Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Starobný dôchodok

Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia, a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.[1]
Obsah

Kto má nárok na starobný dôchodok

- Nárok na starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

- Nárok na dávku majú všetci, ktorí dovŕšili aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.[2]

 

Nižší ako všeobecný dôchodkový vek majú ženy, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa. Dôchodkový vek sa za každé vychované dieťa znižuje o šesť mesiacov. Ak výchovu dieťaťa nie je možné zohľadniť žene, nárok na zohľadnenie výchovy dieťaťa a znížený dôchodkový vek vzniká mužovi, ktorý dieťa vychoval.

 

Skoršie dovŕšenie dôchodkového veku môžu získať tí, ktorí pracovali vo zvýhodnenej pracovnej kategórii – zachováva sa nárok na znížený dôchodkový vek po odpracovaní stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórii funkcií.[3]

 

Zahraničie a EÚ

Ak žiadateľ o dôchodok má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, ale nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na starobný dôchodok, pri posudzovaní nároku sa prihliada aj na lehoty poistenia v inom štáte. Tie sa pripočítajú k lehotám poistenia získaným na Slovensku. Lehoty poistenia získané v inom štáte je možné započítať len na základe potvrdenia sociálneho poistenia iného štátu. Ak ide o štát mimo Európskej únie, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205. Nárok na dôchodok nevznikne, ak žiadateľ získal menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia na Slovensku.[4]

 

Kde sa dá vybaviť starobný dôchodok?

Starobný dôchodok sa neposkytuje automaticky, treba oň požiadať v Sociálnej poisťovni v mieste trvalého bydliska. Za deň uplatnenia nároku na starobný dôchodok a na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvý raz požiadal o spísanie žiadosti o priznanie dôchodku.[5]

 

Potrebná dokumentácia:

- žiadosť o dôchodok,

- evidenčný list dôchodkového poistenia,

- tlačivo E 205 - v prípade preukazovania obdobia dôchodkového poistenia v zahraničí.[6]

 

 

Zdroje:

[1] [2] [3] Sociálna poisťovňa. Ako požiadať o starobný dôchodok. In Socpoist.sk [online]. [cit. 2023-02-15]. Dostupné z: https://www.socpoist.sk/kto-som/dochodca/ziadatel-o-dochodok/ako-poziadat-o-starobny-dochodok

[4] [5] Neotax. 2018. Ako vybaviť starobný dôchodok? In Neotax.eu [online]. [cit. 2023-02-15]. Dostupné z: https://neotax.eu/sk/blog/ako-vybavit-starobny-dochodok

[6] Európska komisia. Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie: Slovensko - Starobný dôchodok.  In Ec.europa.eu [online]. [cit. 2023-02-15]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1127&langId=sk&intPageId=4767

 

Prečítajte si tiež:
27.11.2023 Andrej Vida

Čo všetko musíte spĺňať, aby ste mali nárok na získanie hypotekárneho úveru

Na slovenskom realitnom trhu nastal v poslednom období útlm. Predaj nehnuteľností klesol skokovo vtedy, keď naše banky začali zdvíhať ...

24.11.2023 Redakcia FinReport

Jesenná ITAPA 2023: Top projektmi sú elektronický účet poistenca a handcubekeys

Už poznáme víťazov Ceny ITAPA 2023. Najlepším projektom kategórií Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti sa stal projekt z dielne ...

23.11.2023 Redakcia FinReport

Dôchodcovia dostanú k 13. dôchodku aj 300-eurový príplatok

Dôchodcovia si v decembri 2023 prilepšia. K 13. dôchodku vyplatenému počas tohtoročného novembra dostanú jednorazový 300-eurový príplatok. ...

14.11.2023 Miloslava Némová

Prečo sa v januári 2024 niektoré penzie zvýšia o 14,5 %, no väčšina len o 3,6 %?

Novopriznané starobné dôchodky sa na začiatku nasledujúceho roka v porovnaní s tými súčasnými zvýšia o 14,5 %. Dôchodcom, ktorí penzie ...

9.11.2023 Redakcia FinReport

Ako sa budú zvyšovať niektoré dávky od začiatku roku 2024

S príchodom nového roku 2024 sa budú valorizovať nielen starobné dôchodky, ale aj úrazové dávky, pozostalostné úrazové renty a maximálne ...

7.11.2023 Robert Juriš

Trináste dôchodky aj rodičovské dôchodky čakajú zásadné zmeny

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš odhaduje, že 13. dôchodok sa bude v roku 2024 vyplácať vo výške 606 eur. Ten ...

3.11.2023 Zuzana Fryč

Rodičovský dôchodok v budúcom roku vzrastie, pokiaľ ho nezrušia úplne

Zvyšovanie rodičovského dôchodku pre penzistov by v budúcom roku mali zabezpečiť zvyšujúce sa príjmy ich detí. Rodičovský dôchodok by ...

23.10.2023 Robert Juriš

Na Slovensku je priveľa fiktívnych živnostníkov, budeme sa im musieť poskladať na dôchodky

Slovenský trh práce vykazuje príliš vysoký podiel takzvaných fiktívnych živnostníkov, ktorý máme najvyšší v rámci krajín Európskej ...

18.10.2023 Redakcia FinReport

Starobné dôchodky sa v budúcom roku zvýšia v priemere o 23 eur

Dôchodcovia dostanú v novom roku vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa zvýši starobné dôchodky o 3,6 %, v prípade tých novopriznaných ...

27.9.2023 Martin Jamnický

Takmer 75-tisíc SZČO sa čoskoro dozvie, aké budú ich odvody

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 do konca júna 2023, ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay