Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Daňové priznanie: Čo všetko si môže živnostník odpočítať z daní?

Roland Régely Financie
SK
EN
Poslať

Živnostníci si pri podávaní daňového priznania môžu okrem takzvaných paušálnych výdavkov uplatniť aj niekoľko ďalších úľav, ktoré im „okrešú“ daňovú povinnosť. Svoju daň z príjmu za predošlý rok môžu znížiť nezdaniteľnou časťou základu dane na manželku či manžela, pomôcť si môžu aj daňovým bonusom na dieťa, úrokmi z hypotéky, ale aj príspevkami do tretieho piliera či absolvovaním kúpeľného pobytu.

image

Foto: Shutterstock

Nezdaniteľná časť základu dane

Každý živnostník, respektíve daňovník, má nárok na takzvanú nezdaniteľnú časť základu dane. Nejde však o sumu v hotovosti poukázanú na účet, ale o daňovú úľavu v podobe niekoľkých tisícov eur z aktívnych príjmov podnikateľa. Nezáleží pritom na tom, či podnikateľ vykazoval príjem iba v niektorých mesiacoch, alebo podnikal celý rok. V oboch prípadoch mu prináleží plná suma tejto daňovej úľavy, respektíve nezdaniteľnej časti základu dane.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane pre daňovníka sa každý rok mení. Odzrkadľuje totiž niektoré ekonomické faktory, ako sú napríklad inflácia či minimálna mzda na Slovensku. Sumu každoročne oznamujú daniari a je záväzná a rovnaká pre všetkých daňovníkov v danom zúčtovacom období. Napríklad pri vypĺňaní daňového priznania online ju systém automaticky odpočíta a nie je potrebné si ju pamätať.

Za rok 2021 si samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) môže uplatniť daňovú úľavu vo výške 4 511,43 eura. Táto suma sa však môže aj krátiť, a to v prípade, ak je základ dane živnostníka vyšší ako 19 936,22 eura.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manžela

Ďalšou daňovou úľavou pre živnostníkov môže byť aj nezdaniteľná časť základu dane na manžela či manželku. SZČO si ju môže uplatniť za predpokladu, že manželka alebo manžel nemali vlani žiaden príjem, prípadne bol nižší ako nezdaniteľné minimum na partnera.

V prípade daňového priznania za rok 2021 ide o sumu maximálne 4 124,74 eura. Celú sumu za minulý rok si môže uplatniť daňovník, ktorý zarobil maximálne 37 981,94 eura a jeho manžel či manželka nemali žiaden príjem.

Do príjmu manželky/manžela sa započítava materská, tehotenská, nemocenská dávka a napríklad aj dávka v nezamestnanosti. Nepočíta sa rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa a tiež daňový bonus na dieťa. Ak je zárobok manžela alebo manželky vyšší ako maximálna nezdaniteľná suma, partner si túto nezdaniteľnú časť nemôže v daňovom priznaní uplatniť. Ak je nižší, je potrebné sumu krátiť, respektíve použiť na výpočet vzorec Finančnej správy SR.

Pri podávaní daňového priznania sa vzťah k manželovi alebo manželke preukazuje fotokópiou sobášneho listu. Daniari však akceptujú aj rodný list dieťaťa či posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, ktoré si vyžaduje starostlivosť.

Daňový bonus na dieťa či deti

Daňovník, ktorý má dieťa, respektíve viacero detí, si môže uplatniť daňový bonus aj za ne. V prípade daňového bonusu na deti platí, že za rok 2021 si môže živnostník uplatniť sumu 557,28 eura na dieťa do šesť rokov, 376,14 eura na dieťa od šesť do 15 rokov a 278,64 eura na dieťa staršie ako 15 rokov.

V daňovom priznaní musí daňovník uviesť mená a rodné čísla detí. Ak ide o novorodencov, je potrebné zaškrtnúť mesiace, za ktoré si rodič bonus uplatňuje. Aby mohla Finančná správa SR uznať daňový bonus na dieťa, je potrebné ako prílohu k daňovému priznaniu zaslať aj fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Bonus na zaplatené úroky z hypotéky

Daňový bonus si možno uplatniť aj na zaplatené úroky z hypotéky. Nárok naň však majú len mladí ľudia, ktorí si hypotéku brali po roku 2017 a doposiaľ ju nerefinancovali. Podmienkou je, aby žiadateľ o bonus nemal ku dňu uzatvorenia zmluvy viac ako 35 rokov, a aby jeho priemerný plat nepresahoval 1,3-násobok priemernej mzdy. Výška príjmu sa posudzuje len v tom v kalendárnom roku, v ktorom si uzatvoril zmluvu o úvere.

Daňový bonus na zaplatené úroky sa dá využiť len počas prvých piatich rokov od uzavretia zmluvy o hypotekárnom úvere. Ak úver splácajú dve osoby, v daňovom priznaní si ho môže uplatniť len jedna z nich. V daňovom priznaní podnikateľ použije potvrdenie o výške zaplatených úrokov, ktoré mu vystaví banka. Väčšina slovenských bánk ho oprávneným klientom posiela do elektronickej schránky v internetbankingu. Ak banka potvrdenie nezašle automaticky, treba oň požiadať.

Daňový bonus vychádza v prípade úrokov z hypotéky maximálne do výšky 400 eur ročne. V praxi to znamená, že za 5 rokov možno získať späť z úrokov najviac 2 000 eur. Pripomíname, že daňový bonus sa uplatňuje do výšky 50 % zaplatených úrokov z hypotekárneho úveru.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Podnikateľ si môže odpočítať aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier), najviac však do výšky 180 eur za rok. Aby si mohol odpočítať takéto príspevky, musí spĺňať dve podmienky. Prvou je, že príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu. Druhou podmienkou je, že daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Výdavky na kúpeľnú starostlivosť

Od roku 2018 si môžu živnostníci z daňového základu odpočítať aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami. Musí však ísť o úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a službami zaplatenými kúpeľnému zariadeniu, ktorému bolo štátnou kúpeľnou komisiou Ministerstva zdravotníctva SR vydané povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne.

Maximálna výška tejto daňovej úľavy je stanovená na 50 eur ročne. Odpočítať si však možno aj výdavky za kúpeľnú starostlivosť za manželku/manžela a deti, a to do výšky 50 eur za rok pre každého z nich. Dĺžka pobytu v kúpeľoch nie je rozhodujúca.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
7.10.2022 Redakcia FinReport

Ceny benzínu stagnujú, motorová nafta opäť o niečo zlacnela

Ceny pohonných látok sa v 39. týždni v porovnaní s tým predchádzajúcim príliš nezmenili. Ceny oboch druhov benzínu zostali prakticky na ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu

Súčasné ekonomické obdobie sa vo viacerých aspektoch podobá veľkej hospodárskej depresii z polovice 19. storočia. Existuje teória, podľa ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

Guvernér Ukrajinskej centrálnej banky Kyryl Ševčenko odstúpil, je obvinený z podvodu

Ukrajinská centrálna banka bude mať nového šéfa. S najväčšou pravdepodobnosťou sa ním stane Andrij Pyšnyj. Jeho predchodca Kyryl ...

7.10.2022 Zuzana Fryč

Novela Obchodného zákonníka má ušetriť čas aj náklady pri zakladaní obchodných spoločností

Poslanci Národnej rady SR sa okrem iných zákonov na svojej aktuálnej schôdzi venujú aj návrhu novely Obchodného zákonníka. Cieľom novej ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

UniCredit Bank, ČSOB a Prima banka zvyšujú úroky svojich hypotekárnych úverov

Ďalšie tri banky zvyšujú úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov. Zdražovanie úverov, ktoré začne platiť od soboty, pondelka, ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

Zahraničný obchod dosiahol 30-percentný rast, no stále dovážame viac ako vyvážame

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v auguste 2022 hodnotu 8,3 miliardy eur. Medziročne to predstavuje nárast o 30,3 %. Rast vývozu ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

Úrady práce vyplatili v auguste 2022 náhradné výživné v objeme takmer trištvrte milióna eur

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili v auguste 2022 náhradné výživné v celkovej výške presahujúcej 748-tisíc eur. Je to ...

6.10.2022 Redakcia FinReport

Rodičovský príspevok sa od začiatku roku 2023 opäť zvyšuje

Rodičia s deťmi si od začiatku budúceho roka znovu o niečo polepšia. Rodičovský príspevok od 1. januára 2023 stúpne na 301 eur, čo je o ...

6.10.2022 Redakcia FinReport

V prvom pilieri nastali zmeny, novinkou je rodičovský bonus a dôchodkový automat

Poslanci parlamentu najnovšie schválili aj novelu zákona o sociálnom poistení. Podľa nej bude možné ísť do dôchodku už dva roky pred ...

5.10.2022 Roland Régely

Brokeria: Rok 2021 sa niesol v znamení rekordných tržieb aj zisku

Čo kalendárny rok, to rekord v tržbách a zisku. Spoločnosť Brokeria pôsobí na trhu finančných sprostredkovateľov len niekoľko rokov, no ...

4.10.2022 Redakcia FinReport

Hodnota stravovacích poukážok sa zvýši o 30 centov na 5,10 eura

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. ...

4.10.2022 Redakcia FinReport

O 14. dôchodku sa bude v parlamente rozhodovať v skrátenom legislatívnom konaní

Poslanci parlamentu rozhodli, že o vyplatení 14. dôchodkov v novembri tohto roku budú rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Za tento ...

4.10.2022 Redakcia FinReport

Štátny rozpočet hospodári so schodkom 1,3 miliardy eur

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu tretieho štvrťroku tohto roku schodok vo výške 1,319 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roku ...

1.10.2022 Redakcia FinReport

Inflácia znižuje hodnotu dlhu, rozumná investícia sa tak môže vrátiť až dvakrát

Prudko rastúca inflácia v ľuďoch vyvoláva prirodzené reakcie. Domácnosti si úzkostlivejšie ako kedykoľvek v minulosti strážia svoje ...

30.9.2022 Robert Juriš

Tretí pilier: Štát chce zefektívniť jeho hospodárenie, dôchodkové spoločnosti hovoria o likvidácii

Aktuálna schôdza poslancov parlamentu prináša viacero finančných tém, ktoré vyvolávajú nesúhlas u tých, ktorých sa týkajú najviac. ...

29.9.2022 Redakcia FinReport

Bezplatné dlhové poradne spájajú sily s európskou organizáciou na boj s dlhmi

Na mape Slovenska je aktuálne 42 miest, kde sa ľudia môžu obrátiť o pomoc pri problémoch so zvládaním dlhov. Od začiatku roka v ...

29.9.2022 Redakcia FinReport

Príspevok za ubytovanie odídencov sa zvýši, preplácať sa bude do konca februára 2023

Vláda SR rozhodla o predĺžení vyplácania príspevku za ubytovanie odídencov pre majiteľov hotelov, penziónov či ubytovní, ktorého ...

28.9.2022 Zuzana Fryč

Na dotovanie obnovy starších rodinných domov je vyčlenených 30 miliónov eur. Čo všetko potrebujete vedieť?

O príspevok na rekonštrukciu domu z plánu obnovy a odolnosti bude možné požiadať už od 17. októbra 2022. Slovenská agentúra životného ...

Aplikácia

 1. 1.
  V prvom pilieri nastali zmeny, novinkou je rodičovský bonus a dôchodkový automat
 2. 2.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur
 3. 3.
  Rodičovský príspevok sa od začiatku roku 2023 opäť zvyšuje
 4. 4.
  Čo nám na jesenné večery pripravili streamovacie spoločnosti Netflix a HBO Max?
 5. 5.
  Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu