Hľadaj

Z európskych peňazí najviac zhltla doprava, čerpanie je však stále nízke

Magdaléna Švančarková Ekonomika Poslať

Za posledných šesť rokov využilo Slovensko v rámci svojich 12 operačných programov zhruba 4 miliardy eur z fondov Európskej únie. To je len 28 % zo zdrojov, ktoré sme mali k dispozícii.

image

Foto: www.opii.gov.sk

Eurofondy sa v aktuálnom programovom období 2014 až 2020 pomaly blížia k svojmu záveru. Celkové vyčlenené zdroje na šesť rokov boli pre Slovensko 13,78 miliardy eur. To predstavuje približne 2,5-tisíc eur na jedného obyvateľa. Podľa pravidla n+3 (vyčlenené prostriedky na daný rok treba vyčerpať najneskôr do troch rokov) je možné využiť eurofondy pre Slovensko až do konca roka 2023.

Úlohou eurofondov, alebo inak Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), je vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Programové obdobie prebieha v sedemročných cykloch. Aktuálne sa končí obdobie 2014 – 2020. Predtým sa Európska komisia (EK) a Slovensko dohodli na prioritách financovania. Následne Slovensko vypracovalo operačné programy, čiže oblasti, ktoré treba finančne podporiť. Riadenie procesov od vyhlásenia výzvy, hodnotenia projektov, cez podpísanie zmluvy majú na starosti slovenské ministerstvá a Úrad vlády SR. EK prepláca súhrnné žiadosti cez tieto orgány. 

Aktuálne údaje čerpania eurofondov k 31. decembru 2019 zverejnil portál Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII). Rezort financií je certifikačným orgánom pre jedenásť programov, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka.

Operačné programy eurofondov

Najúspešnejší rozvoj vidieka

Nadpriemerne využíva európske peniaze OP Rozvoj vidieka. Vyčerpal takmer polovicu zo svojich vyčlenených financií – 49,65 percenta. To znamená viac ako 757 miliónov eur z celkovej sumy vyše 1,5 miliardy eur. Financie využilo množstvo obcí a organizácií na rôzne projekty v oblastiach rekonštrukcií miestnych komunikácií, domov smútku, na revitalizáciu či vybudovanie detských, športových ihrísk, ale takisto aj na modernizáciu napríklad živočíšnej výroby či investície do využitia obnoviteľných zdrojov.

Veľký prehľad zrealizovaných projektov ponúka Národná sieť rozvoja vidieka. Zrealizovali sa projekty, ako napríklad podpora investície do poľnohospodárskeho podniku v Rudníku so schválenou výškou príspevku v hodnote viac ako 1 milión eur, takisto projekt inovácie výroby chleba v topoľčianskych pekárňach v sume približne 220-tisíc eur. Modernizovala sa syráreň v Hriňovej za vyše 990-tisíc eur, investovalo sa aj do triediarne vajec, skladov a technológií v Dvoroch nad Žitavou v hodnote 860-tisíc eur. Tiež boli podporené menšie projekty, modernizácia chovu oviec v Ploštíne za viac ako 72-tisíc eur, obstaranie inovatívnych technológií v Poľnohospodárskom družstve Dubnica nad Váhom približne za 51-tisíc eur.

Najviac dostala doprava

Najviac financií putovalo do Integrovanej infraštruktúry, takmer 1,5 miliardy eur, čo je 36 percent z vyhradenej sumy. Projekty smerovali na modernizáciu cestnej, vodnej či železničnej dopravy. Takisto na zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám.

Za uplynulé programové obdobie bolo na Slovensku podporených viacero zaujímavých projektov Integrovanej infraštruktúry. Medzi najväčšie zazmluvnené projekty patrí napríklad Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, I. etapa za takmer 300 miliónov eur. Ďalej druhá fáza diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala v sume za 273 miliónov eur.

Zlúčenie zachránilo 100 miliónov

Európska komisia schválila v decembri aj zlúčenie dvoch programov, a to Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra. Cieľom bolo zvrátiť prepadnutie 100 miliónov eur z nevýkonného OP Výskum a inovácie. Technicky ide o zlúčenie, ale peniaze pre vedu, výskum či univerzity zostávajú k dispozícii na svoj účel. Ak by však k zlúčeniu nedošlo, vyčlenené eurofondy by prepadli.

„Niekoľkomesačné úsilie pod vedením nášho úradu v spolupráci s ministerstvom financií sa podarilo – zlúčenie totiž museli schváliť vláda, monitorovacie výbory oboch operačných programov a tiež sme museli urobiť aj zmeny v zákone o eurofondoch,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

Vďaka tomu, že Integrovaná infraštruktúra v zmysle pravidla n+3 vysoko presiahla záväzok na vyčerpanie financií pre rok 2019, mohlo dôjsť k takémuto zlúčeniu. „Pevne verím, že naši skúsení odborníci s pomocou expertov z EÚ naštartujú procesy, ktoré urýchlia zmysluplné čerpanie a výkonnosť v oblasti výskumu a inovácií,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

Eurofondy aj na klimatickú zmenu

Medzi najväčšie programy patrí aj Kvalita životného prostredia. Podľa údajov Ministerstva životného prostredia SR bolo do 3. decembra riadne ukončených 469 projektov, z ktorých sme získali z eurofondov 717 miliónov eur. V procese implementácie je pritom ďalších 1 155 projektov. „Zazmluvnených je v súčasnosti 1 624 projektov za viac ako 1,8 miliardy eur, čo predstavuje 58 percent z celkovej alokácie operačného programu,“ hovorí Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva.

Z európskych zdrojov spustilo Ministerstvo životného prostredia SR nedávno takzvanú kotlovú dotáciu. „Tá umožní v budúcom roku pokryť výmenu približne 10 000 zastaraných vykurovacích zariadení,“ vyhlásil minister László Sólymos. Ide o výmenu starých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach za ekologickejšie. So spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu ide o sumu 35 miliónov eur.

V roku 2020 sú v pláne ďalšie výzvy. Podpora bude smerovať na boj proti klimatickej zmene. „Najmä na realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine, podporu obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na oblasť zachovania obnovy biodiverzity mimo chránených území,“ dopĺňa hovorca ministerstva Ferenčák.

Každoročne získavajú ocenenia aj najlepšie projekty spolufinancované z fondov EÚ v súťaži RegioStars Awards. Cenu verejnosti za rok 2019 dostal projekt CityWalk. Ten navrhuje mestám zlepšenia verejného priestoru. Cieľom je naučiť ľudí využívať viac chôdzu a verejnú dopravu. Pointou je znižovanie emisií. Tento projekt má aj slovenského partnera – neziskovú dobrovoľnú asociáciu vedeckých výskumných inštitúcií Cassovia Life Sciences.

Každý piaty eurofond na Slovensku má nezrovnalosť

Čerpanie európskych peňazí prináša v praxi aj osobitné problémy. Napríklad rôzne nezrovnalosti, či už úmyselné, alebo neúmyselné. Podľa správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) má naša krajina pomerne vysokú mieru nezrovnalostí v 19,29 percentách vyplatených eurofondov a spomedzi všetkých krajín aj suverénne najvyššiu.

V rokoch 2014 až 2018 zistil OLAF na Slovensku 1 649 podvodných a nepodvodných nezrovnalostí. A to pri čerpaní z fondov EÚ a poľnohospodárskych dotácií. Podľa vyjadrenia Úradu podpredsedu pre investície a informatizáciu je to však pre dôsledné nahlasovanie nezrovnalostí zo strany slovenských kontrolných orgánov.

V štatistike má úplne najviac nezrovnalostí (10 995) takmer 47-miliónové Španielsko v 3,31 percentách vyplatených eurofondov. Rumunsko má počet nezrovnalostí 5 563, čo predstavuje 3,23 percenta eurofondov. Najlepšie dopadlo Luxembursko, ktoré eviduje nezrovnalosti len v 2 prípadoch, teda v 0,02 percentách vyplatených eurofondov.

Investície z európskych peňazí do konca roka 2023 v programovom období 2014 – 2020

Integrovaná infraštruktúra
111 km zrekonštruovaných železničných tratí
104 km novovybudovaných diaľnic a rýchlostných tratí
32 km novovybudovaných ciest
78 nových vozidiel MHD
27 km zmodernizovaných električkových tratí zmodernizovaný verejný prístav v Bratislave

Integrovaný regionálny operačný program
145 km zrekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest
14 km novovybudovaných ciest
108 nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave
146 nových úsekov cyklistických komunikácií
10 zmodernizovaných všeobecných nemocníc
8 vybudovaných kreatívnych centier modernizácia a rozširovanie kapacít materských škôl

Životné prostredie
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd (205-tisíc)
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov (21,5-tisíc ton)
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov (330-tisíc ton)
Zvýšený počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany (12,7-tisíc)
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (575 MW)

Výskum a inovácie
170 podporených výskumných inštitúcií
3 200 podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP
1 030 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP
1 160 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu

Rozvoj vidieka
1 850 reštrukturalizovaných a modernizovaných poľnohospodárskych podnikov
500 podnikov, ktoré sa zapojili do zlepšenia životných podmienok zvierat viac ako 90 podporených miestnych akčných skupín
255 ha poľnohospodárskej a lesnej pôdy na podporu efektívnosti prírodných zdrojov a klímy

 

Provízie rozpočítavajte
v ICM2
Insurance Contract Manager
Softvér a služby pre finančný trh
www.ICM2.sk

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
1.12.2020 Zuzana Mecková

Sen o vyšších dôchodkoch na Slovensku je na míle vzdialený od reality. Riešením by mohol byť 4. dôchodkový pilier

Oproti silným zahraničným ekonomikám majú Slováci na dôchodky nasporené veľmi málo. Podľa prieskumov očakávame výrazne vyšší ...

1.12.2020 Robert Juriš

Správa NBS o stave financií je mierne optimistická. Podniky sa zotavujú a bankový sektor je stabilný

Pandémia koronavírusu významne zasiahla slovenskú ekonomiku. Vo všeobecnosti panuje neistota, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. Napriek ...

30.11.2020 Redakcia FinReport

Digitálna značka Onlia končí, o klientov sa postará poisťovňa Union

Po piatich rokoch pôsobenia na slovenskom trhu končí predaj povinného zmluvného poistenia pre vozidlá, ako aj predaj havarijného poistenia, ...

30.11.2020 Redakcia FinReport

Invalidita sa týka stále viac Slovákov. Potrebné je myslieť na ňu rovnako ako na dôchodok

Invalidita na Slovensku nie je výnimočná. Na konci septembra 2020 Sociálna poisťovňa vyplácala takmer 235-tisíc invalidných dôchodkov. ...

30.11.2020 Robert Juriš a Zuzana Mecková

Poisťovňa Novis nesmie narábať s peniazmi či svojím majetkom. Zakázala jej to Národná banka Slovenska

Poisťovňa Novis je pod prísnym drobnohľadom Národnej banky Slovenska (NBS). Centrálna banka voči nej v priebehu troch mesiacov vydala dve ...

29.11.2020 Redakcia FinReport

TOP 10 rád, ako finančne zvládnuť Vianoce, aby sme si ich nepokazili zlými rozhodnutiami

Už len mesiac zostáva do Vianoc. V mnohých rodinách budú pre koronakrízu skromnejšie než vlani. Bez ohľadu na finančnú a ekonomickú ...

18.11.2020 Redakcia FinReport

Nádej na vakcínu spôsobila rozruch na komoditnom trhu. Ropa rástla a zlato klesalo

Po prezidentských voľbách v Spojených štátoch amerických sa pozornosť investorov upriamila na pandemickú situáciu. Krátko po oznámení ...

17.11.2020 Redakcia FinReport

Slovenská ekonomika v lete ožila. Prinieslo jej to lepší štart do druhej vlny koronakrízy, ako sa očakávalo

Hospodárska výkonnosť slovenskej ekonomiky, ktorá sa v prvom štvrťroku 2020 prepadla až o 13 %, sa v treťom kvartáli tohto roka výrazne ...

16.11.2020 Redakcia FinReport

Slovenské podniky dramaticky zaostávajú v digitálnej transformácii. Koronakríza môže ich prepad ešte prehĺbiť

Podniky so slovenským kapitálom dramaticky zaostávajú v aplikácii trendov Industry 4.0. Proces digitálnej transformácie v mnohých z nich ...

15.11.2020 Redakcia FinReport

Dobrá správa: Zahraničný obchod Slovenska napriek koronakríze dosiahol rekordný prebytok

Už viac ako pol roka koronakríza surovo osekáva podnikanie a prakticky akýkoľvek druh biznisu. Zo všetkých strán počuť, že niektoré ...

12.11.2020 Redakcia FinReport

Joe Biden priniesol finančným trhom najoptimistickejší povolebný týždeň od roku 1932

Opäť sa raz potvrdilo, že prezidentské voľby v USA majú obrovský vplyv na dianie na celom svete. Dotkli sa nielen veľkej ekonomiky, ale aj ...

9.11.2020 Dominik Horváth

Nový americký prezident Joe Biden sľúbil mohutný stimulačný ekonomický program. Otázne je, či mu to kongres umožní

Víťazom prezidentských volieb v Spojených štátoch amerických sa stal kandidát demokratickej strany Joe Biden. Po dramatickom a ...

5.11.2020 D. Horváth a J. Recký

Letecký priemysel generuje miliardové straty a prepúšťa desiatky tisíc zamestnancov

Podľa posledných údajov Medzinárodnej asociácie leteckých dopravcov (IATA) bolo v tomto roku do konca septembra na celom svete zrušených ...

2.11.2020 Zuzana Mecková

Nezamestnanosť mierne poklesla, no viacero firiem má už teraz existenčné problémy

Pandémia nového koronavírusu priniesla v treťom kvartáli výrazné zmeny na trhu práce. Nezamestnanosť sa v septembri neočakávane znížila ...

1.11.2020 Magdaléna Švančarková

Viac žiadateľov, vyššie príspevky. Prvá pomoc+ je od 1. novembra 2020 štedrejšia

Vláda schválila nový balíček finančnej podpory s názvom Prvá pomoc+. Jeho platnosť sa začína od 1. novembra. Je to vlastne rozšírená ...

22.10.2020 Redakcia FinReport

Slovensko má potenciál na reštart ekonomiky prostredníctvom zelených projektov

Poradenská spoločnosť EY identifikovala viac ako tisíc zelených projektov, ktoré majú potenciál pomôcť Európe pri obnove a zotavení ...

18.10.2020 Dominik Horváth

Schyľuje sa k celosvetovej vojne „batérií“ a zapoja sa aj Slováci

V Európe začínajú vznikať nové spoločnosti výrobcov batérií do elektromobilov. Ich cieľom je konkurovať Číne, ktorá momentálne udáva ...

17.10.2020 Redakcia FinReport

Inflácia je na trojročnom minime, ceny potravín sú takmer rovnaké ako vlani

Ekonomika Slovenskej republiky sa v tomto roku v porovnaní s tým predchádzajúcim môže prepadnúť o 7 až 10 %. Zato inflácia sa momentálne ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Trinásty dôchodok bude od 50 do 300 eur. Vypočítajte si, koľko dostanete (kalkulačka)
 2. 2.
  Sen o vyšších dôchodkoch na Slovensku je na míle vzdialený od reality. Riešením by mohol byť 4. dôchodkový pilier
 3. 3.
  Správa NBS o stave financií je mierne optimistická. Podniky sa zotavujú a bankový sektor je stabilný
 4. 4.
  Exposlankyňa Blahová bude na súde čeliť žalobe, Čistý deň žiada ospravedlnenie a peniaze
 5. 5.
  Začnite sporiť čo najskôr a získajte výhodnejšie podmienky pre svoju budúcu hypotéku