Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Hypotekárny úver

Hypotekárny úver alebo skrátene ,,hypotéka“ je úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, ktorý možno splácať maximálne 30 rokov. Je to dlhodobý úver, ktorý môžu banky poskytovať právnickým aj fyzickým osobám na nákup, výstavbu, zmenu dokončených stavieb a údržbu tuzemských nehnuteľností.[1]
Obsah

Kto môže požiadať o hypotéku

Hypotéku môže získať osoba, ktorá:[2]

- má 18 a viac rokov,

- je občanom SR s trvalým pobytom v SR alebo cudzinec s trvalým pobytom na území SR, pričom jeden so žiadateľov je občanom krajiny EÚ,

- má príjem zo závislej činnosti, podnikania alebo iný príjem, ktorý musí banke dokladovať.

 

Aké dokumenty potrebujem na vybavenie hypotéky

Dokumenty, ktoré je potrebné predložiť k žiadosti o hypotekárny úver, sa môžu líšiť podľa druhu hypotéky a podľa požiadaviek konkrétnej banky.

Najčastejšie vyžadovanými dokumentmi sú:

- dva doklady totožnosti (napríklad občiansky preukaz a vodičský preukaz, alebo občiansky preukaz a kartička poistenca),

- potvrdenie o príjme, (netreba predkladať, ak ide o príjem, ktorý sa dá overiť v Sociálnej poisťovni), [3]

- doklady k nehnuteľnosti slúžiacej na zabezpečenie úveru - znalecký posudok k nehnuteľnosti,

- doklady k účelu poskytnutia úveru - kúpna zmluva, stavebné povolenie či rozpočet k rekonštrukcii.[4]

 

Ako dlho trvá vybavenie a schválenie hypotéky

Posúdenie žiadosti po predložení všetkých potrebných dokladov je zvyčajne od 24 do 48 hodín. Schválenie hypotéky trvá približne 2 týždne.[5]

 

Úroková sadzba hypotéky

Úroková sadzba hypotekárneho úveru je fixovaná na určité obdobie, počas ktorého sa nemení. Zmeniť sa môže až po dobe fixácie, ktorú si klient zvolí pri žiadosti o úver, pričom na výber má 1-, 2-, 3-, 5-, 7-, 10-, 15- a 20-ročnú fixáciu úrokovej sadzby podľa druhu produktu jednotlivých bánk.[6]

 

Aké poplatky sú spojené so získaním hypotéky

Výška poplatku za poskytnutie úveru na bývanie je rôzna, závisí vždy od konkrétnej ponuky banky.[7]

 

 

Zdroje:

[1] Poistenie.sk. 2022. Hypotekárny úver. In Poistenie.sk, 2022. [cit. 2022-08-09]. Dostupné z: https://www.poistenie.sk/lexikon/hypotekarny-uver.

[2] [3] FK. 2022. Čo je hypotéka a pre koho je určená? In Financnykompas.sk, 2022. [cit. 2022-08-09]. Dostupné z: https://www.financnykompas.sk/clanok/co-je-hypoteka-a-pre-koho-je-urcena.

[4] [5] [7] VÚB. 2021. Schválenie hypotéky bankou a povinnosti po kúpe nehnuteľnosti v kocke. In Vub.sk, 2021. [cit. 2022-08-09]. Dostupné z: https://www.vub.sk/jednovubky/schvalenie-hypoteky/.

[6] Hypoúvery. 2022. Charakteristika hypotekárneho úveru. In Hypouvery.sk, 2022. [cit. 2022-08-09]. Dostupné z: https://www.hypouvery.sk/charakteristika-hypotekarneho-uveru/.

Aplikácia

 1. 1.
  V prvom pilieri nastali zmeny, novinkou je rodičovský bonus a dôchodkový automat
 2. 2.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur
 3. 3.
  Rodičovský príspevok sa od začiatku roku 2023 opäť zvyšuje
 4. 4.
  Čo nám na jesenné večery pripravili streamovacie spoločnosti Netflix a HBO Max?
 5. 5.
  Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu