Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako sa budú po novom rozpočítavať platby za teplo a koho sa zmeny dotknú najviac?

Zuzana Fryč Financie Poslať

Nové pravidlá pre rozpočítavanie nákladov na množstvo dodaného tepla sú v platnosti už od 1. januára tohto roka. Náklady na teplo sa preto budú v bytových domoch rozpočítavať už tento rok po novom. Nová vyhláška stanovuje nové rozdelenie základnej a spotrebnej zložky, nový kontrolný mechanizmus a ďalšie zmeny, ktoré by mali priniesť rovnomernejší prepočet nákladov na teplo. Zmeny sa dotknú aj bytov s individuálnym vykurovaním.

Vykurovacia sezóna

Zdroj: Freepik

Návod na spravodlivejší rozpočet

Keďže nové zmeny sa týkajú tohtoročnej vykurovacej sezóny, vlastníkom bytov a nebytových priestorov budú správcovia bytových domov doručovať vyúčtovacie faktúry štandardne do 31. mája 2024. Nová legislatíva sa dotkne viac než milióna ľudí na Slovensku, ktorí svoje domácnosti vykurujú prostredníctvom centrálneho zdroja tepla, alebo majú centrálne kúrenie s vlastnou kotolňou v bytovke. 

„Nová vyhláška v porovnaní s predchádzajúcou legislatívnou úpravou obsahuje viacero zmien, pričom doplnené boli riešenia pre aktuálne spôsoby dodávky tepla, a upravené postupy pri rozpočítaní nákladov na teplo s cieľom dosiahnuť ich spravodlivejšie rozdelenie,“ uvádza výkonná riaditeľka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS) Anna Krajčiová.

87977

Nové pravidlá pre rozdelenie základnej a spotrebnej zložky vychádzajú z doterajšej aplikačnej praxe a mali by pomôcť vlastníkom bytov v tých bytových domoch, kde v dôsledku nedostatočného zohľadnenia prestupov tepla medzi deliacimi konštrukciami vznikali v minulosti extrémne a často fyzikálne neodôvodniteľné rozdiely v nákladoch na meter štvorcový vykurovanej plochy.

Základná zložka neklesne pod 30 %

Dosiaľ zavedený spôsob rozpočítavania nákladov na spotrebované teplo v bytovom dome na základnú zložku a spotrebnú zložku zostáva v platnosti, kde základná zložka v sebe zahŕňa náklady za spotrebované teplo podľa podlahovej plochy bytu, ktorú vlastník bytu nemôže ovplyvniť. Naopak, spotrebnú zložku vie vlastník bytu ovplyvniť reguláciou teploty, keďže tá zahŕňa náklady nameranej spotreby tepla.

Pôvodná vyhláška však neuvádzala minimálnu hranicu základnej zložky. Bolo v nej uvedené, že základná zložka tvorí 60 % a spotrebná zložka tvorí 40 % z celkových nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov nedohodnú inak.

69690

V mnohých prípadoch sa preto stávalo, že bytové domy mali základnú zložku nastavenú pod 40 %, a v extrémnych prípadoch sa dokonca blížili k 0 %. Práve to dosiaľ často spôsobovalo výrazný rozdiel v nákladoch na vykurovanie v dvoch bytoch s rovnakou výmerou.

„Podľa nových pravidiel už základná zložka nemôže byť nižšia než 30 % celkových nákladov, pričom vyhláškou odporúčané rozdelenie zostáva nezmenené, teda 60 % základná zložka a 40 % spotrebná zložka,“ približuje A. Krajčiová. Znamená to, že nová vyhláška ponecháva vlastníkom možnosť rozhodovať o výške základnej zložky tepla na vykurovanie v rozpätí od 30 % do 100 %.

Zavádza sa kontrolný mechanizmus

Ďalšou zmenou je zavedenie nového kontrolného mechanizmu, ktorého úlohou je riešiť príliš nerovnomerné rozdelenie nákladov v niektorých bytových domoch. „Podľa nových pravidiel by nemal rozdiel medzi bytom s minimálnou jednotkovou cenou za teplo na štvorcový meter celkovej plochy vykurovaného priestoru a bytom s maximálnou cenou na štvorcový meter prekročiť 2,5-násobok,“ informuje riaditeľka ZBHS.

Znamená to, že byt s najnižšou jednotkovou cenou v prepočte na štvorcový meter sa porovná s bytom s maximálnou cenou, pričom rozdiel nemá prevyšovať 2,5-násobok. Ak bude rozdiel väčší, upraví sa podiel základnej zložky na celé percento smerom nahor. Rozpočítanie nákladov sa následne vykoná s takto upravenou základnou zložkou.

75518

Mechanizmus sa podľa A. Krajčiovej bude uplatňovať plošne vo všetkých bytových domoch, teda aj v tých, kde základná zložka dosahuje vyhláškou odporúčaných 60 %. Práve to môže oslabiť motiváciu niektorých vlastníkov bytov k úspore tepla.

Ovplyvní aj individuálne vykurovanie

Zmeny sa dotknú aj bytov s vlastným samostatným vykurovaním, napríklad vlastným plynovým kotlom. V takomto prípade sa náklady na dodávku tepla rozdelia na základnú a spotrebnú zložku, pričom základná zložka sa rozpočíta aj na byty, ktoré sú odpojené od vykurovacej sústavy v danom bytovom dome. „V prípade, že sa byty alebo nebytové priestory s individuálnym vykurovaním nachádzajú v nadstavbách, alebo vstavbách do podkrovia, pre podlahovú plochu sa uplatní koeficient 0,2,“ dopĺňa A. Krajčiová.

Niektorí zaplatia viac, iní menej

Zmenou legislatívy by sa mohlo predchádzať nespravodlivým situáciám, keď napríklad krajné byty, respektíve byty orientované na sever, alebo byty vedľa či nad neobývanými či nevykurovanými priestormi, museli spotrebovávať viac tepla ako byty, v ktorých stačilo kúriť menej, keďže ich pomáhali vyhrievať okolité byty.

Znamená to, že pravdepodobne tí, ktorí pri kúrení extrémne šetrili, po novom zaplatia viac. Výraznejšie si zrejme priplatia aj vlastníci neobývaných bytov či poloprázdnych bytov, kde je kúrenie nastavené len na minimum. Naopak, ušetriť by však mohli tí, ktorí museli kúriť viac, pretože nie vlastnou vinou mali väčšie úniky tepla.

Podľa A. Krajčiovej však až reálne čísla za rok 2023 a nasledujúce roky ukážu, do akej miery ovplyvní tento kontrolný mechanizmus náklady na vykurovanie v jednotlivých bytoch a celkovú energetickú efektívnosť bytových domov.

Súčasťou sú aj ďalšie novinky

Nová vyhláška zahŕňa aj viacero ďalších zmien. Novinkou sú podľa A. Krajčiovej napríklad pravidlá pre rozpočítavanie nákladov na teplo pre bytovú odovzdávaciu stanicu tepla. Menia sa tiež postupy pri určení náhradnej spotreby v prípade poruchy určeného meradla alebo pomerového rozdeľovača tepla v prípade, ak vlastník bytu neumožní ich odčítanie, vykoná neoprávnený zásah, alebo ich poškodí.

logo
Prečítajte si tiež:
19.5.2024 Redakcia FinReport

Slováci radi nakupujú tam, kde ponúkajú zľavy, a takmer každý má aspoň jednu vernostnú kartu

Slováci sú známi tým, že radi šetria. Až tri štvrtiny obyvateľov Slovenska uprednostňujú nakupovanie v obchodoch, v ktorých majú k ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Slovenské e-shopy čakajú silný rok, tržby im vzrástli o 7 %

Tento rok by pre e-shopy mohol byť úspešnejší ako ten minuloročný. V prvom štvrťroku tohto roku dosiahli v porovnaní s prvým štvrťrokom ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Stredoškoláci hospodária s vlastnými peniazmi, dvaja z troch si sami zarábajú

Deväť z desiatich slovenských stredoškolákov (90 %) pravidelne na mesačnej báze hospodári s vlastnými peniazmi. Tieto finančné prostriedky ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Aj dobrovoľní hasiči už majú vlastné poistenie zodpovednosti za škodu

Na Slovensku je evidovaných približne 80-tisíc dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za ...

17.5.2024 Robert Juriš

Anketa: Tretí najdôležitejší kanál predaja poistných produktov je telesales

Sprostredkovanie poistenia už dlhšie nestojí len na osobnej ponuke a fyzickej komunikácii. Tento predajný kanál dopĺňajú aj ďalšie dva v ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Ceny oboch druhov benzínov aj motorovej nafty konečne výraznejšie klesli

Ceny oboch druhov benzínov predávaných na Slovensku, ako aj motorovej nafty, počas uplynulého týždňa klesli. V porovnaní s predchádzajúcim ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Experiment: Odstrašujúco ladená komunikácia priniesla do štátneho rozpočtu 2,6 milióna eur

Viac ako 180-tisíc živnostníkom každoročne vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie, alebo sa mení výška ich vymeriavacieho ...

17.5.2024 Eva Sadovská

Rumunsko „valcuje“ EÚ ekonomicky aj vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie

Rumunsko už niekoľko rokov nie je na chvoste EÚ. Za posledné roky sa jeho ekonomika posunula z pozície „chudobného príbuzného“ výrazne ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Staronovou prezidentkou Európskej banky pre obnovu a rozvoj je Odile Renaudová-Bassová

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) oznámila, že jej šéfkou aj naďalej bude Francúzka Odile Renaudová-Bassová. Opätovne zvolená do ...

14.5.2024 Martin Jamnický

Rodičia detí neprijatých do materských škôl môžu požiadať o predĺžený rodičovský príspevok

Nárok na poberanie predĺženého rodičovského príspevku majú rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Aká bude výška 13. dôchodku v decembri 2024

Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný 13. dôchodok, ktorý bude vyšší než v minulosti. Novela ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Finančná správa SR vrátila daňové preplatky v objeme 635 miliónov eur

Finančná správa SR spracovala spolu 455 440 žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti boli ...

13.5.2024 Martin Jamnický

Odchod do predčasného dôchodku bude po novom menej výhodný

Minulý mesiac schválená novela zákona o sociálnom poistení priniesla nie jednu, ale hneď dve novinky, ktoré zaujímajú slovenských ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Podporte celoslovenskú zbierku Modrý gombík UNICEF

Od 13. do 19. mája 2024 sa koná 18. ročník celonárodnej zbierky Modrý gombík, ktorú organizuje Slovenská nadácia pre UNICEF. Táto zbierka ...

12.5.2024 Redakcia FinReport

Ako predísť daňovej exekúcii? Kľúčová je komunikácia s daňovým úradom

Bežní občania aj podnikatelia sa môžu dostať do situácie, keď nebudú zvládať zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový ...

9.5.2024 Robert Juriš

NBS: Ceny nehnuteľností na Slovensku začali mierne klesať

Ponukové ceny nehnuteľností na Slovensku začali klesať. Zníženie cien podľa dát Národnej banky Slovenska však v prvom štvrťroku 2024 v ...

7.5.2024 Robert Juriš

ECB pracuje na nových eurobankovkách s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť

Hoci Európska centrálna banka usilovne pracuje na vývoji digitálneho eura, paralelne sa usiluje zachovať existenciu aj finančnej hotovosti. ...

7.5.2024 Redakcia FinReport

Ministerstvo financií SR vyhlásilo dotačné výzvy na zlepšenie života v mestách a obciach

Ministerstvo financií SR zverejnilo dve nové výzvy, vďaka ktorým môžu žiadatelia získať dotácie na projekty, ktorých úlohou je ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay