Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Podriadený finančný agent

Podriadený finančný agent vykonáva svoju činnosť na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom – v tom istom čase môže mať uzatvorenú zmluvu najviac s jedným takýmto samostatným finančným agentom.[1]
Obsah

Podriadeným finančným agentom je aj osoba, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, ktorá má povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta.[2]

 

Aké vzdelanie je potrebné?

Podriadený finančný agent musí spĺňať požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Ak vykonáva finančné sprostredkovanie len v jednom sektore, počas prvých dvoch rokov odo dňa prvého zápisu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti. Základným stupňom odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie najneskôr do troch mesiacov odo dňa prvého zápisu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri.[3]

 

 

Zdroje:

[1] MR SR. Finanční agenti. In Fininfo.sk [online]. [cit. 2023-02-02]. Dostupné z: https://www.fininfo.sk/fininfo/financne-produkty/financne-sprostredkovanie-poradentvo/financni-agenti/financni-agenti.html

[2] [3] TotalMoney. Podriadený finančný agent. In Totalmoney.sk [online]. [cit. 2023-02-02]. Dostupné z: https://totalmoney.sk/slovnik/P/podriadeny-financny-agent/

 

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay