Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Daňový bonus na dieťa: Výpočet je komplikovaný, pre niektorých živnostníkov bude bonus nedosiahnuteľný

Zuzana Fryč Financie Poslať

Podľa aktuálnych zmien v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 1. januára 2022 a od 1. januára 2023 postupne zvyšuje daňový bonus na dieťa a súčasne sa menia podmienky jeho vyplácania. Daňový bonus sa podľa nových pravidiel bude prvýkrát vyplácať už za júl 2022 a platí, že od júla do konca tohto roka sa vypočíta starým aj novým spôsobom a rodičovi sa vyplatí tá suma, ktorá je vyššia. K ďalšiemu zvýšeniu daňového bonusu a zmene pravidiel by malo dôjsť od 1. januára 2023. Hoci sumy sú vyššie, nie všetci rodičia si polepšia.

daňový bonus na dieťa

Foto: Shutterstock

Podmienky na daňový bonus po starom

Pri výpočte starým spôsobom platia tie sumy daňového bonusu na dieťa, ktoré boli platné od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 a ktoré sú súčasne platné aj od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022:

 • 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov,
 • 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov,
 • 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov.

To znamená, že dvojnásobná suma daňového bonusu v hodnote 47,14 eura (základom je 23,57 eura) sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov. Zároveň 1,85-násobná suma daňového bonusu v hodnote 43,60 eura sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

Základnou podmienkou na vyplatenie daňového bonusu „po starom“ je, aby mal rodič, ktorý je zamestnancom, hrubý príjem v ročnom zúčtovaní za rok 2022 vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 eur), teda najmenej 3 876 eur.

Zároveň pri výpočte preddavkov na daň zamestnanca počas roka 2022 musí mať zamestnanec za daný mesiac hrubý príjem vo výške najmenej polovice minimálnej mzdy, teda najmenej 323 eur.

Rovnaká podmienka platí aj pre živnostníkov, respektíve pre všetky samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), kde ich príjem musí byť pred odpočítaním výdavkov v daňovom priznaní za rok 2022 tiež vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 eur), teda najmenej 3 876 eur. SZČO však zároveň musí v daňovom priznaní za rok 2022 dosiahnuť kladný základ dane, čo znamená čiastkový základ dane, respektíve príjem po odpočítaní výdavkov zo zdaniteľných príjmov.

Spoločná podmienka, ktorá platí „po starom“ pre všetkých pracujúcich rodičov je, že nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov majú len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Daňový bonus alebo dotácia na stravovanie

Do 30. júna 2022 si mohol rodič na dieťa vo veku do 6 rokov uplatniť súčasne dotáciu na stravovanie, čo je suma 1,30 eura na deň, keď bolo dieťa v škôlke/škole a súčasne aj daňový bonus vo výške 47,14 eura. Od 1. júla však súbeh oboch benefitov u všetkých detí do veku 15 rokov viac nebude možný a rodič si bude musieť vybrať medzi týmito dvomi benefitmi.

Podmienky na daňový bonus po novom

Od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 sa sumy daňového bonusu na dieťa vypočítavajú novým spôsobom, pričom platia tieto maximálne čiastky:

 • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov,
 • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov.

V praxi môže byť maximálna možná suma daňového bonusu súčasne na úrovni 20 % 55 % čiastkového základu dane a závisí od počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Dôležité je spomenúť, že do úvahy sa berie iba čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus, pričom aktuálne sa na príjem druhého rodiča neprihliada.

V závislosti od počtu detí daňový bonus súčasne predstavuje najviac:

 • 20 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 1 dieťati,
 • 27 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 2 deťoch,
 • 34 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 3 deťoch,
 • 41 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 4 deťoch,
 • 48 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 5 deťoch,
 • 55 % (z polovice) čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Nároková podmienka na bonus platí aj po novom, no s dôležitou úpravou, keďže nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie. To znamená, že od 1. júla tohto roka táto podmienka platí na všetky deti vo veku do 15 rokov. Preto je potrebné zvážiť dotáciu na stravovanie aj pri deťoch do 6 rokov.

Rodič uchádzajúci sa o daňový bonus na dieťa má od júla 2022 do konca tohto roka možnosť vypočítať si nárok na daňový bonus starým aj novým spôsobom, pričom má nárok na tú sumu, ktorá je vyššia.

Urobili chyby vo výpočte?

Pri stanovení zmien daňového bonusu Finančná správa SR (FS SR) zverejnila materiál k výpočtom 18. júla 2022, v ktorom podáva informáciu k zákonu č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe zverejneného materiálu exminister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál na svojej stránke Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála upozornil na dve chyby vo výpočte v príkladoch č. 3 a č. 4. FS SR na to reagovala stiahnutím pôvodného materiálu a vydaním nového v nasledujúci deň 19. júla, v ktorom však chyby neopravila, pretože naďalej trvá na svojom, že výpočty sú správne.

Ako stanoviť výšku bonusu po novom

Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane, čo je  hrubá mzda znížená o odvody zamestnanca za daný mesiac.

V ročnom zúčtovaní (respektíve v daňovom priznaní) zamestnanca za rok 2022 sa vychádza z polovice čiastkového základu dane za rok 2022. Ak však zamestnanec začal vykonávať závislú činnosť až od 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane za rok 2022.

Podobne je to aj u SZČO, teda v daňovom priznaní SZČO za rok 2022 sa vychádza z polovice čiastkového základu dane. Čiastkový základ dane sa však stanoví ako hrubý príjem znížený o výdavky a odvody.  Rovnako platí, že ak SZČO začala vykonávať činnosť od 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane za rok 2022.

Zamestnanci vo výhode

Z pohľadu mzdovej manažérky advokátskej spoločnosti Accacce Legal SK Zuzany Krajčovej tieto zmeny prinášajú viac peňazí do rodiny, kde aspoň jeden z rodičov pracuje. „Z predbežných výpočtov vyplýva, že všetci rodičia vykonávajúci závislú prácu, teda ako zamestnanci, by mali dostať vyšší daňový bonus. No tí, ktorí zarobia viac, v niektorých situáciách, napríklad pri vyššom počte detí, dostanú vyšší daňový bonus ako rodičia, ktorí zarobia menej, ale majú rovnaký počet detí,“ opisuje Z. Krajčová.

Ako pozitívum na tejto zmene však vníma to, že systém môže podporovať neochotu zamestnancov pracovať „na čierno" alebo mať na výplatnej páske minimálnu mzdu a zvyšok dostávať „na ruku".

Pre pracujúcich rodičov pozitívna správa spočíva podľa jej slov aj v tom, že rodič dostane viac peňazí do rodinného rozpočtu v tom zmysle, že bude platiť nižšiu daň z príjmu, a tým pádom mu viac zostane v čistom.

Živnostníci sú v nevýhode

Výpočty a pravidlá sú podľa odborníčky po novom pomerne komplikované, pokiaľ rodič nevykonáva len závislú činnosť, ale aj podniká, a to aj s ohľadom na to, že od júla tohto roka je potrebné vypočítavať bonus podľa nových aj starých pravidiel a tieto porovnávať.

Myslí si, že nový spôsob výpočtu daňového bonusu pre živnostníkov, respektíve SZČO je menej výhodný ako pri výpočte starým spôsobom. „Podľa nových pravidiel platí, že čím nižší ročný príjem živnostník má a zároveň si uplatňuje paušálne výdavky, tým je nižšia šanca, že mu vznikne nárok na daňový bonus, pričom podľa starých pravidiel by bonus vznikol,“ vysvetľuje Z. Krajčová.

Navyše porovnávať a hodnotiť nárok na výšku daňového bonusu na dieťa u zamestnancov a živnostníkov, u ktorých sú dané výpočty úzko spojené s ich príjmom, je podľa nej veľmi ťažké. Nový systém však prináša aj isté nevýhody, ktoré sa týkajú oboch skupín. „Rodičia si po novom budú musieť v niektorých prípadoch zvážiť, či je pre nich výhodnejšie poberať daňový bonus alebo dotáciu na stravu dieťaťa, pretože ich súbeh viac nebude možný,“ pripomína Z. Krajčová.

Jediná vec, ktorá zostáva rovnaká, je tá, že zákon doposiaľ nepočítal s deťmi nepracujúcich rodičov, ktorí bez zdaniteľných príjmov zo zamestnania alebo podnikania nemali nárok na daňový bonus, čo sa však naďalej nemení.

Viaceré zmeny od januára 2023 sú otázne

Aké zmeny vo výške daňového bonusu a pravidlách možno očakávať od 1. januára nového roka však ešte nie je jasné. Podľa slov mzdovej manažérky sa to nedá odhadnúť, keďže prezidentka Zuzana Čaputová niektoré zmeny navrhované od začiatku roku 2023 napadla na Ústavnom súde SR.

„V zásade však odpadne povinnosť výpočtu daňového bonusu dvojakým spôsobom a mal by sa riadiť len novými pravidlami, pričom sa zároveň zvýšia základné sumy daňového bonusu,“ uzatvára Z. Krajčová.

Na získanie daňového bonusu bude možné použiť základ dane partnera

Z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní na portáli Slov-Lex tiež vyplýva, že rodič, ktorý nemá dostatočne vysoký základ dane na získanie celého daňového bonusu, si ho môže pri podaní daňového priznania zvýšiť o základ dane z príjmov druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti. „Návrh zákona obsahuje aj možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa či deti v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch rodičov či iných oprávnených osôb do úhrnu príjmov na účely uplatnenia daňového bonusu," uvádza rezort financií v predkladacej správe k návrhu zákona.

logo
Prečítajte si tiež:
23.7.2024 Redakcia FinReport

Ethereové ETF fondy dostali zelenú. Očakáva sa nárast hodnoty tejto kryptomeny

ETF fondy sú nástroj, ktorý v marci tohto roku pomohol bitcoinu dosiahnuť rekordné hodnoty na úrovni takmer 74-tisíc dolárov za token. ...

23.7.2024 Redakcia FinReport

Každá tretia poistná udalosť je storno dovolenky

Akútne respiračné ochorenia, úrazy či úmrtia v rodine – aj to sú dôvody, pre ktoré Slováci musia chtiac-nechtiac zrušiť svoju letnú ...

23.7.2024 Martin Jamnický

Na podanie žiadosti o pomoc pri splácaní hypotéky zostáva už len niekoľko dní

Občanov, ktorí potrebujú pomôcť so splácaním hypotekárneho úveru, je napokon menej, ako sa pôvodne očakávalo. Naopak, väčšina ...

23.7.2024 Mário Špilberger

Slovenské agentúry si za sprostredkovanie práce v zahraničí od uchádzača nemôžu pýtať poplatky

Pri hľadaní zamestnania v zahraničí sú možnými rizikami napríklad nedodržanie dohodnutých podmienok či dokonca aj nezabezpečenie práce. ...

23.7.2024 Redakcia FinReport

Slováci majú v bankách a v hotovosti k dispozícii takmer 50 miliárd eur

Retailové vklady slovenských bankových klientov prestali klesať. Naopak, od jesene minulého roka, teda už posledné tri štvrťroky, dokonca ...

23.7.2024 Redakcia FinReport

Zadlženosť Slovenska stúpla najviac spomedzi všetkých krajín EÚ

Zadlženie Slovenska začiatkom tohto roka stúplo najviac spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Počas prvého štvrťroku 2024 sa zvýšilo ...

22.7.2024 Martin Jamnický

Oddlženie „na nulu“ by malo byť priznané len ľuďom v hmotnej núdzi

Od začiatku tohto roka bolo na Slovensku vyhlásených vyše 4-tisíc osobných bankrotov a ročne sa takto zbaví dlhov zhruba 9-tisíc ľudí. V ...

19.7.2024 Martin Jamnický

Aké zmeny čakajú na živnostníkov a SZČO počas tohtoročného leta

Na väčšinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čakajú v lete zmeny, ktoré súvisia s ich odvodovými ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Futbalové Euro prinieslo masívny nárast tržieb v nemeckých reštauráciách, najviac v Dortmunde

Každé veľké športové podujatie prináša aj ekonomický rozmach daného regiónu napríklad v podobe zvýšených tržieb pre poskytovateľov ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Štátnemu rozpočtu má pomôcť nová daň z bankových prevodov

Schyľuje sa k ďalšej dani, na ktorú by sa mali poskladať všetci občania Slovenska. Podľa Denník N vláda chystá zdanenie všetkých ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Ako sa zvýši stravné na pracovných cestách a hodnota gastrolístkov?

Zamestnanci, ktorí sa stravujú v reštauráciách a iných stravných zariadeniach, budú od začiatku septembra tohto roka dostávať od svojich ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Daňové priznania v tomto roku prinesú do štátneho rozpočtu 3,9 miliardy eur

Finančná správa SR tento rok prijala historicky najviac 1,31 milióna daňových priznaní v celkovom objeme 3,9 miliardy eur. V porovnaní s ...

18.7.2024 Robert Juriš

Čoraz viac občanov sa u NBS sťažuje na finančné inštitúcie

Jedným zo spôsobov, ako sa domôcť spravodlivosti vo svete financií, je obrátiť sa na orgán dohľadu nad finančným trhom, teda na Národnú ...

16.7.2024 Roland Régely

Finanční agenti: Kto si najviac polepšil a kto pohoršil oproti predchádzajúcemu roku?

Poznáme poradie najúspešnejších finančných agentov na Slovensku za uplynulý rok. Po zverejnení účtovných závierok väčšiny ...

15.7.2024 Redakcia FinReport

Daniari varujú pred podvodnými SMS správami

Podvodníci si stále nedajú pokoj. Finančná správa SR opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Tentoraz im ...

12.7.2024 Redakcia FinReport

Rast reálnych miezd pokračuje. V ktorých odvetviach sa zvyšujú najrýchlejšie?

Rast reálnych miezd na Slovensku je realitou už niekoľko posledných mesiacov. Počas mája 2024 si najviac prilepšili zamestnanci v doprave so ...

12.7.2024 Robert Juriš

V prvej polovici tohto roka pribudlo v druhom pilieri takmer 70-tisíc sporiteľov

Počet sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri každý mesiac stúpa. Tomuto trendu nezabránilo ani znevýhodnenie podmienok sporenia znížením ...

8.7.2024 Redakcia FinReport

Študenti, brigádujete na dohodu? Požiadajte zamestnávateľa o odvodovú úľavu a zarobíte viac

Mnoho študentov si počas letných prázdnin hľadá brigádu. Ak so svojim zamestnávateľom uzavriete dohodu o brigádnickej práci študentov, ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay