Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako sa na Slovensku odhaľuje pranie špinavých peňazí?

Roland Régely Financie
SK
EN
Poslať

Pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu či napojenie na vojnových zločincov. Finančné inštitúcie na Slovensku majú povinnosť zisťovať tieto a ďalšie hrozby u svojich nových aj existujúcich klientov. Robia tak na základe špeciálnych databáz. Tie sú väčšinou dostupné len za poplatok, no na druhej strane dokážu odhaliť prepojenia na organizovaný zločin z celého sveta, či nájsť skutočných majiteľov firiem aj v neprehľadných vlastníckych štruktúrach.

image

Foto: Shutterstock

 

Povinnosť vyplývajúca zo zákona

Zákon o Anti-Money-Laundering (AML) sa týka najmä ochrany proti praniu takzvaných špinavých peňazí, ale zahŕňa aj mnohé ďalšie nelegálne aktivity, ktoré môžu byť hrozbou pre spoločnosť. AML zákon platí na Slovensku od roku 2008 a pred piatimi rokmi, teda v roku 2017, prešiel významnou zmenou. Odvtedy sa totiž rozšíril okruh osôb, ktoré majú povinnosť kontrolovať politicky exponované či sankcionované osoby.

Kto patrí medzi povinné osoby?

V zmysle zákona o boji proti praniu špinavých peňazí sa pravidlá týkajú širokého okruhu osôb, najmä tých, u ktorých sa predpokladá, že prichádzajú v rámci podnikateľskej činnosti do styku s väčším objemom finančných transakcií. 

Sú to najmä tieto subjekty:

 • banka,
 • finančný poradca, respektíve finančný agent,
 • poisťovňa,
 • prevádzkovateľ hazardnej hry,
 • poštový podnik, respektíve kuriérska firma,
 • súdny exekútor,
 • správca (napríklad konkurzný správca),
 • audítor,
 • účtovník,
 • daňový poradca,
 • realitná spoločnosť,
 • advokát,
 • ekonomický poradca.

Povinnosti osôb spadajúcich pod zákon AML

Zákon prikazuje všetkým povinným osobám:

 • posudzovať, či nie je pripravovaný alebo vykonávaný neobvyklý obchod,
 • preverovať klienta,
 • odmietnuť uzatvorenie obchodu, ak nie je možné preveriť klienta, alebo ak klient odmietne preukázať, v mene koho koná,
 • zastaviť a ohlásiť neobvyklú obchodnú operáciu,
 • písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov získaných trestnou činnosťou a financovaniu terorizmu.

Ako to vyzerá v praxi?

Financial Report v súvislosti s AML zákonom a pretrvávajúcou ruskou agresiou na Ukrajine oslovil viaceré finančné inštitúcie na Slovensku. Potvrdilo sa, že všetky povinné osoby majú v rámci interných pravidiel nastavené procesy pre jednotlivé situácie spojené s odhaľovaním kriminálnych aktivít, a svoje postupy, pochopiteľne, nezverejňujú. 

Jeden z najväčších finančných sprostredkovateľov na Slovensku prijal k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vnútorný predpis a prvé pravidlá AML už v roku 2008, teda v čase, keď nadobudol platnosť zákon, ktorý to prikazuje vybraným finančným podnikom. „Tieto pravidlá máme nastavené podobne ako ostatné ,povinné osoby´, teda banky, iné finančné inštitúcie, exekútori, alebo advokáti,“ vysvetľuje riaditeľka odboru Back Office v OVB Allfinanz Slovensko Tatjana Macúchová.

Ako ďalej uvádza, zavedené postupy sa týkajú nových aj existujúcich klientov: „Sme povinné osoby, a preto sme povinní my a aj naši podriadení finanční agenti vykonávať vo vzťahu ku klientom takzvanú starostlivosť, ktorej obsah sa odvíja od rizika obchodu, klienta a obchodného vzťahu.“

Viaceré finančné inštitúcie pre Financial Report potvrdili, že to, či nie je politicky exponovanou, prípadne sankcionovanou osobou, preverujú u každej osoby, s ktorou uzatvárajú alebo plánujú uzatvoriť obchod.

Slovenská databáza

Niektoré medzinárodné zoznamy sankcionovaných osôb sú verejne prístupné, rovnako ako zoznamy funkcií, ktoré sa považujú za významné verejné funkcie, a ktoré zakladajú postavenie takzvanej politicky exponovanej osoby. 

Väčšina „sofistikovaných“ databáz, ktoré dokážu odhaliť viac prepojení, je však prístupná len pre platiacich klientov. Jedným z nich je napríklad aj online nástroj Anti Money Laundering od Finstatu. „Databáza je neverejnou a platenou službou iba pre povinné osoby v zmysle zákona o AML,“ vysvetľuje Country manager spoločnosti Finstat Jaroslava Boch.

Počet klientov, ktorí službu používajú na Slovensku, je síce neverejný, no web spoločnosti nasvedčuje, že riešenie od Finstatu u nás používajú top finančné inštitúcie. Na webe spoločnosti vidno napríklad logo VÚB banky, Tatra banky, Slovenskej sporiteľne či 365.bank. 

Spomedzi finančných agentov databázu Finstatu používa napríklad aj najväčší finančný sprostredkovateľ na Slovensku Partners Group či investičná spoločnosť IAD Investments. „Sprostredkovatelia sú povinní vykonávať takéto zisťovanie pri uzatváraní zmlúv o sprostredkovaní finančnej služby,“ komentuje Product & Compliance Director spoločnosti Partners Group Peter Matovič.

Podľa neho firma vykonáva takúto starostlivosť prostredníctvom svojich spolupracovníkov a tiež využíva externé služby, ktoré pravidelne aktualizujú databázy politicky exponovaných a sankcionovaných osôb. 

Odhalia zločincov z celého sveta

Povinné osoby, ktoré musia monitorovať činnosť sankcionovaných a politicky exponovaných osôb, môžu vďaka databázam odhaliť subjekty aj mimo slovenskej či európskej jurisdikcie. „Databáza sankcionovaných osôb zbiera informácie zo sankčných zoznamov USA, EÚ, OSN a ďalších vybraných európskych krajín (Veľká Británia, Holandsko a podobne),“ spresňuje J. Boch z Finstatu. Na takýchto zoznamoch sa podľa nej nachádzajú osoby z rôznych krajín EÚ, ale aj Ruska, Pakistanu alebo Číny.

Najviac sankcionovaných osôb sa nachádza na zoznamoch USA, kde ich je takmer 10-tisíc. Väčšie európske krajiny majú na svojich zoznamoch približne 2- až 3-tisíc takýchto osôb.

Sankcionované krajiny

Okrem osôb uvedených na sankčných zoznamoch si u nás „neškrtnú“ osoby, ktoré pochádzajú z takzvaných zakázaných regiónov, kde sú uplatňované masívne sankcie. Európske banky, poisťovne a finanční agenti tak neobchodujú so subjektmi pochádzajúcimi z týchto krajín:

 • Irán,
 • Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR),
 • Sýria,
 • Doneck, Luhansk a Krymský región,
 • Venezuela,
 • Kuba,
 • Ruská federácia.

Problémy pri odhaľovaní zločinu

Niektoré finančné inštitúcie uviedli, že aj databázy majú svoje limity a niekedy v nich nemožno odhaliť niektoré prepojenia. Deje sa tak napríklad pri zisťovaní, či je klient politicky exponovanou osobou. Podľa T. Macúchovej totiž neexistuje štátom garantovaná verejne dostupná databáza osôb zastávajúcich významné verejné funkcie a ich rodinných príslušníkov či prepojených osôb. 

To môže byť pri vyhodnocovaní údajov problém, pretože aj tieto osoby sú podľa nej v zmysle zákona považované za politicky exponované osoby, ako samotní zástancovia významných verejných funkcií. „To znamená, že pokiaľ uvedená osoba nie je verejne známa, napríklad minister, poslanec NR SR a podobne, alebo pokiaľ sa klient sám „neprizná“, že je napríklad synom poslanca NR SR, je problematické túto skutočnosť zistiť,“ vysvetľuje ďalej.

V prípade, ak finančná inštitúcia zistí, že klient je politicky exponovanou osobou, má nastavené procesy jeho dôkladnejšieho preverenia a na obchod s takouto osobou sa vyžaduje súhlas zodpovednej osoby, ktorú majú finančné domy pre tieto situácie poverené. „V prípade sankcionovanej osoby nie je vôbec možné v zmysle našich pravidiel uskutočniť s ňou obchod,“ uzatvára T. Macúchová.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
7.10.2022 Redakcia FinReport

Ceny benzínu stagnujú, motorová nafta opäť o niečo zlacnela

Ceny pohonných látok sa v 39. týždni v porovnaní s tým predchádzajúcim príliš nezmenili. Ceny oboch druhov benzínu zostali prakticky na ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu

Súčasné ekonomické obdobie sa vo viacerých aspektoch podobá veľkej hospodárskej depresii z polovice 19. storočia. Existuje teória, podľa ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

Guvernér Ukrajinskej centrálnej banky Kyryl Ševčenko odstúpil, je obvinený z podvodu

Ukrajinská centrálna banka bude mať nového šéfa. S najväčšou pravdepodobnosťou sa ním stane Andrij Pyšnyj. Jeho predchodca Kyryl ...

7.10.2022 Zuzana Fryč

Novela Obchodného zákonníka má ušetriť čas aj náklady pri zakladaní obchodných spoločností

Poslanci Národnej rady SR sa okrem iných zákonov na svojej aktuálnej schôdzi venujú aj návrhu novely Obchodného zákonníka. Cieľom novej ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

UniCredit Bank, ČSOB a Prima banka zvyšujú úroky svojich hypotekárnych úverov

Ďalšie tri banky zvyšujú úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov. Zdražovanie úverov, ktoré začne platiť od soboty, pondelka, ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

Zahraničný obchod dosiahol 30-percentný rast, no stále dovážame viac ako vyvážame

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v auguste 2022 hodnotu 8,3 miliardy eur. Medziročne to predstavuje nárast o 30,3 %. Rast vývozu ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

Úrady práce vyplatili v auguste 2022 náhradné výživné v objeme takmer trištvrte milióna eur

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili v auguste 2022 náhradné výživné v celkovej výške presahujúcej 748-tisíc eur. Je to ...

6.10.2022 Redakcia FinReport

Rodičovský príspevok sa od začiatku roku 2023 opäť zvyšuje

Rodičia s deťmi si od začiatku budúceho roka znovu o niečo polepšia. Rodičovský príspevok od 1. januára 2023 stúpne na 301 eur, čo je o ...

6.10.2022 Redakcia FinReport

V prvom pilieri nastali zmeny, novinkou je rodičovský bonus a dôchodkový automat

Poslanci parlamentu najnovšie schválili aj novelu zákona o sociálnom poistení. Podľa nej bude možné ísť do dôchodku už dva roky pred ...

5.10.2022 Roland Régely

Brokeria: Rok 2021 sa niesol v znamení rekordných tržieb aj zisku

Čo kalendárny rok, to rekord v tržbách a zisku. Spoločnosť Brokeria pôsobí na trhu finančných sprostredkovateľov len niekoľko rokov, no ...

4.10.2022 Redakcia FinReport

Hodnota stravovacích poukážok sa zvýši o 30 centov na 5,10 eura

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. ...

4.10.2022 Redakcia FinReport

O 14. dôchodku sa bude v parlamente rozhodovať v skrátenom legislatívnom konaní

Poslanci parlamentu rozhodli, že o vyplatení 14. dôchodkov v novembri tohto roku budú rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Za tento ...

4.10.2022 Redakcia FinReport

Štátny rozpočet hospodári so schodkom 1,3 miliardy eur

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu tretieho štvrťroku tohto roku schodok vo výške 1,319 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roku ...

1.10.2022 Redakcia FinReport

Inflácia znižuje hodnotu dlhu, rozumná investícia sa tak môže vrátiť až dvakrát

Prudko rastúca inflácia v ľuďoch vyvoláva prirodzené reakcie. Domácnosti si úzkostlivejšie ako kedykoľvek v minulosti strážia svoje ...

30.9.2022 Robert Juriš

Tretí pilier: Štát chce zefektívniť jeho hospodárenie, dôchodkové spoločnosti hovoria o likvidácii

Aktuálna schôdza poslancov parlamentu prináša viacero finančných tém, ktoré vyvolávajú nesúhlas u tých, ktorých sa týkajú najviac. ...

29.9.2022 Redakcia FinReport

Bezplatné dlhové poradne spájajú sily s európskou organizáciou na boj s dlhmi

Na mape Slovenska je aktuálne 42 miest, kde sa ľudia môžu obrátiť o pomoc pri problémoch so zvládaním dlhov. Od začiatku roka v ...

29.9.2022 Redakcia FinReport

Príspevok za ubytovanie odídencov sa zvýši, preplácať sa bude do konca februára 2023

Vláda SR rozhodla o predĺžení vyplácania príspevku za ubytovanie odídencov pre majiteľov hotelov, penziónov či ubytovní, ktorého ...

28.9.2022 Zuzana Fryč

Na dotovanie obnovy starších rodinných domov je vyčlenených 30 miliónov eur. Čo všetko potrebujete vedieť?

O príspevok na rekonštrukciu domu z plánu obnovy a odolnosti bude možné požiadať už od 17. októbra 2022. Slovenská agentúra životného ...

Aplikácia

Najčítanejšie

 1. 1.
  V prvom pilieri nastali zmeny, novinkou je rodičovský bonus a dôchodkový automat
 2. 2.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur
 3. 3.
  Rodičovský príspevok sa od začiatku roku 2023 opäť zvyšuje
 4. 4.
  Čo nám na jesenné večery pripravili streamovacie spoločnosti Netflix a HBO Max?
 5. 5.
  Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu