Hľadaj

Záujem o druhý pilier stúpa, Slováci sa viac zaujímajú o svoj dôchodok

13 Ekonomika Poslať

Záujem o druhý pilier medzi Slovákmi stúpa a sporiteľov je čoraz viac. Terajší dôchodcovia by však spravili lepšie, ak by doň nevstúpili.

image

Foto: Shutterstock

Počet osôb sporiacich v druhom pilieri sa prehupol cez hranicu 1,5 milióna ľudí. V minulosti už na Slovensku toľko sporiteľov bolo, no ich počet znížili viaceré otvorenia sporiaceho dôchodkového piliera. „V druhom pilieri si na dôchodok k 31. januáru 2019 sporí 1 502 912 občanov Slovenska. Táto magická hranica je dosiahnutá opäť po dvanástich rokoch, po štyroch otvoreniach druhého piliera v minulosti a po mimoriadne pozitívnom raste sporiteľov za ostatné tri roky,“ upozorňuje Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS). 

 

Uplynulé roky ukazujú, že Slováci si začínajú uvedomovať, že sa svojím vlastným dôchodkom musia zaoberať už dlhé roky pred ním. „Slovensko čaká významná sociálna a ekonomická zmena, keď sa jedna z najmladších ekonomík v Európe začne meniť na rýchlo starnúcu. V raste záujmu o druhý pilier vidím silnejúci fenomén osobnej zodpovednosti,“ uzatvára Marián Kopecký, predseda predsedníctva ADSS.

Majetok sporiteľov sa prehupol cez 8,25 miliardy eur, no Slováci tieto prostriedky zhodnocujú slabo. „Objem úspor budúcich dôchodcov predstavuje k 1. februáru 2019 sumu 8 253 841 468,20 eura a druhý pilier sa stáva pevnou súčasťou moderného dôchodkového systému Slovenskej republiky. Je to výsledok dôvery ľudí v jeho existenciu, ako aj celospoločenskej názorovej zhody. Celkovo 6 320 271 076,29 eura, čo predstavuje takmer 77 percent úspor, je alokovaných v garantovaných dôchodkových fondoch a v negarantovaných dôchodkových fondoch (je) 1 933 570 391,91 eura,“ hovorí ADSS.

V roku 2018 sa fondom druhého piliera nedarilo. Podľa ADSS skončili v mínuse garantované fondy a aj negarantované.  „Priemer ročného zhodnotenia dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov, ktorých je na trhu šesť, dosiahol -0,9 %. Trinásť negarantovaných dôchodkových fondov hospodárilo v roku 2018 s priemerným výnosom na úrovni -5,9 %,“ upozorňuje ADSS. 

Za uplynulé tri roky si však garantované fondy polepšili o 2,28 % a za obdobie piatich rokov vzrástli o 6,54 %. Negarantované fondy za obdobie od roku 2016 do konca roku 2018 posilnili o 7,06 %, v päťročnom horizonte si polepšili o 22,6 %.

„Rok 2017 zakončil päť rekordne úspešných rokov pre sporiteľov v druhom pilieri. Rok 2018 bol, naopak, na výnosy striedmy. Dôvodom sú poklesy na akciových a dlhopisových trhoch a nízke úrokové sadzby. Jednou z hlavných príčin akciových poklesov je očakávané spomalenie ekonomického rastu do budúcnosti,“ hodnotí Vladimír Mlynek, podpredseda predsedníctva ADSS.

„Slovensko čaká významná sociálna a ekonomická zmena, keď sa jedna z najmladších ekonomík v Európe začne meniť na rýchlo starnúcu.“

Na jedného Slováka tak v priemere pripadajú úspory vo výške tisícov eur. „Priemerné dôchodkové úspory sporiteľa v druhom pilieri sa blížia k hranici 6-tisíc eur, čo je výška, ktorá už atakuje objem individuálnych finančných úspor priemerného Slováka. Priemerný vek sporiteľa v druhom pilieri je 41 rokov,“ upozorňuje ADSS.

V prípade druhého piliera pripadajú do úvahy tri druhy dôchodkov. Dočasný, doživotný a dôchodok vyplácaný formou programového výberu. Doživotný dôchodok sa vypláca až do smrti sporiteľa, dohodnúť je možné aj pozostalostné dávky. Dočasný dôchodok z druhého piliera sa vypláca v päťročnom, sedemročnom, prípadne desaťročnom období. Špecifickým režimom je programový výber. Na základe dohody, ktorú uzatvorí poberateľ s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, sa vypláca nasporená suma. V dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku alebo obdobie vyplácania.

Doživotný dôchodok sa ako možnosť ponúka sporiteľom, ktorí nasporili relatívne vyššiu sumu, sporitelia, ktorí si nemôžu zakúpiť doživotný dôchodok, majú k dispozícii ostatné dva programy, teda dočasný dôchodok a programový výber v režime malá nasporená suma. 

Dôchodok je zároveň možné indexovať. V takom prípade sa na začiatku vypláca v nižšej sume, no každoročne sa upravuje o vopred určené pevné percento, aby sa zohľadnil budúci rast cien tovarov a služieb.

Najvyšší záujem bol v minulom roku o programový výber. Prispeli k tomu zmeny, ktoré sa v roku 2018 stali účinné. „Novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení účinnú od 1. februára 2018, na základe ktorej môže sporiteľ po dosiahnutí dôchodkového veku použiť celú nasporenú sumu príspevkov – v prípade splnenia podmienky poberania dôchodkov aspoň vo výške referenčnej sumy – aj na programový výber, vrátane jednorazového vyplatenia, využilo minulý rok 1 031 sporiteľov a ďalších 67 využilo možnosť si za celú nasporenú sumu zakúpiť len dočasný dôchodok,“ hovorí Sociálna poisťovňa. V ostatných režimoch vyplácania dôchodku vznikli v minulom roku len desiatky či stovky zmlúv. 

„Počet uzatvorených zmlúv so životnou poisťovňou, na základe ktorých sa vypláca len doživotný dôchodok, za obdobie roka 2018, predstavoval 386. Popri doživotnom dôchodku bolo uzatvorených 32 dohôd o vyplácaní dôchodku programovým výberom a 7 zmlúv o vyplácaní dočasného dôchodku,“ hovorí Sociálna poisťovňa.

„V režime malá nasporená suma bolo v roku 2018 uzatvorených 134 zmlúv. Týmto sporiteľom neponúkla žiadna poisťovňa doživotný dôchodok z dôvodu nízkej nasporenej sumy. Preto im bude dôchodková správcovská spoločnosť, počet sporiteľov 70, alebo životná poisťovňa, počet sporiteľov 64, vyplácať dôchodok mesačne najviac v sume 12,60 eura až do vyčerpania nasporenej sumy, teda nie doživotne,“ dopĺňa.

 

Sociálna poisťovňa však zároveň upozorňuje na to, že súčasní poberatelia dôchodku aj z druhého piliera by mali svoj dôchodok vyšší v prípade, že by do sporiaceho piliera vôbec nevstúpili. Ukazujú to údaje za rok 2017, ktoré Sociálna poisťovňa zverejnila koncom minulého roka. „Dôchodok sporiteľov v druhom pilieri bol v minulom roku v porovnaní s dôchodkom vyplácaným iba Sociálnou poisťovňou nižší. Priemerný starobný dôchodok neznížený o druhý pilier v roku 2017 sociálna poisťovňa vyplácala vo výške 471,70 eura. Priemerný starobný dôchodok sporiteľov znížený z dôvodu účasti na starobnom dôchodkovom sporení bol 421,55 eura, k čomu sa im v priemere pripočítalo z druhého piliera 23,92 eura, ako doživotný starobný dôchodok. Ich celkový dôchodok teda bol 445,47 eura,“ hovorí Sociálna poisťovňa.

Zosúladíme vás s legislatívou o finančnom sprostredkovaní
Novela zákona č. 186/2009 Z.z. prináša až 100 zmien zákona, nové pravidlá a povinnosti.
Zostaňte aktualizovaní!
logo
Prečítajte si tiež:
24.4.2019 Ján Beracka

Finančné aktíva Slovákov sú vôbec najnižšie v eurozóne, bohatšie národy sa nám vzďaľujú

Slováci môžu mať problém sporiť si vlastnými silami na dôchodok. Popri dôchodkových pilieroch môžu byť v budúcnosti potrebné aj ...

24.4.2019 Ján Beracka

Slovensko minulý rok hospodárilo s deficitom 0,7 % HDP

Rozpočtový deficit Slovenska je nižší ako sa očakávalo. Jarná notifikácia štatistického úradu Eurostat odhalila, že Slovensko v minulom ...

23.4.2019 Redakcia FinReport

FinVision 2019: Automatizácia dokáže firmy odbremeniť a umožniť im rásť

Digitalizácia a s ňou súvisiaca automatizácia podnikových procesov, vrátane poskytovaných služieb, môže firmám nielenže ušetriť ...

23.4.2019 Ján Beracka

O životné poistenie väčšina Slovákov záujem nemá

Väčšina Slovákov nemá žiadnu životnú poistku. Spomedzi poistených občanov je väčšina klientov vo veku nad 30 rokov. Objem poistného na ...

20.4.2019 Redakcia FinReport

Cez Veľkú noc pozor na alkohol aj prejedanie, radia poisťovne

Veľkonočné sviatky patria z pohľadu poisťovní k tým pokojnejším. Slováci by si však mali dať pozor na životosprávu. Tradičným ...

18.4.2019 Jana Čipková

Mýtus o GDPR #4: Žiadosti o prenos osobných údajov klienta musí finančný agent vždy vyhovieť

Právo na prenosnosť osobných údajov patrí medzi práva dotknutých osôb, ktoré zaviedlo až nariadenie GDPR. Vzhľadom na to, že mnohí ...

18.4.2019 Redakcia FinReport

Ľudia majú obavy o svoje údaje v mobile

Spotrebitelia majú pochybnosti o bezpečnosti svojich mobilných zariadení. Obavy majú aj z toho, že ich údaje môžu zneužiť maloobchodníci. ...

17.4.2019 Redakcia FinReport

Potraviny sú drahšie, pocítime to aj počas veľkonočných sviatkov

Rast cien tovarov a služieb v marci tohto roka opäť zrýchlil a dosiahol úroveň 2,7 %. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. To ...

12.4.2019 Ján Beracka

Najvyššie príjmy v slovenskom futbale dosiahol v roku 2017 ŠK Slovan Bratislava, hospodáril však so stratou

Najvyššia slovenská futbalová liga má v porovnaní s najlepšími svetovými ligami obrovské rezervy, no aj slovenské kluby dokážu ročne ...

12.4.2019 Redakcia FinReport

Svetová ekonomika v tomto roku posilní o 3,3 %

Globálna ekonomika by si mala v tomto roku polepšiť o 3,3 %. V nasledujúcich dvoch rokoch si ekonomika pripíše po 3,6 %.Vyplýva to z ...

8.4.2019 Ján Beracka

Nemecká ekonomika spomaľuje, Slovensko môže mať vážny problém

Nemecká ekonomika začína spomaľovať. Pre Slovensko je to nepríjemná správa, keďže Nemecko je najsilnejší ekonomický partner Slovenska. ...

8.4.2019 Redakcia FinReport

Tretina mladých Slovákov si nemôže dovoliť kultúrne a športové aktivity

Tretina mladých Slovákov si nemôže dovoliť športové aktivity a kultúru. Vyplýva to z údajov štatistického úradu Eurostat. Štvrtina z ...

3.4.2019 Ján Beracka

Nových bytov je čoraz menej, budúci vývoj realitného trhu je neistý

Nových bytov je čoraz menej, ceny nehnuteľností aj preto v minulom roku rástli. Relatívne menej bytov však znamená, že sa nenafukuje ...

28.3.2019 Ján Beracka

Slovensko čaká stabilný rast, ekonomike pomôžu automobilky aj eurofondy

Slovenská ekonomika má pred sebou obdobie stabilného rastu. Predpokladá to vo svojej strednodobej predikcii Národná banka Slovenska (NBS). ...

26.3.2019 Redakcia FinReport

Miera nezamestnanosti vo februári klesala

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku vo februári tohto roka klesla o 0,10 percentuálneho bodu na 5,16 %. Znížila sa aj celková miera, a ...

25.3.2019 Ján Beracka

Dôchodkové piliere na Slovensku: Čo je čo?

Slovenskí dôchodcovia majú viacero možností, ako si zabezpečiť dôchodok. Dôchodkový systém na Slovensku stojí na troch pilieroch. Každý ...

22.3.2019 Ján Beracka

Slováci chcú zrušenie drobných euromincí, prinesie to viac výhod ako nevýhod

Slováci majú menu euro radi, no obľúbenosť drobných medených mincí je naopak nízka. Slovenskí občania by privítali, keby sa zrušili ...

21.3.2019 Ján Beracka

Experti sú proti, no dôchodkový strop Slovákom stále hrozí

Napriek tomu, že Slovensko čelí nepriaznivému demografickému vývoju, slovenská vláda má ambíciu zastropovať vek odchodu do dôchodku. ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení