Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Brokeria: Do TOP 10 prenikla takmer ihneď po svojom vzniku a každým rokom rastie

Roland Régely Financie
SK
EN
Poslať

Jeden z najmladších samostatných finančných agentov (SFA) na slovenskom finančnom trhu krátko po svojom štarte prenikol do TOP 10 najväčších sprostredkovateľov. Spoločnosti Brokeria sa darilo aj v minulom pandemickom roku. Svoj zisk zvýšila o viac ako polovicu a jej tržby narástli takmer o pätinu. Pre firmu bol rok 2020 vôbec najúspešnejší v jej krátkej histórii. Ako to tento stále ešte nový hráč na poli finančného sprostredkovania dokázal?

image

Foto: Brokeria

Zisk takmer milión eur

Spoločnosť Brokeria, a. s., v roku 2020 navýšila svoj zisk na hodnotu 976 960 eur. Podľa údajov z Finstat.sk si tak firma v porovnaní s minulým rokom polepšila až o 52 %. 

Taký vysoký percentuálny rast zisku zaznamenal okrem Brokerie podľa verejne dostupných údajov už len jeden samostatný finančný agent figurujúci v top desiatke najväčších SFA na Slovensku. 

Ak porovnáme zisk v roku 2020 s predošlými rokmi, v prípade Brokerie ide o skokový nárast. Predošlé tri roky sa totiž zisk spoločnosti pohyboval v rozmedzí od 600- do 650-tisíc eur a minulý rok prvýkrát atakoval hranicu jedného milióna eur.

Najvyššie tržby v histórii

Spoločnosť Brokeria v roku 2020 zaknihovala tržby vo výške 13,69 milióna eur. Vo výročnej správe firma predpokladala percentuálny rast 25 %, napokon sa jej podarilo narásť o 19 %.

Tržby tohto samostatného finančného agenta počas pandémie neklesli, naopak, stúpajú kontinuálne od momentu vzniku spoločnosti. V prvom roku podnikania (2016) firma dosiahla za prvých 9 mesiacov fungovania tržby vo výške 1,6 milióna eur. Len pre porovnanie, v roku 2017 Brokeria zaznamenala tržby 7,25 milióna eur, čo je takmer o polovicu menej ako v minulý rok.

Viac ako 500 agentov

Brokeria mala v roku 2019 podľa oficiálnych štatistík Národnej banky Slovenska 487 finančných agentov. V roku 2020 ich počet narástol o 56 na 543. V roku 2021 počet spolupracovníkov pokračuje v raste, k 31. augustu mala firma k dispozícii už 569 finančných sprostredkovateľov. 

Spoločnosť minulý rok neprepúšťala, ale, naopak, využila pandemické obdobie na akvizíciu nových zamestnancov. Podľa interných údajov spoločnosti mala Brokeria 25 kmeňových zamestnancov, čo je v porovnaní s rokom 2019 o dvoch viac. K 31. augustu 2021 firma eviduje 30 zamestnancov. 

Najviac podriadených finančných agentov spoločnosti (544) pracuje v sektore poistenia a zaistenia, ktorý je už tradične najsilnejší aj pri ostatných samostatných finančných sprostredkovateľoch z desiatky najväčších na Slovensku. Viac ako päťsto agentov sa venuje sektoru poskytovania úverov a tretí najvyšší počet patrí sektoru kapitálového trhu, až 408 agentov. Viac ako 200 agentov z celkového počtu spolupracovníkov má licenciu sprostredkovania vo všetkých šiestich sektoroch.

Zaujímavosťou je, ako spoločnosť motivuje svojich agentov. Už druhý rok po sebe odmenila najlepších sprostredkovateľov podielom na zisku vo výške 25 %, čo predstavuje sumu 244 240 eur. Vyplatila im tiež kvalitatívny bonus vo výške 183 814 eur navyše k štandardným odmenám. 

Názor generálneho riaditeľa

Radoslav Červenec„Z nášho pohľadu minulý rok ukázal mimoriadny význam práce finančného sprostredkovateľa. Mnoho klientov sa dostalo do situácie, ktorú nepoznali – strach o vlastný život a zdravie, existenčná neistota, ale aj neisté vyhliadky do budúcnosti ich sprevádzali po celý rok 2020,“ komentuje generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Brokeria Radoslav Červenec. 

Zmenou podľa neho bolo, že klienti začali viac rozmýšľať nad hodnotou peňazí a nad zmluvami, ktoré majú uzatvorené. Najčastejšími požiadavkami bolo nastavenie adekvátneho poistného krytia, úprava úrokovej sadzby na hypotéke alebo získanie komplexného poradenstva.

Ako uvádza ďalej, rok 2020 bol jeden z najlepších v histórii spoločnosti, čo zároveň dokazuje, že potenciál rastu je nevyčerpaný a firma má ďalej na čom budovať. Minuloročný úspech si vysvetľuje unikátnym kariérnym systémom, motivujúcimi benefitmi pre každého a vyzdvihuje najmä férový prístup firmy. „Aj vďaka tomu sme zaujímavou alternatívou pre skúsených odborníkov, ako aj nováčikov,“ dopĺňa R. Červenec.

Pri prezentácii minuloročných výsledkov si generálny riaditeľ spoločnosti pomohol citátom Elona Muska: „Snaha vytvoriť firmu je ako piecť tortu. Musíte mať všetky ingrediencie v tom správnom pomere. A my sa tú našu tortu snažíme každý rok piecť v správnom pomere so správnymi ingredienciami.“ Brokeria tento rok v apríli oslávila päťročnicu a svoje pôsobenie v najbližších piatich rokoch vidí medzi najúspešnejšími. „Veríme, že ďalšiu päťku, desiate výročie, budeme sláviť v TOP 5-ke, pokúsime sa o malú rošádu,“ dodal na záver.

Životné poistenie a úvery na bývanie hrajú prím

Z výročných správ spoločnosti za uplynulé roky vyplýva, že Brokeria si vedie približne rovnako dobre v dvoch segmentoch – v životnom poistení a úveroch na bývanie. V oboch prípadoch tvoria agentské provízie viac ako tretinu z celkového objemu provízií firmy. Najviac zmlúv firma vygeneruje v oblasti neživotného poistenia, no tie netvoria ani desatinu celkových provízií za sprostredkovanie.

Majetok spoločnosti Brokeria oproti minulému roku stúpol. V roku 2019 v tejto kolónke účtovnej závierky vidno sumu 3,784 milióna eur, v minulom roku to už bolo 4,206 milióna eur. Stúpla tiež hodnota dlhodobého majetku spoločnosti – o takmer 300-tisíc eur. Firma minulý rok navýšila aj svoje rezervy. V roku 2020 dosiahli takmer 900-tisíc eur, pričom ešte v roku 2019 to bolo 530-tisíc eur.

V uplynulom roku spoločnosti stúpli aj náklady  – z 10,85 milióna eur v roku 2019 na 12,55 milióna eur v roku 2020. Najväčším nákladom boli podľa verejne dostupných údajov služby, kde došlo k nárastu o viac ako jeden a pol milióna eur. Vyššie boli minulý rok aj mzdové náklady, približne o 120-tisíc eur, čo korešponduje s vyšším počtom zamestnancov.

Brokeria v roku 2020 navýšila aj hodnotu svojich záväzkov. Kým v roku 2019 to bolo 1,709 milióna eur, za uplynulý rok sa v tej istej kolónke účtovnej závierky nachádza číslo 2,540 milióna eur. Záväzky z obchodného styku v závierke za uplynulé roky uvedené nie sú.

Spoločnosť Brokeria podľa údajov Finstat.sk pracuje s hrubou maržou približne 16 %. Tento ukazovateľ vyjadruje, koľko percent z tržieb spoločnosti ostalo po zaplatení nákladov. Celková zadlženosť firmy je na úrovni 67 %. Brokeria teda financuje svoje aktíva z vlastných zdrojov v pomere 1 : 3. Vlastný kapitál spoločnosti je vo výške 1,244 milióna eur a aktíva sú vo výške 3,784 milióna eur. V marci 2021 tiež firma navýšila svoje základné imanie z 30-tisíc eur na takmer 43-tisíc eur.

Rok 2021: Nové IT riešenia a vylepšené vzdelávanie

Inovácie boli podľa vyjadrení firmy aj v minulom roku nevyhnutnou podmienkou konkurencieschopnosti spoločnosti a zároveň príležitosťou na jej kontinuálny rozvoj. Brokeria sa zamerala na zvyšovanie kvality práce a zjednodušenie procesov pri sprostredkovaní finančných služieb. Oba segmenty chce tento rok posilniť novou podporou v oblasti interného informačného systému a digitalizácie poskytovaných služieb. 

Brokeria už v roku 2020 implementovala niekoľko veľkých projektov zameraných na rozvoj IT prostredia vo firme a inovácií v online podpore pre spolupracovníkov. Cieľom je prinášať in-house riešenia, ktoré zefektívnia prácu sprostredkovateľov a manažérov. 

Masívnejšie investície smerovali minulý rok aj do oblasti vzdelávania, kde už vidno prvé výsledky a cítiť tiež spätnú väzbu od sprostredkovateľov. Vedenie firmy si od prémiového vzdelávania sľubuje mnoho. Tvrdí, že jeho absolventi dokážu zvýšiť svoje výsledky v priemere cez 100 % a tento vzdelávací systém považuje za najlepší na trhu, čo z nej robí rozdielovú spoločnosť. 

Profil spoločnosti: Mladá firma s overeným know-how

logo BrokeriaBrokeria je samostatným finančným agentom od roku 2016 a ide tak o jednu z najmladších firiem na trhu. Jej vedenie však rozhodne nemožno považovať za nováčikov. Dvaja majitelia firmy – Radoslav Červenec a Milan Repka, kedysi pôsobili v TOP manažmente konkurenčnej spoločnosti Fincentrum (terajší Swiss Life Select) a majú s podnikaním v tomto segmente bohaté skúsenosti. Odráža sa to na výsledkoch firmy, ktorá takmer od svojho začiatku patrí medzi TOP 10 najväčších finančných agentov na Slovensku. Firma za uplynulý rok investovala najmä do informačných technológií a prémiového vzdelávania. Okrem štandardných finančných produktov rozšírila Brokeria aj portfólio poskytovaných služieb o investičné poradenstvo a o korporátne financovanie. 

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
22.9.2022 FinGO.sk

V MLM sme sa len hrali na podnikateľov. Až vo FinGO.sk sme rozbehli náš vlastný biznis

Michal Dziak je jedným zo zakladateľov spoločnosti Syndicate Finance, ktorá klientom poskytuje komplexné finančné služby. Pred štyrmi rokmi ...

20.9.2022 Redakcia FinReport

Predkladanie výkazov finančnými agentmi Národnej banke Slovenska sa zmení

Predkladanie výkazov finančnými agentmi Národnej banke Slovenska čakajú zmeny. Centrálna banka zverejnila predbežnú informáciu o ...

7.9.2022 Roland Régely

Finanční agenti už budú môcť po novom vykonávať odborné skúšky „na diaľku“ kedykoľvek

Národná banka Slovenska (NBS) považuje dištančné vykonávanie odborných skúšok finančných agentov za rovnocenné s prezenčným spôsobom ...

18.8.2022 Roland Régely

Respect Slovakia: V minulom roku si udržala vysoké tržby a zároveň aj pozíciu v TOP3 na trhu

Spoločnosť pracuje s jedným z najnižších počtov podriadených finančných agentov, v súhrne obratu však patrí medzi tých najväčších ...

16.8.2022 Roland Régely

NBS opäť zvýši poplatky pre finančných sprostredkovateľov, tentoraz za odborné skúšky

Národná banka Slovenska (NBS) plánuje zvýšiť poplatky, ktoré platia finanční sprostredkovatelia za vykonanie odborných skúšok. Finanční ...

25.7.2022 Roland Régely

TOP finanční agenti: Kto z nich mal najväčší obrat a ktoré firmy odviedli najviac daní?

Subjekty pôsobiace v oblasti finančného sprostredkovania majú za sebou mimoriadne úspešný rok. Dvadsiatke najväčších finančných agentov ...

23.6.2022 Roland Régely

Finanční sprostredkovatelia si od budúceho roka v NBS priplatia za dohľad

Národná banka Slovenska (NBS) od januára 2023 zvyšuje príspevok za dohľad, ktorý vykonáva nad samostatnými finančnými agentmi. Vyšší ...

22.6.2022 Roland Régely

FinGO.sk: Stovky nových agentov a digitálne inovácie priniesli skokový rast tržieb

Ročný obrat takmer dvadsať miliónov eur a stovky nových podriadených finančných agentov. Firma získala významnú investíciu, dokázala ...

17.6.2022 Roland Régely

Swiss Life Select Slovensko: Nárast tržieb sa postaral o historicky najlepší výsledok

Ďalší finančný sprostredkovateľ zo slovenskej top desiatky hlási úspešný rok. Firme Swiss Life Select Slovensko v roku 2021 stúpli tržby ...

6.6.2022 Roland Régely

ČSOB Leasing poisťovací maklér minulý rok vygeneroval tržby za 12 miliónov eur

Spoločnosť ČSOB Leasing poisťovací maklér v roku 2021 mierne navýšila svoje tržby za sprostredkovanie finančných produktov, čo jej ...

13.5.2022 Roland Régely

Partners Group SK: Potvrdili pozíciu jednotky na trhu s obratom takmer 50 miliónov eur

Najväčší finančný sprostredkovateľ na Slovensku v uplynulom roku potvrdil pozíciu trhovej jednotky. Firma s obratom takmer 50 miliónov eur a ...

12.5.2022 Redakcia FinReport

Umbrella Group: Vlani narástla o 5 % a pokračuje v digitalizácii

Samostatný finančný agent pôsobiaci na slovenskom finančnom trhu Umbrella Group v roku 2021 zaznamenal nárast obratu o 5 % na 4,2 milióna eur. ...

Aplikácia

 1. 1.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur
 2. 2.
  Zdražovanie hypoték pokračuje. Takto banky zvyšovali úrokové sadzby v septembri 2022
 3. 3.
  Energie lámu slovenský priemysel. Problémy sú všade a podnikatelia otvorene hovoria o krachu
 4. 4.
  Lídrami digitalizácie sú banky, ostatné oblasti za nimi zaostávajú, no o päť rokov má byť všetko inak
 5. 5.
  Tretí pilier: Štát chce zefektívniť jeho hospodárenie, dôchodkové spoločnosti hovoria o likvidácii