh viac nebude možný,“ pripomína Z. Krajčová.

Jediná vec, ktorá zostáva rovnaká, je tá, že zákon doposiaľ nepočítal s deťmi nepracujúcich rodičov, ktorí bez zdaniteľných príjmov zo zamestnania alebo podnikania nemali nárok na daňový bonus, čo sa však naďalej nemení.

Viaceré zmeny od januára 2023 sú otázne

Aké zmeny vo výške daňového bonusu a pravidlách možno očakávať od 1. januára nového roka však ešte nie je jasné. Podľa slov mzdovej manažérky sa to nedá odhadnúť, keďže prezidentka Zuzana Čaputová niektoré zmeny navrhované od začiatku roku 2023 napadla na Ústavnom súde SR.

„V zásade však odpadne povinnosť výpočtu daňového bonusu dvojakým spôsobom a mal by sa riadiť len novými pravidlami, pričom sa zároveň zvýšia základné sumy daňového bonusu,“ uzatvára Z. Krajčová.

Na získanie daňového bonusu bude možné použiť základ dane partnera

Z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní na portáli Slov-Lex tiež vyplýva, že rodič, ktorý nemá dostatočne vysoký základ dane na získanie celého daňového bonusu, si ho môže pri podaní daňového priznania zvýšiť o základ dane z príjmov druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti. „Návrh zákona obsahuje aj možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa či deti v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch rodičov či iných oprávnených osôb do úhrnu príjmov na účely uplatnenia daňového bonusu," uvádza rezort financií v predkladacej správe k návrhu zákona.

Ready Made Maklér
Staňte sa samostatným
finančným agentom už dnes.
Robte biznis,
byrokraciu nechajte na nás.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
24.3.2023 Redakcia FinReport

Ceny pohonných látok znovu začali klesať a benzín je opäť lacnejší ako nafta

Čerpacie stanice po krátkom období stagnácie opäť začali prepisovať cenovky pohonných látok. V uplynulom týždni to bolo smerom nadol. ...

24.3.2023 Roland Régely

Investori sa vracajú k dlhopisom. Prinášajú im lepšie zhodnotenie ako pred rokom či dvomi

Centrálne banky v boji proti inflácii pokračujú v sprísňovaní menovej politiky, čo sa prejavuje zvyšovaním úrokových sadzieb a ...

24.3.2023 Redakcia FinReport

Prognóza: Tri scenáre, ako by sa mohli kryptomeny vyvíjať v roku 2023

Kryptomeny sa vyznačujú enormnou volatilitou svojej hodnoty. Vlani sa o tom presvedčil každý, kto vlastní alebo sa aspoň zaujíma o ...

24.3.2023 Redakcia FinReport

Výkonnosť nákladnej dopravy na Slovensku klesá už siedmy mesiac za sebou

Osobnej doprave na Slovensku sa na začiatku tohto roku darí. Počty cestujúcich v autobusoch, vlakoch a MHD rastú. Naopak, nákladná doprava už ...

23.3.2023 Redakcia FinReport

Daniari pre svoju e-kasu predĺžili spoluprácu s firmou Allexis za 1,2 milióna eur

Finančná správa SR na ďalší rok predĺžila spoluprácu so spoločnosťou Allexis, ktorá sa stará o podporu prevádzky jej e-kasy. ...

23.3.2023 Redakcia FinReport

FED sa rozhodol pre „holubičie“ riešenie. Úrokovú sadzbu zdvihol najmenej, ako sa len dalo

Americký Federálny rezervný systém (FED) upravil svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu. Dostal ju tak do pásma 4,75 ...

23.3.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa už v apríli pošle pracujúcim dôchodcom vyššie dôchodky za rok 2022

Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 156-tisíc starobných a predčasných starobných dôchodkov. Polepšia si tí dôchodcovia, ktorí v roku ...

23.3.2023 Zuzana Fryč

Sporenie v treťom pilieri sa oplatí tým zamestnancom, ktorým naň prispieva aj zamestnávateľ

Spoliehanie sa výhradne na štátom vyplácaný dôchodok môže v budúcnosti priniesť viac smútku ako úžitku. Je preto dobré hľadať ...

23.3.2023 Ján Sípos

Šéf BP Bernard Loony vlani zarobil 10 miliónov libier. Darilo sa aj ďalším top manažérom energetických firiem

Kým spotrebitelia bojujú s rastúcimi účtami za energie, energetické giganty a ich top manažéri počítajú na svojich účtoch stúpajúce ...

22.3.2023 Martin Jamnický

Daniari predlžujú úradné hodiny, posilňujú call centrum a spustili online poradňu

Už len niečo viac ako týždeň zostáva na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Finančná správa SR preto vychádza v ústrety svojim ...

22.3.2023 Redakcia FinReport

Generálny pardon: Sociálna poisťovňa uľahčuje cestu k oddlženiu sa

Sociálna poisťovňa už začala s uplatňovaním generálneho pardonu. Toto opatrenie sa týka tých dlžníkov, ktorí splnili stanovené ...

21.3.2023 Martin Jamnický

Dôchodkové správcovské spoločnosti sa obávajú jednorazových výberov úspor z druhého piliera

Poslanci parlamentu sa aktuálne venujú aj novelizácii zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Asociácia dôchodkových správcovských ...

21.3.2023 Eva Sadovská

Inflácia vplýva na financie troch štvrtín mladých Slovákov, no ich investičná gramotnosť je slabá

Aktuálne (20. až 26. marec 2023) na celom svete prebieha Global Money Week, teda Globálny týždeň peňazí. Cieľom každoročnej kampane je ...

21.3.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa začína rozposielať prvé rozhodnutia o nároku na rodičovský dôchodok

Sociálna poisťovňa začína vydávať a rozposielať prvé rozhodnutia o nároku na rodičovský dôchodok. Ako prví prišli na rad noví ...

20.3.2023 Redakcia FinReport

NBS začína s predajom zberateľskej desaťeurovky s motívom portrétu Viktora Kubala a jeho filmov

Najnovšia strieborná zberateľská desaťeurovka z dielne Národnej banky Slovenska je venovaná stému výročiu narodenia legendárneho ...

20.3.2023 Redakcia FinReport

Na podporu trhu práce a sociálnu oblasť je v eurofondoch na tento rok 464 miliónov eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 ‒2020 vyčerpalo viac ako 80 % alokácie ...

18.3.2023 Redakcia FinReport

Každý dvanásty Slovák poberá invalidný dôchodok. Až v 97 % prípadov je príčinou choroba

Štatistiky uvádzajú, že každý 12-ty Slovák v produktívnom veku poberá invalidný dôchodok. V porovnaní s priemernou mzdou sa jeho výška ...

17.3.2023 Redakcia FinReport

Termín podania daňového priznania sa blíži. Finančná správa SR spúšťa online daňovú poradňu

Na podanie daňových priznaní a zaplatenie dane za rok 2022 už zostávajú len dva týždne. Finančná správa SR sa preto rozhodla, že ...

Mobilná aplikácia