Hľadaj

Z európskych peňazí najviac zhltla doprava, čerpanie je však stále nízke

Magdaléna Švančarková Ekonomika Poslať

Za posledných šesť rokov využilo Slovensko v rámci svojich 12 operačných programov zhruba 4 miliardy eur z fondov Európskej únie. To je len 28 % zo zdrojov, ktoré sme mali k dispozícii.

image

Foto: www.opii.gov.sk

Eurofondy sa v aktuálnom programovom období 2014 až 2020 pomaly blížia k svojmu záveru. Celkové vyčlenené zdroje na šesť rokov boli pre Slovensko 13,78 miliardy eur. To predstavuje približne 2,5-tisíc eur na jedného obyvateľa. Podľa pravidla n+3 (vyčlenené prostriedky na daný rok treba vyčerpať najneskôr do troch rokov) je možné využiť eurofondy pre Slovensko až do konca roka 2023.

Úlohou eurofondov, alebo inak Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), je vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Programové obdobie prebieha v sedemročných cykloch. Aktuálne sa končí obdobie 2014 – 2020. Predtým sa Európska komisia (EK) a Slovensko dohodli na prioritách financovania. Následne Slovensko vypracovalo operačné programy, čiže oblasti, ktoré treba finančne podporiť. Riadenie procesov od vyhlásenia výzvy, hodnotenia projektov, cez podpísanie zmluvy majú na starosti slovenské ministerstvá a Úrad vlády SR. EK prepláca súhrnné žiadosti cez tieto orgány. 

Aktuálne údaje čerpania eurofondov k 31. decembru 2019 zverejnil portál Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII). Rezort financií je certifikačným orgánom pre jedenásť programov, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka.

Operačné programy eurofondov

Najúspešnejší rozvoj vidieka

Nadpriemerne využíva európske peniaze OP Rozvoj vidieka. Vyčerpal takmer polovicu zo svojich vyčlenených financií – 49,65 percenta. To znamená viac ako 757 miliónov eur z celkovej sumy vyše 1,5 miliardy eur. Financie využilo množstvo obcí a organizácií na rôzne projekty v oblastiach rekonštrukcií miestnych komunikácií, domov smútku, na revitalizáciu či vybudovanie detských, športových ihrísk, ale takisto aj na modernizáciu napríklad živočíšnej výroby či investície do využitia obnoviteľných zdrojov.

Veľký prehľad zrealizovaných projektov ponúka Národná sieť rozvoja vidieka. Zrealizovali sa projekty, ako napríklad podpora investície do poľnohospodárskeho podniku v Rudníku so schválenou výškou príspevku v hodnote viac ako 1 milión eur, takisto projekt inovácie výroby chleba v topoľčianskych pekárňach v sume približne 220-tisíc eur. Modernizovala sa syráreň v Hriňovej za vyše 990-tisíc eur, investovalo sa aj do triediarne vajec, skladov a technológií v Dvoroch nad Žitavou v hodnote 860-tisíc eur. Tiež boli podporené menšie projekty, modernizácia chovu oviec v Ploštíne za viac ako 72-tisíc eur, obstaranie inovatívnych technológií v Poľnohospodárskom družstve Dubnica nad Váhom približne za 51-tisíc eur.

Najviac dostala doprava

Najviac financií putovalo do Integrovanej infraštruktúry, takmer 1,5 miliardy eur, čo je 36 percent z vyhradenej sumy. Projekty smerovali na modernizáciu cestnej, vodnej či železničnej dopravy. Takisto na zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám.

Za uplynulé programové obdobie bolo na Slovensku podporených viacero zaujímavých projektov Integrovanej infraštruktúry. Medzi najväčšie zazmluvnené projekty patrí napríklad Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, I. etapa za takmer 300 miliónov eur. Ďalej druhá fáza diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala v sume za 273 miliónov eur.

Zlúčenie zachránilo 100 miliónov

Európska komisia schválila v decembri aj zlúčenie dvoch programov, a to Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra. Cieľom bolo zvrátiť prepadnutie 100 miliónov eur z nevýkonného OP Výskum a inovácie. Technicky ide o zlúčenie, ale peniaze pre vedu, výskum či univerzity zostávajú k dispozícii na svoj účel. Ak by však k zlúčeniu nedošlo, vyčlenené eurofondy by prepadli.

„Niekoľkomesačné úsilie pod vedením nášho úradu v spolupráci s ministerstvom financií sa podarilo – zlúčenie totiž museli schváliť vláda, monitorovacie výbory oboch operačných programov a tiež sme museli urobiť aj zmeny v zákone o eurofondoch,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

Vďaka tomu, že Integrovaná infraštruktúra v zmysle pravidla n+3 vysoko presiahla záväzok na vyčerpanie financií pre rok 2019, mohlo dôjsť k takémuto zlúčeniu. „Pevne verím, že naši skúsení odborníci s pomocou expertov z EÚ naštartujú procesy, ktoré urýchlia zmysluplné čerpanie a výkonnosť v oblasti výskumu a inovácií,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

Eurofondy aj na klimatickú zmenu

Medzi najväčšie programy patrí aj Kvalita životného prostredia. Podľa údajov Ministerstva životného prostredia SR bolo do 3. decembra riadne ukončených 469 projektov, z ktorých sme získali z eurofondov 717 miliónov eur. V procese implementácie je pritom ďalších 1 155 projektov. „Zazmluvnených je v súčasnosti 1 624 projektov za viac ako 1,8 miliardy eur, čo predstavuje 58 percent z celkovej alokácie operačného programu,“ hovorí Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva.

Z európskych zdrojov spustilo Ministerstvo životného prostredia SR nedávno takzvanú kotlovú dotáciu. „Tá umožní v budúcom roku pokryť výmenu približne 10 000 zastaraných vykurovacích zariadení,“ vyhlásil minister László Sólymos. Ide o výmenu starých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach za ekologickejšie. So spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu ide o sumu 35 miliónov eur.

V roku 2020 sú v pláne ďalšie výzvy. Podpora bude smerovať na boj proti klimatickej zmene. „Najmä na realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine, podporu obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na oblasť zachovania obnovy biodiverzity mimo chránených území,“ dopĺňa hovorca ministerstva Ferenčák.

Každoročne získavajú ocenenia aj najlepšie projekty spolufinancované z fondov EÚ v súťaži RegioStars Awards. Cenu verejnosti za rok 2019 dostal projekt CityWalk. Ten navrhuje mestám zlepšenia verejného priestoru. Cieľom je naučiť ľudí využívať viac chôdzu a verejnú dopravu. Pointou je znižovanie emisií. Tento projekt má aj slovenského partnera – neziskovú dobrovoľnú asociáciu vedeckých výskumných inštitúcií Cassovia Life Sciences.

Každý piaty eurofond na Slovensku má nezrovnalosť

Čerpanie európskych peňazí prináša v praxi aj osobitné problémy. Napríklad rôzne nezrovnalosti, či už úmyselné, alebo neúmyselné. Podľa správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) má naša krajina pomerne vysokú mieru nezrovnalostí v 19,29 percentách vyplatených eurofondov a spomedzi všetkých krajín aj suverénne najvyššiu.

V rokoch 2014 až 2018 zistil OLAF na Slovensku 1 649 podvodných a nepodvodných nezrovnalostí. A to pri čerpaní z fondov EÚ a poľnohospodárskych dotácií. Podľa vyjadrenia Úradu podpredsedu pre investície a informatizáciu je to však pre dôsledné nahlasovanie nezrovnalostí zo strany slovenských kontrolných orgánov.

V štatistike má úplne najviac nezrovnalostí (10 995) takmer 47-miliónové Španielsko v 3,31 percentách vyplatených eurofondov. Rumunsko má počet nezrovnalostí 5 563, čo predstavuje 3,23 percenta eurofondov. Najlepšie dopadlo Luxembursko, ktoré eviduje nezrovnalosti len v 2 prípadoch, teda v 0,02 percentách vyplatených eurofondov.

Investície z európskych peňazí do konca roka 2023 v programovom období 2014 – 2020

Integrovaná infraštruktúra
111 km zrekonštruovaných železničných tratí
104 km novovybudovaných diaľnic a rýchlostných tratí
32 km novovybudovaných ciest
78 nových vozidiel MHD
27 km zmodernizovaných električkových tratí zmodernizovaný verejný prístav v Bratislave

Integrovaný regionálny operačný program
145 km zrekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest
14 km novovybudovaných ciest
108 nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave
146 nových úsekov cyklistických komunikácií
10 zmodernizovaných všeobecných nemocníc
8 vybudovaných kreatívnych centier modernizácia a rozširovanie kapacít materských škôl

Životné prostredie
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd (205-tisíc)
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov (21,5-tisíc ton)
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov (330-tisíc ton)
Zvýšený počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany (12,7-tisíc)
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (575 MW)

Výskum a inovácie
170 podporených výskumných inštitúcií
3 200 podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP
1 030 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP
1 160 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu

Rozvoj vidieka
1 850 reštrukturalizovaných a modernizovaných poľnohospodárskych podnikov
500 podnikov, ktoré sa zapojili do zlepšenia životných podmienok zvierat viac ako 90 podporených miestnych akčných skupín
255 ha poľnohospodárskej a lesnej pôdy na podporu efektívnosti prírodných zdrojov a klímy

 

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
27.1.2021 Michal Majsner

Budúcnosťou dopravy sú malé osobné lietadlá. Napríklad také, na akom lietal Fantomas

Cesty sú preplnené, mestá majú problémy s parkovaním, automobilová doprava často kolabuje, pretože jej rezervy sú už takmer úplne ...

27.1.2021 Redakcia FinReport

Prieskum: Pri výbere banky je pre Slovákov najdôležitejšia výška poplatku za vedenie bežného účtu

Traja zo štyroch opýtaných Slovákov (73 %) tvrdia, že výška poplatku za vedenie bežného účtu je pre nich najdôležitejším parametrom ...

26.1.2021 Robert Juriš

IKEA na Slovensku vlani klesla len minimálne. V tomto roku sa zameria na digitálne služby a udržateľné riešenia

Bratislavský obchodný dom IKEA vlani navštívilo 2,4 milióna ľudí, pričom 1,3 milióna z nich v ňom aj nakúpilo. Spoločnosť v rámci ...

26.1.2021 Zuzana Mecková

O prácu prídu stovky ľudí. Hromadné prepúšťanie oznámili nadnárodné spoločnosti Johnson Controls, AT&T a IBM

Slovenský trh práce dostáva v posledných týždňoch poriadne zabrať. K hromadnému prepúšťaniu pristúpili už tri americké korporácie, v ...

26.1.2021 Redakcia FinReport

Pandémia koronavírusu zmenila štruktúru poistných škôd, najviac sa prepadlo cestovné poistenie

Priemerné náklady na jednu škodu stúpli minulý rok o 15 %. Cestovné poistenie sa prepadlo o 60 %. Prírodné živly vyčíňali bez ohľadu na ...

25.1.2021 Redakcia FinReport

Máte poistenú nehnuteľnosť, no domácnosť a zodpovednosť nie? Riešenie prináša nové poistenie od Unionu

Pri poistení nehnuteľnosti sa často zabúda na poistenie domácnosti a zodpovednosti. Situácií, v ktorých však môže poistenie domácnosti ...

25.1.2021 Redakcia FinReport

Viac ako tretina Slovákov nakupuje potraviny cez internet, hoci až doteraz si to mnohí nevedeli ani predstaviť

Už takmer rok trvajúca koronakríza výrazne zmenila nákupné správanie Slovákov. Mnohí prešli na nakupovanie cez internet, ktoré je z ...

24.1.2021 Redakcia FinReport

Ako si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za predchádzajúci rok?

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2020 si môžu uplatniť mladí ľudia do 35 rokov, ktorí zodpovedne splácajú úver na ...

24.1.2021 Redakcia FinReport

Chudoba je na vzostupe. Rastie počet ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť ani dostatok tepla pre svoje domácnosti

Vlani sa výrazne zvýšil počet domácností, ktoré si nemôžu dovoliť mať doma primerané teplo. Takmer 8 % domácností na Slovensku sa ...

20.1.2021 Dominik Horváth

Trištvrte roka trvalo americkému Kongresu vyrokovanie a schválenie balíka pomoci za takmer bilión dolárov

Po viac ako osem mesiacov trvajúcej sérii rokovaní prijal americký Kongres balík opatrení na zmiernenie dôsledkov pandémie koronavírusu vo ...

18.1.2021 Roland Régely

Monopolné postavenie Googlu, Facebooku, Apple či Amazonu je ohrozené. Bidenovi demokrati si na ne brúsia zuby

V roku 2021 zrejme dôjde k „skroteniu“ dominantného postavenia niektorých internetových firiem. Firmy ako Google, Facebook, Apple či Amazon ...

17.1.2021 Redakcia FinReport

Inflácia sa v minulom roku vyšplhala k 2 %. V tomto roku si priplatíme za potraviny, ale ušetríme na energiách

Inflácia v uplynulom roku bola nižšia ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Kým v rokoch 2018 a 2019 celkový rast cien tovarov a služieb ...

13.1.2021 Dominik Horváth

Podarí sa vakcíne proti koronavírusu zachrániť nielen životy, ale aj krachujúci cestovný priemysel?

Cestovnému priemyslu, jednému z najpostihnutejších odvetví, ktoré zasiahla pandémia, začalo svitať na lepšie časy. Hlavným spúšťačom ...

11.1.2021 Roland Régely

Kritizoval čínsku vládu, potom záhadne zmizol. Poznáte príbeh Jacka Maa, jedného z najbohatších ľudí na svete?

Zakladateľ technologického koncernu Alibaba už niekoľko mesiacov nevystúpil na verejnosti, nekomunikuje na sociálnych sieťach, a nikto nevie s ...

10.1.2021 Redakcia FinReport

Prieskum: Rok 2020 sklamal najmä tých, ktorí na jeho začiatku mali príliš odvážne očakávania

Dve tretiny Slovákov (67 %) považujú práve skončený rok 2020 za horší, ako pôvodne očakávali. Až polovica z nich ho vníma dokonca ako ...

9.1.2021 Redakcia FinReport

Zakázali nám piť v podnikoch, nalievame si doma. Vlani každý z nás vypil v priemere 12 litrov čistého alkoholu

Lockdowny zatvárajú nielen ekonomiku, ale menia aj správanie sa obyvateľov štátu. Napríklad Slováci znížili príjem alkoholu v podnikoch, ...

6.1.2021 Zuzana Mecková

Bude zdieľaná ekonomika, aj napriek koronakríze, ekonomikou budúcnosti?

Podnikanie formou zdieľanej ekonomiky je v posledných rokoch čoraz obľúbenejšou voľbou mladých či začínajúcich podnikateľov. ...

3.1.2021 Redakcia FinReport

Robotizácia pohltí milióny pracovných miest, ale vytvorí aj množstvo nových pozícií

Pandémia koronavírusu urýchľuje robotizáciu vo svete. V dôsledku toho by do dvoch rokov mali zaniknúť milióny súčasných pracovných ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Námestie SNP v Martine dostane novú tvár, porota súťaže vybrala architekta zo Žiliny
 2. 2.
  O prácu prídu stovky ľudí. Hromadné prepúšťanie oznámili nadnárodné spoločnosti Johnson Controls, AT&T a IBM
 3. 3.
  Testovanie na koronavírus v Nitre: Po troch kolách skončilo v karanténe viac ako 1 500 ľudí
 4. 4.
  Bratislava žiada posúdenie prvého kola plošného testovania odborníkmi
 5. 5.
  Matovič radí prehodnotiť COVID automat a odporúča lockdown s frekventovaným celoplošným testovaním