Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Európska centrálna banka

Európska centrálna banka (ECB) je orgán Európskej únie, ktorý funguje ako centrálna banka krajín eurozóny. Bola založená 1. júna 1998 spoločne s Európskym systémom centrálnych bánk. ECB sídli v Nemecku v meste Frankfurt nad Mohanom.[1]
Obsah

Úlohou ECB je udržiavať stabilitu cien v krajinách, ktoré používajú euro, a taktiež riadiť menovú politiku Európskej únie.[2] Okrem toho prispieva k bezpečnosti a odolnosti európskeho bankového systému a pomáha tak zaistiť, aby peniaze obyvateľov eurozóny zostali v bezpečí.

 

ECB vykonáva menovú politiku v devätnástich krajinách Európskej únie, ktoré ako vlastnú menu prijali euro. Spoločne s národnými centrálnymi bankami všetkých členských krajín EÚ tvorí Európsky systém centrálnych bánk (ESCB).[3]

 

Národná banka Slovenska sa stala súčasťou Eurosystému 1. januára 2009.[4]

 

Menová politika ECB

Udržiavanie cenovej stability prispieva k hospodárskemu rastu a k tvorbe pracovných miest. Pri udržiavaní stabilných cien dáva ECB pozor na to, aby inflácia zostávala nízka, stabilná a predvídateľná. Cieľom je miera inflácie na úrovni 2 % v strednodobom horizonte.[5]

 

V tomto roku sa jej však nedarí držať infláciu na uzde, ktorá sa postupne blíži už k 10 %. ECB preto pristúpila k sprísňovaniu monetárnej politiky a od júla 2022 k zvyšovaniu kľúčových úrokových sadzieb.[6]

 

Vývoj a výdaj bankoviek

ECB investuje do nových technológií výroby bezpečnejších a trvácnejších bankoviek.[7]

 

Zabezpečovanie hladkého fungovania finančnej infraštruktúry

Vďaka ECB môžeme realizovať elektronické nákupy a digitálne prevody peňazí. Trhová infraštruktúra prispieva k plynulému a efektívnemu toku peňazí v rámci krajín aj medzi nimi.[8]

 

Zachovávanie finančnej stability

ECB identifikuje riziká, ktoré by mohli narušiť rovnováhu finančného systému, napríklad prudké pohyby cien na akciových trhoch alebo pád cien nehnuteľností na bývanie.[9]

 

 

Zdroje:

[1][2] Euroskop. 2022. Evropská centrální banka. In Euroskop.cz, 2022. [cit. 2022-07-26]. Dostupné z: https://euroskop.cz/evropska-unie/instituce-eu/evropska-centralni-banka/.

[3]  PTATSCHEKOVÁ, J., DITTRICHOVÁ, J. 2013. Dvacet let české koruny na pozadí vývoje obchodního bankovnictví v České republice. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 9788024784595.

[4] NBS. 2022. NBS v Eurosystéme. In Nbs.sk, 2022. [cit. 2022-07-26]. Dostupné z: https://nbs.sk/o-narodnej-banke/medzinarodne-vztahy/nbs-v-eurosysteme/.

[5][6][7][8][9] ECB – Eurosystém. 2022. Základné informácie o ECB. In Ecb.europa.eu, 2022. [cit. 2022-07-26]. Dostupné z: https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.sk.html.

Aplikácia

 1. 1.
  V prvom pilieri nastali zmeny, novinkou je rodičovský bonus a dôchodkový automat
 2. 2.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur
 3. 3.
  Rodičovský príspevok sa od začiatku roku 2023 opäť zvyšuje
 4. 4.
  Čo nám na jesenné večery pripravili streamovacie spoločnosti Netflix a HBO Max?
 5. 5.
  Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu