Hľadaj

Čo potrebujete vedieť, aby vás podnikové dlhopisy nezradili podobne ako v prípade Arcy?

Financie Poslať

Podnikové dlhopisy patria medzi bežne využívané dlhové cenné papiere. Sú obľúbenou a často využívanou formou financovania firiem po celom svete. Firmy si touto formou požičiavajú peniaze na financovanie svojich projektov.

image

Foto: NBS

Slovenskí investori využívajú tento typ investície čoraz častejšie. Dôkazom sú približne tri miliardy eur, ktoré malí investori do firemných dlhopisov už investovali. Takéto investičné rozhodnutie si však vyžaduje určitú mieru finančnej gramotnosti a potrebu rozumieť rizikám spojených s výhodami, ktoré takéto investovanie prináša.

Potrebné je poznať riziká a predísť problémom

„Len informovaný a finančne gramotný spotrebiteľ dokáže prijímať kvalitné finančné rozhodnutia. Najmä v čase pandémie COVID-19 sú mnohé rodinné rozpočty ešte napätejšie a finančná situácia firiem je zložitejšia. Preto je potrebné, aby sme možných investorov informovali o výhodách aj o rizikách investovania,“ hovorí guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

Podľa jeho slov NBS nevyhodnocuje finančnú situáciu emitenta alebo jeho obchodný model, ani vecnú stránku predkladaných informácií. Inak povedané NBS nemá mandát posudzovať, či bude mať podnik dostatok peňazí, alebo dostatočne úspešný obchodný model na to, aby dokázal vrátiť požičané peniaze a sľúbený výnos.

Úlohou NBS však je zabezpečiť, aby investori mali dostatočné a kvalitné informácie, aby poznali riziká spojené s investíciou a aby sa dokázali kvalifikovane rozhodnúť, či do investície vstúpia, alebo nie. Cieľom je predísť situácii, ako nastala v prípade podnikových dlhopisov skupiny Arca.

Čo je to podnikový dlhopis

Je to cenný papier, s ktorým je spojené právo jeho majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote dlhopisu a vyplácanie súvisiacich úrokových výnosov k určitému dátumu. Ide o veriteľsko-dlžnícky vzťah ekonomicky obdobný pôžičke alebo úveru. Dlhopis predstavuje užitočný nástroj v ekonomike, ktorý slúži na získanie kapitálu na financovanie podnikateľskej činnosti a spravidla poskytuje vyšší výnos, ktorý je vyvážený vyšším rizikom.

Zároveň je potrebné uvedomiť si, že:

 • S vyšším výnosom podnikového dlhopisu je spravidla spojené aj vyššie kreditné riziko emitenta, a že môžeme prísť nielen o časť, ale aj o celú investíciu.

 • Na investície do podnikových dlhopisov sa nevzťahuje Fond ochrany vkladov ani Garančný fond investícií.

 • Národná banka Slovenska neposudzuje bonitu emitenta ani nedohliada na splatenie záväzkov vyplývajúcich z podnikových dlhopisov.

 • Podnikový dlhopis sa nám nemusí podariť rýchlo predať, keď budeme potrebovať hotovosť.

Pri investovaní do podnikových dlhopisov vždy musíme zvážiť, aké riziko jeho kúpou podstupujeme. Ak má ponúkaný dlhopis rating od nezávislej ratingovej agentúry, ratingové hodnotenie tohto dlhopisu by malo jeho rizikovosť odrážať. Ak ponúkaný dlhopis rating nemá, sami musíme posúdiť, aké riziko podstupujeme a či dôverujeme tomu, kto nám podnikový dlhopis ponúka.

Národná banka Slovenska odporúča položiť si tieto otázky a, samozrejme, pokúsiť sa ich aj zodpovedať:

Dôverujeme tomu, kto nám dlhopis ponúka?

 • Ponúka nám podnikový dlhopis sám emitent, banka, obchodník s cennými papiermi alebo finančný sprostredkovateľ?

 • Odpovedá na naše otázky podrobne a vecne, dáva nám dostatok informácií?

 • Predáva iba dlhopisy konkrétneho emitenta, alebo si môžeme vybrať zo širšej ponuky dlhopisov?

Poznáme spoločnosť, ktorá tento dlhopis vydáva?

 • Vieme, ako dlho spoločnosť existuje, poznáme jej históriu a vlastnícku štruktúru?

 • Rozumieme tomu, čo táto spoločnosť robí a poznáme jej produkty alebo služby?

 • Vieme, ako sa vyvíja finančná situácia spoločnosti?

 • Vieme, či nie je spoločnosť už nadmerne zadlžená?

 • Mala spoločnosť už v minulosti problémy s vyplatením veriteľov?

Vieme, prečo spoločnosť tento dlhopis vydáva?

 • Je spoločnosť startup, ktorý chce dlhopismi financovať svoj rozbeh?

 • Plánuje spoločnosť použiť finančné zdroje z tejto emisie na splatenie svojich záväzkov vyplývajúcich z predošlých emisií alebo iných finančných záväzkov (ide teda o refinancovanie dlhu)?

 • Rozumieme podnikateľskej aktivite, ktorú chce spoločnosť dlhopismi financovať?

 • Predpokladáme, že táto aktivita bude schopná generovať dostatočné zdroje na splatenie záväzkov vyplývajúcich z emitovaných dlhopisov?

Máme o spoločnosti a jej podnikateľskom zámere dostatok informácií?

 • Je spoločnosť, prípadne finančný sprostredkovateľ, transparentná a ochotná odpovedať na naše otázky?

 • Zverejňuje spoločnosť o sebe a o projekte, ktorý chce dlhopismi financovať, dostatok informácií?

 • Akou mierou sa spoločnosť podieľa na financovaní projektu vlastnými zdrojmi?

 • Podieľa sa na financovaní banka alebo iná finančná inštitúcia?

 • Vieme, ako bude spoločnosť postupovať, ak sa jej nepodarí predať dostatočný objem dlhopisov na financovanie plánovanej aktivity?

 • Sú dostupné auditované finančné výkazy spoločnosti?

Poznáme parametre ponúkaného dlhopisu?

 • Oboznámili sme sa s emisnými podmienkami?

 • Má tento dlhopis zverejnený prospekt?

 • Rozumieme tomu, čo znamená, že prospekt bol „schválený“ Národnou bankou Slovenska?

 • Sú tieto dlhopisy zabezpečené? Čím?

 • Bude možné tento dlhopis predať pred splatnosťou? Plánuje emitent vytvoriť pre tieto dlhopisy sekundárny trh?

 • Má táto emisia ručiteľa a ak áno, máme o ňom dostatok informácií?

 • Vieme, aké náklady sú spojené s kúpou a držaním tohto dlhopisu?

 • Vieme, ako je výnos z dlhopisov zdaňovaný?

 • Je pre nás výnos aj po odpočítaní nákladov a daní stále atraktívny vzhľadom na nami odhadnuté riziko?

„Odpovede na tieto otázky by nám mali pomôcť zhodnotiť, aké riziko pri kúpe tejto emisie podnikových dlhopisov podstupujeme,“ konštatuje hovorca NBS Peter Majer.

Podľa neho, ak nám niekto radí kúpiť podnikový dlhopis a nechce nám poskytnúť dostatok informácií, môžeme skúsiť nájsť iného distribútora tohto podnikového dlhopisu, alebo sa poobzerať po iných dlhopisoch.

„Ak si však dlhopis kúpime, tak výnosy, ako aj prípadné straty, budeme v plnej miere znášať nakoniec my sami,“ uzatvára P. Majer.

Múdro a spoľahlivo.
Poradíme vám s problematikou
GDPR
General Data Protection Regulation

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
23.10.2020 Zuzana Mecková

Filmový dokument Americká fabrika zobrazuje spoluprácu a zároveň veľké rozdiely dvoch kultúr – Číny a USA

Na Netflixe sa objavil ďalší zaujímavý dokument, ktorý zobrazuje stret dvoch diametrálne odlišných kultúr. Nádej na lepší život ...

23.10.2020 Redakcia FinReport

Počet živnostníkov klesá. Najviac v stavebníctve a finančných službách

Počas prvých siedmich mesiacov tohto roka zrušilo svoje živnostenské podnikanie presne 28 248 Slovákov. Najviac živností ubudlo v sektore ...

22.10.2020 Magdaléna Švančarková

Korona je pre gastrobiznis ako vlna cunami. Od začiatku roka zaniklo takmer tisíc reštaurácií

Kríza drví slovenský gastrobiznis. Podľa informácií poradenskej spoločnosti Bisnode v tomto roku na Slovensku zaniklo už takmer 1 000 ...

22.10.2020 Redakcia FinReport

Slovensko má potenciál na reštart ekonomiky prostredníctvom zelených projektov

Poradenská spoločnosť EY identifikovala viac ako tisíc zelených projektov, ktoré majú potenciál pomôcť Európe pri obnove a zotavení ...

21.10.2020 Redakcia FinReport

Na Slovensko prichádza online poistenie pre psov a mačky

V mnohých slovenských domácnostiach robia radosť nielen deti, ale aj domáce zvieratká. Napríklad psy a mačky. Každý ich chovateľ vie, že ...

21.10.2020 Zuzana Mecková

Povodne znovu trápia Slovákov. Ako získať čo najrýchlejšiu pomoc od poisťovne?

Viac ako dva týždne Slovensko trápili silné zrážky. Mohutné dažde spôsobili povodne a škody na majetku vo výške viac než milión eur. ...

18.10.2020 Redakcia FinReport

Prieskum: Tri štvrtiny nakupujúcich dávajú prednosť miestnym obchodom

Tri štvrtiny nakupujúcich kvôli pandémii dávajú prednosť obchodom a službám v susedstve. Traja z piatich ľudí dôverujú odporúčaniam ...

10.10.2020 Redakcia FinReport

Analýza: Slováci sú chudobní a zadlžení. Rozdiely medzi bohatými a tými ostatnými sa zväčšujú

Rok 2019 bol pre domácnosti na celom svete mimoriadne úspešný. Ich finančný majetok stúpol o 9,7 %, čo je najviac od roku 2005. Výrazne ...

28.9.2020 Zuzana Mecková

Banky ponúkajú klientom pomoc s finančnými plánmi, hoci na to nemajú dostatočnú paletu produktov

Po tom, čo koronakríza zamávala s rozpočtami nie jednej slovenskej domácnosti, banky sa čoraz viac snažia angažovať vo vytváraní ...

22.9.2020 Robert Juriš

Finančná rezerva: 8 krokov k bezpečnej a pokojnej budúcnosti

Finančná rezerva je ako vankúš. Vďaka nej budete môcť lepšie spávať. Vďaka nej zvládnete obdobie, keď sa vám nebude dariť v práci. Je ...

18.9.2020 Redakcia FinReport

Fincentrum sa mení na Swiss Life Select Slovensko

Jedna z najväčších spoločností na slovenskom trhu finančného sprostredkovania mení svoj názov. Spoločnosť Fincentrum sa po novom nazýva ...

17.9.2020 Zuzana Mecková

Spôsob platenia prešiel dlhým vývinom. Platili sme mušľami, zlatom aj hodinkami. Čo môžeme očakávať v budúcnosti?

Od výmeny tovaru za tovar, cez platenie čímkoľvek, čo malo cenu, až po platenie mobilom alebo inteligentnými hodinkami. Tento text vám ...

14.9.2020 Dominik Horváth

Ako sa mení postavenie a práca finančných sprostredkovateľov vo svete?

Technologické zmeny vo finančnom priemysle sa zrýchľujú vďaka vzniku nových digitálnych distribučných kanálov. Mnohé inštitúcie ...

11.9.2020 Magdaléna Švančarková

Ani pandémia nezastavila rýchly rast cien bytov. Nezmení sa to ani v blízkej budúcnosti

Korona-nekorona, na trhu s nehnuteľnosťami idú ceny vyššie. A to aj napriek tomu, že sa vzhľadom na pandémiu očakávalo spomalenie rastu. ...

8.9.2020 Redakcia FinReport

Spoločnosť Gomanold spolu s J&T Bankou pripravujú pomoc nezaisteným veriteľom skupiny Arca

Slovenská investičná skupina Arca sa pred tohtoročným letom dostala do finančných problémov a tie stále trvajú. Mešká s uhradením ...

7.9.2020 Robert Juriš

Až dve tretiny domácností v čase krízy pochopili, že si musia vytvárať finančné rezervy na horšie časy

Pandémia koronakrízy nám nastavila zrkadlo v oblasti financií, rodinných rozpočtov aj plánovania budúcnosti. Odhalila slabé finančné ...

3.9.2020 Redakcia FinReport

Firmy si budujú digitálnu dôveru. Až 60 percent z nich zaviedlo opatrenia na zlepšenie ochrany dát

Prioritou číslo jeden v oblasti manažmentu pohľadávok je vyššia ochrana dát. Vyplýva to z medzinárodnej reprezentatívnej štúdie European ...

2.9.2020 Redakcia FinReport

Z rodinného rozpočtu platíme za bývanie najviac v rámci celej EÚ

Náklady na bývanie ukrajujú Slovákom z ich rodinných rozpočtov takmer štvrtinu, čo je v rámci Európskej únie najvyšší podiel. Vo ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  V Ilave sa zrazil autobus s osobným autom, pasažieri sa zranili
 2. 2.
  Slovensko sa málo venuje inováciám v ekonomike, výrazne zaostávame za konkurenciou
 3. 3.
  Google má problémy s ochranou osobných údajov, firma dostala pokutu 50 miliónov eur
 4. 4.
  Filmový dokument Americká fabrika zobrazuje spoluprácu a zároveň veľké rozdiely dvoch kultúr – Číny a USA
 5. 5.
  Slováci zaostávajú v angličtine najviac z V4, znalosti si však môžu rýchlo doplniť cez online riešenia