Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako sa na Slovensku odhaľuje pranie špinavých peňazí?

Roland Régely Financie Poslať

Pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu či napojenie na vojnových zločincov. Finančné inštitúcie na Slovensku majú povinnosť zisťovať tieto a ďalšie hrozby u svojich nových aj existujúcich klientov. Robia tak na základe špeciálnych databáz. Tie sú väčšinou dostupné len za poplatok, no na druhej strane dokážu odhaliť prepojenia na organizovaný zločin z celého sveta, či nájsť skutočných majiteľov firiem aj v neprehľadných vlastníckych štruktúrach.

Anti Money Laundering

Foto: Shutterstock

 

Povinnosť vyplývajúca zo zákona

Zákon o Anti-Money-Laundering (AML) sa týka najmä ochrany proti praniu takzvaných špinavých peňazí, ale zahŕňa aj mnohé ďalšie nelegálne aktivity, ktoré môžu byť hrozbou pre spoločnosť. AML zákon platí na Slovensku od roku 2008 a pred piatimi rokmi, teda v roku 2017, prešiel významnou zmenou. Odvtedy sa totiž rozšíril okruh osôb, ktoré majú povinnosť kontrolovať politicky exponované či sankcionované osoby.

Kto patrí medzi povinné osoby?

V zmysle zákona o boji proti praniu špinavých peňazí sa pravidlá týkajú širokého okruhu osôb, najmä tých, u ktorých sa predpokladá, že prichádzajú v rámci podnikateľskej činnosti do styku s väčším objemom finančných transakcií. 

Sú to najmä tieto subjekty:

 • banka,
 • finančný poradca, respektíve finančný agent,
 • poisťovňa,
 • prevádzkovateľ hazardnej hry,
 • poštový podnik, respektíve kuriérska firma,
 • súdny exekútor,
 • správca (napríklad konkurzný správca),
 • audítor,
 • účtovník,
 • daňový poradca,
 • realitná spoločnosť,
 • advokát,
 • ekonomický poradca.

Povinnosti osôb spadajúcich pod zákon AML

Zákon prikazuje všetkým povinným osobám:

 • posudzovať, či nie je pripravovaný alebo vykonávaný neobvyklý obchod,
 • preverovať klienta,
 • odmietnuť uzatvorenie obchodu, ak nie je možné preveriť klienta, alebo ak klient odmietne preukázať, v mene koho koná,
 • zastaviť a ohlásiť neobvyklú obchodnú operáciu,
 • písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov získaných trestnou činnosťou a financovaniu terorizmu.

Ako to vyzerá v praxi?

Financial Report v súvislosti s AML zákonom a pretrvávajúcou ruskou agresiou na Ukrajine oslovil viaceré finančné inštitúcie na Slovensku. Potvrdilo sa, že všetky povinné osoby majú v rámci interných pravidiel nastavené procesy pre jednotlivé situácie spojené s odhaľovaním kriminálnych aktivít, a svoje postupy, pochopiteľne, nezverejňujú. 

Jeden z najväčších finančných sprostredkovateľov na Slovensku prijal k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vnútorný predpis a prvé pravidlá AML už v roku 2008, teda v čase, keď nadobudol platnosť zákon, ktorý to prikazuje vybraným finančným podnikom. „Tieto pravidlá máme nastavené podobne ako ostatné ,povinné osoby´, teda banky, iné finančné inštitúcie, exekútori, alebo advokáti,“ vysvetľuje riaditeľka odboru Back Office v OVB Allfinanz Slovensko Tatjana Macúchová.

Ako ďalej uvádza, zavedené postupy sa týkajú nových aj existujúcich klientov: „Sme povinné osoby, a preto sme povinní my a aj naši podriadení finanční agenti vykonávať vo vzťahu ku klientom takzvanú starostlivosť, ktorej obsah sa odvíja od rizika obchodu, klienta a obchodného vzťahu.“

Viaceré finančné inštitúcie pre Financial Report potvrdili, že to, či nie je politicky exponovanou, prípadne sankcionovanou osobou, preverujú u každej osoby, s ktorou uzatvárajú alebo plánujú uzatvoriť obchod.

Slovenská databáza

Niektoré medzinárodné zoznamy sankcionovaných osôb sú verejne prístupné, rovnako ako zoznamy funkcií, ktoré sa považujú za významné verejné funkcie, a ktoré zakladajú postavenie takzvanej politicky exponovanej osoby. 

Väčšina „sofistikovaných“ databáz, ktoré dokážu odhaliť viac prepojení, je však prístupná len pre platiacich klientov. Jedným z nich je napríklad aj online nástroj Anti Money Laundering od Finstatu. „Databáza je neverejnou a platenou službou iba pre povinné osoby v zmysle zákona o AML,“ vysvetľuje Country manager spoločnosti Finstat Jaroslava Boch.

Počet klientov, ktorí službu používajú na Slovensku, je síce neverejný, no web spoločnosti nasvedčuje, že riešenie od Finstatu u nás používajú top finančné inštitúcie. Na webe spoločnosti vidno napríklad logo VÚB banky, Tatra banky, Slovenskej sporiteľne či 365.bank. 

Spomedzi finančných agentov databázu Finstatu používa napríklad aj najväčší finančný sprostredkovateľ na Slovensku Partners Group či investičná spoločnosť IAD Investments. „Sprostredkovatelia sú povinní vykonávať takéto zisťovanie pri uzatváraní zmlúv o sprostredkovaní finančnej služby,“ komentuje Product & Compliance Director spoločnosti Partners Group Peter Matovič.

Podľa neho firma vykonáva takúto starostlivosť prostredníctvom svojich spolupracovníkov a tiež využíva externé služby, ktoré pravidelne aktualizujú databázy politicky exponovaných a sankcionovaných osôb. 

Odhalia zločincov z celého sveta

Povinné osoby, ktoré musia monitorovať činnosť sankcionovaných a politicky exponovaných osôb, môžu vďaka databázam odhaliť subjekty aj mimo slovenskej či európskej jurisdikcie. „Databáza sankcionovaných osôb zbiera informácie zo sankčných zoznamov USA, EÚ, OSN a ďalších vybraných európskych krajín (Veľká Británia, Holandsko a podobne),“ spresňuje J. Boch z Finstatu. Na takýchto zoznamoch sa podľa nej nachádzajú osoby z rôznych krajín EÚ, ale aj Ruska, Pakistanu alebo Číny.

Najviac sankcionovaných osôb sa nachádza na zoznamoch USA, kde ich je takmer 10-tisíc. Väčšie európske krajiny majú na svojich zoznamoch približne 2- až 3-tisíc takýchto osôb.

Sankcionované krajiny

Okrem osôb uvedených na sankčných zoznamoch si u nás „neškrtnú“ osoby, ktoré pochádzajú z takzvaných zakázaných regiónov, kde sú uplatňované masívne sankcie. Európske banky, poisťovne a finanční agenti tak neobchodujú so subjektmi pochádzajúcimi z týchto krajín:

 • Irán,
 • Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR),
 • Sýria,
 • Doneck, Luhansk a Krymský región,
 • Venezuela,
 • Kuba,
 • Ruská federácia.

Problémy pri odhaľovaní zločinu

Niektoré finančné inštitúcie uviedli, že aj databázy majú svoje limity a niekedy v nich nemožno odhaliť niektoré prepojenia. Deje sa tak napríklad pri zisťovaní, či je klient politicky exponovanou osobou. Podľa T. Macúchovej totiž neexistuje štátom garantovaná verejne dostupná databáza osôb zastávajúcich významné verejné funkcie a ich rodinných príslušníkov či prepojených osôb. 

To môže byť pri vyhodnocovaní údajov problém, pretože aj tieto osoby sú podľa nej v zmysle zákona považované za politicky exponované osoby, ako samotní zástancovia významných verejných funkcií. „To znamená, že pokiaľ uvedená osoba nie je verejne známa, napríklad minister, poslanec NR SR a podobne, alebo pokiaľ sa klient sám „neprizná“, že je napríklad synom poslanca NR SR, je problematické túto skutočnosť zistiť,“ vysvetľuje ďalej.

V prípade, ak finančná inštitúcia zistí, že klient je politicky exponovanou osobou, má nastavené procesy jeho dôkladnejšieho preverenia a na obchod s takouto osobou sa vyžaduje súhlas zodpovednej osoby, ktorú majú finančné domy pre tieto situácie poverené. „V prípade sankcionovanej osoby nie je vôbec možné v zmysle našich pravidiel uskutočniť s ňou obchod,“ uzatvára T. Macúchová.

logo
Prečítajte si tiež:
15.6.2024 Redakcia FinReport

Európsky preukaz zdravotného poistenia v zahraničí stačiť nemusí, potrebné je cestovné poistenie

Pri plánovaní cesty do zahraničia je jedným z najdôležitejších krokov zabezpečiť si vhodné cestovné poistenie. Toto poistenie je ...

15.6.2024 Redakcia FinReport

Najviac držiteľov kryptomien je medzi Indami, najvyššie výnosy však dosahujú Američania

Počet Američanov, ktorí prijímajú kryptomeny, stále rastie. V tomto roku ho podporuje nielen intenzívny záujem o nové technológie, ale aj ...

14.6.2024 Robert Juriš

Inflácia na Slovensku dosahuje „príjemných“ 2,2 %, no ceny potravín sa opäť zvyšujú

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v máji 2024 mierne vzrástli, medzimesačne aj medziročne. V porovnaní s aprílom zdraželi aj ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

Kedy nemusia brigádnici platiť preddavky na daň

Obdobie letných brigád prináša zvýšený počet dohôd o brigádnickej práci. Aj z takto nadobudnutých príjmov je potrebné platiť preddavky ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

Pohonné látky na Slovensku opäť výrazne zlacneli

Letná motoristická sezóna je v plnom prúde, no ceny pohonných látok namiesto tradičného predprázdninového rastu na Slovensku klesajú. ...

14.6.2024 Mário Špilberger

Spotreba sladených nápojov kvôli dani poklesne, chce to však čas

Nielen tabakové výrobky, ale aj sladené nealkoholické nápoje budú pravdepodobne od nového roka drahšie. Schvaľovanie novej dane je ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

mBank prináša karty z recyklovaného plastu určené aj pre zrakovo hendikepovaných klientov

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že všetky platobné karty na trhu sú rovnaké. Formátom aj materiálom. Jediným zásadným na prvý pohľad ...

13.6.2024 Redakcia FinReport

Študentky, pozor! Nárok na tehotenské a materské dávky majú len ženy s nemocenským poistením

Študentky ani mladé tehotné ženy po skončení štúdia nemajú automaticky nárok na tehotenskú a materskú dávku. Podmienkou na ich získanie ...

12.6.2024 Redakcia FinReport

ECB síce znížila úrokové sadzby, no slovenské banky tak urobia najskôr o tri roky

Európska centrálna banka začiatkom júna znížila svoje kľúčové úrokové sadzby, no na úrokových sadzbách slovenských hypoték sa to ...

12.6.2024 Robert Juriš

INESS: Plošné rozdávanie 13. dôchodkov je selektívna podpora odtrhnutá od príjmovej reality

Súčasné aj plánované zvyšovanie daní je najhorším spôsobom, ako pristupovať ku kríze vo verejných financiách. Výdavky štátu ...

12.6.2024 Redakcia FinReport

Vymenia Poliaci zloté a Česi koruny za euro?

Diskusie o odklone od využívania vlastnej meny a prihlásenie sa k spoločnej európskej mene – k euru – rezonujú u našich severných aj ...

11.6.2024 Martin Jamnický

Aj seniori majú záujem o investovanie či poistné produkty

Hoci finančná gramotnosť postupne rastie aj medzi seniormi, podľa finančných sprostredkovateľov je veľký rozdiel, ak sa o investovanie na ...

10.6.2024 Redakcia FinReport

Blíži sa termín na podanie daňových priznaní odložených o tri mesiace

Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o tri mesiace, musia si svoju povinnosť splniť do konca ...

8.6.2024 Redakcia FinReport

Analýza: Je výhodnejšie sporiť si v eurách alebo napríklad českých korunách?

Počet Slovákov pracujúcich v zahraničí neustále rastie. Len v Česku ich je viac ako 216-tisíc a ďalšie tisíce žijú v iných krajinách ...

7.6.2024 Redakcia FinReport

Ak ste si odložili splatnosť poistného za október 2021, musíte ho uhradiť do konca júna 2024

Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávateľov, ktorí počas pandémie koronavírusu požiadali o ...

7.6.2024 Martin Jamnický

Maximálna dávka v nezamestnanosti od júla 2024 stúpne na 1 457,50 eura

Sociálna poisťovňa bude od začiatku tohtoročného júla štedrejšia. Od 1. júla 2024 sa totiž zvyšuje maximálna dávka v nezamestnanosti, a ...

6.6.2024 Martin Jamnický

Je to podvod! Preposielaním peňazí a lajkovaním videí si nezarobíte

Pred letom si mnoho mladých ľudí hľadá možnosť zárobku – brigádu, ktorú by mohli robiť z domu a dostať peniaze len za to, že robia ...

6.6.2024 Redakcia FinReport

Vláda schválila predĺženie odvodovej úľavy pre zamestnávateľov v agrosektore

Vláda schválila návrh na predĺženie odvodovej úľavy z poistného na sociálne poistenie pre určitých zamestnávateľov v poľnohospodárstve ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay