Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Sociálne dávky

Sociálne dávky sú formou finančnej podpory, ktorú poskytuje štát alebo iná verejná inštitúcia jednotlivcom alebo rodinám v núdzi alebo v určitých životných situáciách. Tieto dávky majú za cieľ zabezpečiť základné životné potreby občanov a pomôcť im zvládnuť rôzne ťažkosti alebo situácie, ako sú nezamestnanosť, nízke príjmy, choroba, starostlivosť o deti a podobne.
Obsah

Sociálne dávky majú za cieľ zmierniť sociálne nerovnosti, poskytnúť bezpečný sociálny základ pre občanov a zabezpečiť, aby každý mal prístup k základným životným potrebám. Ich podmienky a typy sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a miestnych právnych predpisov.

 

Štátne sociálne dávky

Príspevok pri narodení dieťaťa - štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého až štvrtého pôrodu a 151,37 eura, ak ide o dieťa narodené z piateho a ďalšieho pôrodu. Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa. Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.[1]

 

Príspevok na viac súčasne narodených detí - štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva raz za rok na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s riadnou starostlivosťou o súčasne narodené tri alebo súčasne narodených viac detí, alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve deti súčasne, alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených viac detí súčasne. Suma príspevku na viac súčasne narodených detí je 110,36 eura. Uvedené sumy môže k 1. septembru kalendárneho roka zmeniť nariadenie vlády Slovenskej republiky.[2]

 

Príspevok na pohreb - štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Výška príspevku na pohreb je 79,670 eura.[3]

 

Rodičovský príspevok - štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.[4]

 

Prídavok na dieťa - štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa. Prídavok sa vypláca mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti. Výška prídavku na dieťa je 60 eur. Táto suma sa zvýši o 110 eur za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.[5]     

 

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu. Príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca mesačne spoločne s prídavkom na dieťa. Výška príplatku k prídavku na dieťa je 30 eur.[6]     

 

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

 

Príspevok na starostlivosť o dieťa - poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.[7]     

 

 

Zdroje:

[1] MPSVR SR. Príspevok pri narodení dieťaťa. In Employment.gov.sk [online], [cit. 2023-12-03]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/prispevok-pri-narodeni-dietata/

[2] MPSVR SR. Príspevok na viac súčasne narodených detí. In Employment.gov.sk [online], [cit. 2023-12-03]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/prispevok-rodicom-ktorym-sucasne-narodili-tri-deti/

[3] MPSVR SR. Príspevok na pohreb. In Employment.gov.sk [online], [cit. 2023-12-03]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/prispevok-pohreb/

[4] MPSVR SR. Rodičovský príspevok. In Employment.gov.sk [online], [cit. 2023-12-03]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/rodicovsky-prispevok/

[5] MPSVR SR. Prídavok na dieťa. In Employment.gov.sk [online], [cit. 2023-12-03]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/pridavok-dieta/

[6] MPSVR SR. Príplatok k prídavku na dieťa. In Employment.gov.sk [online], [cit. 2023-12-03]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/priplatok-k-pridavku-dieta/

[7] MPSVR SR. Príspevok na starostlivosť o dieťa. In Employment.gov.sk [online], [cit. 2023-12-03]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/prispevok-starostlivost-dieta/

 

Prečítajte si tiež:
4.6.2024 Martina Staňová

Banky lákajú klientov na účty s odmenami

V posledných mesiacoch mnohé banky spustili kampane na akvizíciu nových klientov. Za otvorenie účtu ponúkajú finančné odmeny. K získaniu ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Aká bude výška 13. dôchodku v decembri 2024

Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný 13. dôchodok, ktorý bude vyšší než v minulosti. Novela ...

18.4.2024 Redakcia FinReport

Novela zákona o sociálnom poistení prinesie penzistom vyššie 13. dôchodky

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona o sociálnom poistení, v rámci ktorej odhlasovali vznik novej dôchodkovej dávky. Je ňou 13. ...

22.3.2024 Robert Juriš

Stúpli úroky aj počty poskytnutých úverov, no ich nesplácanosť sa stále drží na nízkej úrovni 1,8 %

Poskytovanie úverov na bývanie, ako aj spotrebiteľských úverov, sa na Slovensku v minulom roku spomalilo. Napriek tomu bol ich nárast výrazne ...

20.2.2024 Robert Juriš

Aké zmeny v 13. dôchodkoch prinesie novela zákona o sociálnom poistení

Trináste dôchodky budú vyššie. Rozhodnutie majú vo svojich rukách poslanci parlamentu, ktorí môžu toto „prilepšenie pre seniorov“ ...

14.2.2024 Robert Juriš

Čo môžete urobiť, ak nie ste spokojný so svojou hypotékou?

Úrokové sadzby hypoték za dva roky narástli o 3 %. Adekvátne tomu stúpli aj ich mesačné splátky. V súčasnosti existuje hneď niekoľko ...

28.12.2023 Robert Juriš

NBS: Nesplácané hypotéky sú na najnižších hodnotách. Štát aj tak bude pomáhať pri ich splácaní

Úrokové sadzby novoposkytnutých hypotekárnych úverov sa priblížili k 4 %. Je to o 3 % viac, ako pred necelými dvomi rokmi, keď dosahovali ...

27.12.2023 Redakcia FinReport

Prezidentka podpísala zákon o pomoci ľuďom so splácaním úverov na bývanie

Zákon o pomoci so splácaním hypotekárnych úverov môže k 1. januáru 2024 vstúpiť do platnosti. Prezidentka Zuzana Čaputová jeho prvú ...

29.11.2023 Redakcia FinReport

Vláda schválila 150-eurovú pomoc ľuďom, ktorí nevládzu splácať hypotéky

Vláda schválila pomoc občanom, ktorí majú problém so splácaním hypotekárnych úverov. Nový príspevok v podobe štátnej sociálnej dávky ...

27.11.2023 Andrej Vida

Čo všetko musíte spĺňať, aby ste mali nárok na získanie hypotekárneho úveru

Na slovenskom realitnom trhu nastal v poslednom období útlm. Predaj nehnuteľností klesol skokovo vtedy, keď naše banky začali zdvíhať ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay