Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Chýba nám základná finančná gramotnosť, aj tak sme prehnane sebavedomí

Robert Juriš Financie
SK
EN
Poslať

Financie sú pre Slovákov fenomén, o ktorom si myslíme, že mu rozumieme, ale v skutočnosti je pravdou úplný opak. Napriek tomu sa v otázke peňazí a svojej budúcnosti cítime a správame sebavedome. Aké sú výsledky prieskumu agentúry Focus o finančnom správaní sa Slovákov a aké sú najčastejšie chyby, ktorých sa pri narábaní s financiami dopúšťame?

image

Foto: Shutterstock

Tvrdohlavo sa učíme hlavne na vlastných chybách

Takmer polovica účastníkov prieskumu (43 %) čerpá informácie o financiách zo svojich vlastných skúseností a zážitkov a dokonca pätina spomedzi oslovených (20 %) informácie z tejto oblasti nevyhľadáva vôbec. Slováci sú podľa prieskumu finanční samoukovia a s peniazmi väčšinou narábajú tak, ako ich život naučil.

„Z domu si odnášame dedičné finančné chyby, ktoré opakujeme po celé generácie. Chybné návyky nám bránia mať zdravé financie a počas života sa nimi pripravujeme na chudobnú starobu,“ hovorí odborníčka na osobné financie zo spoločnosti Partners Group SK Andrea Kasanická Straková.

Ďalším kľúčovým poznatkom je, že dôležité finančné otázky zvyčajne začíname riešiť výrazne neskôr, ako by sme mali. „Ľudia sa dôchodkom začínajú zaoberať, keď už je neskoro. Strácajú tak dôležitý čas a aj peniaze, ktoré by v dlhodobom horizonte získali zhodnocovaním, napríklad cez podielové fondy,“ dopĺňa analytik Finančného kompasu Maroš Ovčarik.

TOP 6 najčastejších finančných chýb Slovákov

Prehnané sebavedomie a nadhodnotenie svojich možností.

Míňanie nad rámec svojich finančných možností.

Okamžité potreby riešime pôžičkou na splátky.

Nevyznáme sa v úverových produktoch.

Na dôchodok myslíme príliš neskoro.

Nepoznáme investičné finančné produkty.

1) Prehnané sebavedomie a nadhodnotenie svojich možností

Z prieskumu vyplýva, že takmer polovica opýtaných (46 %) čerpá finančné informácie zo správ v médiách, až 43 % sa učí na vlastných skúsenostiach a zážitkoch a 20 % informácie nevyhľadáva vôbec. „Slovensko je krajina profesionálov, kde každý vie všetko, ale iba trochu,“ tvrdí A. Kasanická Straková.

S najväčšou pokorou k finančným témam podľa nej pristupujú Slováci s najvyšším vzdelaním, s vyššími príjmami, s množstvom kariérnych a životných skúseností. Naopak, menej kvalifikované osoby či osoby s nízkymi schopnosťami a kompetenciami v danej oblasti nadhodnocujú svoje schopnosti a výkon.

Veľkú časť skúseností nadobúdame osobnou skúsenosťou, teda napríklad kúpou konkrétneho finančného produktu. „Cítime sa skúsení, keď sme si vyriešili hypotéku alebo založili druhý pilier. Problémom však je, že väčšina rozhodnutí sa robí izolovane, bez širšieho kontextu samotného finančného produktu v celkovom dlhodobom pláne. Nezamýšľame sa, ako to ovplyvní výsledný efekt a aký to bude mať dosah na iné oblasti života,“ hovorí odborníčka na financie.

Samostatnou kapitolou, ktorá vstupuje do finančných rozhodnutí, sú emócie. „Krásnym príkladom je túžba ľudí predčasne vyplácať hypotéky, čo je v súčasnej ekonomickej situácii jedna z najväčších finančných chýb,“ konštatuje A. Kasanická Straková.

2) Míňanie nad rámec svojich finančných možností

Až 76 % opýtaných slovenských domácností má vyššiu spotrebu, ako je odporúčaných 40 % z príjmu. Pravidelná spotreba je jednou z najproblematickejších oblastí vo všetkých domácnostiach. Rodiny často míňajú oveľa viac, ako si v rámci mesačného rozpočtu môžu dovoliť. V prieskume sa však až 70 % Slovákov priznalo, že by si vedeli bežné mesačné výdavky upratať tak, aby aj niečo usporili. Kým mladšie ročníky by si vedeli odložiť bokom najčastejšie do 100 eur, pri starších respondentoch je to suma do 50 eur.

Z prieskumu jednoznačne vyplýva, že pri revízii domáceho rozpočtu sa vždy dá usporiť nejaká suma. Ak by si Slováci tieto usporené peniaze každý mesiac odložili, alebo ich investovali, pripravili by sa na lepšiu budúcnosť. Táto suma môže byť rozhodujúca pri tvorbe aktív na dôchodok.

3) Okamžité potreby riešime pôžičkou na splátky

V rebríčkoch zadlženosti si Slováci dlhodobo držia prvé miesta. „Celkový objem úverov, ktoré splácajú slovenské domácnosti, je 42,3 miliardy eur. Z toho majú až 84-percentný podiel úvery na nehnuteľnosti a 11-percentný podiel spotrebiteľské úvery. Tempo zadlžovania slovenských domácností je pritom stále vysoké. Medziročne rastie objem úverov o 7 %, pričom objem hypoték rastie medziročne až o 10 %,“ približuje M. Ovčarik.

Zaujímavým zistením tak je, že Slováci nemajú problém vyčleniť si mesačne sumy potrebné na splácanie úverov, no pri otázkach zabezpečenia do budúcnosti hovoria, že im žiadne voľné prostriedky neostávajú. „V tomto smere funguje efekt, že to, čo si banka nevyhnutne stiahne, s tým počítame a zariadime sa. Ak je však disciplína na nás a nehrozia nám bezprostredné ,riziká‘, ako napríklad úverový register, tu nám sebazaprenie chýba,“ vysvetľuje A. Kasanická Straková.

Podľa odborníkov je pozitívna skutočnosť, že najrýchlejšie rastúci segment úverov je spojený s bývaním. „Je to nádej, že sa zadlžujeme pri získavaní aktív, ktorými nehnuteľnosti bezpochyby sú,“ dodáva.

4) Nevyznáme sa v úverových produktoch

Prieskum tiež ukázal, že až dve tretiny oslovených respondentov (67 %) by si kúpilo práčku na splátky, 12 % by kúpu hradilo z kreditnej karty a 10 % by využilo spotrebný úver. Kým mladšie ročníky sú ochotnejšie využívať prostriedky z kreditnej karty, starší ľudia siahajú po kúpe na splátky.

Ukázalo sa, že Slováci majú značné nedostatky v otázkach úverových produktov. Viac ako tretina opýtaných netuší, ako sa pohybujú úroky pri bežných úveroch v bankách, viac ako polovica nevie správne určiť úroky spotrebných úverov a viac ako 80 % nepozná úrokové sadzby hypoték. Rovnako takmer 80 % nevie určiť úrokové zaťaženie pri kreditnej karte.

„Pokiaľ sa ľudia nevedia orientovať v priemerných úrokových sadzbách, oslabuje to ich vyjednávaciu pozíciu pri žiadaní o úver. Horšie však je, keď si ľudia nevedia zoradiť úvery podľa výhodnosti. V takom prípade hrozí, že si vyberú nevhodný produkt, ktorý preplatia násobne viac, ako by mohli. Zároveň si treba uvedomiť, že pokiaľ čerpám úver, každý nákup je automaticky vyšší minimálne o úroky. Pritom stačí plánovať vopred a viem sa týchto zbytočných nákladov zbaviť,“ hovorí M. Ovčarik.

5) Na dôchodok myslíme príliš neskoro

Až 53 % mladých ľudí vo veku od 18 do 34 rokov chce dôchodok vyšší ako 1 101 eur. Otázka dôchodku je však prioritou len pre 12 % z nich. U ľudí v strednom veku do svojej budúcnosti neinvestuje až 27 % Slovákov. A tretina spomedzi najstarších opýtaných považuje za top zhodnotenie peňazí životné poistenie spojené so sporením.

Teóriu, zdá sa, majú Slováci v malíčku. Takmer polovica opýtaných (41 %) je presvedčená, že na dôchodok sa treba začať finančne pripravovať už od prvého zamestnania, a 26 % si myslí, že optimálny vek je tridsiatka. V praxi však Slováci reagujú presne naopak a zabezpečenie na dôchodok odsúvajú na posledné roky pracovného života.

V prieskume označilo zabezpečenie na dôchodok ako prioritu len 9 % najmladších respondentov a 29 % opýtaných v strednom veku. Podľa odborníkov je pritom zaujímavé vidieť, že pri predstavách o výške dôchodkov sa mladšie ročníky vôbec nedržia pri zemi. Až 53 % opýtaných z najmladšej vekovej skupiny by chcelo penziu vyššiu ako 1 101 eur, z toho 20 % dokonca viac ako 1 501 eur. Skupina v strednom veku je na tom podobne. Dôchodok vyšší ako 1 101 eur by chcelo 52 % opýtaných.

„Skúsenosti z praxe jednoznačne ukazujú, že ľudia na dôchodok nemyslia. Hlavne mladí rozhodnutie o sporení na dôchodok odkladajú, čím strácajú dôležité roky, keď by sa nasporené prostriedky mohli najvýraznejšie zhodnocovať. Druhý problém je to, kde majú peniaze uložené. Ak sú na účtoch v bankách, vplyvom inflácie strácajú na hodnote,“ upozorňuje M. Ovčarik.

A koľko percent zo svojho mesačného príjmu investujú Slováci do svojej budúcnosti? Až 34 % oslovených na investície do budúcnosti nedáva nič, 25 % vyčlení mesačne do 10 % z príjmu a 24 % odloží mesačne na starobu 20 % z príjmu. „Ideálne finančné miery predpokladajú, že na tvorbu dlhodobých aktív by z príjmu domácnosti malo odchádzať minimálne 20 %,“ dopĺňa odborník na financie.

6) Neznalosť investičných finančných produktov

Prieskum tiež ukázal, že až 36 % Slovákov považuje za najlepšie zhodnotenie peňazí životné poistenie so sporením. Viac než tretina respondentov sa spolieha na sporiaci účet v banke, pričom investovanie do podielových fondov, akcií a dlhopisov uviedlo len 14 % opýtaných.

Medzi preferovanými možnosťami zhodnotenia financií na dôchodok teda vedie životné poistenie so sporením (36 %). Nasleduje sporenie na sporiacom účte v banke (34 %), v III. pilieri (26 %) či investovanie do investičnej nehnuteľnosti (20 %). Investovanie do podielových fondov, akcií a dlhopisov uviedlo len 14 % opýtaných.

„Prekvapilo ma vysoké umiestnenie sporiacich účtov v bankách a sporenia v III. pilieri, a na druhej strane nízke umiestnenie podielových fondov a ETF fondov, ktoré by mali tvoriť základ portfólia určeného na dôchodok. Predpokladám, že rebríček korešponduje so znalosťou, prípadne skúsenosťou respondentov s týmito finančnými nástrojmi, čo, samozrejme, nie je ten správny prístup k tvorbe dlhodobých aktív,“ hodnotí M. Ovčarik.

Rozhodujúcu rolu tu zohráva finančná gramotnosť, prípadne spolupráca s finančnými sprostredkovateľmi. Samoštúdium alebo životná prax Slovákov totiž nie sú dostatočným nástrojom, ako by ľudia mali získavať kvalitné a účinné informácie o financiách.

Kľúčové je investovať v dlhodobom horizonte aspoň 20 rokov

„Pozitívne vnímam skutočnosť, že ľudia sú ochotní v prípade voľných prostriedkov uvažovať o dlhodobom investičnom horizonte, aj keď v horizonte nad sedem rokov by som očakával aspoň polovicu respondentov. Investovanie nad 20 rokov je jedinou rozumnou možnosťou, ako si vytvárať zaujímavé dlhodobé aktíva,“ vysvetľuje finančný analytik, ktorý za pozitívum považuje skutočnosť, že väčšina Slovákov sa vyhýba špekulatívnym investíciám.

bezpecnykurier
bezpecnykurier
bezpecnykurier Chráňte
vašu komunikáciu
bezpecnykurier Dôverné informácie
zabezpečte heslom
bezpecnykurier Diskrétnosť požadujte
aj od vašich partnerov

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
13.8.2021 Dominik Horváth

TOP 7 investorov: Dlhé roky sa im darilo dosahovať výsledky ako nikomu inému, až sa stali legendou

Najznámejší investori sú ako rockové hviezdy finančného sveta. Majú dlhoročnú schopnosť svojimi geniálnymi rozhodnutiami porážať trh, ...

8.8.2021 Redakcia FinReport

TOP 5 rád, ako riešiť problémy s peniazmi či platobnými kartami počas dovolenky

Tohtoročné leto sa prehuplo do svojej druhej polovice. Mnohí ľudia však majú svoju dovolenku stále ešte len pred sebou. Preto je vhodný čas ...

26.7.2021 Zuzana Mecková

TOP 7 tipov, ako na kúpu rekreačnej nehnuteľnosti. Zvážte, čo naozaj chcete a koľko ste do toho ochotní investovať

Keďže počas pretrvávajúcej pandémie koronavírusu čoraz viac ľudí potrebovalo uniknúť z bytov v mestách do voľnejšieho priestoru, dopyt ...

19.7.2021 Roland Régely

TOP 8 tipov, ako úspešne investovať a zároveň sa vyhnúť najčastejším chybám

Počet investorov na Slovensku síce rastie, no investujeme málo, slabo diverzifikujeme a často sa chceme len krátkodobo zviezť na rastovej vlne. ...

6.7.2021 Dominik Horváth

TOP 7 najzaujímavejších blockchain firiem na svete podľa magazínu Financial Report

Blockchain – nový typ technológie v súčasnosti zažíva raketový nárast a so zvyšujúcim sa dopytom stúpa aj jeho potenciál. S jeho ...

11.6.2021 Redakcia FinReport

TOP 9 rád, na čo by ste nemali zabudnúť pred aj počas cesty autom na dovolenku

Mnohí z nás obľubujú jazdu autom za dovolenkou, pretože poskytuje slobodu, voľnosť a možnosť zažiť dobrodružstvá. Zo Slovenska to máme ...

2.6.2021 Redakcia FinReport

TOP 5 rád, ako sa správne poistiť proti povodni a záplavám, aby vám poisťovňa pokryla všetky škody

Prívalové dažde a búrky s krupobitím každoročne spôsobujú nemalé škody na majetku Slovákov. Zatopené pivnice a zatečené steny, ...

25.5.2021 Zuzana Mecková

TOP 10 rád, ako hospodáriť s peniazmi po uvoľnení pandemických opatrení

Pandémia koronavírusu nám ukázala, aké dôležité je každý mesiac si niečo zo svojho príjmu odložiť. Niektorí pre pandémiu ušetrili ...

24.5.2021 Roland Régely

Slovákov hnevajú absurdné poplatky v bankách. Podľa bankárov sa týkajú len malého počtu klientov

Zriaďte si bankový účet, využívajte balík služieb a nebudete platiť nič navyše. Taká je reakcia slovenských bánk na nedávnu anketu s ...

17.5.2021 Robert Juriš

Slováci nerozumejú inflácii, ale milujú rizikové investície a často sa riadia aj odporúčaním influencerov

Slováci sa počas koronakrízy zlepšili v sporení. Podiel tých, ktorí si pravidelne odkladajú finančné prostriedky, narástol až na 82 %. ...

10.5.2021 Redakcia FinReport

TOP 7 kľúčových prekážok, ktoré je potrebné zdolať na ceste k zotaveniu sa ekonomiky

Po dlhých mesiacoch ekonomických problémov sa globálna ekonomika začala pomaly ozdravovať. Rýchlosť zotavenia sa však nebude rovnomerná a ...

29.3.2021 Redakcia FinReport

TOP 7 trendov hybridného spôsobu práce. Microsoft upozorňuje na vyčerpanosť a stratu pracovných vzťahov

Spoločnosť Microsoft uverejnila výsledky svojho každoročného prieskumu Work Trend Index 2021. Konštatuje v nich, že najzásadnejšou zmenou ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Brokeria: Do TOP 10 prenikla takmer ihneď po svojom vzniku a každým rokom rastie
 2. 2.
  Dušan Macula – Ak chcete byť presvedčivý obchodník, buďte autentický
 3. 3.
  Po novom už všetky veľké firmy budú musieť reportovať o zodpovednom prístupe k podnikaniu
 4. 4.
  Firmám už zostáva len niekoľko dní na aktualizáciu údajov v obchodnom registri, inak budú vymazané
 5. 5.
  Slovákom hypotéky stále chutia. Najmä tie vyššie nad 100-tisíc eur a s dlhšou lehotou splatnosti