Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako sa na Slovensku odhaľuje pranie špinavých peňazí?

Roland Régely Financie Poslať

Pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu či napojenie na vojnových zločincov. Finančné inštitúcie na Slovensku majú povinnosť zisťovať tieto a ďalšie hrozby u svojich nových aj existujúcich klientov. Robia tak na základe špeciálnych databáz. Tie sú väčšinou dostupné len za poplatok, no na druhej strane dokážu odhaliť prepojenia na organizovaný zločin z celého sveta, či nájsť skutočných majiteľov firiem aj v neprehľadných vlastníckych štruktúrach.

Anti Money Laundering

Foto: Shutterstock

 

Povinnosť vyplývajúca zo zákona

Zákon o Anti-Money-Laundering (AML) sa týka najmä ochrany proti praniu takzvaných špinavých peňazí, ale zahŕňa aj mnohé ďalšie nelegálne aktivity, ktoré môžu byť hrozbou pre spoločnosť. AML zákon platí na Slovensku od roku 2008 a pred piatimi rokmi, teda v roku 2017, prešiel významnou zmenou. Odvtedy sa totiž rozšíril okruh osôb, ktoré majú povinnosť kontrolovať politicky exponované či sankcionované osoby.

Kto patrí medzi povinné osoby?

V zmysle zákona o boji proti praniu špinavých peňazí sa pravidlá týkajú širokého okruhu osôb, najmä tých, u ktorých sa predpokladá, že prichádzajú v rámci podnikateľskej činnosti do styku s väčším objemom finančných transakcií. 

Sú to najmä tieto subjekty:

 • banka,
 • finančný poradca, respektíve finančný agent,
 • poisťovňa,
 • prevádzkovateľ hazardnej hry,
 • poštový podnik, respektíve kuriérska firma,
 • súdny exekútor,
 • správca (napríklad konkurzný správca),
 • audítor,
 • účtovník,
 • daňový poradca,
 • realitná spoločnosť,
 • advokát,
 • ekonomický poradca.

Povinnosti osôb spadajúcich pod zákon AML

Zákon prikazuje všetkým povinným osobám:

 • posudzovať, či nie je pripravovaný alebo vykonávaný neobvyklý obchod,
 • preverovať klienta,
 • odmietnuť uzatvorenie obchodu, ak nie je možné preveriť klienta, alebo ak klient odmietne preukázať, v mene koho koná,
 • zastaviť a ohlásiť neobvyklú obchodnú operáciu,
 • písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov získaných trestnou činnosťou a financovaniu terorizmu.

Ako to vyzerá v praxi?

Financial Report v súvislosti s AML zákonom a pretrvávajúcou ruskou agresiou na Ukrajine oslovil viaceré finančné inštitúcie na Slovensku. Potvrdilo sa, že všetky povinné osoby majú v rámci interných pravidiel nastavené procesy pre jednotlivé situácie spojené s odhaľovaním kriminálnych aktivít, a svoje postupy, pochopiteľne, nezverejňujú. 

Jeden z najväčších finančných sprostredkovateľov na Slovensku prijal k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vnútorný predpis a prvé pravidlá AML už v roku 2008, teda v čase, keď nadobudol platnosť zákon, ktorý to prikazuje vybraným finančným podnikom. „Tieto pravidlá máme nastavené podobne ako ostatné ,povinné osoby´, teda banky, iné finančné inštitúcie, exekútori, alebo advokáti,“ vysvetľuje riaditeľka odboru Back Office v OVB Allfinanz Slovensko Tatjana Macúchová.

Ako ďalej uvádza, zavedené postupy sa týkajú nových aj existujúcich klientov: „Sme povinné osoby, a preto sme povinní my a aj naši podriadení finanční agenti vykonávať vo vzťahu ku klientom takzvanú starostlivosť, ktorej obsah sa odvíja od rizika obchodu, klienta a obchodného vzťahu.“

Viaceré finančné inštitúcie pre Financial Report potvrdili, že to, či nie je politicky exponovanou, prípadne sankcionovanou osobou, preverujú u každej osoby, s ktorou uzatvárajú alebo plánujú uzatvoriť obchod.

Slovenská databáza

Niektoré medzinárodné zoznamy sankcionovaných osôb sú verejne prístupné, rovnako ako zoznamy funkcií, ktoré sa považujú za významné verejné funkcie, a ktoré zakladajú postavenie takzvanej politicky exponovanej osoby. 

Väčšina „sofistikovaných“ databáz, ktoré dokážu odhaliť viac prepojení, je však prístupná len pre platiacich klientov. Jedným z nich je napríklad aj online nástroj Anti Money Laundering od Finstatu. „Databáza je neverejnou a platenou službou iba pre povinné osoby v zmysle zákona o AML,“ vysvetľuje Country manager spoločnosti Finstat Jaroslava Boch.

Počet klientov, ktorí službu používajú na Slovensku, je síce neverejný, no web spoločnosti nasvedčuje, že riešenie od Finstatu u nás používajú top finančné inštitúcie. Na webe spoločnosti vidno napríklad logo VÚB banky, Tatra banky, Slovenskej sporiteľne či 365.bank. 

Spomedzi finančných agentov databázu Finstatu používa napríklad aj najväčší finančný sprostredkovateľ na Slovensku Partners Group či investičná spoločnosť IAD Investments. „Sprostredkovatelia sú povinní vykonávať takéto zisťovanie pri uzatváraní zmlúv o sprostredkovaní finančnej služby,“ komentuje Product & Compliance Director spoločnosti Partners Group Peter Matovič.

Podľa neho firma vykonáva takúto starostlivosť prostredníctvom svojich spolupracovníkov a tiež využíva externé služby, ktoré pravidelne aktualizujú databázy politicky exponovaných a sankcionovaných osôb. 

Odhalia zločincov z celého sveta

Povinné osoby, ktoré musia monitorovať činnosť sankcionovaných a politicky exponovaných osôb, môžu vďaka databázam odhaliť subjekty aj mimo slovenskej či európskej jurisdikcie. „Databáza sankcionovaných osôb zbiera informácie zo sankčných zoznamov USA, EÚ, OSN a ďalších vybraných európskych krajín (Veľká Británia, Holandsko a podobne),“ spresňuje J. Boch z Finstatu. Na takýchto zoznamoch sa podľa nej nachádzajú osoby z rôznych krajín EÚ, ale aj Ruska, Pakistanu alebo Číny.

Najviac sankcionovaných osôb sa nachádza na zoznamoch USA, kde ich je takmer 10-tisíc. Väčšie európske krajiny majú na svojich zoznamoch približne 2- až 3-tisíc takýchto osôb.

Sankcionované krajiny

Okrem osôb uvedených na sankčných zoznamoch si u nás „neškrtnú“ osoby, ktoré pochádzajú z takzvaných zakázaných regiónov, kde sú uplatňované masívne sankcie. Európske banky, poisťovne a finanční agenti tak neobchodujú so subjektmi pochádzajúcimi z týchto krajín:

 • Irán,
 • Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR),
 • Sýria,
 • Doneck, Luhansk a Krymský región,
 • Venezuela,
 • Kuba,
 • Ruská federácia.

Problémy pri odhaľovaní zločinu

Niektoré finančné inštitúcie uviedli, že aj databázy majú svoje limity a niekedy v nich nemožno odhaliť niektoré prepojenia. Deje sa tak napríklad pri zisťovaní, či je klient politicky exponovanou osobou. Podľa T. Macúchovej totiž neexistuje štátom garantovaná verejne dostupná databáza osôb zastávajúcich významné verejné funkcie a ich rodinných príslušníkov či prepojených osôb. 

To môže byť pri vyhodnocovaní údajov problém, pretože aj tieto osoby sú podľa nej v zmysle zákona považované za politicky exponované osoby, ako samotní zástancovia významných verejných funkcií. „To znamená, že pokiaľ uvedená osoba nie je verejne známa, napríklad minister, poslanec NR SR a podobne, alebo pokiaľ sa klient sám „neprizná“, že je napríklad synom poslanca NR SR, je problematické túto skutočnosť zistiť,“ vysvetľuje ďalej.

V prípade, ak finančná inštitúcia zistí, že klient je politicky exponovanou osobou, má nastavené procesy jeho dôkladnejšieho preverenia a na obchod s takouto osobou sa vyžaduje súhlas zodpovednej osoby, ktorú majú finančné domy pre tieto situácie poverené. „V prípade sankcionovanej osoby nie je vôbec možné v zmysle našich pravidiel uskutočniť s ňou obchod,“ uzatvára T. Macúchová.

logo
Prečítajte si tiež:
24.5.2024 Jana Schochmann

Rastislav Havran: Spochybňovanie status quo ma posúva vpred

Rastislav Havran pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti UNIQA necelý rok. Pred nástupom do najvyššej pozície riadil rezort ...

24.5.2024 Redakcia FinReport

Životné minimum sa od 1. júla 2024 zvýši na 273,99 eura

Životné minimum bude opäť o niečo vyššie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovalo nové opatrenie, ktoré túto sumu ...

23.5.2024 Redakcia FinReport

Bankový sektor na Slovensku sa usiluje podnikať udržateľným spôsobom

Banky na Slovensku sú v porovnaní s ostatnými spoločnosťami na trhu verejnosťou vnímané ako zodpovedné firmy. Prispieva k tomu aj ich ...

23.5.2024 Martina Staňová

Hypotéku na Slovensku môžu získať aj občania pracujúci v zahraničí

Za hranicami pracujú desaťtisíce Slovákov. Ak sa rozhodnú kúpiť si nehnuteľnosť na Slovensku, môžu ju financovať pomocou hypotekárneho ...

23.5.2024 Redakcia FinReport

Slovákov láka digitálne nomádstvo, potrebné je však myslieť aj na poistenie

V súčasnosti žije na svete v režime digitálneho nomádstva približne 40 miliónov ľudí. Toto číslo rapídne vzrástlo počas a po pandémii ...

23.5.2024 Robert Juriš

Viac ako 7 % Európanov pracuje dlho, hoci trendom je skracovanie pracovného času

Všeobecným trendom v oblasti zamestnávania a zamestnanosti je zvyšovanie efektivity práce a s tým súvisiace skracovanie počtu odpracovaných ...

23.5.2024 Redakcia FinReport

Vodiči stále nechápu, že pri nehode pod vplyvom alkoholu im poistenie nepomôže

Alkohol za volant na Slovensku jednoducho nepatrí. Napriek tomu sú niektorí vodiči doslova nepoučiteľní. Len Allianz – Slovenská ...

20.5.2024 Robert Juriš

Rodičovský dôchodok dostanete už v júni 2024, a bude niečo vyšší ako vlani

Rodičovský dôchodok za rok 2024 bude vyplatený jednorazovo počas tohtoročného júna. Dostane ho viac ako 908-tisíc poberateľov. Priemerný ...

19.5.2024 Redakcia FinReport

Slováci radi nakupujú tam, kde ponúkajú zľavy, a takmer každý má aspoň jednu vernostnú kartu

Slováci sú známi tým, že radi šetria. Až tri štvrtiny obyvateľov Slovenska uprednostňujú nakupovanie v obchodoch, v ktorých majú k ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Stredoškoláci hospodária s vlastnými peniazmi, dvaja z troch si sami zarábajú

Deväť z desiatich slovenských stredoškolákov (90 %) pravidelne na mesačnej báze hospodári s vlastnými peniazmi. Tieto finančné prostriedky ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Experiment: Odstrašujúco ladená komunikácia priniesla do štátneho rozpočtu 2,6 milióna eur

Viac ako 180-tisíc živnostníkom každoročne vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie, alebo sa mení výška ich vymeriavacieho ...

14.5.2024 Martin Jamnický

Rodičia detí neprijatých do materských škôl môžu požiadať o predĺžený rodičovský príspevok

Nárok na poberanie predĺženého rodičovského príspevku majú rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Aká bude výška 13. dôchodku v decembri 2024

Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný 13. dôchodok, ktorý bude vyšší než v minulosti. Novela ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Finančná správa SR vrátila daňové preplatky v objeme 635 miliónov eur

Finančná správa SR spracovala spolu 455 440 žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti boli ...

13.5.2024 Martin Jamnický

Odchod do predčasného dôchodku bude po novom menej výhodný

Minulý mesiac schválená novela zákona o sociálnom poistení priniesla nie jednu, ale hneď dve novinky, ktoré zaujímajú slovenských ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Podporte celoslovenskú zbierku Modrý gombík UNICEF

Od 13. do 19. mája 2024 sa koná 18. ročník celonárodnej zbierky Modrý gombík, ktorú organizuje Slovenská nadácia pre UNICEF. Táto zbierka ...

12.5.2024 Redakcia FinReport

Ako predísť daňovej exekúcii? Kľúčová je komunikácia s daňovým úradom

Bežní občania aj podnikatelia sa môžu dostať do situácie, keď nebudú zvládať zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový ...

9.5.2024 Robert Juriš

NBS: Ceny nehnuteľností na Slovensku začali mierne klesať

Ponukové ceny nehnuteľností na Slovensku začali klesať. Zníženie cien podľa dát Národnej banky Slovenska však v prvom štvrťroku 2024 v ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay