Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Chýba nám základná finančná gramotnosť, aj tak sme prehnane sebavedomí

Robert Juriš Financie Poslať

Financie sú pre Slovákov fenomén, o ktorom si myslíme, že mu rozumieme, ale v skutočnosti je pravdou úplný opak. Napriek tomu sa v otázke peňazí a svojej budúcnosti cítime a správame sebavedome. Aké sú výsledky prieskumu agentúry Focus o finančnom správaní sa Slovákov a aké sú najčastejšie chyby, ktorých sa pri narábaní s financiami dopúšťame?

ľudia a peniaze

Foto: Shutterstock

Tvrdohlavo sa učíme hlavne na vlastných chybách

Takmer polovica účastníkov prieskumu (43 %) čerpá informácie o financiách zo svojich vlastných skúseností a zážitkov a dokonca pätina spomedzi oslovených (20 %) informácie z tejto oblasti nevyhľadáva vôbec. Slováci sú podľa prieskumu finanční samoukovia a s peniazmi väčšinou narábajú tak, ako ich život naučil.

„Z domu si odnášame dedičné finančné chyby, ktoré opakujeme po celé generácie. Chybné návyky nám bránia mať zdravé financie a počas života sa nimi pripravujeme na chudobnú starobu,“ hovorí odborníčka na osobné financie zo spoločnosti Partners Group SK Andrea Kasanická Straková.

Ďalším kľúčovým poznatkom je, že dôležité finančné otázky zvyčajne začíname riešiť výrazne neskôr, ako by sme mali. „Ľudia sa dôchodkom začínajú zaoberať, keď už je neskoro. Strácajú tak dôležitý čas a aj peniaze, ktoré by v dlhodobom horizonte získali zhodnocovaním, napríklad cez podielové fondy,“ dopĺňa analytik Finančného kompasu Maroš Ovčarik.

TOP 6 najčastejších finančných chýb Slovákov

Prehnané sebavedomie a nadhodnotenie svojich možností.

Míňanie nad rámec svojich finančných možností.

Okamžité potreby riešime pôžičkou na splátky.

Nevyznáme sa v úverových produktoch.

Na dôchodok myslíme príliš neskoro.

Nepoznáme investičné finančné produkty.

1) Prehnané sebavedomie a nadhodnotenie svojich možností

Z prieskumu vyplýva, že takmer polovica opýtaných (46 %) čerpá finančné informácie zo správ v médiách, až 43 % sa učí na vlastných skúsenostiach a zážitkoch a 20 % informácie nevyhľadáva vôbec. „Slovensko je krajina profesionálov, kde každý vie všetko, ale iba trochu,“ tvrdí A. Kasanická Straková.

S najväčšou pokorou k finančným témam podľa nej pristupujú Slováci s najvyšším vzdelaním, s vyššími príjmami, s množstvom kariérnych a životných skúseností. Naopak, menej kvalifikované osoby či osoby s nízkymi schopnosťami a kompetenciami v danej oblasti nadhodnocujú svoje schopnosti a výkon.

Veľkú časť skúseností nadobúdame osobnou skúsenosťou, teda napríklad kúpou konkrétneho finančného produktu. „Cítime sa skúsení, keď sme si vyriešili hypotéku alebo založili druhý pilier. Problémom však je, že väčšina rozhodnutí sa robí izolovane, bez širšieho kontextu samotného finančného produktu v celkovom dlhodobom pláne. Nezamýšľame sa, ako to ovplyvní výsledný efekt a aký to bude mať dosah na iné oblasti života,“ hovorí odborníčka na financie.

Samostatnou kapitolou, ktorá vstupuje do finančných rozhodnutí, sú emócie. „Krásnym príkladom je túžba ľudí predčasne vyplácať hypotéky, čo je v súčasnej ekonomickej situácii jedna z najväčších finančných chýb,“ konštatuje A. Kasanická Straková.

2) Míňanie nad rámec svojich finančných možností

Až 76 % opýtaných slovenských domácností má vyššiu spotrebu, ako je odporúčaných 40 % z príjmu. Pravidelná spotreba je jednou z najproblematickejších oblastí vo všetkých domácnostiach. Rodiny často míňajú oveľa viac, ako si v rámci mesačného rozpočtu môžu dovoliť. V prieskume sa však až 70 % Slovákov priznalo, že by si vedeli bežné mesačné výdavky upratať tak, aby aj niečo usporili. Kým mladšie ročníky by si vedeli odložiť bokom najčastejšie do 100 eur, pri starších respondentoch je to suma do 50 eur.

Z prieskumu jednoznačne vyplýva, že pri revízii domáceho rozpočtu sa vždy dá usporiť nejaká suma. Ak by si Slováci tieto usporené peniaze každý mesiac odložili, alebo ich investovali, pripravili by sa na lepšiu budúcnosť. Táto suma môže byť rozhodujúca pri tvorbe aktív na dôchodok.

3) Okamžité potreby riešime pôžičkou na splátky

V rebríčkoch zadlženosti si Slováci dlhodobo držia prvé miesta. „Celkový objem úverov, ktoré splácajú slovenské domácnosti, je 42,3 miliardy eur. Z toho majú až 84-percentný podiel úvery na nehnuteľnosti a 11-percentný podiel spotrebiteľské úvery. Tempo zadlžovania slovenských domácností je pritom stále vysoké. Medziročne rastie objem úverov o 7 %, pričom objem hypoték rastie medziročne až o 10 %,“ približuje M. Ovčarik.

Zaujímavým zistením tak je, že Slováci nemajú problém vyčleniť si mesačne sumy potrebné na splácanie úverov, no pri otázkach zabezpečenia do budúcnosti hovoria, že im žiadne voľné prostriedky neostávajú. „V tomto smere funguje efekt, že to, čo si banka nevyhnutne stiahne, s tým počítame a zariadime sa. Ak je však disciplína na nás a nehrozia nám bezprostredné ,riziká‘, ako napríklad úverový register, tu nám sebazaprenie chýba,“ vysvetľuje A. Kasanická Straková.

Podľa odborníkov je pozitívna skutočnosť, že najrýchlejšie rastúci segment úverov je spojený s bývaním. „Je to nádej, že sa zadlžujeme pri získavaní aktív, ktorými nehnuteľnosti bezpochyby sú,“ dodáva.

4) Nevyznáme sa v úverových produktoch

Prieskum tiež ukázal, že až dve tretiny oslovených respondentov (67 %) by si kúpilo práčku na splátky, 12 % by kúpu hradilo z kreditnej karty a 10 % by využilo spotrebný úver. Kým mladšie ročníky sú ochotnejšie využívať prostriedky z kreditnej karty, starší ľudia siahajú po kúpe na splátky.

Ukázalo sa, že Slováci majú značné nedostatky v otázkach úverových produktov. Viac ako tretina opýtaných netuší, ako sa pohybujú úroky pri bežných úveroch v bankách, viac ako polovica nevie správne určiť úroky spotrebných úverov a viac ako 80 % nepozná úrokové sadzby hypoték. Rovnako takmer 80 % nevie určiť úrokové zaťaženie pri kreditnej karte.

„Pokiaľ sa ľudia nevedia orientovať v priemerných úrokových sadzbách, oslabuje to ich vyjednávaciu pozíciu pri žiadaní o úver. Horšie však je, keď si ľudia nevedia zoradiť úvery podľa výhodnosti. V takom prípade hrozí, že si vyberú nevhodný produkt, ktorý preplatia násobne viac, ako by mohli. Zároveň si treba uvedomiť, že pokiaľ čerpám úver, každý nákup je automaticky vyšší minimálne o úroky. Pritom stačí plánovať vopred a viem sa týchto zbytočných nákladov zbaviť,“ hovorí M. Ovčarik.

5) Na dôchodok myslíme príliš neskoro

Až 53 % mladých ľudí vo veku od 18 do 34 rokov chce dôchodok vyšší ako 1 101 eur. Otázka dôchodku je však prioritou len pre 12 % z nich. U ľudí v strednom veku do svojej budúcnosti neinvestuje až 27 % Slovákov. A tretina spomedzi najstarších opýtaných považuje za top zhodnotenie peňazí životné poistenie spojené so sporením.

Teóriu, zdá sa, majú Slováci v malíčku. Takmer polovica opýtaných (41 %) je presvedčená, že na dôchodok sa treba začať finančne pripravovať už od prvého zamestnania, a 26 % si myslí, že optimálny vek je tridsiatka. V praxi však Slováci reagujú presne naopak a zabezpečenie na dôchodok odsúvajú na posledné roky pracovného života.

V prieskume označilo zabezpečenie na dôchodok ako prioritu len 9 % najmladších respondentov a 29 % opýtaných v strednom veku. Podľa odborníkov je pritom zaujímavé vidieť, že pri predstavách o výške dôchodkov sa mladšie ročníky vôbec nedržia pri zemi. Až 53 % opýtaných z najmladšej vekovej skupiny by chcelo penziu vyššiu ako 1 101 eur, z toho 20 % dokonca viac ako 1 501 eur. Skupina v strednom veku je na tom podobne. Dôchodok vyšší ako 1 101 eur by chcelo 52 % opýtaných.

„Skúsenosti z praxe jednoznačne ukazujú, že ľudia na dôchodok nemyslia. Hlavne mladí rozhodnutie o sporení na dôchodok odkladajú, čím strácajú dôležité roky, keď by sa nasporené prostriedky mohli najvýraznejšie zhodnocovať. Druhý problém je to, kde majú peniaze uložené. Ak sú na účtoch v bankách, vplyvom inflácie strácajú na hodnote,“ upozorňuje M. Ovčarik.

A koľko percent zo svojho mesačného príjmu investujú Slováci do svojej budúcnosti? Až 34 % oslovených na investície do budúcnosti nedáva nič, 25 % vyčlení mesačne do 10 % z príjmu a 24 % odloží mesačne na starobu 20 % z príjmu. „Ideálne finančné miery predpokladajú, že na tvorbu dlhodobých aktív by z príjmu domácnosti malo odchádzať minimálne 20 %,“ dopĺňa odborník na financie.

6) Neznalosť investičných finančných produktov

Prieskum tiež ukázal, že až 36 % Slovákov považuje za najlepšie zhodnotenie peňazí životné poistenie so sporením. Viac než tretina respondentov sa spolieha na sporiaci účet v banke, pričom investovanie do podielových fondov, akcií a dlhopisov uviedlo len 14 % opýtaných.

Medzi preferovanými možnosťami zhodnotenia financií na dôchodok teda vedie životné poistenie so sporením (36 %). Nasleduje sporenie na sporiacom účte v banke (34 %), v III. pilieri (26 %) či investovanie do investičnej nehnuteľnosti (20 %). Investovanie do podielových fondov, akcií a dlhopisov uviedlo len 14 % opýtaných.

„Prekvapilo ma vysoké umiestnenie sporiacich účtov v bankách a sporenia v III. pilieri, a na druhej strane nízke umiestnenie podielových fondov a ETF fondov, ktoré by mali tvoriť základ portfólia určeného na dôchodok. Predpokladám, že rebríček korešponduje so znalosťou, prípadne skúsenosťou respondentov s týmito finančnými nástrojmi, čo, samozrejme, nie je ten správny prístup k tvorbe dlhodobých aktív,“ hodnotí M. Ovčarik.

Rozhodujúcu rolu tu zohráva finančná gramotnosť, prípadne spolupráca s finančnými sprostredkovateľmi. Samoštúdium alebo životná prax Slovákov totiž nie sú dostatočným nástrojom, ako by ľudia mali získavať kvalitné a účinné informácie o financiách.

Kľúčové je investovať v dlhodobom horizonte aspoň 20 rokov

„Pozitívne vnímam skutočnosť, že ľudia sú ochotní v prípade voľných prostriedkov uvažovať o dlhodobom investičnom horizonte, aj keď v horizonte nad sedem rokov by som očakával aspoň polovicu respondentov. Investovanie nad 20 rokov je jedinou rozumnou možnosťou, ako si vytvárať zaujímavé dlhodobé aktíva,“ vysvetľuje finančný analytik, ktorý za pozitívum považuje skutočnosť, že väčšina Slovákov sa vyhýba špekulatívnym investíciám.

logo
Prečítajte si tiež:
21.1.2024 Redakcia FinReport

Top 7 finančných hriechov, ktoré vás pripravia o peniaze

Vlastniť dostatok peňazí na pokrytie pohodového života a občas aj po troche luxusu túži zrejme úplne každý. Nie všetci sa však vo ...

20.10.2022 Andrej Vida

TOP 11 rád, ako môžete ušetriť na energiách vo svojej domácnosti – 1. časť

Otázka nárastu nákladov na energie je už niekoľko mesiacov aktuálna vo všetkých európskych krajinách. Týka sa to, samozrejme, aj nás. ...

13.8.2022 Naďa Černá

TOP 7 najväčších ekonomických kríz v histórii ľudstva

Finančné krízy sú ekonomický jav, ktorý sa v histórii ľudstva vyskytol už niekoľkokrát. Aj v súčasnosti stojíme na prahu jednej, o ...

6.8.2022 Naďa Černá

TOP 6 praktických rád, ako ušetriť financie

Ceny za energie a potraviny neustále stúpajú. Mnohých ľudí to núti zamyslieť sa nad možnosťami, ako ušetriť, respektíve ako zbytočne ...

9.6.2022 Redakcia FinReport

TOP 10 praktických rád, ako ušetriť na poplatkoch v banke

Viaceré banky zvýšili poplatky pre klientov a ďalšie zdražovanie v sadzobníkoch ohlásili aj od mája a júna 2022. Preto je dobré vedieť, ...

28.5.2022 Redakcia FinReport

Toto je 5 základných pravidiel, ako naučiť deti zaobchádzať s peniazmi

Čo sa v mladosti naučíš, v starobe akoby si našiel. Známe príslovie platí pri nakladaní s financiami dvojnásobne. Deti, ktoré si do ...

15.4.2022 Redakcia FinReport

Inflácia pohlcuje úspory, preto je dobré vedieť, ako ich ochrániť pred znehodnotením

Slováci majú v bankách uložených viac ako 40 miliárd eur, ktoré postupne pohlcuje inflácia. Všetky peniaze na bežných účtoch strácajú ...

3.4.2022 Redakcia FinReport

TOP 5 tipov, ako ochrániť svoje peniaze pred prudko rastúcou infláciou

Inflácia na Slovensku v roku 2022 vyskočila nad 8 %. Rast cien tovarov a služieb je výsledkom súhry viacerých faktorov. Príčinou je najmä ...

15.1.2022 Dominik Horváth

V čele najväčších technologických spoločností stoja lídri z Indie

V priebehu posledných dvoch desaťročí sa viacerí generálni riaditelia s indickými koreňmi dokázali presadiť v celosvetovom rebríčku ...

14.1.2022 Redakcia FinReport

TOP 4 spôsoby, ako môžu veľké firmy prispieť k zelenšej planéte

Téma ekológie a udržateľnosti v ekonomike a podnikaní je v súčasnosti už takmer rovnako dôležitá ako téma zisku a prosperity. ...

24.12.2021 Robert Juriš

Aukcie: Rebríček TOP 10 komerčne najúspešnejších maliarov, ktorých obrazy vydražili za stámilióny eur

Mnohé slávne obrazy majú nielen estetickú a umeleckú hodnotu. Stávajú sa tiež predmetom dražieb, a teda investícií zberateľov umenia či ...

4.12.2021 Naďa Černá

Psychológia peňazí: TOP 9 tipov pre správne finančné rozhodnutia

Správne hospodárenie s financiami je často diskutovanou témou. Nakupovanie nepotrebných vecí a zbytočné míňanie peňazí trápi mnohých ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay