Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

S.W.I.F.T

S.W.I.F.T. je skratka pre „Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication“" (Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu). Je to medzinárodná organizácia založená v roku 1973 so sídlom v Belgicku, ktorej hlavnou funkciou je poskytovať bezpečný a spoľahlivý systém pre medzinárodné bankové transakcie.
Obsah

S.W.I.F.T. je známa najmä svojím štandardným formátom pre výmenu finančných správ medzi bankami a finančnými inštitúciami. Systém S.W.I.F.T. umožňuje bankám posielanie a prijímanie bezpečných správ, ktoré obsahujú informácie o finančných transakciách, vrátane prevodov, platobných príkazov, zmeniek a iných finančných operácií.

 

S.W.I.F.T. je v súčasnosti široko používaná v bankovom sektore po celom svete a je kritickým nástrojom pre medzinárodnú bankovú komunikáciu a vykonávanie transakcií.

 

Systém funguje na základe jedinečných identifikátorov známych ako S.W.I.F.T. kódy alebo BIC (Bank Identifier Code). Tieto kódy sa priraďujú jednotlivým bankám a finančným inštitúciám a slúžia na presmerovanie správ do správnej destinácie.

 

Hlavným cieľom S.W.I.F.T. je zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu výmenu finančných správ medzi bankami na celom svete. Systém S.W.I.F.T. tiež poskytuje rôzne bezpečnostné opatrenia na ochranu dôvernosti a integrity finančných informácií v rámci prenosu správ.

 

Okrem poskytovania platformy pre výmenu finančných správ S.W.I.F.T. ponúka aj ďalšie služby, ako sú sledovanie transakcií, doručovanie dokumentov, komunikačné nástroje pre banky a informačné služby.

 

Výhody S.W.I.F.T.

Bezpečnosť: S.W.I.F.T. zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti a dôvernosti finančných správ. Systém využíva rôzne technické a kryptografické opatrenia na ochranu údajov a zabrániť neoprávnenému prístupu alebo úprave informácií počas prenosu.

 

Spoľahlivosť: S.W.I.F.T. je považovaný za spoľahlivý a rýchly systém na výmenu finančných správ. Vďaka svojej globálnej sieti a štandardizovanému formátu správ je možné účinne a presne doručovať informácie medzi bankami a finančnými inštitúciami po celom svete.

 

Efektivita: Používanie jednotného štandardného formátu pre finančné správy uľahčuje automatizáciu spracovania a zjednodušuje výmenu informácií medzi bankami. To vedie k zrýchleniu transakcií a zníženiu nákladov na správu.

 

Globálne pokrytie: S.W.I.F.T. má rozsiahlu globálnu sieť zapojených bankových inštitúcií, ktoré sú schopné komunikovať a vykonávať medzinárodné transakcie. To umožňuje bankám a finančným inštitúciám rýchlo a spoľahlivo spolupracovať na cezhraničných platbách a operáciách.

 

Výzvy a obavy spojené so S.W.I.F.T.

Napriek týmto výhodám existujú aj niektoré výzvy a obavy spojené s používaním systému S.W.I.F.T.:

 

Bezpečnostné hrozby: Vzhľadom na význam a množstvo finančných transakcií, ktoré prechádzajú cez S.W.I.F.T., existuje neustále riziko kybernetických útokov a podvodov. Bezpečnostné opatrenia musia byť neustále aktualizované a posilňované, aby sa minimalizovalo riziko straty údajov alebo finančných prostriedkov.

 

Regulačné požiadavky: S.W.I.F.T. musí spĺňať prísne regulačné požiadavky v rôznych jurisdikciách, vrátane protiopatrení proti praniu špinavých peňazí a boju proti financovaniu terorizmu. To si vyžaduje, aby banky a finančné inštitúcie dodržiavali pravidlá a predpisy týkajúce sa spracovania a výmeny finančných správ prostredníctvom S.W.I.F.T.

 

Potreba modernizácie: S.W.I.F.T. sa snaží udržať krok s technologickými zmenami a vývojom v bankovom sektore. V súvislosti s tým je stále potrebné zlepšovať a modernizovať systém, aby sa zabezpečila jeho schopnosť efektívne reagovať na nové požiadavky a výzvy v oblasti finančných transakcií.

 

 

Prečítajte si tiež:
3.7.2024 Robert Juriš

Na projekty digitálnych mien nadväzuje vývoj platforiem, ktoré ich navzájom poprepájajú

Centrálne banky krajín na celom svete už niekoľko rokov pracujú na vývoji vlastných digitálnych mien (CBDC – Central Bank Digital ...

1.5.2024 Redakcia FinReport

Swift otestoval používanie digitálnych mien v rôznych situáciách

Spoločnosť Swift vykonala a vyhodnotila rozsiahle testovanie technológie prepojenia digitálnych mien centrálnych bánk navzájom aj v ...

12.12.2023 Martin Jamnický

Swift dokončil schému, ktorá umožní okamžité platby medzi krajinami aj kontinentmi

Medzibankový platobný systém Swift prepojil platobné schémy v celej Európe, aby zabezpečil úplnú transparentnosť a komplexné sledovanie ...

21.9.2023 Robert Juriš

Príprava digitálnych mien centrálnych bánk sa dostala do ďalšej fázy, Swift koordinuje beta testy

Spoločnosť pre medzibankovú komunikáciu Swift spolupracuje s tromi centrálnymi bankami a 30 finančnými inštitúciami na beta testoch ...

18.7.2023 Robert Juriš

Swift úspešne otestoval okamžité platby v rôznych menových zónach

Medzibankový platobný systém Swift v spolupráci s niekoľkými medzinárodnými bankami dokončil prvý pilotný projekt na spracovanie ...

21.6.2023 Redakcia FinReport

Európsku investičnú banku a ďalšie finančné inštitúcie zasiahli ruskí heckeri

K sérii útokov na IT systémy bánk a finančných inštitúcií po celej Európe sa prihlásil gang proruských aktivistov. Skupina Killnet ...

18.1.2023 Redakcia FinReport

Yawar Shah: Predseda predstavenstva spoločnosti SWIFT po 16 rokoch odstupuje z funkcie

Spoločnosť SWIFT, ktorá sa už 50 rokov prakticky na celom svete stará o medzibankovú komunikáciu, prichádza o svojho šéfa. Predseda ...

13.1.2023 Dominik Horváth

Analýza: Rusko rozpútaním vojny spáchalo ekonomickú samovraždu. Ako to, že ju dokázalo prežiť?

Od ruskej invázie na Ukrajinu prešlo desať mesiacov. Po prvotnom šoku sa oči celého sveta upriamili na tento konflikt a pozorne sledujú, ako ...

8.12.2022 Martin Jamnický

Featurespace: Umelou inteligenciou chcú zabojovať proti finančnej kriminalite

Spoločnosť Featurespace pripravuje britsko-americký projekt zameraný na vývoj prototypu umelej inteligencie, ktorá pomôže bankám a ...

2.10.2022 Redakcia FinReport

Spoločnosť SWIFT spúšťa blockchainový projekt zameraný na podnikové akcie

Globálny medzibankový platobný systém SWIFT spustil pilotný projekt zameraný na prácu s podnikovými akciami. Využije naň technologickú ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay