Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako správne čítať ročné vyúčtovanie nákladov za byt?

Naďa Černá Financie Poslať

Už len niekoľko dní zostáva správcom bytových domov, aby vlastníkom jednotlivých bytov doručili vyúčtovanie nákladov za teplo a vodu. Malo by sa tak stať najneskôr do konca mája a z dokumentu by malo byť zrejmé, či máte preplatok, alebo nedoplatok za dodané služby. Niekomu sa tento typ korešpondencie môže zdať zložitý na čítanie. Preto sme sa pozreli na to, čo všetko v ňom nájdete a ako si máte vysvetliť niektoré skutočnosti, s ktorými sa stretávate nanajvýš raz do roka.

ročné vyúčtovanie

Foto: Shutterstock

 

Aké položky sa nachádzajú v ročnom vyúčtovaní?

Ročné vyúčtovanie nákladov za byt obsahuje niekoľko základných položiek, ktoré sú uvedené za bytový dom a následne aj za byt. Z dokumentu sa dozviete, aké ste mali náklady za teplo na vykurovanie, ohrev a objem spotrebovanej teplej vody, objem použitej studenej vody, na energiu  a upratovanie spoločných priestorov.

Vo vyúčtovaní sa nachádzajú tiež informácie o zrážkovej vode, výťahoch, komínoch, spoločnej televíznej anténe, odvoze odpadu, havarijnej službe a o poistení domu. Nechýbajú ani údaje o požiarnej ochrane a o výške správcovského poplatku.

V ročnom zúčtovaní si najprv skontrolujte, či sú vaše osobné údaje uvedené správne. Presnejšie, či máte správne napísané meno, počet členov v domácnosti, výmeru bytu alebo stav meračov teplej a studenej vody. Nezabudnite skontrolovať ani to, či uvedená suma záloh je identická s tou, ktorú ste skutočne zaplatili.

Náklady na vodu

Náklady na vodu sa rozpočítavajú na základe vyhlášky 240/2016 Z. z. a delia sa na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka, ktorú tvorí 20 %, sa rozpočítava medzi každý byt a nebytový priestor rovnakým dielom. Zvyšných 80 % predstavuje spotrebnú zložku. Tá sa určuje individuálne, a to podľa spotreby teplej úžitkovej vody.

Náklady na teplo

Náklady na teplo majú dve zložky, a to variabilnú a fixnú. Variabilné náklady bytového domu sa vypočítajú tak, že variabilná zložka ceny tepla sa vynásobí nameraným množstvom tepla na odbernom mieste. Fixné náklady bytového domu sa zase počítajú tak, že fixná zložka ceny tepla sa vynásobí regulačným príkonom. Ten sa počíta z predchádzajúcej ročnej spotreby tepla. Následne sa variabilné aj fixné náklady spočítajú, čím sa zistia celkové náklady pre bytový dom.

Výpočet nákladov pre jeden byt sa odvíja od toho, či ide o byt bez pomerových rozdeľovačov, alebo s nimi. Ak bez nich, náklady sa rozdelia medzi všetkých obyvateľov bytového domu na základe pomeru plôch bytov. Ak je byt s pomerovými rozdeľovačmi tepla, náklady sa delia na základnú a spotrebnú zložku.

Prvá, základná zložka (ZZ), sa počíta podľa plochy bytu, a druhá, spotrebná zložka (SZ), podľa spotreby, ktorá sa nameria v meračoch.

Pomer základnej a spotrebnej zložky nie je daný zákonom, no vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z. odporúča hodnotu 60 % ZZ a 40 % SZ. Pomer sa však môže zmeniť, ak o tom rozhodnú obyvatelia bytového domu na schôdzi vlastníkov bytov.

Podľa zvolených pomerov sa následne vypočíta podiel. Základnú zložku, čiže 60 %, platí úplne každý. Dokonca aj majiteľ bytu, v ktorom sa nekúri. Dôvod je ten, že keď sa v okolitých bytoch kúri, teplo prestupuje cez steny aj do ďalších obytných častí domu.

Chýbajúci odpočet vyrieši náhradná spotreba

Môže sa stať, že konečný spotrebiteľ neumožní vykonať odčítanie z pomerových rozdeľovačov tepla alebo meračov tepla, prípadne ich nemá zapojené. V tom prípade sa určuje spotrebná zložka ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový. Spotrebná zložka u teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt v objekte rozpočítavania tepla. Je zrejmé, že takto určená náhradná spotreba je pre vlastníka bytu nevýhodná a môže zvýšiť náklady na teplo.

Zber dát z meračov

Zber dát z meračov sa už tradične vykonáva fyzicky z meračov umiestnených v byte. V súčasnosti sa však začínajú používať aj praktickejšie alternatívy, ako je napríklad diaľkový odpočet meračov. V takom prípade stačí, aby si domácnosť nainštalovala napríklad rádiové merače tepla alebo vodomery s funkciou automatizovaného diaľkového odpočtu.

Takýmto spôsobom môžu mať majitelia domácností prehľadné informácie o spotrebe aj počas roka, nie iba v čase ročného zúčtovania. Náklady za vodu či teplo sa potom rozpočítavajú podľa spotreby zistenej prostredníctvom meračov.

Čo s preplatkami a nedoplatkami?

V prípade preplatkov vám správca domu musí peniaze vrátiť najneskôr do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania. K oneskoreniu môže dôjsť len vtedy, ak je v bytovom dome veľké množstvo nedoplatkov. O tejto skutočnosti však musíte byť informovaní. Peniaze z preplatku vám správca zašle na váš bankový účet.

Ak máte nedoplatok, na jeho uhradenie máte 15 dní od doručenia ročného vyúčtovania. Ak by ste tak neurobili, správca vás bude o tejto skutočnosti informovať formou e-mailu alebo SMS správy.

Ako na reklamácie?

Ak sa vám zdá, že je váš nedoplatok príliš vysoký, alebo sú údaje vo vyúčtovaní nesprávne, môžete sa s reklamáciou obrátiť na správcu bytového domu. V prípade, že je reklamácia opodstatnená, správca musí vyúčtovanie opraviť a náklady zaplatí ten, kto spôsobil chybu.

logo
Prečítajte si tiež:
18.5.2024 Redakcia FinReport

Slovenské e-shopy čakajú silný rok, tržby im vzrástli o 7 %

Tento rok by pre e-shopy mohol byť úspešnejší ako ten minuloročný. V prvom štvrťroku tohto roku dosiahli v porovnaní s prvým štvrťrokom ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Stredoškoláci hospodária s vlastnými peniazmi, dvaja z troch si sami zarábajú

Deväť z desiatich slovenských stredoškolákov (90 %) pravidelne na mesačnej báze hospodári s vlastnými peniazmi. Tieto finančné prostriedky ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Aj dobrovoľní hasiči už majú vlastné poistenie zodpovednosti za škodu

Na Slovensku je evidovaných približne 80-tisíc dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za ...

17.5.2024 Robert Juriš

Anketa: Tretí najdôležitejší kanál predaja poistných produktov je telesales

Sprostredkovanie poistenia už dlhšie nestojí len na osobnej ponuke a fyzickej komunikácii. Tento predajný kanál dopĺňajú aj ďalšie dva v ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Ceny oboch druhov benzínov aj motorovej nafty konečne výraznejšie klesli

Ceny oboch druhov benzínov predávaných na Slovensku, ako aj motorovej nafty, počas uplynulého týždňa klesli. V porovnaní s predchádzajúcim ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Experiment: Odstrašujúco ladená komunikácia priniesla do štátneho rozpočtu 2,6 milióna eur

Viac ako 180-tisíc živnostníkom každoročne vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie, alebo sa mení výška ich vymeriavacieho ...

17.5.2024 Eva Sadovská

Rumunsko „valcuje“ EÚ ekonomicky aj vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie

Rumunsko už niekoľko rokov nie je na chvoste EÚ. Za posledné roky sa jeho ekonomika posunula z pozície „chudobného príbuzného“ výrazne ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Staronovou prezidentkou Európskej banky pre obnovu a rozvoj je Odile Renaudová-Bassová

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) oznámila, že jej šéfkou aj naďalej bude Francúzka Odile Renaudová-Bassová. Opätovne zvolená do ...

14.5.2024 Martin Jamnický

Rodičia detí neprijatých do materských škôl môžu požiadať o predĺžený rodičovský príspevok

Nárok na poberanie predĺženého rodičovského príspevku majú rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Aká bude výška 13. dôchodku v decembri 2024

Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný 13. dôchodok, ktorý bude vyšší než v minulosti. Novela ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Finančná správa SR vrátila daňové preplatky v objeme 635 miliónov eur

Finančná správa SR spracovala spolu 455 440 žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti boli ...

13.5.2024 Martin Jamnický

Odchod do predčasného dôchodku bude po novom menej výhodný

Minulý mesiac schválená novela zákona o sociálnom poistení priniesla nie jednu, ale hneď dve novinky, ktoré zaujímajú slovenských ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Podporte celoslovenskú zbierku Modrý gombík UNICEF

Od 13. do 19. mája 2024 sa koná 18. ročník celonárodnej zbierky Modrý gombík, ktorú organizuje Slovenská nadácia pre UNICEF. Táto zbierka ...

12.5.2024 Redakcia FinReport

Ako predísť daňovej exekúcii? Kľúčová je komunikácia s daňovým úradom

Bežní občania aj podnikatelia sa môžu dostať do situácie, keď nebudú zvládať zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový ...

9.5.2024 Robert Juriš

NBS: Ceny nehnuteľností na Slovensku začali mierne klesať

Ponukové ceny nehnuteľností na Slovensku začali klesať. Zníženie cien podľa dát Národnej banky Slovenska však v prvom štvrťroku 2024 v ...

7.5.2024 Robert Juriš

ECB pracuje na nových eurobankovkách s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť

Hoci Európska centrálna banka usilovne pracuje na vývoji digitálneho eura, paralelne sa usiluje zachovať existenciu aj finančnej hotovosti. ...

7.5.2024 Redakcia FinReport

Ministerstvo financií SR vyhlásilo dotačné výzvy na zlepšenie života v mestách a obciach

Ministerstvo financií SR zverejnilo dve nové výzvy, vďaka ktorým môžu žiadatelia získať dotácie na projekty, ktorých úlohou je ...

6.5.2024 Robert Juriš

Nahradia v Česku korunu eurom? Firmy by ho aj chceli, občania sú skôr proti

Prijatie eura je pre niektoré krajiny prioritou, pre iné veľmi citlivou otázkou. Susedné Česko patrí medzi tie druhé. Hoci na Slovensku ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay