Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa vznikla 1. novembra 1994 Zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni. Ide o verejnoprávnu inštitúciu, ktorá je poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia občanov. Ako verejnoprávna inštitúcia je Sociálna poisťovňa úplne odlúčená od štátnych orgánov a jej financovanie a hospodárenie je nezávislé a odčlenené od štátneho rozpočtu. Dohľad nad výkonom poverených činností Sociálnej poisťovne vykonáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo financií SR.[1]
Obsah

Základným poslaním Sociálnej poisťovne je vyberať a vymáhať poistné na jednotlivé druhy poistenia, rozhodovať o nárokoch na dávky poistencov z týchto poistení a zabezpečovať výplaty týchto dávok. Od 1. januára 2005 plní Sociálna poisťovňa aj významnú úlohu v starobnom dôchodkovom sporení – zabezpečuje výber príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ich postupovanie dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registrovanie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení.[2]

 

Zamestnanci, ich zamestnávatelia a SZČO sú spravidla povinní platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa hospodári prostredníctvom základných poistných fondov. Na základe zákona o sociálnom poistení potom Sociálna poisťovňa poskytuje z piatich druhov poistenia dávky z nemocenského, dôchodkovéhostarobného a invalidného, úrazového, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Zákonom stanovené činnosti vykonáva prostredníctvom svojich organizačných zložiek, ktorými sú ústredie Sociálnej poisťovne a 38 pobočiek.[3]

 

Sociálne poistenie slúži na ochranu obyvateľov v rôznych situáciách, ako je napríklad materstvo či pracovná neschopnosť. Sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia, poistného na financovanie podpory v čase skrátenej práce a poistného do rezervného fondu solidarity sú určené percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.[4]

 

Orgány Sociálnej poisťovne

- generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne,

- Dozorná rada Sociálnej poisťovne a

- riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne.[5]

 

Štatutárnym orgánom Sociálnej poisťovne je v súčasnosti generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

 

Dozorným a kontrolným orgánom Sociálnej poisťovne je Dozorná rada, ktorá má v súčasnosti 11 členov. Predsedom dozornej rady je Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

 

Pobočku Sociálnej poisťovne riadi riaditeľ pobočky, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Riaditeľ pobočky koná v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti pobočky. Za činnosť pobočky sa zodpovedá generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne.[6]

 

 

 

Zdroje:

[1] [2] [3] Netfinancie. Sociálna poisťovňa: O poisťovni Sociálna poisťovňa. In Netfinancie.sk [online]. [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: https://www.netfinancie.sk/socialna-poistovna/

[4] MR SR. Sociálne poistenie. In Employment.gov.sk [online]. [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/socialne-poistenie/

[5] [6] Sociálna poisťovňa. O nás. In Socpoist.sk [online]. [cit. 2023-02-07]. Dostupné z:  https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/o-socialnej-poistovni/o-institucii/zakladna-charakteristika

 

Prečítajte si tiež:
23.7.2024 Mário Špilberger

Slovenské agentúry si za sprostredkovanie práce v zahraničí od uchádzača nemôžu pýtať poplatky

Pri hľadaní zamestnania v zahraničí sú možnými rizikami napríklad nedodržanie dohodnutých podmienok či dokonca aj nezabezpečenie práce. ...

19.7.2024 Martin Jamnický

Aké zmeny čakajú na živnostníkov a SZČO počas tohtoročného leta

Na väčšinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čakajú v lete zmeny, ktoré súvisia s ich odvodovými ...

8.7.2024 Redakcia FinReport

Študenti, brigádujete na dohodu? Požiadajte zamestnávateľa o odvodovú úľavu a zarobíte viac

Mnoho študentov si počas letných prázdnin hľadá brigádu. Ak so svojim zamestnávateľom uzavriete dohodu o brigádnickej práci študentov, ...

4.7.2024 Redakcia FinReport

Nakúpte si už dnes, pretože v piatok 5. júla 2024 budú obchody zatvorené

Sviatok sv. Cyrila a Metoda, ktorý na Slovensku patrí medzi štátne sviatky, v tomto roku pripadol na piatok 5. júla 2024. Pripravte sa na to, ...

2.7.2024 Redakcia FinReport

Deficit štátneho rozpočtu v prvom polroku 2024 presiahol 4 miliardy eur

Slovenská republika v prvom polroku tohto roku hospodárila s viac ako štvormiliardovým deficitom štátneho rozpočtu. Oproti rovnakému obdobiu ...

27.6.2024 Martin Jamnický

Ako ovplyvní dôchodky zmena životného minima platná od 1. júla 2024

Od 1. júla 2024 sa mení suma životného minima z 268,88 eura na 273,99 eura mesačne. Táto zmena na pohľad nepatrná okrem iného ovplyvní aj ...

25.6.2024 Redakcia FinReport

Zatvoria vám cez prázdniny škôlku? Uplatnite si nárok na ošetrovné

Letné prázdniny prinášajú množstvo príležitostí na oddych. Okrem dovoleniek však môžu rodičia získať aj finančnú dávku, a to v ...

21.6.2024 Redakcia FinReport

Len každý piaty prvopoistenec si vyberá vlastnú DSS, väčšina to vôbec nerieši

Klienti, ktorým vznikla odvodová povinnosť po 1. máji minulého roku, automaticky vstupujú aj do druhého piliera dôchodkového sporenia. Za ...

19.6.2024 Redakcia FinReport

JARNÁ ITAPA 2024: Digitalizácia štátu v Estónsku odstránila napríklad aj korupciu

Pred Slovenskom stojí množstvo dôležitých a náročných úloh. Napríklad ako poskytovať dostupnejšie verejné služby v jednotlivých ...

13.6.2024 Redakcia FinReport

Študentky, pozor! Nárok na tehotenské a materské dávky majú len ženy s nemocenským poistením

Študentky ani mladé tehotné ženy po skončení štúdia nemajú automaticky nárok na tehotenskú a materskú dávku. Podmienkou na ich získanie ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay