Hľadaj

Z európskych peňazí najviac zhltla doprava, čerpanie je však stále nízke

Ekonomika Poslať

Za posledných šesť rokov využilo Slovensko v rámci svojich 12 operačných programov zhruba 4 miliardy eur z fondov Európskej únie. To je len 28 % zo zdrojov, ktoré sme mali k dispozícii.

image

Foto: www.opii.gov.sk

Eurofondy sa v aktuálnom programovom období 2014 až 2020 pomaly blížia k svojmu záveru. Celkové vyčlenené zdroje na šesť rokov boli pre Slovensko 13,78 miliardy eur. To predstavuje približne 2,5-tisíc eur na jedného obyvateľa. Podľa pravidla n+3 (vyčlenené prostriedky na daný rok treba vyčerpať najneskôr do troch rokov) je možné využiť eurofondy pre Slovensko až do konca roka 2023.

Úlohou eurofondov, alebo inak Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), je vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Programové obdobie prebieha v sedemročných cykloch. Aktuálne sa končí obdobie 2014 – 2020. Predtým sa Európska komisia (EK) a Slovensko dohodli na prioritách financovania. Následne Slovensko vypracovalo operačné programy, čiže oblasti, ktoré treba finančne podporiť. Riadenie procesov od vyhlásenia výzvy, hodnotenia projektov, cez podpísanie zmluvy majú na starosti slovenské ministerstvá a Úrad vlády SR. EK prepláca súhrnné žiadosti cez tieto orgány. 

Aktuálne údaje čerpania eurofondov k 31. decembru 2019 zverejnil portál Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII). Rezort financií je certifikačným orgánom pre jedenásť programov, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka.

Operačné programy eurofondov

Najúspešnejší rozvoj vidieka

Nadpriemerne využíva európske peniaze OP Rozvoj vidieka. Vyčerpal takmer polovicu zo svojich vyčlenených financií – 49,65 percenta. To znamená viac ako 757 miliónov eur z celkovej sumy vyše 1,5 miliardy eur. Financie využilo množstvo obcí a organizácií na rôzne projekty v oblastiach rekonštrukcií miestnych komunikácií, domov smútku, na revitalizáciu či vybudovanie detských, športových ihrísk, ale takisto aj na modernizáciu napríklad živočíšnej výroby či investície do využitia obnoviteľných zdrojov.

Veľký prehľad zrealizovaných projektov ponúka Národná sieť rozvoja vidieka. Zrealizovali sa projekty, ako napríklad podpora investície do poľnohospodárskeho podniku v Rudníku so schválenou výškou príspevku v hodnote viac ako 1 milión eur, takisto projekt inovácie výroby chleba v topoľčianskych pekárňach v sume približne 220-tisíc eur. Modernizovala sa syráreň v Hriňovej za vyše 990-tisíc eur, investovalo sa aj do triediarne vajec, skladov a technológií v Dvoroch nad Žitavou v hodnote 860-tisíc eur. Tiež boli podporené menšie projekty, modernizácia chovu oviec v Ploštíne za viac ako 72-tisíc eur, obstaranie inovatívnych technológií v Poľnohospodárskom družstve Dubnica nad Váhom približne za 51-tisíc eur.

Najviac dostala doprava

Najviac financií putovalo do Integrovanej infraštruktúry, takmer 1,5 miliardy eur, čo je 36 percent z vyhradenej sumy. Projekty smerovali na modernizáciu cestnej, vodnej či železničnej dopravy. Takisto na zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám.

Za uplynulé programové obdobie bolo na Slovensku podporených viacero zaujímavých projektov Integrovanej infraštruktúry. Medzi najväčšie zazmluvnené projekty patrí napríklad Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, I. etapa za takmer 300 miliónov eur. Ďalej druhá fáza diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala v sume za 273 miliónov eur.

Zlúčenie zachránilo 100 miliónov

Európska komisia schválila v decembri aj zlúčenie dvoch programov, a to Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra. Cieľom bolo zvrátiť prepadnutie 100 miliónov eur z nevýkonného OP Výskum a inovácie. Technicky ide o zlúčenie, ale peniaze pre vedu, výskum či univerzity zostávajú k dispozícii na svoj účel. Ak by však k zlúčeniu nedošlo, vyčlenené eurofondy by prepadli.

„Niekoľkomesačné úsilie pod vedením nášho úradu v spolupráci s ministerstvom financií sa podarilo – zlúčenie totiž museli schváliť vláda, monitorovacie výbory oboch operačných programov a tiež sme museli urobiť aj zmeny v zákone o eurofondoch,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

Vďaka tomu, že Integrovaná infraštruktúra v zmysle pravidla n+3 vysoko presiahla záväzok na vyčerpanie financií pre rok 2019, mohlo dôjsť k takémuto zlúčeniu. „Pevne verím, že naši skúsení odborníci s pomocou expertov z EÚ naštartujú procesy, ktoré urýchlia zmysluplné čerpanie a výkonnosť v oblasti výskumu a inovácií,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

Eurofondy aj na klimatickú zmenu

Medzi najväčšie programy patrí aj Kvalita životného prostredia. Podľa údajov Ministerstva životného prostredia SR bolo do 3. decembra riadne ukončených 469 projektov, z ktorých sme získali z eurofondov 717 miliónov eur. V procese implementácie je pritom ďalších 1 155 projektov. „Zazmluvnených je v súčasnosti 1 624 projektov za viac ako 1,8 miliardy eur, čo predstavuje 58 percent z celkovej alokácie operačného programu,“ hovorí Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva.

Z európskych zdrojov spustilo Ministerstvo životného prostredia SR nedávno takzvanú kotlovú dotáciu. „Tá umožní v budúcom roku pokryť výmenu približne 10 000 zastaraných vykurovacích zariadení,“ vyhlásil minister László Sólymos. Ide o výmenu starých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach za ekologickejšie. So spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu ide o sumu 35 miliónov eur.

V roku 2020 sú v pláne ďalšie výzvy. Podpora bude smerovať na boj proti klimatickej zmene. „Najmä na realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine, podporu obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na oblasť zachovania obnovy biodiverzity mimo chránených území,“ dopĺňa hovorca ministerstva Ferenčák.

Každoročne získavajú ocenenia aj najlepšie projekty spolufinancované z fondov EÚ v súťaži RegioStars Awards. Cenu verejnosti za rok 2019 dostal projekt CityWalk. Ten navrhuje mestám zlepšenia verejného priestoru. Cieľom je naučiť ľudí využívať viac chôdzu a verejnú dopravu. Pointou je znižovanie emisií. Tento projekt má aj slovenského partnera – neziskovú dobrovoľnú asociáciu vedeckých výskumných inštitúcií Cassovia Life Sciences.

Každý piaty eurofond na Slovensku má nezrovnalosť

Čerpanie európskych peňazí prináša v praxi aj osobitné problémy. Napríklad rôzne nezrovnalosti, či už úmyselné, alebo neúmyselné. Podľa správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) má naša krajina pomerne vysokú mieru nezrovnalostí v 19,29 percentách vyplatených eurofondov a spomedzi všetkých krajín aj suverénne najvyššiu.

V rokoch 2014 až 2018 zistil OLAF na Slovensku 1 649 podvodných a nepodvodných nezrovnalostí. A to pri čerpaní z fondov EÚ a poľnohospodárskych dotácií. Podľa vyjadrenia Úradu podpredsedu pre investície a informatizáciu je to však pre dôsledné nahlasovanie nezrovnalostí zo strany slovenských kontrolných orgánov.

V štatistike má úplne najviac nezrovnalostí (10 995) takmer 47-miliónové Španielsko v 3,31 percentách vyplatených eurofondov. Rumunsko má počet nezrovnalostí 5 563, čo predstavuje 3,23 percenta eurofondov. Najlepšie dopadlo Luxembursko, ktoré eviduje nezrovnalosti len v 2 prípadoch, teda v 0,02 percentách vyplatených eurofondov.

Investície z európskych peňazí do konca roka 2023 v programovom období 2014 – 2020

Integrovaná infraštruktúra
111 km zrekonštruovaných železničných tratí
104 km novovybudovaných diaľnic a rýchlostných tratí
32 km novovybudovaných ciest
78 nových vozidiel MHD
27 km zmodernizovaných električkových tratí zmodernizovaný verejný prístav v Bratislave

Integrovaný regionálny operačný program
145 km zrekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest
14 km novovybudovaných ciest
108 nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave
146 nových úsekov cyklistických komunikácií
10 zmodernizovaných všeobecných nemocníc
8 vybudovaných kreatívnych centier modernizácia a rozširovanie kapacít materských škôl

Životné prostredie
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd (205-tisíc)
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov (21,5-tisíc ton)
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov (330-tisíc ton)
Zvýšený počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany (12,7-tisíc)
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (575 MW)

Výskum a inovácie
170 podporených výskumných inštitúcií
3 200 podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP
1 030 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP
1 160 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu

Rozvoj vidieka
1 850 reštrukturalizovaných a modernizovaných poľnohospodárskych podnikov
500 podnikov, ktoré sa zapojili do zlepšenia životných podmienok zvierat viac ako 90 podporených miestnych akčných skupín
255 ha poľnohospodárskej a lesnej pôdy na podporu efektívnosti prírodných zdrojov a klímy

 

Provízie rozpočítavajte
v ICM2
Insurance Contract Manager
Softvér a služby pre finančný trh
www.ICM2.sk

Kľúčové slová

logo
bike trails
Prečítajte si tiež:
2.4.2020 Redakcia FinReport

Blackout by znamenal kolaps podnikateľského sektora, tvrdia zamestnávatelia

Predseda vlády Igor Matovič v stredu na tlačovej besede predstavil návrh na „vypnutie Slovenska“ na niekoľko týždňov. Takzvaný ...

2.4.2020 Zuzana Mecková

Kaviareň prišla o 70 percent tržieb, prežíva vďaka finančným rezervám a predaju cez okienko

Antónia Zamišková spolu s manželom už piaty rok prevádzkuje kaviareň AMC tvoj coffeeshop v Spišskej Novej Vsi. Vzhľadom k nepriaznivej ...

1.4.2020 Redakcia FinReport

Banky by mohli odložiť splátky úverov a hypoték o šesť až deväť mesiacov

Predseda parlamentu a líder strany Sme rodina Boris Kollár v utorok po rokovaní s čelnými predstaviteľmi finančného sektora informoval, že ...

31.3.2020 Magdaléna Švančarková

Daňové novinky v oblasti DPH v roku 2020

Rok 2020 prináša do daňovej oblasti viacero noviniek. Jednou z nich je napríklad pojem „call-off stock“. Ďalšie spresňujú zaobchádzanie ...

29.3.2020 Zuzana Mecková

Štyri dni adrenalínu a alpských zážitkov v Slovinsku

Odrazu sme leteli na lanách rýchlosťou 50 kilometrov za hodinu a užívali si výhľady na prírodu miestami aj z dvestometrovej výšky. Po ...

28.3.2020 Magdaléna Švančarková

Malé firmy by vydržali platiť najviac mesiac, niektoré môžu otvoriť

Podnikatelia na Slovensku zažívajú zlé časy. Po dvoch týždňoch, odkedy sú školy zatvorené a platia karanténne opatrenia, tak zhruba 64 ...

27.3.2020 Natália Hučková

Organizáciám prinášajú 2 % z dane milióny eur

Každá fyzická a právnická osoba môže neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám či iným vybraným prijímateľom ...

24.3.2020 Redakcia FinReport

Slovenská ekonomika sa výrazne prepadne, o prácu by mohlo prísť až 100-tisíc ľudí

Slovenská ekonomika, ktorá je otvorená a exportne-orientovaná, v tomto roku pravdepodobne dočasne poklesne o takmer 5 percent. Riziko ...

24.3.2020 Redakcia FinReport

Slováci minuli na potraviny počas karantény viac ako 48 miliónov eur

Slováci sa počas karantény začali čoraz viac predzásobovať, a to predovšetkým potravinami, ktoré nakupujú aj online. Ako vyplynulo z ...

25.2.2020 Magdaléna Švančarková

Parkovacia politika v Bratislave. Ako to funguje v zahraničí?

Mnohé európske mestá svoje problémy s preťaženou dopravou vyriešili už pred niekoľkými, ba aj desiatkami rokov. Na rade je konečne ...

13.2.2020 Zuzana Mecková

Len ďalší sľub? Alebo bude diaľnica naprieč Slovenskom hotová do roku 2026

Najdlhšia slovenská diaľnica medzi Bratislavou a Košicami mala byť dokončená už v roku 2010. Nestihlo sa. Termín posunula vláda SR o 6 ...

10.2.2020 Dominik Hapl

Desať sociálnych balíčkov v predvolebnom roku

Vláda v predvolebnom roku 2019 vynaložila viac ako 500 miliónov eur zo štátneho rozpočtu na takzvané sociálne opatrenia, ktoré majú ...

30.1.2020 Dominik Hapl

Ekonomika eurozóny naďalej potrebuje pomocné kolieska

Tradičné zasadnutie Európskej centrálnej banky (ECB) sa konalo 23. januára, na ktorom rada guvernérov rozhodla o nastavení monetárnej ...

8.1.2020 Dominik Hapl

Slovenská ekonomika v roku 2019

Na začiatku nového roka vždy prichádza obdobie bilancovania a hodnotenia toho, aké úspechy či neúspechy naša ekonomika dosiahla v tom ...

18.12.2019 Magdaléna Švančarková

Lacné letenky možno skončia, EÚ chce daň na letecké palivo

V novembri sa stretli deviati ministri financií členských krajín Európskej únie a vyzvali Európsku komisiu, aby zaviedla dane z leteckého ...

6.12.2019 Marek Mittaš

Elektrina a plyn od nového roku zdražejú

Elektrina a plyn budú pre domácnosti od januára 2020 výrazne drahšie. Domácnosti za plyn zaplatia priemerne viac o 3,95 %, za elektrinu bude ...

5.12.2019 Dominik Hapl

O vyrovnanom štátnom rozpočte môžeme snívať ďalej

Už v tomto roku malo Slovensko hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. To, že sa to nepodarí, je už dávno známe, no poslanci Národnej rady SR ...

28.11.2019 Dominik Hapl

Ekonomika Slovenska spomaľuje

Posledné výsledky makroekonomických ukazovateľov naznačujú spomalenie slovenskej ekonomiky. Ochladenie badať najmä v priemyselnej výrobe. ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Blackout by znamenal kolaps podnikateľského sektora, tvrdia zamestnávatelia
 2. 2.
  Banky by mohli odložiť splátky úverov a hypoték o šesť až deväť mesiacov
 3. 3.
  Kaviareň prišla o 70 percent tržieb, prežíva vďaka finančným rezervám a predaju cez okienko
 4. 4.
  Vydržia firmy koronakrízu? Niektoré neprežijú ani tri mesiace, tvrdí prieskum
 5. 5.
  Remišová intenzívne rokuje s ministrami o použití voľných zdrojov EÚ na boj s pandémiou