Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Čo potrebujete vedieť, aby vás podnikové dlhopisy nezradili podobne ako v prípade Arcy?

Redakcia FinReport Financie
SK
EN
Poslať

Podnikové dlhopisy patria medzi bežne využívané dlhové cenné papiere. Sú obľúbenou a často využívanou formou financovania firiem po celom svete. Firmy si touto formou požičiavajú peniaze na financovanie svojich projektov.

image

Foto: NBS

Slovenskí investori využívajú tento typ investície čoraz častejšie. Dôkazom sú približne tri miliardy eur, ktoré malí investori do firemných dlhopisov už investovali. Takéto investičné rozhodnutie si však vyžaduje určitú mieru finančnej gramotnosti a potrebu rozumieť rizikám spojených s výhodami, ktoré takéto investovanie prináša.

Potrebné je poznať riziká a predísť problémom

„Len informovaný a finančne gramotný spotrebiteľ dokáže prijímať kvalitné finančné rozhodnutia. Najmä v čase pandémie COVID-19 sú mnohé rodinné rozpočty ešte napätejšie a finančná situácia firiem je zložitejšia. Preto je potrebné, aby sme možných investorov informovali o výhodách aj o rizikách investovania,“ hovorí guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

Podľa jeho slov NBS nevyhodnocuje finančnú situáciu emitenta alebo jeho obchodný model, ani vecnú stránku predkladaných informácií. Inak povedané NBS nemá mandát posudzovať, či bude mať podnik dostatok peňazí, alebo dostatočne úspešný obchodný model na to, aby dokázal vrátiť požičané peniaze a sľúbený výnos.

Úlohou NBS však je zabezpečiť, aby investori mali dostatočné a kvalitné informácie, aby poznali riziká spojené s investíciou a aby sa dokázali kvalifikovane rozhodnúť, či do investície vstúpia, alebo nie. Cieľom je predísť situácii, ako nastala v prípade podnikových dlhopisov skupiny Arca.

Čo je to podnikový dlhopis

Je to cenný papier, s ktorým je spojené právo jeho majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote dlhopisu a vyplácanie súvisiacich úrokových výnosov k určitému dátumu. Ide o veriteľsko-dlžnícky vzťah ekonomicky obdobný pôžičke alebo úveru. Dlhopis predstavuje užitočný nástroj v ekonomike, ktorý slúži na získanie kapitálu na financovanie podnikateľskej činnosti a spravidla poskytuje vyšší výnos, ktorý je vyvážený vyšším rizikom.

Zároveň je potrebné uvedomiť si, že:

 • S vyšším výnosom podnikového dlhopisu je spravidla spojené aj vyššie kreditné riziko emitenta, a že môžeme prísť nielen o časť, ale aj o celú investíciu.

 • Na investície do podnikových dlhopisov sa nevzťahuje Fond ochrany vkladov ani Garančný fond investícií.

 • Národná banka Slovenska neposudzuje bonitu emitenta ani nedohliada na splatenie záväzkov vyplývajúcich z podnikových dlhopisov.

 • Podnikový dlhopis sa nám nemusí podariť rýchlo predať, keď budeme potrebovať hotovosť.

Pri investovaní do podnikových dlhopisov vždy musíme zvážiť, aké riziko jeho kúpou podstupujeme. Ak má ponúkaný dlhopis rating od nezávislej ratingovej agentúry, ratingové hodnotenie tohto dlhopisu by malo jeho rizikovosť odrážať. Ak ponúkaný dlhopis rating nemá, sami musíme posúdiť, aké riziko podstupujeme a či dôverujeme tomu, kto nám podnikový dlhopis ponúka.

Národná banka Slovenska odporúča položiť si tieto otázky a, samozrejme, pokúsiť sa ich aj zodpovedať:

Dôverujeme tomu, kto nám dlhopis ponúka?

 • Ponúka nám podnikový dlhopis sám emitent, banka, obchodník s cennými papiermi alebo finančný sprostredkovateľ?

 • Odpovedá na naše otázky podrobne a vecne, dáva nám dostatok informácií?

 • Predáva iba dlhopisy konkrétneho emitenta, alebo si môžeme vybrať zo širšej ponuky dlhopisov?

Poznáme spoločnosť, ktorá tento dlhopis vydáva?

 • Vieme, ako dlho spoločnosť existuje, poznáme jej históriu a vlastnícku štruktúru?

 • Rozumieme tomu, čo táto spoločnosť robí a poznáme jej produkty alebo služby?

 • Vieme, ako sa vyvíja finančná situácia spoločnosti?

 • Vieme, či nie je spoločnosť už nadmerne zadlžená?

 • Mala spoločnosť už v minulosti problémy s vyplatením veriteľov?

  Positive

  Partnerom článku je Positive Services s.r.o

Vieme, prečo spoločnosť tento dlhopis vydáva?

 • Je spoločnosť startup, ktorý chce dlhopismi financovať svoj rozbeh?

 • Plánuje spoločnosť použiť finančné zdroje z tejto emisie na splatenie svojich záväzkov vyplývajúcich z predošlých emisií alebo iných finančných záväzkov (ide teda o refinancovanie dlhu)?

 • Rozumieme podnikateľskej aktivite, ktorú chce spoločnosť dlhopismi financovať?

 • Predpokladáme, že táto aktivita bude schopná generovať dostatočné zdroje na splatenie záväzkov vyplývajúcich z emitovaných dlhopisov?

Máme o spoločnosti a jej podnikateľskom zámere dostatok informácií?

 • Je spoločnosť, prípadne finančný sprostredkovateľ, transparentná a ochotná odpovedať na naše otázky?

 • Zverejňuje spoločnosť o sebe a o projekte, ktorý chce dlhopismi financovať, dostatok informácií?

 • Akou mierou sa spoločnosť podieľa na financovaní projektu vlastnými zdrojmi?

 • Podieľa sa na financovaní banka alebo iná finančná inštitúcia?

 • Vieme, ako bude spoločnosť postupovať, ak sa jej nepodarí predať dostatočný objem dlhopisov na financovanie plánovanej aktivity?

 • Sú dostupné auditované finančné výkazy spoločnosti?

Poznáme parametre ponúkaného dlhopisu?

 • Oboznámili sme sa s emisnými podmienkami?

 • Má tento dlhopis zverejnený prospekt?

 • Rozumieme tomu, čo znamená, že prospekt bol „schválený“ Národnou bankou Slovenska?

 • Sú tieto dlhopisy zabezpečené? Čím?

 • Bude možné tento dlhopis predať pred splatnosťou? Plánuje emitent vytvoriť pre tieto dlhopisy sekundárny trh?

 • Má táto emisia ručiteľa a ak áno, máme o ňom dostatok informácií?

 • Vieme, aké náklady sú spojené s kúpou a držaním tohto dlhopisu?

 • Vieme, ako je výnos z dlhopisov zdaňovaný?

 • Je pre nás výnos aj po odpočítaní nákladov a daní stále atraktívny vzhľadom na nami odhadnuté riziko?

„Odpovede na tieto otázky by nám mali pomôcť zhodnotiť, aké riziko pri kúpe tejto emisie podnikových dlhopisov podstupujeme,“ konštatuje hovorca NBS Peter Majer.

Podľa neho, ak nám niekto radí kúpiť podnikový dlhopis a nechce nám poskytnúť dostatok informácií, môžeme skúsiť nájsť iného distribútora tohto podnikového dlhopisu, alebo sa poobzerať po iných dlhopisoch.

„Ak si však dlhopis kúpime, tak výnosy, ako aj prípadné straty, budeme v plnej miere znášať nakoniec my sami,“ uzatvára P. Majer.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
27.1.2022 Redakcia FinReport

Cena nehnuteľností v roku 2021 rástla najrýchlejšie od veľkej finančnej krízy v roku 2008

Bývanie v roku 2021 rástlo rekordne rýchlo. Najrýchlejšie od realitnej krízy pred 14 rokmi. Nárast cien by sa v roku 2022 mal mierne ...

27.1.2022 Redakcia FinReport

Európska centrálna banka rozbieha klimatický záťažový test

Európska centrálna banka (ECB) spustila dohľadový klimatický záťažový test na posúdenie pripravenosti bánk vyrovnať sa s finančnými a ...

27.1.2022 Roland Régely

Jeden z TOP finančných sprostredkovateľov má byť na predaj. Český aj slovenský Respect to popierajú

Na trhu finančného sprostredkovania by sa podľa informácií českého portálu HN malo schyľovať k veľkej transakcii. Na predaj má byť jeden ...

27.1.2022 Redakcia FinReport

Medzinárodný menový fond vyzval Salvádor, aby sa zriekol bitcoinu ako oficiálneho platidla

Medzinárodný menový fond (MMF) vyzval stredoamerický Salvádor, aby kryptomene bitcoin zrušil štatút oficiálneho platidla, ktorý tu zaviedli ...

27.1.2022 Magdaléna Švančarková

Regulácia obsahu na internete: To, čo je nezákonné offline, musí byť nezákonné aj online

Online platformy by mali niesť zodpovednosť za svoje algoritmy, cielenie na deti a mládež bude zakázané, a používatelia by mali získať ...

27.1.2022 Redakcia FinReport

Zamestnanci, nezabudnite požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2021 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne ...

26.1.2022 Jana Schochmann

Juraj Fehervari: Keď je etika v podnikaní „zisková“

Z pohľadu finančného časopisu nás na spoločnosti Be Lenka, s. r. o., zaujal vysoký nárast zisku aj tržieb za predchádzajúci rok. Z ...

26.1.2022 Robert Juriš

O budúcnosti kryptomien rozhodnú politika, ekológia a projekty štátnych digitálnych mien

Niektoré krajiny kryptomeny vyslovene zbožňujú, pretože v nich vidia zdroj prospechu a svojej budúcej prosperity, no nie je ich veľa. O niečo ...

26.1.2022 Redakcia FinReport

Výpisy z druhého piliera: Čo všetko by ste si mali zvážiť a čo nesmiete prehliadnuť

Približne 1,7 milióna Slovákov v najbližších dňoch môže očakávať výpis zo svojho druhého dôchodkového piliera. Dôležité je ...

25.1.2022 Redakcia FinReport

Platitelia DPH nemôžu doručiť svoje podania pre poruchu portálu Finančnej správy SR

Finančná správa SR už druhý deň eviduje výpadky svojho online portálu, na odstránení ktorých pracuje spoločne s výrobcom systému. ...

25.1.2022 Roland Régely

Podriadení finanční agenti pribúdajú, aktuálne je ich viac ako 16-tisíc

Počet podriadených finančných agentov (PFA) v roku 2021 presiahol hranicu 16-tisíc. To je takmer o 10 % viac ako v predchádzajúcom roku 2020. ...

22.1.2022 Naďa Černá

Platová nerovnosť na Slovensku stále pretrváva. Ženy zarábajú o švrtinu menej ako muži

Platová nerovnosť je problém, ktorý na Slovensku, ale nielen u nás, pretrváva už roky. Slovenské ženy zarábajú v priemere o 25 % menej ako ...

16.1.2022 Redakcia FinReport

TOP 9 predsavzatí, ktoré vám v roku 2022 zlepšia finančnú situáciu

Na rozdiel od novoročných cieľov týkajúcich sa napríklad chudnutia či športovania, ktoré si vyžadujú výraznú námahu s otáznym efektom, ...

14.1.2022 Redakcia FinReport

Neziskovky pozor, účtovné závierky ukladajte už len elektronicky

Finančná správa upozorňuje neziskové organizácie, že od 1. januára 2022 im vznikla zákonná povinnosť ukladať účtovné závierky a ...

12.1.2022 Roland Régely

Tretí pilier: Štát stopol prémiu, ktorá mala motivovať sporiteľov a uľaviť zamestnávateľom

Doplnkové dôchodkové sporenie na Slovensku nebude zvýhodnené štátnou prémiou. Rezort práce a sociálnych vecí po pripomienkach Ministerstva ...

5.1.2022 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa vypláca dôchodcovi ten dôchodok, ktorý je pre neho výhodnejší

Pri každoročnej valorizácii (zvyšovaní) minimálnych dôchodkov platia osobitné pravidlá. Sociálna poisťovňa nezvyšuje minimálny ...

4.1.2022 Redakcia FinReport

Apple, ako prvá spoločnosť na svete, dosiahla trhovú hodnotu cez 3 bilióny dolárov

Technologický gigant a výrobca elektroniky Apple Inc. vedie rebríček najhodnotnejších firiem na svete. V pondelok 3. januára 2022 sa mu ...

4.1.2022 Redakcia FinReport

Štátny rozpočet ukončil rok 2021 s mínusom 7 miliárd eur

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu decembra 2021 schodok vo výške 7,014 miliardy eur. A to aj napriek tomu, že oproti rovnakému obdobiu ...

Aplikácia

 1. 1.
  Juraj Fehervari: Keď je etika v podnikaní „zisková“
 2. 2.
  Podriadení finanční agenti pribúdajú, aktuálne je ich viac ako 16-tisíc
 3. 3.
  Jeden z TOP finančných sprostredkovateľov má byť na predaj. Český aj slovenský Respect to popierajú
 4. 4.
  Cena nehnuteľností v roku 2021 rástla najrýchlejšie od veľkej finančnej krízy v roku 2008
 5. 5.
  Rodičovský príspevok aj prídavok na dieťa budú vyššie