Hľadaj

Čo potrebujete vedieť, aby vás podnikové dlhopisy nezradili podobne ako v prípade Arcy?

Redakcia FinReport Financie Poslať

Podnikové dlhopisy patria medzi bežne využívané dlhové cenné papiere. Sú obľúbenou a často využívanou formou financovania firiem po celom svete. Firmy si touto formou požičiavajú peniaze na financovanie svojich projektov.

image

Foto: NBS

Slovenskí investori využívajú tento typ investície čoraz častejšie. Dôkazom sú približne tri miliardy eur, ktoré malí investori do firemných dlhopisov už investovali. Takéto investičné rozhodnutie si však vyžaduje určitú mieru finančnej gramotnosti a potrebu rozumieť rizikám spojených s výhodami, ktoré takéto investovanie prináša.

Potrebné je poznať riziká a predísť problémom

„Len informovaný a finančne gramotný spotrebiteľ dokáže prijímať kvalitné finančné rozhodnutia. Najmä v čase pandémie COVID-19 sú mnohé rodinné rozpočty ešte napätejšie a finančná situácia firiem je zložitejšia. Preto je potrebné, aby sme možných investorov informovali o výhodách aj o rizikách investovania,“ hovorí guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

Podľa jeho slov NBS nevyhodnocuje finančnú situáciu emitenta alebo jeho obchodný model, ani vecnú stránku predkladaných informácií. Inak povedané NBS nemá mandát posudzovať, či bude mať podnik dostatok peňazí, alebo dostatočne úspešný obchodný model na to, aby dokázal vrátiť požičané peniaze a sľúbený výnos.

Úlohou NBS však je zabezpečiť, aby investori mali dostatočné a kvalitné informácie, aby poznali riziká spojené s investíciou a aby sa dokázali kvalifikovane rozhodnúť, či do investície vstúpia, alebo nie. Cieľom je predísť situácii, ako nastala v prípade podnikových dlhopisov skupiny Arca.

Čo je to podnikový dlhopis

Je to cenný papier, s ktorým je spojené právo jeho majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote dlhopisu a vyplácanie súvisiacich úrokových výnosov k určitému dátumu. Ide o veriteľsko-dlžnícky vzťah ekonomicky obdobný pôžičke alebo úveru. Dlhopis predstavuje užitočný nástroj v ekonomike, ktorý slúži na získanie kapitálu na financovanie podnikateľskej činnosti a spravidla poskytuje vyšší výnos, ktorý je vyvážený vyšším rizikom.

Zároveň je potrebné uvedomiť si, že:

 • S vyšším výnosom podnikového dlhopisu je spravidla spojené aj vyššie kreditné riziko emitenta, a že môžeme prísť nielen o časť, ale aj o celú investíciu.

 • Na investície do podnikových dlhopisov sa nevzťahuje Fond ochrany vkladov ani Garančný fond investícií.

 • Národná banka Slovenska neposudzuje bonitu emitenta ani nedohliada na splatenie záväzkov vyplývajúcich z podnikových dlhopisov.

 • Podnikový dlhopis sa nám nemusí podariť rýchlo predať, keď budeme potrebovať hotovosť.

Pri investovaní do podnikových dlhopisov vždy musíme zvážiť, aké riziko jeho kúpou podstupujeme. Ak má ponúkaný dlhopis rating od nezávislej ratingovej agentúry, ratingové hodnotenie tohto dlhopisu by malo jeho rizikovosť odrážať. Ak ponúkaný dlhopis rating nemá, sami musíme posúdiť, aké riziko podstupujeme a či dôverujeme tomu, kto nám podnikový dlhopis ponúka.

Národná banka Slovenska odporúča položiť si tieto otázky a, samozrejme, pokúsiť sa ich aj zodpovedať:

Dôverujeme tomu, kto nám dlhopis ponúka?

 • Ponúka nám podnikový dlhopis sám emitent, banka, obchodník s cennými papiermi alebo finančný sprostredkovateľ?

 • Odpovedá na naše otázky podrobne a vecne, dáva nám dostatok informácií?

 • Predáva iba dlhopisy konkrétneho emitenta, alebo si môžeme vybrať zo širšej ponuky dlhopisov?

Poznáme spoločnosť, ktorá tento dlhopis vydáva?

 • Vieme, ako dlho spoločnosť existuje, poznáme jej históriu a vlastnícku štruktúru?

 • Rozumieme tomu, čo táto spoločnosť robí a poznáme jej produkty alebo služby?

 • Vieme, ako sa vyvíja finančná situácia spoločnosti?

 • Vieme, či nie je spoločnosť už nadmerne zadlžená?

 • Mala spoločnosť už v minulosti problémy s vyplatením veriteľov?

Vieme, prečo spoločnosť tento dlhopis vydáva?

 • Je spoločnosť startup, ktorý chce dlhopismi financovať svoj rozbeh?

 • Plánuje spoločnosť použiť finančné zdroje z tejto emisie na splatenie svojich záväzkov vyplývajúcich z predošlých emisií alebo iných finančných záväzkov (ide teda o refinancovanie dlhu)?

 • Rozumieme podnikateľskej aktivite, ktorú chce spoločnosť dlhopismi financovať?

 • Predpokladáme, že táto aktivita bude schopná generovať dostatočné zdroje na splatenie záväzkov vyplývajúcich z emitovaných dlhopisov?

Máme o spoločnosti a jej podnikateľskom zámere dostatok informácií?

 • Je spoločnosť, prípadne finančný sprostredkovateľ, transparentná a ochotná odpovedať na naše otázky?

 • Zverejňuje spoločnosť o sebe a o projekte, ktorý chce dlhopismi financovať, dostatok informácií?

 • Akou mierou sa spoločnosť podieľa na financovaní projektu vlastnými zdrojmi?

 • Podieľa sa na financovaní banka alebo iná finančná inštitúcia?

 • Vieme, ako bude spoločnosť postupovať, ak sa jej nepodarí predať dostatočný objem dlhopisov na financovanie plánovanej aktivity?

 • Sú dostupné auditované finančné výkazy spoločnosti?

Poznáme parametre ponúkaného dlhopisu?

 • Oboznámili sme sa s emisnými podmienkami?

 • Má tento dlhopis zverejnený prospekt?

 • Rozumieme tomu, čo znamená, že prospekt bol „schválený“ Národnou bankou Slovenska?

 • Sú tieto dlhopisy zabezpečené? Čím?

 • Bude možné tento dlhopis predať pred splatnosťou? Plánuje emitent vytvoriť pre tieto dlhopisy sekundárny trh?

 • Má táto emisia ručiteľa a ak áno, máme o ňom dostatok informácií?

 • Vieme, aké náklady sú spojené s kúpou a držaním tohto dlhopisu?

 • Vieme, ako je výnos z dlhopisov zdaňovaný?

 • Je pre nás výnos aj po odpočítaní nákladov a daní stále atraktívny vzhľadom na nami odhadnuté riziko?

„Odpovede na tieto otázky by nám mali pomôcť zhodnotiť, aké riziko pri kúpe tejto emisie podnikových dlhopisov podstupujeme,“ konštatuje hovorca NBS Peter Majer.

Podľa neho, ak nám niekto radí kúpiť podnikový dlhopis a nechce nám poskytnúť dostatok informácií, môžeme skúsiť nájsť iného distribútora tohto podnikového dlhopisu, alebo sa poobzerať po iných dlhopisoch.

„Ak si však dlhopis kúpime, tak výnosy, ako aj prípadné straty, budeme v plnej miere znášať nakoniec my sami,“ uzatvára P. Majer.

Sprostredkovanie predaja SFA
Prevezmite činnosť
samostatného finančného agenta
v existujúcej spoločnosti.
Buďte silní a slobodní.
Obráťte sa na nás.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
4.3.2021 Roland Régely

Gastrolístky alebo peniaze? Zamestnanci si môžu vybrať a firmy im do konca roka musia umožniť zmenu

Zamestnanci si na Slovensku po novom môžu vybrať, akou formou im firma prispeje na stravovanie. Od marca tohto roku vstúpila do platnosti novela ...

4.3.2021 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa prináša prvý slovenský spoločensky zodpovedný investičný fond

Slovenská sporiteľňa spoločne s Asset Managementom Slovenskej sporiteľne prinášajú na trh Fond zodpovedného investovania. Vďaka nemu môžu ...

3.3.2021 Vladimír Pisár

Hypotekárny trh stále rastie, čísla však už štvrtý rok po sebe ukazujú spomalenie

Výrazný pokles ekonomiky, dočasné uzavretie prevádzok, znižovanie platov, prepúšťanie... Slovensko a celý svet má za sebou veľmi ...

3.3.2021 Redakcia FinReport

Investície firiem vlani výrazne klesli, v súčasnosti sa očakáva ich oživenie aj vďaka záujmu o robotizáciu a internet vecí

Pandémia koronavírusu v minulom roku významne ovplyvnila investičné správanie firiem. Podľa nedávneho prieskumu Európskej investičnej banky ...

2.3.2021 Roland Régely

Dostali ste list z dôchodcovskej spoločnosti a nezdá sa vám výška penzie? Žiadnu paniku, je to len časť dôchodku

Ľudia sporiaci v druhom dôchodkovom pilieri dostali v uplynulých týždňoch nový výpis s odhadovanou výškou dôchodku, a mnohých tieto ...

2.3.2021 Redakcia FinReport

Najviac slovenských firiem vlani kúpili Česi, Maďari a Američania

Najčastejšími zahraničnými majiteľmi slovenských firiem sa v minulom roku stali Česi, Maďari a Američania. Zahraniční investori vlani ...

1.3.2021 Zuzana Mecková

Deutsche Telekom, IBM či Unicorn Systems hľadajú desiatky zamestnancov. Žiadaní sú IT špecialisti, dopyt je aj vo výrobe

Napriek ekonomicky náročnej situácii, keď sa firmy snažia personálne ušetriť, niektoré spoločnosti hľadajú posily pre novootvorené ...

1.3.2021 Redakcia FinReport

Náklady na bývanie: Tento rok ušetríme na energiách, ale produkovanie odpadu nás, naopak, vyjde drahšie

V čase pandémie trávia Slováci a Slovenky viac času doma. Výsledkom je väčšia spotreba energií a vyššia produkcia odpadu. S tým, ...

25.2.2021 Redakcia FinReport

Generali uvádza na trh päťročný plán na podporu oživenia ekonomiky v Európe v hodnote 3,5 miliardy eur

Spoločnosť Generali pripravila päťročný investičný plán nazvaný Fenice 190 v objeme 3,5 miliardy eur. Jeho úlohou je podpora obnovy ...

19.2.2021 Redakcia FinReport

Zmeny vo vedení Sophistic Pro finance: Novými akcionármi spoločnosti sa stávajú doterajší riaditelia

Poradenská spoločnosť Sophistic Pro finance realizuje prvýkrát od svojho vzniku zmeny vo svojej akcionárskej štruktúre. Majoritným ...

16.2.2021 Redakcia FinReport

Viac času teraz trávime doma, intenzívnejšie kúrime, ale aj tak môžeme ušetriť – cena za teplo pôjde dolu

Kvôli práci z domu, dištančnému vzdelávaniu či celkovo obmedzenému pohybu trávime doma viac času ako kedykoľvek predtým. V zimných ...

14.2.2021 Redakcia FinReport

Valentínsky prieskum Mastercard: Výdavky Slovákov na romantiku vzrástli za posledné desaťročie o 427 %

Romantici na nákupoch pred sviatkom sv. Valentína utrácajú stále viac. Podľa každoročne zostavovaného ukazovateľa Mastercard Love Index za ...

12.2.2021 Redakcia FinReport

AFISP: Digitalizácia finančného sprostredkovania napreduje. Osobný kontakt je potrebný len vo výnimočných prípadoch

Karanténne opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu ešte viac urýchľujú inovatívne zmeny vo finančnom sektore, finančné ...

3.2.2021 Zuzana Mecková

TOP 10 rád, ako ušetriť počas koronakrízy a zároveň sa pripraviť na horšie časy

Pandémia koronavírusu ovplyvnila výšku príjmov mnohých domácností. Niektorí ľudia prišli o prácu a s ňou aj o celý príjem, iní ho ...

1.2.2021 Robert Juriš

Kauza Arca uškodí aj finančným agentom. Spoločnosť Sophistic obviňuje AFISP z nekonania a alibizmu, tá zvažuje právne kroky

Za kauzu Arcy Capital by mala vyvodiť zodpovednosť aj Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). Myslí si to ...

20.1.2021 Správy

Mimovládka Transparency skúmala dotácie na nájomné, našla pochybnosti pri 24 spoločnostiach

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Štátne dotácie na nájomné dostávajú podľa zistení Transparency International Slovensko (TIS) aj firmy bez ...

11.1.2021 Redakcia FinReport

Minimálnu mzdu síce máme dvakrát vyššiu ako v Bulharsku, ale až trikrát nižšiu ako v Luxembursku

Zvýšenie minimálnej mzdy na Slovensku v roku 2021 na úroveň 623 eur posunie našu krajinu na 14. priečku medzi krajinami Európskej únie ...

30.12.2020 Redakcia FinReport

Vianočné stoly boli štedrejšie ako vlani, pri darčekoch sme sa trochu uskromnili

Tohtoročné Vianoce na Slovensku boli aj napriek pandémii koronavírusu relatívne bohaté. Podľa štatistík Slovenskej sporiteľne sme kartou v ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Dostali ste list z dôchodcovskej spoločnosti a nezdá sa vám výška penzie? Žiadnu paniku, je to len časť dôchodku
 2. 2.
  Živnosť verzus eseročka. Ktorá možnosť sa podnikateľom v roku 2021 oplatí viac?
 3. 3.
  Slovenská sporiteľňa prináša prvý slovenský spoločensky zodpovedný investičný fond
 4. 4.
  Gastrolístky alebo peniaze? Zamestnanci si môžu vybrať a firmy im do konca roka musia umožniť zmenu
 5. 5.
  Hypotekárny trh stále rastie, čísla však už štvrtý rok po sebe ukazujú spomalenie