Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Daňové priznanie vybavíte najjednoduchšie z pohodlia domova. Tu je návod v šiestich krokoch

Roland Régely Financie Poslať

Podanie „papierového“ daňového priznania je už pre väčšinu podnikateľov minulosťou. S Finančnou správou SR totiž môže v roku 2022 komunikovať elektronicky už ktokoľvek. Vyplnením digitálneho daňového priznania cez internet znižujete šancu, že sa pomýlite, systém za vás skontroluje chyby a urobí aj všetky potrebné výpočty. Ktorým častiam daňového priznania je potrebné venovať zvýšenú pozornosť?

daňové priznanie

Foto: Finančná správa SR

 

Viac ľudí komunikuje elektronicky

Finančná správa SR každý rok spracuje približne 1,2 milióna daňových priznaní k dani z príjmov. Väčšinu z nich, takmer 750-tisíc, podávajú fyzické a právnické osoby elektronicky

Stále je však takmer pol milióna osôb bez povinnej elektronickej komunikácie, ktoré podávajú daňové priznanie k dani z príjmov v papierovej forme. Tieto osoby si môžu vyberať medzi podaním osobne, poštou, využiť však môžu aj elektronické formuláre.

Pripomíname, že v papierovej podobe podávajú daňové priznanie už len občianske združenia, neziskové organizácie, pozemkové spoločenstvá a tiež fyzické osoby, ktoré majú príjem len z prenájmu. Tieto osoby totiž nie sú zapísané v obchodnom registri, respektíve nie sú registrované pre daň z príjmov a zo zákona môžu daň priznávať „po starom“.

Kto je povinný podať daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmov musí podať každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2021 presiahli sumu 2 255,72 eura. Lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca 2022 s možnosťou predĺženia až o tri mesiace, prípadne o šesť celých kalendárnych mesiacov, no len v prípade zahraničných príjmov. O možnosť predĺženia lehoty podania treba požiadať daniarov najneskôr do 31. marca 2022.

Prvý krok: Elektronická komunikácia

Všetky osoby, ktoré majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky sa musia rozhodnúť, či tak urobia prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom, alebo si vystačia s bežným online prístupom. V prvom prípade je potrebné absolvovať úvodnú procedúru, ktorej súčasťou je registrácia a tiež získanie potrebného hardvéru a softvéru

V druhom prípade je potrebné po registrácii uzatvoriť s daňovým úradom takzvanú dohodu o elektronickom doručovaní. Tá umožní prístup do osobnej zóny prostredníctvom mena a hesla.

Takáto registrácia bez občianskeho preukazu trvá spravidla jeden až dva dni. Finančná správa SR totiž musí každú registráciu potvrdiť, a preto odporúča daňovníkom, aby podávanie daňového priznania nenechávali na poslednú chvíľu.

V prípade komunikácie prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu je potrebné požiadať najbližšie klientske centrum, respektíve políciu, o vydanie čítačky a vygenerovanie hesiel. Policajti tieto úkony robia na počkanie.

To však v prípade tejto alternatívy nie je všetko. Po zapojení čítačky treba stiahnuť zo stránky daniarov aj dve bezplatné aplikácie. Prvou je eID klient, čo je softvér na zadávanie bezpečnostného osobného kódu k občianskemu preukazu, a druhou D.Suite alebo eIDAS, nástroj na zabezpečený elektronický podpis. 

Na elektronické podanie daňového priznania cez eID potrebujete:

  • občiansky preukaz s čipom,
  • certifikáty pre digitálne podpisovanie, respektíve bezpečnostné kódy BOK, ZEP PIN a ZEP PUK, ktoré si nastavíte na oddelení dokladov (klientske centrum, polícia),
  • internetový prehliadač (odporúčaný je Internet Explorer, prípadne Google Chrome),
  • eID klient – softvér na zadávanie bezpečnostného osobného kódu k občianskemu preukazu s čipom,
  • D.Suite/eIDAS – nástroj pre elektronický podpis. 

Druhý krok: Pripravte si potrebné dokumenty

Pred tým, než začnete vypĺňať daňové priznanie, si skompletizujte dokumenty k takémuto podaniu. Ide najmä o doklady potvrdzujúce vaše príjmy, teda faktúry či potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti od zamestnávateľa a tiež sumár zaplatených zdravotných a sociálnych odvodov za uplynulý rok.

Ak máte nárok na daňový bonus na dieťa, manželku, alebo si budete započítavať úroky z hypotéky pre mladých, pripravte si aj tieto dokumenty. Budete potrebovať rodné listy detí, sobášny list a tiež potvrdenie od banky, v ktorom sú informácie o úrokoch z hypotéky za posledný rok. 

Upozorňujeme, že daňový bonus z úrokov na hypotéke si možno uplatniť len počas prvých piatich rokov splácania úveru. Treba tiež spĺňať vekovú hranicu (18 až 35 rokov) a nemôže ísť ani o refinancovaný úver na bývanie.

Tretí krok: Vypĺňame daňové priznanie

Po úspešnej registrácii môžete zamieriť na stránku Finančnej správy SR, kde sa prihlásite prostredníctvom eID preukazu a čítačky alebo hesla. V sekcii formulárov potom vyberiete možnosť elektronických formulárov pre autorizovaných používateľov a zvolíte Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B). V tomto formáte môžete dokument upravovať, ukladať a tiež ho viete podpísať a poslať daniarom.

Vyplniť tlačivo daňového priznania je jednoduchšie po prihlásení sa na portál daniarov, pretože sa do formulára automaticky doplnia údaje, ako meno, adresa či daňové identifikačné číslo a koncept daňového priznania si môžete tiež priebežne ukladať. Vďaka tomu nemusíte vypĺňať riadky 01 až 03.

Po vyplnení, respektíve kontrole základných údajov, sa dostávate k samotnému vypĺňaniu položiek daňového priznania k dani z príjmov. Ak nie ste rezident, prípadne zákonný zástupca, dedič alebo správca v konkurznom konaní, môžete preskočiť niekoľko riadkov a ísť na 3. oddiel priznania, kde sa uvádzajú údaje potrebné na uplatnenie zníženia základu dane a daňového bonusu. 

Riadok 31, resp. 32, vypĺňa ten daňovník, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona. Zjednodušene tak môžete urobiť vtedy, ak máte manželku, respektíve manžela, ktorý sa doma stará o malé dieťa a nepoberá materské či iné príjmy, respektíve nezarába viac, ako je povolená suma (4 124,74 € pre rok 2021).

V riadku 33 uvediete mená a rodné čísla svojich detí, a pokiaľ ide o novorodencov, aj konkrétne mesiace, za ktoré žiadate o daňový bonus.

Riadok 35 vypĺňa daňovník, ktorý si uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona. Podklad k nemu banka poskytuje automaticky prostredníctvom internetbankingu.

V riadkoch 36 až 38 sa vypĺňajú údaje v prípade, že ste mali popri živnosti aj príjem zo závislej činnosti, teda takzvaný trvalý pracovný pomer.

Paušálne výdavky vs. skutočné výdavky

Vypĺňaniu údajov v šiestom oddiele daňového priznania venujte zvýšenú pozornosť. Do tabuľky s príjmami uvediete všetky príjmy za predošlý rok. Ak si uplatňujete takzvané paušálne výdavky, označíte to o pár riadkov nižšie zaškrtnutím položky: Uplatňujem si výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona – pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona. Tým sa automaticky doplní aj súčet vašich výdavkov do tabuľky. Ak si neuplatňujete paušálne výdavky, do tabuľky doplníte sumu reálnych výdavkov.

Po vyplnení tabuľky s príjmami a výdavkami už nasleduje len odsúhlasenie automatických výpočtov, ktoré robí systém vo vašom daňovom priznaní. V riadku 75 sa potom ešte uvádza nezdaniteľná časť základu dane podľa § 11 ods. 8 zákona na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Maximálna povolená suma pre daňový bonus je 180 eur za rok.

Ostatné riadky už z pohľadu vypĺňania nových údajov nie je potrebné uvádzať, stačí sa nechať viesť autopilotom a odklikávať. Postupným klikaním sa následne dozvedáte, či vám vznikol nedoplatok na dani alebo preplatok. Zistíte tiež, či máte nárok na daňový bonus, respektíve vďaka nemu nemusíte platiť daň.

Štvrtý krok: Podanie daňového priznania

Elektronické podávanie má oproti štandardnému tú výhodu, že vás automaticky upozorní na niektoré chyby. Kľúčové je bezchybne zadať prvotné údaje, ako sú príjmy či zaplatené poistné. Informácie o príjmoch a výdavkoch preto pred samotným zápisom pre istotu vizuálne skontrolujte. Finálnu kontrolu môžete vykonať kliknutím na tlačidlo „Kontrolovať“, čím systém prejde celý formulár a upozorní vás na prípadné chyby.

Pred podaním daňového priznania odporúčame podanie uložiť do XML súboru. Takto si budete môcť kedykoľvek načítať svoje daňové priznanie zo súboru a skontrolovať prípadné nezrovnalosti. Môžete tiež využiť funkciu uloženia na portál Finančnej správy SR cez tlačidlo „Uložiť na PFS“. Keď ste si formulár iba uložili na budúce použitie, nájdete ho v Osobnej internetovej zóne vpravo pod modrou dlaždicou Podania – Rozpracované.

Piaty krok: Nezabudnite na prílohy

Ak podáte daňové priznanie bez povinných príloh, budete ich musieť po následnej kontrole od daniarov doplniť. Urobte tak preto spoločne s podávaním priznania.

Prílohy k daňovému priznaniu viete pridať prostredníctvom lišty vľavo v poradí: Prílohy – Správa príloh – Pridať novú prílohu z disku – cez tlačidlo s tromi bodkami „...“ vyhľadáte potrebný súbor – potvrdíte kliknutím na Načítať zo súboru. Každý súbor musíte pridať zvlášť, pretože označiť viacero dokumentov naraz nie je možné.

Pozornosť venujte tiež formátu, v ktorom dokumenty nahrávate. Niektoré dokumenty možno nahrať len v PDF formáte, preto ich predtým prekonvertujte a nepoužívajte heslá či šifrovanie. Nezabudnite do formulára uviesť správny počet príloh – riadok 136 – a uviesť dátum.

Šiesty krok: Podpisujeme daňové priznanie

Na záver zostáva už len jediné, a to podpísať daňové priznanie elektronickým podpisom, teda takzvaným ZEP-om. Pred tým, ako tak urobíte, si skontrolujte, či ste správne uviedli všetky osobné údaje, aktuálny dátum, číslo účtu na vrátenie preplatku či daňového bonusu, a tiež či ste správne poukázali 2 % z dane neziskovej organizácii.

V tejto chvíli by ste už mali mať na pozadí spustený nástroj D.Launcher (ikonku nájdete niekde na pracovnej lište vášho počítača), kliknete na Podpísať – vyberiete certifikát SVK eID ACA vydaný po 1. novembri 2017, ktorý by mal byť automaticky predvolený. 

Potom už len zadáte ZEP PIN a je to – daňové priznanie je podané. To, či ste daňové priznanie úspešne odoslali, viete skontrolovať aj vo svojej Osobnej internetovej zóne. Hľadajte Históriu komunikácie – Odoslané dokumenty. Výberom lupy sa zobrazí čas a evidenčné číslo podania.

V prípade chyby alebo nezrovnalostí v daňovom priznaní vás bude najskôr v apríli kontaktovať pracovník daňového úradu. V takom prípade budete podávať buď opravné, alebo dodatočné daňové priznanie – v závislosti od vzniknutého problému.

logo
Prečítajte si tiež:
14.4.2024 Redakcia FinReport

E-commerce: V centre pozornosti sú umelá inteligencia a personalizované zážitky

Pre slovenské e-shopy bol minulý rok priaznivým rokom. Viac ako tri štvrtiny z nich zaznamenali vlani rast, alebo boli na tom porovnateľne ako v ...

14.4.2024 Redakcia FinReport

Predaje nehnuteľností sa rozbiehajú, ceny sa pomaly opäť zvyšujú

Realitný trh a predaje nehnuteľností sa postupne rozbiehajú. Keďže Slováci radi bývajú vo vlastnom, od kúpy bytu alebo rodinného domu ich ...

13.4.2024 Redakcia FinReport

Ako plánovať financie v partnerskom vzťahu, a ktorým chybám sa radšej vyhnúť

Peniaze patria k najčastejším dôvodom sporov a hádok v manželstve či spolužití. Kým niekto hospodári sám, má to jednoduchšie, pretože ...

13.4.2024 Redakcia FinReport

Až 93 % Slovákov žije vo vlastnom byte alebo rodinnom dome

Až 93 % občanov Slovenska býva vo vlastnom byte alebo rodinnom dome. V tejto štatistike nás predbiehajú už len Rumuni, kde je vlastníctvo ...

12.4.2024 Redakcia FinReport

Ceny benzínu stúpajú, približujú sa k minuloročným maximám

Ceny oboch druhov benzínov predávaných na Slovensku neprestali rásť ani po veľkonočných sviatkoch. Už niekoľko týždňov za sebou ...

12.4.2024 Redakcia FinReport

ECB sa obáva návratu zvýšenej inflácie, úrokové sadzby drží na úrovni 4,5 %

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky na svojom poslednom rokovaní rozhodla, že podrží doterajšie kľúčové úrokové sadzby na ...

12.4.2024 Robert Juriš

Finanční agenti musia zvýšiť minimálny limit svojho poistného krytia o 20 %

Každý samostatný finančný agent aj finančný poradca by mal byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorú môže spôsobiť pri ...

12.4.2024 Redakcia FinReport

NBS ohlásila vydanie striebornej desaťeurovky s mníchom Cypriánom

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila vydanie novej striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti ...

12.4.2024 Redakcia FinReport

Nominálne mzdy rastú vo všetkých odvetviach, v niektorých však klesá zamestnanosť

Nominálne mzdy na Slovensku rastú naprieč všetkými odvetviami. Dvojciferným tempom sa zvyšujú v troch z nich. Reálny rast miezd zaznamenalo ...

12.4.2024 Martin Jamnický

Prognóza: Kryptomeny rekordne rastú, no do roku 2028 spomalia na slabučké 4 %

Kryptomenám sa v súčasnosti darí ako nikdy doteraz. Bitcoin aj ethereum dosahujú historické cenové maximá za token a viaceré tokeny rastú ...

11.4.2024 Martin Jamnický

Pozor na falošné aplikácie, dokážu preniknúť až do mobilného bankovníctva

Vynaliezavosť podvodníkov s financiami nepozná hraníc. V poslednom čase sú čoraz častejšie sofistikované podvody prostredníctvom ...

11.4.2024 Redakcia FinReport

Slovenskí penzisti žijúci mimo EÚ musia do 15. apríla 2024 doručiť potvrdenie o žití

Dôchodcovia, ktorí žijú v krajinách mimo Európskej únie, respektíve Európskeho hospodárskeho spoločenstva, musia do pondelka 15. apríla ...

10.4.2024 Redakcia FinReport

Pozor na podvodné SMS. Na linky neklikajte a nikomu nič neplaťte!

Snahy podvodníkov vylákať od dôverčivých ľudí peniaze sa stupňujú. Ministerstvo dopravy SR upozornilo na ďalšiu takúto aktivitu, ktorá ...

10.4.2024 Redakcia FinReport

Unikátnu sadu mincí vydali pri príležitosti 20. výročia vstupu do EÚ

Mincovňa Kremnica a Česká mincovňa predstavili novú sériu obehových mincí v českej aj európskej mene. Stalo sa tak pri príležitosti 20. ...

8.4.2024 Redakcia FinReport

Finančná správa SR zverejnila elektronický formulár o cezhraničných platbách

Finančná správa SR zverejnila elektronický formulár pre nahlasovanie údajov do Centrálneho elektronického systému platobných informácií ...

8.4.2024 Robert Juriš

NBS: Banky poskytujú menej hypoték, no viac spotrebiteľských úverov ako v minulosti

Banky v súčasnosti poskytujú o tretinu menej hypoték ako v minulosti. Stále je to však mierne viac ako predstavuje priemer EÚ. Dobrou správou ...

8.4.2024 Redakcia FinReport

Rezort práce pripravuje rodinnú kartu na pomoc rodinám s deťmi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje ďalšie sociálne opatrenie pre rodiny s deťmi. Minister Erik Tomáš ohlásil príchod ...

8.4.2024 Redakcia FinReport

Štátny rozpočet je na tom ku koncu marca 2024 o 40 % horšie ako vlani

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu prvého štvrťroku tohto roku deficit vo výške 2,181 miliardy eur. Podľa rezortu financií to znamená ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay