Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako sa na Slovensku odhaľuje pranie špinavých peňazí?

Roland Régely Financie
SK
EN
Poslať

Pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu či napojenie na vojnových zločincov. Finančné inštitúcie na Slovensku majú povinnosť zisťovať tieto a ďalšie hrozby u svojich nových aj existujúcich klientov. Robia tak na základe špeciálnych databáz. Tie sú väčšinou dostupné len za poplatok, no na druhej strane dokážu odhaliť prepojenia na organizovaný zločin z celého sveta, či nájsť skutočných majiteľov firiem aj v neprehľadných vlastníckych štruktúrach.

image

Foto: Shutterstock

 

Povinnosť vyplývajúca zo zákona

Zákon o Anti-Money-Laundering (AML) sa týka najmä ochrany proti praniu takzvaných špinavých peňazí, ale zahŕňa aj mnohé ďalšie nelegálne aktivity, ktoré môžu byť hrozbou pre spoločnosť. AML zákon platí na Slovensku od roku 2008 a pred piatimi rokmi, teda v roku 2017, prešiel významnou zmenou. Odvtedy sa totiž rozšíril okruh osôb, ktoré majú povinnosť kontrolovať politicky exponované či sankcionované osoby.

Kto patrí medzi povinné osoby?

V zmysle zákona o boji proti praniu špinavých peňazí sa pravidlá týkajú širokého okruhu osôb, najmä tých, u ktorých sa predpokladá, že prichádzajú v rámci podnikateľskej činnosti do styku s väčším objemom finančných transakcií. 

Sú to najmä tieto subjekty:

 • banka,
 • finančný poradca, respektíve finančný agent,
 • poisťovňa,
 • prevádzkovateľ hazardnej hry,
 • poštový podnik, respektíve kuriérska firma,
 • súdny exekútor,
 • správca (napríklad konkurzný správca),
 • audítor,
 • účtovník,
 • daňový poradca,
 • realitná spoločnosť,
 • advokát,
 • ekonomický poradca.

Povinnosti osôb spadajúcich pod zákon AML

Zákon prikazuje všetkým povinným osobám:

 • posudzovať, či nie je pripravovaný alebo vykonávaný neobvyklý obchod,
 • preverovať klienta,
 • odmietnuť uzatvorenie obchodu, ak nie je možné preveriť klienta, alebo ak klient odmietne preukázať, v mene koho koná,
 • zastaviť a ohlásiť neobvyklú obchodnú operáciu,
 • písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov získaných trestnou činnosťou a financovaniu terorizmu.

Ako to vyzerá v praxi?

Financial Report v súvislosti s AML zákonom a pretrvávajúcou ruskou agresiou na Ukrajine oslovil viaceré finančné inštitúcie na Slovensku. Potvrdilo sa, že všetky povinné osoby majú v rámci interných pravidiel nastavené procesy pre jednotlivé situácie spojené s odhaľovaním kriminálnych aktivít, a svoje postupy, pochopiteľne, nezverejňujú. 

Jeden z najväčších finančných sprostredkovateľov na Slovensku prijal k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vnútorný predpis a prvé pravidlá AML už v roku 2008, teda v čase, keď nadobudol platnosť zákon, ktorý to prikazuje vybraným finančným podnikom. „Tieto pravidlá máme nastavené podobne ako ostatné ,povinné osoby´, teda banky, iné finančné inštitúcie, exekútori, alebo advokáti,“ vysvetľuje riaditeľka odboru Back Office v OVB Allfinanz Slovensko Tatjana Macúchová.

Ako ďalej uvádza, zavedené postupy sa týkajú nových aj existujúcich klientov: „Sme povinné osoby, a preto sme povinní my a aj naši podriadení finanční agenti vykonávať vo vzťahu ku klientom takzvanú starostlivosť, ktorej obsah sa odvíja od rizika obchodu, klienta a obchodného vzťahu.“

Viaceré finančné inštitúcie pre Financial Report potvrdili, že to, či nie je politicky exponovanou, prípadne sankcionovanou osobou, preverujú u každej osoby, s ktorou uzatvárajú alebo plánujú uzatvoriť obchod.

Slovenská databáza

Niektoré medzinárodné zoznamy sankcionovaných osôb sú verejne prístupné, rovnako ako zoznamy funkcií, ktoré sa považujú za významné verejné funkcie, a ktoré zakladajú postavenie takzvanej politicky exponovanej osoby. 

Väčšina „sofistikovaných“ databáz, ktoré dokážu odhaliť viac prepojení, je však prístupná len pre platiacich klientov. Jedným z nich je napríklad aj online nástroj Anti Money Laundering od Finstatu. „Databáza je neverejnou a platenou službou iba pre povinné osoby v zmysle zákona o AML,“ vysvetľuje Country manager spoločnosti Finstat Jaroslava Boch.

Počet klientov, ktorí službu používajú na Slovensku, je síce neverejný, no web spoločnosti nasvedčuje, že riešenie od Finstatu u nás používajú top finančné inštitúcie. Na webe spoločnosti vidno napríklad logo VÚB banky, Tatra banky, Slovenskej sporiteľne či 365.bank. 

Spomedzi finančných agentov databázu Finstatu používa napríklad aj najväčší finančný sprostredkovateľ na Slovensku Partners Group či investičná spoločnosť IAD Investments. „Sprostredkovatelia sú povinní vykonávať takéto zisťovanie pri uzatváraní zmlúv o sprostredkovaní finančnej služby,“ komentuje Product & Compliance Director spoločnosti Partners Group Peter Matovič.

Podľa neho firma vykonáva takúto starostlivosť prostredníctvom svojich spolupracovníkov a tiež využíva externé služby, ktoré pravidelne aktualizujú databázy politicky exponovaných a sankcionovaných osôb. 

Odhalia zločincov z celého sveta

Povinné osoby, ktoré musia monitorovať činnosť sankcionovaných a politicky exponovaných osôb, môžu vďaka databázam odhaliť subjekty aj mimo slovenskej či európskej jurisdikcie. „Databáza sankcionovaných osôb zbiera informácie zo sankčných zoznamov USA, EÚ, OSN a ďalších vybraných európskych krajín (Veľká Británia, Holandsko a podobne),“ spresňuje J. Boch z Finstatu. Na takýchto zoznamoch sa podľa nej nachádzajú osoby z rôznych krajín EÚ, ale aj Ruska, Pakistanu alebo Číny.

Najviac sankcionovaných osôb sa nachádza na zoznamoch USA, kde ich je takmer 10-tisíc. Väčšie európske krajiny majú na svojich zoznamoch približne 2- až 3-tisíc takýchto osôb.

Sankcionované krajiny

Okrem osôb uvedených na sankčných zoznamoch si u nás „neškrtnú“ osoby, ktoré pochádzajú z takzvaných zakázaných regiónov, kde sú uplatňované masívne sankcie. Európske banky, poisťovne a finanční agenti tak neobchodujú so subjektmi pochádzajúcimi z týchto krajín:

 • Irán,
 • Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR),
 • Sýria,
 • Doneck, Luhansk a Krymský región,
 • Venezuela,
 • Kuba,
 • Ruská federácia.

Problémy pri odhaľovaní zločinu

Niektoré finančné inštitúcie uviedli, že aj databázy majú svoje limity a niekedy v nich nemožno odhaliť niektoré prepojenia. Deje sa tak napríklad pri zisťovaní, či je klient politicky exponovanou osobou. Podľa T. Macúchovej totiž neexistuje štátom garantovaná verejne dostupná databáza osôb zastávajúcich významné verejné funkcie a ich rodinných príslušníkov či prepojených osôb. 

To môže byť pri vyhodnocovaní údajov problém, pretože aj tieto osoby sú podľa nej v zmysle zákona považované za politicky exponované osoby, ako samotní zástancovia významných verejných funkcií. „To znamená, že pokiaľ uvedená osoba nie je verejne známa, napríklad minister, poslanec NR SR a podobne, alebo pokiaľ sa klient sám „neprizná“, že je napríklad synom poslanca NR SR, je problematické túto skutočnosť zistiť,“ vysvetľuje ďalej.

V prípade, ak finančná inštitúcia zistí, že klient je politicky exponovanou osobou, má nastavené procesy jeho dôkladnejšieho preverenia a na obchod s takouto osobou sa vyžaduje súhlas zodpovednej osoby, ktorú majú finančné domy pre tieto situácie poverené. „V prípade sankcionovanej osoby nie je vôbec možné v zmysle našich pravidiel uskutočniť s ňou obchod,“ uzatvára T. Macúchová.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
26.3.2023 Redakcia FinReport

Budúcnosť: Umelá inteligencia sa postará o personalizované učenie a technológie o manuálnu prácu

Školy dnes pripravujú deti na prostredie, o ktorom nevieme, ako bude vyzerať. Takmer určite však vieme, že vplyv technológií a umelej ...

26.3.2023 Redakcia FinReport

Krádeže identity firiem pribúdajú. Ako predchádzať problémom?

Postkovidová doba prináša rastúci trend vo firemných podvodoch. Okrem iných sa rozmáhajú aj krádeže identity. Podvod s identitou je v ...

25.3.2023 Redakcia FinReport

ESET odhalil škodlivé verzie aplikácií WhatsApp a Telegram, ktoré používateľom kradnú kryptomeny

Výskumníci spoločnosti ESET objavili desiatky napodobenín webových stránok aplikácií Telegram a WhatsApp, ktoré sa zameriavajú najmä na ...

25.3.2023 Redakcia FinReport

Exportno-importné aktivity krajín EÚ smerom na Ukrajinu sú intenzívnejšie ako pred vojnou

Ruská vojenská invázia na Ukrajinu silno ovplyvnila aj exportno-importné vzťahy medzi Ukrajinou a krajinami Európskej únie. Kým na začiatku ...

24.3.2023 Robert Juriš

365.bank dostala od Finančnej spravodajskej jednotky pokutu 2 milióny eur, jej závery odmieta

Finančná spravodajská jednotka Prezídia policajného zboru uložila 365.bank pokutu vo výške dva milióny. Informuje o tom Polícia SR na ...

24.3.2023 Roland Régely

Investori sa vracajú k dlhopisom. Prinášajú im lepšie zhodnotenie ako pred rokom či dvomi

Centrálne banky v boji proti inflácii pokračujú v sprísňovaní menovej politiky, čo sa prejavuje zvyšovaním úrokových sadzieb a ...

24.3.2023 Redakcia FinReport

Rezort práce navrhuje zvýšenie stravného aj minimálnej hodnoty stravnej poukážky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje zvýšiť sumy stravného pre zamestnancov. Reaguje tým na vývoj indexu cien jedál a ...

23.3.2023 Redakcia FinReport

Daniari pre svoju e-kasu predĺžili spoluprácu s firmou Allexis za 1,2 milióna eur

Finančná správa SR na ďalší rok predĺžila spoluprácu so spoločnosťou Allexis, ktorá sa stará o podporu prevádzky jej e-kasy. ...

23.3.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa už v apríli pošle pracujúcim dôchodcom vyššie dôchodky za rok 2022

Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 156-tisíc starobných a predčasných starobných dôchodkov. Polepšia si tí dôchodcovia, ktorí v roku ...

23.3.2023 Zuzana Fryč

Sporenie v treťom pilieri sa oplatí tým zamestnancom, ktorým naň prispieva aj zamestnávateľ

Spoliehanie sa výhradne na štátom vyplácaný dôchodok môže v budúcnosti priniesť viac smútku ako úžitku. Je preto dobré hľadať ...

22.3.2023 Martin Jamnický

Daniari predlžujú úradné hodiny, posilňujú call centrum a spustili online poradňu

Už len niečo viac ako týždeň zostáva na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Finančná správa SR preto vychádza v ústrety svojim ...

22.3.2023 Redakcia FinReport

Generálny pardon: Sociálna poisťovňa uľahčuje cestu k oddlženiu sa

Sociálna poisťovňa už začala s uplatňovaním generálneho pardonu. Toto opatrenie sa týka tých dlžníkov, ktorí splnili stanovené ...

21.3.2023 Martin Jamnický

Dôchodkové správcovské spoločnosti sa obávajú jednorazových výberov úspor z druhého piliera

Poslanci parlamentu sa aktuálne venujú aj novelizácii zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Asociácia dôchodkových správcovských ...

21.3.2023 Eva Sadovská

Inflácia vplýva na financie troch štvrtín mladých Slovákov, no ich investičná gramotnosť je slabá

Aktuálne (20. až 26. marec 2023) na celom svete prebieha Global Money Week, teda Globálny týždeň peňazí. Cieľom každoročnej kampane je ...

21.3.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa začína rozposielať prvé rozhodnutia o nároku na rodičovský dôchodok

Sociálna poisťovňa začína vydávať a rozposielať prvé rozhodnutia o nároku na rodičovský dôchodok. Ako prví prišli na rad noví ...

20.3.2023 Redakcia FinReport

NBS začína s predajom zberateľskej desaťeurovky s motívom portrétu Viktora Kubala a jeho filmov

Najnovšia strieborná zberateľská desaťeurovka z dielne Národnej banky Slovenska je venovaná stému výročiu narodenia legendárneho ...

20.3.2023 Redakcia FinReport

Na podporu trhu práce a sociálnu oblasť je v eurofondoch na tento rok 464 miliónov eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 ‒2020 vyčerpalo viac ako 80 % alokácie ...

18.3.2023 Redakcia FinReport

Každý dvanásty Slovák poberá invalidný dôchodok. Až v 97 % prípadov je príčinou choroba

Štatistiky uvádzajú, že každý 12-ty Slovák v produktívnom veku poberá invalidný dôchodok. V porovnaní s priemernou mzdou sa jeho výška ...

Mobilná aplikácia