Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Brokeria: Do TOP 10 prenikla takmer ihneď po svojom vzniku a každým rokom rastie

Roland Régely Financie Poslať

Jeden z najmladších samostatných finančných agentov (SFA) na slovenskom finančnom trhu krátko po svojom štarte prenikol do TOP 10 najväčších sprostredkovateľov. Spoločnosti Brokeria sa darilo aj v minulom pandemickom roku. Svoj zisk zvýšila o viac ako polovicu a jej tržby narástli takmer o pätinu. Pre firmu bol rok 2020 vôbec najúspešnejší v jej krátkej histórii. Ako to tento stále ešte nový hráč na poli finančného sprostredkovania dokázal?

Brokeria

Foto: Brokeria

Zisk takmer milión eur

Spoločnosť Brokeria, a. s., v roku 2020 navýšila svoj zisk na hodnotu 976 960 eur. Podľa údajov z Finstat.sk si tak firma v porovnaní s minulým rokom polepšila až o 52 %. 

Taký vysoký percentuálny rast zisku zaznamenal okrem Brokerie podľa verejne dostupných údajov už len jeden samostatný finančný agent figurujúci v top desiatke najväčších SFA na Slovensku. 

Ak porovnáme zisk v roku 2020 s predošlými rokmi, v prípade Brokerie ide o skokový nárast. Predošlé tri roky sa totiž zisk spoločnosti pohyboval v rozmedzí od 600- do 650-tisíc eur a minulý rok prvýkrát atakoval hranicu jedného milióna eur.

Najvyššie tržby v histórii

Spoločnosť Brokeria v roku 2020 zaknihovala tržby vo výške 13,69 milióna eur. Vo výročnej správe firma predpokladala percentuálny rast 25 %, napokon sa jej podarilo narásť o 19 %.

Tržby tohto samostatného finančného agenta počas pandémie neklesli, naopak, stúpajú kontinuálne od momentu vzniku spoločnosti. V prvom roku podnikania (2016) firma dosiahla za prvých 9 mesiacov fungovania tržby vo výške 1,6 milióna eur. Len pre porovnanie, v roku 2017 Brokeria zaznamenala tržby 7,25 milióna eur, čo je takmer o polovicu menej ako v minulý rok.

Viac ako 500 agentov

Brokeria mala v roku 2019 podľa oficiálnych štatistík Národnej banky Slovenska 487 finančných agentov. V roku 2020 ich počet narástol o 56 na 543. V roku 2021 počet spolupracovníkov pokračuje v raste, k 31. augustu mala firma k dispozícii už 569 finančných sprostredkovateľov. 

Spoločnosť minulý rok neprepúšťala, ale, naopak, využila pandemické obdobie na akvizíciu nových zamestnancov. Podľa interných údajov spoločnosti mala Brokeria 25 kmeňových zamestnancov, čo je v porovnaní s rokom 2019 o dvoch viac. K 31. augustu 2021 firma eviduje 30 zamestnancov. 

Najviac podriadených finančných agentov spoločnosti (544) pracuje v sektore poistenia a zaistenia, ktorý je už tradične najsilnejší aj pri ostatných samostatných finančných sprostredkovateľoch z desiatky najväčších na Slovensku. Viac ako päťsto agentov sa venuje sektoru poskytovania úverov a tretí najvyšší počet patrí sektoru kapitálového trhu, až 408 agentov. Viac ako 200 agentov z celkového počtu spolupracovníkov má licenciu sprostredkovania vo všetkých šiestich sektoroch.

Zaujímavosťou je, ako spoločnosť motivuje svojich agentov. Už druhý rok po sebe odmenila najlepších sprostredkovateľov podielom na zisku vo výške 25 %, čo predstavuje sumu 244 240 eur. Vyplatila im tiež kvalitatívny bonus vo výške 183 814 eur navyše k štandardným odmenám. 

Názor generálneho riaditeľa

Radoslav Červenec„Z nášho pohľadu minulý rok ukázal mimoriadny význam práce finančného sprostredkovateľa. Mnoho klientov sa dostalo do situácie, ktorú nepoznali – strach o vlastný život a zdravie, existenčná neistota, ale aj neisté vyhliadky do budúcnosti ich sprevádzali po celý rok 2020,“ komentuje generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Brokeria Radoslav Červenec. 

Zmenou podľa neho bolo, že klienti začali viac rozmýšľať nad hodnotou peňazí a nad zmluvami, ktoré majú uzatvorené. Najčastejšími požiadavkami bolo nastavenie adekvátneho poistného krytia, úprava úrokovej sadzby na hypotéke alebo získanie komplexného poradenstva.

Ako uvádza ďalej, rok 2020 bol jeden z najlepších v histórii spoločnosti, čo zároveň dokazuje, že potenciál rastu je nevyčerpaný a firma má ďalej na čom budovať. Minuloročný úspech si vysvetľuje unikátnym kariérnym systémom, motivujúcimi benefitmi pre každého a vyzdvihuje najmä férový prístup firmy. „Aj vďaka tomu sme zaujímavou alternatívou pre skúsených odborníkov, ako aj nováčikov,“ dopĺňa R. Červenec.

Pri prezentácii minuloročných výsledkov si generálny riaditeľ spoločnosti pomohol citátom Elona Muska: „Snaha vytvoriť firmu je ako piecť tortu. Musíte mať všetky ingrediencie v tom správnom pomere. A my sa tú našu tortu snažíme každý rok piecť v správnom pomere so správnymi ingredienciami.“ Brokeria tento rok v apríli oslávila päťročnicu a svoje pôsobenie v najbližších piatich rokoch vidí medzi najúspešnejšími. „Veríme, že ďalšiu päťku, desiate výročie, budeme sláviť v TOP 5-ke, pokúsime sa o malú rošádu,“ dodal na záver.

Životné poistenie a úvery na bývanie hrajú prím

Z výročných správ spoločnosti za uplynulé roky vyplýva, že Brokeria si vedie približne rovnako dobre v dvoch segmentoch – v životnom poistení a úveroch na bývanie. V oboch prípadoch tvoria agentské provízie viac ako tretinu z celkového objemu provízií firmy. Najviac zmlúv firma vygeneruje v oblasti neživotného poistenia, no tie netvoria ani desatinu celkových provízií za sprostredkovanie.

Majetok spoločnosti Brokeria oproti minulému roku stúpol. V roku 2019 v tejto kolónke účtovnej závierky vidno sumu 3,784 milióna eur, v minulom roku to už bolo 4,206 milióna eur. Stúpla tiež hodnota dlhodobého majetku spoločnosti – o takmer 300-tisíc eur. Firma minulý rok navýšila aj svoje rezervy. V roku 2020 dosiahli takmer 900-tisíc eur, pričom ešte v roku 2019 to bolo 530-tisíc eur.

V uplynulom roku spoločnosti stúpli aj náklady  – z 10,85 milióna eur v roku 2019 na 12,55 milióna eur v roku 2020. Najväčším nákladom boli podľa verejne dostupných údajov služby, kde došlo k nárastu o viac ako jeden a pol milióna eur. Vyššie boli minulý rok aj mzdové náklady, približne o 120-tisíc eur, čo korešponduje s vyšším počtom zamestnancov.

Brokeria v roku 2020 navýšila aj hodnotu svojich záväzkov. Kým v roku 2019 to bolo 1,709 milióna eur, za uplynulý rok sa v tej istej kolónke účtovnej závierky nachádza číslo 2,540 milióna eur. Záväzky z obchodného styku v závierke za uplynulé roky uvedené nie sú.

Spoločnosť Brokeria podľa údajov Finstat.sk pracuje s hrubou maržou približne 16 %. Tento ukazovateľ vyjadruje, koľko percent z tržieb spoločnosti ostalo po zaplatení nákladov. Celková zadlženosť firmy je na úrovni 67 %. Brokeria teda financuje svoje aktíva z vlastných zdrojov v pomere 1 : 3. Vlastný kapitál spoločnosti je vo výške 1,244 milióna eur a aktíva sú vo výške 3,784 milióna eur. V marci 2021 tiež firma navýšila svoje základné imanie z 30-tisíc eur na takmer 43-tisíc eur.

Rok 2021: Nové IT riešenia a vylepšené vzdelávanie

Inovácie boli podľa vyjadrení firmy aj v minulom roku nevyhnutnou podmienkou konkurencieschopnosti spoločnosti a zároveň príležitosťou na jej kontinuálny rozvoj. Brokeria sa zamerala na zvyšovanie kvality práce a zjednodušenie procesov pri sprostredkovaní finančných služieb. Oba segmenty chce tento rok posilniť novou podporou v oblasti interného informačného systému a digitalizácie poskytovaných služieb. 

Brokeria už v roku 2020 implementovala niekoľko veľkých projektov zameraných na rozvoj IT prostredia vo firme a inovácií v online podpore pre spolupracovníkov. Cieľom je prinášať in-house riešenia, ktoré zefektívnia prácu sprostredkovateľov a manažérov. 

Masívnejšie investície smerovali minulý rok aj do oblasti vzdelávania, kde už vidno prvé výsledky a cítiť tiež spätnú väzbu od sprostredkovateľov. Vedenie firmy si od prémiového vzdelávania sľubuje mnoho. Tvrdí, že jeho absolventi dokážu zvýšiť svoje výsledky v priemere cez 100 % a tento vzdelávací systém považuje za najlepší na trhu, čo z nej robí rozdielovú spoločnosť. 

Profil spoločnosti: Mladá firma s overeným know-how

logo BrokeriaBrokeria je samostatným finančným agentom od roku 2016 a ide tak o jednu z najmladších firiem na trhu. Jej vedenie však rozhodne nemožno považovať za nováčikov. Dvaja majitelia firmy – Radoslav Červenec a Milan Repka, kedysi pôsobili v TOP manažmente konkurenčnej spoločnosti Fincentrum (terajší Swiss Life Select) a majú s podnikaním v tomto segmente bohaté skúsenosti. Odráža sa to na výsledkoch firmy, ktorá takmer od svojho začiatku patrí medzi TOP 10 najväčších finančných agentov na Slovensku. Firma za uplynulý rok investovala najmä do informačných technológií a prémiového vzdelávania. Okrem štandardných finančných produktov rozšírila Brokeria aj portfólio poskytovaných služieb o investičné poradenstvo a o korporátne financovanie. 

logo
Prečítajte si tiež:
31.5.2024 Redakcia FinReport

Protimonopolný úrad SR posudzuje koncentráciu Kooperativy a Universal maklérskeho domu

Protimonopolný úrad SR začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov v oblasti finančného sprostredkovania a ...

30.4.2024 Roland Régely

Zisky najväčších finančných sprostredkovateľov ovplyvnil prepad poskytovania nových hypoték

V rebríčku top desiatky najväčších finančných sprostredkovateľov za rok 2023 došlo k zmenám. Agentom sa síce darilo v predaji ...

12.4.2024 Robert Juriš

Finanční agenti musia zvýšiť minimálny limit svojho poistného krytia o 20 %

Každý samostatný finančný agent aj finančný poradca by mal byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorú môže spôsobiť pri ...

27.3.2024 Roland Régely

Ktorý sprostredkovateľ má najviac podriadených finančných agentov a ktorý si vlani najviac polepšil?

Počet podriadených finančných agentov na Slovensku zrejme čoskoro prekročí hranicu 17-tisíc. Svedčia o tom štatistiky Národnej banky ...

22.3.2024 Zuzana Fryč

Ako sa vyhnúť pokutám pri finančnom sprostredkovaní na diaľku?

Technologický vývoj v posledných rokoch, ako aj viaceré ďalšie udalosti, urýchlili poskytovanie finančných služieb na diaľku. Pri ...

14.3.2024 Robert Juriš

Poisťovňa Kooperativa získala podiel v spoločnosti Universal maklérsky dom

Líder na slovenskom poistnom trhu poisťovňa Kooperativa vlastnícky vstúpila do desiatej najsilnejšej sprostredkovateľskej spoločnosti do ...

29.2.2024 Robert Juriš

Umbrella Group sa spojila s hypotekárnymi špecialistami KAMAPRO a Hypomaklér

Začiatok roka 2024 sa na slovenskom trhu finančného sprostredkovania nesie v znamení spájania síl. Urobili tak hneď tri maklérske ...

8.2.2024 Redakcia FinReport

Slovenská Brokeria začala spolupracovať s českou finančnou skupinou Cyrrus

Samostatný finančný agent Brokeria a česká finančná skupina Cyrrus koncom minulého roka uzavreli dohodu o spolupráci. Slovenská ...

7.12.2023 Zuzana Fryč

Ako sa mení vzdelávanie finančných agentov, aby prinášalo konkurenčnú výhodu

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) nedávno sprístupnila na vzdelávanie a prípravu na odborné skúšky finančných agentov nový ...

5.12.2023 Roland Régely

Finportal: V minulom roku sprostredkoval hypotéky v hodnote 1,2 miliardy eur

Samostatný finančný agent Finportal má za sebou úspešný rok. Firma v roku 2022 zvýšila tržby o 7 % na 38 miliónov eur a udržala si tak ...

30.10.2023 Robert Juriš

Schválili novú reguláciu chrániacu spotrebiteľov uzatvárajúcich finančné zmluvy na diaľku

Rada Európy schválila novú reguláciu chrániacu spotrebiteľov pri uzatváraní zmlúv o finančných službách na diaľku. Je to usmernenie ...

26.10.2023 Robert Juriš

Anketa: Takto pomáha umelá inteligencia finančným spoločnostiam na Slovensku

Umelá inteligencia je tu s nami už dlhšie, no v tomto roku sa stala absolútnym technologickým fenoménom. Využíva sa prakticky pri každej ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay