Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Z geotermálnej energie môžeme vyrábať elektrinu a teplo pre desiatky tisíc domácností. Prečo to nerobíme?

Eva Sadovská Ekonomika Poslať

Európska komisia za jeden z nástrojov energetickej sebestačnosti EÚ a odklonu od využívania ruských energetických surovín považuje nárast produkcie energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). V prípade Slovenska podiel energie z OZE stagnuje nad úrovňou 17 % a vyspelým krajinám sa doslova „pozeráme na chrbát“. Podobne je to aj v prípade geotermálnej energie, takzvanej energie zo zeme, z ktorej by sme teoreticky vedeli vyrábať teplo a elektrickú energiu pre desiatky až stovky tisíc domácností, no nerobíme to. V aktuálnej analýze sme sa pozreli na to, aký je potenciál geotermálnej energie na Slovensku, aké sú jej výhody, ktoré európske ekonomiky sú lídrami vo využívaní energie zo zeme, ale aj na to, čo na Slovensku brzdí investície do OZE.

Vrt

Zdroj: Unsplash

Vojnový konflikt na Ukrajine zosilnil tlak na energetickú sebestačnosť EÚ. Na zníženie závislosti od dovozu ruských energií preferuje Európska komisia viac obnoviteľných zdrojov energie. Už niekoľko mesiacov poznáme cieľ pre OZE v EÚ pre rok 2030. Členské krajiny nakoniec podporili revíziu smernice o obnoviteľných zdrojoch, ktorá stanovuje minimálny podiel OZE na spotrebovanej energii na 42,5 %. Pre jeho dosiahnutie bude nevyhnutná transformácia energetického systému vo všetkých krajinách EÚ.

Geotermálna energia je cenovo stabilná a lacná

Jedným z obnoviteľných zdrojov energie je geotermálna energia. Potenciál Slovenska je nadpriemerný, no využitý iba minimálne. Využívanie geotermálnej energie v sCZT (systém centralizovaného zásobovania teplom) má navyše pozitívny vplyv na koncovú cenu tepla. Vyplynulo to z porovnania cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) k 22. novembru 2023.

„V mestách, kde je tento zelený, obnoviteľný a stabilný zdroj energie využívaný v sCZT, je variabilná zložka ceny tepla stabilne nízka – na rozdiel od systémov, kde nie je vôbec využívaný, respektíve je využívaný v nižšej miere. Cena tepla za jednu MWh tak zostala v takýchto mestách výrazne nižšia aj po dramatickom vývoji na energetickom trhu, ktorý bol spôsobený agresiou Ruskej federácie na Ukrajine,“ hovorí odborník na geotermálnu energiu a projektový manažér PW Energy Michal Mašek.

70701

Pre ilustráciu ponúkame porovnanie vývoja cien variabilnej zložky tepla v dvoch slovenských mestách. Prvým je Veľký Meder, kde podiel geotermálnej energie na celkovej výrobe tepla predstavuje približne 84 %. Cena variabilnej zložky tepla je v tomto meste stabilná. Od začiatku roka 2022 s hodnotou 0,044 eura/kWh vzrástla iba minimálne na aktuálnych 0,048 eura/kWh.

Iná situácia je v Žiari nad Hronom. V tomto meste je síce vysoký potenciál geotermálnej energie, no mesto zatiaľ tento zdroj nevyužíva. Cena variabilnej zložky tepla v ňom vzrástla z úrovne 0,0536 eura/kWh (v úvode roka 2022) na tohtoročných 0,1682 eura/kWh.

Ako vzniká cena tepla?

Cena tepla je dvojzložková. Skladá sa z fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom a variabilnej zložky maximálnej ceny tepla so spotrebnou daňou. Cenu schvaľuje a určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Zjednodušene povedané, fixná zložka predstavuje náklad na výstavbu zariadenia a variabilná zložka náklady na prevádzku. Pri systémoch využívajúcich napríklad fosílne palivá je veľkou nákladovou položkou vo variabilnej zložke cena paliva. Keď „skokovo“ stúpala cena plynu, prejavilo sa to aj na cenách pre koncových odberateľov. Nárast variabilnej zložky bol, naopak, o to menší, o čo väčšie bolo zapojenie výroby tepla z geotermálneho zdroja.

Využívanie geotermálnej energie, a to aj napriek vyššej investičnej náročnosti pri výstavbe zariadení, má dlhodobo výrazne pozitívny vplyv na ceny energií. Je to najmä vďaka minimálnym prevádzkovým nákladom, na ktoré nemá vplyv vývoj cien komodít na svetových trhoch, ani zmena počasia alebo kolobeh dňa a noci,“ dopĺňa M. Mašek.

Slovensko vo využívaní OZE zaostáva

Ako v prípade energie zo zeme, tak aj v prípade iných OZE, ako je napríklad nerecyklovateľný odpad, Slovensko nevyužíva ich potenciál naplno. Niet sa prečo čudovať, že v roku 2021 bol na Slovensku vykázaný podiel energie z OZE na úrovni 17,4 %. Oproti rokom 2019 a 2020 s podielmi 16,9 a 17,3 % je zlepšenie ukazovateľa iba kozmetickou úpravou.

87977

Podľa najaktuálnejších údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat (za rok 2021) máme v rámci Únie deviaty najnižší podiel. Európskym lídrom vo využívaní zelenej energie je jednoznačne Švédsko s podielom 62,6 %. Nasledujú Fínsko a Lotyšsko s vyše 40-percentnými podielmi. Spomedzi našich susedov dominuje Rakúsko s úrovňou ukazovateľa 36,4 %. V prípade išlo o 21,8-percentný podiel.

Čo znamená európska ambícia „42,5 % OZE“ pre Slovensko?

Potrebu odstrániť bariéry rozvoja a zrýchliť zapájanie nových obnoviteľných zdrojov. Tomu by mali pomôcť predovšetkým zjednodušenie a zefektívnenie povoľovacích konaní, úprava zastaranej legislatívy, funkčné podporné mechanizmy a programové výzvy či implementácia ďalších nástrojov na podporu OZE, ktoré pripravila pre členské krajiny EÚ. Slovensku však chýba pri ich aplikácii pružnosť, aj preto rozvoj OZE u nás stagnuje.

Potenciál geotermálnej energie využívame iba na 1 %

Na Slovensku sa o výrobu elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov pričiňujú najmä vodné elektrárne, biomasa, ale aj solárna fotovoltika či bioplynové stanice. Slabšie zastúpenie majú zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) a geotermálne výhrevne či elektrárne. Práve takzvaná energia zo zeme má nadpriemerný potenciál, ktorý zatiaľ nedokážeme naplno využiť.

78499

Energetický potenciál geotermálnych vôd bol na Slovensku stanovený na 6 716 MWt, pričom dnes z neho využívame len zhruba 1 % (reálne využívaný tepelný výkon aktívnych geotermálnych vrtov). Pri efektívnom využívaní geotermálnej energie by sme mohli takýmto teplom, a v budúcnosti aj elektrinou, zásobovať desiatky tisíc slovenských domácností.

Napríklad v oblastiach okolo Žiaru nad Hronom, Prešova či Košíc sa nachádzajú ložiská geotermálnej energie, ktoré majú potenciál nielen na výrobu tepla (ako v Galante či vo Veľkom Mederi), ale aj elektrickej energie.

Aké sú výhody energie zo zeme?

  • Geotermálna energia je k dispozícii 24 hodín denne bez výrazných výkyvov – je to takzvaný baseload, teda základný zdroj.
  • Považuje sa za jeden z najspoľahlivejších zdrojov z pohľadu elektrizačnej sústavy, ako aj dodávok energie.
  • Energia zo zeme je zároveň ohľaduplná k životnému prostrediu.
  • Vyznačuje sa minimálnymi prevádzkovými nákladmi.
  • Ide nielen o miestny, bezpečný a čistý zdroj, ale aj o cenovo dlhodobo stabilný energetický zdroj, ktorý nie je závislý od vývoja na komoditných trhoch či geopolitického vývoja.
  • Realizácia projektu geotermálnej elektrárne či výhrevne prináša benefity pre obyvateľov a vytvára podmienky pre celkový ekonomický rast regiónu.
  • Prispieva k zvýšeniu energetickej bezpečnosti krajiny.

Na Slovensku aktuálne pripravuje spoločnosť PW Energy výstavbu prvých dvoch geotermálnych elektrární v okresoch Žiar nad Hronom (Lovča) a Prešov (Ľubotice). „V oboch prípadoch sa počíta s výrobou zelenej elektrinyvyužitím zostatkového tepla z viacerých geotermálnych vrtov v hĺbke okolo 3,5 až 4 kilometrov. V prvej etape by mali mať geotermálne strediská v Lovči aj v Ľuboticiach inštalovanú kapacitu okolo 6,5 MWe, čo zodpovedá produkcii elektriny pre zhruba 20-tisíc domácností,“ vysvetľuje M. Mašek.

„Projekt v okrese Prešov prešiel pred tromi mesiacmi úspešne procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. veľkou EIA) a od envirorezortu dostal zelenú na realizáciu vrtných prác a výstavbu elektrárne. V prípade projektu v blízkosti Žiaru nad Hronom, kde je naším partnerom SSE Holding, čakáme na záverečné stanovisko od Ministerstva životného prostredia SR, ktorého vydanie je už niekoľko mesiacov po zákonnej lehote,“ pokračuje odborník.

V roku 2026 majú ku geotermálne vykurovaným mestám pribudnúť aj Košice. Projekt geotermálneho vrtu pri Ďurkove, spolurealizovaný štátnou spoločnosťou MH Teplárenský Holding (MHTH), bude najväčším geotermálnym projektom v strednej Európe na výrobu tepla a v auguste získal štatút národného projektu. Z oficiálnych informácií ohľadom projektu v Ďurkove vyplýva postupná výroba tepla zo 65 GWh ročne v roku 2026 až po 175 GWh v roku 2030. Jeho množstvo môže do roku 2035 potenciálne stúpnuť až na 325 GWh, čím by mohla geotermálna energia predstavovať viac ako polovicu palivovej základne košickej teplárne.

Nachádzame sa v „geotermálnej dekáde“

Práve vďaka vysokému potenciálu geotermálnej energie, jej ekonomickým výhodám a minimálnej ekologickej záťaži sa odborníci zhodujú na tom, že aktuálne desaťročie 2020 – 2030 možno v Európe označiť aj ako „geotermálna dekáda“. Každoročne, od začiatku tejto dekády, boli v Európe uvedené do prevádzky desiatky nových zariadení na geotermálne vykurovanie a výrobu chladu či geotermálnych elektrární.

65703

Podľa údajov inštitúcie EGEC (European Geothermal Energy Council) bolo v roku 2022 na kontinente 142 geotermálnych elektrární s inštalovaným výkonom 3,5 GWe. Ešte častejšie sa geotermálna energia v Európe využíva na výrobu tepla a chladu pre budovy či v priemysle, službách a poľnohospodárstve. Podľa údajov EGEC predstavovala v roku 2022 kapacita geotermálneho vykurovania a výroby chladu v Európe 5,6 GWth. Týkala sa 29 európskych ekonomík s 395 zariadeniami. Európskymi lídrami vo výrobe geotermálnej energie sú Island, Turecko a Taliansko.

logo
Prečítajte si tiež:
17.6.2024 Martin Jamnický

Agentúra Moody´s: Hodnotenie Slovenska zostáva vysoké, no s negatívnym výhľadom

Aj tretia veľká ratingová agentúra ponechala, a teda neznížila Slovensku pôvodné hodnotenie. Po S&P a Fitch Rating aj Moody´s potvrdila ...

17.6.2024 Roland Régely

Na výšku úrokových sadzieb hypoték majú vplyv aj rozhodnutia slovenských politikov

Dopyt po nových hypotékach síce v prvom kvartáli tohto roka klesol na najnižšiu úroveň za posledných päť rokov, banky však zostávajú ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Objednávky v priemysle začali po prvý raz v tomto roku rásť

Hodnota nových objednávok v priemysle začala v apríli tohto roku konečne stúpať, keď sa zvýšila o 5,7 % a dosiahla objem 5,83 miliardy eur. ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Od 1. júla sa zvyšujú príspevky na osobnú asistenciu a na opatrovanie

Už o tri týždne, od 1. júla 2024, sa zvyšujú príspevky na osobnú asistenciu a na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých osôb. Zmenu v ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Poisťovňa Kooperativa prináša do bratislavskej Trnávky 102 nájomných bytov

Poisťovňa Kooperativa po predchádzajúcich skúsenostiach v iných krajských mestách Slovenska rozbieha svoj prvý rozsiahly projekt ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

SAPI: Asociácia zameraná na obnoviteľné zdroje sa po novom zacieli najmä na udržateľnú energetiku

Najväčšia slovenská asociácia zameraná na obnoviteľné zdroje mení názov. Po novom sa Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Švajčiarska FlowBank prišla o licenciu a putuje do konkurzu

Ďalšia banka skrachovala. Do konkurzného konania vstúpila švajčiarska online maklérska a obchodná banka FlowBank so sídlom v Ženeve. O ...

16.6.2024 Redakcia FinReport

Cestovné kancelárie vlani zaznamenali druhý najlepší rok od začiatku tisícročia

Cestovné kancelárie na Slovensku vlani dokázali o dve tretiny zvýšiť počty turistov, ktorí si kúpili ich zájazdy. Po troch rokoch boja s ...

16.6.2024 Redakcia FinReport

Počet kryptomenových bankomatov rastie, na celom svete ich je takmer 40-tisíc

Kryptomenám sa darí, a tak stúpa aj počet kryptomenových bankomatov. Úspešné obdobie však trvá len približne 10 posledných mesiacov, ...

15.6.2024 Redakcia FinReport

Európsky preukaz zdravotného poistenia v zahraničí stačiť nemusí, potrebné je cestovné poistenie

Pri plánovaní cesty do zahraničia je jedným z najdôležitejších krokov zabezpečiť si vhodné cestovné poistenie. Toto poistenie je ...

14.6.2024 Robert Juriš

Inflácia na Slovensku dosahuje „príjemných“ 2,2 %, no ceny potravín sa opäť zvyšujú

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v máji 2024 mierne vzrástli, medzimesačne aj medziročne. V porovnaní s aprílom zdraželi aj ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

Pohonné látky na Slovensku opäť výrazne zlacneli

Letná motoristická sezóna je v plnom prúde, no ceny pohonných látok namiesto tradičného predprázdninového rastu na Slovensku klesajú. ...

14.6.2024 Mário Špilberger

Spotreba sladených nápojov kvôli dani poklesne, chce to však čas

Nielen tabakové výrobky, ale aj sladené nealkoholické nápoje budú pravdepodobne od nového roka drahšie. Schvaľovanie novej dane je ...

13.6.2024 Robert Juriš

Ceny bytov stúpajú, no realitný boom sa zatiaľ nekoná

Po prvých piatich mesiacoch tohto roka je slovenský realitný trh v pluse o 3,2 %. Stúpajú ceny starších aj novších bytov. Pozitívny signál ...

13.6.2024 Martin Jamnický

NKÚ: Slovensko musí zlepšiť udržateľnosť verejných financií

Deficit verejnej správy sa na Slovensku medziročne výrazne zvýšil a skončil na úrovni viac ako 6 miliárd eur. A ako podiel na hrubom domácom ...

13.6.2024 Robert Juriš

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa pomôže nakupujúcim aj obchodníkom

S príchodom tohtoročného leta, od 1. júla 2024, začne platiť novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá zmení niektoré doteraz platné ...

13.6.2024 Redakcia FinReport

Reálne mzdy v priebehu posledného roka stúpli o 7 %

Reálne mzdy v sledovaných odvetviach rástli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o viac ako 7 %. Najviac sa zvýšili zárobky ...

13.6.2024 Redakcia FinReport

Tržby v priemysle začali opäť stúpať. Najvýraznejšie rástli vo vybraných trhových službách

Aprílové tržby sa zvýšili v štyroch z piatich mesačne sledovaných odvetví ekonomiky. V prípade priemyslu vzrástli prvýkrát v tomto roku, ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay