Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka poskytovaná z invalidného poistenia. Cieľom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem aj v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca.[1]
Obsah

Kedy ide o invalidného človeka

Poistenec je invalidný vtedy, ak pre svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou.[2]

 

Nárok na invalidný dôchodok

Nárok na invalidný dôchodok má ten poistenec, ktorý[3]

- je invalidný,

- získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia,

- ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

 

Nárok na invalidný dôchodok môže za osobitne stanovených podmienok vzniknúť aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou pred skončením povinnej školskej dochádzky alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Za osobitných podmienok môže tiež vzniknúť nárok na invalidný dôchodok aj doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia.[4]

 

Uplatnenie nároku na invalidný dôchodok

Konanie a neskoršie priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby – žiadateľa, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a jeho výplatu. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti potvrdzujúce nárok na invalidný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.[5]

 

Výška invalidného dôchodku

K máju 2022 dosahovala výška invalidného dôchodku (vrátane čiastočne invalidných) v priemere 297,63 eura. Poistencom s priznanou invaliditou pod 70 % to vychádzalo v priemere na 229,93 eura a poistencom s priznanou invaliditou nad 70 % na 416,08 eura.[6]

 

Zníženie dávky na polovicu

Poistenec dostane len polovicu invalidného dôchodku, ak sa stal invalidným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok.[7]

 

 

Zdroje:

[1] [3] [4] [5] SP. 2022. Invalidný dôchodok, [online]. In Sociálna poisťovňa, 2022. [cit. 2022-06-30]. Dostupné z: https://www.socpoist.sk/invalidny-dochodok/1288s.

[2] [7] SLOVENSKO. 2013. Invalidný dôchodok, [online]. In Slovensko.sk, 2013. [cit. 2022-06-30]. Dostupné z: https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_invalidny-dochodok.

[6] SP. 2022. Priemerná výška vyplácaných dôchodkov (v mesiacoch), [online]. In Sociálna poisťovňa, 2022. [cit. 2022-06-30]. Dostupné z: https://www.socpoist.sk/priemerna-vyska-vyplacanych-dochodkov--v-mesiacoch-/1600s.

 

Prečítajte si tiež:
21.6.2024 Redakcia FinReport

Každý tretí Slovák poberá od štátu nejakú dôchodkovú dávku, je to najviac v EÚ

Každý tretí obyvateľ Slovenska poberá od štátu dôchodok v rámci sociálnej ochrany. Poberatelia dôchodkov tvoria približne 33,2 % ...

3.6.2024 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa v júni vyplatí vyše 900-tisíc rodičovských dôchodkov

Rodičovský dôchodok sa v tomto roku bude vyplácať už počas júna a celý naraz. Táto dobrá správa sa týka viac ako 908-tisíc penzistov, ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Aká bude výška 13. dôchodku v decembri 2024

Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný 13. dôchodok, ktorý bude vyšší než v minulosti. Novela ...

2.4.2024 Miloslava Némová

Najzásadnejšie zmeny, na ktoré sa dôchodcovia musia pripraviť v tomto roku

Slovenský dôchodkový systém v tomto roku podstúpi niekoľko zmien. Niektoré už nastali, ďalšie sú naplánované. Napríklad minuloročná ...

22.2.2024 Redakcia FinReport

Za posledný rok na Slovensku pribudlo viac ako 88-tisíc penzistov

Sociálna poisťovňa eviduje vo svojich štatistikách presne 1 426 994 občanov, ktorí ku koncu minulého roka poberali 1 772 390 rôznych ...

1.2.2024 Martin Jamnický

Rodičovský dôchodok sa bude vyplácať v júni. Koľko môžete dostať?

Sociálna poisťovňa v tomto roku vyplatí takzvaný rodičovský dôchodok jednorazovo, a stane sa tak v priebehu júna 2024. Postupovať bude ...

1.1.2024 Redakcia FinReport

Referenčná suma pre výplatu penzie z druhého piliera na rok 2024 je 651,70 eura

Referenčná suma pre výplatu dôchodku z druhého dôchodkového piliera na rok 2024 je stanovená vo výške 651,70 eura. Taká je hodnota ...

29.12.2023 Zuzana Fryč

Štát by mal aj v budúcom roku vyplatiť rodičovský dôchodok, opäť jednorazovo

Vláda napokon schválila, že rodičovský dôchodok aj v nasledujúcom roku zostane fungovať v pôvodnej podobe. Má byť vyplatený jednorazovo v ...

27.11.2023 Andrej Vida

Čo všetko musíte spĺňať, aby ste mali nárok na získanie hypotekárneho úveru

Na slovenskom realitnom trhu nastal v poslednom období útlm. Predaj nehnuteľností klesol skokovo vtedy, keď naše banky začali zdvíhať ...

24.11.2023 Redakcia FinReport

Jesenná ITAPA 2023: Top projektmi sú elektronický účet poistenca a handcubekeys

Už poznáme víťazov Ceny ITAPA 2023. Najlepším projektom kategórií Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti sa stal projekt z dielne ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay