Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako zvýšiť šance na získanie hypotéky a ako si zafixovať úver na ďalšie obdobie?

Marián Búlik Financie Poslať

Úrokové sadzby hypoték v tomto roku porastú až k úrovni 5 %, prípadne, ako predikuje NBS, rast sa zastaví na priemerných 4,5 %, no sadzby pravdepodobne vydržia na tejto úrovni až do konca roka 2025. V oboch prípadoch ide o zlú správu pre ľudí, ktorí plánujú zobrať si prvú hypotéku, ako aj pre vyše 300-tisíc ľudí, ktorých čaká v najbližších troch rokoch refixácia ich úveru. Pozrime sa preto na to, ako v súčasnej situácii získať čo najnižší úrok a ako sa pripraviť na blížiacu sa refixáciu hypotéky.

ako na hypotéku

Foto: Shutterstock

 

Základom je dobrá úverová história

To, či dostanete hypotéku, závisí od viacerých faktorov. Niektoré z nich viete ovplyvniť sami, iné sú dané vaším príjmom, ako aj trhovými podmienkami, úverovou politikou bánk a limitmi Národnej banky Slovenska (NBS). Každý z nás však dokáže do značnej miery ovplyvniť, či hypotéku dostane, alebo nie.

Úplným základom je dobrá úverová história. To znamená, že je potrebné platiť splátky za tovary a služby, ako aj splátky iných pôžičiek vždy načas, teda pred termínom splatnosti, a vyhýbať sa tak omeškaniam a následným exekúciám. Lepšie, ako platiť každú splátku samostatne prevodom či na pošte, je zriadiť si na bežnom účte inkaso. Takto platby prebehnú samy, a ak sa niečo pokazí, napríklad ak nemáte na účte dosť peňazí, dostanete hneď upozornenie z banky a môžete to obratom riešiť.

Ideálny stav pre získanie hypotéky je, ak ste nejaký úver už čerpali a zároveň nemáte v úverovom registri ani jeden negatívny záznam. To je pre banku dôležitý signál, že ste si splácanie úveru už vyskúšali a svoje záväzky si vzorovo plníte. Ak ste ešte nikdy nečerpali žiadny úver, takisto to nie je problém.

77963

Kombinácia produktov + schválenie úveru v predstihu

Kto chce v najbližšom roku požiadať o hypotéku, mal by sa poponáhľať a zabezpečiť si lepší úrok čím skôr. Ako na to? Ak ešte nemáte nájdenú nehnuteľnosť, najlepší úrok dostanete, ak žiadate maximálne o 80-percentnú hypotéku a zároveň si necháte úver schváliť v banke, ktorá vám poskytne ďalších 6 až 12 mesiacov na výber nehnuteľnosti.

Týmto krokom si nielen „zmrazíte“ súčasnú úrokovú sadzbu na ďalších šesť až dvanásť mesiacov, ale zároveň môžete profitovať z prípadného zlacnenia nehnuteľností. Je síce nepravdepodobné, že by ceny bytov a domov plošne klesli v priebehu ďalšieho roka sumárne o 20 %, ako sme to videli počas poslednej finančnej krízy, no v individuálnych prípadoch je podobná zľava možná. Zvlášť vtedy, ak je predávajúci pod časovým tlakom.

Ako sa dá stlačiť úroková sadzba?

Vďaka kombinácii viacerých bankových produktov. Inak povedané, niektoré banky na Slovensku poskytujú za využívanie ďalších produktov okrem hypotéky zľavu z úrokovej sadzby.

Ktoré produkty znižujú úrokovú sadzbu:

  • bankové poistenie úveru,
  • poistenie nehnuteľnosti,
  • otvorenie bežného účtu.

Dobrou správou je, že zľavy sa môžu sčítavať. Odporúčam preto porovnať ponuky rôznych bánk a podať si žiadosť o úver vo viacerých bankách naraz. Najlepšie je obrátiť sa na špecialistu, finančného sprostredkovateľa, ktorý to vie urobiť za vás. Odborník vám zároveň pomôže vyhnúť sa produktom, ktoré vás budú stáť viac, ako dokážu ušetriť na znížených úrokoch.

Čo môžete urobiť v ďalších krokoch

Komu vo viacerých bankách vyšla nízka suma hypotéky, mal by v prvom kroku zredukovať svoje doterajšie úvery. Ak máte viacero úverov alebo kreditných kariet, skúste ich splatiť, alebo zlúčiť do jedného.

Takzvanou konsolidáciou úverov si znížite svoju mesačnú splátku a uvoľníte si viac peňazí na hypotéku. Ak kreditku či povolené prečerpanie účtu vôbec nevyužívate, zrušte ich. Je určite lepšie úverové produkty vôbec nemať, keďže takto nijako neovplyvňujú vašu úverovú kapacitu.

Skúste požiadať o úver po odmenách

Ak vyššie uvedené kroky nestačia, máte ešte dve možnosti. Ak ste zamestnaný, v prvom rade je potrebné skúsiť požiadať o úver po odmenách. Banky pri žiadosti o hypotéku najčastejšie posudzujú príjem za posledných 6 alebo 12 mesiacov. Koncoročné odmeny alebo 13. plat tak môžu výrazne zvýšiť priemerný mesačný príjem, a tým aj výšku hypotéky. Poslednou možnosťou je zobrať do úverového vzťahu spoludlžníka, čiže rodičov alebo súrodencov či – ak máte takúto možnosť – známych. V každom prípade treba využiť maximálnu splatnosť hypotéky, keďže nižšia splátka zvyšuje maximálnu výšku úveru, ktorý môžete získať.

Čo robiť pri končiacej sa fixácii

Častou otázkou ľudí s hypotékou a končiacou sa fixáciou je, na akú dobu si majú zafixovať úrokovú sadzbu svojej hypotéky. Táto otázka úzko súvisí s monetárnou politikou Európskej centrálnej banky (ECB), ako aj situáciou v ekonomike.

Odborníci v tomto roku očakávali trojnásobné zvyšovanie základných úrokových sadzieb ECB po 0,5 percentuálneho bodu, teda celkovo o 1,5 p. b. Prvé zvýšenie – v očakávanej výške – sa udialo 16. marca 2023.

V úvode marca však prišla aj do Európy vlna neistoty spôsobená krachom dvoch amerických bánk kvôli nedostatku likvidity a obave, že podobne „labilne“ sú na tom aj mnohé ďalšie banky. Hoci európske banky sú výrazne silnejšie regulované ako americké, neistota v Európe stále trvá.

Okrem iného aj preto, lebo zvyšovanie sadzieb tlačí nadol cenu dlhopisov, čo za bežných okolností nie je problém, ak banka nie je nútená predávať ich pred splatnosťou so stratou, čo bol krok, ktorý sa udial v USA a viedol ku krachu Silicon Valley Bank, a v princípe hrozí každej banke, ak by čelila sústredenému tlaku na výbery vkladov.

V tejto situácii sa ozývajú hlasy predikujúce možné zmiernenie tempa rastu základných sadzieb ECB. Na druhej strane, čerstvé marcové čísla z eurozóny ukazujú, že napriek výraznému poklesu inflácie (z 8,5 % vo februári na 6,9 % v marci) jadrová inflácia opäť narástla na nový rekord 5,7 %. Tento faktor je kľúčový pre rozhodovanie ECB, či bude pokračovať vo zvyšovaní sadzieb pôvodným tempom.

80510

Aké sadzby môžeme očakávať

V praxi sú možné dve alternatívy:

  • Ak ECB zvýši v tomto roku sadzby celkovo o 1,5 p. b., priemer pri nových úveroch sa dostane k 5 %, respektíve mierne za túto hranicu.
  • Ak sa tempo rastu zmierni, sadzby hypoték sa dostanú do pásma 4,5 až 5 %.

Národná banka Slovenska sa v najnovšej predikcii prikláňa k druhému scenáru s priemernou sadzbou 4,5 % koncom tohto roka s tým, že táto úroveň sadzieb vydrží až do konca roka 2025.

Ako si zafixovať úrokovú sadzbu úveru

Neodporúčam fixovať sadzbu na kratšie ako tri roky pri fixáciách končiacich sa v tomto roku. Ideálom je fix na päť rokov, keďže úrokový rozdiel sa pohybuje v rozpätí od 0,1 do 0,3 p. b. Naopak, nemá zmysel siahať ani po 7- či 10-ročnej fixácii. Táto príležitosť sa skončila v 1. polroku 2022.

Kľúčové je nechať si schváliť refinančný úver čím skôr. Komu sa fixácia končí o 6 až 12 mesiacov, môže si refinančný úver dať schváliť už teraz. Dokonca jedna z bánk umožňuje zazmluvniť si špeciálny refinančný úver až 18 mesiacov pred dátumom refixácie.

Koľko ušetrím na refinančnom úvere? 

Ako príklad si zoberme klienta, ktorý si v minulosti vzal hypotéku vo výške 100-tisíc eur so splatnosťou 30 rokov a mesačnou splátkou 322 eur pri 1-percentnom úroku. Ku dňu fixácie na konci tohto roka bude mať za sebou prvých päť rokoch splácania. Pri 4-percentnom úroku v novoschválenom refinančnom úvere by od jeho čerpania v čase skončenia fixácie úroku aktuálneho úveru platil mesačnú splátku 450 eur. Celkovo by na úrokoch (pozor, nie na splátkach) v ďalších piatich rokoch fixácie zaplatil 16-tisíc eur.

Ak by však dnes neriešil uzatvorenie nového úveru so 4-percentným úrokom, ale počkal by do konca fixácie na konci roka, pravdepodobne by dostal ponuku na úver s úrokom okolo 5 %. V tom prípade by jeho splátka na ďalšie 5-ročné obdobie bola až 498 eur. Celkovo by na úrokoch v ďalších piatich rokoch zaplatil až 20 200 eur.

Rozdiel na zaplatených úrokoch v nasledujúcom fixačnom období je teda 4 200 eur, a to v prospech využitia refinančného úveru, ktorý si klient môže nechať schváliť už teraz. Pritom, ak mu nová banka uzná pôvodný znalecký posudok a nebude pre získanie nízkeho úroku požadovať napríklad poistenie úveru, tak jedinými poplatkami spojenými s refinancovaním bude poplatok za poskytnutie úveru (bežne napríklad 250 eur) a návrh na zápis plomby novej banky na katastri za 66 eur. Výsledne tak na refinancovaní, ktoré by začal riešiť už dnes, ušetrí okolo 3 900 – 4 000 eur.

Ako sa pripraviť na nárast splátky?

V princípe existujú tri opatrenia, ktorými sa dá pripraviť na zvládnutie vyššej splátky:

  • preventívne opatrenie – dať si schváliť refinančný úver k dátumu refixácie už teraz a znížiť si tak budúcu splátku,
  • redukcia vlastných výdavkov,
  • odkladanie si dodatočnej sumy na osobitný účet.

Opäť dávajú zmysel aj mimoriadne splátky

V čase vysokých úrokových sadzieb opäť dávajú zmysel aj mimoriadne splátky, či dokonca predčasné splatenie úveru, ako nástroje na zníženie finančnej záťaže. Mimoriadna splátka znižuje výšku pravidelných mesačných splátok pri anuitnom splácaní, znižuje celkovo zaplatené úroky, alebo skracuje dobu splácania úveru.

Banky podľa zákona umožňujú mimoriadnu splátku bez poplatku raz ročne do výšky 20 % z aktuálneho zostatku istiny. K dátumu refixácie je možné uhradiť mimoriadnu splátku v akejkoľvek výške bez poplatku. Kto ešte čerpá hypotéku so štátnym príspevkom, môže mimoriadnu splátku urobiť kedykoľvek počas prvých piatich rokov splácania rovnako bez poplatku.

Marián BúlikAutorom textu je Marián Búlik, ktorý je finančným analytikom spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko.

logo
Prečítajte si tiež:
9.12.2023 Redakcia FinReport

Pozor na veľký počet finančných podvodov, najmä prostredníctvom autorizovaných platieb

Regulačný úrad finančného trhu v Spojenom kráľovstve Financial Conduct Authority (FCA), a nielen on, varuje pred narastajúcimi finančnými ...

8.12.2023 Redakcia FinReport

Každý siedmy Slovák sa pred Vianocami plánuje zadlžiť

Vianočné sviatky sú silným lákadlom pre zvýšenie osobných výdavkov, často aj nad rámec vlastných finančných možností. Tento rok sa ...

8.12.2023 Redakcia FinReport

Poslanci schválili daňový bonus pre ľudí, ktorí nevládzu splácať hypotéky

Parlament v zrýchlenom legislatívnom konaní schválil pomoc ľuďom, ktorí v tomto roku nezvládajú uhrádzať zvýšené splátky svojich ...

8.12.2023 Miloslava Némová

Prvá univerzita ruší bakalárske práce, dôvodom je umelá inteligencia. Pridajú sa ďalšie?

Zatiaľ jedna vysoká škola v Českej republike pristúpila k zrušeniu bakalárskych prác. Dôvodom tohto rozhodnutia je, že študenti často ...

8.12.2023 Redakcia FinReport

Zlacňovanie benzínu sa spomaľuje, u nafty sa úplne zastavilo

Pohonné látky na Slovensku počas uplynulých týždňov zlacňovali. V tom poslednom sa však situácia začala postupne meniť, znižovanie cien ...

8.12.2023 Roland Régely

Štyri banky od nového roka zvyšujú ceny za niektoré svoje služby

Slovenské banky zvyknú na prelome rokov meniť výšku poplatkov a nevyhneme sa tomu ani teraz. Už dnes je isté, že od 1. januára 2024 zmenia ...

7.12.2023 Zuzana Fryč

Ako sa mení vzdelávanie finančných agentov, aby prinášalo konkurenčnú výhodu

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) nedávno sprístupnila na vzdelávanie a prípravu na odborné skúšky finančných agentov nový ...

7.12.2023 Redakcia FinReport

Ako sa v budúcom roku zmenia nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné dávky

V budúcom roku budú poistenci po splnení zákonných podmienok dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie maximálne sumy štyroch druhov ...

7.12.2023 Robert Juriš

Bytová výstavba je v hlbokom útlme, počet dokončených bytov sa znížil takmer o štvrtinu

Vrchol tohtoročnej stavebnej sezóny priniesol hlboký prepad stavebných aktivít. Počet vydaných stavebných povolení aj vykonaných ...

7.12.2023 Redakcia FinReport

Noví šéfovia v Sociálnej poisťovni, Eximbanke aj na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví

Podniky, ktorých vedenie menuje štát, respektíve vláda, menia svojich šéfov. Nových riaditeľov a predsedu, majú Sociálna poisťovňa, ...

7.12.2023 Redakcia FinReport

Penzie sa budú v roku 2024 odvodzovať od aktuálnej dôchodkovej hodnoty 17,7688 eura

Sociálna poisťovňa stanovila a zverejnila aktuálnu dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 na 17,7688 eura. ...

7.12.2023 Robert Juriš

Záujem o platenie hotovosťou klesá, no fyzické peniaze tu s nami zostanú aj naďalej

Mať peňaženku plnú papierových bankoviek či dokonca kovových mincí dnes už nie je také populárne ako v nedávnej minulosti. Platenie ...

6.12.2023 Zuzana Fryč

Do kedy pošta garantuje doručenie zásielok a o koľko zdražie poštovné od nového roka?

Máme tu predvianočný čas, a preto by mali spozornieť tí, ktorí si nákupy na internete nechávajú zasielať poštou na poslednú chvíľu. ...

6.12.2023 Redakcia FinReport

Milionári na Slovensku: Veria akciám, dlhopisom a umelej inteligencii

Priemerný vek dolárových milionárov na Slovensku je 53 rokov. V 82 % prípadov sú to muži a väčšinou sú ekonomicky aktívni. ...

6.12.2023 Redakcia FinReport

Potravinári si poslednú odvodovú úľavu môžu uplatniť do 10. decembra 2023

Potravinári by mali opäť zbystriť svoju pozornosť. Tí, ktorí si uplatňujú odvodovú úľavu, musia zaslať Vyhlásenie k poskytnutiu ...

5.12.2023 Redakcia FinReport

Finančná správa SR spúšťa systém, ktorý zosúladí 22 typov colných žiadostí a povolení

Finančná správa SR od 1. decembra tohto roka začína s používaním Systému colných rozhodnutí (CDS) pre žiadosti a povolenia uplatňované ...

5.12.2023 Roland Régely

Finportal: V minulom roku sprostredkoval hypotéky v hodnote 1,2 miliardy eur

Samostatný finančný agent Finportal má za sebou úspešný rok. Firma v roku 2022 zvýšila tržby o 7 % na 38 miliónov eur a udržala si tak ...

4.12.2023 Martin Jamnický

Do ktorých krajín sa oplatí vycestovať za vianočnými nákupmi a do ktorých nie

S blížiacimi sa Vianocami sa dynamika nakupovania, a nielen na Slovensku, každým dňom zintenzívňuje. Intenzívne sa nakupujú vianočné ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay