Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa vznikla 1. novembra 1994 Zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni. Ide o verejnoprávnu inštitúciu, ktorá je poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia občanov. Ako verejnoprávna inštitúcia je Sociálna poisťovňa úplne odlúčená od štátnych orgánov a jej financovanie a hospodárenie je nezávislé a odčlenené od štátneho rozpočtu. Dohľad nad výkonom poverených činností Sociálnej poisťovne vykonáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo financií SR.[1]
Obsah

Základným poslaním Sociálnej poisťovne je vyberať a vymáhať poistné na jednotlivé druhy poistenia, rozhodovať o nárokoch na dávky poistencov z týchto poistení a zabezpečovať výplaty týchto dávok. Od 1. januára 2005 plní Sociálna poisťovňa aj významnú úlohu v starobnom dôchodkovom sporení – zabezpečuje výber príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ich postupovanie dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registrovanie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení.[2]

 

Zamestnanci, ich zamestnávatelia a SZČO sú spravidla povinní platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa hospodári prostredníctvom základných poistných fondov. Na základe zákona o sociálnom poistení potom Sociálna poisťovňa poskytuje z piatich druhov poistenia dávky z nemocenského, dôchodkovéhostarobného a invalidného, úrazového, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Zákonom stanovené činnosti vykonáva prostredníctvom svojich organizačných zložiek, ktorými sú ústredie Sociálnej poisťovne a 38 pobočiek.[3]

 

Sociálne poistenie slúži na ochranu obyvateľov v rôznych situáciách, ako je napríklad materstvo či pracovná neschopnosť. Sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia, poistného na financovanie podpory v čase skrátenej práce a poistného do rezervného fondu solidarity sú určené percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.[4]

 

Orgány Sociálnej poisťovne

- generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne,

- Dozorná rada Sociálnej poisťovne a

- riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne.[5]

 

Štatutárnym orgánom Sociálnej poisťovne je v súčasnosti generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

 

Dozorným a kontrolným orgánom Sociálnej poisťovne je Dozorná rada, ktorá má v súčasnosti 11 členov. Predsedom dozornej rady je Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

 

Pobočku Sociálnej poisťovne riadi riaditeľ pobočky, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Riaditeľ pobočky koná v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti pobočky. Za činnosť pobočky sa zodpovedá generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne.[6]

 

 

 

Zdroje:

[1] [2] [3] Netfinancie. Sociálna poisťovňa: O poisťovni Sociálna poisťovňa. In Netfinancie.sk [online]. [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: https://www.netfinancie.sk/socialna-poistovna/

[4] MR SR. Sociálne poistenie. In Employment.gov.sk [online]. [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/socialne-poistenie/

[5] [6] Sociálna poisťovňa. O nás. In Socpoist.sk [online]. [cit. 2023-02-07]. Dostupné z:  https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/o-socialnej-poistovni/o-institucii/zakladna-charakteristika

 

Prečítajte si tiež:
2.10.2023 Redakcia FinReport

Schodok štátneho rozpočtu na úrovni 3,9 miliardy eur je trojnásobne vyšší ako vlani

Schodok štátneho rozpočtu Slovenska je aktuálne na úrovni 3,9 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je približne ...

29.9.2023 Ivana Forraiová

Exekúcia: Na čo pri nej musíte pamätať a na čo nesmiete nezabudnúť?

Exekúcia patrí medzi tie skúsenosti, ktorým by sa určite každý rád oblúkom vyhol. Príčinou je totiž dlh alebo nesplnená povinnosť. ...

27.9.2023 Martin Jamnický

Takmer 75-tisíc SZČO sa čoskoro dozvie, aké budú ich odvody

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 do konca júna 2023, ...

26.9.2023 Redakcia FinReport

Potravinári sa konečne dočkali polročnej odvodovej úľavy

Sociálna poisťovňa konečne zverejnila informácie a formulár vyhlásenia na uplatnenie odvodovej úľavy pre potravinárov. Dotknuté subjekty ...

19.9.2023 Robert Juriš

Minimálne dôchodky sa zvyšujú už od 1. októbra 2023. O koľko pôjdu nahor?

Sociálna poisťovňa od 1. októbra 2023 už druhýkrát v tomto roku zvýši minimálne dôchodky. Základná suma za 30 rokov dôchodkového ...

18.9.2023 Redakcia FinReport

Európska komisia schválila zníženie sociálnych odvodov pre potravinárov a podnikateľov v živočíšnej výrobe

Európska komisia schválila dočasné zníženie sociálnych odvodov slovenským potravinárom. Štát síce pripravil a poslanci parlamentu s ...

7.9.2023 Redakcia FinReport

Odložené platby poistného za marec 2021 je potrebné uhradiť do konca septembra 2023

Najneskôr do konca septembra tohto roku musia uhradiť poistné všetci zamestnávatelia, živnostníci aj ďalšie samostatne zárobkovo činné ...

7.9.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa si začala elektronicky vymieňať informácie o sociálnom zabezpečení s krajinami EÚ

Sociálna poisťovňa priebežne rozširuje portfólio svojich činností v elektronickej podobe. V auguste tohto roku prešla na systém EESSI, ...

6.9.2023 Redakcia FinReport

Sirotské dôchodky: Väčšina študentov nemusí predkladať potvrdenie o návšteve školy

Väčšina študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, nemá na začiatku školského roka voči Sociálnej poisťovni ...

28.8.2023 Redakcia FinReport

Niektorí dôchodcovia dostanú svoje penzie o niekoľko dní skôr, iní o niekoľko dní neskôr

Niektorí dôchodcovia, ktorí svoje penzie dostávajú v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty, dostanú svoje peniaze o niekoľko dní ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay