Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Neživotné poistenie

Neživotné poistenie sa spája s poistením majetku. V majetkovom poistení sú realizované poistenia budov, motorových vozidiel, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí.[1]
Obsah

Povinné aj dobrovoľné neživotné poistenie

Väčšina neživotných poistení je spravidla dobrovoľných. No existujú aj povinné poistenia, akým je napríklad povinné zmluvné poistenie. Jeho uzatvorenie je podmienené zákonom. Ak by ste ho nemali, vystavujete sa riziku platenia pokuty.[2]

 

Základné druhy neživotného poistenia

Havarijné poistenie motorových vozidiel – je to poistenie motorových vozidiel pre prípad ich poškodenia či zničenia (dopravnou nehodou). Kryje aj ďalšie riziká, ako je napríklad odcudzenie vozidla, či poškodenie vozidla živlom. K poisteniu je možné pripoistiť aj poškodenie alebo odcudzenie batožiny alebo úraz prepravovaných osôb.[3]

 

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (PZP) – je poistenie, ktoré kryje riziko škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla. Patria tam napríklad škody na zdraví alebo ušlý zisk. PZP slúži ako poistenie aj v zahraničí (v prípade vlastnenia zelenej karty).[4]

 

Poistenie domácnosti – je poistenie, ktoré sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré sa nachádzajú v domácnosti, ako napríklad nábytok, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektronika, rôzne doplnky a veci osobnej potreby. V rámci bežného poistenia domácnosti nie je potrebná obhliadka bytu poisťovateľom a poistenie je možné uzatvoriť v každej pobočke poisťovne alebo prostredníctvom finančných sprostredkovateľov.[5]

 

Poistenie nehnuteľnosti – určené je na zabezpečenie nehnuteľnosti proti živelným pohromám. Poistenie sa uzatvára pre rôzne typy nehnuteľností: rodinné domy alebo trvale obývané vily, rekreačné chaty a chalupy, bytové domy, bytové jednotky, vedľajšie stavby - garáže, záhradné chatky, príslušenstvo stavieb – studne či bazény. V každom balíčku poistenia by mali byť poistené nehnuteľnosti voči prírodným pohromám, ku ktorým patria napríklad víchrica, krupobitie, požiar, úder blesku, výbuch, záplava a povodeň, náraz vozidla, pád stromu alebo stožiaru prípadne iného predmetu, vandalizmus.[6]

 

Poistenie zodpovednosti za škodu z domácnosti – týka sa škody spôsobenej poistencom alebo osobou žijúcou s poistencom v spoločnej domácnosti. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené mimo adresy miesta poistenia. Náhrada škody je vyplatená poisťovňou v prípade, ak klient vytopí suseda, pri škode na majetku alebo ujme na zdraví pri športovaní.[7]

 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania – chráni poisteného v prípade, ak jeho zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh spôsobí škodu. Poistenie je možné dojednať aj na škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa. Poistenie si môže uzavrieť sám zamestnanec a platí na celom území Európy. Zamestnávateľ môže v prospech svojich zamestnancov uzatvoriť skupinové poistenie.[8]

 

Cestovné poistenie – je poistenie, ktoré môže okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí zahŕňať aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, omeškanie letu a poistenie doplnkových asistenčných služieb. Poistením liečebných nákladov sú kryté náklady vzniknuté v súvislosti s poistnou udalosťou, napríklad na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a náklady na prevoz domov, na prevoz telesných pozostatkov či náklady na vyslobodenie poisteného na horách a vo vode.[9]

 

 

Zdroje:

[1] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] FK. 2017. Poistenie. In Financnykompas.sk, 2017. [cit. 2022-02-01]. Dostupné z: https://www.financnykompas.sk/clanok/poistenie.

[2] SP. Neživotné poistenie. In Superpoistenie.sk. [cit. 2022-02-01]. Dostupné z: https://www.superpoistenie.sk/slovnik-pojmov/nezivotne-poistenie.

 

Prečítajte si tiež:
25.9.2023 Redakcia FinReport

Víťazka veľkej letnej súťaže Jarmila Szabóová vďaka FinReportu zažila super dovolenku

Veľká letná súťaž magazínu FinReport pozná svoju víťazku. Stala sa ňou Jarka Szabóová zo Štrkovca v okrese Rimavská Sobota, ktorú sme ...

12.9.2023 Redakcia FinReport

Poisťovňa Uniqa dosiahla v prvom polroku tohto roku čistý zisk takmer 38 miliónov eur

Za prvých šesť mesiacov tohto roka Uniqa v Českej republike a na Slovensku podľa predbežných údajov predpísala na poistnom celkovo 416,77 ...

25.8.2023 Zuzana Fryč

Životné poistenie pre zdravotne znevýhodnených občanov je individuálne, neživotné sa takmer neodlišuje

Ľudia so zdravotným postihnutím môžu v prípade uzatvárania životného poistenia naraziť na isté prekážky. Na aké konkrétne, v akých ...

25.8.2023 Redakcia FinReport

Zlodeji sa vyslovene špecializujú na niektoré časti vozidla. Ako znížiť riziko vykradnutia automobilu?

Vykradnuté motorové vozidlo je nočnou morou každého majiteľa. Podľa štatistiky kriminality Ministerstva vnútra SR došlo vlani na Slovensku ...

10.8.2023 Redakcia FinReport

Zisk skupiny Generali v prvom polroku tohto roku predstavuje 2,33 miliardy eur

Skupina Generali dosiahla v prvom polroku tohto roku upravený čistý zisk 2,33 miliardy eur. Prevádzkový výsledok skupiny presiahol 3,7 miliardy ...

30.6.2023 EFIBA

Je čas na odbornú diskusiu o zmene pravidiel odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov poistenia

SIBAF® vzdelávacie podujatia – odborné konferencie, workshopy a semináre, ktoré už viac ako 15 rokov prinášajú témy vzdelávajúce ...

9.6.2023 Martin Jamnický

Prívalové dažde a povodne opäť vyčíňajú, poisťovne počítajú škody

Silné prívalové dažde, krupobitie a rozvodnené vodné toky opäť nepríjemne zasiahli Slovensko, a to hneď v niekoľkých regiónoch naraz. ...

9.6.2023 Redakcia FinReport

Poisťovňa Uniqa v prvom štvrťroku 2023 zvýšila poistné o 6,5 %

Za prvé tri mesiace roku 2023 zaznamenala Uniqa v Českej republike a na Slovensku 6,5-percentný nárast predpísaného poistného, čo predstavuje ...

31.5.2023 Robert Juriš

Poisťovne na Slovensku vlani vygenerovali zisky v objeme 191 miliónov eur

Tak, ako sa vlani darilo bankám dosahovať rekordné zisky, úspešné boli aj poisťovne pôsobiace na slovenskom finančnom trhu. Ich zisk v roku ...

30.5.2023 Martin Jamnický

Spoločnosť Positive digitalizáciou finančného trhu vlani ušetrila 53 ton papiera a teraz vysádza aj nové stromy

Spoločnosť Positive sa prioritne venuje vývoju softvérov pre firmy pôsobiace na finančnom trhu. V roku 2022 jej softvérové systémy ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay