Hľadaj
ekarantena
Od našej redaktorky z eKarantény:
Overenie prebehlo, ale neviem, či v poriadku. Notifikácie v aplikácii môžu a nemusia fungovať

Z európskych peňazí najviac zhltla doprava, čerpanie je však stále nízke

Ekonomika Poslať

Za posledných šesť rokov využilo Slovensko v rámci svojich 12 operačných programov zhruba 4 miliardy eur z fondov Európskej únie. To je len 28 % zo zdrojov, ktoré sme mali k dispozícii.

image

Foto: www.opii.gov.sk

Eurofondy sa v aktuálnom programovom období 2014 až 2020 pomaly blížia k svojmu záveru. Celkové vyčlenené zdroje na šesť rokov boli pre Slovensko 13,78 miliardy eur. To predstavuje približne 2,5-tisíc eur na jedného obyvateľa. Podľa pravidla n+3 (vyčlenené prostriedky na daný rok treba vyčerpať najneskôr do troch rokov) je možné využiť eurofondy pre Slovensko až do konca roka 2023.

Úlohou eurofondov, alebo inak Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), je vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Programové obdobie prebieha v sedemročných cykloch. Aktuálne sa končí obdobie 2014 – 2020. Predtým sa Európska komisia (EK) a Slovensko dohodli na prioritách financovania. Následne Slovensko vypracovalo operačné programy, čiže oblasti, ktoré treba finančne podporiť. Riadenie procesov od vyhlásenia výzvy, hodnotenia projektov, cez podpísanie zmluvy majú na starosti slovenské ministerstvá a Úrad vlády SR. EK prepláca súhrnné žiadosti cez tieto orgány. 

Aktuálne údaje čerpania eurofondov k 31. decembru 2019 zverejnil portál Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII). Rezort financií je certifikačným orgánom pre jedenásť programov, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka.

Operačné programy eurofondov

Najúspešnejší rozvoj vidieka

Nadpriemerne využíva európske peniaze OP Rozvoj vidieka. Vyčerpal takmer polovicu zo svojich vyčlenených financií – 49,65 percenta. To znamená viac ako 757 miliónov eur z celkovej sumy vyše 1,5 miliardy eur. Financie využilo množstvo obcí a organizácií na rôzne projekty v oblastiach rekonštrukcií miestnych komunikácií, domov smútku, na revitalizáciu či vybudovanie detských, športových ihrísk, ale takisto aj na modernizáciu napríklad živočíšnej výroby či investície do využitia obnoviteľných zdrojov.

Veľký prehľad zrealizovaných projektov ponúka Národná sieť rozvoja vidieka. Zrealizovali sa projekty, ako napríklad podpora investície do poľnohospodárskeho podniku v Rudníku so schválenou výškou príspevku v hodnote viac ako 1 milión eur, takisto projekt inovácie výroby chleba v topoľčianskych pekárňach v sume približne 220-tisíc eur. Modernizovala sa syráreň v Hriňovej za vyše 990-tisíc eur, investovalo sa aj do triediarne vajec, skladov a technológií v Dvoroch nad Žitavou v hodnote 860-tisíc eur. Tiež boli podporené menšie projekty, modernizácia chovu oviec v Ploštíne za viac ako 72-tisíc eur, obstaranie inovatívnych technológií v Poľnohospodárskom družstve Dubnica nad Váhom približne za 51-tisíc eur.

Najviac dostala doprava

Najviac financií putovalo do Integrovanej infraštruktúry, takmer 1,5 miliardy eur, čo je 36 percent z vyhradenej sumy. Projekty smerovali na modernizáciu cestnej, vodnej či železničnej dopravy. Takisto na zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám.

Za uplynulé programové obdobie bolo na Slovensku podporených viacero zaujímavých projektov Integrovanej infraštruktúry. Medzi najväčšie zazmluvnené projekty patrí napríklad Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, I. etapa za takmer 300 miliónov eur. Ďalej druhá fáza diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala v sume za 273 miliónov eur.

Zlúčenie zachránilo 100 miliónov

Európska komisia schválila v decembri aj zlúčenie dvoch programov, a to Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra. Cieľom bolo zvrátiť prepadnutie 100 miliónov eur z nevýkonného OP Výskum a inovácie. Technicky ide o zlúčenie, ale peniaze pre vedu, výskum či univerzity zostávajú k dispozícii na svoj účel. Ak by však k zlúčeniu nedošlo, vyčlenené eurofondy by prepadli.

„Niekoľkomesačné úsilie pod vedením nášho úradu v spolupráci s ministerstvom financií sa podarilo – zlúčenie totiž museli schváliť vláda, monitorovacie výbory oboch operačných programov a tiež sme museli urobiť aj zmeny v zákone o eurofondoch,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

Vďaka tomu, že Integrovaná infraštruktúra v zmysle pravidla n+3 vysoko presiahla záväzok na vyčerpanie financií pre rok 2019, mohlo dôjsť k takémuto zlúčeniu. „Pevne verím, že naši skúsení odborníci s pomocou expertov z EÚ naštartujú procesy, ktoré urýchlia zmysluplné čerpanie a výkonnosť v oblasti výskumu a inovácií,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

Eurofondy aj na klimatickú zmenu

Medzi najväčšie programy patrí aj Kvalita životného prostredia. Podľa údajov Ministerstva životného prostredia SR bolo do 3. decembra riadne ukončených 469 projektov, z ktorých sme získali z eurofondov 717 miliónov eur. V procese implementácie je pritom ďalších 1 155 projektov. „Zazmluvnených je v súčasnosti 1 624 projektov za viac ako 1,8 miliardy eur, čo predstavuje 58 percent z celkovej alokácie operačného programu,“ hovorí Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva.

Z európskych zdrojov spustilo Ministerstvo životného prostredia SR nedávno takzvanú kotlovú dotáciu. „Tá umožní v budúcom roku pokryť výmenu približne 10 000 zastaraných vykurovacích zariadení,“ vyhlásil minister László Sólymos. Ide o výmenu starých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach za ekologickejšie. So spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu ide o sumu 35 miliónov eur.

V roku 2020 sú v pláne ďalšie výzvy. Podpora bude smerovať na boj proti klimatickej zmene. „Najmä na realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine, podporu obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na oblasť zachovania obnovy biodiverzity mimo chránených území,“ dopĺňa hovorca ministerstva Ferenčák.

Každoročne získavajú ocenenia aj najlepšie projekty spolufinancované z fondov EÚ v súťaži RegioStars Awards. Cenu verejnosti za rok 2019 dostal projekt CityWalk. Ten navrhuje mestám zlepšenia verejného priestoru. Cieľom je naučiť ľudí využívať viac chôdzu a verejnú dopravu. Pointou je znižovanie emisií. Tento projekt má aj slovenského partnera – neziskovú dobrovoľnú asociáciu vedeckých výskumných inštitúcií Cassovia Life Sciences.

Každý piaty eurofond na Slovensku má nezrovnalosť

Čerpanie európskych peňazí prináša v praxi aj osobitné problémy. Napríklad rôzne nezrovnalosti, či už úmyselné, alebo neúmyselné. Podľa správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) má naša krajina pomerne vysokú mieru nezrovnalostí v 19,29 percentách vyplatených eurofondov a spomedzi všetkých krajín aj suverénne najvyššiu.

V rokoch 2014 až 2018 zistil OLAF na Slovensku 1 649 podvodných a nepodvodných nezrovnalostí. A to pri čerpaní z fondov EÚ a poľnohospodárskych dotácií. Podľa vyjadrenia Úradu podpredsedu pre investície a informatizáciu je to však pre dôsledné nahlasovanie nezrovnalostí zo strany slovenských kontrolných orgánov.

V štatistike má úplne najviac nezrovnalostí (10 995) takmer 47-miliónové Španielsko v 3,31 percentách vyplatených eurofondov. Rumunsko má počet nezrovnalostí 5 563, čo predstavuje 3,23 percenta eurofondov. Najlepšie dopadlo Luxembursko, ktoré eviduje nezrovnalosti len v 2 prípadoch, teda v 0,02 percentách vyplatených eurofondov.

Investície z európskych peňazí do konca roka 2023 v programovom období 2014 – 2020

Integrovaná infraštruktúra
111 km zrekonštruovaných železničných tratí
104 km novovybudovaných diaľnic a rýchlostných tratí
32 km novovybudovaných ciest
78 nových vozidiel MHD
27 km zmodernizovaných električkových tratí zmodernizovaný verejný prístav v Bratislave

Integrovaný regionálny operačný program
145 km zrekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest
14 km novovybudovaných ciest
108 nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave
146 nových úsekov cyklistických komunikácií
10 zmodernizovaných všeobecných nemocníc
8 vybudovaných kreatívnych centier modernizácia a rozširovanie kapacít materských škôl

Životné prostredie
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd (205-tisíc)
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov (21,5-tisíc ton)
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov (330-tisíc ton)
Zvýšený počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany (12,7-tisíc)
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (575 MW)

Výskum a inovácie
170 podporených výskumných inštitúcií
3 200 podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP
1 030 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP
1 160 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu

Rozvoj vidieka
1 850 reštrukturalizovaných a modernizovaných poľnohospodárskych podnikov
500 podnikov, ktoré sa zapojili do zlepšenia životných podmienok zvierat viac ako 90 podporených miestnych akčných skupín
255 ha poľnohospodárskej a lesnej pôdy na podporu efektívnosti prírodných zdrojov a klímy

 

Sprostredkovanie predaja SFA
Prevezmite činnosť
samostatného finančného agenta
v existujúcej spoločnosti.
Buďte silní a slobodní.
Obráťte sa na nás.

Kľúčové slová

logo
bike trails
Prečítajte si tiež:
6.6.2020 Redakcia FinReport

Slovenskú ekonomiku čaká ešte väčší prepad. Oživenie by malo prísť až v treťom kvartáli tohto roku

Negatívne dopady na ekonomiku spôsobené pandémiou nového koronavírusu Slovensko pocíti aj v druhom štvrťroku tohto roku. Slovenský HDP ...

5.6.2020 Zuzana Mecková

Overenie prebehlo, ale neviem, či v poriadku. Notifikácie v aplikácii môžu a nemusia fungovať

Od našej redaktorky Zuzany Meckovej, ktorá po prekročení česko-slovenskej hranice na vlastnej koži vyskúša, ako funguje domáca smart ...

4.6.2020 Magdaléna Švančarková

Ako na e-shop? Pomôže prežiť krízu, ale rieši aj budúcnosť

Koronakríza výrazne zmenila spotrebiteľské správanie. Online predaj cez internet vzrástol v marci na Slovensku o 40 percent. E-shop sa stal pre ...

4.6.2020 Zuzana Mecková

Matovičovo tajomstvo ako darček zo zlého sna

Od našej redaktorky Zuzany Meckovej, ktorá po prekročení česko-slovenskej hranice na vlastnej koži vyskúša, ako funguje domáca smart ...

3.6.2020 Redakcia FinReport

Dôvera v ekonomike sa mierne vyjasnila, prepad HDP by mal dosiahnuť 7,5 %

Odhad analytikov Slovenskej sporiteľne (SLSP) na tento rok naznačuje prepad slovenského HDP o 7,5 %. Predpokladajú, že po tohtoročnej recesii ...

3.6.2020 Zuzana Mecková

Prvý deň v domácej karanténe: 35 hodín bez kontrolnej SMS

Od našej redaktorky Zuzany Meckovej, ktorá po prekročení česko-slovenskej hranice na vlastnej koži vyskúša, ako funguje domáca smart ...

2.6.2020 Zuzana Mecková

Policajtom na hraniciach nefungoval systém, kódy overovali telefonicky

Od našej redaktorky Zuzany Meckovej, ktorá po prekročení česko-slovenskej hranice na vlastnej koži vyskúša, ako funguje domáca smart ...

1.6.2020 Zuzana Mecková

Rozhodla som sa. Idem do domácej eKarantény

Od našej redaktorky Zuzany Meckovej, ktorá po prekročení česko-slovenskej hranice na vlastnej koži vyskúša, ako funguje domáca smart ...

31.5.2020 Redakcia FinReport

EÚ schválila rekordný balík pomoci. Pre oživenie slovenského hospodárstva to však stačiť nemusí

Európska komisia schválila obrovskú finančnú injekciu pomoci členským štátom postihnutým koronavírusom. Celková hodnota predstavuje 750 ...

29.5.2020 Magdaléna Švančarková

Zoznam žiadateľov o pomoc od štátu je verejný, najvyššia podpora bola 5,3 milióna

Transparency International Slovensko zverejnilo zoznam žiadateľov pomoci od štátu a aj presné sumy, ktoré im štát za marec vyplatil. K 21. ...

23.5.2020 Redakcia FinReport

Tohtoročné dovolenky budú Slováci tráviť doma. Hory čaká nával turistov

Obmedzenia pohybu v súvislosti s pandémiou koronavírusu menia aj preferencie Slovákov v prípade letných dovoleniek. Mnohí volia dovolenku na ...

15.5.2020 Redakcia FinReport

HDP Slovenska v prvom štvrťroku 2020 medziročne klesol o 3,9 %

Štatistický úrad SR verejnil rýchly odhad HDP za prvý štvrťrok 2020. Oproti prvému kvartálu 2019 bol zaznamenaný prepad HDP o 3,9 % (v ...

14.5.2020 zdroj: J&TBanka

Najdôležitejšie udalosti finančných trhov za mesiac apríl

Americké akcie dosiahli v apríli najväčší mesačný rast od roku 1987, pričom sa darilo aj väčšine ostatných akciových indexov po celom ...

11.5.2020 Redakcia FinReport

Priemyselná výroba sa v marci prepadla najvýraznejšie od krízy v roku 2009

Priemyselná produkcia sa v marci 2020 prepadla o 19,6 %. Ide o najvýraznejší prepad od mája 2009, ktorý vtedy súvisel s hospodárskou ...

11.5.2020 Dominik Hapl

Vráti sa na Slovensko rovná daň?

Rovná daň a progresívne zdanenie proti sebe vedú nekonečný súboj a ekonomické školy sa predbiehajú v tom, ktorá z nich je ...

11.5.2020 Redakcia FinReport

Zahraničný obchod v marci s rekordným deficitom

Masívne šírenie pandémie COVID-19 naprieč Európou a z toho vyplývajúce viaceré opatrenia obmedzujúce pohyb a ekonomickú aktivitu v ...

7.5.2020 Zdroj: Saxo bank

Finančné trhy môže ovplyvniť nárast nezamestnanosti v USA, aj pozvánka do EÚ pre 6 balkánskych krajín

Streda priniesla ďalší výpredaj na finančných trhoch, keď index Dow Jones klesol o 0,91 percenta a index S&P 500 o 0,7 percenta. ...

5.5.2020 Zdroj: Saxo bank

Obnovené americko-čínske napätie vrhá tieň na finančné trhy

Akciový trh si minulý týždeň neviedol najlepšie a svoje obchodovanie uzavrel s týždennou stratou. V stredu síce akcie rástli o 2,66 ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Martin, ktorý zastrelil dvoch mladíkov na diskotéke v Horovciach, sa k činu priznal
 2. 2.
  Matovičovo tajomstvo ako darček zo zlého sna
 3. 3.
  Overenie prebehlo, ale neviem, či v poriadku. Notifikácie v aplikácii môžu a nemusia fungovať
 4. 4.
  Matovičova vláda pripravuje ďalší balík ekonomických opatrení, nie je vylúčené aj zvyšovanie niektorých daní
 5. 5.
  Prvý deň v domácej karanténe: 35 hodín bez kontrolnej SMS