Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Stagflácia

Stagflácia je stav, keď ekonomika vykazuje zároveň stagnáciu aj infláciu.[1] Tento pojem pochádza z makroekonómie a vyjadruje obdobie, v ktorom je miera inflácie vysoká, miera ekonomického rastu sa spomaľuje a nezamestnanosť zostáva stabilne vysoká. Predstavuje dilemu pre hospodársku politiku, pretože opatrenia zamerané na zníženie inflácie môžu zvýšiť nezamestnanosť. Keď už raz stagflácia začne, je veľmi nákladná a ťažko odstrániteľná, ako zo sociálneho hľadiska, tak aj z hľadiska rozpočtových deficitov.[2]
Obsah

Príčiny stagflácie

Ekonómovia ponúkajú dve hlavné vysvetlenia, prečo dochádza k stagflácii:[3][4][5] 

 

1) K stagflácii môže dôjsť vtedy, keď ekonomika čelí ponukovému šoku, akým je napríklad rýchly nárast ceny ropy. Takáto nepriaznivá situácia má tendenciu zvyšovať ceny a zároveň spomaľuje ekonomický rast tým, že robí výrobu drahšou menej ziskovou.

 

2) Vláda môže spôsobiť stagfláciu, ak vytvorí politiku, ktorá poškodí priemysel a zároveň príliš rýchlo zvýši peňažnú zásobu. Tieto dve veci by pravdepodobne museli nastať súčasne, pretože politiky, ktoré spomaľujú ekonomický rast, zvyčajne nespôsobujú infláciu, a politiky, ktoré spôsobujú infláciu, zvyčajne ekonomický rast nespomaľujú.

 

Obe vysvetlenia sa opierajú o analýzy stagflácie, ktorá prebiehala na Západe v 70. rokoch. Začalo to veľkým rastom cien ropy, ale potom pokračovalo, keď centrálne banky použili nadmerne stimulujúcu menovú politiku, aby zabránili výslednej recesii, čím ale vyvolali cenovú a mzdovú špirálu.[6]

 

 

Zdroje:

[1] SLOMAN, J. 1991. Economics. First published by Harvester Wheatsheaf, Hertfordshire, 1991. p 522-524. ISBN 0-7450-0860-7.

[2] BAUMOL, W. J., BLINDER., A. S. 2015. Ch. 10 Bringing in the Supply Side: Unemployment and Inflation?. Macroeconomics: Principles and Policy, [online]. Boston, Massachusetts: Cengage Learning, 2015. p 206. ISBN 978-1-305-53405-6. [2022-06-07]. Dostupné z: https://books.google.com/books?id=qQW0BAAAQBAJ&pg=PA206.

[3] DELONG, J. B. 1998. Supply Shocks: The Dilemma of Stagflation, [online]. Berkeley: University of California at Berkeley, 2008. [2022-06-07]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20080509080947/http:/econ161.berkeley.edu/multimedia/ASAD1.html.

[4] BURDA, M., WYPLOSZ, CH. 1997. Macroeconomics: A European Text, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1997. p 338–339. ISBN 0198774680.

[5] HALL, R., TAYLOR, J. 1986. Macroeconomics: Theory, Performance, and Policy. New York City: W.W. Norton, 1986, 534s. ISBN 0-393-95398-X.

[6] BARSKY, R., KILIAN, L. 2000. A Monetary Explanation of the Great Stagflation of the 1970s, [online]. Michigan: University of Michigan, 2000. 47p. [2022-06-07]. Dostupné z: http://fordschool.umich.edu/rsie/workingpapers/Papers451-475/r452.pdf.

 

Prečítajte si tiež:
24.10.2023 Redakcia FinReport

Doláru sa darí. Čo to znamená pre USA a zvyšok sveta?

Väčšina centrálnych bánk je už na konci cyklov sprísňovania svojej menovej politiky. Vyzerá to tak, že tento rýchly proces trvajúci ...

20.8.2023 Redakcia FinReport

Kým letecká doprava hlási oživenie, námorní prepravcovia zažívajú útlm

Letecká doprava hlási oživenie. Podľa najnovšieho Coface Barometra, zlepšenie situácie a zníženie rizika badať najmä v západnej Európe, ...

6.11.2022 Redakcia FinReport

Analýza: Prichádza ochladenie už aj tak studenej globálnej ekonomiky

Nástup jesene na severnej pologuli prináša okrem zhoršenia počasia aj pochmúrne vyhliadky pre svetovú ekonomiku. Popri vojne na Ukrajine ...

20.9.2022 Marián Búlik

Prečo si čo najskôr presunúť úspory z dlhopisového do akciového alebo indexového fondu, a ako to urobiť?

Vláda koncom augusta odsúhlasila návrh reformy druhého piliera z dielne ministerstva práce. Ak zmeny potvrdí parlament na svojej septembrovej ...

29.6.2022 Redakcia FinReport

Coface znížila hodnotenie Slovenska z úrovne A3 na A4

Európa vrátane Slovenska významne dopláca na rusko-ukrajinský vojnový konflikt. Nadnárodná spoločnosť Coface až 16 európskym krajinám ...

28.6.2022 Robert Juriš

Hrozba stagflácie je čoraz reálnejšia. Centrálne banky musia byť mimoriadne opatrné

Prakticky celý svet v súčasnosti čelí dramatickému rastu cien tovarov a služieb. Nárast inflácie ešte urýchlili dôsledky vojenského ...

23.6.2022 Redakcia FinReport

Príchod stagflácie môže spôsobiť prudký nárast oneskorených platieb spoločností

Z aktuálneho celoeurópskeho prieskumu platobného správania sa podnikov vyplýva, že podniky v nadchádzajúcich mesiacoch očakávajú výrazný ...

16.6.2022 Redakcia FinReport

Ak v USA dôjde k stagflácii, pre zlato by to malo znamenať nárast ceny

Reakcia ceny zlata na infláciu v USA je silnejšia, ako sa očakávalo. Zlato už rok bojuje s rastúcimi výnosmi štátnych dlhopisov. Na druhej ...

8.6.2022 Redakcia FinReport

David Malpass: Svetová banka znižuje odhad tohtoročného rastu ekonomiky zo 4,1 na 2,9 %

Svetová banka znížila odhad tohtoročného rastu globálnej ekonomiky z pôvodne zverejneného odhadu vo výške 4,1 % na 2,9 %. Vyšší odhad ...

11.5.2022 Redakcia FinReport

Vysoké ceny potravín môžu ekonomiky priviesť k stagflácii, recesii, ba aj politickým turbulenciám

Index cien potravín je v súčasnosti najvyšší za posledných 33 rokov. Zasiahnuté sú všetky domácnosti, no najmä 15 až 20 % z tých, ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay