Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Daňové priznanie: Čo všetko si môže živnostník odpočítať z daní?

Roland Régely Financie
SK
EN
Poslať

Živnostníci si pri podávaní daňového priznania môžu okrem takzvaných paušálnych výdavkov uplatniť aj niekoľko ďalších úľav, ktoré im „okrešú“ daňovú povinnosť. Svoju daň z príjmu za predošlý rok môžu znížiť nezdaniteľnou časťou základu dane na manželku či manžela, pomôcť si môžu aj daňovým bonusom na dieťa, úrokmi z hypotéky, ale aj príspevkami do tretieho piliera či absolvovaním kúpeľného pobytu.

image

Foto: Shutterstock

Nezdaniteľná časť základu dane

Každý živnostník, respektíve daňovník, má nárok na takzvanú nezdaniteľnú časť základu dane. Nejde však o sumu v hotovosti poukázanú na účet, ale o daňovú úľavu v podobe niekoľkých tisícov eur z aktívnych príjmov podnikateľa. Nezáleží pritom na tom, či podnikateľ vykazoval príjem iba v niektorých mesiacoch, alebo podnikal celý rok. V oboch prípadoch mu prináleží plná suma tejto daňovej úľavy, respektíve nezdaniteľnej časti základu dane.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane pre daňovníka sa každý rok mení. Odzrkadľuje totiž niektoré ekonomické faktory, ako sú napríklad inflácia či minimálna mzda na Slovensku. Sumu každoročne oznamujú daniari a je záväzná a rovnaká pre všetkých daňovníkov v danom zúčtovacom období. Napríklad pri vypĺňaní daňového priznania online ju systém automaticky odpočíta a nie je potrebné si ju pamätať.

Za rok 2021 si samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) môže uplatniť daňovú úľavu vo výške 4 511,43 eura. Táto suma sa však môže aj krátiť, a to v prípade, ak je základ dane živnostníka vyšší ako 19 936,22 eura.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manžela

Ďalšou daňovou úľavou pre živnostníkov môže byť aj nezdaniteľná časť základu dane na manžela či manželku. SZČO si ju môže uplatniť za predpokladu, že manželka alebo manžel nemali vlani žiaden príjem, prípadne bol nižší ako nezdaniteľné minimum na partnera.

V prípade daňového priznania za rok 2021 ide o sumu maximálne 4 124,74 eura. Celú sumu za minulý rok si môže uplatniť daňovník, ktorý zarobil maximálne 37 981,94 eura a jeho manžel či manželka nemali žiaden príjem.

Do príjmu manželky/manžela sa započítava materská, tehotenská, nemocenská dávka a napríklad aj dávka v nezamestnanosti. Nepočíta sa rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa a tiež daňový bonus na dieťa. Ak je zárobok manžela alebo manželky vyšší ako maximálna nezdaniteľná suma, partner si túto nezdaniteľnú časť nemôže v daňovom priznaní uplatniť. Ak je nižší, je potrebné sumu krátiť, respektíve použiť na výpočet vzorec Finančnej správy SR.

Pri podávaní daňového priznania sa vzťah k manželovi alebo manželke preukazuje fotokópiou sobášneho listu. Daniari však akceptujú aj rodný list dieťaťa či posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, ktoré si vyžaduje starostlivosť.

Daňový bonus na dieťa či deti

Daňovník, ktorý má dieťa, respektíve viacero detí, si môže uplatniť daňový bonus aj za ne. V prípade daňového bonusu na deti platí, že za rok 2021 si môže živnostník uplatniť sumu 557,28 eura na dieťa do šesť rokov, 376,14 eura na dieťa od šesť do 15 rokov a 278,64 eura na dieťa staršie ako 15 rokov.

V daňovom priznaní musí daňovník uviesť mená a rodné čísla detí. Ak ide o novorodencov, je potrebné zaškrtnúť mesiace, za ktoré si rodič bonus uplatňuje. Aby mohla Finančná správa SR uznať daňový bonus na dieťa, je potrebné ako prílohu k daňovému priznaniu zaslať aj fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Bonus na zaplatené úroky z hypotéky

Daňový bonus si možno uplatniť aj na zaplatené úroky z hypotéky. Nárok naň však majú len mladí ľudia, ktorí si hypotéku brali po roku 2017 a doposiaľ ju nerefinancovali. Podmienkou je, aby žiadateľ o bonus nemal ku dňu uzatvorenia zmluvy viac ako 35 rokov, a aby jeho priemerný plat nepresahoval 1,3-násobok priemernej mzdy. Výška príjmu sa posudzuje len v tom v kalendárnom roku, v ktorom si uzatvoril zmluvu o úvere.

Daňový bonus na zaplatené úroky sa dá využiť len počas prvých piatich rokov od uzavretia zmluvy o hypotekárnom úvere. Ak úver splácajú dve osoby, v daňovom priznaní si ho môže uplatniť len jedna z nich. V daňovom priznaní podnikateľ použije potvrdenie o výške zaplatených úrokov, ktoré mu vystaví banka. Väčšina slovenských bánk ho oprávneným klientom posiela do elektronickej schránky v internetbankingu. Ak banka potvrdenie nezašle automaticky, treba oň požiadať.

Daňový bonus vychádza v prípade úrokov z hypotéky maximálne do výšky 400 eur ročne. V praxi to znamená, že za 5 rokov možno získať späť z úrokov najviac 2 000 eur. Pripomíname, že daňový bonus sa uplatňuje do výšky 50 % zaplatených úrokov z hypotekárneho úveru.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Podnikateľ si môže odpočítať aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier), najviac však do výšky 180 eur za rok. Aby si mohol odpočítať takéto príspevky, musí spĺňať dve podmienky. Prvou je, že príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu. Druhou podmienkou je, že daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Výdavky na kúpeľnú starostlivosť

Od roku 2018 si môžu živnostníci z daňového základu odpočítať aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami. Musí však ísť o úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a službami zaplatenými kúpeľnému zariadeniu, ktorému bolo štátnou kúpeľnou komisiou Ministerstva zdravotníctva SR vydané povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne.

Maximálna výška tejto daňovej úľavy je stanovená na 50 eur ročne. Odpočítať si však možno aj výdavky za kúpeľnú starostlivosť za manželku/manžela a deti, a to do výšky 50 eur za rok pre každého z nich. Dĺžka pobytu v kúpeľoch nie je rozhodujúca.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
25.3.2023 Redakcia FinReport

ESET odhalil škodlivé verzie aplikácií WhatsApp a Telegram, ktoré používateľom kradnú kryptomeny

Výskumníci spoločnosti ESET objavili desiatky napodobenín webových stránok aplikácií Telegram a WhatsApp, ktoré sa zameriavajú najmä na ...

25.3.2023 Redakcia FinReport

Exportno-importné aktivity krajín EÚ smerom na Ukrajinu sú intenzívnejšie ako pred vojnou

Ruská vojenská invázia na Ukrajinu silno ovplyvnila aj exportno-importné vzťahy medzi Ukrajinou a krajinami Európskej únie. Kým na začiatku ...

24.3.2023 Robert Juriš

365.bank dostala od Finančnej spravodajskej jednotky pokutu 2 milióny eur, jej závery odmieta

Finančná spravodajská jednotka Prezídia policajného zboru uložila 365.bank pokutu vo výške dva milióny. Informuje o tom Polícia SR na ...

24.3.2023 Redakcia FinReport

Ceny pohonných látok znovu začali klesať a benzín je opäť lacnejší ako nafta

Čerpacie stanice po krátkom období stagnácie opäť začali prepisovať cenovky pohonných látok. V uplynulom týždni to bolo smerom nadol. ...

24.3.2023 Roland Régely

Investori sa vracajú k dlhopisom. Prinášajú im lepšie zhodnotenie ako pred rokom či dvomi

Centrálne banky v boji proti inflácii pokračujú v sprísňovaní menovej politiky, čo sa prejavuje zvyšovaním úrokových sadzieb a ...

24.3.2023 Redakcia FinReport

Prognóza: Tri scenáre, ako by sa mohli kryptomeny vyvíjať v roku 2023

Kryptomeny sa vyznačujú enormnou volatilitou svojej hodnoty. Vlani sa o tom presvedčil každý, kto vlastní alebo sa aspoň zaujíma o ...

24.3.2023 Redakcia FinReport

Rezort práce navrhuje zvýšenie stravného aj minimálnej hodnoty stravnej poukážky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje zvýšiť sumy stravného pre zamestnancov. Reaguje tým na vývoj indexu cien jedál a ...

23.3.2023 Redakcia FinReport

Daniari pre svoju e-kasu predĺžili spoluprácu s firmou Allexis za 1,2 milióna eur

Finančná správa SR na ďalší rok predĺžila spoluprácu so spoločnosťou Allexis, ktorá sa stará o podporu prevádzky jej e-kasy. ...

23.3.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa už v apríli pošle pracujúcim dôchodcom vyššie dôchodky za rok 2022

Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 156-tisíc starobných a predčasných starobných dôchodkov. Polepšia si tí dôchodcovia, ktorí v roku ...

23.3.2023 Zuzana Fryč

Sporenie v treťom pilieri sa oplatí tým zamestnancom, ktorým naň prispieva aj zamestnávateľ

Spoliehanie sa výhradne na štátom vyplácaný dôchodok môže v budúcnosti priniesť viac smútku ako úžitku. Je preto dobré hľadať ...

22.3.2023 Martin Jamnický

Daniari predlžujú úradné hodiny, posilňujú call centrum a spustili online poradňu

Už len niečo viac ako týždeň zostáva na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Finančná správa SR preto vychádza v ústrety svojim ...

22.3.2023 Redakcia FinReport

Generálny pardon: Sociálna poisťovňa uľahčuje cestu k oddlženiu sa

Sociálna poisťovňa už začala s uplatňovaním generálneho pardonu. Toto opatrenie sa týka tých dlžníkov, ktorí splnili stanovené ...

21.3.2023 Martin Jamnický

Dôchodkové správcovské spoločnosti sa obávajú jednorazových výberov úspor z druhého piliera

Poslanci parlamentu sa aktuálne venujú aj novelizácii zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Asociácia dôchodkových správcovských ...

21.3.2023 Eva Sadovská

Inflácia vplýva na financie troch štvrtín mladých Slovákov, no ich investičná gramotnosť je slabá

Aktuálne (20. až 26. marec 2023) na celom svete prebieha Global Money Week, teda Globálny týždeň peňazí. Cieľom každoročnej kampane je ...

21.3.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa začína rozposielať prvé rozhodnutia o nároku na rodičovský dôchodok

Sociálna poisťovňa začína vydávať a rozposielať prvé rozhodnutia o nároku na rodičovský dôchodok. Ako prví prišli na rad noví ...

20.3.2023 Redakcia FinReport

NBS začína s predajom zberateľskej desaťeurovky s motívom portrétu Viktora Kubala a jeho filmov

Najnovšia strieborná zberateľská desaťeurovka z dielne Národnej banky Slovenska je venovaná stému výročiu narodenia legendárneho ...

20.3.2023 Redakcia FinReport

Na podporu trhu práce a sociálnu oblasť je v eurofondoch na tento rok 464 miliónov eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 ‒2020 vyčerpalo viac ako 80 % alokácie ...

18.3.2023 Redakcia FinReport

Každý dvanásty Slovák poberá invalidný dôchodok. Až v 97 % prípadov je príčinou choroba

Štatistiky uvádzajú, že každý 12-ty Slovák v produktívnom veku poberá invalidný dôchodok. V porovnaní s priemernou mzdou sa jeho výška ...

Mobilná aplikácia