Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Dlhopisové fondy

Dlhopisy sú dlhové cenné papiere vydávané štátmi, verejnými organizáciami a podnikmi. Majiteľovi je na základe takzvaného kupónu dlhopisu vyplácaný úrok (jeho výška býva často stanovená v čase vydania dlhopisu). Po určitej dobe emitent vyplatí majiteľovi nominálnu hodnotu dlhopisu. Existuje niekoľko kategórií dlhopisov, pričom každá z nich má iné charakteristiky. Dlhopisy sú považované za menej rizikové ako akcie, ktorých výnos sa predvída ťažšie.[1]
Obsah

Dlhopisové fondy sú určené pre investorov s dlhším investičným horizontom, ktorý by mal dosahovať minimálne tri a viac rokov. V prípade, že investor zvažuje investíciu na dlhšiu dobu, je možné považovať dlhopisové fondy za určitú „alternatívu“ k peňažnému trhu, ktorý je, naopak, určený pre krátkodobejšie investície. Napriek tomu, že dlhopisy sú označované ako prístav istoty, je nutné počítať s tým, že za určitých podmienok môže byť výkonnosť dlhopisového trhu aj záporná.[2]

 

Dlhopisové fondy možno klasifikovať podľa:

- konkrétnych typov vlastnených dlhopisov – napríklad dlhopisy s vysokým výnosom alebo „junk“ dlhopisy, podnikové dlhopisy investičného stupňa, štátne dlhopisy alebo tiež komunálne dlhopisy,

- splatnosti držaných dlhopisov – krátkodobé, strednodobé či dlhodobé,

- krajiny emisie dlhopisov – rozvíjajúci sa trh či napríklad globálna oblasť (napríklad USA),

- daňového zaobchádzania s prijatými úrokmi (zdaniteľné X oslobodené od dane).[3]

 

Dlhopisy a inflácia

Dlhopisy reagujú predovšetkým na infláciu a potom na zmeny úrokových sadzieb. Ak rastú inflačné očakávania, rastú aj úrokové sadzby a dlhopisový výnos, ale zároveň s tým klesá cena dlhopisu. Vďaka tomu môže za určitých podmienok dôjsť k poklesu tržnej hodnoty podielového listu dlhopisové fondu.[4]

 

Ktoré dlhopisy sú najbezpečnejšie?

„Najbezpečnejšie“, respektíve najmenej rizikové, sú štátne dlhopisy. Za nimi nasledujú firemné dlhopisy investičného stupňa, čo sú dlhopisy kvalitných spoločností, ktorých rating podľa agentúry S&P nie je horší než BBB.[5]

 

 

Zdroje:

[1] AMUNDI. Odborníci na dlhopisové investície. In Amundi.sk [online]. [cit. 2023-02-20]. Dostupné z: https://www.amundi.sk/klienti/Investicne-riesenia/Dlhopisove-fondy

[2] [4] [5] PENIAZE.SK. Dlhopisové fondy. In Peniaze.sk [online]. [cit. 2023-02-20]. Dostupné z: https://www.peniaze.sk/podielove-fondy/dlhopisove-fondy

[3] mBANK. Aké sú typy fondov? In mbank.sk [online]. [cit. 2023-02-20]. Dostupné z: https://www.mbank.sk/pomoc/info/fondy/ake_su_typy_fondov.html

 

Prečítajte si tiež:
19.4.2024 Eva Sadovská

Dnes (19. apríla) je svetový deň investičných fondov. Ako sa im darí na Slovensku?

Práve 19. apríla sa narodil Abraham van Ketwich, ktorý v roku 1774 založil historicky prvý investičný fond. Investovanie do fondov je ...

4.3.2024 Eva Sadovská

Výnosnosť podielových fondov atakovala maximá spred dvoch rokov. Ktoré zhodnocovali najviac?

Počas predchádzajúcich dvoch rokov sme boli svedkami rekordne vysokej – dvojcifernej inflácie. Viac ako inokedy sa hovorí o rozumnom ...

11.2.2024 Redakcia FinReport

Investície v roku 2024: Okrem tradičných investícií sledujte aj nové príležitosti

Investori sa pýtajú, aký bude rok 2024. Nadviažu dlhopisy na úspešné predchádzajúce mesiace a budú pokračovať v raste aj v nasledujúcom ...

29.1.2024 Eva Sadovská

Aktíva v realitných fondoch presiahli 2,5 miliardy eur pri medziročnom náraste o 8 %

Podielové fondy patria na Slovensku medzi obľúbené investičné nástroje. Do skupiny podielových fondov patria aj realitné fondy, ...

13.11.2023 Eva Sadovská

Ktorým typom fondov sa v treťom štvrťroku 2023 darilo, a ktoré, naopak, zaostávali

Na Slovensku sme už rok a pol svedkami vysokého cenového rastu. Viac ako inokedy sa tak hovorí o investovaní, ktoré z dlhodobého hľadiska ...

8.11.2023 Dominik Horváth

Dlhopisy sa po rokoch cenovej stagnácie dostávajú opäť do popredia

Nebolo to tak dávno, čo si obyvatelia aj vlády užívali obdobie „lacných peňazí“. Ekonomická kríza v roku 2008, následná dlhová ...

13.10.2023 Martin Jamnický

Slováci investujú opačne, ako by mali. Predávajú, keď by mali nakupovať

Keď sú trhy na svojom vrchole, treba predávať, a opačne. Na Slovensku však na vrcholoch najradšej nakupujeme a pri poklesoch predávame. Ako ...

20.9.2023 Robert Juriš

Druhý pilier: Za dva roky sa z konzervatívnych do indexových fondov presunie 3,7 miliardy eur

Počet sporiteľov v druhom pilieri presiahol 1,8 milióna. Úspory približne pol milióna z nich už migrujú do predvolenej investičnej ...

4.9.2023 Zuzana Fryč

Investovanie do podielových fondov v kombinácii s termínovaným vkladom prináša vyššie úrokové sadzby

Vysoká inflácia v poslednom roku poriadne ukrojila z úspor Slovákov. Pre tých, ktorí hľadajú možnosť, ako uchovať hodnotu peňazí lepšie ...

15.8.2023 Eva Sadovská

Výnosy podielových fondov boli v druhom štvrťroku 2023 vyššie ako inflácia

Na Slovensku sme už vyše roka svedkami vysokého cenového rastu. Viac ako inokedy tak počúvame o investovaní, ktoré môže z dlhodobého ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay