Hľadaj

Záujem o druhý pilier stúpa, Slováci sa viac zaujímajú o svoj dôchodok

Ekonomika Poslať

Záujem o druhý pilier medzi Slovákmi stúpa a sporiteľov je čoraz viac. Terajší dôchodcovia by však spravili lepšie, ak by doň nevstúpili.

image

Foto: Shutterstock

Počet osôb sporiacich v druhom pilieri sa prehupol cez hranicu 1,5 milióna ľudí. V minulosti už na Slovensku toľko sporiteľov bolo, no ich počet znížili viaceré otvorenia sporiaceho dôchodkového piliera. „V druhom pilieri si na dôchodok k 31. januáru 2019 sporí 1 502 912 občanov Slovenska. Táto magická hranica je dosiahnutá opäť po dvanástich rokoch, po štyroch otvoreniach druhého piliera v minulosti a po mimoriadne pozitívnom raste sporiteľov za ostatné tri roky,“ upozorňuje Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS). 

 

Uplynulé roky ukazujú, že Slováci si začínajú uvedomovať, že sa svojím vlastným dôchodkom musia zaoberať už dlhé roky pred ním. „Slovensko čaká významná sociálna a ekonomická zmena, keď sa jedna z najmladších ekonomík v Európe začne meniť na rýchlo starnúcu. V raste záujmu o druhý pilier vidím silnejúci fenomén osobnej zodpovednosti,“ uzatvára Marián Kopecký, predseda predsedníctva ADSS.

Majetok sporiteľov sa prehupol cez 8,25 miliardy eur, no Slováci tieto prostriedky zhodnocujú slabo. „Objem úspor budúcich dôchodcov predstavuje k 1. februáru 2019 sumu 8 253 841 468,20 eura a druhý pilier sa stáva pevnou súčasťou moderného dôchodkového systému Slovenskej republiky. Je to výsledok dôvery ľudí v jeho existenciu, ako aj celospoločenskej názorovej zhody. Celkovo 6 320 271 076,29 eura, čo predstavuje takmer 77 percent úspor, je alokovaných v garantovaných dôchodkových fondoch a v negarantovaných dôchodkových fondoch (je) 1 933 570 391,91 eura,“ hovorí ADSS.

V roku 2018 sa fondom druhého piliera nedarilo. Podľa ADSS skončili v mínuse garantované fondy a aj negarantované.  „Priemer ročného zhodnotenia dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov, ktorých je na trhu šesť, dosiahol -0,9 %. Trinásť negarantovaných dôchodkových fondov hospodárilo v roku 2018 s priemerným výnosom na úrovni -5,9 %,“ upozorňuje ADSS. 

Za uplynulé tri roky si však garantované fondy polepšili o 2,28 % a za obdobie piatich rokov vzrástli o 6,54 %. Negarantované fondy za obdobie od roku 2016 do konca roku 2018 posilnili o 7,06 %, v päťročnom horizonte si polepšili o 22,6 %.

„Rok 2017 zakončil päť rekordne úspešných rokov pre sporiteľov v druhom pilieri. Rok 2018 bol, naopak, na výnosy striedmy. Dôvodom sú poklesy na akciových a dlhopisových trhoch a nízke úrokové sadzby. Jednou z hlavných príčin akciových poklesov je očakávané spomalenie ekonomického rastu do budúcnosti,“ hodnotí Vladimír Mlynek, podpredseda predsedníctva ADSS.

„Slovensko čaká významná sociálna a ekonomická zmena, keď sa jedna z najmladších ekonomík v Európe začne meniť na rýchlo starnúcu.“

Na jedného Slováka tak v priemere pripadajú úspory vo výške tisícov eur. „Priemerné dôchodkové úspory sporiteľa v druhom pilieri sa blížia k hranici 6-tisíc eur, čo je výška, ktorá už atakuje objem individuálnych finančných úspor priemerného Slováka. Priemerný vek sporiteľa v druhom pilieri je 41 rokov,“ upozorňuje ADSS.

V prípade druhého piliera pripadajú do úvahy tri druhy dôchodkov. Dočasný, doživotný a dôchodok vyplácaný formou programového výberu. Doživotný dôchodok sa vypláca až do smrti sporiteľa, dohodnúť je možné aj pozostalostné dávky. Dočasný dôchodok z druhého piliera sa vypláca v päťročnom, sedemročnom, prípadne desaťročnom období. Špecifickým režimom je programový výber. Na základe dohody, ktorú uzatvorí poberateľ s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, sa vypláca nasporená suma. V dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku alebo obdobie vyplácania.

Doživotný dôchodok sa ako možnosť ponúka sporiteľom, ktorí nasporili relatívne vyššiu sumu, sporitelia, ktorí si nemôžu zakúpiť doživotný dôchodok, majú k dispozícii ostatné dva programy, teda dočasný dôchodok a programový výber v režime malá nasporená suma. 

Dôchodok je zároveň možné indexovať. V takom prípade sa na začiatku vypláca v nižšej sume, no každoročne sa upravuje o vopred určené pevné percento, aby sa zohľadnil budúci rast cien tovarov a služieb.

Najvyšší záujem bol v minulom roku o programový výber. Prispeli k tomu zmeny, ktoré sa v roku 2018 stali účinné. „Novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení účinnú od 1. februára 2018, na základe ktorej môže sporiteľ po dosiahnutí dôchodkového veku použiť celú nasporenú sumu príspevkov – v prípade splnenia podmienky poberania dôchodkov aspoň vo výške referenčnej sumy – aj na programový výber, vrátane jednorazového vyplatenia, využilo minulý rok 1 031 sporiteľov a ďalších 67 využilo možnosť si za celú nasporenú sumu zakúpiť len dočasný dôchodok,“ hovorí Sociálna poisťovňa. V ostatných režimoch vyplácania dôchodku vznikli v minulom roku len desiatky či stovky zmlúv. 

„Počet uzatvorených zmlúv so životnou poisťovňou, na základe ktorých sa vypláca len doživotný dôchodok, za obdobie roka 2018, predstavoval 386. Popri doživotnom dôchodku bolo uzatvorených 32 dohôd o vyplácaní dôchodku programovým výberom a 7 zmlúv o vyplácaní dočasného dôchodku,“ hovorí Sociálna poisťovňa.

„V režime malá nasporená suma bolo v roku 2018 uzatvorených 134 zmlúv. Týmto sporiteľom neponúkla žiadna poisťovňa doživotný dôchodok z dôvodu nízkej nasporenej sumy. Preto im bude dôchodková správcovská spoločnosť, počet sporiteľov 70, alebo životná poisťovňa, počet sporiteľov 64, vyplácať dôchodok mesačne najviac v sume 12,60 eura až do vyčerpania nasporenej sumy, teda nie doživotne,“ dopĺňa.

 

Sociálna poisťovňa však zároveň upozorňuje na to, že súčasní poberatelia dôchodku aj z druhého piliera by mali svoj dôchodok vyšší v prípade, že by do sporiaceho piliera vôbec nevstúpili. Ukazujú to údaje za rok 2017, ktoré Sociálna poisťovňa zverejnila koncom minulého roka. „Dôchodok sporiteľov v druhom pilieri bol v minulom roku v porovnaní s dôchodkom vyplácaným iba Sociálnou poisťovňou nižší. Priemerný starobný dôchodok neznížený o druhý pilier v roku 2017 sociálna poisťovňa vyplácala vo výške 471,70 eura. Priemerný starobný dôchodok sporiteľov znížený z dôvodu účasti na starobnom dôchodkovom sporení bol 421,55 eura, k čomu sa im v priemere pripočítalo z druhého piliera 23,92 eura, ako doživotný starobný dôchodok. Ich celkový dôchodok teda bol 445,47 eura,“ hovorí Sociálna poisťovňa.

Provízie rozpočítavajte
v ICM2
Insurance Contract Manager
Softvér a služby pre finančný trh
www.ICM2.sk

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
22.7.2019 Marek Mittaš

Dovolenka bez poistenia môže vyjsť draho. Operácia slepého čreva v Grécku stála 10-tisíc eur

Letná sezóna, to nie sú len dovolenky a zábava, ale aj nešťastia a poistné udalosti. Priemerná poistná škoda v zahraničí za minulý rok ...

19.7.2019 Ján Beracka

Štát si od občanov prestane pýtať ďalšie dokumenty v papierovej forme

Slovensko sa už od 1. septembra minulého roka konkrétnym spôsobom obmedzuje v byrokracii tým, že určité potvrdenia sa dajú získať ...

18.7.2019 Ján Beracka

Na Slovensku majú agenti viac povinností, ako vyžaduje európska smernica

Smernica IDD vznikala so vznešeným cieľom, ktorým bolo chrániť spotrebiteľa a nastaviť rovnaké pravidlá pre všetky kanály distribúcie ...

17.7.2019 Ján Beracka

Hybridne financovaný poistný maklér? Nič také sa na Slovensku nechystá

Agenti sa nahlas sťažujú na to, že slovenská legislatíva prísne oddeľuje finančných agentov od finančných poradcov. Túto problematiku ...

16.7.2019 Ján Beracka

Nick de Maesschalck o smernici IDD: Určité rozdiely medzi krajinami sú zdravé, no nesmú byť veľké

Smernica IDD je základnou reguláciou, ktorá predstavuje minimálnu harmonizáciu pravidiel v oblasti distribúcie poistenia. Členské štáty ...

15.7.2019 Ján Beracka

Zavedenie smernice IDD v EÚ je náročné, niektoré krajiny ho doteraz nezvládli

Smernica o distribúcii poistenia (IDD) sa do národných legislatív členských štátov EÚ dostáva s pomerne veľkými ťažkosťami. Táto ...

12.7.2019 Ján Beracka

Dohoda o navýšení minimálnej mzdy je zatiaľ ďaleko

Do 15. júla by sa mali zamestnávatelia, odborári a vláda dohodnúť na prípadnom navýšení minimálnej mzdy. Zamestnávatelia sú ochotní ...

11.7.2019 Redakcia FinReport

Financial Report júl - august analyzuje európsku smernicu IDD

Jednou z výhod európskej integrácie, na ktorú sme si zvykli, je slobodné cestovanie. No z Európskej únie na Slovensko skutočne prichádza ...

10.7.2019 Ján Beracka

Dovolenku často potichu predražujú výmenné kurzy mien

Dovolenkári by mali brať do úvahy, že cenu dovolenky ovplyvňuje oslabovanie a posilňovanie meny na devízových trhoch. Čím je euro slabšie, ...

9.7.2019 Ján Beracka

Ceny bývania sa ďalej šplhajú k historickému maximu

Ceny bývania naďalej rastú, dynamika tohto rastu sa spomaľuje. To je základná charakteristika realitného trhu na začiatku tohto roka. ...

4.7.2019 Ján Beracka

Od júla štát poskytuje výhodné mladomanželské pôžičky

Úvery na Slovensku sú naďalej mimoriadne dostupné, miera zadlženosti domácností je historicky vysoká. Napriek tomu od júla znie na Slovensku ...

2.7.2019 Ján Beracka

Dvojaká kvalita potravín existuje, nerozdeľuje Európu na východ a západ

Potraviny na Slovensku patria k tým lacnejším v rámci EÚ, no sú najdrahšie spomedzi V4. Ukazuje to medzinárodné porovnanie štatistického ...

28.6.2019 Ján Beracka

Rodné číslo sa má zrušiť, nahradí ho bezvýznamový identifikátor a ďalšie kódy

Ministerstvo vnútra SR chce zrušiť rodné čísla a nahradiť ich identifikačnými kódmi, z ktorých sa nebudú dať získať ďalšie údaje. ...

25.6.2019 Redakcia FinReport

Životné minimum sa zvyšuje, vplýva na dôchodky aj exekúcie

Životné minimum sa od júla zvyšuje o približne päť eur. Výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu stúpa z 205,07 ...

21.6.2019 Financial Report

Chudoba ohrozuje vyše osemstotisíc Slovákov

Chudoba ohrozuje 863 tisíc ľudí. Chudobných teda je 16,1 % Slovákov. Ukázali to údaje Štatistického úradu SR. Títo ľudia majú problém ...

20.6.2019 Redakcia FinReport

Slovensko je bližšie k zálohovaniu plastových fliaš

Vládny návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje sa dostal do druhého čítania. Návrh by teda mal definitívne prejsť ...

18.6.2019 Ján Beracka

Slovák je prvýkrát medzi najbohatšími ľuďmi sveta

Najbohatším človekom na planéte je Jeff Bezos, zakladateľ spoločnosti Amazon. Jeho majetok je vo výške 147 miliárd dolárov a pred druhým ...

11.6.2019 Ján Beracka

Štát platí v priemere lepšie ako súkromné firmy, priemer kazia platy učiteľov

V slovenskom verejnom sektore sa na Slovensku dá zarobiť lepšie ako v súkromnej firme. Napriek tomu by si dorovnanie platov na úroveň priemeru ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení