Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Čo potrebujete vedieť, aby vás podnikové dlhopisy nezradili podobne ako v prípade Arcy?

Redakcia FinReport Financie Poslať

Podnikové dlhopisy patria medzi bežne využívané dlhové cenné papiere. Sú obľúbenou a často využívanou formou financovania firiem po celom svete. Firmy si touto formou požičiavajú peniaze na financovanie svojich projektov.

Peter Kažimír

Foto: NBS

Slovenskí investori využívajú tento typ investície čoraz častejšie. Dôkazom sú približne tri miliardy eur, ktoré malí investori do firemných dlhopisov už investovali. Takéto investičné rozhodnutie si však vyžaduje určitú mieru finančnej gramotnosti a potrebu rozumieť rizikám spojených s výhodami, ktoré takéto investovanie prináša.

Potrebné je poznať riziká a predísť problémom

„Len informovaný a finančne gramotný spotrebiteľ dokáže prijímať kvalitné finančné rozhodnutia. Najmä v čase pandémie COVID-19 sú mnohé rodinné rozpočty ešte napätejšie a finančná situácia firiem je zložitejšia. Preto je potrebné, aby sme možných investorov informovali o výhodách aj o rizikách investovania,“ hovorí guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

Podľa jeho slov NBS nevyhodnocuje finančnú situáciu emitenta alebo jeho obchodný model, ani vecnú stránku predkladaných informácií. Inak povedané NBS nemá mandát posudzovať, či bude mať podnik dostatok peňazí, alebo dostatočne úspešný obchodný model na to, aby dokázal vrátiť požičané peniaze a sľúbený výnos.

Úlohou NBS však je zabezpečiť, aby investori mali dostatočné a kvalitné informácie, aby poznali riziká spojené s investíciou a aby sa dokázali kvalifikovane rozhodnúť, či do investície vstúpia, alebo nie. Cieľom je predísť situácii, ako nastala v prípade podnikových dlhopisov skupiny Arca.

Čo je to podnikový dlhopis

Je to cenný papier, s ktorým je spojené právo jeho majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote dlhopisu a vyplácanie súvisiacich úrokových výnosov k určitému dátumu. Ide o veriteľsko-dlžnícky vzťah ekonomicky obdobný pôžičke alebo úveru. Dlhopis predstavuje užitočný nástroj v ekonomike, ktorý slúži na získanie kapitálu na financovanie podnikateľskej činnosti a spravidla poskytuje vyšší výnos, ktorý je vyvážený vyšším rizikom.

Zároveň je potrebné uvedomiť si, že:

 • S vyšším výnosom podnikového dlhopisu je spravidla spojené aj vyššie kreditné riziko emitenta, a že môžeme prísť nielen o časť, ale aj o celú investíciu.

 • Na investície do podnikových dlhopisov sa nevzťahuje Fond ochrany vkladov ani Garančný fond investícií.

 • Národná banka Slovenska neposudzuje bonitu emitenta ani nedohliada na splatenie záväzkov vyplývajúcich z podnikových dlhopisov.

 • Podnikový dlhopis sa nám nemusí podariť rýchlo predať, keď budeme potrebovať hotovosť.

Pri investovaní do podnikových dlhopisov vždy musíme zvážiť, aké riziko jeho kúpou podstupujeme. Ak má ponúkaný dlhopis rating od nezávislej ratingovej agentúry, ratingové hodnotenie tohto dlhopisu by malo jeho rizikovosť odrážať. Ak ponúkaný dlhopis rating nemá, sami musíme posúdiť, aké riziko podstupujeme a či dôverujeme tomu, kto nám podnikový dlhopis ponúka.

Národná banka Slovenska odporúča položiť si tieto otázky a, samozrejme, pokúsiť sa ich aj zodpovedať:

Dôverujeme tomu, kto nám dlhopis ponúka?

 • Ponúka nám podnikový dlhopis sám emitent, banka, obchodník s cennými papiermi alebo finančný sprostredkovateľ?

 • Odpovedá na naše otázky podrobne a vecne, dáva nám dostatok informácií?

 • Predáva iba dlhopisy konkrétneho emitenta, alebo si môžeme vybrať zo širšej ponuky dlhopisov?

Poznáme spoločnosť, ktorá tento dlhopis vydáva?

 • Vieme, ako dlho spoločnosť existuje, poznáme jej históriu a vlastnícku štruktúru?

 • Rozumieme tomu, čo táto spoločnosť robí a poznáme jej produkty alebo služby?

 • Vieme, ako sa vyvíja finančná situácia spoločnosti?

 • Vieme, či nie je spoločnosť už nadmerne zadlžená?

 • Mala spoločnosť už v minulosti problémy s vyplatením veriteľov?

  87

Vieme, prečo spoločnosť tento dlhopis vydáva?

 • Je spoločnosť startup, ktorý chce dlhopismi financovať svoj rozbeh?

 • Plánuje spoločnosť použiť finančné zdroje z tejto emisie na splatenie svojich záväzkov vyplývajúcich z predošlých emisií alebo iných finančných záväzkov (ide teda o refinancovanie dlhu)?

 • Rozumieme podnikateľskej aktivite, ktorú chce spoločnosť dlhopismi financovať?

 • Predpokladáme, že táto aktivita bude schopná generovať dostatočné zdroje na splatenie záväzkov vyplývajúcich z emitovaných dlhopisov?

Máme o spoločnosti a jej podnikateľskom zámere dostatok informácií?

 • Je spoločnosť, prípadne finančný sprostredkovateľ, transparentná a ochotná odpovedať na naše otázky?

 • Zverejňuje spoločnosť o sebe a o projekte, ktorý chce dlhopismi financovať, dostatok informácií?

 • Akou mierou sa spoločnosť podieľa na financovaní projektu vlastnými zdrojmi?

 • Podieľa sa na financovaní banka alebo iná finančná inštitúcia?

 • Vieme, ako bude spoločnosť postupovať, ak sa jej nepodarí predať dostatočný objem dlhopisov na financovanie plánovanej aktivity?

 • Sú dostupné auditované finančné výkazy spoločnosti?

Poznáme parametre ponúkaného dlhopisu?

 • Oboznámili sme sa s emisnými podmienkami?

 • Má tento dlhopis zverejnený prospekt?

 • Rozumieme tomu, čo znamená, že prospekt bol „schválený“ Národnou bankou Slovenska?

 • Sú tieto dlhopisy zabezpečené? Čím?

 • Bude možné tento dlhopis predať pred splatnosťou? Plánuje emitent vytvoriť pre tieto dlhopisy sekundárny trh?

 • Má táto emisia ručiteľa a ak áno, máme o ňom dostatok informácií?

 • Vieme, aké náklady sú spojené s kúpou a držaním tohto dlhopisu?

 • Vieme, ako je výnos z dlhopisov zdaňovaný?

 • Je pre nás výnos aj po odpočítaní nákladov a daní stále atraktívny vzhľadom na nami odhadnuté riziko?

„Odpovede na tieto otázky by nám mali pomôcť zhodnotiť, aké riziko pri kúpe tejto emisie podnikových dlhopisov podstupujeme,“ konštatuje hovorca NBS Peter Majer.

Podľa neho, ak nám niekto radí kúpiť podnikový dlhopis a nechce nám poskytnúť dostatok informácií, môžeme skúsiť nájsť iného distribútora tohto podnikového dlhopisu, alebo sa poobzerať po iných dlhopisoch.

„Ak si však dlhopis kúpime, tak výnosy, ako aj prípadné straty, budeme v plnej miere znášať nakoniec my sami,“ uzatvára P. Majer.

logo
Prečítajte si tiež:
21.7.2024 Redakcia FinReport

Investície do ochrany životného prostredia v EÚ vlani dosiahli 67 miliárd eur

Európsky štatistický úrad Eurostat odhaduje, že v roku 2023 krajiny Európskej únie investovali do ochrany životného prostredia 67 miliárd ...

20.7.2024 Redakcia FinReport

Daňové priznania: Malé a stredné podniky ich podávali naposledy bez daňových licencií

V tomto roku podávali malé a stredné podniky daňové priznanie posledný raz bez toho, aby museli zohľadňovať daňové licencie. Tie síce ...

20.7.2024 Redakcia FinReport

Firemné vklady na bežných účtoch klesajú, no podnikatelia sú pri investovaní stále mimoriadne opatrní

Slovenskému podnikovému sektoru sa darí – aspoň z pohľadu objemu peňazí, ktoré majú uložené v bankách. Celkové vklady nefinančných ...

19.7.2024 Mário Špilberger

Ako si v zahraničí vybrať hotovosť čo najvýhodnejšie?

Aby sme mali prístup k svojim financiám na dovolenke, je dobré mať so sebou hotovosť v mene danej krajiny, ktorú si môžeme zvyčajne zameniť ...

19.7.2024 Martin Jamnický

Aké zmeny čakajú na živnostníkov a SZČO počas tohtoročného leta

Na väčšinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čakajú v lete zmeny, ktoré súvisia s ich odvodovými ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Futbalové Euro prinieslo masívny nárast tržieb v nemeckých reštauráciách, najviac v Dortmunde

Každé veľké športové podujatie prináša aj ekonomický rozmach daného regiónu napríklad v podobe zvýšených tržieb pre poskytovateľov ...

19.7.2024 Robert Juriš

Priemerná cena bytov ponúkaných v Bratislave prekročila hranicu 5-tisíc eur za meter štvorcový

Trh s bytmi v hlavnom meste pomaly ožíva – pribúdajú nové byty a rastú aj ich predaje. Cena bytov ponúkaných v Bratislave po prvý raz ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Zažívame najväčší IT výpadok v histórii vôbec

Piatok 19. júla na celom svete poznačili mohutné výpadky viacerých kľúčových služieb. Kolabovali banky, letecké spoločnosti, ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Štátnemu rozpočtu má pomôcť nová daň z bankových prevodov

Schyľuje sa k ďalšej dani, na ktorú by sa mali poskladať všetci občania Slovenska. Podľa Denník N vláda chystá zdanenie všetkých ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Ako sa zvýši stravné na pracovných cestách a hodnota gastrolístkov?

Zamestnanci, ktorí sa stravujú v reštauráciách a iných stravných zariadeniach, budú od začiatku septembra tohto roka dostávať od svojich ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Daňové priznania v tomto roku prinesú do štátneho rozpočtu 3,9 miliardy eur

Finančná správa SR tento rok prijala historicky najviac 1,31 milióna daňových priznaní v celkovom objeme 3,9 miliardy eur. V porovnaní s ...

18.7.2024 Robert Juriš

Čoraz viac občanov sa u NBS sťažuje na finančné inštitúcie

Jedným zo spôsobov, ako sa domôcť spravodlivosti vo svete financií, je obrátiť sa na orgán dohľadu nad finančným trhom, teda na Národnú ...

16.7.2024 Roland Régely

Finanční agenti: Kto si najviac polepšil a kto pohoršil oproti predchádzajúcemu roku?

Poznáme poradie najúspešnejších finančných agentov na Slovensku za uplynulý rok. Po zverejnení účtovných závierok väčšiny ...

15.7.2024 Redakcia FinReport

Daniari varujú pred podvodnými SMS správami

Podvodníci si stále nedajú pokoj. Finančná správa SR opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Tentoraz im ...

12.7.2024 Redakcia FinReport

Rast reálnych miezd pokračuje. V ktorých odvetviach sa zvyšujú najrýchlejšie?

Rast reálnych miezd na Slovensku je realitou už niekoľko posledných mesiacov. Počas mája 2024 si najviac prilepšili zamestnanci v doprave so ...

12.7.2024 Robert Juriš

V prvej polovici tohto roka pribudlo v druhom pilieri takmer 70-tisíc sporiteľov

Počet sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri každý mesiac stúpa. Tomuto trendu nezabránilo ani znevýhodnenie podmienok sporenia znížením ...

8.7.2024 Redakcia FinReport

Študenti, brigádujete na dohodu? Požiadajte zamestnávateľa o odvodovú úľavu a zarobíte viac

Mnoho študentov si počas letných prázdnin hľadá brigádu. Ak so svojim zamestnávateľom uzavriete dohodu o brigádnickej práci študentov, ...

6.7.2024 Redakcia FinReport

Najnižšie ceny v rámci EÚ majú východoeurópske štáty, aj Slovensko je pod priemerom Únie

Mohlo by sa zdať, že ceny tovarov a služieb v jednotlivých krajinách Európy by si mali byť viac-menej podobné. Ceny sa však líšia, a to ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay