Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

V spoločnostiach sa začal šíriť quiet quitting – tichý zabijak produktivity zamestnancov

Dominik Horváth Ekonomika
SK
EN
Poslať

Quiet quitting je pojem, ktorý prednedávnom poznal len málokto, no rýchlo sa stal novým dominantným fenoménom na pracovnom trhu. Filozofia quiet quittingu hovorí, že človek by mal v práci robiť len nutné minimum a jeho hodnota nezávisí od jeho pracovných úspechov. Zjednodušene povedané ide o uprednostnenie svojho súkromného života pred prácou. A kým pre mnohých je tento prístup logickým riešením v boji s prepracovanosťou, firmy v ňom vidia závažný problém. Neochota zamestnancov aktívne sa zapájať do diania na pracovisku môže výrazne znížiť konkurencieschopnosť firmy a ovplyvniť aj jej tržby aj zisky.

image

Foto: Shutterstock

 

Čo je to quiet quitting

Pojem quiet quitting si za posledných niekoľko týždňov získal obrovskú mediálnu pozornosť. Neexistujú žiadne overiteľné zdroje o tom, kto túto frázu vymyslel. Napriek tomu sa stala veľmi obľúbenou, najmä prostredníctvom sociálnej videosiete TikTok. Za prvé masové spopularizovanie vďačí pravdepodobne 24-ročnému inžinierovi Zaidovi Khanovi. Ten nahral 17-sekundové video, ktoré sa stalo virálnym a k myšlienke quiet quittingu priviedol milióny ľudí.

Pri zostrihoch fotiek z New Yorku doplnených klavírnou hudbou Khan hovorí: „Nedávno som sa dozvedel o termíne nazývanom quiet quitting, kde neopúšťate svoju prácu, ale opúšťate myšlienku ísť nad rámec svojich povinností. Stále si ich plníte, no už sa nehlásite k mentalite zhonu, že práca musí byť váš život. Odkláňate sa od myšlienky, že človeka definuje jeho práca, pretože to nie je pravda.“

Inými slovami, aj keby sme mohli quiet quitting do slovenčiny preložiť ako „tiché ukončenie (pracovného pomeru)“, v skutočnosti tento pojem neznamená v práci skončiť. Je to skôr filozofia, ako urobiť vo svojej práci len nutné minimum a nerobiť nič navyše. Ide o to neposilňovať svoje ego prostredníctvom úspechov vo svojej práci a nesnažiť sa o dokonalosť.

Vznikol tak presný opak kultúry driny – hustle culture, ktorá je veľmi rozšírenou napríklad v USA. Tá zase hlása, že na to, aby bol človek skutočne úspešný, musí svojej práci obetovať veľa a pracovať de facto 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ďalším dobrým príkladom je japonský koncept shokunin, ktorý sa vzťahuje na remeselníka, ktorý je hlboko oddaný svojmu remeslu a vždy sa usiluje o dokonalosť v tom, čo vyrába.

Môže za to pandémia?

Zdá sa, že väčšina odborníkov súhlasí s tým, že nadšenie z quiet quittingu hovorí niečo o našej postpandemickej spoločnosti. Najprv je potrebné v rýchlosti zhrnúť, čím všetkým si prešiel trh práce za posledných pár rokov. S príchodom pandémie došlo k veľkému prepúšťaniu, ktoré sa v globále dotklo takmer všetkých odvetví ekonomiky.

S následným rozmachom očkovania a postupným poklesom prípadov ochorenia sa situácia začala postupne zlepšovať. Ponuka práce sa obnovila, dosiahla predpandemickú úroveň, čím výrazne klesli obavy zo straty zamestnania. Priamy vplyv pandémie však zostal viditeľný na zmene správania sa zamestnancov. Zdá sa, že mnohí pracovníci prehodnocujú, kde a ako budú vykonávať svoju prácu. Chcú si zachovať výhody, ktoré pandémia priniesla, napríklad prostredníctvom práce z domu.

„S prepúšťaním na rekordne nízkej úrovni majú dnes ľudia bezprecedentnú istotu zamestnania,“ hovorí pre portál NPR hlavná ekonómka platformy na hľadanie zamestnania ZipRecruiter Julia Pollaková. „Riziko ukončenia pracovného pomeru je nižšie, a to je dôvod, prečo sa znižuje motivácia pracovať tvrdšie. Dôsledky toho, že zamestnancom ,prídu na to´, že sa dodatočnej práci vyhýbajú, sú oveľa menšie. Aj preto, lebo firmy si nemôžu dovoliť prepúšťať ľudí, a tiež preto, lebo ak niekto príde o prácu, stále má k dispozícii množstvo ďalších možností.“

Stále je tu priveľa nezodpovedaných otázok

Napriek tomu je otázne, či za rozmach popularity quiet quittingu môže priamo pandémia. Možno veľká časť pracovnej sily zastávala podobnú filozofiu dlhodobo, ale teraz, prostredníctvom sociálnych médií, má možnosť hlásať svoje názory pred väčším publikom. Možno sú to ľudia, ktorí sa cítili ukrivdení za to, že pred pandémiou robili niečo navyše len preto, aby boli následne hromadne prepustení. Úprimne povedané, jednoznačná odpoveď pravdepodobne neexistuje. Existujú však údaje, ktoré naznačujú, že v psychike pracovnej sily sa skutočne niečo deje.

Čísla hovoria jasnou rečou

Spoločnosť Gallup, ale aj Gallupov inštitút, ktorý je uznávaným špecialistom na prieskum verejnej mienky v USA, nedávno vypracoval štúdiu zaoberajúcu sa quiet quittingom. V prieskume sa pýtala miliónov zamestnancov, či sa cítia byť vo svojej práci zapojení nad rámec svojej pozície, prípadne či sú na pracovisku „aktívne angažovaní“. Výsledky sú zarážajúce. Podľa prieskumu patrí do kategórie quiet quitterov viac ako polovica pracovnej sily v USA.

Údaje prieskumu tiež ukazujú, že vzťah k práci zamestnancov sa za posledných niekoľko rokov takmer vôbec nezmenil. To naznačuje, že quiet quitting nie je až takým novodobým trendom, ako by sa mohlo zdať, a evidentne patrí k bežným črtám amerického pracoviska.

Jedna oblasť, v ktorej údaje ukázali zmenu, bola medzi mladšími pracovníkmi. „Percento angažovaných zamestnancov vo veku do 35 rokov sa od roku 2019 do roku 2022 znížilo o šesť percentuálnych bodov,“ uvádza Gallupov inštitút, čo naznačuje, že mladá pracovná sila na trhu nie je ochotná ísť nad rámec svojej práce.

Tieto údaje potvrdzuje aj prieskum od spoločnosti Deloitte. Podľa neho majú mladé generácie, teda mileniáli (narodení medzi 1980 až 1995) a generácia Z (narodení v rokoch 1996 až 2010) výrazne odlišný pohľad na prácu. Kým predchádzajúce generácie, teda napríklad povojnová generácia (narodení 1946 až 1964) a generácia X (narodení 1965 až 1979), dnes zastávajú vedúce pozície kvôli svojej ochote pracovať a stúpajú po firemnom rebríčku smerom nahor, mileniáli a generácia Z majú tendenciu uprednostňovať lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Postrach firiem

Na prvý pohľad sa tento fenomén nemusí javiť ako problematický. Koniec koncov títo zamestnanci sa nezbavujú svojich kľúčových úloh – len odmietajú ísť nad ich rámec. Pre mnohé spoločnosti je však pracovná sila, ktorá je ochotná túto obetu podstúpiť, kritickou konkurenčnou výhodou.

Realita je taká, že väčšina pracovných miest nemôže byť úplne definovaná vo formálnom opise práce alebo v pracovnej zmluve, takže firmy sa spoliehajú na zamestnancov, aby podľa potreby prispeli k splneniu dodatočných požiadaviek. Preto nie je prekvapujúce, že mnohé spoločnosti reagovali na trend quiet quittingu negatívne.

Johnny C. Taylor Jr. – generálny riaditeľ spoločnosti Society for Human Resource Management, najväčšej HR spoločnosti na svete, pre portál Time uviedol, že práca na diaľku spôsobila vážne problémy v dôvere zamestnávateľov. „Nepoznám spoločnosť v Amerike, ktorá by nebola citlivá na údajný syndróm vyhorenia a potrebu zamestnancov odísť z pracoviska pre svoje duševné zdravie,“ dodal.

Monitorovanie za cenu straty súkromia

Otázkou zostáva, ako sa tejto situácii vyhnúť. Jedným z možných riešení je dodatočné monitorovanie produktivity zamestnancov. Spoločnosti už roky uplatňujú rôzne stupnice produktivity, pričom niektoré zachádzajú až tak ďaleko, že sledujú činnosť klávesnice zamestnancov. Nejde pritom len o zamestnancov pracujúcich z domu. Prestávky môžu viesť k sankciám od zrážok zo mzdy až po stratu zamestnania.

Príkladom môže byť investičná banka J. P. Morgan, kde sa sledovanie toho, ako zamestnanci trávia dni, od telefonovania až po písanie e-mailov, stalo rutinnou praxou. V UnitedHealth Group môže nízka aktivita klávesnice ovplyvniť kompenzáciu a bonusy.

Ako uvádza portál The Times v jednej zo svojich štúdií, rastúci elektronický dohľad nad každou minútou pracovného dňa je už realitou aj na pozíciách architektov, administratívnych pracovníkov a právnikov. Veľkým problémom pri tomto type zamestnaní je skutočnosť, že množstvo práce sa odohráva mimo počítača. Čítanie spisov, riešenie matematických problémov na papieri alebo študovanie literatúry nie je možné zmerať počtom kliknutí na klávesnici. Väčšina zamestnancov takýto monitoring berie ako úplnú nedôveru zo strany zamestnávateľa, čo môže ich produktivitu ešte viac znížiť.

Zasiahnuť musí manažér

Odborníci sa zhodujú na tom, že čisté meranie efektivity prostredníctvom monitoringu zrejme nie je dlhodobým riešením na problém quiet quittingu. Ako teda motivovať zamestnancov, aby prekonali svoju vlastnú úroveň pohodlnosti a urobili niečo navyše? Odpoveďou môže byť bližší kontakt medzi zamestnancami a manažérmi.

„Je jasné, že quiet quitting je príznakom zlého manažmentu,“ uvádza vo svojom prieskume Gallupov inštitút, ktorý odporúča, aby manažéri spoločností lepšie komunikovali so svojimi podriadenými. Zistil napríklad, že „najzásadnejšou požiadavkou od manažérov je viesť jeden zmysluplný rozhovor týždenne s každým členom tímu v dĺžke aspoň 15 až 30 minút.“

Prostredníctvom tohto rozhovoru môže manažér získať spätnú väzbu od svojich zamestnancov a pochopiť, akým problémom čelia v súkromnom aj pracovnom živote. Následne sa môže zamerať na ich motiváciu. Niektorí zamestnanci môžu byť napríklad motivovaní pomocou druhým a prijmú ďalšie úlohy, keď je v nich prosociálna zložka. Iní môžu byť viac motivovaní verejným uznaním a prijmú dodatočné úlohy, ak sú v organizácii viditeľné.

Úlohou manažérov je teda počúvať svojich zamestnancov, zistiť, ktoré dodatočné úlohy sú v súlade s ich vnútornou motiváciou, a povzbudzovať ich v tom, aby skúsili prekročiť mantinely svojej hlavnej pracovnej náplne.

74

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
2.12.2022 Redakcia FinReport

TOP 8 noviniek v novele Zákonníka práce

O niektorých zmenách a usmerneniach, ktoré prináša posledná verzia Zákonníka práce sme už písali. Legislatívna úprava však okrem ...

29.11.2022 Naďa Černá

Vznikol, aby bojoval proti korupcii a nekalým praktikám. Ako sa mu darí chrániť whistleblowerov?

Každý, kto čelí šikane či inému negatívnemu správaniu sa zo strany zamestnávateľa, sa môže obrátiť na Úrad na ochranu oznamovateľov. ...

15.11.2022 Správy

Zamestnávatelia prestali šetriť na ľuďoch. Čo ich núti investovať do tých svojich stále viac?

15.11.2022 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia po pandémii prestali škrtať výdavky a do svojich ľudí investujú opäť viac. Vyplýva to z ...

10.11.2022 Zuzana Fryč

Štvordňový pracovný týždeň zatiaľ využívajú len v NN poisťovni. Aké s ním majú skúsenosti?

Pandémia koronavírusu zásadne ovplyvnila pohľad ľudí na prácu. Mnohí si uvedomili potrebu väčšej rovnováhy medzi zamestnaním a voľným ...

7.11.2022 Správy

S diskrimináciou pre vyšší vek sa stretol skoro každý tretí Slovák či Slovenka, najčastejšie sa odohráva na trhu práce

7.11.2022 (Webnoviny.sk) - Skúsenosť s diskrimináciou z dôvodu veku, či už ako svedkovia alebo ako obeť, majú ľudia všetkých vekových ...

29.10.2022 Redakcia FinReport

Eurostat: Ženy sú v práci častejšie diskriminované ako muži

Diskriminácia v práci sa v rámci krajín Európskej únie týka niekoľkých miliónov nespokojných ľudí. Podľa údajov Európskeho ...

26.10.2022 Robert Juriš

Analýza: Mnohí zamestnanci strácajú motiváciu a hľadajú si novú prácu. Prečo je to tak?

Nespokojnosť v práci, chýbajúca motivácia, snaha získať pre seba viac voľného času, klesajúce pracovné nadšenie. Aj takto by sa dala ...

24.10.2022 Redakcia FinReport

Analýza: Na Slovensku pracuje 30-tisíc Ukrajincov, ale prácu nám nekradnú

Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku stúpa, a to najmä od vypuknutia vojny na Ukrajine. Možno aj preto sa časť slovenskej populácie ...

17.10.2022 Správy

Nedostatkové profesie nepatria aj medzi najžiadanejšie. Po ktorých pracovníkoch je na Slovensku najväčší dopyt?

17.10.2022 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku je nedostatok lekárov, učiteľov či IT odborníkov. Na prvých miestach rebríčka najžiadanejších ...

13.10.2022 Správy

Odliv slovenských mozgov do zahraničia neutícha, najčastejšie hľadáme lepšie uplatnenie v susednom Česku

13.10.2022 (Webnoviny.sk) - Jedným z problémov, ktorému musí Slovensko čeliť, je odliv mozgov. Najčastejšou cieľovou destináciou, kam ...

11.10.2022 Správy

Ukrajinci na úteku sa v EÚ ľahšie zamestnajú vďaka novej platforme, stačí ak do systému nahrajú svoj životopis

11.10.2022 (Webnoviny.sk) - V pondelok začal činnosť nový nástroj na hľadanie práce EU Talent Pool, ktorý pomôže ľuďom utekajúcim pred ...

26.9.2022 Redakcia FinReport

Takmer dve tretiny Slovákov by chceli pracovať hybridne

V dôsledku pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 sa nezmenila iba situácia na pracovnom trhu, ale zároveň aj naše vnímanie ...

Aplikácia

 1. 1.
  Zhoršujúca sa ekonomická situácia spôsobila prepad aj na trhu s tabletmi
 2. 2.
  Juniper Research: Hodnota B2B platieb do piatich rokov vzrastie na 111 biliónov dolárov
 3. 3.
  Primátorke Zmarzlákovej klesol plat o takmer 800 eur, poslanci Trstenej odklepli navýšenie len o 15 percent
 4. 4.
  Slovenská pobočka Groupamy sa stala súčasťou poisťovne Union
 5. 5.
  Víťazmi krízy sú okrem energetických firiem aj finančné a spotrebiteľské spoločnosti