Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Význam obnoviteľných zdrojov energie neustále narastá. Ako ich využíva Slovensko?

Eva Sadovská Ekonomika
SK
EN
Poslať

Vojnový konflikt na Ukrajine zosilní tlak na energetickú sebestačnosť Európy, vrátane Slovenska. Odklon od ruských fosílnych palív a dôraz na obnoviteľné zdroje energie (OZE) by mal byť v budúcnosti ešte výraznejší. Nečaká nás ľahká cesta, pretože na rozdiel od krajín, ako sú Švédsko, Fínsko, ale aj Lotyšsko, vo využívaní OZE výrazne zaostávame. Podiel energie z obnoviteľných zdrojov dosiahol na Slovensku v roku 2020 iba 17 %. Otáznik zároveň visí aj nad pôvodom OZE, pretože štatistiky smerom nahor posúva drevo a štiepka. Naša krajina má pritom podstatne väčší potenciál využívania obnoviteľných zdrojov aj bez vzniku emisií.

image

Foto: Shutterstock

Eurostat v závere januára 2022 zverejnil údaje o využívaní obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v jednotlivých ekonomikách Európskej únie (EÚ) počas roka 2020. A to nielen celkovo, ale aj v prípade hrubej spotreby elektriny, pri teple, ochladzovaní a v doprave. Pre rok 2020 mala zároveň každá krajina stanovený svoj cieľ pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov (v rozpätí 10 až 49 %). Všetkým krajinám s výnimkou Francúzska sa tieto ciele podarilo naplniť.

„Zeleným“ lídrom EÚ je Švédsko

Krajinou s najvyšším podielom energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni 60,1 % je Švédsko. Stanovený cieľ 49 %, ktorý bol v rámci EÚ zároveň aj najvyšším, táto severská ekonomika spoľahlivo splnila. Vysoký podiel OZE evidovalo Švédsko najmä v prípade hrubej spotreby elektriny (74,5 %)  a v prípade tepla a ochladzovania (66,4 %). Pomerne vysoké podiely energie z OZE (nad 40 %) vykázali vo Fínsku a v Lotyšsku.

Asi nikoho neprekvapí, že ďalšou krajinou s vysokým podielom (36,5 %) energie z obnoviteľných zdrojov je susedné Rakúsko. V prípade tejto ekonomiky dominuje využívanie obnoviteľných zdrojov najmä pri výrobe elektriny s rekordným podielom 78,2 %. Vo všetkých spomenutých ekonomikách boli ciele pre rok 2020 stanovené prísne (v rozpätí 34 až 40 %).

Cieľ pre EÚ ako celok bol pre rok 2020 stanovený na úrovni 20 %, čo sa Únii podarilo splniť s hodnotou 22,1%. Pre dosiahnutie cieľa 32 % obnoviteľnej energie na rok 2030 však bude nevyhnutná transformácia energetického systému v jednotlivých krajinách EÚ. Okrem toho Európska komisia vlani navrhla zmenu a doplnenie smernice o energii z obnoviteľných zdrojov s ambicióznejším cieľom 40 % do roku 2030. Motívom bolo „pripraviť základ pre naplnenie uhlíkovej neutrality do roku 2050“.

Slovensko zaostáva za vyspelými krajinami

V prípade Slovenska bol pre rok 2020 stanovený cieľ 14-percentného podielu OZE. Naša ekonomika s hodnotou ukazovateľa na úrovni 17,3 % tento cieľ splnila. Podiel energie z obnoviteľných zdrojov pri hrubej spotrebe elektriny predstavoval 23,1 %, pri spotrebe tepla 19,4 % a v doprave 9,3 %. Na prvý pohľad dobrá správa má však háčik. Podrobnejšia analýza obnoviteľných zdrojov využívaných na Slovensku odhaľuje totiž určité slabiny.

Do OZE sú zarátané aj domy vykurované drevom či štiepkou. To však viacerí odborníci na obnoviteľné zdroje nepovažujú za šťastný prístup, keďže ide o suroviny produkujúce významné množstvo emisií – navyše bez použitia sofistikovanejších filtračných technológií.

Určité zlepšenie ukazovateľa v roku 2020 oproti roku 2019 (s podielom 16,9 %) bolo významne ovplyvnené pandémiou koronavírusu. Nárast podielu totiž nebol spôsobený tým, že by sa zvýšilo množstvo energie z obnoviteľných zdrojov, ale najmä preto, že sa znížila finálna spotreba energie – predovšetkým v doprave. A to práve v dôsledku pandémie, ktorá vypukla na konci prvého štvrťroka 2020 a sprevádzal ju tvrdý lockdown počas takmer celého druhého štvrťroku.

Ako využívame obnoviteľné zdroje

Podľa údajov Štatistického úradu SR predstavovala na Slovensku hrubá výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov 7 279 GWh. Najväčším, viac ako dvojtretinovým podielom (67,2 %) sa o to pričinili vodné elektrárne. Nasledovalo drevo (vrátane drevného odpadu a ostatného tuhého odpadu) s podielom 15,4 %. Solárna fotovoltika tvorila z OZE pri výrobe elektriny podiel 9,1 %, bioplyny rovných sedem percent.

Hrubá výroba tepla z OZE v roku 2020 predstavovala 6 518 TJ. Najviac sa na nej podieľalo, až 82,8 %, drevo (vrátane drevného a ostatného tuhého odpadu). Nasledovali bioplyny s podielom 11,1 %. Energetické zhodnotenie priemyselného a mestského odpadu tvorilo 3,1-percentný podiel, geotermálne výhrevne 2,8 %. 

Potenciál máme v geotermálnej energii

V nasledujúcich rokoch bude musieť aj Slovensko ako člen EÚ zvyšovať podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Dobrou správou je, že potenciál na to naša krajina má. Popri dreve, bioplyne či energii z vody a slnka môže byť v nasledujúcich rokoch vhodnou možnosťou napríklad dosiaľ naplno nevyužívaná geotermálna energia. Naša krajina sa totiž nachádza z veľkej časti na horninovom podloží, ktoré doslova praje získavaniu „energie zo zeme“.

Geotermálna energia sa vo svete využíva na výrobu elektriny, tepla a chladu, všetky tieto spôsoby využitia sú aplikovateľné aj u nás. Na rozdiel od slnka či vetra ide o zdroj nezávislý od vonkajších vplyvov – je k dispozícii nepretržite 24 hodín denne bez výrazných výkyvov, a aj preto sa považuje za jeden z najspoľahlivejších zdrojov z pohľadu stability elektrizačnej sústavy, ako aj bezpečnosti dodávok energie,“ hovorí odborník na geotermálnu energiu Michal Mašek.

Na Slovensku potenciál geotermálnej energie potvrdzujú zrealizované projekty, ako aj hydrogeologické merania a prieskumy naprieč celým územím. Benefity tohto druhu OZE sú zrejmé, pretože ide o udržateľný zdroj energie s minimálnymi prevádzkovými nákladmi, ktorý je zároveň ohľaduplný k životnému prostrediu.

Zatiaľ využívame len 2 % možností

Na Slovensku bol stanovený energetický potenciál geotermálnych vôd na 5 538 MWt, pričom dnes z neho využívame len zhruba 2 %. „Pri väčšom využívaní geotermálnej energie by sme mohli ekologickým teplom a elektrinou zásobovať desiatky tisíc domácností,“ dodáva M. Mašek s tým, že Slovensku zatiaľ chýba ucelená stratégia, ako na národnej úrovni geotermálny potenciál územia zhodnotiť, respektíve koncepcia investičnej podpory zo strany štátu, ktorá by pomohla naštartovať nové súkromné projekty.

Na Slovensku máme aktuálne štyri lokality, kde sa vyrába teplo z geotermálnej energie na účely centrálneho zásobovania teplom (Sereď, Galanta, Veľký Meder a Šaľa). Do fázy realizácie sa aktuálne dostali projekty v Kežmarku a Čižaticiach, v prípravnej etape je tiež obnovený projekt Ďurkov, kde je akcionárom štát. Realizovať sa majú aj investičné zámery v okolí Žiaru nad Hronom a Prešova, kde sa na Slovensku pilotne počíta aj s výrobou elektrickej energie z geotermálnych zdrojov.

Európski lídri vo využívaní geotermálnej energie

Európskymi lídrami vo výrobe geotermálnej elektriny sú Turecko, Taliansko a Island. Tieto tri ekonomiky sa podieľajú na celkovom výkone Európy až 97 %. Geotermálne elektrárne však nájdeme aj v Nemecku, Portugalsku, Chorvátsku, Francúzsku, Maďarsku, Rakúsku a Rumunsku.

Ešte častejšie sa geotermálna energia v Európe využíva na výrobu tepla a chladu pre budovy, či v priemysle, službách a poľnohospodárstve. Európskym lídrom v prípade geotermálneho vykurovania a výroby chladu je Island.

Potenciál energie zo zeme v Európe potvrdzuje aj fakt, že v najbližších rokoch majú pribudnúť viac ako dve stovky nových zariadení. Najväčší prírastok zariadení geotermálneho vykurovania či výroby chladu sa očakáva vo Francúzsku, v Nemecku, ale aj v susednom Poľsku.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
31.3.2023 Redakcia FinReport

Ceny pohonných látok sú stabilné, neklesajú, no ani nestúpajú

Čerpacie stanice po nedávnom prepisovaní cenoviek pohonných látok zaznamenali pokojný týždeň. Priemerné ceny 95-oktánového benzínu a ...

31.3.2023 Redakcia FinReport

Mnohí ľudia majú problémy so splácaním dlhov, hrozia im exekúcie

Viac ako 15-percentná inflácia valcuje rozpočty slovenských domácností. Reálne mzdy klesajú, spotrebitelia pociťujú, že im bežné ...

31.3.2023 Redakcia FinReport

Najzraniteľnejší občania dostanú jednorazový 100-eurový finančný príspevok

Najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva dostanú finančnú pomoc. Občania, ktorí majú za posledného pol roka mesačný príjem menší ako ...

31.3.2023 Zuzana Fryč

Parlament schválil novelu zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. Ktoré mamičky dostanú viac peňazí?

Parlament schválil zmeny vo výške príspevku pri narodení dieťaťa. Po novom rodičia pri štvrtom narodenom dieťati dostanú rovnaký ...

31.3.2023 Redakcia FinReport

Poslanci rozhodli: Spotrebná daň z liehu sa zvyšuje o 30 %

Poslanci Národnej rady SR rozhodli, že od 1. apríla 2023 nadobudne účinnosť novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorou ...

31.3.2023 Martin Jamnický

Tohtoročná Veľká noc nebude štedrá. Slováci plánujú šetriť viac ako v predchádzajúcich rokoch

Slováci sa, v porovnaní s minulým rokom, plánujú počas Veľkej noci viac uskromniť. Môžu za to vysoké ceny potravín, ale aj neistá ...

31.3.2023 Redakcia FinReport

Žiadosti o príspevok za ubytovanie poskytnuté odídencom je možné predložiť do konca apríla 2023

Ministerstvo dopravy SR pripomína, že žiadosti od poskytovateľov ubytovania za ubytovanie odídencov za júl 2022 až február 2023 musia ...

29.3.2023 Robert Juriš

Peter Kažimír: Hostina sa skončila. Slovensko bude musieť konsolidovať verejné financie a začať šetriť

Súčasná viac ako 15-percentná inflácia na Slovensku podľa analytikov Národnej banky Slovenska ku koncu tohto roku klesne na jednocifernú ...

28.3.2023 Redakcia FinReport

Výrobné ceny v priemysle sú o takmer 30 % vyššie ako vlani, no aj tak pribrzdili tempo svojho rastu

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli vo februári tohto roku medziročne vyššie o takmer 28 % a ceny poľnohospodárskych výrobkov ...

27.3.2023 Redakcia FinReport

Nemeckí štrajkujúci odborári úplne paralyzovali dopravu, francúzski zase galériu Louvre

Odborári štrajkujú v Nemecku aj vo Francúzsku. V Nemecku sa štrajkujúcim proti vysokej inflácii a klesajúcej životnej úrovni podarilo ...

26.3.2023 Redakcia FinReport

Budúcnosť: Umelá inteligencia sa postará o personalizované učenie a technológie o manuálnu prácu

Školy dnes pripravujú deti na prostredie, o ktorom nevieme, ako bude vyzerať. Takmer určite však vieme, že vplyv technológií a umelej ...

25.3.2023 Redakcia FinReport

Exportno-importné aktivity krajín EÚ smerom na Ukrajinu sú intenzívnejšie ako pred vojnou

Ruská vojenská invázia na Ukrajinu silno ovplyvnila aj exportno-importné vzťahy medzi Ukrajinou a krajinami Európskej únie. Kým na začiatku ...

24.3.2023 Redakcia FinReport

Ceny pohonných látok znovu začali klesať a benzín je opäť lacnejší ako nafta

Čerpacie stanice po krátkom období stagnácie opäť začali prepisovať cenovky pohonných látok. V uplynulom týždni to bolo smerom nadol. ...

24.3.2023 Redakcia FinReport

Výkonnosť nákladnej dopravy na Slovensku klesá už siedmy mesiac za sebou

Osobnej doprave na Slovensku sa na začiatku tohto roku darí. Počty cestujúcich v autobusoch, vlakoch a MHD rastú. Naopak, nákladná doprava už ...

23.3.2023 Redakcia FinReport

Rezort práce začal rozdávať ľuďom a rodinám v ťažkej situácii potravinové a hygienické balíčky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s partnerskými organizáciami začali rozdávať potravinové a hygienické balíčky sociálne ...

22.3.2023 Redakcia FinReport

Ministerstvo dopravy SR zmenilo podmienky výzvy na obnovu budov

Prvá výzva z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov má po novom ...

22.3.2023 Redakcia FinReport

Zastropovanie cien potravín monitorujú nielen nakupujúci, ale aj Protimonopolný úrad SR

Len tri dni sú zastropované ceny vybraných druhov potravín na maloobchodnom trhu a už sa prípadom zaoberá aj Protimonopolný úrad SR. Ten ...

21.3.2023 Redakcia FinReport

Nové doklady bez tváre pre seniorov nad 65 rokov a deti do 15 rokov

Ministerstvo vnútra SR začalo znovu doručovať zásielky s občianskym preukazom bez podoby tváre. Prostredníctvom tohto dokladu totožnosti, ...

Mobilná aplikácia