Hľadaj

Z európskych peňazí najviac zhltla doprava, čerpanie je však stále nízke

Magdaléna Švančarková Ekonomika Poslať

Za posledných šesť rokov využilo Slovensko v rámci svojich 12 operačných programov zhruba 4 miliardy eur z fondov Európskej únie. To je len 28 % zo zdrojov, ktoré sme mali k dispozícii.

image

Foto: www.opii.gov.sk

Eurofondy sa v aktuálnom programovom období 2014 až 2020 pomaly blížia k svojmu záveru. Celkové vyčlenené zdroje na šesť rokov boli pre Slovensko 13,78 miliardy eur. To predstavuje približne 2,5-tisíc eur na jedného obyvateľa. Podľa pravidla n+3 (vyčlenené prostriedky na daný rok treba vyčerpať najneskôr do troch rokov) je možné využiť eurofondy pre Slovensko až do konca roka 2023.

Úlohou eurofondov, alebo inak Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), je vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Programové obdobie prebieha v sedemročných cykloch. Aktuálne sa končí obdobie 2014 – 2020. Predtým sa Európska komisia (EK) a Slovensko dohodli na prioritách financovania. Následne Slovensko vypracovalo operačné programy, čiže oblasti, ktoré treba finančne podporiť. Riadenie procesov od vyhlásenia výzvy, hodnotenia projektov, cez podpísanie zmluvy majú na starosti slovenské ministerstvá a Úrad vlády SR. EK prepláca súhrnné žiadosti cez tieto orgány. 

Aktuálne údaje čerpania eurofondov k 31. decembru 2019 zverejnil portál Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII). Rezort financií je certifikačným orgánom pre jedenásť programov, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka.

Operačné programy eurofondov

Najúspešnejší rozvoj vidieka

Nadpriemerne využíva európske peniaze OP Rozvoj vidieka. Vyčerpal takmer polovicu zo svojich vyčlenených financií – 49,65 percenta. To znamená viac ako 757 miliónov eur z celkovej sumy vyše 1,5 miliardy eur. Financie využilo množstvo obcí a organizácií na rôzne projekty v oblastiach rekonštrukcií miestnych komunikácií, domov smútku, na revitalizáciu či vybudovanie detských, športových ihrísk, ale takisto aj na modernizáciu napríklad živočíšnej výroby či investície do využitia obnoviteľných zdrojov.

Veľký prehľad zrealizovaných projektov ponúka Národná sieť rozvoja vidieka. Zrealizovali sa projekty, ako napríklad podpora investície do poľnohospodárskeho podniku v Rudníku so schválenou výškou príspevku v hodnote viac ako 1 milión eur, takisto projekt inovácie výroby chleba v topoľčianskych pekárňach v sume približne 220-tisíc eur. Modernizovala sa syráreň v Hriňovej za vyše 990-tisíc eur, investovalo sa aj do triediarne vajec, skladov a technológií v Dvoroch nad Žitavou v hodnote 860-tisíc eur. Tiež boli podporené menšie projekty, modernizácia chovu oviec v Ploštíne za viac ako 72-tisíc eur, obstaranie inovatívnych technológií v Poľnohospodárskom družstve Dubnica nad Váhom približne za 51-tisíc eur.

Najviac dostala doprava

Najviac financií putovalo do Integrovanej infraštruktúry, takmer 1,5 miliardy eur, čo je 36 percent z vyhradenej sumy. Projekty smerovali na modernizáciu cestnej, vodnej či železničnej dopravy. Takisto na zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám.

Za uplynulé programové obdobie bolo na Slovensku podporených viacero zaujímavých projektov Integrovanej infraštruktúry. Medzi najväčšie zazmluvnené projekty patrí napríklad Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, I. etapa za takmer 300 miliónov eur. Ďalej druhá fáza diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala v sume za 273 miliónov eur.

Zlúčenie zachránilo 100 miliónov

Európska komisia schválila v decembri aj zlúčenie dvoch programov, a to Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra. Cieľom bolo zvrátiť prepadnutie 100 miliónov eur z nevýkonného OP Výskum a inovácie. Technicky ide o zlúčenie, ale peniaze pre vedu, výskum či univerzity zostávajú k dispozícii na svoj účel. Ak by však k zlúčeniu nedošlo, vyčlenené eurofondy by prepadli.

„Niekoľkomesačné úsilie pod vedením nášho úradu v spolupráci s ministerstvom financií sa podarilo – zlúčenie totiž museli schváliť vláda, monitorovacie výbory oboch operačných programov a tiež sme museli urobiť aj zmeny v zákone o eurofondoch,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

Vďaka tomu, že Integrovaná infraštruktúra v zmysle pravidla n+3 vysoko presiahla záväzok na vyčerpanie financií pre rok 2019, mohlo dôjsť k takémuto zlúčeniu. „Pevne verím, že naši skúsení odborníci s pomocou expertov z EÚ naštartujú procesy, ktoré urýchlia zmysluplné čerpanie a výkonnosť v oblasti výskumu a inovácií,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

Eurofondy aj na klimatickú zmenu

Medzi najväčšie programy patrí aj Kvalita životného prostredia. Podľa údajov Ministerstva životného prostredia SR bolo do 3. decembra riadne ukončených 469 projektov, z ktorých sme získali z eurofondov 717 miliónov eur. V procese implementácie je pritom ďalších 1 155 projektov. „Zazmluvnených je v súčasnosti 1 624 projektov za viac ako 1,8 miliardy eur, čo predstavuje 58 percent z celkovej alokácie operačného programu,“ hovorí Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva.

Z európskych zdrojov spustilo Ministerstvo životného prostredia SR nedávno takzvanú kotlovú dotáciu. „Tá umožní v budúcom roku pokryť výmenu približne 10 000 zastaraných vykurovacích zariadení,“ vyhlásil minister László Sólymos. Ide o výmenu starých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach za ekologickejšie. So spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu ide o sumu 35 miliónov eur.

V roku 2020 sú v pláne ďalšie výzvy. Podpora bude smerovať na boj proti klimatickej zmene. „Najmä na realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine, podporu obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na oblasť zachovania obnovy biodiverzity mimo chránených území,“ dopĺňa hovorca ministerstva Ferenčák.

Každoročne získavajú ocenenia aj najlepšie projekty spolufinancované z fondov EÚ v súťaži RegioStars Awards. Cenu verejnosti za rok 2019 dostal projekt CityWalk. Ten navrhuje mestám zlepšenia verejného priestoru. Cieľom je naučiť ľudí využívať viac chôdzu a verejnú dopravu. Pointou je znižovanie emisií. Tento projekt má aj slovenského partnera – neziskovú dobrovoľnú asociáciu vedeckých výskumných inštitúcií Cassovia Life Sciences.

Každý piaty eurofond na Slovensku má nezrovnalosť

Čerpanie európskych peňazí prináša v praxi aj osobitné problémy. Napríklad rôzne nezrovnalosti, či už úmyselné, alebo neúmyselné. Podľa správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) má naša krajina pomerne vysokú mieru nezrovnalostí v 19,29 percentách vyplatených eurofondov a spomedzi všetkých krajín aj suverénne najvyššiu.

V rokoch 2014 až 2018 zistil OLAF na Slovensku 1 649 podvodných a nepodvodných nezrovnalostí. A to pri čerpaní z fondov EÚ a poľnohospodárskych dotácií. Podľa vyjadrenia Úradu podpredsedu pre investície a informatizáciu je to však pre dôsledné nahlasovanie nezrovnalostí zo strany slovenských kontrolných orgánov.

V štatistike má úplne najviac nezrovnalostí (10 995) takmer 47-miliónové Španielsko v 3,31 percentách vyplatených eurofondov. Rumunsko má počet nezrovnalostí 5 563, čo predstavuje 3,23 percenta eurofondov. Najlepšie dopadlo Luxembursko, ktoré eviduje nezrovnalosti len v 2 prípadoch, teda v 0,02 percentách vyplatených eurofondov.

Investície z európskych peňazí do konca roka 2023 v programovom období 2014 – 2020

Integrovaná infraštruktúra
111 km zrekonštruovaných železničných tratí
104 km novovybudovaných diaľnic a rýchlostných tratí
32 km novovybudovaných ciest
78 nových vozidiel MHD
27 km zmodernizovaných električkových tratí zmodernizovaný verejný prístav v Bratislave

Integrovaný regionálny operačný program
145 km zrekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest
14 km novovybudovaných ciest
108 nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave
146 nových úsekov cyklistických komunikácií
10 zmodernizovaných všeobecných nemocníc
8 vybudovaných kreatívnych centier modernizácia a rozširovanie kapacít materských škôl

Životné prostredie
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd (205-tisíc)
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov (21,5-tisíc ton)
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov (330-tisíc ton)
Zvýšený počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany (12,7-tisíc)
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (575 MW)

Výskum a inovácie
170 podporených výskumných inštitúcií
3 200 podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP
1 030 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP
1 160 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu

Rozvoj vidieka
1 850 reštrukturalizovaných a modernizovaných poľnohospodárskych podnikov
500 podnikov, ktoré sa zapojili do zlepšenia životných podmienok zvierat viac ako 90 podporených miestnych akčných skupín
255 ha poľnohospodárskej a lesnej pôdy na podporu efektívnosti prírodných zdrojov a klímy

 

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
13.4.2021 Redakcia FinReport

Produkcia automobilov na Slovensku sa prepadla dvojciferne, aj tak sme svetová veľmoc

Slovensko vlani zaznamenalo medziročne dvojciferný percentuálny pokles v počte vyrobených automobilov. Na prvý pohľad to vyzerá ako zlá ...

13.4.2021 Roland Régely

Teraz je správny čas na „upratanie“ nevýhodných zmlúv. Ušetriť možno desiatky až stovky eur, radia odborníci

Hypotéka, životné poistenie či poistka na auto. Mnohé finančné produkty nestrácajú na popularite ani počas pandémie, a podľa odborníkov ...

12.4.2021 Robert Juriš

Objavila sa nová generácia investorov. Zmysel našli v ESG fondoch, zodpovedných firmách a zelenom investovaní

Slováci akosi stále nevedia prísť investovaniu na chuť. Máme dlhodobo najnižší podiel investovania spomedzi krajín združených v OECD. ...

12.4.2021 Redakcia FinReport

Paradox: V koronakríze sužovanom gastro sektore vlani vzniklo viac ako 700 nových reštaurácií

Jedným z najviac postihnutých odvetví aktuálnou koronakrízou je gastro sektor. Už viac ako rok znášajú majitelia reštaurácií, bistier a ...

11.4.2021 Redakcia FinReport

Očakávalo sa, že koronakríza si vyžiada viac bankrotov. Ich čas však ešte len príde, sú „odložené“

Ekonomickí analytici predpokladali, že v roku 2020 stúpne počet bankrotov firiem, ktoré nezvládnu ničivý nápor koronakrízy. Opak sa však ...

11.4.2021 Redakcia FinReport

Tajomstvo starého kufra je odhalené. Ukrýval poklad historických mincí za milión eur, ktoré teraz putujú do dražby

Príbeh ako z filmu. Po smrti samotára bol v nenápadnom pražskom byte objavený poklad. Ukrýval ho starý kufor, ktorý dlhé roky ležal na dne ...

10.4.2021 Redakcia FinReport

Budúcnosť je v energetickom zhodnocovaní odpadu. Slovensko je však stále veľmocou v jeho skládkovaní

Slovensko je svetovou veľmocou nielen v počte vyrobených automobilov v prepočte na jedného obyvateľa. V popredí štatistík sa nachádzame aj ...

10.4.2021 Dominik Horváth

Richard Branson: Ako sa z dyslektika stal miliardár, rytier a priekopník komerčných letov do vesmíru

Kvôli svojej túžbe podnikať odišiel zo školy už v 16-tich rokoch. Presadil sa v hudobnom priemysle. Neskôr presedlal na lietadlá, a jeho ...

5.4.2021 Redakcia FinReport

Farmácia patrí k víťazom koronakrízy, ale tiež zápasí s poklesom dopytu a tlakom na znižovanie cien

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že jedným z odvetví, ktoré z koronakrízy vyjde víťazne, bude aj farmaceutický priemysel. Ukázalo sa, že ...

4.4.2021 Robert Juriš

Volkswagen chce bojovať s Teslou o pozíciu lídra na svetovom trhu s elektromobilmi

Preteky o ovládnutie budúcnosti vo výrobe elektrických vozidiel naberajú na obrátkach. Spoločnosť Volkswagen oznámila, že do roku 2030 ...

2.4.2021 Redakcia FinReport

Fosílne palivá sa v Európskej únii využívajú čoraz menej. Konečne ich začali predbiehať obnoviteľné zdroje

Prvýkrát v histórii Európskej únie získali členské štáty elektrickú energiu prevažne z obnoviteľných zdrojov. Zároveň sa výroba ...

1.4.2021 Robert Juriš

Guvernér NBS Peter Kažimír ešte v tomto roku očakáva 5-percentný rast slovenskej ekonomiky

Napriek dlhodobému lockdownu, takmer mesiac trvajúcej vládnej kríze a kritickej situácii v niektorých sektoroch slovenskej ekonomiky, Národná ...

31.3.2021 Robert Juriš

Na definitívne dokončenie a odovzdanie Plánu obnovy a odolnosti nám zostáva už len jeden mesiac

Už len mesiac zostáva všetkým krajinám Európskej únie vrátane Slovenska na sfinalizovanie a odovzdanie svojho Plánu obnovy a odolnosti do ...

29.3.2021 Redakcia FinReport

TOP 7 trendov hybridného spôsobu práce. Microsoft upozorňuje na vyčerpanosť a stratu pracovných vzťahov

Spoločnosť Microsoft uverejnila výsledky svojho každoročného prieskumu Work Trend Index 2021. Konštatuje v nich, že najzásadnejšou zmenou ...

27.3.2021 Redakcia FinReport

Cena ropy po niekoľkomesačnom raste začala klesať. Investori reagujú na príliš pomalé tempo vakcinácie

Zdá sa, že pozitívna emócia na svetových trhoch spojená s očakávaniami rýchlej a úspešnej vakcinácie väčšiny populácie začína ...

25.3.2021 Magdaléna Švančarková

Po zákaze cestovať by mala prísť na rad kompenzácia pre cestovné kancelárie

Vláda pod hrozbou tisíceurovej pokuty schválila zákaz dovolenkovania v zahraničí. Platí od 20. marca do 28. apríla. Cieľom je ochrániť ...

24.3.2021 Redakcia FinReport

Hackeri zaútočili na tisícky emailových serverov, ESET odhalil viacero nebezpečných skupín

Odborníci na počítačové útoky odhalili, že nedávno objavené slabé miesta v Microsoft Exchange zneužíva viac ako desať rôznych ...

22.3.2021 Redakcia FinReport

Slovensko výrazne zaostáva v úrovni digitalizácie. Má to vplyv na tvorbu HDP aj zvládanie koronakrízy

V celosvetovom prieskume spoločnosti Euler Hermes merajúcom úroveň digitalizácie krajín sa Slovensko umiestnilo na 44. mieste. Oproti ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Produkcia automobilov na Slovensku sa prepadla dvojciferne, aj tak sme svetová veľmoc
 2. 2.
  Teraz je správny čas na „upratanie“ nevýhodných zmlúv. Ušetriť možno desiatky až stovky eur, radia odborníci
 3. 3.
  Banskobystrický kraj otvoril ďalšie vakcinačné centrum, tímy lekárov a sestier zabezpečili jódové kúpele
 4. 4.
  Muž bol odsúdený v Čechách za miliónové podvody, chytili ho v Košiciach (video)
 5. 5.
  Cez Slovensko pôjdu zahraniční vojaci, Američania sa budú presúvať v rámci operácie Atlantic Resolve