Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Stagflácia

Stagflácia je stav, keď ekonomika vykazuje zároveň stagnáciu aj infláciu.[1] Tento pojem pochádza z makroekonómie a vyjadruje obdobie, v ktorom je miera inflácie vysoká, miera ekonomického rastu sa spomaľuje a nezamestnanosť zostáva stabilne vysoká. Predstavuje dilemu pre hospodársku politiku, pretože opatrenia zamerané na zníženie inflácie môžu zvýšiť nezamestnanosť. Keď už raz stagflácia začne, je veľmi nákladná a ťažko odstrániteľná, ako zo sociálneho hľadiska, tak aj z hľadiska rozpočtových deficitov.[2]
Obsah

Príčiny stagflácie

Ekonómovia ponúkajú dve hlavné vysvetlenia, prečo dochádza k stagflácii:[3][4][5] 

 

1) K stagflácii môže dôjsť vtedy, keď ekonomika čelí ponukovému šoku, akým je napríklad rýchly nárast ceny ropy. Takáto nepriaznivá situácia má tendenciu zvyšovať ceny a zároveň spomaľuje ekonomický rast tým, že robí výrobu drahšou menej ziskovou.

 

2) Vláda môže spôsobiť stagfláciu, ak vytvorí politiku, ktorá poškodí priemysel a zároveň príliš rýchlo zvýši peňažnú zásobu. Tieto dve veci by pravdepodobne museli nastať súčasne, pretože politiky, ktoré spomaľujú ekonomický rast, zvyčajne nespôsobujú infláciu, a politiky, ktoré spôsobujú infláciu, zvyčajne ekonomický rast nespomaľujú.

 

Obe vysvetlenia sa opierajú o analýzy stagflácie, ktorá prebiehala na Západe v 70. rokoch. Začalo to veľkým rastom cien ropy, ale potom pokračovalo, keď centrálne banky použili nadmerne stimulujúcu menovú politiku, aby zabránili výslednej recesii, čím ale vyvolali cenovú a mzdovú špirálu.[6]

 

 

Zdroje:

[1] SLOMAN, J. 1991. Economics. First published by Harvester Wheatsheaf, Hertfordshire, 1991. p 522-524. ISBN 0-7450-0860-7.

[2] BAUMOL, W. J., BLINDER., A. S. 2015. Ch. 10 Bringing in the Supply Side: Unemployment and Inflation?. Macroeconomics: Principles and Policy, [online]. Boston, Massachusetts: Cengage Learning, 2015. p 206. ISBN 978-1-305-53405-6. [2022-06-07]. Dostupné z: https://books.google.com/books?id=qQW0BAAAQBAJ&pg=PA206.

[3] DELONG, J. B. 1998. Supply Shocks: The Dilemma of Stagflation, [online]. Berkeley: University of California at Berkeley, 2008. [2022-06-07]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20080509080947/http:/econ161.berkeley.edu/multimedia/ASAD1.html.

[4] BURDA, M., WYPLOSZ, CH. 1997. Macroeconomics: A European Text, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1997. p 338–339. ISBN 0198774680.

[5] HALL, R., TAYLOR, J. 1986. Macroeconomics: Theory, Performance, and Policy. New York City: W.W. Norton, 1986, 534s. ISBN 0-393-95398-X.

[6] BARSKY, R., KILIAN, L. 2000. A Monetary Explanation of the Great Stagflation of the 1970s, [online]. Michigan: University of Michigan, 2000. 47p. [2022-06-07]. Dostupné z: http://fordschool.umich.edu/rsie/workingpapers/Papers451-475/r452.pdf.

Aplikácia

 1. 1.
  V prvom pilieri nastali zmeny, novinkou je rodičovský bonus a dôchodkový automat
 2. 2.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur
 3. 3.
  Rodičovský príspevok sa od začiatku roku 2023 opäť zvyšuje
 4. 4.
  Čo nám na jesenné večery pripravili streamovacie spoločnosti Netflix a HBO Max?
 5. 5.
  Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu