Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

13. dôchodok

Z 13. dôchodku sa stala štátna dávka na októbrovom zasadaní v roku 2020. Dovtedy sme ho od roku 2011 až po rok 2019 poznali pod pojmom vianočný príspevok. Pozmenený zákon však na rozdiel od vianočného príspevku poskytuje tento príspevok všetkým dôchodcom, zatiaľ čo vianočný príspevok bol určený len pre dôchodcov, ktorých dôchodok nepresahoval mesačnú sumu 600 eur. Zmenila sa takisto aj celková výška dôchodkov, a tak si všetci dôchodcovia prilepšili o desiatky ba až stovky eur.[1]
Obsah

Trinásty dôchodok je vyplácaný podľa výšky mesačného dôchodku. Najvyšší možný 13. dôchodok je v sume 300 eur a dostávajú ho poberatelia s dôchodkom do výšky 234,42 eura (stav k roku 2022). Najmenšia suma je 50 eur. Presnú výšku pre konkrétneho dôchodcu určuje vzorec, ktorý je súčasťou zákona, a podľa ktorého sa trinásty dôchodok počíta. Sociálna poisťovňa na výpočet 13. dôchodku každoročne pripravuje kalkulačku, ktorú zverejňuje na svojej webovej stránke.[2]

 

Nárok na 13. dôchodok

Nárok na 13. dôchodok majú poberatelia starobného, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku a sociálneho dôchodku. Na posúdenie nároku na 13. dôchodok a určenie jeho sumy sa prihliada okrem týchto spomenutých prípadov aj na sumu dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky, dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným dôchodkom, dôchodkov z II. piliera, vyrovnávacieho príplatku a dorovnávacieho prídavku podľa právnych predpisov Českej republiky.[3]

 

Výplata 13. dôchodku

Sociálna poisťovňa vypláca 13. dôchodok dôchodcom automaticky, bez akejkoľvek žiadosti. Trinásty dôchodok býva vyplácaný v deň výplatného termínu dôchodku ku koncu roka. V roku 2020 sa tak udialo v decembri, v roku 2021 to bolo o mesiac skôr. V roku 2022 však Vláda SR ako aj Národná rada SR rozhodli, že sa 13. dôchodok vyplatí skôr, a to v júli 2022. Návrh novely zákona o 13. dôchodku pripravil rezort práce v spolupráci s poslancami Národnej rady SR, ako pomoc pre seniorov v období vysokej inflácie.[4][5][6]

 

 

Zdroje:

[1] [2] [3] [4] SOCIÁLNA POISŤOVŇA, [online], 2022. MPSVR SR: Vláda aj parlament schválili vyplatenie 13. dôchodku už v júli. [cit. 2022-06-11]. Dostupné z: https://www.socpoist.sk/aktuality-mpsvr-sr--vlada-aj-parlament-schvalili-vyplatenie-13-dochodku-uz-v-juli/48411s70409c.

[5] SOCIÁLNA POISŤOVŇA, [online], 2020. 13. dôchodok v roku 2020. [cit. 2022-06-11]. Dostupné z: https://www.socpoist.sk/13-dochodok-v-roku-2020/68971s.

[6] SOCIÁLNA POISŤOVŇA, [online], 2021. 13. dôchodok v roku 2021. [cit. 2022-06-11]. Dostupné z: https://www.socpoist.sk/13-dochodok-v-roku-2021/69854s.

Aplikácia

 1. 1.
  V prvom pilieri nastali zmeny, novinkou je rodičovský bonus a dôchodkový automat
 2. 2.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur
 3. 3.
  Rodičovský príspevok sa od začiatku roku 2023 opäť zvyšuje
 4. 4.
  Čo nám na jesenné večery pripravili streamovacie spoločnosti Netflix a HBO Max?
 5. 5.
  Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu