Hľadaj

Zvládajú Fínsko, Lotyšsko či Rakúsko ekonomický boj s koronakrízou lepšie ako my?

Ekonomika Poslať

Ekonomika v Európe, ale aj na celom svete dostáva zabrať. Európske krajiny preto prijali a ešte stále prijímajú rozsiahle opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy na ekonomiku. Prinášame inšpiratívny prehľad, ako sa krajiny v Európe – Fínsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Česko či Rakúsko, popasovali s novou situáciou.

image

Foto: Shutterstock

Jednorazové dotácie, daňové prázdniny, ale aj kurzarbeit

Česká republika priniesla bonus 500 českých korún na deň (približne 18 eur). Fíni vytiahli jednorazovú dotáciu 2-tisíc eur a v prvej fáze podporili rozvojové projekty, aktuálne chcú ďalším balíkom zabrániť vlne bankrotov. V Litve zaviedli pre viac ako 30-tisíc firiem daňové prázdniny. Viaceré krajiny zaviedli kurzarbeit na záchranu a udržanie pracovných miest.

S rýchlosťou pomoci, jej byrokraciou a komplikovanými podmienkami sa neborí len Slovensko, ale snáď každý štát okrem Fínska, ktoré sa aj v tomto prípade javí ako vyspelá krajina. Nikto na takú rozsiahlu pomoc jednoducho nebol pripravený.

Fínsky model podpory

Fínska vláda vyčlenila na pomoc ekonomike 1,9 miliardy eur. Záchranný balíček je určený na pomoc malým i väčším firmám. Ide najmä o rozvojové projekty, náhradu mzdy či jednorazovú dotáciu.

V prípade malej firmy do päť ľudí môže podnikateľ požiadať o dotáciu, ktorá zahŕňa 80 percent zo súčtu mzdy a nepriamych nákladov. Malé firmy ďalej môžu požiadať o takzvané rozvojové dotácie na zmenu výroby či produktového radu. Výška jednorazovej dotácie je až 80 percent oprávnených nákladov, najviac 100-tisíc eur. Podnikateľ môže už vopred dostať z tejto sumy až 70 percent. Fínske regionálne úrady evidovali do 6. mája 23-tisíc žiadostí podnikateľov do 5 zamestnancov. Odvetvia, ktoré dostávajú najviac finančných prostriedkov, sú potravinárske služby, maloobchod a pozemná doprava.

Druhá verzia je určená pre podnikateľov od 6 do 250 zamestnancov ako jednorazová dotácia na rozvoj pracovných postupov a nových produktov. Sú dve formy pomoci. Grant na predbežnú rozvojovú štúdiu, s maximálnou výškou 10-tisíc eur, a grant na samotný rozvojový projekt až do výšky 100-tisíc eur. Podmienkou oprávnenosti je zhoršenie finančnej situácie v podniku. O takúto pomoc žiadalo vyše 26-tisíc podnikateľov, priemerná výška financovania je 9 885 eur na pilotné štúdie a 35 135 eur na rozvoj podnikania.

Tento program však čelil veľkej kritike, pretože príčinou krízy nie je nedostatok rozvojových projektov, ale vysoký prepad v prostriedkoch na prevádzku. Výsledkom je to, že skúsené firmy v podávaní žiadostí o rozvojové granty končia ako úspešní prijímatelia podpory, no a ostatné na pomoc nedosiahli.

Granty na podporu malých SZČO (podnikatelia bez zamestnancov, freelanceri) predstavujú jednorazovú paušálnu platbu vo výške 2-tisíc eur. Slúži na pokrytie nákladov činnosti podnikateľa. O tento grant žiadajú SZČO svoju obec, v ktorej je podnik registrovaný.

Túto pomoc vláda spustila veľmi rýchlo a došlo aj k rýchlemu prerozdeleniu prostriedkov. Pri spätných kontrolách však fínske úrady zistili, že viaceré SZČO nemali zhoršenú finančnú situáciu, čo bola jedna zo základných podmienok pre zisk podpory. Zaujímavosťou je to, že SZČO môžu zároveň poberať dávku v nezamestnanosti aj napriek tomu, že neukončili podnikateľskú činnosť.

V máji fínska vláda predstavila nový program pomoci. Plánuje prerozdeliť takmer ďalšiu miliardu eur. Ide o formu podpory pre podniky vo všetkých priemyselných odvetviach na pokrytie ich nákladov. Podpora je určená spoločnostiam, ktoré zaznamenali výrazný pokles obratu v dôsledku epidémie. Medzi kritériá oprávnenosti patrí zníženie obratu spoločnosti.

Doteraz bola priama pomoc zameraná na rozvoj, teraz chcú podporiť obchodné náklady firiem a zabrániť vlne bankrotov. „Chceme pomôcť spoločnostiam dostať sa späť na nohy po koronakríze a zabrániť prepúšťaniu,“ uviedol fínsky minister hospodárstva Mika Lintilä. Program má nahradiť doterajší rozvojový program. O pomoc z pôvodne určených už fínski podnikatelia nebudú žiadať.

Okrem uvedených opatrení stojí za zmienku aj príspevok pre rodičov, ktorí zostávajú so svojimi deťmi doma a nepoberajú mzdu. Mesačne dostávajú sumu 723,50 eura.

V Litve aj daňové prázdniny

Litva schválila balíček na podporu ekonomiky vo výške 5 miliárd eur. Prijali desať opatrení, jedným z nich je pokrytie 70 až 90 percent hrubej mzdy zamestnancov, ktorí museli prestať pracovať z dôvodu celoštátnej karantény.
 
SZČO, ktoré si platili sociálne odvody, dostali od štátu 257 eur mesačne. K polovici apríla požiadalo o takúto podporu viac ako 28-tisíc SZČO. Takisto má krajina vytvorený zoznam 32-tisíc najviac postihnutých podnikov, ktoré majú počas trvania výnimočného stavu daňové prázdniny.

Lotyši podporili svoju leteckú spoločnosť

V Lotyšsku na pomoc ekonomike vyčlenili 4 miliardy eur. Nárok na podporu majú firmy, ktoré zaznamenali v marci zníženie príjmov o 30 percent. Pre zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať na základe opatrení, tak môže zamestnávateľ požiadať o 75-percentnú náhradu mzdy (najviac 700 eur za mesiac na jedného zamestnanca).

Takisto môžu požiadať o náhradu mzdy aj pre zamestnancov, ktorí sú zároveň aj SZČO, no mesačne majú príjem najviac 430 eur. Cieľom je poskytnúť finančnú pomoc širšiemu okruhu zamestnancov.

Vláda podporila sumou 250 miliónov eur aj národnú leteckú spoločnosť airBaltic, a to investíciou do základného kapitálu.

Maďarskí podnikatelia môžu čerpať výhodné pôžičky

Naši južní susedia sa rozhodli počas krízy podporiť vedu a výskum. Pracovníci v tejto oblasti dostanú počas troch mesiacov o 40 percent vyššiu mzdu. Zamestnanci počas pozastavenej činnosti v podnikoch dostávajú 70 percent zo svojho platu, musia však robiť pre svojho zamestnávateľa niečo „užitočné“. Nie je však jasne špecifikované, o čo konkrétne má ísť. Je to teda vec dohody.

Maďarská vláda schválila takzvaný kurzarbeit na ochranu pracovných miest. V prípade, že firma musí skrátiť úväzok zamestnancovi o 15 až 75 percent, štát uhradí 70 percent mzdy. Firma musí preukázať výpadky vo výrobe, ktoré súvisia s pandémiou. Podporu môžu žiadať po dobu 3 mesiacov. Zamestnanec zároveň musí tretinu svojho pracovného času, ktorý však nestrávi vo firme, venovať osobnému rozvoju.

Malí a strední podnikatelia majú možnosť čerpať pôžičky na zachovanie pracovných miest. V prípade, že majiteľ podniku nie je schopný vyplácať mzdy, môže čerpať úver v hodnote deviatich mesačných miezd s úrokom 0,1 percenta po dobu dvoch rokov.

České ekonomické opatrenia sú podobné tým našim

Český vládny program Antivirus rieši prevádzky, ktoré boli zatvorené zo zákona, ale aj tie, ktorým klesli tržby, respektíve pandémia obmedzila ich výrobu, znížila počet objednávok, a tak im spôsobila hospodárske problémy.

Pri zatvorených prevádzkach štát preplatil zamestnávateľom 80 % percent z vyplatenej náhrady mzdy zamestnancom, vrátane odvodov. Zamestnanci dostali od zamestnávateľa náhradu mzdy 100 % ich priemerného zárobku, v prípade nariadenej karantény to bolo 60 %.

V prípade, že má firma hospodárske problémy, tak zamestnanec dostane, podľa druhu prekážky, 60 až 100 percent priemerného zárobku, zamestnávateľ dostane 60 percent z vyplatenej náhrady mzdy vrátane odvodov.

O náhradu mzdy v programe Antivirus požiadalo do 22. mája, podľa údajov českého ministerstva práce, viac ako 53-tisíc firiem. Cez túto pomoc vyplatila česká vláda už viac ako 6 miliárd českých korún (približne 221 miliónov eur) a podporila celkovo viac ako 640-tisíc osôb.

Česi taktiež spustili program pre SZČO – kompenzačný, jednorazový bonus vo výške 25-tisíc českých korún (približne 923 eur). Žiadosť s podpísaným čestným prehlásením, že SZČO zasiahla pandémia, mohli podnikatelia poslať za obdobie od 12. marca do 30. apríla. Následne program predĺžili aj na obdobie od 1. mája do 8. júna, suma sa však znížila na 19 500 českých korún (720 eur). K 8. máju evidovala Česká republika takmer 500-tisíc takýchto žiadostí.

Česká republika v rámci opatrení napríklad podporuje podniky, aby sa zamerali na výrobu produktov, ktoré sú potrebné na boj s koronavírusom. Grantom podporí až 50 percent oprávnených nákladov pre spoločnosti.

Bezúročné pôžičky v Írsku

V Írsku majú SZČO nárok na podporu vo výške 410 eur na týždeň. Takisto zamestnanci, ktorí nepracujú, majú nárok na náhradu mzdy vo výške 70 percent, najviac však 410 eur na týždeň (po zdanení). Podpora je určená pre zamestnancov firiem, ktorým klesol obrat o 25 percent a nie sú schopné platiť mzdy. Pomoc je zároveň určená pre zamestnancov s príjmami medzi 38- až 76-tisíc eur za rok.

Malí podnikatelia s firmami do 50 zamestnancov môžu získať pôžičky od 2 500 do 10-tisíc eur, pričom 50 percent financujú miestne orgány, kde podnikateľ podniká. Malí a strední podnikatelia môžu požiadať o bezúročné mikropôžičky do výšky 50-tisíc eur s odkladom splátok na 6 mesiacov. Pri všetkých grantoch a dotáciách treba preukázať, že tržby či príjem klesli v dôsledku pandémie.

Írska vláda čelila kritike, že pôvodná dávka 203 eur na týždeň pre zamestnancov, ktorí prišli o prácu v dôsledku pandémie, je nízka. Preto povolili vyplácanie ďalších prostriedkov. 

V Rakúsku navýšili záchranný balík sedemnásobne

V Rakúsku pôvodne vyčlenili na záchranný ekonomický balík 4 miliardy eur. Fond však následne navýšili až na 28 miliárd eur. SZČO a malí podnikatelia do 10 zamestnancov môžu žiadať o dotáciu pre každého v maximálnej výške do 2-tisíc eur mesačne, minimálne 500 eur. Podpora sa vypočíta podľa straty čistého príjmu.

V prvej fáze bolo priveľa podmienok a mnohé SZČO sa k dotácii preto nedostali. V rámci druhej fázy, po 20. apríli, môžu žiadať o podporu už aj SZČO, ktoré majú aj iný príjem, napríklad zo skráteného pracovného úväzku.

Po novom môžu o paušálnu podporu 500 eur mesačne žiadať aj podniky a startupy založené v tomto roku. V rámci kurzarbeit dostávajú zamestnanci náhradu mzdy vo výške od 80 do 90 percent, ktorú spolu so sociálnym a zdravotným poistením prepláca štát.

V Španielsku je riešením možno fínsky experiment

Univerzálny príjem ako experiment sledoval pred dvoma rokmi celý svet. Fínska vláda vtedy vyplácala približne 560 eur nezamestnaným počas dvoch rokov bez toho, aby si museli povinne hľadať zamestnanie.

Cieľom bolo zlepšiť psychické zdravie ľudí bez príjmu a vytvoriť im pocit základnej istoty. Experiment v roku 2018 zastavili. Aktuálne však v čase krízy zaujal mnohé krajiny. A to Španielsko, ale aj Škótsko.

Tí vidia práve v čase aktuálnej neistoty tento nástroj ako vhodný pre zlepšenie psychiky, ale aj situácie chudobnejších občanov. „Ako sme sa všetci naučili začiatkom roku 2020, neistota nie je dobrý spôsob života,“ uviedla Helena Bloomberg-Krollová, vedúca fínskeho experimentu pre The Guardian. 

Španielska vláda minulý mesiac vyhlásila, že jej cieľom je dosiahnuť čo najrýchlejšie základný príjem pre približne milión najchudobnejších domácností krajiny. Ministerka hospodárstva Nadia Calviño dúfa, že univerzálny základný príjem sa stane stálym nástrojom na riešenie chudoby v Španielsku.

 

Ready Made Maklér
Staňte sa samostatným
finančným agentom už dnes.
Robte biznis,
byrokraciu nechajte na nás.

Kľúčové slová

logo
bike trails
Prečítajte si tiež:
10.8.2020 Marek Mittaš

Počas leta nás ohrozuje nielen koronavírus, ale aj úrazy

Leto akosi samozrejme patrí nielen k dovolenkovej ale aj k úrazovej sezóne. K úrazom síce dochádza celoročne, ale leto im obzvlášť praje ...

9.8.2020 Redakcia FinReport

Desiatky tisíc ľudí zarábajú pod hranicou minimálnej mzdy

Zvyšovanie minimálnej mzdy rezonuje v spoločnosti každý rok. Kým zamestnanci s nízkymi príjmami tieto kroky vítajú, zamestnávatelia sa im ...

9.8.2020 Redakcia FinReport

Spôsobí inovatívna technológia blockchain revolúciu vo verejnom sektore?

Implementácia digitálnych technológii do biznisu sa pre mnohé firmy stáva stále dostupnejšou. Jednou z nich je aj blockchain. Podľa ...

8.8.2020 Juraj Recký

Hľadáte investičné príležitosti? Podielové fondy sú dobrým štartom do sveta investícií

Snaha o lepšie zabezpečenie sa na dôchodok sa môže stať vynikajúcim impulzom, aby sme sa pustili do investovania. Musíme sa však vyznať. ...

7.8.2020 Zuzana Mecková

Dá sa na Slovensku dovolenkovať netradične? Vo folklórnej chyži, v korunách stromov či indiánskom típí vás to bude baviť

Ak vám zákerný koronavírus skomplikoval plány na dobrodružné zážitky v zahraničí, nebuďte sklamaní. Aj dovolenka na Slovensku môže ...

6.8.2020 Redakcia FinReport

Digitalizácia firiem stagnuje, vpred sa neposúvajú ani formy upomínania dlžníkov

O digitalizácii firemných procesov sa v čase koronakrízy hovorí ako o zásadnom riešení v ekonomicky ťažkých časoch. Reprezentatívna ...

6.8.2020 Dominik Horváth

Ktorý prezident dá americkej ekonomike lepší rozlet – Trump alebo Biden?

V Amerike sa pomaly schyľuje k prezidentským voľbám, ktoré sa uskutočnia na sklonku tohto roku, presne 3. novembra. Dvaja hlavní kandidáti, ...

5.8.2020 M. Švančarková a Arian Ali

Pandémia nakopla digitalizáciu v poisťovníctve, dôležitá je však aj udržateľnosť tohto biznisu

Riešenia zo „šuflíka“ počas niekoľkých týždňov dokázali rýchlo a efektívne premietnuť do praxe. Poisťovne hovoria, že práve ...

2.8.2020 Redakcia FinReport

Každý tretí Slovák si nemôže dovoliť ani týždňovú dovolenku

V Európskej únii existujú veľké rozdiely v oblasti životnej úrovne, akú si obyvatelia jednotlivých krajín môžu dovoliť. Týka sa to aj ...

31.7.2020 Magdaléna Švančarková

Predaj áut, dovoleniek a luxusného tovaru sa prepadáva, ľudia o svojich nákupných aktivitách viac premýšľajú

Obsah nákupných košíkov Slovákov sa posledné mesiace výrazne zmenil. Počas „korony“ mnohí nakupovali cez internet, dokonca aj potraviny. ...

30.7.2020 Zuzana Mecková

Na Slovensku máme najnižšiu infláciu za ostatné tri roky, a bude ešte nižšia

Výborná správa pre naše domáce rozpočty – koronakríza nám priniesla najnižšiu infláciu za ostatné tri roky. Inak povedané, za menej ...

29.7.2020 M. Švančarková a D. Horváth

Dôchodkový systém poznačili časté zmeny, populizmus, politické kampane a výsledkom je jeho slabá výkonnosť

Dôchodkový systém na Slovensku funguje dlhodobo neefektívne. Ako uviedol viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovít Ódor, ...

28.7.2020 Zuzana Mecková

Koronakríza priniesla výrazný nárast nezamestnanosti, našťastie stúpa aj počet tých, ktorí si našli novú prácu

Od začiatku koronakrízy sme boli svedkami rastúcej nezamestnanosti. Analytici predpovedali, že by sa tento rok mohla vyšplhať až k 10 %. ...

26.7.2020 Redakcia FinReport

Prieskum: Koronakríza nás síce nezlomila, ale nálady nie sú dobré a vyhliadky sú pesimistické

Viac ako polovica Slovákov tvrdí, že COVID-19 nemal buď žiadny, alebo len minimálny vplyv na ich zamestnanie. Takmer polovica opýtaných ...

23.7.2020 Zuzana Mecková

Najviac zarábajú IT špecialisti, záujem je o administratívnych pracovníkov, a mzdy v ponukách stúpajú

Život vo firmách sa zastavil. Tržby klesli, spomalila sa ekonomika štátu, a výsledkom sú aj zásadné zmeny na trhu práce. Zamestnávatelia ...

23.7.2020 Redakcia FinReport

Slovensko sa málo venuje inováciám v ekonomike, výrazne zaostávame za konkurenciou

Slovensko v inovačnej výkonnosti nenapreduje. Rebríček zostavený Európskou komisiou kladie našu krajinu hlboko pod úroveň priemeru a s ...

18.7.2020 Redakcia FinReport

Každý piaty mladý človek na Slovensku sa nevzdeláva ani nepracuje

Až 20 % mladých ľudí na Slovensku vo veku 20 až 34 rokov sa vlani nevzdelávalo ani nikde nepracovalo. Podľa najnovších údajov Európskeho ...

18.7.2020 Redakcia FinReport

Slovensko v digitalizácii zaostáva, zvyšok EÚ napreduje rýchlejšie

Európskym lídrom v digitalizácii sú škandinávske krajiny. Slovensko sa umiestnilo na 22. priečke spomedzi 28 hodnotených krajín. Príčina ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Na Pustom hrade vo Zvolene vykonávajú aktuálne najväčší archeologický výskum na Slovensku
 2. 2.
  Vedci objavili na Sibíri telo takmer celého mamuta, najviac ich potešili jeho exkrementy (foto)
 3. 3.
  Počas leta nás ohrozuje nielen koronavírus, ale aj úrazy
 4. 4.
  Úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku je žalostná
 5. 5.
  Najviac zarábajú IT špecialisti, záujem je o administratívnych pracovníkov, a mzdy v ponukách stúpajú