Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Význam obnoviteľných zdrojov energie neustále narastá. Ako ich využíva Slovensko?

Eva Sadovská Ekonomika Poslať

Vojnový konflikt na Ukrajine zosilní tlak na energetickú sebestačnosť Európy, vrátane Slovenska. Odklon od ruských fosílnych palív a dôraz na obnoviteľné zdroje energie (OZE) by mal byť v budúcnosti ešte výraznejší. Nečaká nás ľahká cesta, pretože na rozdiel od krajín, ako sú Švédsko, Fínsko, ale aj Lotyšsko, vo využívaní OZE výrazne zaostávame. Podiel energie z obnoviteľných zdrojov dosiahol na Slovensku v roku 2020 iba 17 %. Otáznik zároveň visí aj nad pôvodom OZE, pretože štatistiky smerom nahor posúva drevo a štiepka. Naša krajina má pritom podstatne väčší potenciál využívania obnoviteľných zdrojov aj bez vzniku emisií.

Obnoviteľné zdroje energií

Foto: Shutterstock

Eurostat v závere januára 2022 zverejnil údaje o využívaní obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v jednotlivých ekonomikách Európskej únie (EÚ) počas roka 2020. A to nielen celkovo, ale aj v prípade hrubej spotreby elektriny, pri teple, ochladzovaní a v doprave. Pre rok 2020 mala zároveň každá krajina stanovený svoj cieľ pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov (v rozpätí 10 až 49 %). Všetkým krajinám s výnimkou Francúzska sa tieto ciele podarilo naplniť.

„Zeleným“ lídrom EÚ je Švédsko

Krajinou s najvyšším podielom energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni 60,1 % je Švédsko. Stanovený cieľ 49 %, ktorý bol v rámci EÚ zároveň aj najvyšším, táto severská ekonomika spoľahlivo splnila. Vysoký podiel OZE evidovalo Švédsko najmä v prípade hrubej spotreby elektriny (74,5 %)  a v prípade tepla a ochladzovania (66,4 %). Pomerne vysoké podiely energie z OZE (nad 40 %) vykázali vo Fínsku a v Lotyšsku.

Asi nikoho neprekvapí, že ďalšou krajinou s vysokým podielom (36,5 %) energie z obnoviteľných zdrojov je susedné Rakúsko. V prípade tejto ekonomiky dominuje využívanie obnoviteľných zdrojov najmä pri výrobe elektriny s rekordným podielom 78,2 %. Vo všetkých spomenutých ekonomikách boli ciele pre rok 2020 stanovené prísne (v rozpätí 34 až 40 %).

Cieľ pre EÚ ako celok bol pre rok 2020 stanovený na úrovni 20 %, čo sa Únii podarilo splniť s hodnotou 22,1%. Pre dosiahnutie cieľa 32 % obnoviteľnej energie na rok 2030 však bude nevyhnutná transformácia energetického systému v jednotlivých krajinách EÚ. Okrem toho Európska komisia vlani navrhla zmenu a doplnenie smernice o energii z obnoviteľných zdrojov s ambicióznejším cieľom 40 % do roku 2030. Motívom bolo „pripraviť základ pre naplnenie uhlíkovej neutrality do roku 2050“.

Slovensko zaostáva za vyspelými krajinami

V prípade Slovenska bol pre rok 2020 stanovený cieľ 14-percentného podielu OZE. Naša ekonomika s hodnotou ukazovateľa na úrovni 17,3 % tento cieľ splnila. Podiel energie z obnoviteľných zdrojov pri hrubej spotrebe elektriny predstavoval 23,1 %, pri spotrebe tepla 19,4 % a v doprave 9,3 %. Na prvý pohľad dobrá správa má však háčik. Podrobnejšia analýza obnoviteľných zdrojov využívaných na Slovensku odhaľuje totiž určité slabiny.

Do OZE sú zarátané aj domy vykurované drevom či štiepkou. To však viacerí odborníci na obnoviteľné zdroje nepovažujú za šťastný prístup, keďže ide o suroviny produkujúce významné množstvo emisií – navyše bez použitia sofistikovanejších filtračných technológií.

Určité zlepšenie ukazovateľa v roku 2020 oproti roku 2019 (s podielom 16,9 %) bolo významne ovplyvnené pandémiou koronavírusu. Nárast podielu totiž nebol spôsobený tým, že by sa zvýšilo množstvo energie z obnoviteľných zdrojov, ale najmä preto, že sa znížila finálna spotreba energie – predovšetkým v doprave. A to práve v dôsledku pandémie, ktorá vypukla na konci prvého štvrťroka 2020 a sprevádzal ju tvrdý lockdown počas takmer celého druhého štvrťroku.

Ako využívame obnoviteľné zdroje

Podľa údajov Štatistického úradu SR predstavovala na Slovensku hrubá výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov 7 279 GWh. Najväčším, viac ako dvojtretinovým podielom (67,2 %) sa o to pričinili vodné elektrárne. Nasledovalo drevo (vrátane drevného odpadu a ostatného tuhého odpadu) s podielom 15,4 %. Solárna fotovoltika tvorila z OZE pri výrobe elektriny podiel 9,1 %, bioplyny rovných sedem percent.

Hrubá výroba tepla z OZE v roku 2020 predstavovala 6 518 TJ. Najviac sa na nej podieľalo, až 82,8 %, drevo (vrátane drevného a ostatného tuhého odpadu). Nasledovali bioplyny s podielom 11,1 %. Energetické zhodnotenie priemyselného a mestského odpadu tvorilo 3,1-percentný podiel, geotermálne výhrevne 2,8 %. 

Potenciál máme v geotermálnej energii

V nasledujúcich rokoch bude musieť aj Slovensko ako člen EÚ zvyšovať podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Dobrou správou je, že potenciál na to naša krajina má. Popri dreve, bioplyne či energii z vody a slnka môže byť v nasledujúcich rokoch vhodnou možnosťou napríklad dosiaľ naplno nevyužívaná geotermálna energia. Naša krajina sa totiž nachádza z veľkej časti na horninovom podloží, ktoré doslova praje získavaniu „energie zo zeme“.

Geotermálna energia sa vo svete využíva na výrobu elektriny, tepla a chladu, všetky tieto spôsoby využitia sú aplikovateľné aj u nás. Na rozdiel od slnka či vetra ide o zdroj nezávislý od vonkajších vplyvov – je k dispozícii nepretržite 24 hodín denne bez výrazných výkyvov, a aj preto sa považuje za jeden z najspoľahlivejších zdrojov z pohľadu stability elektrizačnej sústavy, ako aj bezpečnosti dodávok energie,“ hovorí odborník na geotermálnu energiu Michal Mašek.

Na Slovensku potenciál geotermálnej energie potvrdzujú zrealizované projekty, ako aj hydrogeologické merania a prieskumy naprieč celým územím. Benefity tohto druhu OZE sú zrejmé, pretože ide o udržateľný zdroj energie s minimálnymi prevádzkovými nákladmi, ktorý je zároveň ohľaduplný k životnému prostrediu.

Zatiaľ využívame len 2 % možností

Na Slovensku bol stanovený energetický potenciál geotermálnych vôd na 5 538 MWt, pričom dnes z neho využívame len zhruba 2 %. „Pri väčšom využívaní geotermálnej energie by sme mohli ekologickým teplom a elektrinou zásobovať desiatky tisíc domácností,“ dodáva M. Mašek s tým, že Slovensku zatiaľ chýba ucelená stratégia, ako na národnej úrovni geotermálny potenciál územia zhodnotiť, respektíve koncepcia investičnej podpory zo strany štátu, ktorá by pomohla naštartovať nové súkromné projekty.

Na Slovensku máme aktuálne štyri lokality, kde sa vyrába teplo z geotermálnej energie na účely centrálneho zásobovania teplom (Sereď, Galanta, Veľký Meder a Šaľa). Do fázy realizácie sa aktuálne dostali projekty v Kežmarku a Čižaticiach, v prípravnej etape je tiež obnovený projekt Ďurkov, kde je akcionárom štát. Realizovať sa majú aj investičné zámery v okolí Žiaru nad Hronom a Prešova, kde sa na Slovensku pilotne počíta aj s výrobou elektrickej energie z geotermálnych zdrojov.

Európski lídri vo využívaní geotermálnej energie

Európskymi lídrami vo výrobe geotermálnej elektriny sú Turecko, Taliansko a Island. Tieto tri ekonomiky sa podieľajú na celkovom výkone Európy až 97 %. Geotermálne elektrárne však nájdeme aj v Nemecku, Portugalsku, Chorvátsku, Francúzsku, Maďarsku, Rakúsku a Rumunsku.

Ešte častejšie sa geotermálna energia v Európe využíva na výrobu tepla a chladu pre budovy, či v priemysle, službách a poľnohospodárstve. Európskym lídrom v prípade geotermálneho vykurovania a výroby chladu je Island.

Potenciál energie zo zeme v Európe potvrdzuje aj fakt, že v najbližších rokoch majú pribudnúť viac ako dve stovky nových zariadení. Najväčší prírastok zariadení geotermálneho vykurovania či výroby chladu sa očakáva vo Francúzsku, v Nemecku, ale aj v susednom Poľsku.

logo
Prečítajte si tiež:
20.5.2024 Redakcia FinReport

Protimonopolný úrad SR preveruje možnú kartelovú dohodu na trhu práce

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začal správne konanie týkajúce sa možnej dohody medzi zamestnávateľmi obmedzujúcej súťaž ...

20.5.2024 Robert Juriš

Rodičovské dôchodky sa budú vyplácať v júni 2024, sú o niečo vyššie ako vlani

Rodičovský dôchodok za rok 2024 bude vyplatený jednorazovo počas tohtoročného júna. Dostane ho viac ako 908-tisíc poberateľov. Priemerný ...

20.5.2024 Redakcia FinReport

Rusko zmrazilo účty a zablokovalo aktíva v hodnote 700 miliónov eur trom západným bankám

Sankcie Západu voči Rusku vytvorili novú situáciu, ktorá je precedensom vo vzťahoch oboch strán. Ruský súd totiž trom západným bankám ...

20.5.2024 Jana Schochmann

Tatiana Ondrejková: O úspech sa musíte pričiniť sami

Tatiana Ondrejková je známa a úspešná slovenská podnikateľka. Ak by sme sa opýtali, v čom tkvie jej podnikateľský úspech, sama Táňa by ...

20.5.2024 Redakcia FinReport

Zomrel jeden z prvých slovenských veľkopodnikateľov Jozef Majský

Vo veku 78 rokov zomrel jeden z prvých veľkopodnikateľov, ktorí významne zbohatli po vzniku samostatnej Slovenskej republiky – Jozef Majský ...

19.5.2024 Redakcia FinReport

Slováci radi nakupujú tam, kde ponúkajú zľavy, a takmer každý má aspoň jednu vernostnú kartu

Slováci sú známi tým, že radi šetria. Až tri štvrtiny obyvateľov Slovenska uprednostňujú nakupovanie v obchodoch, v ktorých majú k ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Slovenské e-shopy čakajú silný rok, tržby im vzrástli o 7 %

Tento rok by pre e-shopy mohol byť úspešnejší ako ten minuloročný. V prvom štvrťroku tohto roku dosiahli v porovnaní s prvým štvrťrokom ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Stredoškoláci hospodária s vlastnými peniazmi, dvaja z troch si sami zarábajú

Deväť z desiatich slovenských stredoškolákov (90 %) pravidelne na mesačnej báze hospodári s vlastnými peniazmi. Tieto finančné prostriedky ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Ceny oboch druhov benzínov aj motorovej nafty konečne výraznejšie klesli

Ceny oboch druhov benzínov predávaných na Slovensku, ako aj motorovej nafty, počas uplynulého týždňa klesli. V porovnaní s predchádzajúcim ...

17.5.2024 Eva Sadovská

Rumunsko „valcuje“ EÚ ekonomicky aj vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie

Rumunsko už niekoľko rokov nie je na chvoste EÚ. Za posledné roky sa jeho ekonomika posunula z pozície „chudobného príbuzného“ výrazne ...

16.5.2024 Redakcia FinReport

Pokles objednávok v priemysle sa stále zrýchľuje, najnovšie o 16,9 %

Hodnota nových objednávok v priemysle v marci 2024 dosiahla objem 5,38 miliardy eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku ...

15.5.2024 Redakcia FinReport

Ekonomika zlepšila svoju výkonnosť, keď na začiatku tohto roka zosilnela o 2,7 %

Výkonnosť slovenskej ekonomiky sa postupne zlepšuje. Objem hrubého domáceho produktu v prvom štvrťroku 2024 rástol v porovnaní s ...

15.5.2024 Robert Juriš

Zdražovanie potravín sa zastavilo, už 40 % položiek je dnes lacnejších ako vlani

Rast cien potravín dosiahol svoj vrchol začiatkom minulého roka. V porovnaní s rokom 2023 je dnes 40 % spomedzi všetkých položiek ...

14.5.2024 Robert Juriš

Inflácia na Slovensku klesla na 2,1 %, je to najmenej za posledné tri roky

Inflácia na Slovensku je opäť o niečo nižšia ako v predchádzajúcom mesiaci. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb rastú už len mierne, ...

14.5.2024 Redakcia FinReport

Jarné prázdniny aj bez snehu naplnili hotely a penzióny lepšie ako pred rokom

V hoteloch, penziónoch, kúpeľoch a ďalších ubytovacích zariadeniach na Slovensku v marci 2024 prenocovalo aspoň jednu noc 410-tisíc osôb. ...

14.5.2024 Redakcia FinReport

Stavebníctvo zaostáva za uplynulým rokom takmer o 10 %

Tohtoročný marec bol mimoriadne náročný mesiac pre slovenskú ekonomiku. Priemysel sa doslova prepadol a lepšie na tom nebolo ani ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Priemysel a stavebníctvo zaznamenali rekordný pokles tržieb o viac ako 11 %

Marcové tržby klesli v dvoch z piatich mesačne sledovaných odvetví ekonomiky. Poklesy v priemysle a stavebníctve dokonca dosiahli 11 %. Naopak, ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Reálne mzdy vo všetkých odvetviach rastú rýchlejšie ako inflácia

Reálne mzdy na Slovensku sú aktuálne vyššie ako klesajúca inflácia, a to vo všetkých desiatich sledovaných odvetviach. V šiestich ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay