Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Starobný dôchodok

Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia, a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.[1]
Obsah

Kto má nárok na starobný dôchodok

- Nárok na starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

- Nárok na dávku majú všetci, ktorí dovŕšili aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.[2]

 

Nižší ako všeobecný dôchodkový vek majú ženy, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa. Dôchodkový vek sa za každé vychované dieťa znižuje o šesť mesiacov. Ak výchovu dieťaťa nie je možné zohľadniť žene, nárok na zohľadnenie výchovy dieťaťa a znížený dôchodkový vek vzniká mužovi, ktorý dieťa vychoval.

 

Skoršie dovŕšenie dôchodkového veku môžu získať tí, ktorí pracovali vo zvýhodnenej pracovnej kategórii – zachováva sa nárok na znížený dôchodkový vek po odpracovaní stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórii funkcií.[3]

 

Zahraničie a EÚ

Ak žiadateľ o dôchodok má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, ale nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na starobný dôchodok, pri posudzovaní nároku sa prihliada aj na lehoty poistenia v inom štáte. Tie sa pripočítajú k lehotám poistenia získaným na Slovensku. Lehoty poistenia získané v inom štáte je možné započítať len na základe potvrdenia sociálneho poistenia iného štátu. Ak ide o štát mimo Európskej únie, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205. Nárok na dôchodok nevznikne, ak žiadateľ získal menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia na Slovensku.[4]

 

Kde sa dá vybaviť starobný dôchodok?

Starobný dôchodok sa neposkytuje automaticky, treba oň požiadať v Sociálnej poisťovni v mieste trvalého bydliska. Za deň uplatnenia nároku na starobný dôchodok a na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvý raz požiadal o spísanie žiadosti o priznanie dôchodku.[5]

 

Potrebná dokumentácia:

- žiadosť o dôchodok,

- evidenčný list dôchodkového poistenia,

- tlačivo E 205 - v prípade preukazovania obdobia dôchodkového poistenia v zahraničí.[6]

 

 

Zdroje:

[1] [2] [3] Sociálna poisťovňa. Ako požiadať o starobný dôchodok. In Socpoist.sk [online]. [cit. 2023-02-15]. Dostupné z: https://www.socpoist.sk/kto-som/dochodca/ziadatel-o-dochodok/ako-poziadat-o-starobny-dochodok

[4] [5] Neotax. 2018. Ako vybaviť starobný dôchodok? In Neotax.eu [online]. [cit. 2023-02-15]. Dostupné z: https://neotax.eu/sk/blog/ako-vybavit-starobny-dochodok

[6] Európska komisia. Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie: Slovensko - Starobný dôchodok.  In Ec.europa.eu [online]. [cit. 2023-02-15]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1127&langId=sk&intPageId=4767

 

Prečítajte si tiež:
21.6.2024 Redakcia FinReport

Každý tretí Slovák poberá od štátu nejakú dôchodkovú dávku, je to najviac v EÚ

Každý tretí obyvateľ Slovenska poberá od štátu dôchodok v rámci sociálnej ochrany. Poberatelia dôchodkov tvoria približne 33,2 % ...

13.6.2024 Martin Jamnický

NKÚ: Slovensko musí zlepšiť udržateľnosť verejných financií

Deficit verejnej správy sa na Slovensku medziročne výrazne zvýšil a skončil na úrovni viac ako 6 miliárd eur. A ako podiel na hrubom domácom ...

12.6.2024 Robert Juriš

INESS: Plošné rozdávanie 13. dôchodkov je selektívna podpora odtrhnutá od príjmovej reality

Súčasné aj plánované zvyšovanie daní je najhorším spôsobom, ako pristupovať ku kríze vo verejných financiách. Výdavky štátu ...

11.6.2024 Martin Jamnický

Aj seniori majú záujem o investovanie či poistné produkty

Hoci finančná gramotnosť postupne rastie aj medzi seniormi, podľa finančných sprostredkovateľov je veľký rozdiel, ak sa o investovanie na ...

3.6.2024 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa v júni vyplatí vyše 900-tisíc rodičovských dôchodkov

Rodičovský dôchodok sa v tomto roku bude vyplácať už počas júna a celý naraz. Táto dobrá správa sa týka viac ako 908-tisíc penzistov, ...

31.5.2024 Redakcia FinReport

Po štátom dotovaných seniorských rekondičných pobytoch sa len tak zaprášilo

Takmer 14-tisíc seniorov využije v tomto roku dotáciu na podporu rekondičných aktivít. Ide o takzvané seniorské pobyty, na ktoré v tomto ...

21.5.2024 Robert Juriš

V treťom pilieri je viac ako milión sporiteľov a vklady dosahujú takmer 3,8 miliardy eur

Jedným zo spôsobov, ako sa pripraviť na roky, ktoré strávime v penzii, je doplnkové dôchodkové sporenie, alebo tretí dôchodkový pilier. ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Aká bude výška 13. dôchodku v decembri 2024

Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný 13. dôchodok, ktorý bude vyšší než v minulosti. Novela ...

18.4.2024 Redakcia FinReport

Novela zákona o sociálnom poistení prinesie penzistom vyššie 13. dôchodky

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona o sociálnom poistení, v rámci ktorej odhlasovali vznik novej dôchodkovej dávky. Je ňou 13. ...

26.3.2024 Robert Juriš

Slovensko má najvyšší podiel fiktívnych živnostníkov v EÚ, švarcsystém dostane stopku

Slovensko má najvyšší podiel takzvaných fiktívnych živnostníkov v rámci krajín Európskej únie. Aj preto chystá Ministerstvo práce, ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay