Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Čo potrebujete vedieť, aby vás podnikové dlhopisy nezradili podobne ako v prípade Arcy?

Redakcia FinReport Financie Poslať

Podnikové dlhopisy patria medzi bežne využívané dlhové cenné papiere. Sú obľúbenou a často využívanou formou financovania firiem po celom svete. Firmy si touto formou požičiavajú peniaze na financovanie svojich projektov.

Peter Kažimír

Foto: NBS

Slovenskí investori využívajú tento typ investície čoraz častejšie. Dôkazom sú približne tri miliardy eur, ktoré malí investori do firemných dlhopisov už investovali. Takéto investičné rozhodnutie si však vyžaduje určitú mieru finančnej gramotnosti a potrebu rozumieť rizikám spojených s výhodami, ktoré takéto investovanie prináša.

Potrebné je poznať riziká a predísť problémom

„Len informovaný a finančne gramotný spotrebiteľ dokáže prijímať kvalitné finančné rozhodnutia. Najmä v čase pandémie COVID-19 sú mnohé rodinné rozpočty ešte napätejšie a finančná situácia firiem je zložitejšia. Preto je potrebné, aby sme možných investorov informovali o výhodách aj o rizikách investovania,“ hovorí guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

Podľa jeho slov NBS nevyhodnocuje finančnú situáciu emitenta alebo jeho obchodný model, ani vecnú stránku predkladaných informácií. Inak povedané NBS nemá mandát posudzovať, či bude mať podnik dostatok peňazí, alebo dostatočne úspešný obchodný model na to, aby dokázal vrátiť požičané peniaze a sľúbený výnos.

Úlohou NBS však je zabezpečiť, aby investori mali dostatočné a kvalitné informácie, aby poznali riziká spojené s investíciou a aby sa dokázali kvalifikovane rozhodnúť, či do investície vstúpia, alebo nie. Cieľom je predísť situácii, ako nastala v prípade podnikových dlhopisov skupiny Arca.

Čo je to podnikový dlhopis

Je to cenný papier, s ktorým je spojené právo jeho majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote dlhopisu a vyplácanie súvisiacich úrokových výnosov k určitému dátumu. Ide o veriteľsko-dlžnícky vzťah ekonomicky obdobný pôžičke alebo úveru. Dlhopis predstavuje užitočný nástroj v ekonomike, ktorý slúži na získanie kapitálu na financovanie podnikateľskej činnosti a spravidla poskytuje vyšší výnos, ktorý je vyvážený vyšším rizikom.

Zároveň je potrebné uvedomiť si, že:

 • S vyšším výnosom podnikového dlhopisu je spravidla spojené aj vyššie kreditné riziko emitenta, a že môžeme prísť nielen o časť, ale aj o celú investíciu.

 • Na investície do podnikových dlhopisov sa nevzťahuje Fond ochrany vkladov ani Garančný fond investícií.

 • Národná banka Slovenska neposudzuje bonitu emitenta ani nedohliada na splatenie záväzkov vyplývajúcich z podnikových dlhopisov.

 • Podnikový dlhopis sa nám nemusí podariť rýchlo predať, keď budeme potrebovať hotovosť.

Pri investovaní do podnikových dlhopisov vždy musíme zvážiť, aké riziko jeho kúpou podstupujeme. Ak má ponúkaný dlhopis rating od nezávislej ratingovej agentúry, ratingové hodnotenie tohto dlhopisu by malo jeho rizikovosť odrážať. Ak ponúkaný dlhopis rating nemá, sami musíme posúdiť, aké riziko podstupujeme a či dôverujeme tomu, kto nám podnikový dlhopis ponúka.

Národná banka Slovenska odporúča položiť si tieto otázky a, samozrejme, pokúsiť sa ich aj zodpovedať:

Dôverujeme tomu, kto nám dlhopis ponúka?

 • Ponúka nám podnikový dlhopis sám emitent, banka, obchodník s cennými papiermi alebo finančný sprostredkovateľ?

 • Odpovedá na naše otázky podrobne a vecne, dáva nám dostatok informácií?

 • Predáva iba dlhopisy konkrétneho emitenta, alebo si môžeme vybrať zo širšej ponuky dlhopisov?

Poznáme spoločnosť, ktorá tento dlhopis vydáva?

 • Vieme, ako dlho spoločnosť existuje, poznáme jej históriu a vlastnícku štruktúru?

 • Rozumieme tomu, čo táto spoločnosť robí a poznáme jej produkty alebo služby?

 • Vieme, ako sa vyvíja finančná situácia spoločnosti?

 • Vieme, či nie je spoločnosť už nadmerne zadlžená?

 • Mala spoločnosť už v minulosti problémy s vyplatením veriteľov?

  87

Vieme, prečo spoločnosť tento dlhopis vydáva?

 • Je spoločnosť startup, ktorý chce dlhopismi financovať svoj rozbeh?

 • Plánuje spoločnosť použiť finančné zdroje z tejto emisie na splatenie svojich záväzkov vyplývajúcich z predošlých emisií alebo iných finančných záväzkov (ide teda o refinancovanie dlhu)?

 • Rozumieme podnikateľskej aktivite, ktorú chce spoločnosť dlhopismi financovať?

 • Predpokladáme, že táto aktivita bude schopná generovať dostatočné zdroje na splatenie záväzkov vyplývajúcich z emitovaných dlhopisov?

Máme o spoločnosti a jej podnikateľskom zámere dostatok informácií?

 • Je spoločnosť, prípadne finančný sprostredkovateľ, transparentná a ochotná odpovedať na naše otázky?

 • Zverejňuje spoločnosť o sebe a o projekte, ktorý chce dlhopismi financovať, dostatok informácií?

 • Akou mierou sa spoločnosť podieľa na financovaní projektu vlastnými zdrojmi?

 • Podieľa sa na financovaní banka alebo iná finančná inštitúcia?

 • Vieme, ako bude spoločnosť postupovať, ak sa jej nepodarí predať dostatočný objem dlhopisov na financovanie plánovanej aktivity?

 • Sú dostupné auditované finančné výkazy spoločnosti?

Poznáme parametre ponúkaného dlhopisu?

 • Oboznámili sme sa s emisnými podmienkami?

 • Má tento dlhopis zverejnený prospekt?

 • Rozumieme tomu, čo znamená, že prospekt bol „schválený“ Národnou bankou Slovenska?

 • Sú tieto dlhopisy zabezpečené? Čím?

 • Bude možné tento dlhopis predať pred splatnosťou? Plánuje emitent vytvoriť pre tieto dlhopisy sekundárny trh?

 • Má táto emisia ručiteľa a ak áno, máme o ňom dostatok informácií?

 • Vieme, aké náklady sú spojené s kúpou a držaním tohto dlhopisu?

 • Vieme, ako je výnos z dlhopisov zdaňovaný?

 • Je pre nás výnos aj po odpočítaní nákladov a daní stále atraktívny vzhľadom na nami odhadnuté riziko?

„Odpovede na tieto otázky by nám mali pomôcť zhodnotiť, aké riziko pri kúpe tejto emisie podnikových dlhopisov podstupujeme,“ konštatuje hovorca NBS Peter Majer.

Podľa neho, ak nám niekto radí kúpiť podnikový dlhopis a nechce nám poskytnúť dostatok informácií, môžeme skúsiť nájsť iného distribútora tohto podnikového dlhopisu, alebo sa poobzerať po iných dlhopisoch.

„Ak si však dlhopis kúpime, tak výnosy, ako aj prípadné straty, budeme v plnej miere znášať nakoniec my sami,“ uzatvára P. Majer.

logo
Prečítajte si tiež:
24.6.2024 Redakcia FinReport

Byrokracia v EÚ bujnie, nárasty sú v stovkách percent

Od prijatia Maastrichtskej zmluvy (od 1. januára 1994 do 1. januára 2024) sa počet právnych predpisov EÚ zvýšil o 729 % a od prijatia ...

24.6.2024 Redakcia FinReport

Dotácia na stravu pokračuje, žiadatelia o ňu musia splniť dve povinnosti

Zabezpečiť jedlo pre deti v školských zariadeniach, viesť ich k zdravým stravovacím návykom a odbremeniť rodičov od nadmerných ...

24.6.2024 Redakcia FinReport

Ekonomická situácia sa zlepšuje, odhady rastu sú čoraz optimistickejšie

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad tohtoročného rastu slovenskej ekonomiky na 2,7 %. Odvoláva sa pritom na nižšiu infláciu a ...

24.6.2024 Robert Juriš

Katastrofické scenáre o nesplácaní hypoték sa nenaplnili, objem poskytnutých úverov začal rásť

Trh s hypotékami pomaly opäť začína ožívať. Jeden zo samostatných finančných agentov pôsobiacich na slovenskom trhu tvrdí, že za menej ...

24.6.2024 Redakcia FinReport

NKÚ: Slovensko zaostáva v strategickom riadení aj vo vyvodzovaní osobnej zodpovednosti

Slovensko potrebuje jasnú stratégiu smerovania, lebo na súčasnej ceste dlhodobého udržateľného rozvoja sa čoraz viac potáca, zraňuje a ...

24.6.2024 Mário Špilberger

Ponúk na skrátený úväzok je málo. Ako sa na ňom dohodnúť so zamestnávateľom?

Ženy s malými deťmi, študenti či seniori často túžia po práci na skrátený úväzok. Momentálne sú vo výhode tí, ktorí hľadajú menej ...

21.6.2024 Redakcia FinReport

Každý tretí Slovák poberá od štátu nejakú dôchodkovú dávku, je to najviac v EÚ

Každý tretí obyvateľ Slovenska poberá od štátu dôchodok v rámci sociálnej ochrany. Poberatelia dôchodkov tvoria približne 33,2 % ...

19.6.2024 Redakcia FinReport

NKÚ odsúhlasil vstup Kooperativy do spoločnosti Universal maklérsky dom

Vstup poisťovne Kooperativa do spoločnosti Universal maklérsky dom sa stal realitou. Obe firmy získali súhlas Protimonopolného úradu SR, ...

19.6.2024 Roland Régely

O dôchodky sa zaujímame čoraz viac, príčinou sú obavy o ich výšku v budúcnosti

Viac ako dve tretiny opýtaných v prieskume agentúry Focus uvádzajú, že sú v prvom dôchodkovom pilieri a zvyšná tretina si myslí, že v ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Od 1. júla sa zvyšujú príspevky na osobnú asistenciu a na opatrovanie

Už o tri týždne, od 1. júla 2024, sa zvyšujú príspevky na osobnú asistenciu a na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých osôb. Zmenu v ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

Kedy nemusia brigádnici platiť preddavky na daň

Obdobie letných brigád prináša zvýšený počet dohôd o brigádnickej práci. Aj z takto nadobudnutých príjmov je potrebné platiť preddavky ...

13.6.2024 Redakcia FinReport

Študentky, pozor! Nárok na tehotenské a materské dávky majú len ženy s nemocenským poistením

Študentky ani mladé tehotné ženy po skončení štúdia nemajú automaticky nárok na tehotenskú a materskú dávku. Podmienkou na ich získanie ...

12.6.2024 Redakcia FinReport

ECB síce znížila úrokové sadzby, no slovenské banky tak urobia najskôr o tri roky

Európska centrálna banka začiatkom júna znížila svoje kľúčové úrokové sadzby, no na úrokových sadzbách slovenských hypoték sa to ...

12.6.2024 Robert Juriš

INESS: Plošné rozdávanie 13. dôchodkov je selektívna podpora odtrhnutá od príjmovej reality

Súčasné aj plánované zvyšovanie daní je najhorším spôsobom, ako pristupovať ku kríze vo verejných financiách. Výdavky štátu ...

12.6.2024 Redakcia FinReport

Vymenia Poliaci zloté a Česi koruny za euro?

Diskusie o odklone od využívania vlastnej meny a prihlásenie sa k spoločnej európskej mene – k euru – rezonujú u našich severných aj ...

11.6.2024 Martin Jamnický

Aj seniori majú záujem o investovanie či poistné produkty

Hoci finančná gramotnosť postupne rastie aj medzi seniormi, podľa finančných sprostredkovateľov je veľký rozdiel, ak sa o investovanie na ...

10.6.2024 Redakcia FinReport

Blíži sa termín na podanie daňových priznaní odložených o tri mesiace

Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o tri mesiace, musia si svoju povinnosť splniť do konca ...

8.6.2024 Redakcia FinReport

Analýza: Je výhodnejšie sporiť si v eurách alebo napríklad českých korunách?

Počet Slovákov pracujúcich v zahraničí neustále rastie. Len v Česku ich je viac ako 216-tisíc a ďalšie tisíce žijú v iných krajinách ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay