Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Daňové priznanie: Čo všetko si môže živnostník odpočítať z daní?

Roland Régely Financie Poslať

Živnostníci si pri podávaní daňového priznania môžu okrem takzvaných paušálnych výdavkov uplatniť aj niekoľko ďalších úľav, ktoré im „okrešú“ daňovú povinnosť. Svoju daň z príjmu za predošlý rok môžu znížiť nezdaniteľnou časťou základu dane na manželku či manžela, pomôcť si môžu aj daňovým bonusom na dieťa, úrokmi z hypotéky, ale aj príspevkami do tretieho piliera či absolvovaním kúpeľného pobytu.

daňové priznanie

Foto: Shutterstock

Nezdaniteľná časť základu dane

Každý živnostník, respektíve daňovník, má nárok na takzvanú nezdaniteľnú časť základu dane. Nejde však o sumu v hotovosti poukázanú na účet, ale o daňovú úľavu v podobe niekoľkých tisícov eur z aktívnych príjmov podnikateľa. Nezáleží pritom na tom, či podnikateľ vykazoval príjem iba v niektorých mesiacoch, alebo podnikal celý rok. V oboch prípadoch mu prináleží plná suma tejto daňovej úľavy, respektíve nezdaniteľnej časti základu dane.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane pre daňovníka sa každý rok mení. Odzrkadľuje totiž niektoré ekonomické faktory, ako sú napríklad inflácia či minimálna mzda na Slovensku. Sumu každoročne oznamujú daniari a je záväzná a rovnaká pre všetkých daňovníkov v danom zúčtovacom období. Napríklad pri vypĺňaní daňového priznania online ju systém automaticky odpočíta a nie je potrebné si ju pamätať.

Za rok 2021 si samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) môže uplatniť daňovú úľavu vo výške 4 511,43 eura. Táto suma sa však môže aj krátiť, a to v prípade, ak je základ dane živnostníka vyšší ako 19 936,22 eura.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manžela

Ďalšou daňovou úľavou pre živnostníkov môže byť aj nezdaniteľná časť základu dane na manžela či manželku. SZČO si ju môže uplatniť za predpokladu, že manželka alebo manžel nemali vlani žiaden príjem, prípadne bol nižší ako nezdaniteľné minimum na partnera.

V prípade daňového priznania za rok 2021 ide o sumu maximálne 4 124,74 eura. Celú sumu za minulý rok si môže uplatniť daňovník, ktorý zarobil maximálne 37 981,94 eura a jeho manžel či manželka nemali žiaden príjem.

Do príjmu manželky/manžela sa započítava materská, tehotenská, nemocenská dávka a napríklad aj dávka v nezamestnanosti. Nepočíta sa rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa a tiež daňový bonus na dieťa. Ak je zárobok manžela alebo manželky vyšší ako maximálna nezdaniteľná suma, partner si túto nezdaniteľnú časť nemôže v daňovom priznaní uplatniť. Ak je nižší, je potrebné sumu krátiť, respektíve použiť na výpočet vzorec Finančnej správy SR.

Pri podávaní daňového priznania sa vzťah k manželovi alebo manželke preukazuje fotokópiou sobášneho listu. Daniari však akceptujú aj rodný list dieťaťa či posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, ktoré si vyžaduje starostlivosť.

Daňový bonus na dieťa či deti

Daňovník, ktorý má dieťa, respektíve viacero detí, si môže uplatniť daňový bonus aj za ne. V prípade daňového bonusu na deti platí, že za rok 2021 si môže živnostník uplatniť sumu 557,28 eura na dieťa do šesť rokov, 376,14 eura na dieťa od šesť do 15 rokov a 278,64 eura na dieťa staršie ako 15 rokov.

V daňovom priznaní musí daňovník uviesť mená a rodné čísla detí. Ak ide o novorodencov, je potrebné zaškrtnúť mesiace, za ktoré si rodič bonus uplatňuje. Aby mohla Finančná správa SR uznať daňový bonus na dieťa, je potrebné ako prílohu k daňovému priznaniu zaslať aj fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Bonus na zaplatené úroky z hypotéky

Daňový bonus si možno uplatniť aj na zaplatené úroky z hypotéky. Nárok naň však majú len mladí ľudia, ktorí si hypotéku brali po roku 2017 a doposiaľ ju nerefinancovali. Podmienkou je, aby žiadateľ o bonus nemal ku dňu uzatvorenia zmluvy viac ako 35 rokov, a aby jeho priemerný plat nepresahoval 1,3-násobok priemernej mzdy. Výška príjmu sa posudzuje len v tom v kalendárnom roku, v ktorom si uzatvoril zmluvu o úvere.

Daňový bonus na zaplatené úroky sa dá využiť len počas prvých piatich rokov od uzavretia zmluvy o hypotekárnom úvere. Ak úver splácajú dve osoby, v daňovom priznaní si ho môže uplatniť len jedna z nich. V daňovom priznaní podnikateľ použije potvrdenie o výške zaplatených úrokov, ktoré mu vystaví banka. Väčšina slovenských bánk ho oprávneným klientom posiela do elektronickej schránky v internetbankingu. Ak banka potvrdenie nezašle automaticky, treba oň požiadať.

Daňový bonus vychádza v prípade úrokov z hypotéky maximálne do výšky 400 eur ročne. V praxi to znamená, že za 5 rokov možno získať späť z úrokov najviac 2 000 eur. Pripomíname, že daňový bonus sa uplatňuje do výšky 50 % zaplatených úrokov z hypotekárneho úveru.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Podnikateľ si môže odpočítať aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier), najviac však do výšky 180 eur za rok. Aby si mohol odpočítať takéto príspevky, musí spĺňať dve podmienky. Prvou je, že príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu. Druhou podmienkou je, že daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Výdavky na kúpeľnú starostlivosť

Od roku 2018 si môžu živnostníci z daňového základu odpočítať aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami. Musí však ísť o úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a službami zaplatenými kúpeľnému zariadeniu, ktorému bolo štátnou kúpeľnou komisiou Ministerstva zdravotníctva SR vydané povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne.

Maximálna výška tejto daňovej úľavy je stanovená na 50 eur ročne. Odpočítať si však možno aj výdavky za kúpeľnú starostlivosť za manželku/manžela a deti, a to do výšky 50 eur za rok pre každého z nich. Dĺžka pobytu v kúpeľoch nie je rozhodujúca.

logo
Prečítajte si tiež:
21.5.2024 Roland Régely

Oplatí sa v čase vysokých úrokov robiť mimoriadnu splátku hypotéky či predčasne splatiť úver?

Splácate hypotekárny úver a napriek vysokým životným nákladom sa vám darí odložiť si niečo „bokom“. Čo s takto ušetrenými peniazmi ...

21.5.2024 Martin Jamnický

Prídu rekordné pokuty za porušovanie GDPR aj na Slovensko?

Odstrašujúce pokuty za porušenie GDPR sa pomaly dostávajú aj do našich končín. Príkladom je aprílové potvrdenie rozhodnutia českého ...

20.5.2024 Redakcia FinReport

Protimonopolný úrad SR preveruje možnú kartelovú dohodu na trhu práce

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začal správne konanie týkajúce sa možnej dohody medzi zamestnávateľmi obmedzujúcej súťaž ...

20.5.2024 Robert Juriš

Rodičovské dôchodky sa budú vyplácať v júni 2024, sú o niečo vyššie ako vlani

Rodičovský dôchodok za rok 2024 bude vyplatený jednorazovo počas tohtoročného júna. Dostane ho viac ako 908-tisíc poberateľov. Priemerný ...

20.5.2024 Jana Schochmann

Tatiana Ondrejková: O úspech sa musíte pričiniť sami

Tatiana Ondrejková je známa a úspešná slovenská podnikateľka. Ak by sme sa opýtali, v čom tkvie jej podnikateľský úspech, sama Táňa by ...

20.5.2024 Martin Jamnický

Zlato prelomilo ďalší historický rekord, keď sa priblížilo k hranici 2 450 dolárov za uncu

Cena zlata opäť prelomila svoj doterajší historický rekord, keď sa v pondelok 20. mája 2024 sa dostala na dotyk k hranici 2 450 dolárov za ...

20.5.2024 Redakcia FinReport

Zomrel jeden z prvých slovenských veľkopodnikateľov Jozef Majský

Vo veku 78 rokov zomrel jeden z prvých veľkopodnikateľov, ktorí významne zbohatli po vzniku samostatnej Slovenskej republiky – Jozef Majský ...

19.5.2024 Redakcia FinReport

Slováci radi nakupujú tam, kde ponúkajú zľavy, a takmer každý má aspoň jednu vernostnú kartu

Slováci sú známi tým, že radi šetria. Až tri štvrtiny obyvateľov Slovenska uprednostňujú nakupovanie v obchodoch, v ktorých majú k ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Stredoškoláci hospodária s vlastnými peniazmi, dvaja z troch si sami zarábajú

Deväť z desiatich slovenských stredoškolákov (90 %) pravidelne na mesačnej báze hospodári s vlastnými peniazmi. Tieto finančné prostriedky ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Experiment: Odstrašujúco ladená komunikácia priniesla do štátneho rozpočtu 2,6 milióna eur

Viac ako 180-tisíc živnostníkom každoročne vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie, alebo sa mení výška ich vymeriavacieho ...

14.5.2024 Martin Jamnický

Rodičia detí neprijatých do materských škôl môžu požiadať o predĺžený rodičovský príspevok

Nárok na poberanie predĺženého rodičovského príspevku majú rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Aká bude výška 13. dôchodku v decembri 2024

Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný 13. dôchodok, ktorý bude vyšší než v minulosti. Novela ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Finančná správa SR vrátila daňové preplatky v objeme 635 miliónov eur

Finančná správa SR spracovala spolu 455 440 žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti boli ...

13.5.2024 Martin Jamnický

Odchod do predčasného dôchodku bude po novom menej výhodný

Minulý mesiac schválená novela zákona o sociálnom poistení priniesla nie jednu, ale hneď dve novinky, ktoré zaujímajú slovenských ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Podporte celoslovenskú zbierku Modrý gombík UNICEF

Od 13. do 19. mája 2024 sa koná 18. ročník celonárodnej zbierky Modrý gombík, ktorú organizuje Slovenská nadácia pre UNICEF. Táto zbierka ...

12.5.2024 Redakcia FinReport

Ako predísť daňovej exekúcii? Kľúčová je komunikácia s daňovým úradom

Bežní občania aj podnikatelia sa môžu dostať do situácie, keď nebudú zvládať zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový ...

9.5.2024 Robert Juriš

NBS: Ceny nehnuteľností na Slovensku začali mierne klesať

Ponukové ceny nehnuteľností na Slovensku začali klesať. Zníženie cien podľa dát Národnej banky Slovenska však v prvom štvrťroku 2024 v ...

7.5.2024 Robert Juriš

ECB pracuje na nových eurobankovkách s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť

Hoci Európska centrálna banka usilovne pracuje na vývoji digitálneho eura, paralelne sa usiluje zachovať existenciu aj finančnej hotovosti. ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay